Vragen en antwoorden – april 2012

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya inmiddels gegeven?
A. 59 (per 10 maart 2012)

V. 1) Waren de nieuwe interviews nog steeds in Brazilië? 2) Zijn alle interviews met Maitreya in Brazilië in het Portugees?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Is Maitreya al op de Japanse televisie verschenen?
A. Nee.

V. De ongebruikelijke zonnevlammen die zich nu voordoen moeten haast wel een energetisch effect op de wereld hebben. Of is dat effect slechts fysiek, zoals drastische veranderingen in de weerspatronen?
A. Deze hebben effect op zowel de fysieke als de mentale gebieden.

V. Venus en Jupiter staan momenteel bijna op één lijn. 1) Heeft deze samenstand invloed op onze planeet? 2) Wat voor invloed? Positief?
A. 1) Ja. 2) Ja, bijzonder.

V. Wat voor gedrag is destructief in een groep?
A. Elk soort gedrag dat de saamhorigheid van de groep verstoort.

V. Jaren geleden was het misschien zo dat Iran niet bezig was kernwapens te ontwikkelen. Is het nu zo dat het land na jarenlang te zijn lastiggevallen en bedreigd door buurlanden uiteindelijk de behoefte gevoelde om wel een kernarsenaal te ontwikkelen?
A. Ja, door de constante druk en handelsembargo’s van de Verenigde Staten en bovenal het feit dat Israël over de atoombom beschikt en heeft gedreigd om al zijn slagkracht te gebruiken, heeft Iran nu het gevoel dat er weinig anders op zit dan een nucleaire zelfverdediging aan te leggen, al is het met tegenzin.

V. Welke landen vormen in de ogen van de Meesters de grootste bedreiging voor de wereldvrede?

A. 1) Israël, 2) Iran, 3) de Verenigde Staten.

V. De Meester Djwhal Kuhl raadt aspiranten aan “licht in het zadel te zitten”. Kunt u hier iets meer over zeggen? Waarom is dit belangrijk?
A. De uitdrukking “licht in het zadel zitten” betekent ontspannen zijn. Al te veel aspiranten zijn veel te intens, nemen elk aspect van het leven echt heel erg serieus en vinden dat anderen dat ook moeten doen; ze vinden het erg als anderen niet doen zoals zij. Konden ze wat meer ontspannen en “licht in het zadel zitten”, dan zouden ze sneller bruikbare, praktische discipelen worden.

V. Is er een manier waarop je de intuïtie kan ontwikkelen, net zoals de siddhi’s, naar verluidt, helpen om bepaalde psychische of spirituele vermogen te ontwikkelen?
A. De intuïtie is een zielehoedanigheid. De ziel weet omdat ze weet, ze hoeft niet volgens een rationele methode na te denken, zoals het lagere denken. Wanneer iemand door middel van meditatie een nauw contact met de ziel heeft bereikt, ontwikkelt de intuïtie zich vanzelf op natuurlijke wijze.

V. Bestaat er momenteel gevaar voor een kernoorlog?
A. Zolang er kernwapens bestaan en zolang regeringen met elkaar wedijveren en ruzie maken, bestaat er altijd de mogelijkheid van een kernoorlog. Maar denk ik dat er momenteel een risico is dat er een kernoorlog uitbreekt? Nee, volgens mij niet.

V. Een aantal video-‘deskundigen’ heeft, samen met de grootste ufo-onderzoeksgroep in de VS, verklaard dat de video-opnamen van Maitreya’s ‘ster’ boven Jeruzalem in januari 2011 bedrog was, zonder dat ze de moeite hebben genomen om andere ooggetuigen te vinden of te interviewen. Kan uw Meester zeggen hoeveel mensen die avond de ‘ster’ boven de Tempelberg hebben gezien?
A. Verscheidene duizenden.

V. U heeft gezegd dat de vier ufo-‘sterrren’ elk even groot zijn als vijf voetbalvelden, maar op de foto van de ‘ster’boven de Tempelberg die in Share International werd gepubliceerd zien die er aanzienlijk kleiner uit. Kunnen de Ruimtebroeders de grootte van de ufo-‘sterren’ veranderen, net als hun vorm en kleur?
A. Ja.

