Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. De twee volgende artikelen laten zien hoe onze problemen met elkaar verweven zijn en hoe we, door aanvaarding van onze onderlinge afhankelijkheid van en Eenheid met alle leven op onze planeet, oplossingen voor deze moeilijkheden zullen vinden. Wanneer Maitreya en de Meesters naar voren treden kunnen we rekenen op Hun leiding en voorbeeld.

De kunst van samenwerking
door de Meester —, via Benjamin Creme
Steeds meer beginnen de mensen de ernst te begrijpen van de problemen waarmee zij momenteel geconfronteerd worden. Op alle fronten – politiek, economisch en sociaal – stapelen deze problemen zich op en veroorzaken veel hartzeer en droevig hoofdschudden. Voeg hierbij de milieuproblemen die de nonchalante houding van de mens jegens de natuur en haar bronnen heeft teweeggebracht en de toekomst voor het mensdom ziet er nog somberder uit. Het besef begint te dagen dat het leven van de mens in een crisis verkeert en dat een drastische ingreep nodig is voor het te laat is.
Wat kan de mens dan doen om zichzelf van de ondergang te redden? Welke stappen kan hij nemen om het gevaar voor zijn welzijn zelfs maar te verminderen?
Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig maar is, naar het lijkt, moeilijk te bevatten voor de mensen, daar zij vastzitten in het net van hun eigen conditionering.
De mensen moeten zich ontdoen van het gif van wedijver, het herkennen als de begoocheling die het is en, door in te zien dat alle mensen Eén zijn, overgaan tot samenwerking voor het Algemeen Welzijn. Alleen samenwerking en rechtvaardigheid zullen de mens redden van een ramp van eigen makelij; alleen samenwerking en rechtvaardigheid zullen zijn toekomst garanderen. Daar dit een feit is, heeft de mens geen andere keus dan samenwerking te aanvaarden als de sleutel tot zijn redding.
Wanneer mensen samenwerken in plaats van wedijveren, zullen zij zien hoe een toverdrank bezit neemt van hun leven. Het gemak waarmee slepende problemen zullen worden opgelost, zal verbazing wekken, het onmogelijke zal zwichten voor de lichtste aanraking en door samenwerking alleen zal de mens de ware kunst van het leven leren. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen leren de schoonheid van verwantschap te waarderen die alleen samenwerking kan schenken. Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. Zo zullen de mensen samen groeien in de ontdekking van hun goddelijkheid. Zo zullen zij de vreugde en het geluk kennen van zulke saamhorigheid.
De Meesters, jullie Oudere Broeders, weten heel goed wat samenwerking is. In alles wat Zij doen, speelt samenwerking een centrale rol. Het zou niet anders kunnen in de geopenbaarde Broederschap, waar de kanker van wedijver onbekend is.
Het is onze vurige wens dat de mensen de kunst van samenwerking leren en voor dit doel zullen Wij optreden als mentoren en onderrichten door ons voorbeeld. Samenwerking is zo bevrijdend dat het verbazing wekt, nietwaar, dat mensen zo traag zijn om te leren welke vreugde zij schenkt.
Het tijdperk van wedijver loopt snel ten einde. Met zijn heengaan zullen geweld en oorlog, hongerdood te midden van overvloed, evenals hebzucht en afscheiding in de herinnering vervagen. In de plaats van dit leed zal gezegende samenwerking verschijnen en de mens zijn wezenlijke goddelijkheid garanderen. Zo zal het zijn en zo zullen de mensen weer een facet van Gods aard leren begrijpen.

Oproep tot bezinning
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 november 2014)

Spoedig komt de tijd dat mensen zich ervan bewust zullen worden dat het belangrijkste probleem waarmee deze generatie geconfronteerd wordt, de ecologische onbalans is die uitgestrekte gebieden van de Aarde bedreigt. Zoals jullie weten zijn mensen, wat de omvang van dit probleem betreft, verdeeld, maar tenzij hun aandacht volledig op dit ecologische dilemma wordt gevestigd, is de toekomst voor velen twijfelachtig.
Spoedig zullen vele groepen zich de omvang van dit gevaar realiseren en ook dat, met elk jaar, hen weinig van rampspoed scheidt. De krachten ontketend door de opwarming van de Aarde gaan thans de controle-instrumenten welke de mensen ter beschikking staan, ver te boven. Geef er daarom gehoor aan, nu er nog wat tijd resteert. Want de wateren rijzen onverbiddelijk en mensen spelen onbekommerd met hun toekomst. S.O.P. (Save Our Planet): SOS Planeet Aarde.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.
Een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, verscheen aan mensen overal ter wereld, evenals tijdens lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren, of als reddende “engel” bij ongelukken, in tijden van oorlog, aardbevingen en andere rampen . De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtevorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping.

Volmaakte herinnering
Ik kan het niet vergeten. In november 2000, in Toulouse, werkte ik op het kantoor van de Franse Gezinsfederatie. Terwijl ik op zoek was naar de vuilnisemmer kwam ik een prachtige vrouw tegen. Zij was helemaal in het wit. Haar haar was erg zwart, haar lach erg mooi en haar verschijning werkelijk volmaakt. Toen ik het kantoor weer binnenging realiseerde ik me plotseling dat ik met haar moest praten, maar zij was verdwenen. Ik dacht dat ze misschien stond te wachten op haar kind bij een school in de buurt. Haar lach en haar verschijning komen soms nog in mijn gedachten, zelfs na 17 jaar.
Wie was deze prachtige vrouw?
M.F., Orleix (Aureilhan, Frankrijk).
De Meester van Benjamin Creme bevestigde dat de ‘vrouw’ Maitreya was.

Nog meer ‘Vluchtige waarnemingen’
De schrijvers van de volgende twee brieven hebben op 15 juli 2017 tijdens de Transmissie- meditatie Conferentie in de VS ook ‘de lange man met een tulband’ gezien. ‘De lange man met een tulband’ is ook beschreven in twee brieven met de titel ‘Vluchtige waarnemingen’ in het september 2017 nummer van Share International.
Het thema van onze jaarlijkse Transmissie-meditatieconferentie in San Francisco van 2017 was “Groepssamensmelting – Terugblik en voorwaarts’. De groep bekeek een compilatie van inspirerende lezingen van Benjamin Creme en de vier vereisten voor groepsinwijding. De gesprekken in kleine groepjes vonden in verschillende gebouwen van de campus plaats. Terwijl we van gedachten wisselden over het thema, zag ik door het raam een lange knappe man die langs ons gebouw liep. Hij droeg een spijkerbroek, een veelkleurig overhemd, zonnebril en een opvallende lichtpaarse tulband. Er waren ook herten die langs de gebouwen dartelden. Het was zo’n lieflijk gezicht; het maakte me aan het lachen en vervulde me met vreugde. Ik vroeg me af of deze prachtige man Maitreya zou kunnen zijn. Gedurende de hele conferentie waren Maitreya’s liefhebbende energieën zo bijzonder. Later op de dag hoorde ik dat een medegroepslid in een van de andere discussiegroepen in een ander gebouw dezelfde ervaring had gehad!
A.D., Marietta (GA, VS).

