Maandblad

Het maandblad Share International combineert twee belangrijke stromingen – de politieke en de spirituele. Het laat de samenhang zien tussen de politiek, sociale, economische en spirituele veranderingen die nu op wereldschaal plaatsvinden en tracht praktische stappen te stimuleren die onze wereld langs eerlijker en rechtvaardiger lijnen zullen vernieuwen.

De beknopte Nederlandstalige uitgave Share Nederland verschijnt tien keer per jaar en bevat de belangrijkste artikelen uit het Engelstalige maandblad Share International.

- Activiteiten in Nederland en België

Stichting Share Nederland

De Britse esotericus en kunstschilder Benjamin Creme, hoofdredacteur van het Engelstalige maandblad Share International, verspreidt sinds 1975 informatie over de Wereldleraar, Maitreya, en wordt in Nederland bij zijn werk gesteund door de stichting Share Nederland.

Donateurs van deze stichting worden van de ontwikkelingen rond Maitreya’s naar buiten treden op de hoogte gehouden via het maandblad Share Nederland, een beknopte versie van 
Share International
.

U bent van harte welkom donateur te worden van Share Nederland. Dit kan al (indien financieel haalbaar) vanaf € 35,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u tevens 10 maal per jaar Share Nederland.
Losse nummers: € 4,50

Overmaking op:
IBAN: NL23 INGB 0000 1204 68
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Share Nederland.

Een abonnement op het (uitgebreidere) Engelstalige
Share International
kost € 45,00 per jaar.
Los nummer: € 5,50

Overmaking op:
IBAN: NL71 INGB 0001 4108 68
BIC INGBNL2A
t.n.v. Share International.

U kunt hier on-line uw abonnement bestellen.

Wonderenblad

De afgelopen jaren heeft Share Internationaleen groot aantal berichten gepubliceerd over wonderen uit de hele wereld die duidelijk maken dat Maitreya, de Wereldleraar, nu in de wereld is. Foto’s van veel van deze wonderen zijn nu verzameld in een kleurenbrochure van vier pagina’s, met korte beschrijvingen. De brochure, gedrukt op matglanzend papier, kost 25 ct per stuk, plus verzendkosten. Maak het bedrag over voor het gewenste aantal exemplaren op ING rekeningnummer 120468 t.n.v. Share Nederland, o.v.v. “Wonderenblad”

Postadres:

Share Nederland
Postbus 41877
1009 DB Amsterdam

Bezoekadres:
Tweede Oosterparkstraat 322
1092 BV Amsterdam.

Tel. (020) 694 6262
E-mail share.nederland[at]sharenl.org

Geopend: ma. 13.00 – 16.00
di. t/m vr. 11.00 – 16.00
za. 13.00 – 16.00

In het Informatiecentrum van Share Nederland kunnen belangstellenden terecht voor vragen, voor de boeken van Benjamin Creme, het nieuwste nummer van het maandblad Share International of de beknopte Nederlandse editie Share Nederland. Vragen kunnen ook per email worden gesteld.

Alle informatie ligt ter inzage in het Informatiecentrum:

Achtergrondinfo, boeken en het maandblad
Share Nederland zijn hier verkrijgbaar.
Regelmatige lezingen op basis van
de boeken van Benjamin Creme, evenals Transmissie-meditatieworkshops.