“Niet vergeten liefde te tonen”

Toen een jongetje van vier uit Birmingham (Alabama, VS) een tv-programma over een pandajong zonder onderdak zag en zijn vader hem vertelde dat sommige mensen ook dakloos zijn, besloot hij al zijn zakgeld te besteden aan het kopen van kipsandwiches om ze weg te geven aan iedere dakloze die maar op zijn pad kwam. Dus eens in de week, met de toestemming van zijn ouders, wordt Austin Perine “president Austin” (zoals hij zichzelf graag noemt, want dat is wat presidenten zouden moeten doen, vindt hij) en trekt hij zijn rode supermancape aan, snelt rond en biedt dakloze vreemdelingen beleefd sandwiches aan en zegt tegen iedere verbaasde ontvanger: “Niet vergeten liefde te tonen”. Het idee om daklozen te helpen kwam van Austin zelf en zijn vader zei lachend: “Ja, ik sta er helemaal achter.”

Daarna maakte de landelijke respons op de reportage van CBS News uit mei 2018 Austin in één klap tot een held en stroomden donaties binnen. Met de steun van zijn vader, T.J. Perine, werd de stichting Toon Liefde (Show Love Foundation) in het leven geroepen met het doel een voorziening op te zetten waar daklozen voedsel, toiletartikelen en hulp kunnen krijgen bij het afkicken van drugsgebruik en het vinden van onderdak; en hun donatiepagina ‘Show Love Fight Hunger’ haalde in één maand 73.000 Amerikaanse dollar op. Iemand schreef op de webpagina: “’Een hart hebben zo groot als Texas in een kind met het formaat van een kleuter is een ware zegening. Austin, je ouders moeten wel heel erg trots op je zijn. Als je ooit naar New York komt, wil ik jou en je familie daar van harte welkom heten.” CBS News berichtte: “Ieder die Austin ontmoet, gaat vervuld van hoop weer weg. Dus met wat geluk zal ‘President Austin’ op een dag geen superheld meer zijn, maar een echte president.” (Bron: cbsnews.com; gofundme.com)

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel (gepubliceerd in september 2009) waarschuwt de mensheid dat er nog steeds mensen zijn “die plannen smeden” voor een oorlog met wapens van afschuwelijke vernietigingskracht. “Hoe lang nog, is de vraag, zal het duren voor de mens zich realiseert dat oorlog niets oplost, niets bewijst en de volkeren op Aarde slechts pijn en verlies brengt?” Benjamin Creme’s Meester herinnert ons er ook aan dat samendelen de sleutel is en de macht van het volk de weg is om regeringen ertoe te brengen dat uit te voeren.

door de Meester —, via Benjamin Creme

In de vorige eeuw schudde de wereld tweemaal op haar grondvesten door een totale oorlog, twee verschrikkelijke fasen van één oorlog, die de mensheid vele miljoenen levens kostte. Elk was bedoeld als “de oorlog om een eind te maken aan oorlog”, maar nog steeds zijn er mensen die plannen smeden voor weer een krachtmeting met wapens van nog grotere vernietigingskracht. Hoe lang nog, is de vraag, zal het duren voor de mens zich realiseert dat oorlog niets oplost, niets bewijst en de volkeren op Aarde slechts pijn en verlies brengt?
Een belangrijke reden voor de terugkeer van de Meesters in de wereld van alledag is juist om mensen hieraan te herinneren, om hun denken zodanig te beïnvloeden dat zij zich voor altijd van oorlog afwenden. Zoveel landen bezitten tegenwoordig de atoombom, het meest verwoestende wapen ooit ontworpen en vervaardigd, dat een toekomstige grote oorlog de ultieme gruwel zou betekenen: de volledige vernietiging van het leven op planeet Aarde. Vele miljoenen jaren zou de Aarde een dode planeet, een giftige woestenij zijn. De mensheid zelf zou op een of andere donkere, verafgelegen planeet moeten incarneren en de lange, lange reis naar het licht opnieuw moeten beginnen.
Je kunt ervan op aan dat wanneer, zeer spoedig, Maitreya Zijn openlijke missie begint, Hij de mensen met dit probleem en de consequentie ervan zal confronteren, en Zijn oplossing en raad zal aanbieden. Oorlog, zo zal Hij de mensen helpen herinneren, is blasfemie, haat en een misdaad tegen alle mensen, ook hen die er niet bij betrokken zijn. Oorlog, zal Hij zeggen, moet als zodanig beschouwd worden, willen de mensheid en de lagere natuurrijken overleven. Alleen samendelen en rechtvaardigheid, zal Hij zeggen, garanderen de toekomst voor de mens. Streef naar eenheid en samenwerking, want de mensen van de Aarde zijn Eén. “Zie je broeder als jezelf” en zet de eerste stap naar je goddelijkheid. “Neem de nood van je broeder als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”
Zo zal Maitreya de mensen van de Aarde toespreken. Zo zal Hij trachten de richting van hun denken te veranderen.
Zullen de mensen luisteren en handelen naar Zijn raad? Het denken van de mens is vervuld van angst en bange vermoedens: eeuwenoude denkgewoonten zijn moeilijk uit te roeien en afkerig van verandering.
Steeds meer echter, stimuleren de problemen en ontberingen waarmee de huidige economische ineenstorting gepaard gaat mensen om nieuwe manieren van leven te zoeken, en richten hun gedachten op samendelen en de schepping van een rechtvaardiger en grootmoediger wereld. Aldus staan velen gereed om te reageren op Maitreya’s woorden. Velen zijn er natuurlijk ook die niet bereid zijn tot verandering. Velen zijn tevreden met de huidige omstandigheden en verwachten spoedig een ‘opleving’ van de markten, zodat ze opnieuw kunnen beginnen om uit het niets winst te maken voor hun bedrijf en zichzelf.
Velen ook uit de religieuze hoek zullen het verschijnen van Maitreya bepaald niet verwelkomen. Verstoken van kennis en vasthoudend aan door de mens gemaakte dogma’s zullen ze in Maitreya, de Heer van Liefde, het afschuwelijke kwaad zien dat zij vrezen. Maar niet allemaal. Vele religieuze groeperingen over de hele wereld hebben Maitreya’s woorden al eerder gezien en gehoord, zij het in een andere gedaante. Zij zullen zich de Leraar herinneren die aan hen verscheen en het zaad van samendelen en rechtvaardigheid in hun denken plantte, terwijl Hij hun land het Water van Aquarius schonk.
Uiteindelijk zal de drang naar een betere, eerlijker en veiliger wereld zó groot zijn, dat zelfs de onverdraagzaamste mensen hun stem zullen voegen bij de roep om verandering. Zo zal het zijn.

Bij elke lezing die hij gaf waar ook ter wereld, en in feite iedere dag van zijn leven, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn, met uitzondering van de vragen en antwoorden die hier in een apart kader zijn geplaatst en herdrukt worden vanwege hun relevantie voor de actualiteit.

 

In de nasleep van de onverantwoorde en roekeloze stap van de Amerikaanse president Trump om de VS uit de nucleaire overeenkomst met Iran terug te trekken, werpen deze eerder in Share International gepubliceerde antwoorden van Benjamin Creme over het akkoord licht op het belang ervan.

V. De onderhandelingen tussen Iran en zes andere landen om het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran in te perken in ruil voor het opheffen van de internationale sancties waren zo lastig dat ze in de dagen voor het bereiken van een voorlopig akkoord op 2 april 2015 verscheidene keren bijna afgebroken werden. Maar toen men op het laatste moment op moeilijkheden stuitte werden er ondanks krappe deadlines toch creatieve oplossingen voor de obstakels gevonden, aldus de onderhandelaars na afloop. Hielp Maitreya de onderhandelaars, direct of indirect, om met succes tot een overeenkomst te kunnen komen? (SN, mei 2015)
A. Ja, zowel direct als indirect.

V. Heeft Maitreya geholpen bij de totstandkoming van de overeenkomst met Iran van juli 2015 inzake het gebruik van nucleaire technologie? (SN, september 2015)
A. Ja, inderdaad.

V. In januari 2016 is er opnieuw sprake van wonderbaarlijke vooruitgang in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Sancties worden opgeheven, de sfeer wordt vriendelijker en er vindt een historische toenadering plaats. 1) Kunt u zeggen of Maitreya hierbij een rol heeft gespeeld? 2) Werkte Maitreya via een afgezant om dit te bereiken? 3) Is Maitreya bekend bij de onderhandelaars aan beide zijden – niet als de Wereldleraar natuurlijk, maar wellicht als scherpzinnig en briljant diplomaat of functionaris? (SN, jan./feb. 2016)
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Ja.

 

V. Hoe zal het bewustzijn van mensen in de toekomst veranderen? Tegenwoordig nemen mensen en politici esoterie niet serieus.
A. Dat is een verstrekkende vraag, maar er zijn momenteel vele krachtige energieën in de wereld die het bewustzijn van mensen zullen veranderen. Niet onmiddellijk, maar geleidelijk zullen de energieën tot een enorme verandering in het menselijk bewustzijn leiden.