Tijdens onze recente Transmissie-meditatieconferentie in San Francisco hadden we de grote groep in kleinere groepen verdeeld om dieper op het thema in te gaan. Ik zat in een kleine groep in een zijkamer die het ‘Uilennest’ heette – een locatie die voorheen als kantoor voor Benjamin Creme gediend had. Er was een raam rechts van me en een raam recht voor me.
Terwijl een groepslid aan het woord was, peinsde ik over het conferentiethema, ‘Groepssamensmelting’, en keek af en toe uit het raam rechts van me. Op dat moment wandelde er ineens een Sikh langs. Hij was uitgedost met een prachtige lilakleurige tulband, een bijpassend lila overhemd met Schotse ruit, zonnebril en spijkerbroek. Ik had deze kleur tulband nooit eerder gezien en vond het een vreemde vrouwelijke kleur om te dragen, terwijl hij toch heel mannelijk was. Hij liep heel kalm naar het grote voetpad dat de hele campus doorkruist. Ik zat daar in totale verwondering terwijl de woorden ‘ik denk dat hij weleens Maitreya kon zijn’ duidelijk in me opkwamen. Ik wist niet wat ik moest doen, ik wilde niet weglopen uit de groep, maar er was ook een onmiskenbare drang om hem te volgen. Ik stond op en ging snel de kamer uit om hem te zoeken, maar hij was zo verrassend ver weg op het pad dat ik alleen een laatste glimp van hem opving voordat hij om de hoek naar het strand bij de oceaan verdween. Ik wilde achter hem aan rennen, maar ik twijfelde nog steeds dat het erop uit zou kunnen lopen dat ik een vreemde achtervolgde en als het Maitreya was, wat zou ik doen als ik hem had ingehaald? Ik besloot terug te gaan naar mijn groep maar ik werd echt in beslag genomen door mijn eigen gedachten over de ervaring die ik zojuist had gehad.
Ik ging terug naar de kamer en ging weer op mijn stoel zitten, ik keek weer uit het raam rechts en daar speelde een familie jonge konijntjes in het gras. Ik keek uit het andere raam recht voor me en daar gaven reekalfjes en herten een voorstelling voor mijn ogen. Ik keek toe hoe ze dartel dezelfde kant op sprongen als waarin de man was gegaan. Het was een surrealistische ervaring en de rest van de groepsdiscussie bracht ik in stilte en ontzag door. Ik kwam er later achter dat een ander groepslid in een andere kamer van de campus de man had gezien en ook had gezien dat de herten hem volgden.
W.L., Edmonton (Canada).

Privé-uitzending
In 1999 was ik voor een kort werkbezoek in Jersey. Terwijl ik mijn intrek in mijn hotelkamer nam dacht ik na over de recente gebeurtenissen in mijn leven. Na een paar moeilijke weken was ik klaar om verder te gaan maar ik was niet zeker waar ik heen wilde.
Ik zei: “Maitreya, ik weet niet waar mijn leven op het moment heen gaat. Ik heb uw hulp nodig, maar ik weet dat het aan mij is om mijn leven weer op orde te krijgen.”
Ik zette de televisie aan en er was nieuws. Ik deed een poging om het volume iets luider te draaien en nam aan dat ik op de verkeerde knop had gedrukt omdat het scherm veranderde en het beeld draaide en flikkerde en rondsprong. Toen het beeld rustig werd had ik een perfect beeld van Benjamin Creme die over Maitreya sprak. Ik dacht ‘dat is een geluk’ en ging zitten om te kijken; mijn bestaanscrisis was vergeten. Het was een interview bij Benjamin thuis en hij sprak met zijn gewoonlijke charisma en gemak over de wederverschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Ik had zijn lezing bij vele gelegenheden gehoord en het klonk altijd nieuw en origineel. Hij sprak ook over Transmissie-meditatie en liet de groep in actie zien. Toen de camera inzoomde op de individuele gezichten vond ik dat ze haast engelachtig leken!
Een paar maanden later was ik aan de telefoon met Gill op het kantoor van Share International. Ik noemde het programma en was verbaasd dat ze er niets van wist. Ze dacht dat het misschien een heel kort stukje op een kabelkanaal was. Ik zei dat het een gedetailleerd programma was dat misschien wel een uur duurde.
Een paar maanden later was ik terug in hetzelfde hotel in Jersey. Ik controleerde de televisie en zag dat er maar vier of vijf kanalen waren die via grondnetwerken werden uitgezonden. Ik vroeg het hotelpersoneel en ze zeiden dat er geen kabeltelevisie in het hotel was.
Ik gaf dit door aan Gill toen we elkaar daarna spraken. Ze besloot het verhaal aan Benjamin Creme te vertellen die het bij zijn Meester navroeg. De Meester zei: “Maitreya zette het programma voor haar op en niemand anders zag het. Ze had een privé-uitzending op haar kamer.” Hij zei ook dat hij (BC) haar moest uitnodigen om zich aan te sluiten bij de Transmissie-meditatiegroep. Benjamin liet me weten dat het mijn beslissing was, maar dat ik “er heel goed aan zou doen het aanbod aan te nemen”.
Als er een moraal van dit verhaal is, is het misschien dit: let op je kijkgedrag!
S.McD., Richmond (Surrey, VK).

De essentie
In maart 2002 ging ik op reis naar India. Ik stond op het station te wachten om de trein te nemen van het station Nippori naar de luchthaven Narita. Toen de trein eindelijk kwam, sprong ik er in en zag ik een lege plaats vlakbij de ingang van het rijtuig. Het was een plaatsje bij het raam en naast een man van middelbare leeftijd; een buitenlander van ongeveer eind 40 of begin 50. Toen ik ging zitten, knoopte hij een gesprek aan. Hij zei dat hij Japan echt leuk vond en dat hij hier op zakenreis was. Hij liet me enthousiast zijn gids van Japan zien en wees op de verschillende plaatsen die hij had bezocht. Het gesprek ging verder en hij stelde zichzelf voor als Fransman, vader van twee dochters maar gescheiden, dus zonder echtgenote. Hij vroeg me toen waar ik heen ging en toen ik antwoordde, zei hij ernstig dat hij ook naar India was geweest toen hij jong was en dat hij het een heel “moeilijk” land had gevonden. Plotseling viel mijn oog op iets wat ik niet eerder had gezien. Ik zag dat deze man een entreekaartje van een beroemde Japanse tempel met de naam Hasedera als boekenlegger gebruikte. Ik vertelde enthousiast dat ik zelf afgelopen jaar Hasedera had bezocht en het heel erg mooi vond, en dat ik dacht dat hij heel spiritueel was. Hij was het met me eens. Vervolgens vroeg ik of hij ook naar andere tempels geweest was. Hij antwoordde, maar noemde een tempel die ik niet kende. Maar hij vertelde dat hij daarheen was gegaan om te mediteren en te bidden, en meteen begon ik me af te vragen of de man misschien Maitreya of een van de Meesters zou kunnen zijn. Ik greep in mijn tas om hem een kopie van het Engelse kwartaalblad Emergence Quarterly te laten zien dat ik bij me had, maar na een snelle blik gaf hij het me zonder reactie terug.
Toen we bij het vliegveld aankwamen, stapten we uit en liepen samen naar de terminal. Omdat we alle twee naar een andere bestemming gingen, spraken we af elkaar aan de andere kant van de ticketbalie te ontmoeten, nadat we onze verschillende verplichtingen hadden afgewerkt. Toen zei hij net nadat we van elkaar wegliepen, iets verrassends. “Er zijn Amerikanen. Er zijn Russen. Er zijn Japanners, er zijn veel mensen. Het is heel moeilijk, maar het is het hart dat telt.”
Nadat hij dit verschillende keren herhaald had, liep hij weg naar de balie van Air France en toen verloor ik hem in de menigte mensen uit het oog. Was deze man wellicht Maitreya of een van de Meesters?
R.D., geen adres.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was.

