De ultieme keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensheid eindelijk de dwaasheid van haar huidige fascinatie voor geweld en oorlog inziet en afstand doet van de middelen voor de uitvoering van haar gewelddaden, zal zij een opmerkelijke transformatie ondergaan. De eerste tekenen van deze hoogst welkome verandering in het menselijk gedrag kunnen worden gezien in de miljoenen die nu demonstreren om oorlog aan de kaak te stellen en rechtvaardigheid en vrede te eisen. Deze demonstraties, spontaan en wereldwijd, zijn een onbetwistbare aanwijzing dat de mensheid gereed is om afstand te nemen van het verleden en, indien correct geleid, van richting te veranderen. Deze tijd komt snel naderbij.
Te midden van het trauma en de gespannen omstandigheden van het heden, presenteert zich een nieuwe kijk op de toekomst aan het hart en denken van miljoenen die er, in meerdere of mindere mate, op reageren. Mensen worden zich bewust van de noodzaak van vrede wil de mensheid overleven. Slechts weinigen betwijfelen dit in hun hart, hoezeer zij ook in oorlog verwikkeld zijn. Zo is alles gereed voor de ultieme keuze waar de mensheid voor staat.
Voor de gemiddelde toeschouwer wordt de wereld verscheurd en gedomineerd door degenen die de visie van vrede niet delen, die in elke grote brand slechts kansen zien voor rijkdom en macht. Ofschoon zij met velen zijn, zijn de meeste mensen moe van de zinloosheid van oorlog en op zoek naar strategieën om voorgoed een einde te maken aan zulke dwaasheid. In hun harten brandt de hoop op een nieuwe tijd van vrede en vooruitgang voor allen. Deze mensen, in elk land, vertegenwoordigen de hoop van de wereld.
Tot hen zal Maitreya Zich richten bij Zijn verschijning. Aan hen legt Hij, ook nu al, de visie van de toekomst voor. Zij zullen, met vele miljoenen tegelijk, snel reageren op Zijn pleit en de hoop ontbranden voor allen.
Zo zal Maitreya de mensen ervan overtuigen dat verdere roekeloze strijd nutteloos en gevaarlijk is; dat de huidige problemen mondiaal zijn en niet door oorlog kunnen worden opgelost; dat alleen samenwerking de mensen vrede en overvloed zal brengen; dat zij alleen als broeders, hand in hand, de nieuwe wereld kunnen binnentreden die wacht op hun zorg.
Aldus zullen mensen besluiten en de afgrond achter zich laten. Aldus zullen zij hun keuze kenbaar maken voor leven en geluk en, met hun ogen sprankelend van hoop, samen beginnen aan de taak van wederopbouw van deze wereld.
De tijd van beslissing is nabij, bijna aangebroken. Maitreya is gereed, vol geestdrift om de weg te tonen, de nieuwe richting aan te geven. Miljoenen wachten op Zijn raad en inspiratie, wijsheid en liefde. Maitreya zal de toekomst voor allen waarborgen.

Noot van de redactie: Helaas moet, in het licht van de huidige conflicten in een aantal plaatsen in de wereld, de oproep tot de mensheid om oorlog voor altijd uit te bannen, worden herhaald. Gelukkig voor de wereld en voor hen die in het geweld en de uitwerkingen ervan verstrikt zijn, maken burgers over de hele wereld de juiste keuze: zij keren oorlog de rug toe en verwelkomen degenen die ervoor vluchten. Share International heeft besloten om dit artikel opnieuw te drukken in de wetenschap dat steeds meer mensen zien dat “verdere roekeloze strijd nutteloos en gevaarlijk is” en zij maken “hun keuze voor leven en geluk kenbaar”.

V. Kunt u misschien een kleine indicatie en wat hoop geven in deze voor de wereld deprimerende periode: reageren mensen goed op Maitreya en Zijn raad?
A. Ja, zeer goed.

V. Ik zie dat Venus, Mars en Jupiter momenteel alle op één lijn staan. Ik hoop dat dit een gunstige invloed heeft voor onze arme planeet die snakt naar elke hulp die maar mogelijk is?
A. De positie van deze planeten is geen toeval. Zij hebben een krachtige invloed op het leven op deze planeet en momenteel is hun invloed onontbeerlijk en goed.

V. Denkt u dat de migrantencrisis en alle andere grote kwesties die een climax van urgentie lijken te bereiken, beschreven kunnen worden als de periode van het cruciale Zwaard des Onderscheids in de ontwikkeling van de wereld?
A. Ja, zo zou je ze kunnen beschrijven.

V. Ik zou graag willen weten of de stroom van immigranten naar elk land onderdeel uitmaakt van een plan van de Meesters?
A. Nee.

V. Ik zie dat er in een aantal recente brieven data worden gegeven, waarvan één een specifieke datum geeft wanneer “Maitreya komt”. Maar ik zag ook dat Benjamin Creme niets over die datum zei. Kunt u uitleggen waarom er geen commentaar op of bevestiging van de datum was die specifiek door de woordvoerder werd gegeven?
A. Een ‘woordvoerder’ is niet per se volkomen nauwkeurig. Zulke indicaties zijn bedoeld om de ‘luiaards’ te wekken. Maitreya geeft geen exacte data; exacte data zijn afhankelijk van heel veel factoren die met elkaar samenhangen. Maitreya Zelf weet waarschijnlijk de exacte datum niet, ofschoon Hij heeft gezegd dat de ‘tijd vaststaat’.

