De stem van het volk

Berlijners demonstreren tegen TTIP handelsverdrag
Ten minste 150.000 mensen deden op 10 oktober 2015 in Berlijn mee aan een protestmars tegen het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP), het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten dat volgens hen antidemocratisch is en de voedselveiligheid en maatstaven op het gebied van arbeid en milieu aantast. Volgens een alliantie van milieubeschermingsgroepen, liefdadigheidsinstellingen en oppositiepartijen deden 250.000 mensen mee aan de mars tegen de vrijhandelsverdragen. “Nooit eerder gingen zo veel mensen de straat op voor deze zaak,” meldde de Duitse vakbondsfederatie DGB, die hielp de protestmars te organiseren.

Verscheidene treinen en meer dan 600 bussen stonden klaar om actievoerders naar de hoofdstad te vervoeren. Betogers sloegen op trommels, bliezen op fluitjes en hielden posters omhoog waarop stond te lezen “ Stop TTIP” en “Door TTIP zinkt ons klimaatschip” en “Yes, we can – stop TTIP”. Een groep demonstranten sleepte een enorm houten Trojaans paard met zich mee – een verwijzing naar het Trojaanse paard uit de Griekse legende – om te laten zien hoe het handelspact op geniepige wijze wordt ingevoerd door private lobbyisten en EU-functionarissen. Tegenstanders van het verdrag zeggen dat het zal leiden tot wijdverbreide deregulering en aantasting van de democratie, en daarmee de bewegingsruimte van de regering. “Wij zijn hier omdat we de toekomst niet in handen willen leggen van de markten, en juist de democratie willen redden,” aldus Michael Müller, voorzitter van de Duitse tak van de milieu-organisatie Internationale Natuurvrienden. Onderhandelingen over het verdrag tussen de VS en de 28-koppige EU – dat bij implementatie het grootste handelspact ter wereld zou zijn – begonnen in 2013 en de partijen streven ernaar het in 2016 af te ronden. Actievoerders zijn in het bijzonder ontstemd over de eis uit Washington om private partijen, als onderdeel van de overeenkomst, toestemming te verlenen om regeringen in speciale tribunalen aan te klagen.

Demonstranten gingen ook de straat op in Straatsburg, de standplaats van het Europese Parlement. De protestgroep “Stop TAFTA” (de Franse afkorting van TTIP), een samenwerkingsverband van 142 verenigingen, vakbonden en andere groepen, was de drijvende kracht achter deze demonstratie. Een internationale dag van mobilisatie tegen TTIP leidde ook tot demonstraties in andere Europese en Amerikaanse steden. Demonstranten protesteerden vooral tegen het gebrek aan openheid tijdens de onderhandelingen. Volgens sommigen zou het verdrag schadelijke gevolgen voor de burgers hebben. “De transatlantische markt die Brussel en Washington ons willen opleggen, wijzen wij af,” aldus een jonge demonstrant in Straatsburg.” Zo’n verdrag leidt alleen maar tot toename van concurrentie en vermarkting, terwijl het grote risico’s op maatschappelijke, politieke en ecologische achteruitgang met zich meebrengt.” Veel mensen maken zich zorgen om de potentiële gevaren voor het milieu en de volksgezondheid die voortkomen uit een gedereguleerd transatlantisch handelsregime. Men legt de nadruk vooral op het verschil in maatstaven voor milieu en voedsel tussen de EU en Noord-Amerika. Maar naast zorgen om de praktische gevolgen van TTIP in het dagelijks leven, benadrukten demonstranten ook zorgen om de culturele gevolgen van het verdrag. “Wij willen geen Amerikanisering van onze maatschappij.” “Het transatlantische verdrag zou niet alleen het einde kunnen betekenen van ons Europese sociale model ten opzichte van de monopolistische en ultrakapitalistische Amerikaanse handelswijze, maar bedreigt ook een zekere visie op de toekomst, die in Europa meer is dan alleen een commercieel product,” aldus een deelnemer. Eind oktober zal een nieuwe ronde TTIP-onderhandelingen plaatsvinden. Brussel en Washington willen de overeenkomst in het begin van 2016 afronden. Mits geratificeerd, is TTIP de grootste handelsovereenkomst ter wereld, heeft invloed op 60 procent van het mondiale economische verkeer en vertegenwoordigt een markt van 850 miljoen consumenten. Volgens Nick Dearden, directeur van Global Justice Now, toont de petitie tegen TTIP aan dat de EU geen publiek mandaat heeft voor deze overeenkomst: “Alles wat wij van dit geheimzinnige handelsverdrag weten, toont aan dat het niet zozeer om handel draait maar vooral om het vastleggen van een massale, private machtsgreep.”
(Bron: thelocal.de; reuters.com; xinhuanews.net; commondreams.org)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.