de Meester —, via Benjamin Creme (1 maart 2012)

Dit jaar, 2012, is van grote betekenis. Het is cruciaal dat de stuwkracht van de Arabische Dageraad, en de weerklank ervan wereldwijd, niet verloren gaat. De Stem van het Volk, die nu zo krachtig en zelfverzekerd is, moet luid over de hele wereld blijven klinken, en Samendelen en Rechtvaardigheid bevestigen als de enige manier om vertrouwen en een veiliger wereld voor allen te scheppen. De remedie voor de kwalen van de mensen is zó eenvoudig, zo gemakkelijk te bereiken en toch voor velen zo moeilijk te vatten. De mensen moeten beseffen dat elke andere methode is beproefd en mislukt, en onvermijdelijk in oorlog uitmondt.
Thans, wees daarvan verzekerd, zou een nieuwe grote oorlog een kernoorlog zijn, die alle leven op Aarde volledig zou vernietigen. Thans zijn er ook krachten die reeds plannen maken hoe zo’n verwoesting het beste te overleven – alle tevergeefs. Wat kan de mensheid doen, wat zou ze moeten doen?
Algemeen gesproken zijn de regeringen van nu organisaties van oudere mannen die geen andere manieren kennen om te werken en te regeren dan die uit hun jeugd, de werkwijze van het verleden. Ze beseffen nauwelijks waarom hun methoden niet langer werken. Ze weten niets van de nieuwe energieën en impulsen die de wereld thans overspoelen, ze zijn verbijsterd en hun vermogen de gebeurtenissen te beheersen laat hen in de steek.

De stem van de jeugd
De Stem van het Volk is nu voornamelijk de stem van de jeugd. Regeringen, en de media die in hun greep verkeren, negeren of belasteren merendeels de stemmen en aspiratie van de jeugd; toch is het de jeugd die de antwoorden heeft, die begrijpt dat de mensheid Eén is, die oproept tot eerlijkheid, rechtvaardigheid en samendelen, en een einde aan oorlog. De stem van die jonge mensen kan nooit worden gesmoord en zal niet lang meer genegeerd worden. De Stem van het Volk, jong en oud, zal het gejammer van de economische machthebbers overstemmen en de mensheid naar de Nieuwe Dageraad leiden. Zo zal het zijn.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya inmiddels gegeven?
A. 59 (per 10 maart 2012)

V. 1) Waren de nieuwe interviews nog steeds in Brazilië? 2) Zijn alle interviews met Maitreya in Brazilië in het Portugees?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Is Maitreya al op de Japanse televisie verschenen?
A. Nee.

V. De ongebruikelijke zonnevlammen die zich nu voordoen moeten haast wel een energetisch effect op de wereld hebben. Of is dat effect slechts fysiek, zoals drastische veranderingen in de weerspatronen?
A. Deze hebben effect op zowel de fysieke als de mentale gebieden.

V. Venus en Jupiter staan momenteel bijna op één lijn. 1) Heeft deze samenstand invloed op onze planeet? 2) Wat voor invloed? Positief?
A. 1) Ja. 2) Ja, bijzonder.

V. Wat voor gedrag is destructief in een groep?
A. Elk soort gedrag dat de saamhorigheid van de groep verstoort.

V. Jaren geleden was het misschien zo dat Iran niet bezig was kernwapens te ontwikkelen. Is het nu zo dat het land na jarenlang te zijn lastiggevallen en bedreigd door buurlanden uiteindelijk de behoefte gevoelde om wel een kernarsenaal te ontwikkelen?
A. Ja, door de constante druk en handelsembargo’s van de Verenigde Staten en bovenal het feit dat Israël over de atoombom beschikt en heeft gedreigd om al zijn slagkracht te gebruiken, heeft Iran nu het gevoel dat er weinig anders op zit dan een nucleaire zelfverdediging aan te leggen, al is het met tegenzin.

V. Welke landen vormen in de ogen van de Meesters de grootste bedreiging voor de wereldvrede?

A. 1) Israël, 2) Iran, 3) de Verenigde Staten.

V. De Meester Djwhal Kuhl raadt aspiranten aan “licht in het zadel te zitten”. Kunt u hier iets meer over zeggen? Waarom is dit belangrijk?
A. De uitdrukking “licht in het zadel zitten” betekent ontspannen zijn. Al te veel aspiranten zijn veel te intens, nemen elk aspect van het leven echt heel erg serieus en vinden dat anderen dat ook moeten doen; ze vinden het erg als anderen niet doen zoals zij. Konden ze wat meer ontspannen en “licht in het zadel zitten”, dan zouden ze sneller bruikbare, praktische discipelen worden.

V. Is er een manier waarop je de intuïtie kan ontwikkelen, net zoals de siddhi’s, naar verluidt, helpen om bepaalde psychische of spirituele vermogen te ontwikkelen?
A. De intuïtie is een zielehoedanigheid. De ziel weet omdat ze weet, ze hoeft niet volgens een rationele methode na te denken, zoals het lagere denken. Wanneer iemand door middel van meditatie een nauw contact met de ziel heeft bereikt, ontwikkelt de intuïtie zich vanzelf op natuurlijke wijze.

V. Bestaat er momenteel gevaar voor een kernoorlog?
A. Zolang er kernwapens bestaan en zolang regeringen met elkaar wedijveren en ruzie maken, bestaat er altijd de mogelijkheid van een kernoorlog. Maar denk ik dat er momenteel een risico is dat er een kernoorlog uitbreekt? Nee, volgens mij niet.

