Door de Meester —, via Benjamin Creme (3 mei 2014)
Telkens wanneer mensen een vastberaden stap naar juiste verhoudingen zetten, zijn er altijd anderen die een even besliste stap naar confrontatie nemen. Massa’s werken, en sterven zelfs, voor grotere vrijheid en rechtvaardigheid, terwijl andere krachten de vrede bedreigen in cynische pogingen om hun tanende macht te consolideren. Intussen kijkt het merendeel van de mensheid toe en beeft van angst, terwijl ze getuige is van een opleving van de eeuwenoude haat die men dacht overwonnen en achter zich gelaten te hebben.

Gezond verstand

Ook Wij, jullie Oudere Broeders, houden deze gevaarlijke manoeuvres oplettend in de gaten, maar vrezen niet. Gezond verstand, weten Wij, zal de aanvaarding van althans een onzekere vrede afdwingen waarbij de voor- en nadelen min of meer in evenwicht zijn.
Van nu af aan zal dit scenario over de hele wereld worden herhaald, waarbij de ‘grote mogendheden’ trachten hun macht te behouden of zelfs te vergroten, in de wetenschap echter dat zij dit zorgvuldig moeten doen zonder de status quo te schaden.

Vrede en voorspoed

Hoe lang nog kunnen de landen dit nutteloze spel voortzetten? De enige zinnige koers is om samen te werken voor vrede en voorspoed voor allen. Slechts op deze wijze zullen zij hun volken voorbereiden voor de vreugde van vrede, de voorspoed van rechtvaardigheid en de gelukzaligheid van samendelen.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel heeft Hij er tot nu toe gegeven? Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Ja. 2) 48 (per 29 april 2014).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat is heel handig wanneer we lezingen geven; mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 48 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 132 interviews tot nu toe.
V. 1) Veel economen voorspellen een beurskrach in 2014. Hebben zij gelijk? 2) En is dat de crash waar uw Meester naar verwijst in Zijn artikel in het aprilnummer van Share International? 3) Wacht Maitreya nog altijd met Zijn verschijning totdat de crash heeft plaatsgevonden?
A. 1) Waarschijnlijk volgend jaar. 2) Ja – het is eerder een vervolg van de ineenstorting die in 2008 begon. 3) Maitreya’s verschijning is een kwestie van de gereedheid van de mensheid om op Zijn denkbeelden te reageren. Een beurskrach zal dat proces wellicht bespoedigen.

V. Veel mensen in Amerika zijn na de ‘recessie’ of ineenstorting van 2008 uitermate teleurgesteld in het geringe aantal serieuze hervormingen na deze economische crisis die voor zovelen verwoestende gevolgen had. De markten floreren tussen schadelijke genadeloze praktijken die volgens Maitreya “de enkelen verrijken ten koste van de velen”. Onlangs berichtte het actualiteitenprogramma van CBS 60 Minutes zelfs over beweringen van auteur Michael Lewis dat de aandelenhandel doorgestoken kaart is, dus ik was niet verbaasd toen uw Meester in het aprilnummer van dit jaar schreef dat de “toenemende commercialisering van ieder aspect van het tegenwoordige leven … op zich al een ‘tijdbom’ [is] waarvan de uitbarsting het huidige economische stelsel op de knieën zal krijgen. Die tijd is niet af.” Deze woorden doen sterk denken aan de waarschuwingen voorafgaand aan de crash van 2008.
1) Is dit de werking van de Wet van Oorzaak en Gevolg? 2) Zal deze gebeurtenis een nieuwe waarschuwing zijn voor de internationale markten en hopelijk de wereld voorbereiden voor de wijze en verstandige raad van Maitreya? 3) Wijst deze voorspelling mogelijk op een grotere dreiging van wereldwijd lijden op de korte termijn voorafgaand aan Verklaringsdag?
A. 1) Ja. 2) Hopelijk wel. 3) Niet overal, maar in een aantal landen.

V. In elk nummer van Share International wordt de nadruk op samendelen gelegd. Iedereen wordt op het hart gedruk om samen te delen. Ik heb echter een vraag. Niet iedereen verkeert in een positie om te helpen en samen te delen, dus zullen die mensen zich dan niet minderwaardig voelen als zij niet mee kunnen doen? Ik ben het eens met het mondiale aspect van samendelen in de toekomst, maar vroeg me dit af.
A. Samendelen in de betekenis waarin wij (Share International) het woord gebruiken verwijst naar het samendelen van de hulpbronnen van de wereld. Het is geen individuele zaak, maar kan alleen op mondiale schaal plaatsvinden.

V. Hoe moeten we uw informatie begrijpen dat “Maitreya op twee miljard mensen kan rekenen”? Betekent dit dat twee miljard mensen voor Maitreya werken? Als Maitreya Zijn twee miljard mensen heeft, waarom wordt de groepen dan gevraagd om hun “inspanningen te verdubbelen”?
A. Lieve help, wat een treurige vraag! Waarom spant u zich eigenlijk in om de aanwezigheid van Maitreya en de plannen van de Hiërarchie voor de transformatie van de wereld bekend te maken? Houdt u uw horloge erbij om ervoor te zorgen dat u zich geen moment te veel inspant?
Maitreya kan een beroep doen op bijna twee miljard mensen. Dat zijn mensen van wie Hij erop aan kan dat zij zullen reageren op Zijn oproep tot gezond verstand en verandering in de wereldaangelegenheden. Van hen is echter een minuscuul deel op dit moment betrokken bij het bereiden van Zijn weg en Zijn leringen. De taak rust nu dus op dit betrekkelijk kleine aantal mensen om hun inspanningen tot aan Verklaringsdag, en daarna, te verdubbelen.
A. Als u echt gelooft dat u “aan Zijn oproep gehoor geeft”, hoe zou u dit dan kunnen weigeren?

