De komst van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 februari 2015)
De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo veelvuldig zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen aan hun overtuigingen en waarden. Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemende vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren.

V. Is Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten?
A. Ja.

V. Betekent dit dat Hij Zich volledig op het Midden-Oosten concentreert en niet op andere probleemgebieden in de wereld?
A. Nee.

V. 1) Dring Maitreya er bij godsdienstige en seculiere leiders op aan om zich te onthouden van extremisme? 2) Beginnen de leiders van de verschillende godsdiensten in het Midden-Oosten op Zijn oproepen te reageren?
A. 1) Voor zover mogelijk. 2) Niet uiterlijk.

V. Is Maitreya in de afgelopen maanden (sinds China) ergens op televisie verschenen?
A. Hij heeft zijn interviews in China hervat.

V. Verschijnt Maitreya af en toe opnieuw op televisie in de landen waar Hij al geïnterviewd is, bijvoorbeeld in China, Rusland, Brazilië en de VS?
A. Voor zover we weten alleen in China.

V. Hoe denkt de Geestelijke Hiërarchie over de publicatie van cartoons die de draak steken met religies?
A. Zij zijn daar op tegen.

V. Hoe definieert u of uw Meester vrijheid van meningsuiting? Zijn er grenzen aan dit fundamentele recht? Zo ja, waar liggen die?
A. De grenzen zijn duidelijk wanneer ze juiste menselijke verhoudingen verstoren.

V. Kunt u uitleggen waarom sommige landen wijzer zijn dan andere?
A. Het volk is er ouder (in termen van evolutie).

V. In Zijn recentste artikel verwijst uw Meester naar verandering die komt, ongeacht of die welkom is. Over wat voor verandering heeft Hij0 het hier?
A. Verandering op elk terrein van menselijke inspanning.

V. Onlangs zijn twee bronzen beelden uit 1508 toegeschreven aan Michelangelo. Het zijn twee mannelijke naakten, elk met één arm triomfantelijk omhoog, en beide zijn gezeten op een panter. Als het inderdaad authentieke werken van Michelangelo zijn, zijn het de enige nog bestaande bronzen beelden van zijn hand. Kunt u zeggen of Michelangelo de maker was?
A. Volgens mijn informatie zijn ze niet door Michelangelo gemaakt.

V. Hoe gevaarlijk is de situatie in de Oekraïne en zijn verhouding tot Rusland volgens uw Meester?
A. Er kleven gevaren aan, maar de media (in het algemeen) overdrijven het. Algemeen gesproken beginnen de groepen in het oosten en het westen van het land tot een werkbare verstandhouding te komen.

V. Er zijn momenteel voorspellingen dat er in het laatste kwartaal van 2015 een heel duidelijke ineenstorting van het internationale economische systeem zal plaatsvinden. 1) Hoe nauwkeurig is die voorspelling? 2) Is dit waar het nieuwste artikel van uw Meester [jan./feb. 2015] naar verwijst? (“Mensen overal wachten op verandering en verandering zullen ze krijgen,of die nu welkom is of niet.”)
A. 1) Die is algemeen gesproken nauwkeurig. 2) Ja.

V. Griekenland heeft zich zopas uitgesproken tegen bezuinigingsmaatregelen. In Spanje wint Podemos, een anti-bezuinigingspartij, langzaam terrein. Kunnen we meer anti-bezuinigingsbewegingen verwachten in de rest van de wereld? Zal dit andere landen, zoals Groot-Brittannië, aanmoedigen om meer te protesteren?
A. Waarschijnlijk.

V. Kort voor uw persconferentie in 1982 in Los Angeles voerden we een heel grote wereldwijde advertentiecampagne in veel landen. Is het misschien nu tijd om te gaan nadenken over iets soortgelijks?
A. Ik denk erover na. Het kost veel geld. Het kost nu veel meer dan toen, en toen was het al heel duur. Maar het is mijn bedoeling om naar de media in veel landen een soort aankondigingsbrief te sturen met een persbericht waarin we iets zeggen als: “Herinnert u zich dit nog?” Daarin kunnen we de hoofdpunten aangeven van wat we in 1982 aan de media lieten weten. “Herinnert u zich dit nog? Weet u dat het nog steeds doorgaat?” Zoiets. Dus om hen nu voor te bereiden op de verschijning van Maitreya vereist natuurlijk geld om de advertenties te betalen. Vooropgesteld dat we aan het geld kunnen komen, maar ik weet dat het zal komen. We hopen dat het geld dat wordt gebruikt voor allerlei onbelangrijke, secundaire dingen voor het werk van de Hiërarchie ter beschikking zal worden gesteld, want dit is Hiërarchisch werk. Dat is wat we moeten onthouden. Dit is het werk van de Hiërarchie. Maitreya is het Hoofd van de Hiërarchie, de Belichaamde Ziel van de mensheid. Wij zijn deel van Hem.