Stemmingswisselaars
Twee weken geleden [voorjaar 2002] liet ik voor de laatste keer die dag de hond uit. Omdat het erg koud was en ook regende was ik erg boos over het weer en wenste dat het gauw weer lente zou zijn. Na 5 minuten was ik druipnat, en de hond ook. Plotseling zag ik fietsers voor me, op ongeveer 200m afstand. Omdat het erg donker was en het pad nauw stond ik stil en trok de hond naar me toe om ruimte te maken. De hond werd zenuwachtig bij het zien van de twee fietsers en ik trok hem dichter naar me toe. Toen de eerste fietser langs mij reed zei hij op een grappige manier: “Dank u.” Hij en zijn metgezel leken op Sri Lankanen en door het accent van de eerste man klonken de woorden “Dank u” grappig. Ook de manier waarop de mannen gekleed waren, regenjassen met gele strepen, was heel komisch. De hele scene was surrealistisch. Vanaf dat moment was mijn slechte bui verdwenen en ik voelde me blij. Ik denk dat ik eventjes energie op mijn kruinchakra voelde. Was de eerste fietser Maitreya en de tweede de Meester Jezus? Was het de energie van Maitreya of energie van mijn ziel? Of beide?
G.S., Duitsland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de eerste fietser Maitreya was en de tweede de Meester Jezus. De energie was van Maitreya.

Empathie
In maart 2002 lag mijn oma in het ziekenhuis. Het was niet de eerste keer dat jaar en ze was daar omdat ze haar been had gebroken. Ze had veel pijn en wachtte op de operatie omdat het in het weekend was gebeurd. Ik was in gedachten verzonken toen ik na een bezoek met mijn zus het ziekenhuis verliet en ik was heel verdrietig bij de gedachte aan de pijn die mijn grootmoeder had en hoe ze leed. Op weg naar mijn auto keek ik achterom naar het gebouw en zag een man die een verlicht voetpad afliep. Hij liep heel langzaam en ik kreeg de indruk dat hij ook veel pijn had. Hij moest verschillende keren stilstaan en had de muur naast zich nodig om zich in evenwicht te houden. Hij had een verweerde huid, was ca. 35 jaar oud en had donkerbruin haar en ogen. Hij droeg een pyjama van het ziekenhuis en had geen andere kleren bij zich, hoewel het heel koud was. We keken elkaar aan en ik begon naar hem te lachen. Ik zei hallo en zag dat zijn lippen antwoordden. Ik maakte mijn zus attent op hem. Zij zei ook gedag. Een paar stappen verder keek ik achterom. De man was verdwenen. Er was niemand op het lange donkere voetpad.
M.S., Duitsland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man de Meester Jezus was.

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.
De hier volgende vragen en antwoorden, die een aantal jaren geleden voor het eerst gepubliceerd werden, verschaffen wellicht inzicht in kwesties van actueel belang.

V. Waarom vond de orkaan Katrina plaats in dit gebied en waarom zo intens? Is het een gigantische vrijgave/reiniging van bepaalde patronen of een massale energieverplaatsing? Wat is de onderliggende oorzaak?
A. De Amerikaanse Golfkust is natuurlijk een orkaangebied en dit is het seizoen, maar de buitengewone intensiteit van deze storm (de ergste sinds mensenheugenis) heeft een karmische oorzaak. De ongelooflijke verwoesting van deze tragische gebeurtenis houdt verband met de al net zo verwoestende gevolgen van de invasies van Irak en Afghanistan. Het is een reinigende, massale vernietigende kracht. De mensen moeten de Wet van oorzaak en gevolg leren begrijpen. (SI oktober 2005)

V. Was orkaan Gustav, die onlangs de zuidkust van de VS, inclusief New Orleans, teisterde, het gevolg van karma, van deva’s die uit evenwicht waren, of gewoon een natuurverschijnsel? (U had gezegd dat orkaan Katrina die New Orleans in 2005 onder water zette en, volgens de informatie van uw Meester, aan 12.000 mensen het leven kostte, het gevolg was van onze acties in het Midden-Oosten.)
A. Orkaan Gustav was het gevolg van de deva’s die uit evenwicht waren. De mensheid staat onder grote spanning en dat heeft invloed op de deva-evolutie. Dus, ofschoon indirect, is het karmisch, maar algemener van aard. (SI december 2008)

V. Op 29 oktober 2012 kwam orkaan Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten aan land en zaaide dood en vernietiging. 1) Was deze storm het gevolg van a) opwarming van de aarde, b) de destructieve gedachtenpatronen van de mens en/of c) karma? 2) Als karma hier een rol bij speelde, mag ik vragen waarvoor precies?
A. 1) Ja, alle drie. 2) De VS produceren 25 procent van de CO2-vervuiling in de wereld.

(SI december 2012)
Uit: Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven
De orkaan Gilbert, die Jamaica en de Kaaimaneilanden verwoestte, vervolgde op 14 september 1988 zijn weg naar het schiereiland Yucatán in de Golf van Mexico, en ging verder in de richting van Texas. Het is de krachtigste orkaan ooit geregistreerd, met windsnelheden van 295-320 km per uur. Het feit dat hij richting Texas gaat, heeft een diepe betekenis. Texas is een van de rijkste delen van de Verenigde Staten. In crises zullen mensen dichter tot elkaar worden gebracht en elkaar helpen. De oorzaken van deze orkaan liggen dieper dan de uitleggingen van de meteorologen. Waar de orkaan Gilbert in kracht afneemt, zullen aardbevingen voorkomen. (Sep. 1988)
Deze orkaan is, strikt genomen, geen orkaan, maar een energie die is vrijgelaten. Deze energie zal de wereld zuiveren van vernietigende krachten. De nieuwe, inkomende energie brengt tegelijkertijd bewustzijn en evenwicht. Niet alleen mensen, maar ook de natuur zal constructief reageren. Vanaf nu zal alles wat onder dwang wordt opgelegd niet meer overleven. (SI sep. 1988)

V. Stel dat Verklaringsdag een tijdje wordt uitgesteld, dat er een crisis komt en de wereld op het randje van een atoomoorlog staat, zouden Sanat Kumara, de Heer der Wereld, en de Hiërarchie dan toelaten dat de planeet wordt vernietigd? (SI, november 1982)
A. Ik denk dat de Hiërarchie, of liever Sanat Kumara achter de Hiërarchie, niet zou toelaten dat de planeet wordt vernietigd en de mensheid zichzelf uitroeit en dat de aanwezigheid van de Christus er borg voor staat dat de voor vrede noodzakelijke, innerlijke keuze (voor samendelen) al door de mensheid gemaakt is, of zij dat nu weet of niet. De Christus heeft dit zo vaak gezegd, dat we het gewoon maar moeten geloven.

