door de Meester —, via Benjamin Creme (9 maart 2013)

Reeds vele jaren bereiden Wij, de Meesters, Ons voor op de tijd van Verschijning, de tijd, thans nabij, dat Wij als groep openlijk in de wereld van alledag zullen leven. Voor Sommigen zal het een ervaring zijn die volkomen nieuw is. Velen hebben, als Meesters, al Hun tijd binnen de Hiërarchie doorgebracht en moeten nu leren op geheel nieuwe wijzen te werken. Zelfs het gebruik van spraak moet geleerd en geoefend worden, aangezien telepathie lange tijd de manier is geweest die door Ons gebezigd is.
Aanvankelijk, en gedurende geruime tijd, zal ons contact beperkt moeten blijven tot gevorderde discipelen op de verscheidene werkterreinen en getrainde medewerkers op de praktische gebieden van bestuur, met name voedselverdeling. Vele Meesters zijn specialisten op het gebied van bestuur, terwijl Anderen meer affiniteit met onderricht hebben. Het doel is op elk gebied zo nauw mogelijk samen te werken, en zo spoedig mogelijk met het algemene publiek. Het is belangrijk te benadrukken dat het doel van de Meesters is de mensheid, waar nodig, te stimuleren en te begeleiden, en tegelijk de wezenlijke vrije wil van de mens te waarborgen.
Geleidelijk zal de locatie van de verscheidene Mysteriescholen, voorbereidende en gevorderde, bekend worden en vele duizenden ijverige discipelen zullen daar naartoe getrokken worden. Daar zullen zij de opleiding voor de eerste twee inwijdingen ontvangen en het Heiligdom van de Hiërarchie binnentreden.
In het begin moeten We enig verzet verwachten tegen de aanwezigheid en denkbeelden van de Meesters, maar uiteindelijk zal zelfs de onverzoenlijkste fundamentalist, van welke religie of gezindte ook, het moeilijk vinden om de onschadelijkheid van de Oudere Broeders van de mens te kritiseren.
Op den duur zullen de steden van de wereld verfraaid en getransformeerd worden. De nieuwe Wetenschap van Licht zal industrie en reizen transformeren, en de verplaatsing van mensen zal de wereld Eenheid brengen. Mensen van alle landen zullen in teams samenwerken in dienst aan allen. Mensen van alle landen zullen samenwerken en teams vormen in dienst aan allen. De raad van de Meesters zal beschikbaar zijn en de mensen wijs en met zachte hand leiden.
De aanwezigheid van zelfs maar enkele Meesters onder hen zal een stimulerende invloed hebben op duizenden mensen die popelen om de noden van de wereld te dienen, en het denkbeeld van dienstbaarheid zal voor velen een nieuw levensdoel worden. Zo zal men zien dat in betrekkelijk korte tijd een enorme transformatie tot stand gebracht kan worden. Een massaal hulpprogramma voor de armen zal wonderen verrichten in landen in bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika. Een volkomen nieuw besef van de noodzaak haast te maken om de fouten uit het verleden recht te zetten, zal een intensiteit van hulp garanderen die thans onbekend is. Bezield door Maitreya en Zijn groep zullen op deze wijze honderdduizenden mannen en vrouwen hun roeping vinden.
Wij, de Meesters, streven ernaar slechts te onderrichten en te begeleiden, mensen de weg te tonen en hen voor kwaad te behoeden. Oorlog in al zijn facetten moet iets van het verleden worden, maar de beslissing daartoe kan alleen door de mens genomen worden. Ik herhaal, Onze taak is de weg te wijzen, om de plannen te schetsen, maar de mensen zelf moeten iedere stap van de weg omarmen. Heb geen vrees; alles zal worden volbracht. Het leven dat voor de mens in het verschiet ligt, kon niet stralender zijn.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya sinds het maartnummer van Share International gegeven?
A. Maitreya heeft nog eens drie interviews in Rusland gegeven, dus in totaal nu zes optredens op de Russische televisie.

V. Was Maitreya uitgenodigd voor Zijn interviews op de Russische televisie?
A. Ja.

V. Zag iemand uit Rusland Maitreya toevallig op de Braziliaanse tv, waarna die persoon besloot hem in Rusland uit te nodigen?
A. Nee. Het was gepland. Maitreya’s interviews zijn gepland.

V. Heeft Maitreya nu meer dan één interview per week?
A. Nee, het verschilt.

V. Vonden al Maitreya’s recente interviews in Rusland plaats?
A. De laatste zes wel.

V. Spreekt Maitreya Russisch wanneer Hij geïnterviewd wordt?
A. Ja, Hij spreekt vlekkeloos Russisch.

V. Verwijst Maitreya naar eerdere interviews die Hij gaf in Brazilië, Mexico en de VS?
A. Gewoonlijk niet.

V. Reageren de Russische kijkers goed op Maitreya’s denkbeelden?
A. Ja, heel goed.

V. Worden de interviews in heel Rusland uitgezonden?
A. Ja.

V. Kunt u zeggen wat volgens u de invloed van Hugo Chávez in Venezuela en Zuid-Amerika is geweest?
A. Ik zou denken dat zijn invloed in Venezuela fundamenteel en langdurig is. Andere Latijns-Amerikaanse landen beschikken niet over de oliereserves die Venezuela heeft, maar de eerste reacties op de dood van Chávez in bijvoorbeeld Bolivia en Argentinië zijn oprecht en veelbelovend.

V. Chávez was populair bij de meeste Venezolanen, maar werd gehaat door het Amerikaanse establishment. Klopt het dat de VS hebben geprobeerd Chávez te vermoorden?
A. Nee.

V. Denkt u dat Chávez deel uitmaakte van een groep redelijk verlichte en betrekkelijk gevorderde leiders die ‘recentelijk’ in Latijns-Amerika aan de macht gekomen is?
A. Ja, duidelijk. Gezien zijn punt in evolutie is hij verder dan de meeste wereldleiders.

V. Werd Hugo Chávez nu en dan geïnspireerd door een Meester of Maitreya? Hij was kennelijk gul, altruïstisch en idealistisch.
A. Ja, door de Meester Jezus.

V. Er gaan geruchten dat de familie Chávez zich veel geld afkomstig van de olievoorraden heeft toeëigend. Is dat zo?
A. Absoluut niet. Dat is anti-Chávez propaganda.

V. Op het noordelijk halfrond nadert, hopelijk, de lente weer en daarmee de drie grote geestelijke feesten van Pasen, Wesak en het Christus-feest.
1) Kunnen we een aanzienlijke versterking van de geestelijke energieën verwachten die door de Heer Maitreya en de Meesters worden doorgestuurd? 2) Kan het zijn dat de stimulans die in deze tijd van het jaar wordt gegeven, de nodige veranderingen zal versnellen? Denkt u dat we in 2013 uitgesproken veranderingen zullen zien in 3) de effectiviteit van de macht van het volk, 4) echte stappen in de richting van een rechtvaardige oplossing in het Midden-Oosten, met name Palestina, en 5) een krachtige en doeltreffende vredesbeweging die het einde aan oorlog eist?
A. 1) Ja. We bevinden ons al in de periode die de Meesters een ‘geestelijk offensief’ noemen. 2) Ja. 3) Ja. 4) Nee. 5) Ja.