V. Kunnen we Maitreya ontmoeten?
A. Totdat Hij aan de hele wereld bekend is, heeft Hij ons Zijn ‘Handafdruk’ gegeven, als punt van aanroep. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je ziek bent, kun je naar Zijn ‘Hand’ kijken om hulp te vragen en zal Hij die bieden binnen de grenzen van de Wet van Karma. Hij heeft gezegd: “Mijn hulp staat jullie ter beschikking, je hoeft er slechts om te vragen.”
[In augustus 2001 manifesteerde Maitreya op wonderbaarlijke wijze Zijn handafdruk op een spiegel in Barcelona (Spanje). Deze werd gefotografeerd en gepubliceerd in Share International, oktober 2001.]

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar die nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Terwijl we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Hieronder volgt een kleine selectie uit het juni-nummer.

Twee brieven van dezelfde schrijver:

Snel antwoord
1) We gingen ’s morgens vroeg weg om onze kraam buiten de muren van het kasteel van Vincennes (regio Parijs) in te richten, om van 30 april tot en met 1 mei 2018 deel te nemen aan de beurs Welzijn en Moderne Kunst. Op maandag was het weer buitengewoon slecht; koud met een harde wind en voortdurend regen. Vroeg in de middag, denkend aan de windvlagen en de plassen op de modderige weg die bezoekers tegenhielden om voor onze kraam stil te staan, besloot ik mezelf wat vragen te stellen. In al die 20 jaar van aanwezigheid bij evenementen had ik mezelf nooit dit soort vragen gesteld, maar rekening houdend met de buitengewone omstandigheden die iedereen zouden kunnen verhinderen om de posters te zien, de energie van onze kraam te voelen of het informatiemateriaal in te kijken, vroeg ik me af of het nuttig was om die maandag bij de stand te blijven. Terwijl ik aantekeningen in ons notitieblok maakte, voelde ik een intense warmte bovenop mijn hoofd en ik keek op om te zien of er een warmtebron was, wat niet mogelijk was. Inderdaad, er was niets en op dat moment wist ik dat Jezus me geantwoord had; daarom leek het nuttig om dit verhaal door te geven, het is niet spectaculair of buitengewoon, maar het is een veelbetekenende ervaring.

Aanmoediging
2) In februari 2018 hadden we een kraam op een Body en Mind-beurs in Parijs, maar een aantal groepsleden was vanwege het slechte weer niet in staat om deel te nemen; zij die aanwezig waren hadden de regen getrotseerd. Bij de paranormale beurs op 9 februari maakte een groepslid de grap: “We worden vergeten, want we krijgen geen bezoek van Meesters of woordvoerders!” Om kwart over 3 stond een knappe blonde vrouw met blauwe ogen stil voor onze kraam, legde een vinger op Maitreya’s Missie, dl.II en vroeg me wie Maitreya is. Ik nodigde mijn collega uit om haar te antwoorden. De vrouw had een Slavisch accent. Ze zei dat ze alle boeken van Helena Blavatsky en Alice Bailey had gelezen. We vonden het een beetje twijfelachtig dat ze echt alles had gelezen. Ze zei tegen mijn collega: “Het lijkt niet zo, maar ik weet heel veel dingen. Hoe oud denk je dat ik ben?” Mijn collega antwoordde dat ze wellicht 30 jaar oud was. Ze zei dat ze eigenlijk 48 was en verlamd was geweest en daarom tijd had gehad om te lezen. Mijn collega vertelde haar over Benjamin Creme’s boek De bundeling van de Krachten van Licht en over de menselijke evolutie. De vrouw liet hem weten dat de menselijke evolutie niet alleen aards is maar ook kosmisch.
Omdat ik merkte dat ze geen belangstelling had om boeken te kopen, gaf ik haar een catalogus van Benjamin Creme’s boeken en ze zei dat dat precies was wat ze wilde om Maitreya’s naam te kunnen herinneren. Zeer vastberaden kocht zij een kaart van Maitreya’s ‘hand’ en mijn collega begon haar te vertellen dat de hand 3-dimensionaal is en ze antwoordde dat hij niets hoefde te bewijzen, omdat zij voorbij uiterlijke verschijningen ziet. Zij zei: “Ik ben intuïtief” en toen vroeg ze mijn collega: “Hoe is het met je hart?” Dat was opmerkelijk omdat mijn college een hartkwaal heeft. Ze zei dat hij zou genezen. Zij vroeg hem: “Ben je hier maandag?” En dat was vreemd genoeg de dag dat hij terug zou komen. Ze vertelde hem dat ze zou kijken wat ze voor hem kon doen. Mijn collega bood aan om haar te vertellen over Jezus’ verschijning op de foto die in het Neckerziekenhuis gemaakt werd, maar we voelden dat zij niet meer wilde luisteren; we gaven haar een fotokopie van de tekst die bij de foto stond in Share International [september 2002]. De foto was een A4-formaat, maar zij had alleen een blauw kartonnen map bij zich die net iets kleiner was. Terwijl ze met zorg het gedeelte dat eruit stak omvouwde, zei ze dat de kleine gebaren in het dagelijks leven het verschil maken. Toen ging ze weg met de woorden: “Ik kom terug.” Tijdens haar aanwezigheid en ook nog daarna voelde ik warmte in mijn chakra. Een half uur later kwam ze terug naar de kraam en gaf me een brede lach en knipoog. Ik denk dat ze een van Maitreya’s woordvoerders was. Ik veronderstelde dat het allemaal symbolisch was. Ze kwam niet terug op maandag, maar mijn collega voelde zich wel beter.
M-A.A., Parijs (Frankrijk).

Wondergenezing
Een vriend raadde me aan naar u te schrijven over een wonder nadat ik in de herfst van 2000 de hulp van Heer Maitreya had ingeroepen. Ik was opgebeld om Vida, de schoonzus van mijn nicht, te helpen, die kanker had en al anderhalf jaar in en uit het kankerziekenhuis in Buffalo (New York, VS) was geweest. Nu werd ze naar huis gestuurd omdat de kwaadaardige tumor niet op de behandelingen reageerde en zich overal had verspreid, ook langs haar ruggengraat omhoog en haar hersens naderde. Zij werd naar huis gestuurd om te sterven.
Haar dochter belde me huilend op, omdat de oncoloog hun verteld had dat zij zou heen gaan wanneer het haar hersenen bereikte. De hele familie was gebeld, uit Arizona en Florida. Ik kwam in het ziekenhuis een kamer binnen, waar zij allemaal om haar heen zaten te bidden en om afscheid te nemen. Zij was half bij kennis, opgezwollen, haalde heel moeilijk en zwaar adem, en zag er blauwig uit. Ik legde mijn handen op haar hoofd en bad een lange tijd om hulp. Zij opende haar ogen een heel klein beetje en zei: “Zal ik genezen?”
Ik zei: “Ja – het is begonnen, Vida!” Toen dacht ik ‘Oh God, laat me haar geen valse hoop geven!’ Verscheidene leden van haar familie volgden me naar huis en zij kregen informatie over de Wederverschijning en hun reactie was goed.
Vida bleef zwakjes doorleven en begon te eten – haar dokter besloot ongeveer 10 dagen later tot een röntgenfoto om te zien hoe snel de tumor langs haar ruggengraat naar boven gevorderd was: Haar broer belde me op – ik hield mijn adem in – u kunt zich niet voorstellen hoeveel vreugde en dankbaarheid ik voelde toen hij me vertelde: “De dokter is verbaasd, er is geen teken van kanker in haar lichaam – het was een verkeerde diagnose óf goddelijke tussenkomst.” Ze bouwden de medicatie langzaam helemaal af en Vida ging naar huis.
Op 14 juli had haar familie een feestmaal met meer dan 75 gasten. Ik weet dat ik een kanaal was en dat was de derde genezing van kanker. De anderen waren niet zo veelomvattend. Mijn dochter zegt dat ik “geherconditioneerd” ben, aangezien ik twee jaar geleden vier bypasses bij het hart gehad heb, stents in mijn nierslagaders, een gebroken heup. Ik heb meer dan 40 jaar voor mijn echtgenoot gezorgd die ziek van de Tweede Wereldoorlog terugkeerde. Ik ging mediteren en mijn dokter begon vragen te stellen omdat ik niet ouder werd zoals anderen en hij vroeg zich af hoe ik zo veel kon doen (ik ben 88). Hij nodigde me bij hem thuis uit om erover te praten en ze waren allen verheugd om over de Weg te horen!
MMP, Meadville (Pennsylvanië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de genezing werd gegeven door de Meester Jezus.

De “tekenen van de tijd” die we hier presenteren zijn in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd, lijken op soortgelijke “tekenen” die bevestigd werden of spreken voor zich. Veel verschijnselen zijn door ooggetuigen waargenomen, die ze als bevestiging van hun hoop en geloof beschouwen. We leggen ze de lezer ter overweging voor.