V. In het vorige nummer van Share International stond een brief (Hoge verwachtingen) over het ‘visualiseren’ van het aantal toehoorders bij lezingen. Wij schreven die brief en wilden er graag op wijzen dat we ook advertenties hadden geplaatst, folders hadden gemaakt en de gebruikelijke energie hadden gestoken in het bekendmaken van de lezing. We wilden niet suggereren dat je er passief alleen maar het beste van hoeft te hopen. Dank u.
A. Ja. Elke inspanning is de moeite waard, want je weet niet van tevoren of de Meesters iets zullen bijdragen.

V. Ik begrijp dat er tegen het einde van dit jaar een wereldwijde economische ineenstorting zal plaatsvinden (zie Share International maart 2015). Betekent dit dat de wereld zoals we die kennen zeer spoedig ten einde zal komen, of zal Maitreya dat voorkomen?
A. Nee. Dat betekent het geenszins. Wij hebben het over een economische ineenstorting.

V. Als de overgang naar een nieuw systeem tegen het einde van 2015 begint en Verklaringsdag begin 2017 zal plaatsvinden, dan zal de situatie in de wereld gedurende 2016 waarschijnlijk snel verslechteren. Moeten we WO3, epidemieën, voedsel-/water-/olietekorten, stroomonderbrekingen, rellen e.d. verwachten?
A. Hopelijk niet. Zeker geen Derde Wereldoorlog. Dit is overdrijving. Waarschijnlijk wordt het gewoon moeilijk voor veel mensen.cs1

V. 1) Is de Meester Jezus momenteel een kardinaal in de katholieke kerk? 2) Zal de Meester Jezus (zonder zichzelf paus te noemen) met paus Franciscus samenwerken om de hele mensheid/alle godsdiensten te verenigen?
A. 1) Nee. 2) De Meester Jezus werkt op mondiaal niveau. Dit omvat de paus en andere religieuze leiders.

Boodschap bij de metro
Ik wil graag over een ervaring vertellen die op 15 februari 2014 in Parijs plaatsvond. Ik kwam ’s avond omstreeks 22.30 uur uit een restaurant met mijn vriend en twee van onze vrienden. We liepen met hen mee naar de metro. Toen we de metro naderden, zag ik een violist die voor de ingang zat en een prachtige melodie speelde, met zijn vioolkist open voor geld. Ik heb hem daar nooit eerder gezien, hoewel ik al jaren in deze wijk woon. Hij was in de 40, blank, met spierwit haar en een heel blanke huid, bijna als een albino, en droeg een felgroene wollen pet zonder klep. Wat me opviel was dat hij nog zo laat zat te spelen terwijl het erg koud en winderig was waar hij zat.
Toen we vlakbij hem waren, kreeg ik een erg intens gevoel. Mijn hart bonsde. Ik had een onbedwingbaar verlangen om hem geld te geven. Toen ik hem het geld gaf, sloot hij zijn ogen terwijl hij zijn hoofd ophief. Ik voegde me weer bij mijn vrienden en zag toen op een pilaar van de metro staan: “Fijne dag” en op de andere pilaar: “Je bent geliefd” – vreemd omdat het er in het Engels stond. Ik keek weer naar de violist, hij staarde intens naar me. Het was als in een droom, een beetje mistig, met een erg intens gevoel.
Die nacht droomde ik indringend over wat er was gebeurd. Ik kwam daar een paar dagen later weer om een foto van de twee opschriften te maken, maar ze waren er niet meer.
Kan Benjamin Creme mij zeggen of deze man een bijzondere persoon was? En wie had die zeer positieve woorden geschreven?
Met veel dank alvast en dank u voor wat u voor de wereld doet.
C.R.D., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘violist’ een discipel van de Meester Jezus was.