V. Is het waar dat Sanat Kumara direct betrokken is bij de nucleaire kwestie? (SI november 1982)
A. Ja. Aangezien het geheim van het maken van de atoombom door de Hiërarchie aan de geallieerden werd vrijgegeven tijdens de oorlog tussen 1939 en 1945, is Sanat Kumara nu direct betrokken bij elk gebruik van atoomwapens en ik denk niet dat Hij zo’n catastrofe zou toelaten.
Het is ook mogelijk dat een oorlog per ongeluk uitbreekt en oppervlakkig beschouwd lijkt het alsof dat elk moment kan gebeuren. De beveiligingsmaatregelen ter beheersing van zo’n eventualiteit zijn nog steeds in handen van feilbare mensen. Als er inderdaad atoomwapens per ongeluk zouden worden afgevuurd, dan kunnen zij door de Hiërarchie worden geneutraliseerd, zelfs in hun vlucht. Het zou ons niet worden toegestaan de planeet te verwoesten.

De nieuwe politiek

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De nieuwe politiek’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Onder de inspiratie en leiding van Maitreya en Zijn groep van Meesters zullen de mensen zien dat zij steeds beter in staat zijn de juiste beslissingen te nemen, om correct te handelen met betrekking tot het Plan. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een groeiend gevoel van broederschap, tot het inzicht dat de mensen alleen dan voorwaarts kunnen gaan als ze samen gaan. Alleen de politieke wil belemmert dit. Overal zijn de volkeren bereid tot de aanpassingen in hun leefwijzen die het tijdperk van broederschap zullen inluiden, en wachten slechts op het leiderschap en advies van Maitreya. Dan zullen de mensen zelf juiste verhoudingen vestigen, en de rol op zich nemen van deelnemers in het beheer van de wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De droom van broederschap’)

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van de Christus om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samendelen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” “De mens moet samendelen of omkomen.” Samendelen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die innerlijke goddelijkheid moeten weerspiegelen. Zodra we dit wel realiseren, zullen we de toegangspoort openen naar een geheel nieuwe situatie. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Leer de mensen dat samendelen goddelijk is; dat liefhebben Gods aard is; dat samenwerken de bestemming is van de mens. Vat post op het enige platform van waar het Licht van de toekomst te zien is. Vat samen post, Mijn vrienden, en wijs de weg. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Wanneer de mens het leven vanuit het innerlijke, creatieve standpunt benadert, zal tijd zijn greep op ons denken verliezen en ons bijgevolg bevrijden van zijn tirannie. Dit alles vereist een nieuwe beoordeling van de plaats van de mens in het universum en het vestigen van een waarachtiger contact met de Bron van ons bestaan… Een nieuwe wereldorde, politiek en economisch, is de essentiële voorwaarde voor deze waarachtiger visie, want het vereiste gevoel van Eenheid kan pas worden bereikt wanneer harmonie en rechtvaardigheid de overhand hebben. Praktisch gesproken betekent dit de schepping van structuren – politiek, economisch en sociaal – die mensen tot elkaar brengen en die het gevoel van Eenheid op alle gebieden en op elk terrein teweegbrengen. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij de maatregelen nemen om de nodige veranderingen door te voeren en de weg te banen voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw begrip van tijd’)

De Verenigde Naties nemen langzamerhand hun rol op zich van vredeshandhaver in de wereld. Op dit moment accepteren ze de rol van mondiale politieagent met tegenzin en alle regeringen deinzen terug voor de kosten die deze rol met zich meebrengt. Maar totdat wereldvrede verzekerd is door samen delen en de invoering van rechtvaardigheid, moet die verantwoordelijkheid geaccepteerd worden. De VN zullen een forum worden voor het vredig bespreken en oplossen van internationale problemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het licht van de waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137)

We zien nu het einde van politieke indoctrinatie en totalitarisme. De behoefte van mensen aan vrijheid, lotsverbetering en zelfbeschikking moet op lokaal niveau worden uitgewerkt door participatie in het plaatselijke bestuur. De enige wijze waarop mensen landelijk invloed kunnen uitoefenen op hun levensomstandigheden, is door invloed uit te oefenen op het lokale bestuur. Er moet een bestuursniveau zijn waarin mensen daadwerkelijk kunnen deelnemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Ik heb jullie allen nodig om met Mij te delen in de wederopbouw van deze wereld, om aan de mensen hun geloof en blijdschap terug te geven, om de eerste levensbehoeften vrij te geven aan de armen van deze Aarde, en zo het evenwicht te herstellen. Mijn taak is om jullie de weg te tonen; aan jullie is het om te handelen en Mijn Plan uit te voeren. Ik weet dat Ik op jullie kan vertrouwen en een beroep kan doen. Mijn Liefde omvat allen. (Maitreya, Boodschap nr.76)

Naarmate miljoenen zich achter Zijn zaak scharen, en roepen om vrede en rechtvaardigheid door samendelen en begrip, zullen mensen opgetogen zijn en aangespoord worden door nieuwe hoop en verlangen naar broederschap en juiste menselijke verhoudingen. Zij zullen verandering eisen op een tot nog toe ongekende schaal. Regeringen en gezagsdragers zullen gedwongen worden op de eisen in te gaan, en stukje bij beetje zal het bastion tegen verandering afbrokkelen onder de aanval van de dan versterkte stem van de publieke opinie. Aldus, door logica, openbaring en het vertrouwen dat wordt voortgebracht door Zijn liefde, zal Maitreya de goede wil die in ieder hart bestaat, zelfs indien onbekend, aanwenden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya treedt naar voren’)

Om elk aspect van ons wezen onder onze definitie van “geestelijk” te laten vallen, zullen we in de komende tijd een bewustzijnsverandering moeten doormaken. Al onze structuren moeten worden gebaseerd op de innerlijke Eenheid van de mensheid en die werkelijkheid weergeven. Als zielen zijn we Een; er bestaat niet zoiets als een afgescheiden, individuele ziel. We moeten politieke, economische en sociale systemen creëren waarin die innerlijke goddelijkheid zich kan uitdrukken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Het scheppen van nieuwe structuren door de Meester —, via Benjamin Creme, januari 1983