V. Een aantal video-‘deskundigen’ heeft, samen met de grootste ufo-onderzoeksgroep in de VS, verklaard dat de video-opnamen van Maitreya’s ‘ster’ boven Jeruzalem in januari 2011 bedrog was, zonder dat ze de moeite hebben genomen om andere ooggetuigen te vinden of te interviewen. Kan uw Meester zeggen hoeveel mensen die avond de ‘ster’ boven de Tempelberg hebben gezien?
A. Verscheidene duizenden.

V. U heeft gezegd dat de vier ufo-‘sterrren’ elk even groot zijn als vijf voetbalvelden, maar op de foto van de ‘ster’boven de Tempelberg die in Share International werd gepubliceerd zien die er aanzienlijk kleiner uit. Kunnen de Ruimtebroeders de grootte van de ufo-‘sterren’ veranderen, net als hun vorm en kleur?
A. Ja.

V. De voormalige president van Tsjechië Václav Havel stond bekend als pleitbezorger voor vrijheid, mensenrechten, rechtvaardigheid, waarheid en liefde voor allen. 1) Was hij bekend met Maitreya’s aanwezigheid? 2) Zijn overlijden wekte weer de geest van eenheid en vrijheid op die tijdens de ‘fluwelen revolutie’ van 1989 gevoeld werd en bij zijn begrafenis gingen duizenden mensen de straat op, terwijl vele anderen het op tv bekeken. Het was allemaal heel ontroerend en veranderde de gebruikelijke sfeer van de kerstdrukte helemaal. De energie die werd opgeroepen bracht mensen tot stilstand, en liet hen vanuit een hoger gezichtspunt denken over andere sferen, hun leven en hun bestemming. Was hier iets bijzonders aan de hand?
A. 1) Ja. 2) Nee.

V. In de anderhalf jaar na de bekendmaking van de vondst in India van een prehistorische grottekening van ufo’s en iemand in een ruimtepak, waarvan uw Meester bevestigde dat die duizenden jaar oud was, is er verder niets over geschreven. Behalve de gebruikelijke paranormale en ufo-websites werd het verhaal door geen van de grote nieuwsagentschappen overgenomen. 1) Werd het bericht genegeerd omdat redacties het te bizar en ongeloofwaardig vonden of 2) werd het gecensureerd vanwege de controversiële gevolgen die het zou hebben voor de ufo-doofpot? 3) Is er gevaar dat de tekening of de grot opzettelijk worden vernietigd?
A. 1) Ja. 2) Nee. 3) Nog niet.

V. Uw Meester heeft eens gezegd dat ongeveer eenderde van de mensen die door het Amerikaanse rechtsstelsel ter dood zijn gebracht, onschuldig zijn. Op 21 september 2011 werd Troy Davis door de staat Georgia geëxecuteerd voor de vermeende moord op een politieagent buiten diensttijd in 1989. Voordat hij geëxecuteerd werd, zei Davis: “Ik ben onschuldig… Ik vraag alleen … dat u deze zaak grondiger onderzoekt zodat u eindelijk de waarheid vindt. Ik vraag mijn familie en vrienden om hiervoor te blijven vechten.” Ook al leidde hij niet een heel positief leven, er heerst nog steeds twijfel of hij wel schuldig was. Was hij echt onschuldig?
A. Ja.

V. De Wereldbank heeft onlangs aangekondigd dat het percentage mensen dat in extreme armoede leeft (d.w.z. van minder dan circa 1 euro per dag)  in de jaren 2005-2008 in alle delen van de derde wereld is afgenomen. Daarnaast zei de Wereldbank dat voorlopige cijfers aangeven dat het percentage mensen dat in 2010 in extreme armoede leefde minder dan de helft was van het percentage in 1990. 1) Hoe nauwkeurig zijn deze cijfers van de Wereldbank? 2) Neemt extreme armoede af, zoals de Wereldbank zegt?
A. 1) Niet nauwkeurig. 2) In tegendeel, er zijn meer mensen in de zogeheten ‘ontwikkelde landen’ die aan ‘nieuwe armoede’ lijden, door het verlies van inkomen, onderdak, enzovoort. In de VS, Japan en Europa neemt het aantal mensen dat in armoede leeft juist toe.

De hoeveelheid geld neemt ook toe, maar dat gaat naar de mensen die het al hebben. De Wereldbank meet alleen de welvaart in de wereld, maar die komt zoals altijd terecht bij degenen die al genoeg hebben. De rijken worden rijker en de armen worden armer, dus er zijn meer armen in de derde wereld en meer armen in de ontwikkelde landen, met name Amerika, Europa en Japan.

V. Wat doet nucleaire vervuiling met het etherisch lichaam?
A. Het breekt ons immuunsysteem af en stelt ons daarmee bloot aan allerlei ziekten.

