Vragen en antwoorden – oktober 2017

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.
De hier volgende vragen en antwoorden, die een aantal jaren geleden voor het eerst gepubliceerd werden, verschaffen wellicht inzicht in kwesties van actueel belang.

V. Waarom vond de orkaan Katrina plaats in dit gebied en waarom zo intens? Is het een gigantische vrijgave/reiniging van bepaalde patronen of een massale energieverplaatsing? Wat is de onderliggende oorzaak?
A. De Amerikaanse Golfkust is natuurlijk een orkaangebied en dit is het seizoen, maar de buitengewone intensiteit van deze storm (de ergste sinds mensenheugenis) heeft een karmische oorzaak. De ongelooflijke verwoesting van deze tragische gebeurtenis houdt verband met de al net zo verwoestende gevolgen van de invasies van Irak en Afghanistan. Het is een reinigende, massale vernietigende kracht. De mensen moeten de Wet van oorzaak en gevolg leren begrijpen. (SI oktober 2005)

V. Was orkaan Gustav, die onlangs de zuidkust van de VS, inclusief New Orleans, teisterde, het gevolg van karma, van deva’s die uit evenwicht waren, of gewoon een natuurverschijnsel? (U had gezegd dat orkaan Katrina die New Orleans in 2005 onder water zette en, volgens de informatie van uw Meester, aan 12.000 mensen het leven kostte, het gevolg was van onze acties in het Midden-Oosten.)
A. Orkaan Gustav was het gevolg van de deva’s die uit evenwicht waren. De mensheid staat onder grote spanning en dat heeft invloed op de deva-evolutie. Dus, ofschoon indirect, is het karmisch, maar algemener van aard. (SI december 2008)

V. Op 29 oktober 2012 kwam orkaan Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten aan land en zaaide dood en vernietiging. 1) Was deze storm het gevolg van a) opwarming van de aarde, b) de destructieve gedachtenpatronen van de mens en/of c) karma? 2) Als karma hier een rol bij speelde, mag ik vragen waarvoor precies?
A. 1) Ja, alle drie. 2) De VS produceren 25 procent van de CO2-vervuiling in de wereld.

(SI december 2012)
Uit: Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven
De orkaan Gilbert, die Jamaica en de Kaaimaneilanden verwoestte, vervolgde op 14 september 1988 zijn weg naar het schiereiland Yucatán in de Golf van Mexico, en ging verder in de richting van Texas. Het is de krachtigste orkaan ooit geregistreerd, met windsnelheden van 295-320 km per uur. Het feit dat hij richting Texas gaat, heeft een diepe betekenis. Texas is een van de rijkste delen van de Verenigde Staten. In crises zullen mensen dichter tot elkaar worden gebracht en elkaar helpen. De oorzaken van deze orkaan liggen dieper dan de uitleggingen van de meteorologen. Waar de orkaan Gilbert in kracht afneemt, zullen aardbevingen voorkomen. (Sep. 1988)
Deze orkaan is, strikt genomen, geen orkaan, maar een energie die is vrijgelaten. Deze energie zal de wereld zuiveren van vernietigende krachten. De nieuwe, inkomende energie brengt tegelijkertijd bewustzijn en evenwicht. Niet alleen mensen, maar ook de natuur zal constructief reageren. Vanaf nu zal alles wat onder dwang wordt opgelegd niet meer overleven. (SI sep. 1988)

V. Stel dat Verklaringsdag een tijdje wordt uitgesteld, dat er een crisis komt en de wereld op het randje van een atoomoorlog staat, zouden Sanat Kumara, de Heer der Wereld, en de Hiërarchie dan toelaten dat de planeet wordt vernietigd? (SI, november 1982)
A. Ik denk dat de Hiërarchie, of liever Sanat Kumara achter de Hiërarchie, niet zou toelaten dat de planeet wordt vernietigd en de mensheid zichzelf uitroeit en dat de aanwezigheid van de Christus er borg voor staat dat de voor vrede noodzakelijke, innerlijke keuze (voor samendelen) al door de mensheid gemaakt is, of zij dat nu weet of niet. De Christus heeft dit zo vaak gezegd, dat we het gewoon maar moeten geloven.

V. Is het waar dat Sanat Kumara direct betrokken is bij de nucleaire kwestie? (SI november 1982)
A. Ja. Aangezien het geheim van het maken van de atoombom door de Hiërarchie aan de geallieerden werd vrijgegeven tijdens de oorlog tussen 1939 en 1945, is Sanat Kumara nu direct betrokken bij elk gebruik van atoomwapens en ik denk niet dat Hij zo’n catastrofe zou toelaten.
Het is ook mogelijk dat een oorlog per ongeluk uitbreekt en oppervlakkig beschouwd lijkt het alsof dat elk moment kan gebeuren. De beveiligingsmaatregelen ter beheersing van zo’n eventualiteit zijn nog steeds in handen van feilbare mensen. Als er inderdaad atoomwapens per ongeluk zouden worden afgevuurd, dan kunnen zij door de Hiërarchie worden geneutraliseerd, zelfs in hun vlucht. Het zou ons niet worden toegestaan de planeet te verwoesten.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.