Stand op de Nationale Boekenbeurs, Ljubljana (Slovenië), november 2014

Goed ingelicht
Na een intensieve periode van voorbereiding voor de 10e Nationale Boekenbeurs in november 2014, waar onze groep aan deelnam met de boeken van Benjamin Creme, kwam eindelijk de dag dat een mede-groepslid en ik onze stand gingen opzetten. De opening van de beurs was op de volgende dag en alle uitgevers waren druk met de voorbereiding van hun stands. Er waren nog geen bezoekers en toch verscheen er ineens een oudere dame bij onze stand die op de foto van Maitreya’s ‘hand’ wees, en zei dat het net haar hand was (en haar hand was echt behoorlijk groot, omdat ze heel lang was).
Ik begon uit te leggen van wie de hand op de foto was en merkte op dat de dame maar in één kleur gekleed was. Haar hoed en jas, trui, panty’s en schoenen waren allemaal bordeauxrood. Alleen een broche op de revers was glanzend wit en heel mooi. Ze had een behoorlijk zelfvertrouwen, dus ik sprak voorzichtig over de gevoelige onderwerpen als reïncarnatie en leraren die aan het begin van een nieuw tijdperk verschijnen, etc. Na een poosje begon ze tot onze verbazing over één religie, één mensheid, één taal te praten, ze noemde zelfs karma. Later zei mijn medegroepslid, “Het leek alsof ze alles wist.” Was het Maitreya in vermomming?
Janika Matejka Jancic, Ljubljana (Slovenië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Blijk van steun
Op de Conferentie over Globalisering in Oslo die op 1 en 2 november 2014 door het Noorse Sociale Forum georganiseerd was, had Share Noorwegen een stand waar we krantjes en pamfletten over Maitreya en Zijn boodschap uitdeelden. Op 2 november naderde een jonge man de stand. Aan zijn uiterlijk te zien, kwam hij mogelijk uit het Midden-Oosten. Hij droeg een zwart jasje en had een canvas schoudertas met de Palestijnse Vlag en “Bevrijd Palestina” voorop geschreven. Hij sprak Noors. Ik vroeg hem of hij van Maitreya en de Meesters van Wijsheid gehoord had, maar hij antwoordde niet, hij keek naar de krantjes en de pamfletten. Ik begon over Maitreya en Zijn boodschap van rechtvaardigheid en vrede door het delen van de hulpbronnen van de wereld te praten, over Verklaringsdag, enz. Hij nam wat pamfletten en het kwartaalblad, en voordat hij vertrok zei hij: “Blijf doorgaan met dit belangrijke werk,” en toen vertrok hij. Ik was verrast en vroeg me later af of hij een bijzondere of een gewone man was?
Anne Marie Kvernevik (Noorwegen).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Waardering
Op donderdag 8 januari 2015 speelde ik fluit bij de opening van een tentoonstelling getiteld ‘De Gouden Eeuw’ in de Galerie Alga in Izola (Slovenië). Ik kende de kunstenaar niet en het was bij ‘toeval’ dat ik op deze tentoonstelling kwam te spelen. Het was echt een mooie en gedenkwaardige ervaring. Na de presentatie kwam een lange man in mijn richting. Hij was gekleed in een lange lichtbruine jas en had een heel ongewone grijs-gele huidkleur. Hij sprak met groot enthousiasme. Het leek me ook dat hij een onregelmatig gebit had dat hij iedere keer dat hij lachte probeerde te verbergen, alsof hij zich ervoor wilde verontschuldigden. Ik was heel verrast omdat hij zoveel over de fluit en zijn geschiedenis wist en hij noemde zelfs beroemde fluitisten. Het was vreemd dat hij net die namen noemde die ik zelf echt waardeer en bewonder. Ons gesprek was interessant – ik voelde alsof hij mijn gedachten las en ik begreep vooruit wat hij wilde zeggen. We spraken veel, en natuurlijk kwamen we ook op het onderwerp van Maitreya en de Meesters van Wijsheid, alsof hij wilde weten hoe ik over de gebeurtenissen in de wereld dacht en over de verhoudingen tussen mensen. Ik was zeer geïnspireerd door deze ontmoeting met een vreemde, en het gesprek bleef diep in mijn hart.
Kunt u zeggen of dit een bijzondere persoon was en zo ja, wat zijn rol was?
Alenka Zupan, Koper (Slovenië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een vertegenwoordiger was van de Meester Jezus.)

Beantwoord gebed
Mijn zoon leed sinds zijn achtste jaar verschrikkelijk aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). Al die jaren wilde hij alleen maar dood. Hij is nu 29. Toen ik twee jaar geleden bij hem was in Seattle [2013] om hem bij te staan, besloot ik mijn hand op Maitreya’s ‘hand’ te leggen. Dit deed ik elke ochtend en dan vroeg ik of mijn zoon van deze aanval op zijn hersenen bevrijd mocht worden. Na een bijzonder beangstigende dag waarop hij met zijn OCS te maken had, viel ik op mijn knieën en snikte om een teken dat onze gebeden verhoord waren. Ik vroeg specifiek dat het teken juist op 2625 die dag gegeven zou worden en dat we het beiden zouden zien. Ik had niets in gedachten, maar ik was wanhopig om mijn kind.
Een paar uur later kwam mijn zoon uit zijn kamer en wees op een enorme heldere regenboog net buiten het balkon die door de glazen schuifdeuren scheen. Hij was zo groot en zo dichtbij dat ik voelde dat ik hem aan kon raken. Hij boog over de daken van de huizen net voorbij de snelweg. We keken er beiden in verwondering naar. Het duurde niet lang maar ik zag het als een teken dat alles goed zou komen. Sindsdien is zijn OCS zo verbeterd dat ik er nu geen tekenen van z
af31505ie. Hij vertelde me een paar keer dat hij na het gebed zijn hele lichaam voelde tintelen. Ik weet niet zeker wat dat was, maar wat ik wel weet is dat zijn OCS verdwenen is. De scheikundige werking van zijn hersenen is veranderd en genormaliseerd. Ondanks dat hij nog steeds worstelt met verlegenheid en sociale vaardigheden, heeft hij nu een geweldige baan terwijl hij voorheen niet eens kon werken. Ik geloof dat de regenboog werd gezonden om ons te laten weten dat onze gebeden verhoord werden en dat we niet alleen waren. Dank u, Maitreya.
C.J., New York (VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus de regenboog manifesteerde en hem hielp.)

Duidelijk beeld
Vandaag, 3 januari 2015, ging ik naar de Big Lots winkel in Galveston (Texas, VS) waar ik een lamp wilde kopen op de afdeling Apparatuur. Ik merkte een zwarte vrouw van onbestemde leeftijd op die daar zat en naar een aantal televisietoestellen aan de muur keek. Ze zei tegen me: “Pardon, mevrouw, weet u iets over TV’s?” Ik zei, “ik weet niet alles, maar wel wat.” Ze wees erop dat het beeld van de flatscreen TV niet zo duidelijk was als dat van de andere, en vroeg zich af of er iets met het toestel aan de hand was. Ik dacht er even over en besefte dat al de andere TV’s van het oude, analoge type waren en attendeerde haar daar op. Ik zei dat ik zeker wist dat als ze de flatscreen TV kocht en die op de kabel aansloot, ze een duidelijk signaal zou krijgen. Ze zei, “Voor 75 dollar zou ik het voor een jaar kunnen gebruiken.” Ze bedankte m0e en ik liep weg.
Ik dacht na over ons gesprek over analoog versus digitaal en vroeg me af of de vrouw een Meester was. Op dat moment kreeg ik kippenvel. Was zij een Meester?
Daralyn Brody, Galveston (Texas, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze een woordvoerster was voor de Meester Jezus.)