Nu de mens op de drempel van de Nieuwe Tijd staat, is het noodzakelijk om stil te staan bij de vormen waarin de huidige ontoereikende structuren moeten uitmonden. Om er zeker van te zijn dat de veranderingen in de gewenste richting gaan van meer sociale rechtvaardigheid en uiteindelijke broederschap, doen we er goed aan om de wijze waarop deze omstandigheden kunnen worden bereikt, nader te bekijken. Het is duidelijk dat de huidige structuren niet langer voorzien in de behoefte van de mens aan vrede en samenwerking op nationaal of internationaal niveau; het tegendeel is waar. Zou de mens op de huidige wijze doorgaan, dan is vernietiging onvermijdelijk. Gelukkig zijn er mensen die dit inzien en zich inzetten voor verandering. Er zijn structuren nodig die de grootst mogelijke vrijheid en verdraagzaamheid verschaffen aan individuele behoeften, maar die het individu tegelijkertijd het recht ontzeggen om zijn broeders uit te buiten. Terwijl ze de ondernemende geest van begaafde individuen beschermen, moeten zij ook de rechten van de gemeenschap als geheel zeker stellen. Er moeten structuren worden gezocht die gebruik maken van het natuurlijk verlangen van de mens om deel te nemen aan alles wat zijn leven raakt. Dit zal bijdragen tot een grotere maatschappelijke samenhang en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. De huidige politieke partijstelsels zijn duidelijk ontoereikend om deze participatie mogelijk te maken en moeten plaatsmaken voor andere vormen van vertegenwoordiging. Dit geldt zowel voor het democratische Westen als voor het communistische Oosten. Stel je een proces voor waarbij elke man of vrouw steeds meer betrokken raakt bij het nemen van beslissingen in zaken op gemeenschapsniveau. Door een beroep te doen op de onaangesproken vermogens van miljoenen mensen, kan een transformatie van het maatschappelijke leven snel en op ordelijke en verantwoordelijke wijze plaatsvinden. Participatie is het sleutelwoord, want alleen door zulke participatie kan een ieder zich vereenzelvigen met, en met hart en ziel werken voor, het gemeenschappelijke doel. Op deze manier zal maatschappelijke en groepsverantwoordelijkheid worden ingeslepen; de huidige ongezonde, asociale opstelling, die is voortgekomen uit een verbrokkelde en onrechtvaardige samenleving, zal oplossen als nevel in de warmte van de zon. Dat een dergelijk proces in bepaalde landen al plaatsvindt is waar, maar tot nu toe blijft dit hoofdzakelijk beperkt tot agrarische gemeenschappen, waar de maatschappelijke structuren nog steeds betrekkelijk homogeen zijn. Vòòr ons ligt de taak om op wereldwijde schaal omstandigheden te creëren waardoor alle mensen een stem zullen hebben in het scheppen van de toekomstige maatschappij. Alleen zo zal de huidige verdeeldheid worden weggenomen. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt, want de sleutel ligt in handen van de mens. De sleutel is, zoals altijd, het beginsel van samendelen. Wanneer dit beginsel eenmaal wordt toegepast, zal het de belemmeringen opheffen die de samenwerking verhinderen tussen de verschillende maatschappelijke en nationale groeperingen, en zo de weg bereiden voor meer harmonische structuren waardoor de mensheid zich kan uitdrukken. Vrije tijd, voor het eerst beschikbaar voor miljoenen mensen, zal hun de gelegenheid bieden – die hen tot nu toe werd ontzegd – om nauw betrokken te zijn bij het leven en de organisatie van de gemeenschap en het land. Wanneer mensen de vrije tijd hebben om te participeren, zullen ze in zichzelf de antwoorden vinden op de problemen die hen nu omringen: de problemen van sektarische haat en verdeeldheid, van onrechtvaardigheid en armoede, van misdaad en oorlog. Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, de enige garantie voor harmonie en vrede in de gemeenschap, het land en
de hele wereld. Velen zijn nu actief in hun gemeenschap en proberen hun visie over te brengen op de maatschappij, en er gebeurt veel wat de moeite waard is; maar de mensheid wacht op de sleutel die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van nieuw en rijker leven – het goddelijk beginsel van samendelen.

Wonderen zullen de wereld overspoelen

Een op Christus lijkende figuur aan de horizon
Een echtpaar dat in Lons-le-Saulnier (Jura, Frankrijk) woont, ontdekte tot hun verbazing, zichtbaar vanaf hun huis, een witte vorm boven de heuvel van de stad Perrigny, die deed denken aan het beeld van Christus de Verlosser dat over de baai van Rio de Janeiro (Brazilië) uitkijkt. De ‘verschijning’ vond plaats op 11 augustus 2017 in de namiddag, toen de zon na een bewolkte dag eindelijk tevoorschijn was gekomen. (Bron: Le Progrès, France)

“Geleidelijk aan zullen velen, zo mogen we aannemen, Maitreya gaan zien als Degene die door alle religieuze groepen onder verschillende namen wordt verwacht, en Hem zo noemen. Sommigen zullen zeggen: “Hij moet de Mahdi zijn,” terwijl anderen zullen beweren: “Krishna is weergekeerd, de wet is vervuld!” Weer anderen zullen vermoeden: “Hij is toch zeker de Messias, die eindelijk gekomen is,” terwijl nog weer anderen Hem als de Christus of Maitreya Boeddha zien. Allen zullen Hem zien als de door hen Verwachte, die hun hoop vervult en gekomen is om hun noden te lenigen. Maitreya zal deze beweringen bevestigen noch ontkennen en ook Zijn werkers die denken dat zij Hem herkend hebben, behoren zich er niet over uit te spreken. Pas op Verklaringsdag zal Maitreya Zijn ware identiteit en status bevestigen.” (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een glorieuze onderneming’, januari 2010)

Regenboogteken
Op 1 mei 2017 verscheen er om 18.20 uur in de middag een prisma-/regenbooglicht op de foto van Maitreya’s ‘hand’ die aan onze koelkast hangt, terwijl ik in de keuken met mijn vrouw stond te praten. De foto hangt er al meer dan een jaar en er is nog nooit eerder zoiets gebeurd. Ik ging grondig alles na wat het zou kunnen veroorzaken, binnen of buiten, en vond niets. Ik heb ook nu en dan onderzocht of hetzelfde verschijnsel op dezelfde tijd wellicht opnieuw zou plaatsvinden – maar nee. Dit lijkt een eenmalig iets te zijn. Het duurde 5 tot 10 minuten. Het is verdrietig dat Benjamin Creme er niet is om het volledig te checken; ik vermoed echter dat hij bij ons is. R.R., Los Angeles (Californië, VS)

Opname van NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium genomen op 20 augustus 2017, juist voor de zonsverduistering. De opname laat een groot voorwerp zien dat dicht bij de zon vliegt. (Bron: NASA)

Florida, VS – Een ooggetuige in Coral Gables (Florida) nam op 21 augustus 2017 een serie foto’s van de zonsverduistering in de VS met gebruikmaking van een lensfilter. Toen hij de foto’s later bekeek, zag de fotograaf op enkele van de foto’s een schijfvormig voorwerp. “Wanneer je de serie foto’s bekijkt … zie je dat het voorwerp zich van de zon verwijdert,” meldde de ooggetuige. (Bron: mufon.com)

Ohio, VS – Op 21 augustus 2017 fotografeerde een ooggetuige in Concord Township (Ohio) de zonsverduistering boven de VS. Op sommige foto’s is een schijfvormig voorwerp te zien. De ooggetuige vertelde dat zij en haar man “verrast waren door deze foto’s en wij beiden menen dat we die dag getuige waren van een ufowaarneming.” (Bron: mufon.com)