Bezegeling van goedkeuring
Op 26 mei 2015 gaf Michiko Ishikawa een lezing in Nagoya (Japan). In de pauze opende een kleine man van in de 70 de deur waar duidelijk ‘Alleen personeel’ op stond en stapte de kamer binnen. Hij zei dat hij op zoek was naar een toilet, dus wees ik hem de weg. Plotseling zei hij: “Dat is precies goed.” Ik vroeg; “Wat?” Hij zei weer: “Dat is precies goed.” Ik realiseerde me dat hij op de lezing van Michiko Ishikawa doelde. Hij was rustig en zei niet veel, maar hij maakte een blijvende indruk op me.
Was hij een bijzondere persoon?
I.M., Nagoya (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Een op een
Op 2 oktober 2014 organiseerde onze groep een openbare presentatie en er gebeurde iets vreemds waarover ik u graag een vraag wil stellen.
Een paar weken voor onze presentatie hadden we deelgenomen aan een belangrijk stadsevenement en hadden daar veel aankondigingen van onze komende presentatie uitgedeeld, waarop veel mensen zeiden te zullen komen. De groep hield ook een uitgebreide postercampagne in en rondom de stad. De lezing over Maitreya’s verschijning was getiteld ‘De mensheid op een kruispunt’. Ik zou de lezing geven, maar was opgehouden en kwam tien minuten te laat. Ik was een beetje gespannen omdat ik een grote menigte verwachtte en niet wilde dat zij door mijn toedoen moesten wachten. Toen ik aankwam, was ik heel verbaasd dat er niemand was. Onze groep was aanwezig en had alles klaargezet, maar er waren geen anderen. Er komen gewoonlijk ten minste een handvol mensen. Ik begon te zeggen dat het geen zin had om de lezing te houden, toen er iemand binnenkwam. Ik stelde vlug de microfoon op en nam mijn plaats in voorin de zaal om de lezing te beginnen. De man, die midden 30 was, van gemiddelde lengte, met nogal lang, zwart krullend haar en gekleed als een Westerse student, sloeg een snelle blik op ons gratis informatiemateriaal, pakte een van onze kleurige folders over Maitreya en liep toen naar de eerste rij waar hij op een stoel aan het gangpad ging zitten. Hij had een stapel kranten in zijn armen en nadat hij ze allemaal op een na op de vloer had gelegd, begon hij die ene te lezen. Ik wachtte nog een paar minuten, in de hoop dat er meer mensen zouden komen, maar er kwam niemand. Toen begon ik met de lezing.
De hele lezing door keek de man niet eenmaal op en bleef zijn kranten lezen, de een na de ander. Een enkele keer stopte hij even en deed iets op zijn mobiele telefoon, om daarna weer verder te lezen. Ik vond het heel vreemd. Ik had eerder lezingen gegeven voor een beperkt aantal mensen, maar er was nooit iemand geweest die niet naar me keek of helemaal niet leek te luisteren!
Ik vond het steeds grappiger en ik kreeg zo nu en dan de slappe lach, maar kon me inhouden. Ik probeerde zijn aandacht te trekken door aspecten van ons ‘verhaal’ te vertellen waar veel mensen moeite mee hebben (wonderen, verschijningen van de Meesters, enz.). Wat ik ook zei, er kwam geen enkele reactie van hem. Toen begon ik te proberen echt buitensporig te zijn, door onze premier een idioot te noemen en de huidige regering een groep fascisten!
Nog was er geen reactie, hoewel ik eenmaal dacht te zien dat zijn ogen van zijn kranten opkeken en hij nauwelijks merkbaar glimlachte. Maar, de hele tijd, en dat was even minder dan een uur toonde de jongeman geen reactie, of enige belangstelling.
Ik beëindigde de lezing, er kwam applaus van de groep, maar niets van de man. Hij pakte rustig zijn kranten op van de vloer en ging zonder een woord weg, net zo stil als hij was gekomen. Ik zei tegen een groepslid dat het een heel vreemde ervaring was voor mij en de groep. Maar toen ik het aan andere groepsleden uit andere groepen vertelde, vonden zij allemaal dat het klonk alsof het Maitreya of een andere Meester was, zoals ik zelf ook even dacht.
Was de man een ‘bijzondere’ persoon? Als het een van de Meesters was, waarom gedroeg hij zich alsof hij geen belangstelling had? Was mijn lezing echt zo slecht?
R.S., Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Een groet
De avond voor ik naar een lezing over de Wederverschijning van Maitreya ging, zag ik een handafdruk op mijn magnetron. Eerst dacht ik dat het vingerafdrukken waren, maar ik kon ze niet met een doek wegvegen.
De volgende dag ging ik naar de lezing, niet wetend wat te verwachten. Na afloop kregen we een foto van de ‘hand’ van Maitreya. Die nacht werd ik wakker en zag een verband tussen de afdruk op de magnetron en de foto en realiseerde me dat het geen vingerafdruk geweest kon zijn, omdat de tekening geheel overeenkwam met de foto. Ik liep naar mijn magnetron om nog eens te kijken, maar kon geen spoor van de afdruk meer vinden. Tot nu toe heb ik nog maar een paar keer met Transmissie-meditatie meegedaan, dus ik heb niet veel ervaring en zou dankbaar zijn voor enige opheldering.
P.T., België.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘handafdruk’ doelbewust werd geplaatst door een vertegenwoordiger van de Meester Jezus.