V. De eerste brief in het meinummer van Share International, ‘Wijze raad’, raakt aan een heel belangrijke kwestie die waarschijnlijk in veel groepen overal ter wereld speelt. De woordvoerder stelt een aantal essentiële vragen, maar helaas geeft hij geen antwoorden! In onze groep adverteren we ook en besteden we behoordelijk wat tijd en geld aan het maken van een breed scala van advertenties waarvan we hopen dat ze veel verschillende mensen zullen aanspreken. Waarom komt er slechts een handjevol mensen op af, net als in de brief ‘Wijze raad’? Wat kunnen we doen?
A. Ik denk dat we ertoe neigen om dit soort bijeenkomsten altijd op dezelfde manier te organiseren, waarbij we elke lezing op dezelfde manier benaderen in plaats van er een nieuw, verrassend element aan toe te voegen dat meer mensen aanspreekt. Maak het aansprekender, niet alledaags. Het gaat erom niet alleen goed te organiseren, maar ook de verbeelding te gebruiken.

V. In de islamitische Hadith las ik over een man die is voorspeld, genaamd Mahdi. Deze hadiths werden ongeveer 1400 jaar geleden geschreven, maar ze beschrijven een goed mens en machtig leider die zal komen en de islamitische gelovigen naar vrede, orde en geluk zal leiden.
Volgens grote aantallen shia-gelovigen, onder wie Iraanse leiders en leiders van Hezbollah, is deze man nu op aarde en wacht hij in de coulissen nog slechts op het juiste moment om naar voren te treden en zichzelf bekend te maken. Bevindt de beloofde Mahdi zich inderdaad “in de coulissen”? Is hij eigenlijk Maitreya? Of zal hij zij-aan-zij met Maitreya optreden?
A. Zoals christenen de komst van de Christus verwachten,  wachten de boeddhisten op Maitreya Boeddha en de moslims op de Imam Mahdi. Dit zijn alle namen voor één en hetzelfde individu: Maitreya die openlijk in de wereld werkt, ofschoon momenteel nog incognito.

V. Is opdeling van Syrië misschien de enige oplossing voor de shi’itische (alawitische) minderheid van Bashar al-Assad en de verschillende facties van de soennitische meerderheid, om een einde te maken aan het afgrijselijke lijden?
A. Opdeling zou in de huidige situatie geen oplossing zijn, omdat er zoveel verschillende groepen bij de strijd betrokken zijn. Amerika en zijn bondgenoten enerzijds en Rusland en zijn bondgenoten anderzijds werken door middel van bemiddelaars op afstand aan een plan voor de lange termijn.

 

 

 

Geheim verklapt
(Drie brieven van dezelfde persoon)
1) Op 9 november 2013 waren we met andere groepsleden in een park in het centrum van Barcelona en deelden flyers uit over Maitreya’s naar buiten treden. Ik liep naar een jonge man van in de 30 die lachte terwijl hij al wandelend in zijn mobiel praatte. Hij had lang krullend haar. Ik gaf hem een kaartje voor onze aanstaande lezing. Hij nam het aan en ging op een bank vlakbij zitten om het te lezen. Toen hij zijn telefoongesprek beëindigd had, ging ik naast hem zitten en legde hem in het kort de huidige situatie in de wereld en de Verschijning van Maitreya en zijn groep Meesters uit, terwijl hij ernstig luisterde zonder me te onderbreken. Toen ik klaar was zei ik dat ik niet verwachtte dat hij me geloofde, maar voor ik mijn zin kon afmaken, onderbrak hij me abrupt en zei: “Natuurlijk geloof ik je!” met verrassende stelligheid en toen vervolgde hij: “Weet je wie ik ben?” Ik keek recht in zijn bruine ogen en antwoordde: “Nee, dat weet ik niet” en hij zei: “Ik ben Maitreya. Maikel is mijn karmische naam. En jouw naam?” Ik stamelde mijn naam. Hij schudde me de hand, stond op en liep weg.
Op een gegeven moment draaide hij zich om en keek me aan. Was hij Maitreya? Ik was heel verbaasd.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad Maitreya was.