Voorzichtige herinnering
Eind november 2014 gaf ik een diapresentatie in mijn stad, Zamora, in Spanje, over de Wederverschijning en Transmissie-meditatie, met het doel daar een nieuwe Transmissiegroep te beginnen. Mijn broer hielp me met de technische aspecten van de presentatie.
Onmiddellijk na aankomst bij het cultureel centrum waar het evenement plaats zou vinden, kwam een korte slanke dame van ongeveer 75 jaar met kort grijs krullend haar dichterbij en vroeg of het om 19.30 uur zou beginnen. Ik antwoordde dat het snel zou beginnen, om 19.45 uur. Ze toonde grote vitaliteit en belangstelling, wat ons zeer verbaasde.
Om half 8 begon ik alles voor te bereiden en controleerde de computer, het geluid en de weergave van de projector. Ik was wat overmoedig omdat het bij mij thuis allemaal goed gewerkt had. Maar in de zaal waren er problemen en daardoor werd mijn presentatie vertraagd.
Korte tijd later kwam de oudere dame terug om naar het tijdsschema te vragen, maar deze keer werd ze vergezeld door een man van dezelfde leeftijd, en net als zij was hij lang, dun, welgemanierd en rustig, maar straalde een grote vitaliteit uit.
Toen ik eindelijk met de presentatie kon starten, zag ik het stel vooraan in de rij zitten. Ze gingen even voor het einde weg.
Kunt u me zeggen of zij Meesters waren die aanwezig waren om mij te bemoedigen voor de presentatie, en zo ja, waarom de dame zo aandrong op het schema?
Esther Castro, Zamora (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stel vertegenwoordigers waren van de Meester Jezus.)

Jullie scheppen de wereld
Op 22 juli 2014 ging ik na mijn lunchpauze terug naar het werk en liep op een drukke hoofdstraat en door het winkelgebied, en kwam voorbij een man die in kruiszit op het voetpad voor een winkel zat; hij speelde fluit. Ik had hem een of twee jaar geleden eerder gezien. Toen ik wat geld in zijn mandje deed, bedankte hij me zo overvloedig dat ik mezelf afvroeg of een normaal mens ooit met zulk groot enthousiasme voor zo’n klein bedragje zou reageren. Nu zag ik de man weer. Omdat ik geen contant geld bij me had, kon ik geen geld in zijn mandje doen en liep ik door. Na enkele honderden meters sloeg ik een zijweg in om een boodschap te doen. Nadat ik klaar was en bijna terug was op de hoek van de hoofdstraat hoorde ik een stem – bijna zo hard als een megafoon – die heel snel dichterbij kwam. Het was zo krachtig dat het geluid het straatgeluid en dat van de bouwplaats kon overstemmen. En toen ik hem nu zag, besefte ik dat het de fluitspeler was! Hij reed op een autoped en door de straat in mijn richting, en riep ons voetgangers op de stoep toe: “Jullie scheppen de wereld – met jullie stemmingen, jullie manieren. Jullie scheppen de wereld!” (Door de manier waarop hij dit zei, met het bijzondere ritme, en de nadruk en de toon van zijn stem, wist je gelijk wat hij bedoelde: Jullie zijn allemaal scheppers van de wereld – van jezelf en van dat wat we iedere dag om ons heen zien. Afhankelijk van je houding, kun je iets scheppen en er iets mee doen, en een bijdrage leveren – of niet.) Toen, terwijl hij maar een halve meter bij mij vandaan was, snelde de ‘fluitspeler’ verder. Hij zette zich krachtig af en reed behoorlijk snel, met zijn lange grijze haren wapperend in de wind – hij was al verder onder aan de straat, en riep de mensen toe met zijn boodschap. Twee mannen in zakenpak stonden bij de dichtstbijzijnde bushalte; ik hoorde hen instemmen: “Hij heeft gelijk.”
’s Avonds inspireerde dit kleine verhaaltje ons tijdens onze groepsvergadering.
Was hij een bijzondere persoon?
Andrea Bistrich, München (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder was van de Meester Jezus.)

Het Gebed voor de Nieuwe Tijd
een compilatie

Tussen 1988 en 1993 gaf Maitreya, de Wereldleraar, een reeks leringen en voorspellingen voor de toekomst. Maitreya gaf Zijn leringen aan een groep Swami’s in de Aziatische gemeenschap van Londen. Een naaste medewerker van Maitreya, die bij deze gelegenheden aanwezig was, gaf de leringen door aan twee onafhankelijke journalisten die ze weer doorgaven aan Benjamin Creme. Share International publiceerde de teksten elke maand en stuurde ook een reeks persberichten naar de wereldmedia.
Benjamin Creme schrijft: “Op deze wijze verschafte Maitreya de wereld een hoeveelheid buitengewone leringen en analyses van wereldproblemen – op politiek, economisch, sociaal en milieugebied… Diepgaand, maar toch eenvoudig, gaan deze geestelijke leringen iedereen aan, niet alleen de volgers van religieuze tradities, en zullen Zijn benadering van de mensheid in de komende eeuwen kenmerken.”
Op deze wijze werd ook het Gebed voor de Nieuwe Tijd gegeven, dat voor het eerst in Share International van september 1988 verscheen. Deze compilatie bestaat uit citaten van Maitreya over Zelfverwerkelijking, en vragen en antwoorden van Benjamin Creme over het Gebed voor de Nieuwe Tijd. De selectie is afkomstig uit Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven, van Maitreya.
In maart 2014, tijdens een interview op video voor Mantra FM Radio, Argentinië, sprak Benjamin over het gebed: “Er is ons door Maitreya een nieuwe, buitengewone aanroep of mantra gegeven: Het Gebed voor de Nieuwe Tijd. Dit nieuwe gebed heeft te maken met de nieuwe religie. Om de aanroep te begrijpen moeten we onze beperkte denkvermogens ontstijgen. De eerste stappen in dit proces zijn te realiseren dat je niet het denken bent, of de geest of het lichaam. Die zijn onze tempels, maar ze zijn niet wie je bent. Je bent een ziel, een goddelijk wezen, en dat is je Opperste Wezen. En dat word je.