V. Is het, nu de paus is afgetreden, mogelijk en waarschijnlijk dat de Meester Jezus de nieuwe paus wordt?
A. Nee.

V. Denkt u dat paus Benedictus gedurende zijn pausschap ten goede is veranderd?
A. Ja.

V. Onlangs kwam een meteoor met een diameter van 10 meter in westelijk Siberië neer zonder dat er dodelijke slachtoffers vielen. Er waren veel gewonden door gebroken glas, maar slechts 50 mensen hoefden naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd scheerde een asteroïde van 45 meter doorsnee betrekkelijk dicht langs de Aarde. In 2008 explodeerde een 4 meter lang rotsblok in de lucht op 37 kilometer hoogte boven de Nubische Woestijn in Soedan. De vorige grote explosie van een asteroïde van 40 meter doorsnee vond ook boven een onbevolkt deel van Siberië plaats, in 1908. Spelen de Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie en de Ruimtebroeders een rol bij het omleiden van de baan van meteorieten tot buiten bevolkte gebieden?
A. Ja.

V. Is het juist dat Maitreya de val van het communisme heeft voorspeld?
A. Hij voorspelde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, wat niet hetzelfde is.

V. Ik las dat het komende tijdperk de tijd van de vrouw zal zijn. Ik las ook dat de Meesters de inspiratie vormden achter de vrouwenbeweging. Zullen de Meesters de mensheid de weg wijzen om een evenwichtiger houding tegenover vrouwen te creëren?
A. Ja.

V. De strenge bezuinigingen in Groot-Brittannië veroorzaken ellende, lijden en ontbering. Hoe kan het dat de Britten niet met miljoenen tegelijk de straat op gaan?
A. Wellicht gaat het lijden nog niet ver genoeg. De Britten hebben een sterk besef van nationale eenheid en gaan niet snel de straat op.

V. Pas geleden hoorde ik van een ideële Japanse organisatie die echtparen ‘helpt’ die geen kinderen kunnen krijgen vanwege fysieke problemen van de vrouw. De hulp bestaat uit donatie aan het echtpaar van een eitje van een niet-verwante donor, die het kostenloos afstaat. Onze regering staat er welwillend tegenover en onder de bevolking is geen discussie of afkeuring opgerezen, nadat het donatieproject op tv werd besproken. Het programma vertelde ook dat Japanse vrouwen naar andere landen gingen om hun eitjes tegen betaling af te staan.
De meeste mensen vinden dit een te delicate kwestie om bezwaar tegen te maken, omdat zij zich kunnen voorstellen hoe een vrouw zich voelt die een kind wil maar niet zwanger kan worden. Ik denk echter dat dit niet alleen verkeerd gebruik van technologie en geld is, maar ook egoïstisch en aanmatigend. Het doneren van eitjes kan heel veel problemen veroorzaken. Maakt dit het werk van de Heren van Karma niet veel gecompliceerder?
Daarnaast leidt het tot een praktisch probleem. Incest is in veel culturen al eeuwenlang verboden. In de nabije toekomst kan dit voorkomen tussen mensen die niet weten dat zij halfbroer en –zuster van dezelfde moeder zijn. In het oude Japan mochten een man en een vrouw wel trouwen als ze dezelfde vader hadden, maar niet als ze dezelfde moeder hadden. Ik weet niet waarom incest taboe is, maar er zijn vast esoterische en praktische redenen voor. Ontstaan er cruciale en karmische problemen als gevolg van incest?
A. Het bezwaar geldt niet zozeer de mogelijkheid van incest, maar karmische overwegingen. Deze praktijk wordt daarom niet door de Meesters aanbevolen.

V. Zal de Engelse taal te zijner tijd alle andere talen van de planeet vagen? Zal er een dag komen dat iedereen op de planeet Engels spreekt? Zo niet, hoe lang zal de wereldwijde overheersing van het Engels dan nog duren?
A. Teneinde gemakkelijke communicatie tussen mensen mogelijk te maken, is het Engels, in vereenvoudigde vorm, bijna een lingua franca voor de wereld en zal dat ook worden. Maar alle bestaande nationale talen zullen natuurlijk blijven bestaan.

V. In de rubriek ‘Lezers schrijven’ (SI, april 2012) stond een brief, getiteld ‘Zeer gelegen bezoek’. Volgens de brief zegt de man die de Meester Jezus bleek te zijn: “Ik denk dat dit jaar, 2012, een cruciaal jaar wordt. Een belangrijk jaar. Er gaat iets gebeuren. Iets positiefs. Het moet nu gebeuren anders … zijn we verloren. Het kan niet zo doorgaan. Maar er is hoop. De mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” Ik vraag me af of er al iets positiefs gebeurd is? Gaat dit misschien over de demonstraties en andere manifestaties voor rechtvaardigheid overal ter wereld?
A. Ja, mensen over de hele wereld schreeuwen om verandering – om rechtvaardigheid en samendelen, om werk, een gevoel van welbevinden en vrede.

Geestelijke afstemming
In 2009 gaf een van mijn nichtjes me Benjamin Creme’s boek Maitreya’s Missie, dl. II, omdat ze dacht dat het wat licht zou kunnen werpen op een nieuwe Boeddhistische oefening waar we beiden in beland waren. Ik was erg onder de indruk van het boek, maar ik gaf er de voorkeur aan om Benjamin Creme het etiket ‘vriendelijke dwaas’ op te plakken, terwijl ik van mezelf beweerde volledig bij mijn verstand te zijn.
Maar in de daarop volgende maanden verschenen andere bronnen die overeenkwamen met de informatie die Creme gaf, zodanig dat ik het boek opnieuw las en ernstig overwoog dat wat hij zei waar kon zijn. Omdat de twijfel ondraaglijk werd en in de hoop een teken te krijgen, begon ik de Bodhisattva Maitreya aan te roepen door de Lotus Soetra van de Prachtige Wet op te zeggen waarin zijn naam wordt genoemd.
Ik begon op een donderdag. Een week later, op vrijdag, stapte ik in mijn auto en zette mijn favoriete radiozender aan. Maar op die dag ging de radio zijn eigen weg. Hij begon de hele FM-band af te lopen en stopte uiteindelijk bij Radio Ici et Maintenant, waar Benjamin Creme op de vooravond van de jaarlijkse conferentie in Parijs in maart 2010 een interview gaf.
Werd de radio door een onzichtbare hand ingesteld? Was het het teken dat ik verwachtte?
A.M.T., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken van Maitreya was.