Suggestieve vraag
2) Zo’n 8 of 9 jaar geleden stond ik in een kraam op een Earth Day-beurs in Barcelona en deelde informatie uit over Maitreya’s Verschijning, toen een man van in de 30 met bruin haar en een zonnebril naar me toe kwam. Hij zag er een beetje uit als een ‘hippie’. Nadat ik hem in het kort over de Wederverschijning van de Christus verteld had, stelde hij me een vraag die tot op de dag van vandaag nog in mijn hoofd naklinkt: “Denk je dat de mensheid klaar is voor  Zijn Wederverschijning?” Ik antwoordde automatisch “Ja” en dat dat de reden was waarom Hij al hier was, maar op dat moment leek het dat het ook iets was waarover ik twijfelde. Nu, na al die tijd en de veranderingen die in het bewustzijn van zoveel mensen hebben plaatsgevonden, realiseer ik me hoezeer ik ten aanzien van die vraag veranderd ben en dat ik diep in mijn hart geloof dat de wereld inderdaad voorbereid is op zijn Wederverschijning.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.
Geen knollen voor citroenen
3) Ongeveer anderhalf jaar geleden, in 2012, gaf mijn zuster mij een citroenboom. Ik zette hem op mijn balkon. Tegen de zomer gaf de boom één enkele citroen, die we met het gezin deelden. Maar toen afgelopen zomer (2013) op zijn einde liep had ik het gevoel dat er geen tekenen waren dat de boom de volgende zomer weer citroenen zou produceren. Dat maakte me verdrietig. Maar een paar dagen later zat de boom vol bloemen en toen kwamen er meer dan 30 citroenen. Was er iets bijzonders waardoor de boom zoveel citroenen gaf en ook nog in de herfst?
M. M., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de citroenboom door de Meester Jezus werd gezegend.

Bescherming
De streek waar ik woon, Nasu-Shiobara-Shi, Tochigi-prefectuur, is aangemerkt als kritiek gebied wat betreft straling uit de kerncentrale van Fukushima.
Op 25 februari 2014 kwamen er zes werklieden uit de stad om onze tuin te zuiveren. Een man was nogal jong maar de andere waren ouder. Ze waren nederig en beleefd en heel anders dan het beeld dat ik van werklieden in het algemeen had. De leider van de groep was een grote man en toen ik naast hem stond kreeg ik het gevoel of ik naast een grote boom stond. De groep als geheel straalde bedachtzaamheid uit en ik voelde me heel ontspannen. Ik vroeg me daarom de hele tijd af ‘wie zijn zij’? Ze zijn zo anders dan de gewone werklieden, wat zijn ze vreemd en geheimzinnig.
Omstreeks 10.30 uur bood ik hun thee met iets erbij aan. Ze namen het bescheiden aan en zeiden: “Heel erg bedankt.” Toen ik ’s middags weer thee bracht, waren er drie werklieden bijgekomen, negen in totaal. Dus haastte ik mij om thee voor nog drie mensen te halen. Op dat moment zei een oudere man, niet de leider, iets tegen me. Hij zat op een boomstronk. Terwijl ik hem recht aankeek was ik heel verbaasd te zien dat hij heel erg op de heer Creme leek. Hoewel hij een Japanner was, leek hij precies op de heer Creme, in lengte, stevige bouw, gezichtsuitdrukking, wit haar en zijn ogen die me aankeken. Ik vroeg me af waarom hij zo op hem leek? We spraken vooral over de bomen in de tuin.
Toen ze klaar waren, ruimden ze op en stapten in drie vrachtauto’s en reden weg. Net toen ze weggingen was ik in de tuin om de theekopjes en zo weg te ruimen. Zij claxonneerden om goedendag te zeggen, ik maakte een buiging om hen te bedanken en de oudere man met wit haar boog terug, evenals alle andere mannen. De sfeer die om hen heen hing was zo anders en vredig.
Ik vond hun bezoek aan ons huis een zegening. Later, toen ik het maartnummer van Share International kreeg en het blad opensloeg, was ik heel verbaasd de foto van de heer Creme te zien, die precies leek op de man die ik onlangs had ontmoet.
Was de man met het witte haar een bijzondere persoon?
K. I., Nasu-Shiobara-Shi (Tochigi-Ken, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man met het witte haar’ Maitreya was. De andere acht mannen waren de Meester Jezus en Zijn discipelen.