Zeer gelegen bezoek
Op 27 februari 2012 tijdens een koffiepauze praatten we met drie van ons die in het Informatiecentrum van Share International/Nederland in Amsterdam aan het werk waren over hoe de Meesters iedereen op allerlei manieren helpen: als leraren, genezers, therapeuten, geneeskundigen, begeleiders, inspirators, en altijd de juiste hulp geven op precies de manier waaraan ieder persoon met zijn/haar specifieke moeilijkheden behoefte heeft. We hadden het ook over de noodzaak van vertrouwen en hoe je door te werken groeit in weten.
Een paar minuten later zagen we een man naar de boeken in de etalage staan kijken; hij kwam binnen – open, blij, ontspannen. Hij sprak Nederlands, schudde ieder van ons de hand en stelde zich voor.
“Deze informatie spreekt me aan,” zei hij. “Wat doen jullie hier?” Jos begon hem te vertellen over het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters. Maar, het werd al gauw duidelijk dat hij op de hoogte was van onze informatie. We wisten al redelijk zeker dat onze bezoeker wellicht de Meester Jezus was. Hij vertelde dat hij kunstenaar was – dat wil zeggen, acteur, zanger, dichter. Het viel Corné, die naar het gesprek luisterde, op dat de levendige lachende jonge man (30 jaar of zo) met natuurlijk gezag Jos’ zinnen afmaakte; dat hij het woord “Rome” invulde toen Jos zei dat de Meester Jezus nu zijn basis heeft in …. Rome.
“Als ik 20 miljoen euro won, zou ik er maar een beetje van nemen voor wat ik zelf nodig heb en de rest met anderen delen. Hoe zou ik ooit in mijn leven 20 miljoen op kunnen maken?! Steeds meer mensen moeten hun geld gebruiken om eten te kopen en houden niets over. Voor veel mensen die de economische crisis aan den lijve ondervinden, zou ‘eenvoudiger leven’ gemakkelijker te dragen zijn als de regeringen geen miljarden aan oorlog en wapens zouden uitgeven en als het geld dat op die manier besteed wordt, werd verdeeld.” Hij vervolgde: “De oplossing is zó eenvoudig dat mensen niet kunnen geloven dat het echt zo eenvoudig is.” Wij zeiden in koor: Ja, dat is samendelen.
We spraken over de grote honger en armoede in de wereld. Hij zei: “Laten we Nederland nemen, omdat we hier wonen: het zou een plezierig, gelukkig land kunnen zijn, maar kijk naar de spanning en stress. Mensen zijn terneergeslagen. Zelfs het gras is hier terneergeslagen. En waarom? Omdat alle mensen onder verschrikkelijke druk staan. En zij die de arme gespannen mensen onder druk zetten, lijden zelf ook onder stress. Omdat iedereen maar geld moet verdienen. Weet je, er zijn emotionele, psychologische klachten waar we nog helemaal niets van weten, zelfs geen naam voor hebben. Je ziet mensen rondlopen die er ogenschijnlijk min of meer goed uitzien, maar ze zijn terneergeslagen en staan onder zó grote druk dat ze ziek zijn. Teveel nadruk op geld verdienen voor degenen aan de top en de gewone mensen hebben niet genoeg.”
Hij praatte verder over de sociale problemen met jongeren uit gezinnen van immigranten. Het was waar, zei hij, dat ze problemen veroorzaken, maar hoe komt dat? De oorzaak van het probleem ligt gedeeltelijk thuis maar ook in de samenleving – de ongelijkheid en opnieuw de spanning en druk op het gezin. Hij sprak over Wilders en zei dat de mensen die op hem stemmen geen racisten zijn, maar dat het een proteststem is – omdat iedereen het vertrouwen in de partijen die in de regering zitten, verloren heeft – en de een al even slecht is als de andere, zonder oplossingen voor de huidige problemen.
“Het is zo eenvoudig; mensen willen in harmonie leven, niet lijden onder al die zorg en spanning. Maar deze sfeer heeft de overhand en wordt gehandhaafd door degenen die de status quo willen bewaren. Ze denken alleen maar aan zichzelf.”
Hij was bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten, met name Israël en de situatie met Iran. Hij noemde Syrië en zei dat de wereld zich geen oorlog kan veroorloven. Die zou uiterst verwoestend zijn.
“Ik denk dat dit jaar, 2012, een cruciaal jaar wordt. Een belangrijk jaar. Er gaat iets gebeuren. Iets positiefs. Het moet nu gebeuren anders … zijn we verloren. Het kan niet zo doorgaan. Maar er is hoop. De mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” We dachten dat we hem hoorden zeggen dat ongeveer 80 procent van de mensen positief zullen reageren en 20 procent tegen zou zijn. “We hebben een lange weg te gaan en er zal tegenstand zijn. De mensen zullen beslissen. Aanvankelijk zal het langzaam gaan. Kijk, eerst waren jullie met z’n drieën – nu zijn we met vier!”
“We doen dit werk omdat we om anderen geven. Ik ben zo blij dat jullie dit werk doen – dat jullie dit bekend durven te maken. Eens zullen ze jullie ‘de positievelingen’ noemen. Maar ik vind dat jullie meer moeten doen om bekendheid te krijgen.”
We vroegen zijn advies. “Maak een eenvoudige folder – niet ingewikkeld. Organiseer meer activiteiten voor ’s avonds. En, een laatste tip, wanneer je een activiteit organiseert, zorg dan dat er altijd iets te eten is. Eten brengt mensen bij elkaar, het verbindt.” Toen zei hij hartelijk lachend dat hij goed kon koken en ons zou komen helpen.
Hij gaf ons een hand en ging weg terwijl hij zei dat hij weer terug zou komen.
Was hij inderdaad de Meester Jezus?
J.K., C.Q. en F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Eenvoudig antwoord
Op zondag 29 januari 2012 besloot ik ’s middags te gaan wandelen om wat frisse lucht te krijgen. Ik voelde me een beetje angstig en alleen, omdat ik tot zo ver die hele dag nog met niemand had gesproken. Ik ging wandelen omdat ik wist dat frisse lucht en beweging me zouden helpen om daarover heen te komen.
Na een poosje zag ik een jonge, heel lange man met een kleurige wollen muts op zijn hoofd mijn richting uit komen. Ik zag dat hij stralende ogen had en hij begroette me op zo’n hartelijke en vrolijke manier, dat ik me plotseling heel gelukkig voelde. Ik was verbaasd over de aardige begroeting en de glimlach van een jonge man, omdat mijn 70ste verjaardag nadert en ik niet langer een aantrekkelijk jong meisje ben. Het goede gevoel is heel lang gebleven en zelfs nu gaan mijn gedachten nog vaak naar dat bijzondere moment.
Ik vraag me af of dit een bijzondere persoon was of gewoon een aardige jonge man?
U.K., Minusio (Zwitserland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrolijke, jonge man’ de Meester Jezus was.