Wenend Mariabeeld in Mexico

Een Mariabeeld in een woonhuis in Mexico scheidt sinds februari 2018 olie af.
“Elke dag zit ze onder de olie,” vertelde Rosa Ramirez, over het wenende beeld in haar eenvoudige woning in Cuidad Juarez. Wat Ramirez als een wonder beschouwt, begon op een dag in februari 2018. “Die dag was ik erg ziek,” zei ze. “Ik had heel veel pijn… Ik voelde iets, dus ging ik naar de Maagd.” Ramirez was gediagnosticeerd met kanker dus bad ze dat haar ziekte weg zou gaan. “Ik merkte dat er een druppel olie op haar kin zat,” zei ze. Toen ik het aanraakte, merkte ik dat het naar rozen rook.” Eerst was er een druppel, toen begon Maria te wenen. Het gelaat en lichaam van het beeld scheiden nu olie af.
Ramirez zegt dat ze genezen is van kanker. Duizenden hebben haar huis bezocht om tot het Mariabeeld te bidden. Ramirez zegt dat vele bezoekers haar vertelden van genezingen van kanker en andere ziektes na het bidden bij het beeld.
“Ik denk dat veel mensen het geloof hebben verloren”, zei Ramirez, “en ik denk dat ze zegt ‘Ik ben hier, geloof in mij.’” (Bron: ktsm.com)

Maitreya’s ‘ster’?

In de nacht van 5 maart 2018, vlak voor middernacht, zagen M.L. en haar dochter bij Santa Maria de Palautordera (provincie Barcelona, Spanje) een ongewoon licht in de lucht, dat zich vreemd gedroeg; het veranderde van kleur, pulseerde en verplaatste zich steeds. Zij namen verscheidene foto’s van het voorwerp. Foto ingezonden door M.L.

UFO boven luchthaven Mexico-stad

In de avond van 14 april 2018 zagen vier vliegtuigtechnici een stralend lensvormig voorwerp boven de internationale luchthaven van Mexico-stad vliegen, en een van hen nam er foto’s van [zie hierboven]. “Het straalde een intens wit licht uit,” rapporteerde technicus Alfonso Salazar. “De waarneming duurde zo’n 15 seconden voordat de ufo eenvoudigweg zijn licht dimde en een schaduw werd die zich door de lucht voortbewoog. Vijf minuten later vloog een ander voorwerp voorbij dat een fluctuerend wit licht projecteerde… Dit waren beslist ufo’s.” (Bron: Inexplicata.blogspot.tw)

 

Zegening van de Meester Jezus, bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, op een foto van S.K. uit Kobe (Japan), bij de berg Maya, Kobe, op 12 april 2006. Juist voordat deze foto genomen werd, was de taxi waar zij en haar man in zaten betrokken bij een ongeluk. Zij allen werden gered door de Meester Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto op 5 december 2006 genomen door E.T. uit Okinawa (Japan) in een trein van Kanazawa naar Wajima, toont een zegening van de Meester in Tokio, bevestigd door Benjamin Creme’s Meester.

interview met Edna Adan Ismail door Jason Francis

Het Edna Adan Hospital is een ideële organisatie gevestigd in Hargeisa, de hoofdstad van de republiek Somaliland. Het Edna Adan werd in 2002 opgericht als kraamkliniek en is sindsdien uitgegroeid tot een groot ziekenhuis waar mensen uit heel Somalië en uit buurlanden naar worden doorverwezen. Het werkt ook samen met het ministerie van Volksgezondheid, UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om medische beroepskrachten op te leiden, waaronder verpleegkundigen, vroedvrouwen, laboranten en apothekers.

Somaliland, gelegen in het noordwesten van Somalië, heeft een bevolking van 3,5 miljoen mensen. Wat voorheen bekend stond als het Britse Protectoraat Somaliland, ging in 1960 samen met de voormalige Italiaanse kolonie Somalië tot het land Somalië. Maar na een langdurige burgeroorlog verklaarde het zich in 1991 tot een onafhankelijke staat en heeft het een democratisch gekozen regering. Somaliland wordt internationaal erkend als een autonome regio van Somalië.
Het Edna Adan ziekenhuis werd door dr. Edna Adan Ismail opgericht en zij is nog altijd de directeur. Ze is ook de grondlegger van de Somaliland Family Health Association. Na haar pensionering bij de WHO heeft ze haar pensioen en andere activa gedoneerd om het ziekenhuis te bouwen en de ernstige gezondheidsproblemen aan te pakken die het leven van vrouwen en kinderen in de Hoorn van Afrika in gevaar kunnen brengen. Jason Francis interviewde Edna Adan Ismail voor Share International.

Share International: Kunt u een beeld schetsen van het leven in Somaliland en de problemen waar de bevolking economisch en op gebied van de gezondheidszorg mee te maken heeft?
Edna Adan Ismail: Voorafgaand aan de afscheiding van het voormalige Britse Somaliland van het voormalige Italiaanse Somalië [de onafhankelijkheidsverklaring van Somaliland in 1991] had onze bevolking 31 jaar lang te maken met verwaarlozing doordat ziekenhuizen, scholen, huizen en het economisch potentieel door Somalië in hun ontwikkeling werden belemmerd.
En als je bedenkt dat het land tussen 1982 en 1991 door de regering van Somalië tot de grond werd verwoest, begrijp je hoezeer de basisgezondheidszorg en het onderwijs hebben geleden. Bovendien liepen het aantal slachtoffers en de schade ook na het staken van de vijandelijkheden nog op als gevolg van landmijnen en met opzet verontreinigde waterputten en reservoirs. Nog schadelijker zijn de economische en politieke blokkade en isolement die Somaliland 27 jaar heeft doorstaan omdat zijn soevereiniteit niet werd erkend. Het is een soevereiniteit waar de bevolking van Somaliland ten volste recht op heeft.

SI: Wat inspireerde u om het Edna Adan Ziekenhuis te stichten?
EAI: Ik had het unieke voorrecht om een opleiding te volgen, ontving een beurs om in Groot-Brittannië te studeren en keerde in 1961 als eerste en enige verpleeg- en verloskundige terug naar Somaliland en zag in die tijd hoe goed gezondheidsdiensten functioneerden. Helaas, na de unie met Somalië, verslechterde het, werd Somaliland aan zijn lot overgelaten, raakte het in verval en werd toen volledig verwoest door de lange burgeroorlog.
Als VN-vertegenwoordiger van de WHO in de republiek Djibouti werd ik in juli 1991, twee maanden nadat Somaliland zich van Somalië had afgescheiden, als waarnemer naar mijn thuisland gestuurd. Tijdens die missie was ik van dichtbij getuige van de totale vernietiging van het land. Dat bracht me ertoe terug te komen naar Somaliland en alle kennis en middelen te delen die ik tijdens mijn carrière bij de WHO heb mogen ontvangen.
Omdat ik ook een paar jaar na mijn eerste bezoek aan mijn verwoeste vaderland met pensioen zou gaan, besloot ik dat ik die droom werkelijkheid zou maken. Om mijn droom waar te maken, incasseerde ik mijn VN-pensioenuitkeringen, repatriëringsbijdrage, verkocht de spullen die ik niet langer nodig had of niet kon gebruiken in Somaliland, zoals mijn Mercedes, sieraden en dingen die ik op enig moment mooi, aantrekkelijk of modieus had gevonden. Dit alles werd omgezet in contanten. Daarmee kwam ik thuis en bouwde het ziekenhuis.
Mijn grootste inspiratie deed ik op wanneer ik tijdens mijn missies naar Somaliland ziekenhuisafdelingen bezocht waar ik ooit in een totale staat van vernietiging had gewerkt en die het toevluchtsoord vormden voor zieken die elders geen verpleging of medische zorg kregen.

De mensen dienen

SI: Hoeveel mensen bedient uw ziekenhuis?
EAI: Het ziekenhuis werd gebouwd in een arm gebied in de stad Hargeisa waar nog nooit eerder een ziekenhuis was geweest. Het gebied dat officieel door het ziekenhuis wordt bediend, beslaat ongeveer een derde van de bevolking [van 1,1 miljoen] van Hargeisa. Onze patiënten komen echter uit alle uithoeken van de stad, maar ook uit andere regio’s en districten van Somaliland en daarbuiten, tot Somalië, Ethiopië en Djibouti toe.
Ik hoop dat deze uitbreiding te danken is aan de kwaliteit van de zorg die we de patiënten bieden en omdat we het enige ideële ziekenhuis in Somaliland zijn. Een aantal arme patiënten wordt gratis behandeld, met name zwangere vrouwen die problemen hebben, of kinderen in een noodsituatie.
….