Recht voor zijn raap
Op 15 februari 2014 gaven we een openbare Transmissie-meditatieworkshop nabij het Ekoda-station in Nerima-ku, Tokio. Vanwege de zware sneeuwval in Tokio de vorige dag, was er nog veel verkeer. Vier van ons zaten te wachten op deelnemers, maar omdat er na 20 minuten nog niemand was verschenen, besloten we zelf de video te bekijken. We waren nog maar net begonnen, toen een oudere man binnenkwam. Hij droeg een hoed met een brede rand, lichtbruine zonnebril en een eenvoudig jack. Hij zei: “Omdat een van mijn vrienden het me heel erg aanraadde ben ik gekomen. Maar hij is er niet. Ik vraag me af of hij de volgende keer komt.”
Tijdens de video zat hij met zijn gezicht naar beneden en ik dacht dat hij sliep. Omdat ik de ceremoniemeester was, en met deze man die de video niet bekeek en de hele boodschap miste, vroeg ik me af wat we moesten doen later met de ‘vragen en antwoorden’.
Maar toen het tijd was voor het vragengedeelte begon hij heel welbespraakt te praten.
“Jullie dachten misschien dat ik sliep, maar dat was niet zo. Ik vond dat deze man (de heer Creme) iets heel goeds vertelde.” Hij zei ook dat hij onder andere een groentekwekerij had waar hij groente produceerde zonder cesium. Hij sprak ook over andere onderwerpen en vroeg om ons commentaar.
“Waarop denken jullie dat Japan het trotst kan zijn van de hele wereld?”
Een van de groepsleden zei: “Is het misschien vrede?” Hij zei: “Lid 1 van artikel 9 van de Japanse grondwet* was de eerste keer in de wereld dat non-agressie tot wet verheven werd, nadat Japan in de laatste oorlog verslagen was. In de Tweede Wereldoorlog, toen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen, kwamen er 6 miljoen mensen om, onder wie burgers. Die Grondwet werd op basis van dat offer opgesteld. Is er iets anders waar je trotser op kunt zijn dan dat? De Japanners moesten iets hebben waar ze het trotst op konden zijn. Sommige mensen zullen zeggen, traditie en cultuur, maar vind je niet dat dit artikel in de Grondwet het beste is?
Een groepslid zei dat het gros van het algemene publiek zich dat niet realiseert. Toen zei hij: “In dat geval zou je het hardop moeten zeggen. Weten jullie hoe de oorlog eigenlijk begon? De keizer uit die tijd vroeg het leger tweemaal of ze dachten dat ze konden winnen. En ze zeiden ja. Maar de keizer zond zijn boodschapper opnieuw om de zelfde vraag te stellen om het zeker te weten. En weer zeiden ze ja, ze konden winnen. Een groepslid zei dat het in feite zo was dat degene die zei dat ze konden winnen, eigenlijk dacht van niet. Toen zei de man boos: “Wacht eens even! Is wat iemand eigenlijk denkt niet belangrijk? Waarom zei hij dat dan niet? Iedereen kan iets achteraf zeggen. Het is erg belangrijk om je op het moment zelf uit te spreken. Wat gezegd is, is belangrijk.”
Hij vertelde ons steeds opnieuw dat wat Benjamin Creme zei zeer waar was, maar hoe wij het interpreteren en er begrip voor opwekken is essentieel. De man zei dat hij 80 jaar oud was, maar hij leek omstreeks de 60. Terwijl ik naar hem luisterde, herinnerde ik me de keren dat ik iets zei wat tegengesteld was aan wat ik werkelijk dacht. Dit maakte dat ik me het belang van eerlijkheid realiseerde.
Hoewel ik heel verbaasd was hem te horen praten over iets dat geheel tegenovergesteld was aan mijn idee en het gemak waarmee hij handelde vanuit zijn ideeën, dacht ik dat deze persoon me mijn neigingen en vooroordelen liet zien.
Een van ons zei dat dit dezelfde man was die in juli 2013 naar een videovertoning kwam en ons vertelde dat de mensen die op de nieuwe energie reageren jonge mensen waren, maar met “jong” bedoelde hij niet de fysieke leeftijd, maar ‘jong van hart’. Was dit een bijzondere persoon?
Y. T., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.
[*Onder artikel 9 wijst het Japanse volk “oorlog als soeverein recht van het land voor altijd af, evenals het dreigen met of inzetten van geweld als middel om internationale geschillen te beslechten”.]

Op het nippertje
Op een zaterdag in 2009 was ik een nieuwe spoelbak aan het installeren in het toilet terwijl ik een elektrisch licht vasthield en probeerde het koppelstuk van de waterleidingpijp aan te draaien, toen ik getroffen werd door de elektrische stroom. Doordat de elektriciteit krampen in mijn armen veroorzaakte kon ik de leiding en de lamp niet loslaten. Ik wist gewoon dat als dit lang zo bleef doorgaan, ik afscheid moest nemen van dit mooie leven, dus dat ik moest proberen om hulp te roepen. Ik kon een soort geluid uitbrengen en onmiddellijk daarna voelde ik dat de stroom werd afgesloten en werd ik op mijn rug in de hal buiten het toilet geworpen. Ik zag dat er water uit de waterleidingpijp stroomde. Nadat ik onmiddellijk de stroom van de lamp had uitgeschakeld en de waterleiding had afgesloten, kwam het me als onmogelijk voor dat ik op mijn rug was geworpen omdat ik volgens mij over de toiletpot leunde. Bij nader onderzoek ontdekte ik ook dat de waterleiding heel glad was afgesneden, niet afgescheurd. Ik denk dat het afsnijden van de pijp ook de elektrische stroom die door me heenging, afsneed en me er zo voor behoedde dat ik geëlectrocuteerd werd.
Kan uw Meester licht werpen op wat er gebeurde? Ik geloof sterk dat ik op dat moment gered werd.
S. M., Helsinki (Finland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Hijzelf de schrijver heeft gered.

De bundeling van de krachten van licht

Argentinië — Op 9 april 2014 verscheen een ruitvormig ruimtevaartuig boven een afgeladen voetbalstadion in Buenos Aires. De ufo werd ongemerkt gefilmd door een voetbalfan die een video van een wedstrijd in het Pedro Bidegain-stadion maakte. Pas later ontdekte hij de ufo op de film.

De video laat een ruimtevaartuig zien dat zich schijnbaar heel snel boven het stadion voortbeweegt voordat het plotseling van koers verandert en in een fractie van een seconde verdwijnt. (Bronnen: UFO daily sightings, niburu.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

Nederland — Een inwoner van Maassluis maakte op 11 april 2014 in de middag een video van een blauwe schotelvormige ufo. (Bronnen: OpenMinds.tv; YouTube: rtvrijnmond)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

 

Begin april 2014 legde een camera van de NASA op Mars een vreemd licht vast dat vanuit de oppervlakte van de planeet naar buiten lijkt te stralen. De foto, die door een van de twee NASA-verkenners is genomen, werd vanaf Mars naar het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (Californië, VS) gezonden. (Bron: NASA)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht inderdaad van Mars uit straalde.)