Be-teken-ing
Ik luister geregeld naar Robert Elms’ programma Radio Londen van de BBC. Een keer per week is er een speciaal onderdeel met de titel ‘Commentaar en vragen’; een forum voor Londenaren om vragen te stellen over ongewone historische monumenten, merkwaardige oude gebouwen, vreemde standbeelden die op achteraf plekken staan, zelfs wat er gebeurd is met een geliefde straatfiguur die een poosje niet meer gezien is. Het maakt niet uit hoe onbekend het onderwerp is, er is altijd wel een luisteraar die het hele verhaal kent en namen, data, de geschiedenis, alles wat je maar zou willen weten, invult. Ik denk dat je het de wijsheid van de menigte kunt noemen.
Een paar weken geleden was er een luisteraar die vroeg of er iemand was die het verhaal achter een vreemd bord wist dat onlangs in zijn buurt was verschenen. Het bord werd omschreven als erg groot met vetgedrukte, bijna brutale letters in een tekstballon als in een strip, met de boodschap “IK BEN TERUG”.
Er werden veel theorieën geopperd om te verklaren wie zijn terugkeer op zo’n overdreven wijze bekend zou kunnen maken. Was het een conceptuele kunstinstallatie? Of zou het misschien een poster van Ken Livingstone kunnen zijn voor de burgemeestersverkiezingen? Misschien was het wel een boodschap van de overleden Amerikaanse soulzanger James Brown, grapte iemand, want zijn song “Get up offa that thing” begint met het nadrukkelijke “Ik ben terug”, enkele malen achter elkaar.
Het programma was bijna om, de feilloze reputatie van het collectieve brein van Londen stond op het spel. Geprikkeld suggereerde Robert Elms dat het misschien wel Jezus was die terug was. Er werd contact opgenomen met een kerk in de buurt, maar die ontkende elke verantwoordelijkheid.
Het enige spoor was een ooggetuigenverslag dat het bord aangebracht was door twee langharige mannen met baarden, gekleed in wapperende gewaden.
Uiteindelijk moest de zaak als onopgelost aangemerkt worden.
Was dit bord één van de ‘tekenen van de tijd’?
R.K., Charlton Kings (Weybridge, Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het bord daar aangebracht was door Maitreya.

Oppepper
Na onze Transmissie-meditatie in de ochtend ging ik op vrijdag 6 januari 2012 een wandeling maken voor ik weer aan het werk ging. Het was zacht en onder het wandelen maakte ik me zorgen over de opwarming van de aarde en voelde me nogal bedrukt over de toestand in de wereld.
Toen het pad waarop ik liep een bocht maakte, kwam er een man op een fiets aan. Hij had een Caribisch uiterlijk en een scherp getekend gezicht. Hij droeg een opgerold kleed of tapijt in zijn ene hand en hield met de andere het handvat van het stuur van de fiets vast. Toen hij me voorbij fietste keek hij me aan en zei enthousiast: “Het is een prachtige ochtend!” En toen zei hij: “We zouden God moeten danken voor deze prachtige ochtend.” Daarna vervolgde hij al fietsend rustig zijn weg, terwijl hij het tapijt vasthield en steeds perfect in balans was. Ik was verrast door zijn elegante manier van doen.
Was deze meneer wellicht een bijzondere persoon?
E.T., Madison (Wisconsin, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘de fietser’ de Meester Jezus was.

Speciale bestelling
Begin februari 2012 had ik een belangrijke en krachtige ervaring van het wegvallen van het denkbeeld ‘ik-ego’. Door contemplatie op spirituele leringen kwam het besef hoe we onszelf voorstellen als persoon en deze illusie de hele dag voortdurend voeden met onze op ‘ik’ gebaseerde gedachten: “Ik zal abc doen”, “Ik ben xyz”, enz. Dit was een krachtige verschuiving, die me nog steeds bij blijft, en verband houdt met het proces van het ontrafelen van de ego-illusie. Gedurende vele jaren en door Gods genade ben ik in staat in meditatie mezelf te ervaren als het Zelf, gewaarzijn/bewustzijn – maar het ego is altijd heel erg ‘levend’ geweest. De volgende ochtend, toen ik mijn flat uitstapte zag ik een diamantvormige ster van gekleurd draad en hout aan de deurknop aan de buitenkant hangen. Mijn eerste gedachte was ‘Dit lijkt op Maitreya’s ster’.
Was het van Hem? Zo ja, kan ik het gebruiken als Zijn zegening, voor meditatie en genezing van mijzelf en anderen?
M.A., Berlijn (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het diamantvormig voorwerp door de Meester Jezus werd gemanifesteerd. U kan het gebruiken als Zijn zegening en voor meditatie.

‘Betere’ kringen
Op 4 februari 2012 ontdekte ik vanaf de Kornhausbrug in Bern een mooie sneeuwcirkel op dezelfde plaats waar in december 2008 de eerste (zie Share International, april 2009) en in december 2010 de tweede verscheen. Het complexere sneeuwpatroon van 2012 lijkt een exacte kopie van het labyrint in de kathedraal van Chartres. Sinds de sneeuw eind februari is gesmolten, blijft het patroon in het gras zichtbaar en trekt duizenden mensen die er vanaf een nabijgelegen brug naar komen kijken.
F.W., Bern (Zwitserland).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat alle patronen door de Ruimtebroeders werden gemanifesteerd.)

