Maitreya’s visie

Onlangs kwamen we in ons archief deze zeer informatieve brief tegen, die Maitreya’s eenvoud laat zien en de persoonlijke manier waarop Hij sprak. Omdat de brief zoveel praktische adviezen bevat over de juiste onthechte houding tot ons werk, Zijn eigen kijk op hoe het proces van verschijnen verloopt en het feit van Zijn aanwezigheid, hebben we besloten een verkorte versie te herdrukken, met alle adviezen van Maitreya maar bijna zonder onze eigen opmerkingen. (Zie Share International, januari/februari 2004 voor de integrale tekst.)

Opnieuw op bezoek

Op 15 november 2003 waren we in het informatiecentrum in Amsterdam met negen mensen aan het werk voor het decembernummer van Share International/Share Nederland [2003].
Er kwam een bezoeker binnen – een lange, slanke, elegant geklede heer van een jaar of 70. Het leek of hij iets wist waardoor hij bijna moest lachen, hoewel hij ook ernstig en met veel gezag sprak.
Hij kwam binnen om een boek te ruilen – hij had drie weken tevoren een boek gekocht en wilde dat nu ruilen. Door het boek terug te brengen bracht hij ons onmiddellijk op de gedachte dat hij dezelfde man was die eerder in het informatiecentrum was geweest en met twee collega’s had gesproken en die een goede genius van Maitreya bleek te zijn. Hij begon met te vragen naar Transmissie-meditatiegroepen…
Bezoeker: Wat voor activiteiten doen jullie verder?
Groep: We staan op beurzen.
Ja, beurzen, dat is heel nuttig werk. Maar lezingen zijn belangrijker… Omdat de mensen die naar beurzen gaan mogelijk wel of niet geïnteresseerd zijn – dat is willekeurig. Mensen zien de stand, zien de informatie; ze kunnen een folder meenemen en die later lezen. Dus beurzen zijn buitengewoon nuttig. Bij lezingen gaat het om een zichzelf selecterend publiek. Ons publiek is maar kleinzij die rechtstreeks geïnteresseerd zijn, zullen naar een lezing komen en staan al open voor onze informatie. Dus, wanneer er een lezing wordt gehouden, komen zij om te luisteren en te leren. Alleen maar lezen is niet zo belangrijk. Sommige mensen lezen alleen maar veel. Doe het werk maar. Doe het gewoon…
Wat houdt een transmissie-meditatieworkshop in?… Ja, dat klinkt erg goed
dat is een goed systeem, ja een goede regeling, dus je doet beidejullie informeren het publiek en transmitteren de energieën. Ja, dat klinkt als een goede balans. [Hierbij verwijzend naar de toenmalige routine van een lezing in de ene maand en een workshop in de volgende.*]
We leven in de wereld. En aangezien we in de wereld leven, moeten we de mensen informeren. Hoe doen we dat? Nou, we moeten met hen in gesprek gaanlezingen geven, met hen praten. Maar een mens loopt op twee benendus beide activiteitenhet publiek informeren en het doorgeven van de energieën zijn belangrijk. Beide zijn noodzakelijk.
Er zijn mensen in deze groepen die altijd maar vragen: “Wanneer komt ie nou?” “Hoe lang moeten we nog wachten?” “Waarom duurt het zo lang?”… Maar waarom al die vragen stellen? Je kunt niet echt zeggen dat Hij
komt, omdat Hij er is. Hij is al hier. Weten ze dat niet? Zien ze Hem niet? Het gaat over Zijn Aanwezigheid in de wereld. Misschien duurt het langer dan ze gehoopt hadden. Het duurt langer dan ik had verwacht, en misschien gaat het anders dan we verwachtten, anders zelfs dan wat ik had verwacht, maar het gaat allemaal zoals het moet. Hij is hier. Ik twijfel er helemaal niet aan dat het gunstig zal verlopen. Het gaat zoals het moet. Het verloopt goed. Daar is totaal geen twijfel aan. Velen weten dat Hij er is, zij weten het innerlijk, intuïtief. En velen staan er voor open om te horen dat Maitreya er is.
[Toen hij hoorde dat bij informatiestands maar enkelen een folder meenemen:].
Gewoon er zijn. Er zijn, dat is voldoende. Niet iedereen zal geïnteresseerd zijn. Mensen zijn bezig met hun eigen gedachten. Het belangrijkste is er gewoon te zijn; zij die er klaar voor zijn, zullen reageren… Je moet niet iets verwachten of willen. Dóe het gewoon. Geef de informatie alleen aan wie erom vraagt. Kijk, we gaan geen mensen bekeren. We zijn hier niet om te bekeren. We zijn geen missionarissen. We geven informatie wanneer iemand erom vraagt. Het belangrijkste is dat in wezen alles hier aanwezig is. Als je ervoor openstaat weet je het gewoon, je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft er zelfs niet over te praten als je ervoor openstaat. Je weet dat het er in wezen allemaal is… Ja, het resultaat moet je niets uitmaken. Doe het gewoonverlang geen resultaat. Kijk niet naar resultaat. Het is een Westerse houding, een gewoonte van het denken, dat we altijd menen dat we iets moeten laten gebeuren. We vinden dat we dingen moeten doen, laten gebeuren. Maar dat hoeft niet per se. Elke verandering gebeurt langzaam. Heel geleidelijk. Denk alleen maar aan hoeveel keren, hoeveel levensje weet zelf hoe dat ishoeveel keren we vallen en weer opstaan, vallen en opnieuw proberen, we falen en staan weer op. Leven na leven. Verandering kost tijd.
[In reactie op zorgen over de toestand van onze planeet:] Je kunt je zorgen maken zoveel je wilt maar dat zal niets veranderen. Je zorgen maken helpt niet, maar het gaat allemaal zoals het moet. Het is wel zo dat we nog moeilijke tijden tegemoet gaan. We zullen tot aan de afgrond gaan, maar we zullen er niet invallen. We zullen dicht langs de rand gaan, maar er niet overheen. Alles zal goed uitpakken. Alles komt goed. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik twijfel daar absoluut niet aan! Ik heb niet meer gezag dan wie ook. Maar ik geloof het! Ik weet het. Mensen praten over hoop, maar als je gelooft, heb je geen hoop nodig.
Vergeet niet hoe krachtig Maitreya is. De mensen vergeten hoe krachtig Maitreya is!
Hij boog naar ons allen en zei: “Ik dank jullie hartelijk” met zijn hand op zijn hart.
We wisten dat hij Maitreya was (of een goede genius) en hij wist dat wij het wisten… We gedroegen ons allemaal alsof dit heel normaal of gewoon was, maar tegelijkertijd was de sfeer zeer intens, een soort stilte vol verbazing… Hij liet er bij ons geen twijfel over bestaan: “Hij is er!” en “Alles zal goed komen”.
Dachten we terecht dat de bezoeker Maitreya was?
Productieteams, Informatiecentrum, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat ‘de bezoeker’ inderdaad Maitreya was.

*) We hadden het geluk dat we de hulp van een Meester kregen bij het vinden van een nieuwe, ruimere en betere locatie voor het informatiecentrum. Ons programma voor het publiek omvat nu twee of drie openbare activiteiten (lezingen en Transmissie-meditatieworkshops) per maand en het centrum is zes dagen per week geopend.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.