S.O.P. (SOS Planeet Aarde)

Klimaatverandering vraagt om totaal ander beleid
Mary Robinson, oud-president van Ierland en inmiddels speciaal gezant voor klimaatverandering van de Verenigde Naties, roept alle landen op – zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden – tot samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Mevrouw Robinson zegt dat de ontwikkelingslanden zich bij de rest van de wereld moeten aansluiten om de CO2-uitstoot te stoppen en zo de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Zij plaatst vraagtekens bij de notie dat die landen meer tijd moeten krijgen om hun CO2-voetafdruk te verminderen en stelt dat deze visie niet meer staande gehouden kan worden willen we rond 2050 als planeet de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk teruggedrongen hebben.
De opmerkingen van Mary Robinson tijdens de klimaatconferentie in Dublin (Ierland) in februari 2015, volgen op de overeenkomst over klimaatverandering van Lima in 2014 waaruit de eerste unilaterale internationale toezegging om broeikasgasuitstoot te beteugelen is voortgekomen. Ze zei: “De gevolgen zullen erger zijn voor ontwikkelingslanden, dus zij moeten er direct bij betrokken worden en niet vast komen te zitten in een infrastructuur van vervuilende fossiele brandstoffen.” Ze voegde eraan toe: “Het is onredelijk van ontwikkelingslanden te verwachten dat zij op eigen houtje hun uitstoot verminderen nu ze op een ontwikkelingsniveau staan dat vergelijkbaar is met de landen van het Britse Rijk toen die hun uitstoot juist drastisch verhoogden. De enige haalbare manier om dit te bereiken is door financiële en technologische steun.”
De overeenkomst zal tijdens de VN-conferentie inzake Klimaatverandering in december in Parijs geratificeerd worden, waardoor 2015 volgens Robinson het allerbelangrijkste jaar in de geschiedenis van klimaatverandering wordt. Ze zei: “2015 Is een historisch jaar waarin een fors aantal maatregelen genomen moet worden om het einde van extreme armoede te garanderen, om ongelijkheid te verminderen en de risico’s als gevolg van klimaatverandering te verminderen.
“Klimaatverandering dwingt ons tot nadenken om zaken op een totaal andere manier aan te pakken – een totale transformatie. De oude manier van werken, gelardeerd met een beetje groen, is niet genoeg. Die benadering leidt naar een wereld die vier graden warmer is dan de niveaus van het pre-industriële tijdperk. (Bron: The Irish Times, Ierland)

Waarschuwing voor watertekort
Het rapport van het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN (IPCC) van 29 maart 2014 voorspelt een waarschijnlijke stijging van de temperatuur op aarde met twee graden Celsius; internationaal is men overeengekomen dat als de uiterste grens te hanteren, de drempel waarboven klimaatverandering aan het eind van de 21e eeuw ‘gevaarlijk’ wordt.
Watertekort kan leiden tot conflicten tussen gemeenschappen en landen, waarschuwt het hoofd van de sectie klimaatwetenschappers van de VN, omdat de wereld er nog niet volledig van doordrongen is dat de watercrisis als gevolg van klimaatverandering veel landen zal treffen. “Helaas is de wereld nog niet echt ontwaakt tot de werkelijkheid die we tegemoet kunnen zien als gevolg van klimaatverandering, zo waarschuwt de voorzitter van IPCC, Rajendra Pachauri tijdens een conferentie over waterveiligheid. “Als je naar producten uit de landbouw kijkt, naar dierlijke proteïnen – de vraag ernaar groeit alleen maar –, dan zien we activiteiten die heel veel water verbruiken. Tegelijk is het aanbod aan verschillende beperkingen onderhevig. In de eerste plaats omdat door de klimaatverandering de watercyclus enorm gaat veranderen.”
Overal ter wereld zijn ontwikkelingsdeskundigen de laatste jaren buitengewoon bezorgd over de veiligheid van water. Steeds meer overstromingen en droogtes veroorzaakt door klimaatverandering, vervuiling van rivieren en meren, verstedelijking, het extreem onttrekken van grondwater en bevolkingsgroei betekenen dat landen zoals India grote watertekorten kunnen verwachten. (Bron: Reuters.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.