Sneeuwpatroon gezien vanaf de Kornhausbrug, Bern, begin februari 2012

 

Hetzelfde patroon in het gras, gezien vanaf de Kornhausbrug, Bern, eind februari 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mysterieus teken boven Beieren
Op 1 maart 2012 verscheen ’s avonds tussen 7 uur en kwart over 8 boven Vilshofen, bij Passau in Beieren, een mysterieus raketvormig licht. Het verschijnsel werd door een webcam van een luchthaven in het gebied vastgelegd. Bij het controleren van de opnamen die in de vroege ochtend gemaakt waren, was de controleur van de camera zeer verrast door wat hij zag. “Normaliter kijk ik naar de webcam om wat meer informatie te krijgen over het ijsniveau van de rivier de Donau. Maar deze keer zag ik een vorm die op de Christus lijkt! Ik heb geen idee hoe dat kan; de camera functioneert uitstekend.” (Bron: tz-online, Duitsland)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit teken gemanifesteerd werd door Maitreya. Berichten speculeerden dat de vorm een figuur was, mogelijk van de Christus. Het betrof echter de vorm van een raket als symbool voor een toekomstige technologie die de mens naar de verste grenzen van ons zonnestelsel zal voeren en uiteindelijk nog verder.)

UFO’s boven Nederlandse graancirkels
Tussen 2007 en 2009 nam ufo-onderzoeker Robbert van den Broeke een reeks foto’s in Nederlandse akkers waar graancirkels verschenen zijn en legde daarbij verschillende ruimteschepen vast. (Bron: www. bltresearch.com)

Grote ufo boven een graancirkel in Standdaarbuiten, op 11 juli 2009 gefotografeerd door Robbert van den Broeke. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip van Mars was.) © Robbert van den Broeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufo boven akker in Zavenbergen, op 4 augustus 2009 gefotografeerd door Robbert van den Broeke. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars dat op het punt stond een graancirkel te maken.) Ufo boven akker in Zavenbergen, op 4 augustus 2009 gefotografeerd door Robbert van den Broeke. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars dat op het punt stond een graancirkel te maken.) © Robbert van den Broeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: Lichtpatronen op 21 en 22 februari 2012 door Luc Guillory gefotografeerd in Dijon (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze lichtwonderen gemanifesteerd worden door de Ruimtebroeders in samenwerking met Maitreya.)

 

 

UFO op Fox 10 News
Op 8 maart 2012 was tijdens een rechtstreekse tv-uitzending van de verkeersinformatie in de stad Phoenix (Arizona, VS) op de achtergrond een grote felle lichtflits te zien. De lichtuitbarsting op Fox 10 News werd naar men dacht veroorzaakt door de explosie van een elektrische transformator, maar volgens plaatselijke nutsbedrijven waren er geen transformators geëxplodeerd. Het voorval vond plaats enkele dagen voor de dag dat 15 jaar eerder, in 1997, de bekende “Phoenix Lights” werden waargenomen, waarbij een groep stralende lichten werd waargenomen die zich in een V-vormige formatie boven het gebied rond Phoenix voortbewoog. (Bron: news.yahoo.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig was van Mars.)

 

Heilige lingam gematerialiseerd in ashram Swami Premananda
Op 20 februari 2012 werd om kwart over 10 ’s avonds een grote Shiva Lingam gematerialiseerd in de Premananda Ashram in Trichy, Tamil Nadu, tijdens het hindoe feest van Mahashivaratri (de Grote Nacht van Shiva). De lingam (een symbool van de schepping) verscheen vlak bij het altaar van de Shiva Shakti-tempel waar zich Swami Premananda’s Samadhi (spirituele tombe) bevindt. Een jaar geleden werd in de Ashram een lingam van gelijke grootte gematerialiseerd, na het heengaan van Swami Premananda op 21 februari 2011 (zie Share International, april 2011).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lingam door Sri Swami Premananda werd gemanifesteerd.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘de evolutie van de mensheid’.

Wanneer we het hebben over evolutie, hebben we het in werkelijkheid over de evolutie van bewustzijn, van bewuste gewaarwording. Dat is het leven, een geleidelijk ontwaken tot hogere en ruimere vergezichten van Zijn en Werkelijkheid. Dat is het leven op ieder niveau. De groei van het bewustzijn begon dus zodra we de allereerste keer in incarnatie kwamen in de oermoerassen. Wanneer was dat? Achttien-en-een-half-miljoen jaar geleden. Wat vormt het voornaamste beletsel bij ons streven? Het voornaamste beletsel is karma. Elke stap voorwaarts in evolutie, en dus iedere groei in bewustzijn, geschiedt door het afwerken van karma. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

… diep in het bewustzijn van iedere man, vrouw en kind ligt het besef een ziel te zijn. Naarmate vooruitgang wordt geboekt op het evolutionaire pad verdiept die zekerheid zich, versterkt zich de bewuste verbinding tussen de ziel en haar voertuig, en wordt het licht van de ziel sneller gevonden en gekend. Zo groeit het licht van inzicht.De mensheid staat nu op de drempel van een tijdperk waarin dat licht van bewustzijn zich in toenemende mate zal manifesteren, zich op elk gebied van het menselijk streven zal uitdrukken als een groeiend besef van de betekenis en het doel van het leven op planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het tijdperk van licht’)

Op het moment dat onze ziel ziet dat we gereed zijn om enigszins uitdrukking te geven aan haar volmaaktheid, om de hoedanigheden van de ziel – de waarheid, schoonheid en intelligentie, het verlangen van de ziel naar volmaaktheid zelf – uit te drukken in het incarnatieproces, begint de ware evolutie van de man of vrouw. Het moment waarop dat gebeurde, bepaalt voor ieder individu het punt in evolutie.
Door talloze incarnaties streeft de ziel ernaar haar goddelijke aard in tijd en ruimte uit te drukken in haar opeenvolgende persoonlijkheden, via het fysieke, emotionele en het mentale lichaam, soms als man, dan weer als vrouw. Zij werkt aan de totstandbrenging van deze wens, dit verlangen om haar aard en hoedanigheid te repliceren in een fysieke tegenhanger. De ziel begiftigt haar tegenhanger met de middelen voor ontwikkeling tot haar eigen volmaaktheid. Zo komt het Plan van God tot uitvoering. (Benjamin Creme, De kunst van het leven)