V. De voormalige president van Tsjechië Václav Havel stond bekend als pleitbezorger voor vrijheid, mensenrechten, rechtvaardigheid, waarheid en liefde voor allen. 1) Was hij bekend met Maitreya’s aanwezigheid? 2) Zijn overlijden wekte weer de geest van eenheid en vrijheid op die tijdens de ‘fluwelen revolutie’ van 1989 gevoeld werd en bij zijn begrafenis gingen duizenden mensen de straat op, terwijl vele anderen het op tv bekeken. Het was allemaal heel ontroerend en veranderde de gebruikelijke sfeer van de kerstdrukte helemaal. De energie die werd opgeroepen bracht mensen tot stilstand, en liet hen vanuit een hoger gezichtspunt denken over andere sferen, hun leven en hun bestemming. Was hier iets bijzonders aan de hand?
A. 1) Ja. 2) Nee.

V. In de anderhalf jaar na de bekendmaking van de vondst in India van een prehistorische grottekening van ufo’s en iemand in een ruimtepak, waarvan uw Meester bevestigde dat die duizenden jaar oud was, is er verder niets over geschreven. Behalve de gebruikelijke paranormale en ufo-websites werd het verhaal door geen van de grote nieuwsagentschappen overgenomen. 1) Werd het bericht genegeerd omdat redacties het te bizar en ongeloofwaardig vonden of 2) werd het gecensureerd vanwege de controversiële gevolgen die het zou hebben voor de ufo-doofpot? 3) Is er gevaar dat de tekening of de grot opzettelijk worden vernietigd?
A. 1) Ja. 2) Nee. 3) Nog niet.

V. Uw Meester heeft eens gezegd dat ongeveer eenderde van de mensen die door het Amerikaanse rechtsstelsel ter dood zijn gebracht, onschuldig zijn. Op 21 september 2011 werd Troy Davis door de staat Georgia geëxecuteerd voor de vermeende moord op een politieagent buiten diensttijd in 1989. Voordat hij geëxecuteerd werd, zei Davis: “Ik ben onschuldig… Ik vraag alleen … dat u deze zaak grondiger onderzoekt zodat u eindelijk de waarheid vindt. Ik vraag mijn familie en vrienden om hiervoor te blijven vechten.” Ook al leidde hij niet een heel positief leven, er heerst nog steeds twijfel of hij wel schuldig was. Was hij echt onschuldig?
A. Ja.

V. De Wereldbank heeft onlangs aangekondigd dat het percentage mensen dat in extreme armoede leeft (d.w.z. van minder dan circa 1 euro per dag)  in de jaren 2005-2008 in alle delen van de derde wereld is afgenomen. Daarnaast zei de Wereldbank dat voorlopige cijfers aangeven dat het percentage mensen dat in 2010 in extreme armoede leefde minder dan de helft was van het percentage in 1990. 1) Hoe nauwkeurig zijn deze cijfers van de Wereldbank? 2) Neemt extreme armoede af, zoals de Wereldbank zegt?
A. 1) Niet nauwkeurig. 2) In tegendeel, er zijn meer mensen in de zogeheten ‘ontwikkelde landen’ die aan ‘nieuwe armoede’ lijden, door het verlies van inkomen, onderdak, enzovoort. In de VS, Japan en Europa neemt het aantal mensen dat in armoede leeft juist toe.

De hoeveelheid geld neemt ook toe, maar dat gaat naar de mensen die het al hebben. De Wereldbank meet alleen de welvaart in de wereld, maar die komt zoals altijd terecht bij degenen die al genoeg hebben. De rijken worden rijker en de armen worden armer, dus er zijn meer armen in de derde wereld en meer armen in de ontwikkelde landen, met name Amerika, Europa en Japan.

V. Wat doet nucleaire vervuiling met het etherisch lichaam?
A. Het breekt ons immuunsysteem af en stelt ons daarmee bloot aan allerlei ziekten.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.