Californië, VS — Een tv-kijker van een lokaal tv-station van Fox News in Los Angeles nam tijdens een uitzending op video een ufo op. De ufo was enkele seconden zichtbaar boven het district Westwood van Los Angeles kort nadat een aardbeving het gebied getroffen had. (Bron: ufosightingsdaily.com
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

Nieuw bewijs bevestigt geboorteplaats prins Gautama
In november 2013 werd door archeologen in Nepal een baanbrekende ontdekking gedaan bij het opgraven van een boeddhistisch heiligdom in Lumbini. De Mayadevi-tempel is een belangrijke bedevaartsplaats voor miljoenen boeddhisten in de hele wereld. Het door de UNESCO gefinancierde team onder leiding van professor Robin Coningham van de Universiteit van Durham (VK) legde een boomaltaar bloot dat 300 jaar ouder is dan alle bekende boeddhistische lokaties. Volgens wijdverspreid algemeen geloof werd Siddhartha Gautama, die de Boeddha werd, in de zesde eeuw v.Chr.geboren en dit is het eerste feitelijke bewijs dat deze datum ondersteunt.
Volgens een legende was Siddhartha’s moeder, Maya Devi, op reis om haar ouders te bezoeken toen ze in Lumbini stopte, 280 km ten zuidwesten van Kathmandu. Ze bracht haar zoon ter wereld terwijl ze zich aan de tak van een boom vasthield. Het onderzoeksteam vond bewijs van gemineraliseerde boomwortels en overblijfselen van houten stutten waarvan geloofd wordt dat het een boomaltaar was. Ze gebruikten koolstofdatering en luminescentietechnieken om de houtstructuur op de zesde eeuw v.Chr. te dateren. Historisch gezien was dat voor traditionele samenlevingen een overgangsperiode van sociale en economische beroering, met de opkomst van steden, koningen, munten en een zich ontwikkelende middenklasse. Professor Coningham zei dat de bevindingen van “werkelijk belang” zijn, omdat ze voor de eerste keer de datum van het begin van het boeddhisme bevestigen. “Het was precies in die tijd dat Boeddha verzaking predikte – dat rijkdom en bezit niet alles is.”
De beginjaren van de religie antidateren de uitvinding van het schrift. Als gevolg van de verschillende mondelinge overleveringen waren er verschillende data voor Boeddha’s geboorte. Voorheen was een zandstenen zuil met inscriptie, in de derde eeuw v.Chr. opgericht door de Indiase Keizer Asoka bij de Mayadevi-tempel, de vroegste optekening van de oorsprong van het boeddhisme. De archeoloog Kosh Prasa Acharya zei: “Deze ontdekking versterkt de chronologie van Boeddha’s leven nog verder en is belangrijk nieuws voor de miljoenen boeddhisten over de hele wereld.” (Bronnen: The Guardian, The Observer, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit de authentieke geboorteplaats van prins Gautama is en dat de ontdekking van het altaar een symbool is van Maitreya’s Verschijning.)

 

T. en N. J. uit Buzy (Frankrijk) schrijven: “Op 5 februari 2014 schonk een van onze koeien het leven aan een vrouwtjeskalf dat heel duidelijk een groot hart op har voorhoofd vertoont. Zou dit een teken kunnen zijn?”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

 