Begrafeniszegening
Op 20 februari 2013, de begrafenisdag van mijn moeder, vroeg ik Maitreya om me de kracht te geven om mijn shock beter te beheersen. Bij de begrafenis van mijn vader had ik namelijk mijn tranen niet in bedwang kunnen houden en dat belette me om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Ik voelde me daar erg schuldig over.
Het was koud maar de zon scheen, mijn verdriet verdween en ik voelde een soort innerlijk geluk. Tijdens de dienst in de kerk was ik heel dankbaar voor de plek en de zuiverheid van de gezangen van het kleine kerkkoor. Toen de priester ons vroeg om te mediteren, dankte ik Maitreya hartelijk dat hij mij dit soort vreugde gegeven had en zegde de Grote Aanroep op.
Tijdens de dienst ving ik een glimp op van een oude man, gebogen door leeftijd, die zwijgend door het linker gangpad vlakbij me naar voren naar het koor liep. Hij droeg een beige regenjas en een hoed. Toen hij vooraan bij het koor was, dacht ik dat ik hem zag knielen, toen ging hij languit met zijn gezicht naar de grond liggen en zijn armen uitgestrekt opzij. Hij bleef een poosje in deze positie, toen stond hij op. Hij maakte weer een kniebuiging en toen kwam hij terug langs hetzelfde gangpad. Toen hij op gelijke hoogte met mij was, ging hij op een stoel in de zijbeuk zitten. Hij was bijna verscholen achter een pilaar, maar ik kon nog net de mouw van zijn regenjas zien.
Toen we de kerk uitgingen naar de auto zag ik hem naar buiten gaan via de zijuitgang. Toen realiseerde ik me dat de man, die zo oud leek, gitzwart haar had, in een haarknotje op z’n Peruviaans. Ik heb zijn gezicht helemaal niet gezien. Mijn man en mijn broer hadden ook een glimp van hem gezien en we vroegen ons af of hij Maitreya was of de Meester Jezus?
R.G., Etampes (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

‘Close encounter’
Mag ik u iets vragen wat me al veel maanden in verwarring brengt? Ik was in een wasserette in de kelder van het flatgebouw waar ik woon en op een dag, nadat ik mijn wasprogramma beëindigd had, deed ik de lichten aan van de lange nauwe gang en begon erdoor heen te lopen; op precies hetzelfde moment kwam er een heel lange man uit de deur helemaal aan de overkant waar ik naar op weg was.
De flats zijn voor arme mensen, zoals ikzelf, en ik voel me daar beneden een beetje zenuwachtig, maar deze man zag er echt uit of hij hier niet hoorde. Hij zag eruit als een nieuwslezer: knap, lang, onberispelijk pak, jong, Europees. Met mijn 62 heb ik ‘veel gezien’ en was ik toch op mijn hoede, maar toen hij dichterbij kwam knipoogde hij naar me en lachte!
Ik zag er niet uit, ik en mijn zakken met was, ik had net de wasseretteruimte schoongemaakt, zelfs de vloer. En was nogal uitgeput, bezweet, hongerig, dorstig, maar die knipoog en die glinstering in zijn oog gaven me ineens een energiestoot.
Maar ik zat vol vragen. Wie was hij? Ik heb in de 25 jaar dat ik hier woon nog nooit zulke mensen hier gezien. Niemand heeft in de laatste 30 jaar naar me geknipoogd, en al helemaal niet zoals ik er toen uitzag.
En de analytische vraag: Ik kan me eigenlijk helemaal niet herinneren dat hij me passeerde. De gang is zo nauw dat ik ruimte voor hem had moeten maken om langs me heen te lopen, en dat ook nog met mijn twee grote zakken was in beide handen. Ik keek achterom, nog verbijsterd — maar er was niemand.
Verlies ik mijn verstand? Maar omdat het me had opgebeurd, kon het volgens mij niet zo slecht zijn. Was het misschien een van de Meesters?
S.V., Turku (Finland).
PS. Ik krijg regelmatig Share International en het is heel inspirerend en onderrichtend. Terugkijkend naar mijn jeugd denk ik dat ik veel hulp heb gekregen, met name toen ik in Londen woonde. Tussen twee haakjes, ik heb genoten van Maitreya’s Missie, de drie delen. Het is het beste wat ik tot nu toe gelezen heb. Geen vergelijk. Dank u!
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘lange man’ de Meester Jezus was.

Transformerend
Op zondag 27 oktober 2012 waren mijn kinderen Luca en Matteo, mijn moeder en ik omstreeks 3 uur ’s middags bij het kruispunt van de Rue de la Victoire en de Rue Hôtel des Monnaies.
Plotseling kwam een oude vrouw naar mijn moeder toe. De vrouw was heel groot, haar schouders waren gebogen en zij leunde enigszins voorover; ze had kort haar, zuiver wit, en was goed gekleed. Zij droeg een beige lange broek en een blauwe trui en had een grote veelkleurige paraplu. Toen liep ze naar mij toe en vroeg me naar het adres van de dichtstbijzijnde Brico-winkel (een doe-het-zelfketen). Ze had een Oost-Europees accent, dacht ik. Ik vertelde haar hoe ze daar kon komen en toen onze ogen elkaar kruisten wist ik dat er iets gebeurde, omdat haar ogen zo diep en vol liefde waren. Toen bedankte ze me en voor ze haar weg vervolgde gaf mijn zoon Matteo haar ook aanwijzingen en de dame antwoordde: “Dank je, mijn schat,” maar op een toon die tegelijk zacht en sterk was en vol liefde. Ik bood aan om haar te vergezellen naar de plaats waar ze heen moest, maar ze antwoordde: “Nee, dank je, ik weet het,” en vervolgde haar weg. Ik zei tegen mijn kinderen: “Die dame is Maitreya.” En toen draaide ik me naar mijn moeder en zei: “Zij is de Christus.” Ik observeerde haar terwijl ze plotseling stilstond en twee mensen iets vroeg. Overtuigd in mijn hart dat zij Maitreya was, besloot ik haar te volgen en zei: “Als u wilt kan ik met u meelopen daar naartoe.” En zij antwoordde: “Nee dank je, ik weet het,” dus ging ik weer naar mijn moeder en kinderen.
Kunt u uitleggen wat er werkelijk gebeurde en of deze dame Maitreya was? Sinds die dag is mijn leven veranderd, de rusteloosheid die me tot nu toe kwelde, is verdwenen. Ik had me als een dolende in de woestijn gevoeld. Mijn lijden was verzacht en ik weet eindelijk waar ik heen moet en wat ik moet doen. Sinds die dag is mijn hart verlicht. Mijn kinderen zijn rustiger. Ik wilde deze ervaring aan u vertellen. Veel dank.
R.C., Brussel (België).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ de Meester Jezus was.