V. Wat is de beste en krachtigste manier om het nieuwe gebed voor de mensheid in de nieuwe tijd te gebruiken? (SI juni 1989)
A. Het is het meest effectief om de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, de aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen. Het is een ‘affirmatie’, of bekrachtiging, en alle dergelijke gebeden of mantra’s zijn voor hun uitwerking afhankelijk van de toepassing van de gerichte wil (wat de Meester DK noemt de “vaste intentie”). De mensen begrijpen dit over het algemeen niet. Het Onze Vader of de Grote Aanroep worden bijvoorbeeld vaak uitgesproken als een zegening. Om zulke gebeden werkelijk ‘aanroepend’ te maken, moet de wil een rol spelen en een nauwkeurig begrip van de denkbeelden weergeven. Wanneer het denkvermogen de betekenis van de concepten vat en tegelijkertijd de wil erbij wordt betrokken, dan zullen die denkbeelden worden geactiveerd en zal de mantra werken. Het Gebed voor de nieuwe tijd is een voorname mantra of affirmatie. Het vertegenwoordigt het denkbeeld van het Zelf als God, als de schepper van alles wat bestaat. Als dit gebed iedere dag ernstig wordt uitgesproken, zal innerlijk een besef groeien van je ware Zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Wie is de ‘Ik’ in het door Maitreya gegeven Gebed voor de Nieuwe Tijd? Is het 1) onze Vader in de hemel; 2) de Oude der Dagen uit de christelijke bijbel; 3) betekent het Maitreya; 4) of iets anders? (SI okt. 1989)
A. Het is het Goddelijk Beginsel achter de hele schepping. Het Zelf komt voort uit en is gelijk aan het Goddelijk Beginsel. Door middel van denken, geest en lichaam verwerkelijkt het Zelf het Opperwezen en, in tijd en ruimte, de wording van dat Goddelijk Beginsel. Het is dit beginsel dat door Maitreya ‘de Heer’ wordt genoemd. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Is het werkelijk mogelijk om angst te overwinnen door het Gebed voor de Nieuwe Tijd te gebruiken dat Maitreya heeft gegeven?
A. Pas het toe en probeer het. Als ik ja zeg, zal men mij wellicht geloven, maar ik kan het mis hebben. Je kunt hier alleen voor jezelf achter komen door het toe te passen. Je kunt angst alleen zelf overwinnen, niemand kan ’t je leren. Ik denk dat het kan. Je moet het tot je eigen ervaring maken voordat je weet of het waar is of niet. Hetzelfde geldt voor het nieuwe wereldgebed: probeer het, gebruik het dagelijks en bouw daarmee een ander soort identificatie op. We identificeren ons òf met het Zelf òf met alles behalve het Zelf. We vereenzelvigen ons met de ziel òf we vereenzelvigen ons met de voertuigen die het Zelf gebruikt om zich te manifesteren op dit niveau, dit stoffelijke gebied, waarin we onszelf als afgescheiden ervaren. Wanneer je je identificeert met het Zelf, hoef je die vraag niet te stellen, want dan wéét je het al. Het feit dat je de vraag stelt, betekent dat je je niet vereenzelvigt met het Zelf; en ik adviseer dan ook om het door Maitreya gegeven Gebed voor de Nieuwe Tijd te gebruiken en te kijken wat er gebeurt. Je kunt het mechanisch opzeggen of je kunt het opzeggen en tegelijkertijd ervaren. Onderga het wanneer je het uitspreekt; breng eenlijnigheid tot stand en daarmee de identificatie met het Zelf. Wanneer je dat ervaart, zul je merken dat je je niet langer identificeert met de voertuigen van het Zelf (het lichaam en de door het verstand gecreëerde gedachtevormen). Jouw besef van jezelf is het resultaat van deze gedachtevormen, opgebouwd uit de herinnering aan je ervaringen van gebeurtenissen uit je vroegste jeugd tot nu, en je denkt “dat ben ‘ik’”. Maar als je even nadenkt, besef je dat er eigenlijk helemaal niet zoiets bestaat als ‘ik’. Er is alleen herinnering aan ervaringen – sommige pijnlijk, andere angstig, weer andere plezierig. We proberen de ene te vermijden en de andere te krijgen; dat is waar het in ons leven als ‘ik’ steeds om draait. Dit komt voort uit verkeerde identificatie, namelijk met de voertuigen van het Zelf en niet met het Zelf. Met het Zelf bedoelt Maitreya ook de ziel, een exacte reflectie van het Zijn, dat hij de ‘Heer’ noemt. De Heer bestaat eeuwig en is absoluut, en dat is ook onze ware aard, maar we vereenzelvigen ons óf met het absolute óf met het relatieve – het is altijd het een of het ander. Er is niets anders dan deze twee, die de oorsprong vormen van alle polariteiten, alle paren van tegenstelling. Naarmate we ons identificeren met het absolute, zullen we ontdekken dat we alle antwoorden kennen op alle vragen die we ooit kunnen stellen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)
Maitreya zegt: “Alleen het Zelf is belangrijk.” Jij bent dat Zelf, “een onsterfelijk wezen”. Lijden wordt veroorzaakt door vereenzelviging met alles wat niet het Zelf is. Vraag jezelf: “Wie ben ik?” Je zult zien dat je je identificeert met stof (het lichaam), met gedachten (het denken) of met kracht (de geest). Maar je bent geen van deze. “Denken, geest en lichaam zijn de tempels van de Heer.” Het Zelf ervaart hierin “het opperste Wezen en Worden van de Heer.” Wezen is eeuwig, Worden is ontplooiing in tijd en ruimte. Het Zelf ervaart beide. (Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

V. Zal het niveau van mijn bewustzijn automatisch stijgen na Maitreya’s naar buiten treden? Is daar speciale oefening voor nodig? (SI jun. 1990)
A. De verhoging van bewustzijn zal geheel afhangen van het vermogen om te reageren op de energie en lering van Maitreya. Niets gaat ‘automatisch’. Maitreya heeft gezegd dat de essentie is ‘het Zelf’ te kennen, en dat dit het gemakkelijkst te bereiken is door eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Hij heeft een Gebed voor de Nieuwe Tijd gegeven als hulpmiddel bij dit proces. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)
Wezen en Worden zijn twee modaliteiten. Wezen is onveranderlijk, terwijl worden een proces is in tijd en ruimte. De mens, in zijn Wezen, is het Zelf. In zijn worden is hij de ziel – de weerspiegeling van het Zelf. Denken, geest en lichaam zijn de tempels van de Heer die de mens bewoont. Geest is Shiv-shakti, en dat is energie. Denken is Brahma, dat gedachtevorming is. Lichaam is prakriti, materiële substantie, en kan ook gezien worden als fysieke activiteit. Deze termen kunnen gezien worden als zelfstandig naamwoorden, maar ook als beweging of processen. De bestemming van het Zelf is vrij te zijn. Beschouwd in zijn vrijheid, in zijn Wezen, wordt het Atman genoemd. Binnen de beperkingen van tijd en ruimte, in zijn worden, is het de ziel, of Jiva. Het Zelf is geen energie (Shiv-Shakti, geest); het Zelf is geen gedachtevorming (Brahma, of denken); het Zelf is geen fysieke activiteit (prakriti, het lichaam). De bestemming van het Zelf is om deze tempels van de Heer naar willekeur te betreden en te verlaten. Onthechting is het proces waarlangs de mens ophoudt zich te vereenzelvigen met het lichaam (het fysieke aspect), met het denken (het gedachtenaspect) en met de geest (het energie- of krachtaspect). Zo leert hij zijn ware Zelf te kennen en te zijn. Elke handeling die je verricht, moet worden gedaan volgens deze drie beginselen: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Elke handeling die wordt verricht met oneerlijkheid in denken, een onoprechte geest en gehechtheid is destructief. (Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