Licht werk
Op een snikhete dag eind juli 2015 reden vijf van ons ongeveer twee uur naar de stad Komagane in de prefectuur Nagano om posters en flyers op te hangen voor een videovertoning die ongeveer een maand later gehouden zou worden. Twee groepsleden gingen per auto naar verschillende stadskantoren en drie van ons liepen in de stad rond met onze flyers.
Kort nadat we waren begonnen, kwam er een dronken man van een jaar of 60 naar ons toe wankelen met een sigaret in zijn hand, die zei: “Is er niet ergens een plaats waar ik mag roken?” Toen zei hij: “Ik waardeer jullie werk… De mensen in Komagane zijn erg aardig en ik houd van deze stad.” We gaven hem toen een flyer en vroegen hem of hij naar onze videovertoning wilde komen. Hij zei dat hij uit Yokohama kwam (nogal een eind weg). Kijkend naar de foto van de heer Creme op de flyer zei hij: “Ik ken deze man goed. Hij was gisteren op tv en zei heel goede dingen.” Toen wees hij naar ons en zei: “Ik ken jou en jou. Jullie hebben goede gezichten.” Nadat we nog wat gepraat hadden, schudde hij ons de hand en ging weg, en zei dat hij nog wat alcohol ging drinken. Tot onze verbazing wilde elke winkel waar we kwamen graag onze posters, de winkeliers zeiden: “Bedankt voor jullie werk.” De stad Komagane was snel vol met posters met de heer Creme. Toen we onze collega’s die per auto gegaan waren, weer tegenkwamen, vertelden zij ons dat de mensen in de stadskantoren en ook de VVV alle posters hadden aangenomen en gezegd dat ze voor verspreiding zouden zorgen.
We hadden het gevoel alsof een Meester toverpoeder over deze stad gestrooid had. Was de dronken man een bijzondere persoon die ons hielp ons werk te doen?
I.M. en anderen, Aichi (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Speciale vaardigheden
Op zaterdag 19 september 2015 voelde ik me een beetje emotioneel en gefrustreerd over mijn karakter en zat daarom in mijn orgonaccumulator en staarde naar Maitreya’s ‘hand’. Ik had er zo genoeg van astraal gepolariseerd te zijn en wilde er echt aan werken om dat te veranderen. Ik vroeg daarom in mijn hoofd aan Maitreya ‘Hoe kan ik mentaal gepolariseerd worden?’ Ik mediteerde daar een poosje op en ging toen weg om wat posters op te hangen voor de aanstaande Share International Expo.
Na een uurtje geposterd te hebben besloot ik te gaan fietsen terwijl het weer nog goed was. Het was een prachtige zonnige herfstdag met bladeren die al kleurden. Toen ik op het punt stond een loopbrug over te gaan die naar het pad in het rivierdal leidt, zag ik een lenige jongeman van midden 20 voor me. Hij had lichtbruin haar in een paardenstaart, was gebruind door de zon en zonder overhemd met een tas over één schouder en een gitaar gegespt om de andere, en hij speelde gitaar en skeelerde tegelijkertijd. Ik zag mensen die hem passeerden, lachen want hij was bijzonder om te zien.
Toen ik hem passeerde lachte hij naar me en zei vrolijk: “Hi” en ik vroeg me af hoe hij de steile heuvel af zou gaan waar we nu dichtbij waren – hij zou zeker zijn gitaar op moeten bergen. Maar nee, ik hoorde hem achter me gitaar spelen, hij haalde me in en passeerde me, en almaar gitaar spelend skeelerde hij de steile heuvel af. Hij bleef spelen terwijl hij de volgende kleinere heuvel voor ons opging. Ik was verbijsterd hoe hij dat deed. Ik kon niet anders dan lachen terwijl ik achter hem bleef rijden. Ik wilde hem niet voorbijgaan omdat ik genoot van zijn spel en hoe hij zich moeiteloos langs het pad voortbewoog.
Terwijl ik hem inhaalde dacht ik dat ik hem een vraag moest stellen. Terwijl ik hem passeerde zei ik: “Hoe kreeg je het voor elkaar zo van de heuvel naar beneden?” Hij lachte en zijn blauwe ogen glinsterden toen hij antwoordde: “Vaardigheid, my lady, vaardigheid.” Toen zei hij: “Met veel moeite, geduld, oefening en inspanning.” Ik knikte terwijl ik langs hem reed en hij zei blij: “Een prachtige dag toegewenst!” Toen hij dit allemaal zei, dacht ik dat het niet iets leek wat iemand van zijn leeftijd zou zeggen. Het was een beetje voornaam of ouderwets om te zeggen “my lady” en de woorden “moeite, geduld, oefening en inspanning” voelden als advies voor mij. Ik dacht daarom dat ik dit moest onthouden en bleef ze tijdens de rest van mijn fietstocht in mijn gedachten herhalen. Ik bleef denken over wat hij zei en plotseling realiseerde ik me dat mijn eerdere vraag aan Maitreya, ‘Hoe word ik mentaal gepolariseerd?’ beantwoord was. “Met moeite, geduld, oefening en inspanning … het is vaardigheid, my lady, vaardigheid.”
Was die jonge gitaarspelende rolschaatser een bijzondere persoon?
H.C., Edmonton (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de rolschaatser een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

Reisbescherming
Begin 1985 reisde ik met een groep over land van Londen naar Nairobi. In Kameroen werd een vriendin ziek en zij en ik bleven achter in een plaatselijk ziekenhuis, terwijl de groep doorreisde. Toen mijn vriendin hersteld was, probeerden we de groep in te halen. We brachten onze eerste nacht door in een dorp waar mijn vriendin haar geld verloor. Er was geen openbaar vervoer dus begonnen we op een rustige weg te liften. Een grote Duitse auto met airco stopte en de bestuurder bood ons een lift aan. Zijn naam was Yusuf, een rustige, kalme man in een loshangend blauw gewaad. We spraken Frans. Hij bracht ons naar de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek waar we overnachtten. De volgende dag bracht Yusuf ons naar de volgende stad waar we herenigd werden met onze groep die door de autoriteiten opgehouden was.
Nu wetend van Maitreya en de Meesters heb ik me de laatste jaren afgevraagd of Yusuf een bijzondere persoon was. Zou uw Meester dat kunnen zeggen?
T.O’B., Milton Keynes (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘Yusuf’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Lichtverschijnselen wereldwijd


Dit kruis van licht werd in 1995 in een vensterruit in de Greenwood Community Church te Elk (Californië, VS) ontdekt door Share International-medewerker Charlie Acker, toen hij controleerde of de lichten in de kerk goed werkten. De plaatselijke Transmissie-meditatiegroep houdt de Transmissie-meditaties in deze kerk. Dit kruis van licht was één van drie die in de kerk gevonden werden. Toen ze ontdekt waren, bevestigde Benjamin Creme’s Meester dat de kruisen door Maitreya geënergetiseerd waren. De vensterruiten bevinden zich nog steeds in de kerk – één gevat als deel van een glas-in-loodraam, en een ander gevat in een doos. Tijdens Transmissie-meditatie in de kerk brandt er een licht achter de vensterruiten, waardoor de kruisen van licht zichtbaar zijn.


Mexico-Stad, Mexico
— In de nacht van de bloedmaan, 27 september 2015, toont een fotosequentie een ufo naast de maan. Vivian Taham, uit Brazilië, wier dochter de foto’s nam, vertelde: “Mijn dochter riep me op dat moment en zei: ‘Ik zag een ufo, ik zag een ufo.’ Ik weet niet of ik in buitenaardsen moet geloven. Nooit aan die mogelijkheid gedacht, en ik had nooit zoiets gezien.” Er werden ook andere waarnemingen van ufo’s dicht bij de supermaan gemeld. George Tamaras filmde een ufo dicht bij de maan vanuit Campo Grande (Brazilië), als een heldere witte lichtbol. Een ooggetuige uit Buenos Aires (Argentinië) nam dezelfde nacht verscheidene voorwerpen op, waaronder ufo’s in de vorm van “sigaretten”.
(Bron: ufosightingsdaily.com)0
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)Reusachtige objecten verschijnen in NASA-beelden van de zon

Opnamen door het Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van 16 en 30 september 2015 laten twee reusachtige voorwerpen zien die zich dicht bij de zon ophouden.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat beide voorwerpen ruimtevaartuigen zijn van Mars.
 