Luid de waarheid spreken
In 2012 woonden we met enkele groepsleden een conferentie bij over getraumatiseerde Palesteinse kinderen. Naast mij zat een journalist van een bekend Nederlands tv-programma; we praatten wat met elkaar en het bleek dat haar ouders betrokken waren geweest bij of geïnteresseerd in de informatie van Benjamin Creme. Ze wist alles over Maitreya. Naast deze journalist zat een andere vrouw van ongeveer 60 jaar oud; ze was opmerkelijk luidruchtig. Zij was blond en droeg nogal kleurrijke kleding. Zij was heel enthousiast over wat de sprekers zeiden en liet iedereen dat weten!
Was zij misschien de Meester Jezus?
N.d.G, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ Maitreya Zelf was.

Maitreya’s ‘ster’
Op 11 februari 2013 was ik op de terugweg van Transmissie-meditatie in Valencia. Vanuit de auto zag ik in de lucht boven een heuvel die als Monte Picayo bekend is, een rood licht zweven, zonder beweging. Eerst dacht ik dat het een vliegtuig was, maar toen realiseerde ik me dat het zich niet bewoog en terwijl ik doorreed, bleef het licht staan. Toen ik thuis kwam stond het licht nog steeds boven de heuvel. Ik zou graag willen weten of dat licht Maitreya’s ‘ster’ was of een ruimteschip?
Naam bij redactie bekend, Valencia (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht Maitreya’s ‘ster’ was.

Deva – encore
De Deva of Engel die in oktober 2012 door de NASA gefilmd werd, werd eind februari 2013 opnieuw op film vastgelegd, vlakbij de vorige positie.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de figuur die nu door de camera’s van de NASA waargenomen werd, dezelfde Deva was die in oktober werd gefilmd.)

 

Zweden —Bij een filmpje van een ufo-waarneming op 1 maart 2013 werden op YouTube de volgende commentaren geplaatst: “Deze vreemd uitziende ‘ster’ werd gisteravond tussen ongeveer 17.30 tot 18.30 uur door mij en mijn vriendin in Göteborg (Zweden) opgenomen. Het voorwerp verplaatste zich uitermate langzaam en het verscheen verscheidene uren vroeger dan andere sterren. Het bleef in een extreem snel tempo in verschillende kleuren pulseren. Ik weet niet zeker of het een ster of een planeet is. Het zou best kunnen, maar ik ben nog niet overtuigd. Sommige mensen denken dat het Sirius, Nibiru of zelfs een ufo-moederschip zou kunnen zijn. Wat denken jullie ervan?” (Bron: YouTube: UFO-SkywatcherSävedalen)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

 

Teken aan de hemel
Deze foto nam ik toen ik op 23 augustus 2012 rond 4 uur ’s middags van mijn werk op weg was naar huis.
Ik zat in lijn 6 vanuit Oslo en stopte bij metrostation Bjornsletta. Er stond een prachtige regenboog aan de hemel en ik zag een man op het perron die stil hield om een foto te nemen. Ik werd erdoor geïnspireerd en hield ook stil om een foto te nemen met mijn iPhone. Toen ik nadien naar de foto keek, zag ik een oog dat vanuit de lucht naar mij staarde. Ik was zo gefascineerd dat ik nog een aantal foto’s nam.
Kunt u zeggen of dit een teken is, of een of andere boodschap?
Mona Dotset, Oslo (Noorwegen).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een teken is dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

 

 

Rusland — Video’s die op 15 februari 2013 van een reusachtige meteoriet boven Rusland werden genomen, tonen een kennelijk klein voorwerp dat in botsing komt met de meteoriet terwijl die zich door de lucht verplaatst; hierdoor explodeerde de meteoriet en brak in stukken uiteen voor hij insloeg. In een artikel over het incident vroeg de krant Siberian Times zich af of het voorwerp dat de meteoriet trof een Russische raket was of “zijn we, zoals een fel debat online suggereert ‘gered door een UFO’ die de dreigende meteoriet enkele seconden voordat hij op de grond insloeg, deed exploderen.” (Bronnen: Siberian Times; YouTube: Jason Kirby)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de meteoriet met opzet door een onbemand ruimtetoestel werd vernietigd, waardoor een potentieel verwoestende landing op aarde werd vermeden.)

 

 Wonder van Veronica’s Sluier

In 2006 bezocht Linda Stasi, columnist bij de New York Post, het klooster van Manoppello (Italië) toen ze onderzoek deed voor haar boek The Sixth Station, om de beroemde Sluier van Veronica te bezichtigen. De sluier was een doek dat door Sint Veronica gebruikt werd om het gelaat van Jezus af te vegen terwijl hij het kruis droeg. (Als authentiek bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, SI oktober 2006.)
Stasi nam snel achter elkaar twee foto’s van de Sluier. De eerste foto liet de beeltenis van Jezus zien glimlachend, met gesloten mond, en ogen die naar de fotograaf keken, terwijl de tweede, zijn mond open laat zien, met tanden zichtbaar en ogen die omhoog kijken. Bij het tonen van de digitale beelden aan haar reisgezel pater Peter Jacob viel hij terstond flauw op het altaar. (Bron: Coast to Coast AM Radio, VS)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

 

 

Geachte redactie,
In de zomer van 2012 kreeg mijn broer de diagnose amyotrofe laterale sclerose (ALS), een ongeneeslijke ziekte. In de volgende maanden verslechterde zijn gezondheid snel en spoedig kon hij zijn lichaam niet meer bewegen en bijna niet meer spreken. In november, tijdens een wandeling in de bossen in zijn woonplaats Freising (Duitsland) met zijn vriendin en haar ouders, werden enkele foto’s genomen. De meeste foto’s tonen hem in zijn rolstoel met zijn vriendin, en de pijn van het omgaan met deze tragedie is op hun gezicht te lezen. Er werd één foto van het bos genomen zonder mensen erop. Op de foto is een opmerkelijke smalle lichtstrook zichtbaar. Kunt u verklaren waar dit licht vandaan komt en of er een bedoeling achter zit?
Naam bij de redactie bekend (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een zegening van Maitreya is.)

“Elke oorzaak heeft een gevolg”