BENJAMIN CREME, DE MENSHEID ONTWAAKT
EEN NIEUWE GEEST VAN EERBIED
BOEKBESPREKING DOOR CARMEN FONT

Er wordt in de media nog al eens beweerd dat de huidige economische crisis in de wereld de mensheid doet ontwaken tot alternatieve benaderingen van de werkelijkheid. Velen verwijzen naar een nieuw politiek bewustzijn, waar verschillende groepen hernieuwde vormen van activisme beoefenen en samenkomen om specifieke problemen in het economische of maatschappelijke veld op te lossen. Dit aanzwellen van de stem van het volk kun je vergelijken met het ontwaken dat de mensheid volgens Benjamin Creme zal ervaren tijdens Verklaringsdag. De uitwerking en betekenis van deze Dag wordt uitvoerig besproken in Benjamin Creme’s boek De Wereldleraar voor de hele mensheid (zie ook de boekbespreking in Share Nederland, mei 2014). Maar de onmiddellijke en blijvende gevolgen van deze gebeurtenis vormen het onderwerp van deze ‘begeleidende’ uitgave, De mensheid ontwaakt.
Het boek begint met een inleiding van de schrijver, waarin hij ons herinnert aan de cruciale gebeurtenissen van Verklaringsdag en hun betekenis. Hierop volgt een herdruk van het artikel ‘Opnieuw te dienen’ van Benjamin Creme’s Meester, waarin we, tussen de vele inzichten van onschatbare waarde, lezen “Plotseling zullen de mensen beseffen dat hun leven tot nu toe oppervlakkig was, voor de meesten verstoken van alles wat het leven dierbaar maakt: broederschap en rechtvaardigheid, creativiteit en liefde” (blz.5).
Deze woorden van de Meester bevatten de essentie van het ontwaken dat plaats zal vinden op de Dag van Maitreya’s verschijnen in volle openbaarheid. Het eerste deel van het boek is gewijd aan het verklaren van de wijzen waarop de mensheid zich gewaar zal worden van haar nieuwe situatie. Allereerst zullen zij begrijpen dat de Hiërarchie bestaat. Dit zal miljoenen mensen de ogen openen die, ongeacht hun geloof, het bestaan van een groep Wijze Mannen zullen accepteren die bereid zijn, en dat altijd geweest zijn, om ons te helpen. Plotsklaps zullen concepten als ‘wedergeboorte’ het perspectief veranderen van veel mensen die zullen inzien dat de dood geen einde is en dat onze levens worden gevormd door de gevolgen van onze gedachten en handelingen. Ze zullen ook begrijpen dat we niet alleen zijn in het universum: los van onze Planetaire Hiërarchie zijn er ook andere verlichte wezens in de kosmos, en sommige van hen zijn ook hier op Aarde om ons te helpen. Je kunt dit beschouwen als ‘praktische zaken’, maar ze zullen niettemin een enorme invloed hebben op het toenemende ontwaken van de mensheid tot haar eigen werkelijkheid als ziel in incarnatie.
In plechtige afzondering
Hoewel Verklaringsdag een wereldwijde gebeurtenis is die iedereen ouder dan 14 jaar zal raken, zal het toch een intieme hoedanigheid behouden. In die “kostbare minuten”, zegt de Meester, zal ieder mens, “voor zich, in plechtige afzondering, gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, (blz.15). Het is een fantastische uitspraak over de wezenlijke paradox van de mensheid. We willen en wensen als groep te leven binnen onze lokale en mondiale gemeenschappen, maar de gewichtigste beslissingen moeten eerst alleen, op individueel niveau worden genomen in ons eigen bewustzijn. In feite kan de geschiedenis van de wereld samengevat worden als de worsteling om de individuele behoeften en aanspraken te verenigen met die van de grotere gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Het behoeft geen verbazing te wekken dat de mensheid als direct gevolg van Verklaringsdag een onmiskenbaar gevoel van “vreugde” zal ervaren waardoor we een idee zullen krijgen van de goddelijkheid van de ziel en de vreugde van het leven. De mensheid zal zich “met elkaar verbonden voelen, ook al zien ze elkaar niet, omdat ze weten dat iedereen in de wereld dezelfde ervaring ondergaat” (blz.16). Dit gevoel zal niet waargenomen worden als een vorm van euforie, maar wellicht meer als een gevoel van gelukzaligheid. Het zal de basis vormen voor ons ontwaken, dat nu al op een veel langzamer en minder bewuste wijze plaatsvindt. De meesten die bijvoorbeeld proactief werken voor verandering op economisch en politiek terrein, drukken deze gezegende staat al uit in verschillende mate van intensiteit, omdat hun handelingen bewust of onbewust worden gekleurd door het verlangen naar waardige levensomstandigheden voor de mensheid. Op Verklaringsdag zal de inwerking van dit vreugdevolle gevoel en de verbinding met “alles wat is” zo intens zijn, dat het niet ontkend kan worden. Zoals Benjamin Creme over het artikel van zijn Meester zegt: “velen zullen voor het eerst weten dat ze meetellen, dat ze een plaats hebben in het wereldplan” (blz.17). Denkend aan de miljoenen mensen die worstelen met frustratie en teleurstelling over de toestand in de wereld, wijst deze zin op een schatkist. Als we kijken naar dit aspect van het ontwaken van de mensheid dan realiseren we ons hoe slecht we leven, zowel in materieel, en nog belangrijker, in geestelijk opzicht. Aan velen wordt hun persoonlijk potentieel ontzegd, omdat wedijver, hebzucht en zelfzucht de neiging hebben elke uitdrukking van goede wil en creativiteit in de weg te staan. Veel mensen tasten in het duister over hun eigen morele gedrag en vinden het moeilijk om hun hoogste aspiraties en inspanningen voor juiste menselijke verhoudingen te verenigen met losgeslagen eigenbelang en minachting voor het welzijn van anderen. Maar het nieuwe ontwaken dat Maitreya belooft zal ons “zelfrespect’’ en ons vertrouwen in de mensheid herstellen en zal bovenal zorgen voor een “geest van eerbied” (blz.21) Voor het eerst zullen we de ware betekenis van het mens-zijn begrijpen en ernaar handelen. Alleen dan kan het werk van “wederopbouw” in zovele facetten van het leven echt beginnen. De praktische details van de politieke en economische veranderingen die de wereld zo dringend nodig heeft, kunnen bestudeerd worden in het Maitreya’s Missie-drieluik. De essentie van De mensheid ontwaakt ligt in het volledige begrip dat deze wereldwijde veranderingen plaats zullen vinden als gevolg van een unieke en collectieve daad van vrije wil, bezegeld in een keerpunt voor de menselijke evolutie: een innerlijke transformatie die gewekt zal worden door onze ervaring en acceptatie van de Hiërarchie op Verklaringsdag. Aldus zullen we voortgaan met “nederige trots” (blz.28), dat door Benjamin Creme omschreven wordt als de weg voorwaarts voor de groepen en personen die hebben deelgenomen aan het bekendmaken van de Wederverschijning van de Christus. Zij zullen de ervaring en het verlangen bezitten om opnieuw te dienen door anderen te informeren over het feitelijke opbouwwerk en zij zullen worden opgeroepen tot verdere, nederige dienstbaarheid, wetend dat zij al eerder hebben deelgenomen aan de publieke voorbereiding voor de “Dag der Dagen”.

Nederlandse uitgave: Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt. Uitg. Share International/Nederland, Amsterdam, 2009.