Lichtpatronen op een gebouw in Philadelphia (VS), juli 2015. Ingezonden door M.T.

Lichtpatronen in Londen (VK), 22 augustus 2015. Foto ingezonden door F. D.

Lichtpatronen in München (Duitsland), augustus 2015. Foto ingezonden door A.B.

Lichtpatronen gefotografeerd in Toronto (Canada), ingezonden door B.N. in september 2015.

Paus Franciscus geneest baby
“Paus Franciscus genas het hart van onze baby,” zegt Lynn Cassidy uit Phoenix (Arizona, VS). Cassidy’s dochter Ave werd geboren met het syndroom van Down, verscheidene complicaties en het ernstigste, twee gaten in haar hart. Met Pasen 2014 bezocht het gezin Rome om Paus Franciscus op het Sint Pietersplein te zien tijdens de heiligverklaring van Johannes Paulus II en Johannes XXIII. Terwijl de autocolonne naderbij kwam, hield Lynns man de drie maanden oude Ave omhoog.
“De man van de geheime dienst, Johnny, stopte en nam haar over van Scott en hield haar omhoog naar de paus,” vertelde Lynn. “De paus vroeg mijn man: ‘Hoe oud is zij? Hoe heet zij?’ Hij vertelde de Paus dat ze twee gaten in haar hart had. Toen we in mei thuiskwamen, gingen we naar de cardioloog voor een controle. Eén van de gaten was volledig dicht en één was nog de helft in omvang.” Zo’n 18 maanden later is Ave een gelukkige baby met een gezond hart.
Lynn zei: “Het lijkt alsof het echt de bedoeling was dat het gebeurde. En dit is echt een wonder, dat weet ik zeker.” (Bron: usatoday.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de genezing opgeroepen werd door een van de vertegenwoordigers van de Meester Jezus.)

Wondergenezing toegeschreven aan Johannes Paulus II

Johannes Paulus werd in 2014 door paus Franciscus heilig verklaard. Een kleine buste van Johannes Paulus scheidt een “mysterieuze genezende olie” uit. Volgens de eigenaar, Nelly Du Bois uit Liedekerke, een stad ten westen van Brussel (België), begon het beeld ongeveer drie jaren geleden olie te druppelen.
Mevrouw Du Bois is ervan overtuigd dat de olie kan genezen: haar broer werd ongeveer vijf jaar geleden invalide en had het gebruik van een been en voet verloren. Een paar jaar later begon hij de olie te gebruiken en tot verbazing van zijn dokter herwon hij plotseling de mobiliteit van zijn voet. In de afgelopen drie jaren heeft de olie ten minste 200 mensen genezen die naar het huis van Du Bois zijn gekomen om het wonder van Johannes Paulus met eigen ogen te zien. Naast het beeld van Johannes Paulus II staat een beeld van Maria, van het type ‘Rosa Mystica’. Het scheidt eveneens olie uit en soms lijkt het uit de roos die de borst van het beeld tooit, te bloeden. (Bron: Het Laatste Nieuws; hln.be)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus de genezende olie op het beeld van Johannes Paulus manifesteert. De wonderen gerelateerd aan het beeld van Maria worden gemanifesteerd door de Meester Die Maria was.)


Costa Rica
— Ooggetuigen in Costa Rica zagen op 15 september 2015, de Onafhankelijkheidsdag van het land, een iriserende, veelkleurige wolkenformatie.
Het veelkleurige voorwerp werd boven verscheidene steden waargenomen. Eén ooggetuige zei: “Het is als een teken van God.” Een andere zei: “Het was werkelijk een prachtige glimp van wat ons te wachten staat op de dag dat God terugkomt.” (Bron: abcnews.go.com; You Tube: Jessielou121)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)


Yucatán, Mexico
—UFO boven de stad Progreso (Yucatán, Mexico), 11 september 2015. Een ooggetuige vertelde dat hij een vreemd licht aan de horizon zag. “Het was een fel blauw licht, dat zich eerst in een rechte lijn verplaatste en daarna zigzagbewegingen maakte. Ik was de eerste die het vanuit het strand, nabij Yucalpetén, zag. Ik belde mijn familie omdat ik het gevoel had dat het geen gewoon licht was, waar wij even later achter kwamen. Het begon snellere bewegingen te maken totdat het na twee minuten helemaal verdween.”
(Bron: ufosightings daily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

 

De herschikking van prioriteiten
een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De herschikking van prioriteiten’. Deze citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Mijn Komst zal het einde betekenen van de oude orde der dingen. Alles wat nutteloos is, wat de doeleinden van de mens niet meer dient, kan nu worden afgedankt. Dit zal velen verdriet doen, maar het moet zo zijn. Mijn vrienden, Mijn kinderen, ik ben hier om jullie te laten zien dat de mens een waarlijk schitterende toekomst wacht. Getooid in alle kleuren van de regenboog, stralend van goddelijk licht, zal eens de mens fier zijn goddelijkheid tentoonspreiden. Dit beloof ik jullie. (Maitreya, Boodschap nr.4)