Washington, DC, VS – Op 14 augustus 2017 keek een tv-kijker in de staat Illinois (VS) naar een live uitzending van Fox News met een real-time televisiecamera die op het Capitool in Washington (DC) gericht was. Plotseling was er een glanzend schijfvormig voorwerp te zien dat voor de koepel van het Capitool langs vloog. De kijker nam de uitzending op en zond de video naar een ufo-website. (Bron: mufon.com; openminds.tv; ufosightingshotspot.blogspot.com)

Mexico: lichtflitsen in de lucht tijdens aardbeving
Tijdens de aardbeving die met een kracht van 8,1 de zuidkust van Mexico trof (september 2017) werden helderblauwe en groene lichtflitsen gezien. Het was de krachtigste aardbeving die Mexico sinds 1985 heeft getroffen. Bij de beving in september 2017 werden minder dan 100 doden gemeld. Een gelijksoortige blauwe lichtflits werd tijdens de aardbeving met een kracht van 7,5 van 7 april 2011 in Tokio in de lucht gezien. Share International berichtte dat het licht volgens de informatie van Benjamin Creme’s Meester “het gevolg [was] van ruimtevaartuigen van Mars die de energie van de aardbeving neutraliseren door haar te laten ‘imploderen’. Deze activiteit voorkwam een rampzalige uitwerking van de aardbeving op de stad Tokio met een bevolking van 13 miljoen. Deze techniek is kennelijk in een ontwikkelingsfase en was nog niet eerder gebruikt bij het aanpakken van een aardbeving van zo’n omvang. Het resultaat werd heel succesvol bevonden en belooft veel voor toekomstige noodgevallen.” (Bronnen: metro.co.uk; cnn.com; YouTube: The Cosmos News)

Graancirkel in Frankrijk
Benjamin Creme’s Meester heeft bij vele gelegenheden verklaard dat authentieke graanformaties het werk zijn van de Ruimtebroeders, voornamelijk van de planeten Mars en Venus. In de complexe patronen die over de hele wereld gezien worden, met name in het VK, is het graan zelden beschadigd en blijven de gebogen stelen opmerkelijk genoeg intact. Dit verschijnsel is goed gedocumenteerd door onderzoekers van graancirkels. Op 24 juni 2017 bezocht een medewerker van Share International een graancirkel in Veaugues (Sancerre, Frankrijk) die in de nacht van 1 juni was verschenen. Hij legde bewijs van de onbeschadigde tarwestengels vast en dit laat zien dat alle planten bij de knoest van de stengel gebogen waren en dat ze daarna normaal doorgroeien.

In de nasleep van orkaan Harvey, de meest verwoestende storm die het vasteland van de VS ooit heeft getroffen, is het volgens schrijver en activist Noami Klein [op 28 augustus, voor orkaan Irma] “precies het goede moment om het over klimaatverandering te hebben, en alle andere geïnstitutionaliseerde onrechtvaardigheden – van etnisch profileren tot bezuinigingen op sociale voorzieningen – waardoor rampen als Harvey catastrofale humanitaire gevolgen krijgen”. De meeste berichtgeving over de ramp concentreerde zich op de ongeëvenaarde hoeveelheden neerslag waarmee de storm gepaard ging, schrijft Klein in een artikel voor nieuwswebsite The Intercept. En omdat niemand het zag aankomen, niemand zich adequaat had kunnen voorbereiden. “Waar je heel weinig over hoort is waarom dit soort ongekende, weerrecords zich met zo’n grote regelmaat voordoen dat ‘weerrecord’ een meteorologisch cliché is geworden. Met andere woorden, over klimaatverandering hoor je weinig tot niets. “Dit, zo wordt ons verteld, komt voort uit de wens om een actuele menselijke tragedie niet voor ‘politieke doeleinden’ te gebruiken, wat op zich een begrijpelijke impuls is. Maar telkens wanneer we door een ongeëvenaarde weerramp getroffen worden alsof het een natuurramp is die niemand zag aankomen, nemen verslaggevers juist een uiterst politieke beslissing. Zij besluiten op dat moment gevoelens te sparen en controverse te vermijden ten koste van de waarheid, hoe moeilijk die ook te verteren is. Want de waarheid is dat dit soort gebeurtenissen al lang door klimaatwetenschappers voorspeld worden. Warmere oceanen leiden tot krachtiger stormen. Hogere zeespiegels betekenen neerslagextremen: lange perioden van droogte die onderbroken worden door massale sneeuw- of regenval, in plaats van de gelijkmatiger voorspelbare patronen waarmee de meesten van ons zijn opgegroeid.” Onder ideale omstandigheden, aldus Klein, wanneer de acute noodsituatie voorbij was, zou er een diepgaand publiek debat plaatsvinden over de gevolgen van de storm voor het beleid wat betreft infrastructuur, energievoorziening en versterking van het sociale vangnet voor de meest kwetsbare leden van de samenleving, onder wie de armen, de zieken en de ouderen, die steeds minder zekerheden hebben. En misschien zou er zelfs wel een discussie plaatsvinden over het duidelijke verband tussen klimaatverstoring en migratie, en de rol die het Amerikaanse beleid bij de verergering van het probleem speelt. “Maar we leven niet in een wereld die zo’n serieus, zorgvuldig debat toestaat,” schrijft Klein. “We leven in een wereld waarin de heersende machten hebben laten zien dat ze maar al te bereidwillig zijn om de afleiding die een grootschalige crisis verschaft, uit te buiten om, terwijl zovelen in beslag worden genomen door levensbedreigende situaties, hun meest negatieve beleid door te drukken, beleid dat ons verder dwingt op de weg die terecht gezien wordt als een vorm van ‘klimaatapartheid’. “…Dit betekent dat er een morele noodzaak is voor geïnformeerde, betrokken mensen die de werkelijke grondoorzaken achter deze crisis benoemen – die de puntjes verbinden tussen klimaatvervuiling, geïnstitutionaliseerd racisme, te weinig geld voor sociale voorzieningen en teveel geld voor de politie. We moeten ook dit moment aangrijpen om kruislingse oplossingen te presenteren, waarmee de uitstoot [van CO2] drastisch verminderd wordt en allerlei vormen van ongelijkheid en onrecht bestreden worden. “En dat moet nu gebeuren – juist nu terwijl de enorme menselijke en economische kosten van het gebrek aan daden duidelijk zichtbaar zijn. Als we dat niet doen, als we aarzelen door een misplaatste vorm van wat wel en niet gepast is tijdens een crisis, laat dit de deur wijd openstaan voor meedogenloze actoren die deze ramp voor hun voorspelbare en kwaadaardige doeleinden zullen uitbuiten.” Klein besluit: “Eerlijk zijn over de oorzaken van dit tijdperk van serierampen – zelfs terwijl ze nog plaatsvinden – is niet respectloos tegenover de mensen aan de frontlinie. Integendeel, het is de enige manier om hun verlies daadwerkelijk in ere te houden, evenals onze laatste hoop te voorkomen dat de toekomst bezaaid zal zijn met talloze nieuwe slachtoffers.” (Bron: theintercept.com)

