De rol van de Meesters

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 maart 2013)

Reeds vele jaren bereiden Wij, de Meesters, Ons voor op de tijd van Verschijning, de tijd, thans nabij, dat Wij als groep openlijk in de wereld van alledag zullen leven. Voor Sommigen zal het een ervaring zijn die volkomen nieuw is. Velen hebben, als Meesters, al Hun tijd binnen de Hiërarchie doorgebracht en moeten nu leren op geheel nieuwe wijzen te werken. Zelfs het gebruik van spraak moet geleerd en geoefend worden, aangezien telepathie lange tijd de manier is geweest die door Ons gebezigd is.
Aanvankelijk, en gedurende geruime tijd, zal ons contact beperkt moeten blijven tot gevorderde discipelen op de verscheidene werkterreinen en getrainde medewerkers op de praktische gebieden van bestuur, met name voedselverdeling. Vele Meesters zijn specialisten op het gebied van bestuur, terwijl Anderen meer affiniteit met onderricht hebben. Het doel is op elk gebied zo nauw mogelijk samen te werken, en zo spoedig mogelijk met het algemene publiek. Het is belangrijk te benadrukken dat het doel van de Meesters is de mensheid, waar nodig, te stimuleren en te begeleiden, en tegelijk de wezenlijke vrije wil van de mens te waarborgen.
Geleidelijk zal de locatie van de verscheidene Mysteriescholen, voorbereidende en gevorderde, bekend worden en vele duizenden ijverige discipelen zullen daar naartoe getrokken worden. Daar zullen zij de opleiding voor de eerste twee inwijdingen ontvangen en het Heiligdom van de Hiërarchie binnentreden.
In het begin moeten We enig verzet verwachten tegen de aanwezigheid en denkbeelden van de Meesters, maar uiteindelijk zal zelfs de onverzoenlijkste fundamentalist, van welke religie of gezindte ook, het moeilijk vinden om de onschadelijkheid van de Oudere Broeders van de mens te kritiseren.
Op den duur zullen de steden van de wereld verfraaid en getransformeerd worden. De nieuwe Wetenschap van Licht zal industrie en reizen transformeren, en de verplaatsing van mensen zal de wereld Eenheid brengen. Mensen van alle landen zullen in teams samenwerken in dienst aan allen. Mensen van alle landen zullen samenwerken en teams vormen in dienst aan allen. De raad van de Meesters zal beschikbaar zijn en de mensen wijs en met zachte hand leiden.
De aanwezigheid van zelfs maar enkele Meesters onder hen zal een stimulerende invloed hebben op duizenden mensen die popelen om de noden van de wereld te dienen, en het denkbeeld van dienstbaarheid zal voor velen een nieuw levensdoel worden. Zo zal men zien dat in betrekkelijk korte tijd een enorme transformatie tot stand gebracht kan worden. Een massaal hulpprogramma voor de armen zal wonderen verrichten in landen in bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika. Een volkomen nieuw besef van de noodzaak haast te maken om de fouten uit het verleden recht te zetten, zal een intensiteit van hulp garanderen die thans onbekend is. Bezield door Maitreya en Zijn groep zullen op deze wijze honderdduizenden mannen en vrouwen hun roeping vinden.
Wij, de Meesters, streven ernaar slechts te onderrichten en te begeleiden, mensen de weg te tonen en hen voor kwaad te behoeden. Oorlog in al zijn facetten moet iets van het verleden worden, maar de beslissing daartoe kan alleen door de mens genomen worden. Ik herhaal, Onze taak is de weg te wijzen, om de plannen te schetsen, maar de mensen zelf moeten iedere stap van de weg omarmen. Heb geen vrees; alles zal worden volbracht. Het leven dat voor de mens in het verschiet ligt, kon niet stralender zijn.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.