Eeuwenlang verhindert de overheersing van de stof een duidelijke uitdrukking van de ziel; evolutie vordert slechts langzaam. Wanneer ten langen leste de tegengestelde polen van zijn natuur in elkaar zijn opgegaan, beseft de mens dat de tweedeling slechts schijn is, de tegenstelling onecht. Dan ziet hij dat alles Eén is, dat geest en stof slechts twee aspecten zijn van één goddelijk Geheel, en de beperkingen van het verleden slechts illusie. Zonder de strijd van tegenstellingen en de frictie die daaruit voortkomt, zou de vooruitgang van de mens werkelijk traag zijn. Frictie is het vuur dat hem op zijn weg voortdrijft, aspiratie het licht dat hem steeds hoger roept. Zo legt de mens na verloop van tijd de beperkingen van de stof af, en doordringt deze met de uitstraling van zijn geestelijke waarheid. Het is de taak van de mens om de materie te vergeestelijken en om de substantie van de planeet, in elk natuurrijk, tot een volmaakte weerspiegeling te maken van de Hemelse Mens waarvan ze het lichaam is. Conflict en oorlog, geweld en haat, het zijn slechts de voorbijgaande manifestaties van het onvermogen van de mens om, vooralsnog, zijn ware aard tot uitdrukking te brengen. De tijd nadert snel dat zijn waarheid zal zegevieren, dat zijn schoonheid zal uitstralen en dat zijn goedheid zich voor allen zichtbaar zal openbaren. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De paren van tegenstelling’)

De geschiedenis laat zien dat de evolutie slechts langzaam verloopt; niettemin zal de mens in dit komende tijdperk verre het tempo overschrijden dat zelfs zijn roemrijkste voorouders bereikten. Grote veranderingen in ’s mensen sociale leven en organisatie zullen tot nog toe onaangeboorde energieën vrijmaken, en een wervelwind van hervorming in de wereld ontketenen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen hun belofte ten volle waarmaken en de vermogens ontplooien die zo lang in stille sluimer hebben gelegen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende tijd’)

Onthechting
We moeten een punt bereiken waarop wat er met ons gebeurt niet zo belangrijk meer is; wat andere mensen van ons denken, helemaal niet belangrijk is; wat andere mensen tegen ons zeggen en hoe ze ons belasteren, niet belangrijk is en eenvoudig overwonnen wordt. We moeten tegen kritiek kunnen en zelf niet kritiseren. Als we alles in één woord zouden samenvatten, dan is onthechting de sleutel tot het proces van evolutie.
Onthechting is: het zelf kwijtraken. Gehechtheid is het zelf zien als het middelpunt van de wereld. Onthechting is vergeten dat er een middelpunt van de wereld is en dat wij dat zijn. Onthechting betekent de fysieke, astrale en mentale uitrusting gebruiken om uitdrukking te geven aan de ziel, zo veel als we kunnen. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerken)

Bewustzijn groeit door aspiratie naar dat wat hoger ligt. Maar we zijn natuurlijk lui. Dit is de moeilijke weg en daarom is het pad van evolutie zo langzaam en lang en moeizaam. De weg voorwaarts is juist die van verzaking. Verzaking is een ander woord voor onthechting. Maitreya gebruikt het woord onthechting. Ik heb nog niet opgemerkt dat Hij het woord verzaking heeft gebruikt, maar onthechting gebruikt Hij steeds. Het is hetzelfde. Het pad van evolutie is het pad van verzaking, het pad van onthechting. Het proces, de techniek van verzaking, is onthechting. Hoe evolueren we? Wat is de feitelijke aard van het pad? We kunnen niet gaan zitten en onszelf voornemen: “Vandaag ga ik het astrale voertuig overwinnen. Ik ga laten zien dat ik mijn mentale voertuig beheers.” Hoe doen we dat? “Ah, de deva’s! Ik ga de deva’s beheersen. Zal ik een zweep pakken?” Vroeger deed men dat. Deugdzame christenen namen bij elk vasten hun zweep ter hand en liepen door de stad zichzelf te geselen. Wat ze in werkelijkheid probeerden te doen, was het fysieke elementaal beheersen. Ze hadden er geen besef van dat iedere keer dat ze een elementaal raakten er twee voor in de plaats kwamen. Er zijn gemakkelijker wegen, de wegen van onthechting. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II

[Maitreya] zal spreken over eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Deze drie. Hiermee geeft Hij drie uiterst effectieve evolutiekrachten aan. Ze zijn effectief omdat het de hoofdzaken zijn. Het zijn de hoofdzaken, omdat je alleen door toenemende onthechting kunt vorderen tot het punt waarop je Meester wordt, Zelf-verwerkelijking bereikt. Alleen door eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest kun je onthecht raken. Tenzij je onthecht raakt, zijn de andere twee niet mogelijk. Tenzij je de andere twee nastreeft, kun je niet onthecht raken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III

Dienstbaarheid
Mijn Broeders en Ik zien deze komende tijd als een gelegenheid tot dienstbaarheid.
Ook Wij, Mijn vrienden, groeien door het manifesteren van deze goddelijke eigenschap
Alles wat van God stamt, Mijn broeders, kent slechts dienstbaarheid. Leer en geloof dat dit zo is. Door dienstbaarheid aan de mens, zal de mens tot God komen. Zo is het altijd geweest. Maak een leven van Dienstbaarheid je gelofte voor de toekomst en ken de gelukzaligheid van Gods liefde. (Maitreya, uit Boodschap nr. 75)