Prestaties en resultaten

SI: Wat beschouwt u als de belangrijkste successen van het ziekenhuis sinds de oprichting in 2002?
EAI: Het opleiden van een groot aantal gezondheidswerkers, vrouwen in staat stellen posities te verwerven als ervaren beroepskrachten in de gezondheidssector, zoals chirurg, arts, verloskundige, verpleegkundige, en als beroepskrachten in de openbare gezondheidszorg en dergelijke. We hebben de status van vrouwen verbeterd.
In 2002 had 98 procent van de vrouwen die we hielpen met bevallen, type-3 VGV [vrouwelijke genitale verminking]. Nu is dat cijfer gedaald tot 70 procent. Het bewijst dat VGV voor het eerst terugloopt.
Tussen 2002-2006 was ik Somalilands eerste vrouwelijke kabinetsminister en dit heeft deuren geopend voor veel vrouwen om benoemd te worden tot kabinetsfuncties en om regeringsafdelingen te leiden.

SI: Hoe was het voor u persoonlijk om door de jaren heen mensen in nood te kunnen dienen?
EAI: Het was een zeer verheugende en vaak nederige ervaring dat we met zo weinig zo veel konden bereiken. Deze prestaties hebben mijn verwachtingen ver overtroffen. Mijn visie was om een kleine kraamkliniek op te zetten! Het was absoluut het hoogtepunt van deze ervaring om als 13e van de beste ziekenhuizen in Afrika te zijn gerangschikt. Bovendien is het een grote eer dat de Edna Adan Universiteit behoort tot de drie grootste universiteiten van Somaliland, vooral omdat het de enige universiteit is die door een vrouw is gesticht.
Internationaal heeft het ziekenhuis mijn land op de kaart gezet, de vrouwen van Somaliland op de kaart gezet en het belang van moeder- en kindzorg op de kaart gezet.
En het heeft hoop en bemoediging gegeven aan velen die zich anders hopeloos zouden hebben gevoeld.
Het talent en de capaciteiten die bij veel van onze afgestudeerden tevoorschijn zijn gekomen, hebben hen aangemoedigd te weten dat ze alles kunnen volbrengen en hun maximale potentieel kunnen bereiken. Ze zullen niet worden tegengehouden eenvoudig omdat ze vrouw zijn en in een land wonen dat politiek niet wordt erkend en dat door een langdurige burgeroorlog is verwoest.

Meer informatie: ednahospital.org

door de Meester —, via Benjamin Creme

Vroeg of laat zal de werkelijkheid van hun onderlinge afhankelijkheid doordringen tot de landen en hun leiders. Dit besef zal een geheel nieuwe houding teweegbrengen ten opzichte van de problemen waarmee zij heden worstelen, en zal leiden tot eenvoudiger, en wijzere, oplossingen voor deze moeilijkheden. Een geleidelijke verandering in zienswijze zal de huidige felle concurrentie en confrontatie vervangen door wederzijds begrip en samenwerking. Dat niet alle landen zich in hetzelfde tempo in deze richting bewegen, moet gezegd worden, maar de doeltreffendheid en onmiskenbare deugdelijkheid van de methode zal tenslotte zelfs de minst optimistische partij aanmoedigen om de voordelen ervan voor allen te zien. Elke stap voorwaarts zal dit proces versterken en de voortgang naar samenwerking versnellen. Op deze wijze zal zich een gezondere verhouding tussen de landen ontwikkelen, die mettertijd zal leiden tot een waarachtig gevoel van broederschap. Vele kleinere landen erkennen reeds de werkelijkheid van onderlinge afhankelijkheid, maar door gebrek aan macht worden hun stemmen niet gehoord. Grote en machtige landen wijzen dergelijke denkbeelden minachtend af, hun trotse onafhankelijkheid verblindt ze voor de werkelijkheid van hun relatie tot de wereld. De mens evolueert slechts langzaam en heeft tijd en experiment nodig om belangrijke vooruitgang te boeken, en alleen op deze manier worden deze verworvenheden evenwichtig en blijvend. De Verenigde Naties is, vanzelfsprekend, het forum waarin de stem van de kleinere landen verheven en gehoord kan worden. Dit is slechts mogelijk wanneer de Veiligheidsraad, met zijn arbitraire vetorecht, wordt afgeschaft. Hij heeft zijn bruikbaarheid overleefd en moet spoedig plaatsmaken voor een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zonder het misbruik van macht en veto. Dan zullen we de landen zien handelen zonder de belemmeringen van het vetorecht en de financiële prikkels van grote mogendheden. Degenen die het hardst schreeuwen om democratie in vreemde landen zijn vreemd genoeg blind voor haar afwezigheid in de zalen van de Verenigde Naties. Mensen moeten tot het besef komen dat de volken van alle landen één en gelijk zijn, ieder afhankelijk van elkaar. Niet één land bezit de wereld of kan haar regeren. Niet één land kan op zichzelf tegenover de rest staan. De dagen van wereldheerschappij en macht zijn voorbij. De mens staat op de drempel van een nieuw begrip van zijn rol op planeet Aarde. Dit betekent een verandering in zijn verhouding tot zijn medereizigers op het pad naar wijsheid en waar rentmeesterschap over de rijkdom van de planeet. Wij, jullie Oudere Broeders, zullen de mensen helpen om deze verandering te realiseren.

Maitreya zal de mens het alternatief laten zien van handelen en de transformatie van de wereld. Hij zal laten zien dat zonder verandering van richting de toekomst zeer moeilijk en onaangenaam zou zijn. Hij zal de mensen eveneens inspireren zich bewust te worden van hun onderlinge afhankelijkheid, van de realiteit van hun Broederschap.

Vragen en antwoorden – een selectie
V. Welke Meesters zal Maitreya rond de tijd van Zijn Verklaring noemen en voorstellen? (Lezing Londen, juli 2011) A. Op Verklaringsdag zal Hij Zijn groep voorstellen, de Meesters. Hij zal er een aantal voorstellen: de Meester Jezus, de Meester Morya, de Meester Koot Hoomi en verscheidene andere Meesters. Zij zullen later naar voren treden, één voor één, en Hun werk in de openbaarheid beginnen dat ze sinds 1975 in stilte hebben gedaan.

V. Kan Maitreya Zichzelf in meerdere of verscheidene lichamen tegelijk vertonen?
A. Ja.

V. Kan Hij in meerdere fysieke lichamen tegelijk bestaan?
A. Ja. Je hebt geen idee over wat voor soort man we het hebben!

V. Leven alle Meesters op onze planeet in een niet-fysiek lichaam?
A. Veel van de Meesters op onze planeet leven in een etherisch lichaam, maar inmiddels leeft ongeveer twee derde van Hen in een grofstoffelijk lichaam en een derde in een etherisch lichaam.

In het licht van de huidige diplomatieke ontwikkelingen herdrukken we hier een kort fragment uit het artikel ‘Nadere gedachten over eenheid’ van Benjamin Creme’s Meester.

“Noord-Korea …is de jongste van al deze naties, ontstaan uit de opdeling van het oorspronkelijke Korea. Zijn intenties zijn ook het moeilijkst te voorzien, aangezien het zo druk bezig is de wereld te overtuigen van zijn verrichtingen. Helaas heeft het enige nucleaire slagkracht verworven en moet als ongeleid projectiel onder de landen worden beschouwd. Zoals algemeen bekend wordt het door zijn heersers eerder overheerst dan geleid en moet het nauwlettend in de gaten gehouden worden door de Verenigde Naties als geheel. Zijn volk hunkert naar erkenning en voedsel. De naties van de wereld moeten beide royaal met Noord-Korea delen.* “Vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde toeschouwer geeft deze beoordeling veel reden tot angst en bezorgdheid. De Meesters zien echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI, september 2012) [*Cursivering door de redactie.]

In 2013 ging Benjamin Creme op dezelfde kwestie in:

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken? A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China. (SI, mei 2013)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Bevestiging
Op zaterdagavond 7 april 2018 gingen mijn vrouw en ik uit eten in een restaurant. Een kleine, oudere Chinese vrouw met een rugzakje zat aan het tafeltje achter ons. Nadat ze besteld had, stond ze op en begon grappen te maken met de eigenaar. Daarna kwam ze naar ons toe en begon te praten, en hoewel we haar niet konden verstaan, begrepen we wat ze bedoelde door haar gebaren, vrolijke stem en lachende gezicht. Af en toe stond ze tijdens haar maaltijd op en liep naar andere tafels. Ze leek grote vreugde te verspreiden waar ze ook ging. Haar manier van doen was heel vreugdevol en ze vond het duidelijk leuk om mensen gelukkig te maken. Terwijl ze rondliep kwam ze een paar keer naar ons toe en schonk ons zelfs een keer thee in! We vroegen de eigenaar wie ze was. Hij vertelde ons dat ze twee of drie keer in de week kwam, maar nooit ’s avonds (het was na 19.00 uur), en hij wist niet waarom ze er die avond was. Toen begon ik te denken dat ze een ‘goede genius’ zou kunnen zijn. Het was verbazingwekkend hoe blij en gelukkig ze mensen maakte en iedereen reageerde heel spontaan bij haar. Er zaten drie mensen aan een tafel naast haar, die me ook als ‘bijzondere mensen’ opvielen! Op een gegeven moment ging de vrouw op heel hartelijke en liefdevolle manier met hen in gesprek. Wanneer ze niet rondliep, at ze stilletjes haar eten (al die tijd met haar rugzak om!). Vreemd genoeg bestelde ze nadat ze klaar was met eten een paar gestoomde noedels en kwam toen naar ons toe en bood ons er een aan. Toen we weggingen draaiden we ons om naar de vrouw om gedag te zeggen en ze vouwde haar handpalmen voor haar gezicht samen, een gebaar dat wij ook naar haar maakten! We gingen ‘opgebeurd’ weg. Ik heb het ‘gevoel’ dat het Maitreya was (geen woordvoerder of een vertegenwoordiger), en dat de drie aan de tafel misschien de Meester Jezus, een discipel en ook weer Maitreya waren! We weten dat er geen manier is om dit te bevestigen, maar de reden waarom ik dat denk heeft te maken met het feit dat kort voor Benjamin Creme overleed, er ervaringen waren met Maitreya die als twee mensen tegelijkertijd op dezelfde tijd en dezelfde plaats verscheen; maar ‘dat gevoel’, en dat is nog belangrijker, heeft te maken met iets wat me de dag ervoor op het werk overkwam. (Zie Tekenen: brief ‘Maitreya drukt Zijn stempel’).
R.S., Burnaby (BC, Canada).