Carmen Font, schrijver en academicus, is woonachtig in Barcelona (Spanje).

Hier volgt een selectie uit uitspraken met betrekking tot het thema ‘Onze wezenlijke Eenheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Maitreya heeft het zo dikwijls verklaard: “de mensen moeten zichzelf als één zien”. Dit is de noodzakelijke eerste stap naar alle toekomstige vooruitgang; van het voldoen aan die voorwaarde is al het andere afhankelijk. De eerste taak van Maitreya en zijn Groep zal zijn om de mensen te laten zien dat dit zo is, dat alleen dan zelfvernietiging kan worden voorkomen, dat alleen dan het sluimerende potentieel van de mens kan worden vrijgemaakt voor zijn volgende en grootse prestatie. Wij twijfelen er niet aan dat de mensen zich bewust zullen worden van hun eenheid. Ten grondslag aan het rusteloze streven van de mens ligt de dagende bewustwording dat allen hun deel moeten hebben aan het oplossen van de reusachtige en veelvoudige moeilijkheden die hem tegenwoordig bestoken; dat de verantwoordelijkheid, net als de moeilijkheden, wereldwijd en ondeelbaar is en dat ze slechts door samenwerking en zelfverloochening adequaat het hoofd geboden en overwonnen kunnen worden. Maitreya, die spoedig voor de wereld zal verschijnen, heeft de taak om het denken van de mensen voor deze waarheden te openen.  (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Gezag van de Wet’)
Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)
Het is Mijn Missie om het Beginsel van Liefde in alle mensen op te wekken en aan hen die gereed zijn een Hogere Waarheid te tonen. De middelen zijn eenvoudig: door Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen kan die Liefde tot uitdrukking komen. Door de openbaring van de Broederschap der mensen kan de Bron van het Al gekend worden. Mogen jullie dit snel inzien, het doel van het leven begrijpen, en jullie broeders de weg wijzen. Zo kunnen jullie deelnemen in de transformatie van jullie wereld. (Maitreya, Boodschap nr.41)
Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)
De grondwet van elk land zal uiteindelijk worden gebaseerd op de drie principes van vrijheid, onafhankelijkheid en verlossing. Vrijheid werkt op individueel niveau, onafhankelijkheid op nationaal niveau en verlossing op geestelijk niveau. Naarmate de werkelijkheid van mondiale onderlinge afhankelijkheid vast komt te staan in ons bewustzijn, zal het feit dat ‘alle mensen broeders zijn’ in toenemende mate vertaald worden in structuren en concrete actieprogramma’s die deze werkelijkheid weerspiegelen. Landen kunnen en zullen broederschap ervaren, gemeenschappelijke doelen en aspiraties kennen. (Maitreya, Maitreya’s Missie, dl. II)
Zonder het te beseffen maakt de mensheid een grote geestelijke crisis door die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen worden opgelost door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van afgescheidenheid. Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene goddelijke bron en identiek aan die bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)
De nieuwe mens zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn tolerantie en schadeloosheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken. De nieuwe mens zal gekend worden aan zijn vermogen tot juist handelen met intuïtief begrip; aan zijn vermogen om de Wil van God juist te interpreteren. Zo zal geleidelijk de God verrijzen die potentieel in het hart van alle mensen huist, wachtend om tot openbaring te worden geroepen door de daden van de mens zelf. (Benjamin Creme’s Meester,‘De Kenners keren weer’)
Ik ben een eenvoudig Man, en in alle eenvoud doe Ik mijn beroep op jullie: vertrouw Mij, volg Mij, laat Mij jullie de komende tijd binnenleiden, op basis van Liefde, op basis van Samendelen, op basis van Broederschap. Laat Mij jullie de weg tonen naar die eenvoudige toestand van onderlinge afhankelijkheid, van rechtvaardigheid, van juiste afstemming op jullie Bron en jullie broeders. (Maitreya, Boodschap nr.4)
De mensheid zelf begint zichzelf te zien als Eén; en in deze komende tijd zal zij Eén worden. Het is de volgende stap vooruit in onze evolutie. Broederschap is niet slechts een ideaal dat we wel of niet kunnen verwezenlijken. Het is een natuurlijk gegeven; alleen hebben we het nog niet tot uiting gebracht. Het is onze bestemming, de Wil van God, om dit feit in deze komende tijd te openbaren. Alle activiteiten en begeleiding van de Hiërarchie zullen hierop gericht zijn. Dit kan alleen tot stand worden gebracht door juiste verhoudingen. De Christus komt om juiste verhoudingen tussen de mensen tot stand te brengen; juiste verhoudingen met God en met elkaar. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)
Hoe kunnen er twee werelden zijn, terwijl de wereld Eén is? Hoe kan er verdeeldheid zijn, terwijl de wet dezelfde is voor alle mensen? Weldra zullen de mensen begrijpen dat het leed van de velen de ziekte is van het geheel, en dat alleen rechtvaardigheid genezing brengt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Rechtvaardigheid is goddelijk’)

 