boekbespreking door Carmen Font

Veel bezorgde burgers zochten in 1993 antwoorden, verbaasd als ze waren over de grote veranderingen die de wereld op politiek en economisch vlak onderging: de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie; het einde van apartheid; en het begin van een ernstige en wijdverbreide economische beurscrash die eerder in Japan begonnen was.
Maitreya’s Missie, deel II (MMII) leverde niet alleen de informatie voor lezers die geïnteresseerd waren in de actualiteit, maar verschafte ook een kader en een context waarin de onderliggende oorzaken van deze gebeurtenissen duidelijk begrepen konden worden. Als we de essentie van dit meer dan 700 bladzijden tellende boek in één zin zouden moeten samenvatten, zou het kunnen zijn: “Elke oorzaak heeft een gevolg.”
In een tijd van hectisch nieuws, kort voor het internet en instant informatievoorziening en -uitwisseling, konden lezers van Maitreya’s Missie II gedegen beschrijvingen van de toestand van de wereld en onze verhouding tot deze gebeurtenissen tot zich nemen. In dit tweede deel van Maitreya’s Missie worden lezers erop gewezen dat Maitreya’s zorgen en prioriteiten van mondiale proportie zijn. De exoterische gebeurtenissen die de voorpagina’s haalden, waren een reactie op de nieuwe energieën van Waterman en het Plan van evolutie. Het besef van urgentie en transcendentie van deze gebeurtenissen strekt verder dan hun feitelijke en historische aard en ze worden levendige voorbeelden van het onderliggende doel van het leven op de planeet Aarde.
Het boek is verdeeld in drie hoofdthema’s. Het eerste deel, “Maitreya en de Wederverschijning”, richt zich op de destijds nieuwste ontwikkelingen in het naar buiten treden van Maitreya en de Hiërarchie in een tijd van oprechte journalistieke activiteit en mediabelangstelling. We worden herinnerd aan de historische conferentie die in april 1990 gehouden werd en waarin “Maitreya zichzelf bekend heeft gemaakt aan een zeer grote groep onderscheiden mensen in vele landen” (blz. 29). Zij ontmoetten Hem persoonlijk en hadden grote spirituele ervaringen. De inspanningen van de journalisten die op de conferentie waren uitgenodigd, bleken relatief weinig effectief te zijn, in die zin dat ze deze ervaringen niet konden overbrengen aan hun uitgevers en nieuwszenders (blz. 31). De lezer zou zich gefrustreerd kunnen voelen als hij beseft dat Maitreya Zichzelf nooit zou opdringen noch onze vrije wil schenden, zelfs niet wanneer de ‘waarheid’ voor onze neus staat. Maar tegelijkertijd geeft een tweede en nadere lezing van de ontwikkelingen van Maitreya’s Wederverschijning begin 1993 ons een besef van de enorme stappen die de Hiërarchie in haar verschijning en haar liefdevol vertrouwen in de mensheid nam.
Frustratie is misplaatst waneer het gaat om het naar buiten treden. Als de Hiërarchie geen vertrouwen in de mogelijkheden van de mensheid had om de veranderingen in de wereld uit te voeren, zou Maitreya geen enkele stap naar Zijn openlijke herkenning gezet hebben. Dit brengt een verandering van brandpunt met zich mee: in plaats van te mopperen over “waarom de Wederverschijning zo lang duurt”, zou de mensheid een houding van actieve en bewuste ontvankelijkheid moeten innemen ten aanzien van de complexiteit van deze gebeurtenis. Dat wil zeggen, we zouden moeten beseffen dat het een eer is dat de Hiërarchie zich via dergelijke mogelijkheden om Hun Aanwezigheid te erkennen, aan ons presenteert en de vereiste veranderingen ter hand nemen. Voor hen die de daarop volgende boeken van Benjamin Creme en de maandelijkse uitgaven van het tijdschrift Share International leest, wordt het crescendo van dit Wederverschijningsproces en het steeds nauwere contact van Maitreya met de mensheid duidelijk gemaakt in dit eerste deel van MMII: de persberichten en interviews met de Meester (blz. 44-50) over consensus, tekenen en wonderen (blz. 63) en, heel belangrijk, Maitreya’s voorspellingen over de politieke veranderingen in reactie op “de nieuwe energieën van evenwicht die de planeet doordringen” (blz. 99), in het tweede deel van het boek. Bijna 20 jaren zijn verstreken sinds de publicatie van deze voorspellingen in MMII die gaan over de ineenstorting van het economische systeem dat gebaseerd is op marktwerking en commercialisering, de nieuwe politieke scenario’s – waarin Azië, Latijns-Amerika en Afrikaanse landen meer geopolitiek en economisch gewicht hebben gekregen – en sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en de technologie van het licht. Op basis van deze voorspellingen kunnen lezers nu zien dat Maitreya’s missie voorspoedig plaatsvindt en in snel tempo. Het is nooit snel genoeg wanneer men zich bewust is van het lijden van miljoenen mensen, maar we realiseren ons dat Zijn missie zeker en consequent voortgang vindt als we in gedachten houden dat Maitreya sinds 2010 al op tientallen tv-zenders in de VS, Mexico, Brazilië en Rusland verschenen is en wanneer we de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zien. MMII staat centraal in de geschriften van Benjamin Creme omdat het een keerpunt markeert in zowel het begrip van de feitelijke gebeurtenis van Maitreya’s wederverschijning op het fysieke vlak als in de ontwikkeling naar toekomstige gebeurtenissen die ons dichter bij een ‘nieuwe dageraad voor de mensheid’ brengen.
MMII heeft ook speciale betekenis omdat het Maitreya’s leringen over belangrijke zaken als ‘eerlijkheid in denken’, ‘oprechtheid van geest’ en ‘onthechting’ bijeenbrengt, die onze innerlijke discipline voor groei van bewustzijn zo diepgaand beïnvloed hebben.
Deel drie van MMII vervolgt dit spoor en gaat uitgebreid in op alle wezenlijke kwesties inzake discipelschap en dienst. Benjamin Creme’s lezing over “Overwinnen van angst” is inmiddels een klassiek naslagwerk en een mijlpaal in hoe het Zelf te ervaren zonder de begoocheling van angst. “Ik geloof dat dat kan [angst overwinnen], wanneer we in contact komen met ons Zelf áls het Zelf, en niet met die opeenhoping van ervaringen die we ‘ik’ noemen, waarin angst onvermijdelijk is omdat hij wordt gecreëerd door het denken” (blz. 290). Dit hoofdstuk, en ook hoofdstuk 11, ‘Evolutie’, en hoofdstuk 12, ‘Groei van bewustzijn’, is verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in een beschrijving van en concrete ‘tips’ over de valkuilen en de dynamiek van de Evolutie van Bewustzijn: “De kwaliteit van jouw ervaring van de wereld hangt volledig af van jouw mate van bewust gewaarzijn. Je mate van bewustzijn hangt af van de kwaliteit van de instrumenten van dit bewustzijn, je voertuigen – fysiek, emotioneel en mentaal” (blz. 348). Zo wordt de feitelijke beoefening van eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting die Benjamin Creme nauwkeurig voor ons beschrijft, een leidende kracht op het pad van discipelschap.
Hoofdstuk 13 is gewijd aan ‘De Zeven Stralen’ en is inmiddels basislectuur voor iedereen die de hoedanigheden van de stralen wil bestuderen en hoe deze hoedanigheden in individuen uitgedrukt worden, afhankelijk van hun punt in evolutie. Het boek bevat een nuttige bijlage met een lijst van ingewijden en hun stralenstructuren die sindsdien als naslagwerk is bijgehouden.
Benjamin Creme’s nadere inzichten over Transmissie-meditatie in hoofdstuk 14 leggen de nadruk op het dienstaspect daarvan ten aanzien van de ontwikkeling van de discipel: “De discipel is iemand die weet dat er een doel is en die probeert zijn evolutie op een heel bewuste manier zelf te bevorderen. Het doel dat hij ziet is natuurlijk volmaaktheid” (blz. 472).
Transmissie-meditatie staat ons bij in dit doel omdat het een mogelijkheid biedt voor training van onze gerichte aandacht, terwijl het ons in staat stelt deel te nemen aan een specifieke vorm van dienstbaarheid. Zelfs lezers die bekend zijn met de interactie tussen meditatie en dienstbaarheid zullen het waardevol vinden om het onderzoek naar de benodigde mechanismen van zelfbewustzijn in dit hoofdstuk te herlezen. De uitgebreide reeks vragen en antwoorden over relaties en het belang van onschadelijkheid verbreden het blikveld en de beschikbare instrumenten voor een grotere erkenning van onszelf als ziel.
De laatste twee hoofdstukken van MMII zetten deze reis naar zielebewustzijn voort, door in te gaan op het werk richting groepsinwijding dat voor ons ligt. Benjamin Creme herinnert ons eraan dat dit niet als een stel regels of voorschriften opgelegd kan worden, maar dat het veeleer het gevolg is van liefdevolle motivatie: “Wanneer de groep het doel ziet en voorwaarts gaat en volledig opgaat in het doel, dan regelen al die andere zaken [groepsconflicten] zich zelf” (blz. 593).
Een prachtig ‘slotstuk’ voor MMII is de themalezing ‘De oproep tot dienstbaarheid’, waar Benjamin Creme het belang van juiste motivatie en standvastigheid doorvorst als de belangrijkste gereedschappen voor de dienst van een discipel en zijn of haar betekenis voor het groepswerk en de hele wereld.
MMII bevat een fundamentele hoedanigheid die de lezer in elk van de hoofdstukken inspireert en verrukt. Het boek neemt beslist een centrale plaats in in de bibliografie van Benjamin Creme en voorziet in een enorme rijkdom aan relevante informatie, zowel historisch als educatief, die zowel de discipel als de toevallige lezer van nut is. Het zet de toon en geeft het tempo aan voor een fascinerend werk in wording naar een verdere materialisering en deelname aan Maitreya’s Missie.