Democratisering van de media
Berichtgeving zonder de belangen van de ‘1 procent’
door Thiago Staibano Alves

In het huidige klimaat van beschuldigingen over en weer, nepnieuws en feitencontrole, worden de media meer dan ooit kritisch bekeken. Wil de democratie functioneren dan is feitelijke informatie en de ongehinderde, onbevooroordeelde toegang tot informatie van wezenlijk belang. Democratie, rechtspraak, openbaar bestuur, kortom alle pilaren van een beschaafde samenleving steunen op waarheid. In een ideale wereld moeten de media vrij zijn van vooroordeel, manipulatie en commerciële belangen. Wil de democratie functioneren, dan moeten burgers vrij zijn om beslissingen te nemen en hun gezichtspunten over de gebeurtenissen en denkbeelden van hun tijd kritisch en volwassen te formuleren. Slechts enkelen zullen betwisten dat zij die in een democratie informatie overdragen – de media – vrij moeten zijn. Maar momenteel lijken velen het denkbeeld van een vrije pers te verwarren met een vrije-markt pers. De concurrentie van de vrije markt in de mediasector heeft geleid tot internationale monopolies – een opeenhoping van licenties voor de meeste televisie- en radiozenders, tijdschriften en andere periodieken in de handen van de machtigste en rijkste groepen. In Brazilië was in 2013 70 procent van de media geconcentreerd in handen van slechts zes families, die vaak gelieerd zijn aan regionale politieke elites, machtige economische en enorme religieuze conglomeraten, van wie de belangen volkomen ingaan tegen de noden en belangen van de gewone man. In een andere opkomende economie, Mexico, bezit de Televisa-groep 70 procent van de markt voor tv-reclames. In de rijke landen tieren mediamonopolies welig. In 2013 was 60 procent van de gedrukte Australische media in handen van Rupert Murdoch, wiens uitgebreide mediaconcentratie in de VS ook de machtige Amerikaanse tv-zender Fox News en de krant de Wall Street Journal omvatte. In 2012 waren 10 van ’s werelds 13 machtigste mediaconglomeraten in de VS gevestigd. Historisch gezien was de houding van de meeste landen over de concentratie van zoveel macht in de handen van enkele mediaconglomeraten er een van stilzwijgende medewerking en zelfgenoegzaamheid. Gedomineerd door de belangen van de markt stonden veel landen toe dat de productie en toegang tot informatie gekoppeld werden aan de belangen van de machtigste 1 procent van de bevolking. Deze relatie tussen media en economische macht doet de vraag rijzen: zijn de media, gezien de belangen van hun sponsors, in staat tot onpartijdigheid? In veel gevallen lijkt het antwoord helaas ‘nee’ te zijn. Ook hier is Brazilië een duidelijk voorbeeld van: onderzoekers hebben partijdigheid van de media vastgesteld in hun berichtgeving over aanvallen op de plattelandsbevolking en landloze armen, van wie velen zich inzetten voor landhervorming en armoedebestrijding. Berichten over de moord op zulke activisten halen zelden of nooit de voorpagina’s van de traditionele media van het land. Braziliës belangrijkste media staan onder controle van de landeigenaren, vaak de grootste veehouders van het land. Geen wonder dat zij lijnrecht staan tegenover het nationale beleid van landhervorming en andere maatregelen ter bestrijding van armoede die door de armen op het platteland worden bepleit. Deze conflicten leidden tot nieuwe manieren om de media te organiseren met als voornaamste doel de media terug te winnen als bron van betrouwbare informatie. Gemeenschapscommunicatie ontwikkelt zich als een van de voornaamste manieren om het gebrek aan onpartijdigheid en invloed in de media te bestrijden. Ontstaan uit basisgroeperingen, ngo’s en vakbonden is het voornaamste doel om gewone mensen een actievere rol te geven in de keuze en het maken van het nieuws. Dit netwerk groeit verder en is al uitgebreid tot bredere lagen van de bevolking die gedeelde belangen hebben – onderwijs en kunst, bijvoorbeeld – en om andere vormen van media te steunen. Eén voorbeeld is Radio Comunitária para Todos os Povos [Gemeenschapsradio voor alle volken], een populair media-initiatief in het oostelijke Amazonegebied van Brazilië. Het hoofddoel is om de oprichting van radiozenders voor inheemse gemeenschappen en andere groepen van wie de rechten voortdurend worden geschonden, te beschermen en te stimuleren. Men organiseert workshops om lokale gemeenschappen te helpen hun eigen media te organiseren met gebruikmaking van nieuwe technologieën en uitzendtechnieken. De groep onderhoudt ook nauwe banden met het Wereldverbond van Gemeenschapsradiozenders. Beide bepleiten een nieuwe mediawet in het land die de meest uiteenlopende sociale sectoren toegang biedt tot zendvergunningen en waarmee amateurradiozenders gelegaliseerd worden. …. Gemeenschapsprojecten hebben de bescherming nodig van mediawetten om de decentralisatie en democratisering van radio-, televisie- en andere mediavergunningen te kunnen laten floreren. Mediamonopolies staan haaks op de basisbeginselen van een democratie, omdat ze de deelname van de economisch minder machtigen in de samenleving hinderen of onmogelijk maken. Als oplossing voor dit probleem hebben sommige landen onlangs een herziening van hun mediawetten voorgesteld, zodat meer groepen, waaronder sociale bewegingen en ideële organisaties, goed en eerlijk vertegenwoordigd worden. Een van de meest veelomvattende en interessante voorbeelden van zulke nieuwe wetgeving is de bekende Argentijnse Ley de Medios (Mediawet) die in 2009 werd aangenomen en in 2013 als volledig grondwettelijk door de Hoge Raad werd goedgekeurd. De Mediawet volgt de meeste moderne richtlijnen voor de bevordering en eerbiediging van culturele diversiteit, zoals die zijn vastgesteld door de UNESCO-conventie inzake de Bescherming en Bevordering van de Diversiteit van Culturele Expressie en de Verklaring inzake de Beginselen van Vrijheid van Expressie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. De Mediawet stelde een aantal toezichthoudende organen voor de media in, zoals onder andere de Federale Autoriteit voor Audiovisuele Communicatiediensten, die de hoogst verantwoordelijke is voor de implementatie van de nieuwe mediawet; de Federale Raad voor Audiovisuele Communicatie, en de Adviesraad voor Audiovisuele Communicatie en Kinderen. Deze organen bestaan uit leden van de uitvoerende macht van de overheid, het Congres en de burgermaatschappij, en zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het in de praktijk uitvoeren van de wet. Wellicht het interessantste aspect van de Mediawet is dat deze een limiet stelt aan het aantal mediakanalen dat een particuliere commerciële onderneming kan bezitten. Dit heeft betrekking op het bezit van verschillende mediakanalen in dezelfde regio (bijvoorbeeld een communicatieonderneming die een krant en een radiozender in dezelfde regio heeft). De wet stelt ook andere grenzen op nationaal en lokaal niveau. Nationaal beperkt de wet het aantal licenties voor satellietcommunicatie. Op lokaal niveau kunnen mediabedrijven slechts beschikken over één AM-licentie, één FM-licentie en één licentie voor open of abonnee-tv. Als gevolg daarvan zijn de media opengesteld en gedemocratiseerd, zodat er ook voor anderen ruimte is in de ether, de drukpersen en online. Tenslotte kan worden opgemerkt dat hoewel de conservatieve sectoren kritisch zijn, de Mediawet in Latijns-Amerika als geheel geaccepteerd wordt als een internationaal referentiepunt voor nieuwe mediawetgeving in de hele wereld. De Ley de Medios is door deskundigen en de Verenigde Naties zelf geprezen. Speciaal rapporteur voor de Vrijheid van Expressie en Meningsvorming Frank La Rue zei: “Argentinië heeft een geavanceerde wet. Het is een model voor het hele continent en voor andere regio’s in de wereld.”