Zo groot zijn de inspanningen inherent aan de enorme verschillen in economische macht die de verschillende landen uitoefenen, dat ware stabiliteit onmogelijk kan worden bereikt. Gezien dit feit is het slechts een kwestie van tijd alvorens het hele wankele bouwwerk smadelijk ineenstort. Dat zal het signaal en de gelegenheid zijn voor een volledige herwaardering van de economische prioriteiten van de wereld. De behoeften van alle volken zijn dezelfde: voldoende voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn de basisvoorwaarden zonder welke de mensen hun volledige potentieel niet kunnen bereiken of beschikbaar stellen aan de samenleving. Miljoenen mensen worden deze grondrechten momenteel ontzegd. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zal zijn eerste prioriteit zijn om dit fundamentele probleem aan de orde te stellen, om te laten zien hoe eenvoudig het is om de status quo te veranderen wanneer mensen elkaar als broeders zien. Hij zal dringend pleiten voor het rechtvaardiger delen van de levensbehoeften als een eerste vereiste voor een stabiele wereldgemeenschap. Zo zal Hij de mensen tot elkaar brengen en hen tot verandering aanzetten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Alomvattendheid is de sleutel’)

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate demensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken.  (Benjamin Creme, hMaitreya’s Missie, dl.I)

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al diegenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Mijn Lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie tonen dat het noodzaak is om samen te delen: om een reservoir van voorraden aan te leggen, waaruit alle mensen kunnen putten; deze lering zal jullie de manifestatie van de innerlijke goddelijkheid van de mens tonen, en ook hoe hebzucht kan plaatsmaken voor samenwerking en vertrouwen. Deze manifestatie, Mijn vrienden, moet voortgaan, want anders zou de toekomst voor de mens er zeer donker uitzien. Een crisis in besluitvorming wacht de mensheid. Mijn Liefde creכert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat ik hanteer. (Maitreya, Boodschap nr.64)

Deze wereldwijde economische crisis is onvermijdelijk. Het is een symptoom van het feit dat de oude economische beginselen, die nu verscheidene eeuwen toegepast worden, niet meer werken. De wereld is veranderd. De mensen zijn overal in meer of mindere mate veranderd in hun hart en denken en er zijn te grote economische verschillen tussen de landen om de voor economische samenhang vereiste stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Het is een onbetwistbaar teken dat alleen samendelen en rechtvaardigheid de juiste weg naar de toekomst kunnen verschaffen, zoals lang geleden door Maitreya is voorspeld. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Het proces dat leidde tot de beurscrisis van vorig jaar† wordt nu weerspiegeld in processen in Japan die opnieuw zullen leiden tot een beurskrach. De manier waarop ‘mega-giganten’ individuele landen van hun gezondheid en welvaart beroven komt niet in het nieuws, omdat overal binnen regeringen individuen voordeel hebben van deze situatie. “Hier moet een einde aan komen.” Na deze krach zal de eerste taak van regeringen zijn om de mensen te voorzien van het juiste voedsel. Hun tweede taak zal zijn passende huisvesting te verzekeren. Gezondheidszorg en onderwijs zullen de volgende prioriteiten zijn. Investeringen langs deze lijnen zullen volgen in andere delen van de wereld, terwijl defensie op de laatste plaats komt. Kortom, de crisis zal leiden tot een herziening van prioriteiten. (Okt. 1988) (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)
[†Verwijzing naar de beurscrisis op Wall Street van 19 oktober 1987.]

In reactie op Zijn stimulans zal de mensheid manieren zoeken voor de toepassing van de nieuwe richtlijnen die Zijn aanwezigheid zal onthullen, en haar leven inrichten naar een nieuw en hoger ritme. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekend maakt, zullen staatslieden uit alle landen bij Hem komen voor advies, en een nieuw realisme zal zich in hun beslissingen weerspiegelen. Zijn oproep tot actie zal over de hele Aarde weerklinken en een respons oproepen bij jong en oud, rijk en arm, sterk en zwak. Nooit eerder in de geschiedenis van de Aarde is er zo’n tijd geweest, werd de planeet aangespoord tot actie voor het welzijn van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Nieuw licht, nieuw begrip’)

Wat we zullen zien, is dat Maitreya een publieke opinie in de wereld gaat stimuleren die zich volledig richt op samendelen als een goddelijk recht. Maitreya zegt: “Als je deelt, herken je God in je broeder.” Hij zegt dat de problemen van de mensheid reכel zijn, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen ons handbereik. Hij zegt: “Neem de nood van jullie broeders als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” Hij zal de publieke wereldopinie zodanig opwekken en versterken, dat geen regering op aarde er tegen bestand zal zijn. Het is die publieke wereldopinie die uiteindelijk alle regeringen in de wereld zal dwingen om het principe van samendelen te aanvaarden, omdat men tot het inzicht zal komen dat er geen alternatief is.  (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Geld, geld en nog eens geld, draagt bij aan de stress van het moderne leven. Geld is niet het belangrijkste; genoeg hebben is het belangrijkste. Wanneer genoeg hebben het belangrijkste wordt, krijgt de samenleving een andere ordening, waardoor stabiliteit ontstaat. Samendelen is hierbij zowel een morele waarde als een middel tot uitvoering. Dit zal een vrediger atmosfeer creכren, waarin mensen niet zullen knokken om miljoenen te verdienen. Ze zullen hun plichten vervullen, voor hun gezin zorgen, en kinderen zullen in  staat zijn zich te ontwikkelen. (Maitreya, fs24 Maitreya’s Leringen — De Wetten van het leven)

De aanstaande beurskrach zal ongetwijfeld veel werkloosheid veroorzaken. Dit zal leiden tot een totale herordening van prioriteiten van regeringen: het verschaffen van voldoende voedsel, adequate huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs zal de belangrijkste verantwoordelijkheid worden van alle vooruitstrevende landen. Aan de huidige verspilling van hulpbronnen, aan bewapening en concurrentie, zal een einde komen. Een verstandige en duurzame economische structuur, gebaseerd op toereikendheid, zal de norm worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