Elke dag wonderen!
Op 21 maart 2018 ontving ik het maartnummer van de Spaanse editie van Share International. Toen ik er doorheen bladerde en bij de Tekenen het schilderij “Het Laatste Avondmaal” zag, dacht ik erover om een foto te maken voor in mijn eetkamer, maar verderop, toen ik ‘Lezers schrijven’ las realiseerde ik me dat die foto verband hield met het verhaal waar de muziek vandaan kwam. [Zie ‘Hemelse muziek’ bij Lezers schrijven in het maartnummer van Share International, blz. 22 en de bijbehorende foto op blz. 11]. Vanaf het moment dat ik hem zag, had ik een overtuigender reden om hem op de juiste plaats neer te zetten; het was niet alleen vanwege de muziek, maar ook om waar hij religieus en mystiek voor staat en vanwege zijn artistieke kwaliteit. Ik maakte die dag een foto met mijn smartphone en ging daarmee naar de fotostudio om een kopie te maken. De volgende dag werd ik om ongeveer 5 uur ’s ochtends wakker en omdat ik geen slaap meer had besloot ik tv te kijken. Ik zette de tv op mute om het nieuws te lezen en mijn slapende man niet te storen. Toen hoorde ik zachte muziek. Ik veranderde van kanaal om na te gaan of de nieuwszender het nieuws met muziek op de achtergrond uitzond. Aangezien het niet van het tv-toestel kwam, zat ik stil en heel aandachtig naar de muziek te luisteren. Het was heel laag en erg zacht, het klonk als een harp, heel mooi. Ik luisterde er ongeveer 20 minuten naar, toen vertelde ik het mijn man en zei dat het als hemelse muziek klonk. Ik had de foto op Witte Donderdag genomen [de avond van het Laatste Avondmaal], zodat het verband houdt met het onderwerp van de foto en zette de foto diezelfde dag in de eetkamer. Ik heb de muziek niet weer gehoord, maar zou het erg graag nog eens horen. Ik denk dat elke nieuwe dag ons verrast met de wonderen die mensen in deze tijden overkomen.
L.M., Cuba.

Sta open voor communicatie
Verscheidene weken geleden bracht Maitreya’s woordvoerder, die nogal geregeld bij ons op bezoek komt, een uur door in het Informatiecentrum in Amsterdam en sprak met ons. Het gesprek ging over allerlei onderwerpen: de etherische gebieden, etherische stof, praten of lezen, dat wil zeggen woorden kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden, maar gedachten via de ether sturen – dat was de beste manier om te communiceren. We praatten over de toestand van de wereld in het algemeen. Hij zei dat we niet lang hoeven te wachten voor we Maitreya zien – dit jaar. (Eerder dit jaar, bij een van onze lezingen in januari, vertelde hij de aanwezigen “dit is het jaar”.) Een dag of zo daarna kwam onze vaste woordvoerder van de Meester Jezus langs; hij zag dat er binnen een tamelijk groot tv-scherm stond, richting straat, waarop dvd’s van lezingen van Benjamin Creme (met ondertiteling) worden afgespeeld. Zo nu en dan hebben we een scherm in de etalage, maar dat was nu al weer enige tijd geleden. De jonge woordvoerder vroeg waarom we het scherm niet in de etalage hebben in plaats van binnen naar de straat gericht. “Voorbijgangers kunnen de dvd bekijken wanneer zij willen!” We zeiden dat we dat meteen zouden doen, en dat gebeurde. Een paar weken later verwachtten we min of meer dat Maitreya’s woordvoerder een lezing in het centrum zou bijwonen; hij kwam niet. Maar later die dag, 8 april, kwam onze vaste woordvoerder voor de Meester Jezus weer langs en zei dat hij erg blij was het scherm in de etalage te zien. “Goed zo! En o ja, tussen twee haakjes, is de krant met basisinformatie nu …umm… al beschikbaar?” Daar moesten we om lachen omdat we juist onze plannen hadden besproken om die krant weer te laten verschijnen. Dus het lijkt erop dat hij ons op een heel grappige, vriendelijke manier scherp houdt.
Medewerkers informatiecentrum Share International/Nederland, Amsterdam.

Vreemde gebeurtenissen
In mei 2001 maakte ik een dolfijnentochtje in de buurt van Bimini. Ik durfde niet met ze te zwemmen en bleef op de boeg van de boot. Op een gegeven moment kon ik ergens in het water horen fluiten. Het was niet het gewone geluid van dolfijnen. 1) Verschijnt Maitreya in andere vormen? Kwam dit fluiten van Maitreya? 2) Op een dag was de zon helemaal omringd door duisternis en er was een licht dat deze cirkel van duisternis omsloot. De zon leek heel klein, zo omringd door die duisternis, en onze boot voer in het licht. Weet u wat dat was? T.G., Lowell (MA, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde: 1) Ja. 2) Het was een teken van Maitreya.

Tekenen van de tijd – een beperkte selectie

“Zij die zoeken naar tekenen…”

Maitreya drukt Zijn stempel

Geachte redactie, Ik werk in het postkantoor en op vrijdag 6 april 2018 moest ik een tamelijk groot pakket van de ene plek naar ergens anders verplaatsen. Er zaten wat zwarte tekens op het pakket die niets anders voorstelden dan wat zwarte strepen. Toen ik het pakket neergezet had en naar mijn werkplek terugging, zag mijn collega dat ik een sierlijke ‘M’ op mijn overhemd had. Hij bevond zich op mijn borst, aan de rechterzijde, dicht bij het geestelijk hartcentrum! Er zijn mensen die zeggen dat ze denken dat het een ‘teken’ van Maitreya kan zijn. PS: Na de avond daarop in het restaurant (zie de brief ‘Bevestiging’ in Lezers schrijven) ben ook ik ervan overtuigd dat het meer is dan het lijkt! RS., Burnaby (BC, Canada).

Leerlingen van de openbare Brahmana Palli-school nabij Sai Baba’s ashram in Puttaparthi (India), in maart 2006. Foto genomen door D.M. tijdens een bezoek dat zij en vrienden aan de school brachten, waarbij cadeaus aan de kinderen werden gegeven en zij hun kamers aan de bezoekers lieten zien.

Op 13 maart 2018 fotografeerde een ooggetuige bij Engelpunt in Jacksonville (Florida, VS) tijdens zonsopkomst een engelachtige figuur van licht in de lucht. (Bron: ufosightingsdaily.com; YouTube: MRMBB333)

Op 10 februari 2018 fotografeerde NASA’s Zon- en Heliosfeerobservatorium nabij de zon een reusachtig gevleugeld voorwerp. (Bron: ufosightingsdaily.com)

door Sophie Grandguillaume (fragmenten uit het artikel)