V. Is er, in verband met het gebruik van het Gebed van de Nieuwe Tijd, iets wat Maitreya specifiek voor discipelen doet of zal gaan doen, zoals hij nu al schijnt te doen voor jonge mensen in probleemsituaties, in de centra die hij over de hele wereld creëert? (SI jan./febr. 1990)
A. Dit zijn twee verschillende dingen. Misschien is er wel een of ander verborgen verband, maar niet op het eerste gezicht. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben gekomen om de mensheid de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten”, en voor hen die in de gelegenheid zijn het Gebed voor de nieuwe tijd te gebruiken, is dat een sterk hulpmiddel om zichzelf in juiste relatie te brengen tot het Zelf. Het leidt tot bewustzijn van het Zelf, en Zelf-bewustzijn is de noodzakelijke stap naar Zelf-verwerkelijking. Je kunt geen Zelf-verwerkelijking bereiken zonder dat je Zelf-bewust bent, en hij heeft gezegd dat je niet Zelf-bewust kunt worden, tenzij je zelfrespect hebt.
In de genoemde centra wordt de jongeren geleerd (of beter gezegd: worden ze in de omstandigheid gebracht) dat ze zelfrespect hebben, misschien voor de eerste keer in dit leven. Misschien zijn ze verslaafd aan drugs of alcohol, komen ze uit gebroken gezinnen, zitten ze in de criminaliteit, of zijn het vandalen of sociaal onaangepasten, enzovoort. Ze worden bijeengebracht in deze centra, waarin een soort therapeutische situatie voor hun psyche wordt gecreëerd. Hun wordt geleerd wat mensen in andere omstandigheden als vanzelfsprekend beschouwen: zelfrespect. Zonder zelfrespect kun je geen enkele vooruitgang boeken. Het ontbreekt deze mensen aan zelfrespect, en daarom zijn ze verzeild geraakt in de misdaad. Innerlijk voelen ze vaag aan dat ze zielen zijn, maar door een slechte opleiding, slechte sociale omstandigheden of slechte invloeden kunnen ze niet op het uiterlijke gebied uiting geven aan dat innerlijke gevoel goddelijke wezens te zijn. Daarom zijn ze in conflict met zichzelf en, als een uitvloeisel daarvan, met de maatschappij waarvan ze deel uitmaken.
Discipelen zouden geen discipelen zijn als ze dat probleem hadden, maar sommige discipelen hebben verschrikkelijke problemen, die net zo moeilijk zijn. Die zijn het resultaat van begoocheling en van de specifieke moeilijkheden waarmee discipelen worden geconfronteerd.
De discipel is bezig een bewuste stap te zetten in de richting van Zelf-verwerkelijking. Dat is wat iedereen, bewust of onbewust, probeert te bereiken, en natuurlijk uiteindelijk zal bereiken. Zelf-verwerkelijking is het doel van onze incarnatie-ervaring. De meeste mensen die al discipelen zijn, hebben voldoende zelfrespect om hen op het pad te brengen. Het Grote Gebed (of Affirmatie) is gegeven om door allen te worden gebruikt. Natuurlijk kun je het op verschillende niveaus beoefenen. Het devotionele type zal het gebruiken op dezelfde manier als waarop hij het Onze Vader opzegt: geef me, geef me, geef me. Vergeef me, vergeef me. Zo is het ook met het Gebed voor de nieuwe tijd: je kunt het mechanisch opzeggen, of je kunt het zo uitspreken dat het werkelijk ieder astraal verlangen vervult dat je ooit had. Dat is één manier en in de komende 1000 jaar zal het waarschijnlijk op die manier worden gebruikt. En dan is er ook de manier waarop het behoort te worden uitgesproken, maar die ik je niet kan vertellen; de manier namelijk dat je het ervaart terwijl je het uitspreekt. Je moet het ervaren; er gebeurt niets tenzij je het ondergaat. Jij moet het Zelf zijn, terwijl het voertuig de mantra opzegt. Je kunt alleen worden wat je al bent. Er valt niets te leren. Je kunt alles leren uit elk boek dat ooit is geschreven en even onbewust zijn met betrekking tot het Zelf als je was voordat je begon. Je kunt pas beginnen het Zelf te ervaren wanneer je voorbij het denken gaat; dan ervaar je de werkelijkheid. Dat is de oorspronkelijke staat, de aard van het Zelf. Dat ben jij. Jij bent de schepper van het heelal, er is niets anders; maar je moet je verkeerde identificatie kwijtraken. Het is niet iets dat je door kennis kunt verwerven, er is geen sprake van aanleren bij het ervaren van de werkelijkheid. Een baby die in termen van kennis niets weet, die nog niet naar school is geweest waar zijn patronen van kennis vervormd worden, is daarom nog zuiver; hij denkt niet, hij ervaart alleen op een directe manier, zoals een ziel haar eigen Zijn ervaart. Zo moet je zijn, als een klein kind, direct, zonder vooropgezette meningen, zonder gedachtenconstructies, omdat elke gedachte een belemmering vormt voor de ervaring van de werkelijkheid die het Zelf is. Hoe verder de discipel geëvolueerd is, hoe meer hij de mantra zal gebruiken zoals die bedoeld is: om vereenzelviging met het Zelf tot stand te brengen. Het Zelf is er altijd geweest; we zijn ons er alleen niet van bewust door onjuiste identificatie. Er is een verschuiving nodig van visie, van identificatie, van het betrekkelijke naar het absolute, van het voertuig naar dat wat gebruik maakt van het voertuig, het Zelf.
Het Gebed is in deze tijd gegeven omdat Maitreya in de wereld is en omdat dit een tijd is waarin hij de discipelen in de wereld, door wie hij moet werken, zeer krachtig kan stimuleren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Is bidden een manier om Maitreya aan te roepen? (SI mrt 1993)
A. Jazeker. Alle Meesters reageren op gebed. Zo worden gebeden verhoord, niet door mensen die in de hemel zitten, zo’n plek bestaat helemaal niet. De hemel is een zijnstoestand, en dat, het hemels koninkrijk, is het Rijk der Zielen. De Meesters zijn klaarwakker, Zij slapen nooit, en Zij horen elk gebed. Of Zij een bede kunnen verhoren, hangt af van de kracht van de aanroep en van de hoeveelheid emotionele of mentale stof waarin het gebed is ‘verpakt’. Hoe hoger en mentaler de stof is waarin het gebed gewikkeld is, hoe meer indruk het maakt op het denkvermogen van de Meesters, omdat zij werken op de mentale en niet op de astrale niveaus. Er zijn talrijke wezens op de astrale gebieden die reageren op astrale gebeden, maar de Meesters zelf reageren op de mentale en bovenmentale niveaus, de ziele- of geestelijke niveaus. Dus hoe hoger je je aanroep door gebed kunt laten klinken, hoe beter. Nog belangrijker dan dit is karma. De Wet van Karma beheerst ook het handelen van de Meesters met betrekking tot gebeden.