In korte tijd zullen grote vorderingen worden gemaakt bij het oplossen van de vele problemen die de mensheid tegenwoordig teisteren: honger, ondraaglijke armoede en miskenning van fundamentele rechten; verwoestende wedijver tussen de volken en verval van het milieu; etnische onverdraagzaamheid en het leger van vluchtelingen dat daarvan het gevolg is, en bovenal de gesel van oorlog. Wanneer de mens beseft dat deze problemen oplosbaar zijn, zal de beכindiging ervan niet lang meer duren. Vastberaden zullen mensen ze ייn voor ייn aanpakken, met groeiend begrip van de nood en de middelen. Maitreya en zijn groeiende groep van Meesters zullen de weg wijzen, de mogelijkheden en de valkuilen aangeven, bemoedigen en inspireren. De mensen zelf zullen het raamwerk van de nieuwe wereld bouwen, op grond van noodzaak, uit een verlangen naar rechtvaardigheid en vrede, naar de vestiging van broederschap en het bewind van de goddelijke wet. (Benjamin Creme’s Meester, ote De komende eeuw’)

VN nemen ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan
Op 25 september 2015 nam de 193 leden tellende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan, samen met een aantal vooruitstrevende nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s). De Agenda omvat 17 doelen en 169 doelstellingen om gedurende de komende 15 jaar armoede uit te roeien, ongelijkheid te bestrijden, klimaatverandering te stoppen, en voort te bouwen op het werk van de historische Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s). Bij het openen van de VN-top over Duurzame Ontwikkeling in New York verwelkomde secretaris-generaal Ban Ki-Moon de Agenda als een universele en transformatieve visie op een betere wereld: “Deze nieuwe Agenda is een belofte van de leiders aan mensen overal ter wereld. Het is een Agenda voor mensen, om armoede in al zijn vormen te beëindigen – een agenda voor de planeet, ons gezamenlijk huis. Het legt nadruk op de noodzaak van actie voor het klimaat. Het is geworteld in gelijkheid tussen man en vrouw, met respect voor de rechten van iedereen.
De heer Ban vervolgde: “Deze doelen vormen een blauwdruk voor een betere toekomst. Wij moeten deze doelen nu benutten om de wereld te veranderen… We mogen niemand achterlaten. Instituten zullen zich moeten voorbereiden op dit grootse nieuwe doel. Het systeem van de VN zal zich sterk richten op het ondersteunen van de lidstaten in deze grote nieuwe onderneming. Wij moeten alle partijen hierbij betrekken, zoals dit ook gebeurde bij het opstellen van de Agenda. Wij moeten in gesprek gaan met parlementen en lokale regeringen en samenwerken met steden en landelijke gebieden. Wij moeten zorgen dat ondernemingen en ondernemers zich achter deze zaak scharen. Wij moeten het maatschappelijk middenveld betrekken bij het vormgeven en implementeren van beleid – en het de ruimte geven om ons ter verantwoording te roepen. We moeten luisteren naar wetenschappers en de academische wereld. We zullen een data-revolutie moeten inzetten. Maar het allerbelangrijkste is dat wij aan het werk gaan – nu direct.” Hij vervolgde: “Zeventig jaar geleden, verrezen de Verenigde Naties uit de as van de oorlog. Regeringen werden het eens over een visionair Handvest dat was toegewijd aan ‘Wij de Volken’. De Agenda die u vandaag aanneemt bouwt voort op de doelen van het Handvest. Het belichaamt de aspiraties van mensen over de hele wereld naar een leven in vrede, veiligheid en waardigheid op een gezonde planeet.”

Op 26 september 2015 werd het VN-project ‘Mobilisering van Generatie Stop Honger’ begonnen, dat wil bereiken dat jonge mensen zich gaan inzetten voor één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD 2): het uitroeien van honger, het garanderen van voedselzekerheid en het verbeteren van voeding. In navolging van deze doelen zullen elke vier jaar bijeenkomsten plaatsvinden (de eerste in 2019) waar een politiek forum van de Algemene Vergadering op hoog niveau “politieke begeleiding zal bieden aan de Agenda en de implementatie ervan, geboekte vooruitgang en opkomende uitdagingen zal vaststellen, en verdere actie tot implementatie aanmoedigen”. (Bron: un.org)

Meer dan 140 landen dienen vóór top klimaatplannen in
In totaal 140 landen, goed voor bijna 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, hebben hun nationale klimaatactieplannen voortijdig voor de naderende internationale klimaattop in Parijs in december 2015, bij de Verenigde Naties ingediend. Als deze doelstellingen volledig worden nagekomen, zou volgens de Climate Action Tracker, een onafhankelijk onderzoeksorgaan, aan het eind van deze eeuw een vermindering van CO2 tot 2,7 graden Celsius bereikt worden. Dit is de eerste keer sinds 2009, toen de groep de geschatte temperatuur van de toegezegde klimaatacties begon te berekenen, dat de geplande opwarming beneden 3º C is uitgekomen. Toch voldoen de collectieve toezeggingen niet aan de internationaal overeengekomen doelstelling van een toename van maximaal 2º C. “Het INDC-proces (Intended Nationally Determined Contributions – de nationaal voorgenomen en vastgestelde bijdragen) heeft zichtbaar tot vorderingen geleid, maar het is duidelijk dat de regeringen in Parijs formeel zullen moeten toegeven dat de eerste ronde van hun klimaatplannen, die de opwarming in 2025 en 2030 tot maximaal 2º C moest beperken, niet waarmaakt,” aldus Bill Hare van de onderzoeksgroep Climate Analytics. Hij voegt er nog aan toe: “Regeringen moeten hun doelen tot 2025 en erna bijstellen om de klimaatverandering in bedwang te houden.”10965610 Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van het VN-agentschap voor coördinatie van de aanpak van klimaatverandering (UNFCCC): “De afgelopen maanden is het aantal landen dat hun klimaatactieplannen in Parijs heeft ingediend van een gestage stroom uitgegroeid tot een kolkende rivier. Deze onverwachte breedgedragen respons laat zien dat het draagvlak is toegenomen om op nationaal niveau krachtige uitstootarme en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten. “Het indrukwekkende aantal INDC’s wordt alleen geëvenaard door het unieke proces dat hun inzendingen steunde: veel ontwikkelingslanden zijn bijgestaan door regeringen van ontwikkelde landen, het VN-systeem en anderszins om ze tot in bijzonderheden en op tijd voor te bereiden. Het secretariaat van UNFCCC zal vóór de klimaatconferentie, die van 30 november tot 11 december 2015 plaatsvindt, zorgen voor een beknopt rapport van alle ingediende plannen. Het doel van de top is een wettelijk bindend, wereldwijd verdrag om CO2 uitstoot te verminderen en de temperatuur niet boven 2º C, het niveau van het pre-industriële tijdperk, te laten uitkomen. (Bron: ecowatch.org; climateactiontracker.org; cleantechnica.com)