We staan aan de vooravond van grote veranderingen. De Verschijning van de Geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Wijsheid, maakt de transformatie van de oude tot de nieuwe wereld mogelijk. Hoe kan deze transformatie bereikt worden? In dit artikel willen we een poging doen om de verschillende stadia te schetsen die de schepping van de nieuwe beschaving vergezellen en bevorderen. Laten we eerst de Veruiterlijking als politieke gebeurtenis beschouwen. De Veruiterlijking is het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, dat wil zeggen de uiterlijke verschijning, de terugkeer van de Hiërarchie in de wereld van alle dag. In deze context is het redelijk om de manier te onderzoeken waarin mensen in het dagelijks leven deze terugkeer begrijpen en aanvaarden. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ‘ontvangst’ correct en zo gunstig mogelijk verloopt? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst bepalen wat politiek is. Wat maakt een politieke daad? Politiek is alles wat verband houdt met de polis [de ideale stad-staat], met de organisatie van die samenleving en het leven erin. De geschiedenis van de mensheid laat zien dat er twee soorten politiek zijn: de politiek die zich richt op het scheiden van mensen en die welke zich richt op het verenigen van mensen. We zijn altijd gedwongen geweest om te kiezen tussen deze twee vormen. We kunnen vaststellen dat de mens het pad heeft gevolgd dat scheidt, ook al is er door de geschiedenis heen geprobeerd om samenlevingen te vestigen waarin mensen zich inspanden om volgens de Wetten van Eenheid te leven. Waar heeft het de mensheid aan ontbroken om haar in staat te stellen volgens de Wetten van Eenheid te leven? Streven om eenheid op zuiver materieel niveau te scheppen is niet genoeg. En streven om eenheid te creëren op het zuiver geestelijk niveau is ook niet genoeg. Te grote nadruk op het een of het ander heeft tot mislukking geleid. De toekomst van de mensheid ligt daarom in de correcte uitdrukking, op dezelfde tijd en in dezelfde ruimte, van deze twee tegengestelden: het materiële en het geestelijke. Het is daarom belangrijk om na te denken over de vorm die we de Nieuwe Stad, de nieuwe samenleving, geven, als we erin willen slagen te leven volgens de Wetten van Eenheid en de Veruiterlijking van de Hiërarchie ten volle willen manifesteren. Als de esoterische traditie altijd onderkend heeft dat er geen scheiding of tegenstelling is tussen het materiële en het geestelijke, is het aan ons om daar op politiek niveau vorm aan te geven, dat wil zeggen haar te veruiterlijken.

Hoe zouden we de samenleving, de polis, en de groep moeten organiseren zodat het materiële en het geestelijke aspect samen kunnen werken en groeien? Door over deze vraag na te denken kan dit de mensheid ertoe brengen om de verschillende bekende politieke en godsdienstige paden die ze tot nu toe gekend heeft, te heroverwegen en opnieuw te formuleren. Als we naar politieke bewegingen kijken, zien we twee belangrijke tendensen aan het werk. De eerste is de ontwikkeling van het materiële voor zichzelf, zonder verband met het geestelijk aspect. Deze tendens kan door de gehele menselijke geschiedenis waargenomen worden en wordt gekenmerkt door de onwetendheid en afwijzing van het geestelijke. Dit wordt tegenwoordig ‘kapitalisme’ genoemd, in al zijn verschillende vormen. De tweede politieke tendens is de ontwikkeling van het materiële, niet voor zichzelf, maar voor de mensheid. Dit zijn alle pogingen om de hulpbronnen van een groep samen te voegen, bekend

als “communisme” in al zijn historische varianten. Maar voor zover deze pogingen alleen op materieel vlak plaatsvonden, zonder kennis of erkenning van het geestelijk aspect, mislukten ze, zoals ook het kapitalisme mislukt. Uit dit overzicht in vogelvlucht kunnen we opmaken dat de erkenning van het geestelijke een noodzakelijke voorwaarde is voor de juiste ontwikkeling van de mensheid op materieel en politiek vlak. Met de cyclische verschijning van grote Leraren heeft de mensheid regelmatig de stimulans ontvangen om de volmaakte polis te scheppen: een waarin de ontwikkeling van de mensheid tegelijkertijd op het materiële en op het geestelijke vlak uitdrukking zou vinden. Deze stimulansen zijn in verschillende godsdiensten geconcretiseerd in al hun vormen. En net zoals de verschillende politieke paden in gebreke zijn gebleven, hebben ook de verschillende godsdienstige paden gefaald in hun pogingen om de volmaakte polis te scheppen. Dit is grotendeels te wijten aan de afkondiging van dogma’s die tot materiële wetten zijn verworden en geleid hebben tot misvatting van de verhouding tussen de materiële en geestelijke aspecten van het leven en daarmee tussen het politieke en geestelijke domein. De vele pogingen tot “godsdienstig communisme” (pogingen om de volmaakte samenleving te scheppen) zijn ook dode letters gebleven omdat ze zich in de schaduw van officiële godsdienstige structuren ontwikkeld hebben, zonder relatie tot het politiek domein of enige uiterlijke realiteit. Wat er in de grote godsdiensten ontbroken heeft, is juist het begrip van wat godsdienst is en vervolgens de correcte verkondiging dat politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden en gelijkwaardig zijn…. Beseffen dat we de Veruiterlijking zijn is daarom een belangrijke stap voor onze groep in het proces van de ‘ontvangst’ van de terugkerende Hiërarchie. Tenslotte kunnen we zeggen dat het vormgeven aan de Veruiterlijking als politieke, opvoedkundige en wilsdaad ons als groep het recht geeft om opnieuw te kiezen. De gelegenheid om te kiezen, die zolang ontbrak, wordt ons nu als menselijke groep weer gegeven. Door een wilsdaad, op het politieke vlak, kunnen we nu een bewuste keuze maken om met en voor het Licht te werken. De Terugkeer van de Hiërarchie van Meesters van Wijsheid is de gelegenheid die ons toestaat om ons als menselijke groep te verzetten tegen het kwaad en het te overwinnen door een daad van de wil. Het stelt ons ook in staat om de band met de ziel en de geest op te eisen als natuurlijk vereiste dat uitgedrukt moet worden in de politiek – op collectief én individueel niveau. We kunnen dus op individueel en op collectief niveau zeggen: “Ja, ziel en geest bestaan. Ja, ik kan in contact zijn met deze niveaus. Ja, ik bevestig dat. Ja, ik heb het recht om dat te bevestigen.” En door dit uit te spreken als ontologische bevestiging, bevestig ik het als een politiek recht, ontdaan van elk dogma; en daarmee schep ik de Nieuwe Beschaving. Het werk dat ons in de komende jaren wacht is derhalve immens. Het is een kwestie van dit doel tot een onderwerp van gesprek maken, zodat het bereikt kan worden. Het is een kwestie van de stappen definiëren die ons naar dit doel zullen leiden: de politieke en godsdienstige terreinen herdefiniëren, ze in de juiste richting heroriënteren in dienst van de menselijke evolutie en kennis van het Zelf bekrachtigen als natuurlijk vereiste voor de ordening van het politieke veld.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Het zal geen enkele intelligente lezer verbazen dat de huidige chaotische economie en de daaruit voortvloeiende sociale toestanden naar Onze inschatting niet heel veel langer zullen standhouden. Evenmin zien Wij een plotselinge ommekeer en het herstel van de mythische ‘status quo’. De volkeren van de wereld hebben, bij miljoenen, een glimp van vrijheid opgevangen en het zal niet lang meer duren voor ze haar zegen opeisen.
Over de hele wereld, met name onder de jeugd, wordt uitdrukking gegeven aan het sterke verlangen naar verandering. De jongeren willen een nieuw soort wereld, een nieuwe structuur waar zij en hun aspiraties deel van uitmaken. Deze aspiraties betreffen rechtvaardigheid en samendelen, zinvol werk en de mogelijkheid om hun kinderen toereikend en in vrede groot te brengen. Al te lang verkommerden zij in armoede en obscuriteit, verstoken van zeggenschap over hun levensinspanning.
Van nu af aan zullen de regeringen van de wereld deze aspiraties van de tot nog toe zwijgende meerderheid serieus moeten nemen en hun plannen daarop aanpassen. De ‘grondbezittende rijken’ zullen het moeilijk krijgen om de onvoorstelbare kloof tussen hun leefwijze en die van de doorsnee ‘pachtboer’ te handhaven, naarmate de roep om gelijkheid verandering afdwingt. Men zal beseffen dat de huidige verschillen in financiële macht de kern vormen van de onevenwichtige situatie van het financiële stelsel in de wereld.
De oude orde stort in en geen regering kan dit proces tot staan brengen. De nieuwe energieën van Waterman worden sterker en breken de oude corrupte en decadente orde in stukken. De jeugd en zij die jong van hart zijn, zijn de eersten die de verschijning van deze nieuwe aspiratie naar rechtvaardigheid waarnemen. Het verlangen naar juiste verhoudingen welt sterk op in de harten van de jeugd.
Intussen vervolgt Maitreya Zijn voortgang onder de naties en spreekt helder over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en liefde. Deze denkbeelden vinden veel aanhangers naarmate de spanning van de huidige omstandigheden zich over de hele wereld doet voelen. In de VS en Mexico, in Brazilië en nu in Rusland legt Maitreya Zijn toehoorders de alternatieven voor waarmee de mensheid geconfronteerd wordt: doorgaan op het huidige zinloze en hebzuchtige pad naar vernietiging of de wereld zien als één, op een reis naar volmaaktheid, als broeders en zusters; zien dat alleen samendelen en rechtvaardigheid ons de vrede zullen brengen waarnaar wij allen verlangen en een wereld die bloeit volgens het Plan, en zo onze weg naar de Waarheid en Schoonheid terugvinden die wij eens kenden en koesterden.

Onlangs kwamen we in ons archief deze zeer informatieve brief tegen, die Maitreya’s eenvoud laat zien en de persoonlijke manier waarop Hij sprak. Omdat de brief zoveel praktische adviezen bevat over de juiste onthechte houding tot ons werk, Zijn eigen kijk op hoe het proces van verschijnen verloopt en het feit van Zijn aanwezigheid, hebben we besloten een verkorte versie te herdrukken, met alle adviezen van Maitreya maar bijna zonder onze eigen opmerkingen. (Zie Share International, januari/februari 2004 voor de integrale tekst.)