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, Deel Twee, 2de, herziene druk, Stichting Share International, 1996, Amsterdam.

(Zie voor Carmen Fonts boekbespreking van Maitreya’s Missie, Deel I, Share International, Januari/februari 2013.)

Carmen Font is schrijver en academicus en woont in Barcelona (Spanje).

een compilatie

Hier volgen citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Maak het bekend’.

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, en effen Mijn pad. Het is Mijn plan om bepaalde Leringen aan de wereld vrij te geven die de mens zullen tonen dat er een nieuwe manier van leven bestaat, een nieuwe weg naar de toekomst. Mogen jullie tot de eersten behoren die Mij herkennen, zodat Ik dóór jullie kan werken. Neem deze taak op je. Er is niets verheveners dat je in dit leven zou kunnen doen. Wijd jezelf aan dit werk en dien je broeders. (Maitreya, Boodschap nr. 5)
Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede. Dan zullen jullie de bloei zien van de menselijke geest in broederschap en samenwerking. Dan zullen de problemen en obstakels wegsmelten, overwonnen door overvloedige goede wil. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een einde aan oorlog’)

Velen verheugen zich thans in de belofte die Mijn Aanwezigheid inhoudt, maar zeer velen meer wachten nog op dit goede nieuws. Neem deze taak op je, Mijn vrienden: maak bekend dat Ik er ben en zeg ja tegen Mijn Zaak. Zet je zo voor jullie broeders in en ken de vreugde van dienstbaarheid. (Maitreya, Boodschap nr. 115)

Maitreya heeft gezegd dat het allerbelangrijkste wat je in deze tijd kunt doen, is Zijn aanwezigheid in de wereld bekend te maken. Dit is prioriteit nummer één voor alle geestelijke groepen die het op welk niveau dan ook kunnen geloven – of ze er nu helemaal, of zelfs maar voor vijf procent van overtuigd zijn dat het waar is. Op die manier help je Maitreya en … zul je inderdaad je eigen evolutie bevorderen: er is onvermijdelijk een karmisch voordeel verbonden aan elke geestelijke daad. (Benjamin Creme, SI, september 1993)

De tijd tot [Maitreya’s] openbare verschijning is kort. Vat hieruit moed en verlevendig je dienstbaarheid uit Zijn naam. Maak bekend dat Hij in jullie midden is en beroer het hart van hen die deze blijde tijding nog niet kennen. Vervul je levensdoel en kom de belofte na die je lang geleden hebt gedaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van te voren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, SI, oktober 1999)

Stel je tot taak de mensen te vertellen dat Ik er ben, dat Ik werk voor hen, voor hun toekomst, voor de toekomst van allen en alles in de wereld. Maak Mijn Aanwezigheid onder jullie bekend, en wees verlost van al het nutteloze uit het verleden. Maak Mijn Aanwezigheid bekend, en wees ervan verzekerd dat Mijn Liefde door jullie heen zal stromen en een pad voor jullie zal verlichten tot heil van jullie broeders en zusters.
Doe dit werk en help hen en Mij. Mijn taak is nog maar juist begonnen. Wanneer die voltooid is, zal Ik op deze tijd terugkijken als een tijd waarin Licht ontstoken werd in de harten van de enkelen die verlangden hun broeders te dienen. Moge jij één van hen zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 6)

Er zijn vele manieren om te dienen, maar één ervan heeft in deze tijd voorrang boven alle andere: de Christus heeft jullie bereidwillige hulp nodig. Vertel de wereld over Zijn aanwezigheid en Zijn naderend naar buiten treden, en steun Hem zo meer dan je kunt weten. Bouw samen de gedachtevorm van deze gebeurtenis en schep een klimaat van hoop. Meer dan enige andere zaak zal dit Zijn terugkeer in een geplaagde en chaotische wereld vergemakkelijken en verzekeren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk’)

We leven in een historische periode; ik kan het maar niet genoeg benadrukken. Dit is een tijd zoals die nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Ik betwijfel of zo’n bijzondere gelegenheid tot dienen zich ooit eerder aan een groep heeft voorgedaan. Talloze keren heeft Maitreya in Zijn boodschappen gezegd: “Dit is een gelegenheid tot dienen zoals die zich nog nooit heeft voorgedaan.” Als Hij dat zegt, kun je er zeker van zijn dat het een feit is. Nog nooit hadden zoveel mensen zo’n gelegenheid om te dienen, een gelegenheid – op hun niveau – om iets van het grootste belang te doen. Daarom zouden groepen als deze de gelegenheid, en het voorrecht dat hun daarmee te beurt valt, moeten onderkennen, hun best moeten doen om de geboden gelegenheid te benutten en die niet verspillen met wedijver of hebzucht, of louter zelfbewustzijn en zelfbespiegeling – wat iedereen bij tijd en wijle overkomt, maar wat, met toewijding aan het werk, een zeldzaamheid moet zijn. (Benjamin Creme, De kunst van Samenwerking)