Dienstbaarheid is de hefboom op het pad van evolutie. Door dienstbaarheid leren we ons te vereenzelvigen met dat wat we dienen en daarmee treedt een verschuiving op van ons centrale brandpunt. Dit verschuift van het persoonlijke, het zelfzuchtige, naar het onpersoonlijke, het onzelfzuchtige. En zodoende vereenzelvigen we ons steeds meer met steeds meer. De weg daarheen is door dienstbaarheid. Daarom werd ze ingesteld door de Christus in Palestina, als hefboom voor het evolutieproces, omdat, wanneer we beginnen te dienen, we steeds meer gedecentraliseerd raken, we ons met steeds meer vereenzelvigen, totdat we ons kunnen identificeren met alles wat bestaat. En wanneer we ons kunnen vereenzelvigen met alles wat bestaat, zijn we alles wat bestaat. Dan zijn we God. Dan maken we onze Goddelijkheid vrij. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Degenen die het evolutiepad sneller zouden willen doorlopen, wordt heden een unieke gelegenheid tot dienstbaarheid en groei aangeboden. De taak van hervorming op zich nemend en op die manier het Plan en de wereld dienend, kunnen zij nieuwe, naar geestelijke vooruitgang afgemeten normen instellen en de vooruitgang voor de mensheid als geheel versnellen. Dat is de uitdaging van deze tijd. De hedendaagse discipelen hebben de kans de evolutionaire vooruitgang te verhaasten voor al degenen die zullen volgen, op die manier het Plan van de Logos op een zeer krachtige wijze dienend. Dien en groei. Dien en groei. Dat is de sleutel van vooruitgang op het pad. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Het is Mijn bedoeling om jullie de antwoorden voor te leggen op het dilemma van de mens, om jullie te tonen dat de toekomst een ongelooflijke belofte inhoudt voor allen.
Met Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zal Ik jullie laten zien hoe jullie je goddelijkheid kunt openbaren en je erfdeel ontvangen. Ik ben van plan de mensheid bewust te maken van haar werkelijke waarde, haar ware mogelijkheden, en haar te tonen dat in ieder mens een verheven zoon van God leeft. Als de mensen Mij volgen, zal Ik hen stap voor stap leiden door het proces van inwijding, waarvan Ik het zegel bewaak. Op deze wijze zullen zij de God openbaren die in hen huist. (Maitreya, uit Boodschap nr. 24)