De Meesters hebben bepaalde aanroepen vrijgegeven aan de wereld als gebeden. Maitreya zelf heeft aan de wereld een gebed voor de nieuwe tijd vrijgegeven, waarvan het gebruik een besef doet groeien van je eigen goddelijkheid, als “de schepper van het heelal”, van vereenzelviging van jezelf met God…
In het komende tijdperk zal de mensheid geleidelijk gaan inzien dat zij gelijk is aan het Zelf of God. Waarbij God niet wordt gezien als iemand ‘daarboven’, maar als immanent in elk aspect van de schepping – waarbij geen enkele scheiding bestaat tussen God, de natuur en de mensheid. Alles is met elkaar verbonden. Natuurlijk worden vele gebeden verhoord, maar het antwoord wordt vaak niet als zodanig herkend. Het antwoord kan heel goed een onverwacht geschenk van stimulans of een geboden kans zijn, in plaats van de vervulling van de gevoelde behoefte. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)


Het Gebed voor de Nieuwe Tijd

Ik ben de schepper van het heelal.
Ik ben de vader en moeder van het heelal.
Van mij is alles gekomen.
Tot mij keert alles terug.
Denken, geest en lichaam zijn mijn tempels,
voor het Zelf ter verwerkelijking
van Mijn opperste Wezen en Worden.

Dit gebed voor de nieuwe tijd, aan de mensheid gegeven door Maitreya, de Wereldleraar, is een krachtige mantra, of affirmatie, met een aanroepende werking. Door gebruik van dit gebed leren we inzien dat de mens en God één zijn en dat er geen onderscheid bestaat. Het “Ik” in dit gebed is het Goddelijke Beginsel dat aan de hele schepping ten grondslag ligt. Het Zelf komt voort uit, en is identiek aan, dit Goddelijke Beginsel. De krachtigste manier om deze mantra te gebruiken, is de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, waarbij de aandacht op het ajnacentrum (tussen de wenkbrauwen) wordt gehouden. Wanneer de betekenis van het denkbeeld tot het denken doordringt en tegelijkertijd de wil wordt ingeroepen, komen deze begrippen tot leven en krijgt de mantra zijn werkzaamheid. Door het gebed dagelijks serieus te gebruiken, zal in u het besef groeien van uw ware Zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Tekenen in overvloed

Malaga, Spanje — Deze foto, genomen door José Rodriguez in de avond van 8 februari 2015, toont 57 lichtpunten die zich met dezelfde snelheid van oost naar west voortbewogen.
line (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Engeland, VK — Een inwoner van Tynemouth, Engeland, nam een foto van een ongewoon voorwerp dat zich in de avond van 5 januari 2015 boven zijn huis voortbewoog. De ooggetuige, Craig Lowther, vertelde: “Ik zag iets waarvan ik dacht dat het een vliegtuig was dat een ongebruikelijke route vloog. Het had een ongewone kleur voor een vliegtuig en het bewoog zich niet voort zoals je dat van een vliegtuig zou verwachten.” Door de zoeker van zijn camera zag hij het voorwerp “achterwaarts en voorwaarts” gaan. Hij zei “Het leek op een koepel met een uitstulping in het midden met pulserende lichten erop.” (Bron: chroniclelive.co.uk; YouTube Web TV25)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp met “pulserende lichten” een ruimtevaartuig was van Mars.)

Avare, Bazilië — Foto’s genomen op 31 januari 2015 laten een wolkachtige witte bol in de lucht boven de stad Avare zien. De fotograaf en drie andere ooggetuigen zagen het voorwerp dat zich gedurende meer dan een minuut op grote hoogte met grote snelheid voortbewoog, voordat het verdween. (Bron: YouTube: UFOvni2012)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de witte bol een ruimtevaartuig van Mars was.)

Porte Alegre, Brazilië — Een videofilm op 4 januari 2015 opgenomen toont een vurig voorwerp dat boven de stad Porte Alegre vliegt. (Bron: YouTube: jmhz71)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het vurige voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Chili — Boven de stad Iquique werd op 28 december 2014 een gloeiende ufo op video vastgelegd. (Bron: www.latest-ufos.com, YouTube: jmhz71)

Mexico — Op 2 februari 2015 werd een ruitvormige UFO waargenomen die zich in de lucht boven de stad Tepotzotlán voortbewoog. (Bron: YouTube: jmhz71)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruitvormige voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Lichtpatronen op een hotel in Williamstreet, Atlanta (Georgia, VS) eind oktober 2013. Ingezonden door Daralyn Brody, Gaveston (Texas, VS).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ze door Maitreya en de Ruimtebroeders werden gemanifesteerd.)