Het is Mijn plan dat jullie Mij spoedig zien. Met jullie hulp kan dit zo zijn. Wat Ik nodig heb is het scheppen van een zekere mate van vertrouwen, van verwachting en hoop. Op deze wijze is forceren niet nodig. Mijn Wet verbiedt dat. Daarom, Mijn vrienden, is het aan jullie om deze taak op je te nemen. Maak het feit bekend dat Ik in jullie midden ben, en schep het klimaat waarin Ik spoedig kan worden gezien. Dat zal niet zo moeilijk zijn als jullie misschien denken, want de mensheid staat thans op de drempel van een openbaring van haar werkelijke aard en waarde. Mijn Aanwezigheid onder jullie zorgt hiervoor. Jullie broeders zullen jullie danken voor het werk dat jullie doen. (Maitreya, Boodschap nr. 58)

Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig Zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren.
Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’)

Voorzichtig, volgens de Wet, toon Ik Mijn gezicht. Niets staat deze ontwikkeling in de weg dan het scheppen van een reservoir van Hoop, een klimaat van verwachting. Zorg hiervoor, Mijn vrienden, en steun Mijn Zaak. Maak Mijn Aanwezigheid bekend aan allen die willen luisteren, en verwelkom de Nieuwe Tijd. Bevestig voor jezelf de werkelijkheid van Mijn Terugkeer in jullie midden, en begin aan de opbouw van de Nieuwe Wereld. Ik nodig jullie uit om deze cruciale taak met Mij te delen en over te gaan tot het Hogere Dienen. Velen onder jullie zijn bang om te spreken. Velen hopen dat Mijn Aanwezigheid werkelijk waar is, maar vrezen de hoon van hun broeders. Mijn vrienden, jullie broeders hebben de hoop nodig die deze boodschap brengt, om hen opnieuw te verheffen tot de Verlichte Weg. Spaar geen moeite waar het Mij betreft, en deel dat wat je gelooft met je broeders. Je kunt geen verhevener werk voor Mij doen. (Maitreya, Boodschap nr. 125)

Ik ben er zelf honderd procent van overtuigd vanwege mijn ervaringen door de jaren heen, maar zelfs als je het maar voor 5 procent gelooft, doe wat ik doe: maak het zo goed als je kan bekend. Vertel het aan mensen, praat met de media, schrijf artikelen, organiseer lezingen! Vertel iedereen die het wil horen dat deze gebeurtenis plaatsvindt. Vertel gewoon wat je weet, of wat je gelooft.
Als je er enigszins van overtuigd bent (het maakt niet uit of je alle antwoorden kent, zeg het maar gewoon als je iets niet weet), vertel dan wat je gelooft. Op die manier getuig je van wat je gelooft en de mensen zullen naar je luisteren. Misschien worden ze niet overtuigd, maar ze horen de informatie. Hun denken opent zich wat meer voor de mogelijkheid. Dat is wat telt. (Benjamin Creme, SI september 2003)

Als jullie Mij en de wereld willen dienen, maak dan bekend, Mijn vrienden, dat Ik er ben. Op deze manier kunnen jullie de veilige veste van Hoop bouwen, waartegen het tij van angst tevergeefs zal beuken. (Maitreya, Boodschap nr. 69)

De betekenis van het leven in deze tijd is dat het allen de gelegenheid biedt om het Plan en de planeet te dienen als nooit te voren. Niemand hoeft zich tegenwoordig van deze unieke gelegenheid uitgesloten te voelen, hoe nederig of beperkt zijn omstandigheden ook zijn – de planeet behoort toe aan allen en het Plan omvat allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De keuze is aan de mens’)

interview met James Balog door Jason Francis

James Balog is al drie decennia toonaangevend in het fotograferen, begrijpen en interpreteren van natuur en milieu. Hij heeft een academische graad in geografie en geomorfologie en is een fervent bergbeklimmer. Om de impact van de klimaatverandering aan te tonen, richtte Balog in 2007 de Extreme Ice Survey (EIS) op, de uitgebreidste fotografische studie van gletsjers op grondniveau die ooit is uitgevoerd. Het project is te zien in de veelgeprezen documentaire Chasing Ice, die over de hele wereld vele prijzen heeft gewonnen. Balog is ook de auteur van acht boeken, zijn meest recente, Ice: Portraits of Vanishing Glaciers, werd in de herfst van 2012 uitgebracht. Jason Francis interviewde James Balog voor Share International.

Van scepticus tot pleitbezorger
Share International: Wat heeft u ertoe gebracht de klimaatverandering in de wereld te documenteren, terwijl u in eerste instantie sceptisch tegenover klimaatverandering stond?
James Balog: Ik was een scepticus omdat ik dacht dat de wetenschap op computermodellen was gebaseerd. Ik dacht dat het probleem misschien wel door activisten verzonnen was. Ten derde was het niet bij me opgekomen dat mensen wellicht in staat waren de fundamentele chemie en fysica van deze planeet te veranderen. Ik ken dit onderzoeksterrein vrij goed, maar pakweg 15 of 20 jaar geleden werd het idee van de enorme systemische antropogene verandering niet algemeen begrepen. Ik begreep het ook niet.
Dus nam ik de tijd om de optekening van het oude klimaat zoals die werd bewaard in de ijskappen van Groenland en Antarctica, te bestuderen. Ik realiseerde me dat er feitelijk empirisch bewijs was van de manier waarop de klimaten in de loop der tijd waren veranderd en hoe anders het huidige klimaat is vergeleken met hoe het van nature zou moeten zijn. Zodra ik zag dat er een precieze, tastbare en empirische vastlegging van het klimaat in de ijskappen aanwezig was, begreep ik dat veel van mijn vorige reflexmatige scepsis verkeerd was en dat het niet om computermodellen ging. Mensen bleken de basischemie van de planeet wel degelijk te veranderen en ik moest mijn opvattingen herzien. Dat was eind jaren 90. Ik moest in die tijd lang nadenken om erachter te komen hoe ik, als milieu-fotograaf, een fotografische studie over dit onderwerp kon maken. En ik bleef maar terugkomen bij het ijs. Ik kon geen andere manier bedenken om het te doen, behalve met het ijs.
Op een dag kreeg ik een telefoontje van het tijdschrift The New Yorker, dat me een opdracht in IJsland gaf. Ik kreeg de kans om die uit te breiden tot een opdracht voor National Geographic waardoor het ineens een stuk groter werd. Dat alles leidde tot de Extreme Ice Survey, en de rest is geschiedenis.