Berlijners demonstreren tegen TTIP handelsverdrag
Ten minste 150.000 mensen deden op 10 oktober 2015 in Berlijn mee aan een protestmars tegen het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP), het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten dat volgens hen antidemocratisch is en de voedselveiligheid en maatstaven op het gebied van arbeid en milieu aantast. Volgens een alliantie van milieubeschermingsgroepen, liefdadigheidsinstellingen en oppositiepartijen deden 250.000 mensen mee aan de mars tegen de vrijhandelsverdragen. “Nooit eerder gingen zo veel mensen de straat op voor deze zaak,” meldde de Duitse vakbondsfederatie DGB, die hielp de protestmars te organiseren.

Verscheidene treinen en meer dan 600 bussen stonden klaar om actievoerders naar de hoofdstad te vervoeren. Betogers sloegen op trommels, bliezen op fluitjes en hielden posters omhoog waarop stond te lezen “ Stop TTIP” en “Door TTIP zinkt ons klimaatschip” en “Yes, we can – stop TTIP”. Een groep demonstranten sleepte een enorm houten Trojaans paard met zich mee – een verwijzing naar het Trojaanse paard uit de Griekse legende – om te laten zien hoe het handelspact op geniepige wijze wordt ingevoerd door private lobbyisten en EU-functionarissen. Tegenstanders van het verdrag zeggen dat het zal leiden tot wijdverbreide deregulering en aantasting van de democratie, en daarmee de bewegingsruimte van de regering. “Wij zijn hier omdat we de toekomst niet in handen willen leggen van de markten, en juist de democratie willen redden,” aldus Michael Müller, voorzitter van de Duitse tak van de milieu-organisatie Internationale Natuurvrienden. Onderhandelingen over het verdrag tussen de VS en de 28-koppige EU – dat bij implementatie het grootste handelspact ter wereld zou zijn – begonnen in 2013 en de partijen streven ernaar het in 2016 af te ronden. Actievoerders zijn in het bijzonder ontstemd over de eis uit Washington om private partijen, als onderdeel van de overeenkomst, toestemming te verlenen om regeringen in speciale tribunalen aan te klagen.

Demonstranten gingen ook de straat op in Straatsburg, de standplaats van het Europese Parlement. De protestgroep “Stop TAFTA” (de Franse afkorting van TTIP), een samenwerkingsverband van 142 verenigingen, vakbonden en andere groepen, was de drijvende kracht achter deze demonstratie. Een internationale dag van mobilisatie tegen TTIP leidde ook tot demonstraties in andere Europese en Amerikaanse steden. Demonstranten protesteerden vooral tegen het gebrek aan openheid tijdens de onderhandelingen. Volgens sommigen zou het verdrag schadelijke gevolgen voor de burgers hebben. “De transatlantische markt die Brussel en Washington ons willen opleggen, wijzen wij af,” aldus een jonge demonstrant in Straatsburg.” Zo’n verdrag leidt alleen maar tot toename van concurrentie en vermarkting, terwijl het grote risico’s op maatschappelijke, politieke en ecologische achteruitgang met zich meebrengt.” Veel mensen maken zich zorgen om de potentiële gevaren voor het milieu en de volksgezondheid die voortkomen uit een gedereguleerd transatlantisch handelsregime. Men legt de nadruk vooral op het verschil in maatstaven voor milieu en voedsel tussen de EU en Noord-Amerika. Maar naast zorgen om de praktische gevolgen van TTIP in het dagelijks leven, benadrukten demonstranten ook zorgen om de culturele gevolgen van het verdrag. “Wij willen geen Amerikanisering van onze maatschappij.” “Het transatlantische verdrag zou niet alleen het einde kunnen betekenen van ons Europese sociale model ten opzichte van de monopolistische en ultrakapitalistische Amerikaanse handelswijze, maar bedreigt ook een zekere visie op de toekomst, die in Europa meer is dan alleen een commercieel product,” aldus een deelnemer. Eind oktober zal een nieuwe ronde TTIP-onderhandelingen plaatsvinden. Brussel en Washington willen de overeenkomst in het begin van 2016 afronden. Mits geratificeerd, is TTIP de grootste handelsovereenkomst ter wereld, heeft invloed op 60 procent van het mondiale economische verkeer en vertegenwoordigt een markt van 850 miljoen consumenten. Volgens Nick Dearden, directeur van Global Justice Now, toont de petitie tegen TTIP aan dat de EU geen publiek mandaat heeft voor deze overeenkomst: “Alles wat wij van dit geheimzinnige handelsverdrag weten, toont aan dat het niet zozeer om handel draait maar vooral om het vastleggen van een massale, private machtsgreep.”
(Bron: thelocal.de; reuters.com; xinhuanews.net; commondreams.org)