Een van de afbeeldingen van Sai Baba en Ganesha met manifestaties van vibhuti (heilige as) of amrit (een honingachtige nectar). Foto ingezonden door Todd Lorentz, Edmonton (Canada).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Sai Baba deze wonderen manifesteerde.)

Stervormige sneeuwvlokken
Inwoners van Manhattan en andere steden langs de oostkust van Amerika meldden dat ze tijdens de storm Juno in de laatste week van januari 2015 een mengeling van zeer grote ongewone stervormige sneeuwvlokken zagen vallen. Velen namen er foto’s van en stuurden ze naar de kranten. (Bron: www.huffingtonpost.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de doelbewust grote stervormige sneeuwvlokken een manifestatie van de Meester Jezus waren. )

‘Mars voor verandering’ in Madrid
Rond de 300.000 aanhangers van Podemos (“Wij kunnen het”), de linkse partij die het Spaanse tweepartijenstelstel omver lijkt te gaan werpen, marcheerden op 31 januari 2015 het centrum van Madrid binnen, als blijk van machtsvertoon aan het begin van een druk verkiezingsjaar.
De ‘mars voor verandering’ was de belangrijkste betoging die Podemos organiseerde sinds ze afgelopen mei als nieuwkomer in de Spaanse politiek opkwam en bijna 9 procent van de Spaanse stemmen kreeg in de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de grootste steunbetuiging tot nu toe voor de anti-bezuinigingspartij Podemos, die vanwege haar stijgende populariteit en beleid vaak met het Griekse Syriza wordt vergeleken, liepen zaterdag tienduizenden mensen mee in Madrid. De menigte scandeerde “Ja, wij kunnen het” en “Tik-tak, tik-tak”, om aan te geven dat de tijd er op zit voor de twee grootste politieke partijen van Spanje.
De mars eindigde zaterdag op de Puerto del Sol, het Madrileense plein dat het centrum werd van de nationale, door de jeugd geleide 15M-beweging die in mei 2011 met de bezem door het Spaanse politieke systeem wilde gaan. Podemos gaat in de opiniepeilingen voorafgaand aan de lokale, regionale en nationale verkiezingen van dit jaar aan kop. Spanje is net herstellende van een zeven jaar durende terugval als een van de snelst groeiende economieën in de eurozone. Maar het einde van de recessie heeft voor velen nog niet veel opgeleverd in een land waar bijna een op de vier werknemers werkloos is. De opkomst van de partij is grotendeels toe te schrijven aan het charisma van Pablo Iglesias, een 36-jarige professor in de politieke wetenschappen, met een paardenstaart. Iglesias, afkomstig uit het arbeidersmilieu van de Madrileense wijk Vallecas, verkiest een spijkerbroek en shirt met opgerolde mouwen boven een pak met stropdas, en uit zich in termen als “Spanje wordt geregeerd door de lakeien van de rijken” en dat de economie de mensen moet dienen. “Wij willen verandering”, verzekerde Iglesias het publiek vanachter een bord waarop “Nu is de tijd” stond te lezen. “Dit is het jaar van verandering en we gaan de verkiezingen winnen.”
Iglesias beloofde dat Podemos de volkspartij (Partido Popular) snel uit het zadel zou wippen. Hij beschuldigde de regering van Rajoy ervan “ons land te willen vernederen met deze afzetterij die bezuiniging wordt genoemd”. Ervaren Podemos-lid Rita Maestre zei dat het hun doel was om aan te tonen dat de partij een middel voor verandering is. “We riepen op tot de demonstratie, in de hoop een vuur te ontsteken.” “Mensen zijn de politieke klasse beu,” aldus Antonia Fernandez, een 69-jarige gepensioneerde uit Madrid die met haar familie aan de demonstratie meedeed. Zij en haar man moeten samen rondkomen van een pensioen van 700 euro per maand. Fernandez zei dat ze vroeger op de socialistische partij stemde maar het vertrouwen in die partij verloor door hun reactie op de economische crisis en het bezuinigingsbeleid. “Als we een toekomst willen hebben, hebben we banen nodig,” zei ze.
“De politieke klasse heeft alle geloofwaardigheid verloren,” aldus de 54-jarige werkloze draaibankwerker Marcos Pineda. “De penningmeester van de regerende partij PP ging de gevangenis in voor corruptie en de banken werden gered met 40 miljard euro aan Europees geld, maar de regering weigerde het een reddingsactie te noemen.”
De 61-jarige Angeles Buj zegt dat het economisch herstel “misschien wel in het voordeel van onze corrupte politieke leiders is, maar niets doet voor degenen die werkelijk onder de crisis te lijden hebben.” Mevrouw Buj, die een bord droeg met de tekst, “Ja, samen kunnen we het”, zei dat ze “een van de gelukkigen is die wel werk hebben”, maar dat ze op Podemos
af0 zou stemmen omdat “het tijd is om wat waardigheid terug te geven aan het Spaanse volk”. (Bronnen: El País, ABC, Spanje; The New York Times, Associated Press, VS; The Guardian, Daily Mail, VK)