SI: Welke technieken uit uw documentaire Chasing Ice worden in de Extreme Ice Survey toegepast om de smeltende gletsjers in de wereld te documenteren?
JB: Chasing Ice is een filmische studie van wat mijn team en ik in het Extreme Ice Survey (EIS-)project gedaan hebben. EIS is een multicontinentale studie van hoe het ijs zich terugtrekt als gevolg van klimaatverandering. We hebben timelapse-camera’s ingezet in Alaska, Canada, Groenland, IJsland en in Nepal op de Mount Everest. Deze camera’s fotograferen elke 20, 30 of 60 minuten en maken een verslag van hoe het landschap aan het veranderen is.
Het filmteam begon zijn reportage aan het begin van het project en volgde ons ongeveer twee-en-een-half tot drie jaar in het veld. Ze keken wat we aan het doen waren en maakten een verslag van de verschillende avonturen en technische en menselijke drama’s die er ook deel van uitmaakten. De film graaft in de voorgeschiedenis van de mensen en de ervaringen, en tot op zekere hoogte in mijn familie en welke invloed dit op mijn gezinsleven en gezondheid had. Het brengt het drama van het team en zijn verhaal en de gletsjers tot leven. De hoofdpersonen zijn de gletsjers, het landschap, maar ze werken samen met het menselijke verhaal. Het is de combinatie van het verhaal van het landschap en het menselijke verhaal, wat veel mensen tamelijk overtuigend vinden.

SI: Naar hoeveel locaties is de Extreme Ice Survey gegaan om het smeltende gletsjerijs te documenteren?
JB: De gletsjers liggen verspreid in hoge bergstreken en polaire regio’s. We kunnen slechts een paar locaties bekijken. Ik zal niet beweren een uitgebreide encyclopedische studie van de situatie in alle regio’s in de wereld te maken, laat staan van alle gletsjers. Maar de visualisaties die we creëren, worden geruggensteund door de enorme wetenschappelijke verslaglegging die door onderzoekers uit de hele wereld is samengesteld, vanuit grond- en satellietwaarnemingen. Het is overduidelijk dat gletsjers in verreweg de meeste plaatsen buiten Oost-Antarctica smelten. Er is een kleine gletsjergroei in de Karakoram Range van Pakistan en in bergketens in Centraal-Azië, maar voor het grootste deel krimpt het ijs in de hele wereld drastisch en is dat een gevolg van de verandering van temperatuur en neerslag.

SI: Waarom zijn gletsjers belangrijk?
JB: Gletsjers zijn de kanarie in de wereldwijde kolenmijn. Ze vormen een driedimensionaal, zichtbare uiting van het klimaat. Ze reageren ieder uur, dagelijks, wekelijks en maandelijks op de milieuomstandigheden erom heen. Het is een plek waar je de gevolgen van klimaatverandering in actie kunt zien. Een groot deel van de klimaatverandering die om ons heen gaande is, komt tot uiting op een manier die moeilijk voor mensen te begrijpen is. Regent het nu harder dan voorheen als er een storm opkomt aan de oostkust van de Verenigde Staten? Is het in juli van dit jaar droger in Utah als gevolg van klimaatverandering? Deze vragen zijn gebaseerd op metingen. Je kunt het zo niet zien, maar in het ijs kan je wel zien hoe een veranderend weer- en klimaatsysteem hun invloed in drie dimensies laten gelden. Elk kind begrijpt wanneer ijs smelt. Je legt een ijsblokje in de hand van een eenjarige en ze begrijpen de relatie tussen je lichaamswarmte en het smelten van dat ijsblokje.

SI: In het verleden zijn gletsjers ook gesmolten en daarna weer aangegroeid. Wat maakt dat het verlies aan gletsjerijs nu op iets permanenters wijst?
JB: Het houdt verband met een radicale, extreme toename van kooldioxide in de atmosfeer. Eigenlijk is de Aarde in de afgelopen duizend jaar afgekoeld. Als de lucht reageerde op natuurlijke ritmes dan weten we uit het temperatuurverslag van de ijskap dat we naar een nieuwe ijstijd afglijden. Maar in feite draaide de verandering om en schoot de temperatuur de afgelopen eeuw, met name in de laatste 40 of 50 jaar, omhoog. Zoals in een enorm aantal wetenschappelijke studies is aangetoond, houdt dit direct verband met de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.

Versterkend effect

SI: In welke mate heeft het verlies van gletsjerijs een versterkend effect op de opwarming van de aarde?
JB: Die vraag bevat een aantal kwesties in één. De eerste is het verlies aan ijs in de Arctische zee. Wanneer dekking van zee-ijs in het noordpoolgebied verloren gaat, verandert dat de reflecterende eigenschap van een groot deel van de Aarde. Je krijgt dan meer warmteopname in het oceaanwater. Dat verandert op zijn beurt de circulatie van de atmosfeer en wijzigt daarmee het gedrag van de weersystemen op het noordelijk halfrond. Dat is een versterkende relatie van het soort waar je naar vraagt.
Een ander punt is dat, als de gletsjers op het land smelten, water in de oceanen stroomt en de zeespiegel stijgt. Als de zeespiegel stijgt, is het gevolg dat de oceaan meer warmte kan absorberen. Opname van meer warmte in de oceaan zorgt voor een heftiger atmosfeer. Ten derde resulteert een hogere zeespiegel in stormen aan de kust, waar orkanen en nor’easters [krachtige stormen langs de noordelijke oostkust van de VS en Canada] een veel grotere impact op de laaggelegen gebieden hebben dan toen de zeespiegel enkele centimeters lager was.

SI: Met welk tempo gaat gletsjerijs verloren? Kunnen we de gletsjers volledig verliezen?
JB: Je hoort mensen vaak zeggen: “Als de Antarctische ijskap smelt, zal de zeespiegel 82 meter stijgen en Groenland zal het 9 meter doen stijgen” of zoiets. Dat is werkelijk niet het punt. We verliezen momenteel grote hoeveelheden ijs wereldwijd in de bergen van Alaska, West-Canada, de Alpen, de Andes en de Himalaya. Die gletsjers krimpen. De gletsjers zullen waarschijnlijk, in sommige gevallen, op relatief korte termijn, verworden tot fragmenten van wat ze waren. Hier in de Verenigde Staten hebben we een nationaal park genaamd het Glacier National Park in Montana. Algemeen is de verwachting dat dit binnen ongeveer 40-50 jaar ijsvrij zal zijn als gevolg van glaciale recessie.
De grote ijskappen zijn een ander verhaal. Het zou een apocalyptische wending van gebeurtenissen zijn als we de Groenlandse ijskap verliezen. Als we geen ijs hebben in Groenland dan zullen we een broeikaseffect hebben dat zo catastrofaal zal zijn, dat we waarschijnlijk niet meer in Noord-Amerika kunnen leven. Het zou een krankzinnige wending van gebeurtenissen zijn en ik denk niet dat iemand dat voorspelt. Ik voorspel dat zeker niet. Hetzelfde geldt voor Antarctica. Het zal apocalyptische veranderingen in de wereld vergen om Antarctica te ontijzen. Maar van de relatief kleinere gletsjers – dit zijn geen kleine gletsjers; de gletsjers van Alaska en de Alpen zijn grote gletsjers – verliezen we de komende decennia en eeuwen mogelijk grote delen…

Zie voor meer informatie: www.extreme icesurvey.org; earthvisiontrust.org; chasingice.com; jamesbalog.com

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachussetts, VS.