Opnieuw op bezoek

Op 15 november 2003 waren we in het informatiecentrum in Amsterdam met negen mensen aan het werk voor het decembernummer van Share International/Share Nederland [2003].
Er kwam een bezoeker binnen – een lange, slanke, elegant geklede heer van een jaar of 70. Het leek of hij iets wist waardoor hij bijna moest lachen, hoewel hij ook ernstig en met veel gezag sprak.
Hij kwam binnen om een boek te ruilen – hij had drie weken tevoren een boek gekocht en wilde dat nu ruilen. Door het boek terug te brengen bracht hij ons onmiddellijk op de gedachte dat hij dezelfde man was die eerder in het informatiecentrum was geweest en met twee collega’s had gesproken en die een goede genius van Maitreya bleek te zijn. Hij begon met te vragen naar Transmissie-meditatiegroepen…
Bezoeker: Wat voor activiteiten doen jullie verder?
Groep: We staan op beurzen.
Ja, beurzen, dat is heel nuttig werk. Maar lezingen zijn belangrijker… Omdat de mensen die naar beurzen gaan mogelijk wel of niet geïnteresseerd zijn – dat is willekeurig. Mensen zien de stand, zien de informatie; ze kunnen een folder meenemen en die later lezen. Dus beurzen zijn buitengewoon nuttig. Bij lezingen gaat het om een zichzelf selecterend publiek. Ons publiek is maar kleinzij die rechtstreeks geïnteresseerd zijn, zullen naar een lezing komen en staan al open voor onze informatie. Dus, wanneer er een lezing wordt gehouden, komen zij om te luisteren en te leren. Alleen maar lezen is niet zo belangrijk. Sommige mensen lezen alleen maar veel. Doe het werk maar. Doe het gewoon…
Wat houdt een transmissie-meditatieworkshop in?… Ja, dat klinkt erg goed
dat is een goed systeem, ja een goede regeling, dus je doet beidejullie informeren het publiek en transmitteren de energieën. Ja, dat klinkt als een goede balans. [Hierbij verwijzend naar de toenmalige routine van een lezing in de ene maand en een workshop in de volgende.*]
We leven in de wereld. En aangezien we in de wereld leven, moeten we de mensen informeren. Hoe doen we dat? Nou, we moeten met hen in gesprek gaanlezingen geven, met hen praten. Maar een mens loopt op twee benendus beide activiteitenhet publiek informeren en het doorgeven van de energieën zijn belangrijk. Beide zijn noodzakelijk.
Er zijn mensen in deze groepen die altijd maar vragen: “Wanneer komt ie nou?” “Hoe lang moeten we nog wachten?” “Waarom duurt het zo lang?”… Maar waarom al die vragen stellen? Je kunt niet echt zeggen dat Hij
komt, omdat Hij er is. Hij is al hier. Weten ze dat niet? Zien ze Hem niet? Het gaat over Zijn Aanwezigheid in de wereld. Misschien duurt het langer dan ze gehoopt hadden. Het duurt langer dan ik had verwacht, en misschien gaat het anders dan we verwachtten, anders zelfs dan wat ik had verwacht, maar het gaat allemaal zoals het moet. Hij is hier. Ik twijfel er helemaal niet aan dat het gunstig zal verlopen. Het gaat zoals het moet. Het verloopt goed. Daar is totaal geen twijfel aan. Velen weten dat Hij er is, zij weten het innerlijk, intuïtief. En velen staan er voor open om te horen dat Maitreya er is.
[Toen hij hoorde dat bij informatiestands maar enkelen een folder meenemen:].
Gewoon er zijn. Er zijn, dat is voldoende. Niet iedereen zal geïnteresseerd zijn. Mensen zijn bezig met hun eigen gedachten. Het belangrijkste is er gewoon te zijn; zij die er klaar voor zijn, zullen reageren… Je moet niet iets verwachten of willen. Dóe het gewoon. Geef de informatie alleen aan wie erom vraagt. Kijk, we gaan geen mensen bekeren. We zijn hier niet om te bekeren. We zijn geen missionarissen. We geven informatie wanneer iemand erom vraagt. Het belangrijkste is dat in wezen alles hier aanwezig is. Als je ervoor openstaat weet je het gewoon, je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft er zelfs niet over te praten als je ervoor openstaat. Je weet dat het er in wezen allemaal is… Ja, het resultaat moet je niets uitmaken. Doe het gewoonverlang geen resultaat. Kijk niet naar resultaat. Het is een Westerse houding, een gewoonte van het denken, dat we altijd menen dat we iets moeten laten gebeuren. We vinden dat we dingen moeten doen, laten gebeuren. Maar dat hoeft niet per se. Elke verandering gebeurt langzaam. Heel geleidelijk. Denk alleen maar aan hoeveel keren, hoeveel levensje weet zelf hoe dat ishoeveel keren we vallen en weer opstaan, vallen en opnieuw proberen, we falen en staan weer op. Leven na leven. Verandering kost tijd.
[In reactie op zorgen over de toestand van onze planeet:] Je kunt je zorgen maken zoveel je wilt maar dat zal niets veranderen. Je zorgen maken helpt niet, maar het gaat allemaal zoals het moet. Het is wel zo dat we nog moeilijke tijden tegemoet gaan. We zullen tot aan de afgrond gaan, maar we zullen er niet invallen. We zullen dicht langs de rand gaan, maar er niet overheen. Alles zal goed uitpakken. Alles komt goed. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik twijfel daar absoluut niet aan! Ik heb niet meer gezag dan wie ook. Maar ik geloof het! Ik weet het. Mensen praten over hoop, maar als je gelooft, heb je geen hoop nodig.
Vergeet niet hoe krachtig Maitreya is. De mensen vergeten hoe krachtig Maitreya is!
Hij boog naar ons allen en zei: “Ik dank jullie hartelijk” met zijn hand op zijn hart.
We wisten dat hij Maitreya was (of een goede genius) en hij wist dat wij het wisten… We gedroegen ons allemaal alsof dit heel normaal of gewoon was, maar tegelijkertijd was de sfeer zeer intens, een soort stilte vol verbazing… Hij liet er bij ons geen twijfel over bestaan: “Hij is er!” en “Alles zal goed komen”.
Dachten we terecht dat de bezoeker Maitreya was?
Productieteams, Informatiecentrum, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat ‘de bezoeker’ inderdaad Maitreya was.

*) We hadden het geluk dat we de hulp van een Meester kregen bij het vinden van een nieuwe, ruimere en betere locatie voor het informatiecentrum. Ons programma voor het publiek omvat nu twee of drie openbare activiteiten (lezingen en Transmissie-meditatieworkshops) per maand en het centrum is zes dagen per week geopend.

samengesteld door William Allen
(fragmenten uit het artikel)

Op 14 februari 2018 werden op een middelbare school in Parkland (Florida, VS) door één gewapende tiener 17 mensen gedood en 14 ernstig verwond. Het was een van de dodelijkste schietpartijen op een school ooit.
Volgens een bericht van The New York Times van 2 december 2015 vindt er nu gemiddeld één ernstige schietpartij (met vier of meer doden of gewonden) per dag plaats in de openbare ruimte of in huiselijke kring. Ondanks dat de VS maar 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, heeft daar sinds 1966 een derde van alle massa-schietpartijen ter wereld plaatsgevonden. De Filipijnen, Rusland, Jemen en Frankrijk nemen van de rest het grootste deel voor hun rekening.
Met een gemiddelde van 90 schietwapens per 100 inwoners hebben de VS het hoogste percentage wapenbezit in de wereld. Er zijn in de VS grofweg 310 miljoen wapens in omloop onder burgers – waarvan naar schatting 1,5 miljoen militaire aanvalswapens, zoals het wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij op de high school in Parkland en op de Sandy Hook basisschool op 12 december 2012 in Newtown (Connecticut). Tegelijkertijd zijn de VS het enige ontwikkelde Westerse land dat de doodstraf nog in stand houdt. In 2017 werden 23 mensen door de staat ter dood gebracht.
Door de schietpartij in Florida laaide het emotionele en polariserende debat over de zorgwekkende omvang van schietgeweld en de toename van ‘zinloze’ moorden – vaak gepleegd door jongeren – opnieuw op.
De discussie blijft vooral gericht op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van allerlei soorten vuurwapens. Hoewel dat een belangrijk deel van het probleem is, blijven onderliggende factoren zoals het uiteenvallen van sociale cohesie, het psychologische gif van wedijver en stress, en de in kracht toenemende nieuwe energieën die de wereld binnenstromen buiten het blikveld van politici en deskundigen.
Hier volgen enkele citaten die sommige van de verborgen omstandigheden en krachten achter vele van deze schijnbaar zinloze schietpartijen niet alleen in de VS maar wereldwijd, in herinnering brengen.