Open brief internationale studenten
Een grote, internationale groep studenten heeft een krachtige oproep gedaan aan Europese regeringen, Europese banken en het IMF om “een nieuwe koers in te slaan” die tevens inhoudt dat de Griekse schuld wordt afgeschreven.
“Wij ondergetekenden roepen de regeringen van Europa, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF op om het besluit van het Griekse volk om een nieuwe koers in te slaan te respecteren en de nieuwe Griekse regering in goed vertrouwen te betrekken bij de onderhandelingen om de kwestie van de Griekse schuld op te lossen.
De Griekse regering heeft gelijk om op nieuwe beleidsmaatregelen aan te dringen, omdat de vorige hebben gefaald. Ze hebben geen economisch herstel gebracht. Ze hebben geen financiële stabiliteit gebracht. Ze hebben geen banen of buitenlandse investeringen gebracht. Ze hebben de Griekse maatschappij onder druk gezet en beschadigd en de Griekse instellingen verzwakt. Die benadering heeft daarom geen waarde en biedt geen vooruitgang. Wij vragen de Europese partners van Griekenland dringend deze werkelijkheid te aanvaarden, zonder welke de nieuwe regering nooit gekozen zou zijn.
Griekenland heeft onmiddellijk humanitaire maatregelen nodig, een hoger minimumloon, nieuwe banen, nieuwe investeringen, en stappen om basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg te herstellen en te verbeteren. Het heeft een sterker en progressiever belastingstelsel nodig om minder afhankelijk te zijn van BTW en beter in staat om inkomens en rijkdom te belasten. Het moet corruptie bestrijden, bestraffen en uitroeien. De nieuwe regering heeft fiscale ruimte nodig om deze maatregelen uit te voeren en hun waarde te laten zien en heeft blijvende financiële ondersteuning van de Europese Centrale Bank nodig om intussen de financiële sector te stabiliseren. We vragen de Europese partners en instellingen van Griekenland dringend in die fiscale ruimte en ondersteuning te voorzien.
De regering van Griekenland vraagt de Europese partners terecht om kwijtschelding van de schulden. Deze schulden zijn onhoudbaar en zullen derhalve bij geen enkele gelegenheid terugbetaald worden. Daarom is er bij kwijtschelding geen sprake van economisch verlies voor enig ander land of zijn belastingbetalers. Integendeel, een fris begin voor Griekenland zal helpen nieuwe activiteit, inkomen, banen en winst voor zijn partners te brengen. We vragen de Griekse kredietverleners dringend deze kans te grijpen, en deze feiten duidelijk en openhartig aan hun eigen mensen uit te leggen. Deze onderwerpen hebben ook betrekking op de toekomst van Europa als geheel. Een beleid van bedreiging, dreigingen, deadlines, koppigheid en chantage zal alle Europeanen laten zien dat het Europese project zal hebben gefaald. Het zal moreel, politiek en economisch gefaald hebben. We vragen Europese leiders dringend om alle inspanningen om de regering en het volk van Griekenland te dwingen, af te wijzen en te veroordelen.
Omgekeerd kan succes voor Griekenland het pad naar vernieuwde voorspoed en stabiliteit voor Europa laten zien, met een nieuwe rol voor democratie en een nieuwe openheid voor verkiezingen die opbouwende verandering brengen. Wij staan aan de kant van Griekenland en Europa, aan de kant van democratie en van verandering. We vragen Europese leiders dringend de speciale grondslag van de Griekse besluitvorming, voortgekomen uit de moeizaam bevochten en doorslaggevende democratische keuze, te onderkennen en het pad van realistische evaluatie en redelijke onderhandeling te kiezen.” (Bron: blogs.mediapart.fr)

Klimaatverandering vraagt om totaal ander beleid
Mary Robinson, oud-president van Ierland en inmiddels speciaal gezant voor klimaatverandering van de Verenigde Naties, roept alle landen op – zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden – tot samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Mevrouw Robinson zegt dat de ontwikkelingslanden zich bij de rest van de wereld moeten aansluiten om de CO2-uitstoot te stoppen en zo de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Zij plaatst vraagtekens bij de notie dat die landen meer tijd moeten krijgen om hun CO2-voetafdruk te verminderen en stelt dat deze visie niet meer staande gehouden kan worden willen we rond 2050 als planeet de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk teruggedrongen hebben.
De opmerkingen van Mary Robinson tijdens de klimaatconferentie in Dublin (Ierland) in februari 2015, volgen op de overeenkomst over klimaatverandering van Lima in 2014 waaruit de eerste unilaterale internationale toezegging om broeikasgasuitstoot te beteugelen is voortgekomen. Ze zei: “De gevolgen zullen erger zijn voor ontwikkelingslanden, dus zij moeten er direct bij betrokken worden en niet vast komen te zitten in een infrastructuur van vervuilende fossiele brandstoffen.” Ze voegde eraan toe: “Het is onredelijk van ontwikkelingslanden te verwachten dat zij op eigen houtje hun uitstoot verminderen nu ze op een ontwikkelingsniveau staan dat vergelijkbaar is met de landen van het Britse Rijk toen die hun uitstoot juist drastisch verhoogden. De enige haalbare manier om dit te bereiken is door financiële en technologische steun.”
De overeenkomst zal tijdens de VN-conferentie inzake Klimaatverandering in december in Parijs geratificeerd worden, waardoor 2015 volgens Robinson het allerbelangrijkste jaar in de geschiedenis van klimaatverandering wordt. Ze zei: “2015 Is een historisch jaar waarin een fors aantal maatregelen genomen moet worden om het einde van extreme armoede te garanderen, om ongelijkheid te verminderen en de risico’s als gevolg van klimaatverandering te verminderen.
“Klimaatverandering dwingt ons tot nadenken om zaken op een totaal andere manier aan te pakken – een totale transformatie. De oude manier van werken, gelardeerd met een beetje groen, is niet genoeg. Die benadering leidt naar een wereld die vier graden warmer is dan de niveaus van het pre-industriële tijdperk. (Bron: The Irish Times, Ierland)

Waarschuwing voor watertekort
Het rapport van het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN (IPCC) van 29 maart 2014 voorspelt een waarschijnlijke stijging van de temperatuur op aarde met twee graden Celsius; internationaal is men overeengekomen dat als de uiterste grens te hanteren, de drempel waarboven klimaatverandering aan het eind van de 21e eeuw ‘gevaarlijk’ wordt.
Watertekort kan leiden tot conflicten tussen gemeenschappen en landen, waarschuwt het hoofd van de sectie klimaatwetenschappers van de VN, omdat de wereld er nog niet volledig van doordrongen is dat de watercrisis als gevolg van klimaatverandering veel landen zal treffen. “Helaas is de wereld nog niet echt ontwaakt tot de werkelijkheid die we tegemoet kunnen zien als gevolg van klimaatverandering, zo waarschuwt de voorzitter van IPCC, Rajendra Pachauri tijdens een conferentie over waterveiligheid. “Als je naar producten uit de landbouw kijkt, naar dierlijke proteïnen – de vraag ernaar groeit alleen maar –, dan zien we activiteiten die heel veel water verbruiken. Tegelijk is het aanbod aan verschillende beperkingen onderhevig. In de eerste plaats omdat door de klimaatverandering de watercyclus enorm gaat veranderen.”
Overal ter wereld zijn ontwikkelingsdeskundigen de laatste jaren buitengewoon bezorgd over de veiligheid van water. Steeds meer overstromingen en droogtes veroorzaakt door klimaatverandering, vervuiling van rivieren en meren, verstedelijking, het extreem onttrekken van grondwater en bevolkingsgroei betekenen dat landen zoals India grote watertekorten kunnen verwachten. (Bron: Reuters.com)