Tiener op missie om biljoen bomen te planten

In 2007 deed de 9-jarige Felix Finkbeiner onderzoek op internet voor een schoolwerkstuk voor de vierde klas [basisschool] over het onderwerp klimaatverandering. Hij las over Wangari Maathai, een Keniaanse vrouw wier inspanningen om onvruchtbaar land terug te winnen resulteerden in het planten van 30 miljoen bomen, waarvoor ze in 2004 de Nobelprijs kreeg. Zeer geïnspireerd kreeg Felix een visioen: Aangezien elke boom goed is voor een CO2-opname van 10 kilo per jaar, bedacht hij dat als kinderen over de hele wereld in ieder land op aarde een miljoen bomen zouden planten, ze helemaal op eigen kracht de CO2-uitstoot zouden kunnen compenseren. Felix Finkbeiners leraar was onder de indruk van zijn presentatie en vroeg hem om die ook voor andere leerlingen en het schoolhoofd te houden. Aan het einde van zijn lezing hield hij een pleidooi om een miljoen bomen in Duitsland te planten. Een beweging was geboren. Twee maanden later plantte Finkbeiner zijn eerste boom, een wilde appel, bij de ingang van zijn school. Klaus Töpfer, voormalig Duitse federaal minister van Milieu en uitvoerend directeur VN Milieuprogramma (UNEP), werd toen zijn officiële beschermheer en op 10-jarige leeftijd werd Finkbeiner junior staflid van UNEP. Hij werd uitgenodigd om te spreken bij belangrijke milieu- en klimaatbijeenkomsten en ook bij het Europese Parlement. Finkbeiner richtte in Duitsland en over de hele wereld Plant-voor-de-Planeet academies op; hij organiseerde bijeenkomsten voor kinderen door kinderen, waar zij actieve Ambassadeurs voor Klimaatrechtvaardigheid worden, hun kennis doorgeven en andere kinderen aanmoedigen om sociale verantwoordelijkheid op zich te nemen en hun toekomst vorm te geven. In 2009 namen 800 kinderen op een UNEP kinder- en jongerenconferentie in Zuid-Korea een verklaring aan voor de klimaattop in Kopenhagen. Finkbeiner vroeg het gehoor wie onder hen nog meer een miljoen bomen in hun eigen land zou willen planten? Minuten later kwamen kinderen uit 56 verschillende landen het podium op om hun steun voor het visioen van Plant-voor-de Planeet te betuigen. In 2010 plantte Duitsland de miljoenste boom en een jaar later, toen hij 13 jaar was, hield Finkbeiner een toespraak bij de VN in New York. De VN gaven ook het beheer van hun Miljard Bomen campagne aan zijn organisatie. Tegenwoordig zijn meer dan 63.000 kinderen in de leeftijd tussen 9 en 12 jaar gelieerd aan Felix Finkbeiners organisatie en vechten voor hun toekomst als Ambassadeurs voor Klimaatrechtvaardigheid. Om te evalueren of hun inspanningen in de pas blijven met de doorgaande ontbossing over de hele wereld, gaf de groep opdracht voor een studie die in 2015 in het blad Nature gepubliceerd werd en die concludeerde dat er drie biljoen bomen op Aarde zijn – zeven keer zoveel als voorheen werd geschat. Uit de studie bleek ook dat sinds het vroegste begin van de landbouw 12.000 jaar geleden de bomenpopulatie van de wereld met bijna de helft is afgenomen en dat er elk jaar ongeveer 10 miljard bomen sterven. Dit houdt in dat een miljard nieuwe bomen niet genoeg is. Plant-voor-de-Planeet mikt nu op het planten van een biljoen bomen tegen 2020. Verwacht wordt dat ze jaarlijks een bijkomende 10 miljard ton koolstofdioxide absorberen – en de wereld daarmee de tijd krijgt om serieus iets te doen aan vermindering van de CO2-uitstoot. (Bronnen: news.nationalgeographic.com; plant-for-the-planet.org)

India plant 66 miljoen bomen in 12 uur

Op 2 juli 2017 plantten vrijwilligers in India in slechts 12 uur meer dan 66 miljoen bomen in een recordbrekend milieuproject dat door de staatsregering van Madhya Pradesh was georganiseerd. 1,5 Miljoen vrijwilligers van alle leeftijden plantten 20 verschillende soorten bomen langs het stroomgebied van de rivier de Narmada, dat als beste plaats gekozen was om de kansen op overleving van de jonge scheuten te vergroten. India is de op drie na grootste producent van CO2-uitstoot en heeft zich bij het Klimaatakkoord van Parijs verplicht om voor 2030 zijn bossen met vijf miljoen hectare uit te breiden ter bestrijding van klimaatverandering. Bij een gezamenlijke persconferentie in juni 2017 met de Franse president Emmanuel Macron heeft de Indiase premier Narendra Modi opnieuw zijn verplichting aan het Parijse Klimaatakkoord bevestigd, na de terugtrekking uit het verdrag door de VS, met de woorden: “De bescherming van het milieu en de moederplaneet is een geloofsartikel.” (Bron: theindependent.com)

Pakistan plant een miljard bomen

In augustus 2017 werd Pakistans Miljard Bomen Tsunami-project in de noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa voltooid. Het idee voor het project kwam van cricketspeler en politicus Imran Khan, die de bossen van de provincie wilde herstellen na tientallen jaren van wijdverbreide kap, die de regio in toenemende mate kwetsbaar voor overstromingen en landverschuivingen maakte. In april 2016 leidde hevige regenval tot plotselinge overstromingen waarbij ten minste 71 mensen omkwamen. Khan legde uit: “Een van de belangrijkste redenen waarom de gletsjers in de bergen smelten is omdat daar een enorme ontbossing is geweest, dus dit miljard-bomenproject betekent heel veel voor onze toekomst.” Omdat bomen koolstofdioxide uit de atmosfeer kunnen absorberen, wordt gehoopt dat het project ook zal helpen om klimaatverandering te vertragen. Pakistan is extreem kwetsbaar voor het toegenomen risico van natuurrampen en in 2017 stond het in de top 10 van de landen die in de Mondiale Klimaat Risico Index het meest waarschijnlijk door de veranderingen op de lange termijn getroffen zullen worden. Het Miljard Bomen Tsunami-project werd met succes vier maanden voor op schema afgerond en wordt te zijner tijd in heel Pakistan herhaald. (Bron: Positive News, VK)