Spaanse tieners geven aanzet tot “studentenlente”
Geconfronteerd met dramatische bezuinigingen in het onderwijs die door de Spaanse overheid zijn opgelegd aan een land dat in de greep verkeert van een werkloosheid van 23 procent, waarvan meer dan 50 procent tussen de 16 en 24 jaar, gingen Spaanse jongeren – inclusief veel scholieren uit het voortgezet onderwijs – in Valencia (het oostelijk deel van Spanje) de straat op om tegen de crisismaatregelen te protesteren. De spanning liep het hoogst op in Barcelona, waar politie en universiteitsstudenten botsten toen meer dan 30.000 mensen de straat op gingen. De protesten verspreidden zich over verschillende steden, nadat sommigen ’s nachts bij universiteiten gekampeerd hadden in een beweging die op Twitter de bijnamen Primaveraestudiantil (“Studentenlente”) en Tomalafacultad (“Neem de faculteit”) kreeg. In Madrid floten studenten en riepen voortdurend leuzen als “Minder bezuinigingen, meer onderwijs!”
“Wij hebben niet voor deze crisis gezorgd maar we betalen er wel in alle opzichten voor,” aldus de leider van de studentenvakbond Tohil Delgado, die klaagde over de overvolle lokalen, het gebrek aan geld voor centrale verwarming of bibliotheekdiensten en de duizenden onderwijsbanen die zijn wegbezuinigd. “Ze korten op het openbare onderwijs, ze geven ons geen uitzicht op werk en daarbovenop geven ze ons, wanneer we democratisch protesteren, totaal ongestraft een pak slaag.” De spanningen liepen hoog op toen de politie in Valencia een charge uitvoerde tegen een groep tienerdemonstranten en hen beledigde en met wapenstokken sloeg. Politieagenten noemden de studenten “de vijand” en dat lokte een reactie uit – van studenten en hun ouders – tegen de politie, met posters en kreten als “Wij zijn het Volk, niet de Vijand”.
Een van de studenten zei: “We gaan niet met de armen over elkaar zitten terwijl zij doorgaan met een golf van repressieve bezuinigingen die iedereen treffen, van studenten tot gepensioneerden. Het is niet genoeg om deze repressie alleen maar aan te klagen; we moeten het definitief stoppen.” (Bron: El País, Spanje)
Demonstraties voor mensenrechten in Tibet
Op 10 maart 2012 vonden er wereldwijd demonstraties plaats op de 53ste gedenkdag van de Tibetaanse opstand in 1959 tegen het Chinese bewind en om de Tibetanen te gedenken die zichzelf in brand hebben gestoken uit protest tegen China’s schending van hun vrijheid van religie. In het afgelopen jaar hebben 28 Tibetanen, de meeste van hen monniken, zich in brand gestoken uit protest tegen het Chinese bewind. In ongeveer 30 landen vonden demonstraties plaats, waaronder de VS, de Filippijnen, Brazilië, Australië, Oekraïne, Japan, Spanje, India, Rusland, het VK, Canada, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Nederland, Portugal, Zweden, België en Denemarken.
In de Taiwanese hoofdstad Taipei droegen honderden mensen namaakdoodskisten mee die bedekt waren met de Tibetaanse vlag en foto’s van de Tibetanen die zich sinds maart 2011 hebben opgeofferd. Ze liepen door de stad en droegen spandoeken waarop stond: “Verbrand voor Tibet” en “Offerde zich op voor de vrijheid”. Toen de stoet de Sun Yat-sen Herdenkingshal bereikte, gingen de deelnemers drie minuten zwijgend op straat liggen om de Tibetanen te herdenken die hun leven voor de Tibetaanse zaak gegeven hadden. “Wanneer je op straat ligt, denk dan aan de Tibetanen die op Tibetaanse bodem vielen omdat ze neergeschoten werden door Chinese troepen, toen ze de straat op gingen en vrijheid eisten, precies zoals wij nu doen,” aldus de organisator.
Er vonden demonstraties plaats in steden overal in de VS. In New York liepen 2000 mensen naar het hoofdkantoor van de VN, en eindigde de mars met een wake bij kaarslicht op het Union Square (“Plein van de Eenheid”). “Wij willen vrijheid voor Tibet en de terugkeer van de Dalai Lama,” zei Sonam Gyatso, vice-president van de Tibetaanse Gemeenschap van New York en New Jersey.
Bij een andere demonstratie in New York hebben drie mannen onder alle weersomstandigheden in een parkje tegenover de Verenigde Naties onder een Tibetaanse vlag gezeten en waren sinds 22 februari in hongerstaking – zij dronken alleen water. Een van de demonstranten, Shingza Rinpoche (31 jaar), een prominente Tibetaanse monnik, had zijn land verlaten om in India te gaan wonen, maar was onlangs naar New York gekomen uit solidariteit met zijn landgenoten. Hij vertelt dat de groep een petitie naar de Verenigde Naties heeft gestuurd met vijf eisen, inclusief een verzoek om een commissie van onderzoek naar de kritieke situatie in hun vaderland, waar onlangs zelfs een jonge moeder zichzelf in brand had gestoken. Net als de Tibetanen die zichzelf al van het leven beroofden, zijn de drie mannen bereid zich op te offeren in de hoop dat de wereld spoedig van hun benarde toestand doordrongen zal raken. De Verenigde Naties zeggen de brief van de Tibetanen ontvangen te hebben en de zaak te bestuderen.
In Tibet zelf is het zeer gevaarlijk om te protesteren. Op 4 maart begonnen 700 studenten te protesteren, nadat ze ontdekt hadden dat hun nieuwe studieboeken nu in het Chinees gedrukt waren in plaats van in het Tibetaans. De jongeren begonnen hun boeken te verscheuren en probeerden de stad in te marcheren om hun recht op de Tibetaanse taal te eisen. Ze werden door hun leraren tegengehouden die vreesden dat wanneer het protest zich over heel Tibet zou uitbreiden in deze gevoelige periode, de gevolgen voor zowel de scholen als de studenten nog ernstiger zouden zijn dan gewoonlijk. (Bron: Taipei Times; Associated Press; FreeTibet.org)
Frankrijk — het volk in opmars
Les indignés, de beweging van ‘verontwaardigden’ in Frankrijk, treft voorbereidingen voor een grootschalige protestcampagne. Evenals hun tegenhangers in Spanje – Los Indignados – en de Occupy-beweging die zich over grote delen van de wereld verspreid heeft, vertegenwoordigen Les Indignés een eis ten behoeve van miljoenen mensen in Frankrijk, die lijden onder de steeds pijnlijker wordende bezuinigingsmaatregelen. Hun gelederen omvatten mensen van alle rangen en standen; wat hen verenigt is vastberadenheid om corrupte, zichzelf verrijkende leiders af te zetten en ten dode opgeschreven systemen te verdrijven. Ze eisen een eind aan het oude regime dat ze verwerpen omdat het hen niet langer vertegenwoordigt.
Er zijn talloze protestmarsen georganiseerd die beginnen in steden verspreid over heel Frankrijk; de bedoeling is dat de deelnemers vlak voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Parijs samenkomen. De wandelaars zijn al onderweg en naderen de Franse hoofdstad vanuit steden als Bayonne, Lille, Marseille, Toulouse. Zij zullen op 21 april 2012 in Parijs aankomen.
Het manifest en de blogs van de activisten verwerpen de status quo in niet mis te verstane termen: “Zij vertegenwoordigen ons niet meer! Tientallen jaren zijn de politici oorlogen begonnen, hebben onze individuele vrijheid beknot, onze nutsbedrijven verkocht. Of ze nu links of rechts zijn, de politieke partijen worden geregeerd door de financiële markten en hebben ons niets te bieden dan bezuinigingen, massaontslagen en sociale ellende… Het is tijd om een heel nieuwe manier en organisatie van leven te bedenken. We zijn burgers die walgen van de huidige situatie en gezamenlijk hopen op een blijvend rechtvaardige samenleving die waardige levensomstandigheden voor allen waarborgt.”
De activisten zijn van plan tijdens hun mars openbare ruimten te “herbestemmen teneinde de logica van ‘ieder voor zich’ te doorbreken en het ‘samen leven’ te herdefiniëren… We zijn ervan overtuigd dat evolutie alleen maar kan komen uit de verbinding van deze lokale alternatieven met nationale of zelfs internationale samenwerking. Dus sturen we een oproep aan alle burgers, gemeenschappen, netwerken en gezelschappen om bij ons langs te komen op de stoep, om zich dit project toe te eigenen en met ons mee te marcheren om over heel Frankrijk een volkssamenkomst te beginnen. Wij willen dat deze lente een tijd van waardigheid, solidariteit en hoop wordt. Wij geloven in weerstand en burgerlijke ongehoorzaamheid om dit te bereiken. Wij zijn één. Wij zijn één volk, wij zijn een volk van pelgrims!” (Bron: blogsmediapart.fr)