Iedereen, niemand uitgezonderd, reageert op de nieuwe, krachtige kosmische energieën die de wereld binnenstromen. Dit heeft een diepgaande invloed op iedereen. Als je mentaal of emotioneel enigszins instabiel bent, is er niet veel voor nodig om het evenwicht te verstoren en deze waanzinnige geweldsuitbarstingen te veroorzaken waarvoor ogenschijnlijk geen aanleiding is. Dit is een van de redenen voor de toename van dit zinloze geweld in de hele wereld. Mensen reageren op krachtige energieën die ze niet kunnen beheersen, niet kunnen verdragen en waaraan ze zich niet kunnen aanpassen Hun onevenwichtige mentale/emotionele lichamen raken al te opgewonden en ze gaan ‘door het lint’… Een andere oorzaak is dat de wapens waarmee geweld gepleegd wordt in dit land [de VS] zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Vuurwapens zijn overal verkrijgbaar en in Amerika is het een groot symbool van individuele vrijheid dat terug te voeren is op de begindagen waarin dit enorme en grootse land werd gesticht. Maar tegenwoordig houdt het vuurwapen alleen nog maar een fantasie in stand. Zo is er het probleem van de nationale bond van vuurwapen-, geweer- en wapenbezitters tegen de rest van de samenleving. Totdat men het vuurwapen verbiedt en het op grote schaal illegaal verklaart, blijf je zien dat jonge kinderen, tieners en jonge volwassenen naar de wapens grijpen wanneer ze ‘door het lint’ gaan. Hoe gemakkelijker deze vuurwapens verkrijgbaar zijn, des te waarschijnlijker het is dat zulke geweldsuitbarstingen plaatsvinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het leven in Amerika, en natuurlijk niet alleen daar, kent geen fundamenteel besef van broederschap. Wedijver is er de basis van het leven. Het gevolg hiervan is de vorming van knopen van spanning die vroeg of laat onvermijdelijk tot uitbarsting moeten komen in zulke zinloze, ‘gestoorde’ tragedies. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2013)

De Amerikaanse leefwijze, die geen vrijheid realiseert, wordt een zeer vernietigende kracht. Het Zelf zit verstrikt, en is dermate geconditioneerd dat er geen vrijheid is in denken, geest en lichaam. Daarom vallen de jongere generaties, die er niet in zijn geslaagd vrijheid te vinden en het doel van het leven te verwerkelijken, gemakkelijk ten prooi aan drugs, alcoholisme, enzovoort, teneinde te ontsnappen aan de neerslachtigheid die ze in het leven ervaren. De Amerikaanse cultuur draagt op het ogenblik vele gevaren in zich, omdat er geen evenwicht is. (Maitreya’s naast medewerker, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

(voor integrale tekst zie Share Nederland april 2018)

interview met Lance Bushie door Shereen Abdel-Hadi Tayles
(fragmenten uit het interview)

Internationale migratie is een integraal onderdeel van een geglobaliseerde wereld en toch wordt de positieve invloed daarvan op de mondiale ontwikkeling vaak overschaduwd door misvattingen, feitelijke onnauwkeurigheden en verhitte debatten in de politieke en publieke fora.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schat dat er nu in de wereld ongeveer 250 miljoen migranten zijn, van wie de overweldigende meerderheid op een geheel normale manier hun gastlanden binnengekomen en gebleven zijn. De publieke misvatting dat migranten, zowel economisch als sociaal, een negatieve invloed op hun gastgemeenschappen hebben, is misplaatst. De mythe is dat migranten gekozen hebben om hun thuisland te verlaten om zich ergens beter te kunnen vestigen, en dat ze daarmee banen van de plaatselijke bevolking afnemen en de sociale voorzieningen van hun gemeenschappen onder druk zetten. Niets is minder waar. Volgens het IOM laat empirisch bewijs zien dat migranten met vaardigheden op allerlei niveaus, inclusief de buitenwettelijke migranten, hun stempel drukken op hun gastlanden door rond 85 procent van hun verdiensten bij te dragen aan de economie en door meer belastingen te betalen dan de kosten van de diensten die ze op hun beurt ontvangen. Daarbij blijven ze bijdragen aan hun thuisland door ruwweg 15 procent van hun inkomen terug te sturen, waarmee ze positief bijdragen aan de economieën van deze ontwikkelingslanden. Het is hoog tijd dat het migratiebeleid op feiten en niet op vrees gebaseerd wordt en de positieve substantiële sociale, economische en culturele bijdragen die migranten aan hun samenleving leveren, moeten onderstreept en gevierd worden.
Migranten riskeren hun leven en het leven van hun kinderen en gezinnen om het enige thuisland dat ze hebben gekend te ontvluchten – niet om het goed te hebben, maar om te overleven. Ze laten alles achter – hun gewoonten, hun taal, hun bezittingen, hun vrienden en vaak hun familie – en geven alles wat ze hebben aan de smokkelaars die beloven hen te helpen om veilig een nieuw land te bereiken. Als ze erin slagen de gevaarlijke reis naar hun nieuwe land te overleven, worden ze ondergebracht in kampen die overbevolkt en onveilig zijn, waar de levensomstandigheden bedroevend zijn.
Griekenland heeft sinds 2016 een drastische toename van het aantal migranten gezien, met meer dan 200 nieuwkomers per dag, van wie 40 procent kinderen. In februari 2018 spraken advocaten van de Orde van Advocaten van diverse Egeïsche eilanden zich uit tegen de gedwongen detentie van vluchtelingen en migranten die Griekenland vanuit het naburige Turkije binnenkomen.
Lance Bushie was bijna 20 jaar werkzaam bij het Canadese leger en bijna 30 jaar bij de Peace River brandweerkazerne in Alberta (Canada). In 2016 organiseerde en leidde hij een team van Canadese reddingswerkers dat zich zeven weken inzette op Lesbos om een Griekse ngo, Emergency Response Centre International genaamd, bij te staan met het redden van migranten die uit Turkije kwamen. In 2017 werd de groep weer ingezet en formeerde ze een organisatie, de Canadian Marine Rescue Assistance International (CMRAI), die helpt een humanitair antwoord te bieden door ervoor te zorgen dat migranten zo veilig mogelijk aankomen. CMRAI is een van 63 organisaties in een groepsnominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede 2018. Shereen Abdel-Hadi Tayles interviewde Lance Bushie voor Share International.

SI: Kunt u beschrijven hoe u migrantenboten opspoort en identificeert, en wat u doet als u ze vindt?
Lance Bushie: Overdag deden we training en bootonderhoud. ’s Nachts speurden we van middernacht tot zonsopgang naar migrantenboten. We kunnen die op verschillende manieren opsporen; aan land is een team met verrekijkers en nachtkijkers dat het water van de gebieden waar de migranten doorgaans aankomen overziet; de boot heeft een infrarooduitrusting en verrekijkers; telefoonverbindingen (radio/gsm) tussen kust, boot en de Griekse kustwacht (HCG) – zij houden ons op de hoogte. Opsporing lukt het best door stil te liggen met de scheepsmotoren uitgeschakeld en te luisteren naar menselijke stemmen en/of geluiden van een buitenboordmotor.
Wanneer we een migrantenboot opsporen, moet de kustwacht ons toestemming geven dichterbij te komen om een vaartuig te assisteren dat niet in nood is of als er mensen aan wal zijn in gevaarlijke gebieden, zoals kliffen en rotskusten.

SI: Voor welke uitdagingen ziet u zich bij de zoek- en reddingsoperaties in Griekenland geplaatst?
LB: Het vertrouwen winnen van de HCG en het Europese agentschap voor grens- en kustbewaking, Frontex. Zij zien de meeste niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) als onprofessioneel en als overbodig. Maar toen de teams van HCG en Frontex eenmaal met ons gewerkt hadden, waren ze gerustgesteld en begonnen ze ons team steeds meer op de radio op te roepen en ons als hulpmiddel te gebruiken. We hadden ook een werkrelatie met NATO-oorlogsschepen die in het gebied werkten en ons via een sein opriepen om informatie door te geven.

SI: Hoe zijn de omstandigheden voor asielzoekers wanneer ze in Griekenland aankomen?
LB: De kampen zijn overbevolkt en er bestaat geen tijdschema voor hoe lang het asielproces zal duren. In een van de Griekse vluchtelingenkampen, Moria, was er tijdens ons verblijf op het eiland in 2017 brand en waren er protesten. Als de HCG eenmaal heeft besloten hoe de vluchtelingen aan land komen, worden ze meegenomen naar de haven voor wat Fase 2 wordt genoemd. Dit is een tijdelijk kamp dat door ngo’s wordt beheerd en waar de migranten medisch gekeurd worden, waar ze zich kunnen wassen en waar ze kleding krijgen. Ze kunnen 24 uur in Fase 2 blijven tot ze naar Moria worden gebracht, waar de administratieve intake door de regering begint.
….

(zie voor integrale tekst Share Nederland, april 2018)