Steun voor de rechten van straatkinderen

Op 12 april 2014 was de Internationale Dag van het Straatkind. In het VK werd in 2011 een Consortium voor Straatkinderen (CSC) opgericht, dat een wereldwijd netwerk vertegenwoordigt dat de stemmen van straatkinderen laat horen, hun rechten ondersteunt en hun leven verbetert. CSC brengt samen met vijf leden van het netwerk Children’s Voices uit, een blad dat het zelfbeeld van straatkinderen, hun toegang tot hulpverlening en hun vermogen om hun rechten te laten gelden onderzoekt. In maart 2012 werd het eindrapport “Bescherming en ondersteuning van de rechten van kinderen die op straat werken en/of leven” uitgebracht en aangeboden aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN (UNHRC), gesubsidieerd door UNICEF, het VN-noodfonds voor kinderen. De VN Commissie inzake de Rechten van het Kind werkt een ‘Algemene notitie over kinderen in straatsituaties’  uit. Dit document moet na goedkeuring dienen als leidraad voor regeringen wereldwijd voor de invoering van de Rechten van het Kind met specifieke verwijzing naar straatkinderen.
Naar schatting van CSC en UNICEF groeien wereldwijd 100 miljoen kinderen jonger dan 18 jaar dakloos op in de straten van de grote steden, maar een exact actueel aantal is onmogelijk te bepalen, en het zal waarschijnlijk nog toenemen. Het zou kunnen dat de cijfers gebaseerd zijn op het groeiend bewustzijn in de samenleving van het bestaan van straatkinderen.
Kinderen belanden door tal van redenen op straat: huiselijke, economische of maatschappelijke ontwrichting, politieke onrust, seksueel, fysiek of emotioneel misbruik. Een aantal kinderen in delen van Congo en Oeganda, die ervan verdacht worden heksen te zijn, worden gedwongen het huis te verlaten. De overgrote meerderheid is te vinden in Afrika, oost-Europa, India en zuidoost-Azië, maar de aantallen in de ontwikkelde landen nemen toe.
Om de wereldwijde bewustwording verder te vergroten vond in april 2014 in Rio de Janeiro de Wereldbeker voor Straatkinderen plaats, gesponsord door Save the Children. 230 Voormalige straatkinderen in de leeftijd tussen 14 en 17 jaar namen deel aan de voetbalwedstrijden; zij vertegenwoordigden 19 landen, waaronder de VS. Het programma duurde 10 dagen en besteedde door middel van verschillende activiteiten aandacht aan samenwerking, oriëntatie en plezier, en de kinderen kwamen uiteindelijk in contact met de lokale bewoners tijdens een kunstfestival. Paus Franciscus en prins William sloten zich aan bij David Beckham, Pele en voormalig aartsbisschop Desmond Tutu bij het uitspreken van hun steun aan het evenement. (Bronnen: streetchildren.org; guardianlv.com; streetchildworldcup.org)

Leesrevolutie in het mobiele tijdperk

Een onlangs verschenen rapport van UNESCO wijst op de voordelen van het project Worldreader Mobile. Lezen in het mobiele tijdperk: een studie van het mobiele lezen in ontwikkelingslanden bevestigt dat lang bestaande belemmeringen voor alfabetisering zijn afgenomen, dankzij de verspreiding van goedkope mobiele technologie. Eenvoudige mobiele telefoons bieden een nieuwe, betaalbare en eenvoudig te gebruiken vorm van toegang tot lectuur. Ofschoon online technologie in elk opzicht grote veranderingen met zich meebrengt, zijn er nog wel hiaten. Slechts 40 procent van de wereldbevolking is ‘online’ en in 2013 werd internet in ontwikkelingslanden door 16 procent minder vrouwen dan mannen gebruikt. Vooral geografische ongelijkheid is opzienbarend. In Afrika is nu slechts 7 procent van de huishoudens aangesloten op internet, tegenover 77 procent in Europa. Hoewel internettoegang via vaste telefoonverbindingen de toegang tot tekst zeker heeft uitgebreid, is het nauwelijks een wondermiddel. Veel mensen hebben geen toegang tot computers en boeken, en blijven dus afgesneden van tekstuele informatie die fundamenteel is voor onderwijs, werkgelegenheid en betrokkenheid bij de wereld in het algemeen.
Het onderzoek, een samenwerking tussen UNESCO, Nokia en de liefdadigheidsinstelling Worldreader, duurde een jaar en besloeg zeven ontwikkelingslanden (Ethiopië, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Pakistan en Zimbabwe). Er zijn sterke aanwijzingen dat de voordelen van mobiel lezen langdurig en verregaand zijn, met de potentie om de geletterdheid te verbeteren, onderwijskansen te verhogen en het leven van mensen ten goede te veranderen. Uit recente gegevens van de VN blijkt dat van de naar schatting 7 miljard mensen op Aarde, meer dan 6 miljard nu toegang hebben tot een werkende mobiele telefoon. Gezamenlijk vormen mobiele apparaten de meest alomtegenwoordige informatie- en communicatietechnologie (ICT) uit de geschiedenis. Belangrijker nog, ze zijn er in overvloed op plaatsen waar boeken schaars zijn. Ofschoon mobiele telefoons nog steeds voornamelijk gebruikt worden voor basiscommunicatie, bieden ze ook – en in toenemende mate –toegang tot lange tekstbestanden. Voor een fractie van de kosten van een fysiek boek is het via een mobiel apparaat vaak mogelijk om toegang te hebben tot hetzelfde boek. Dit vermogen is ook niet beperkt tot smartphones: tegenwoordig kunnen zelfs de voordeligste mobiele telefoons gebruikers toegang geven tot boeken. Overal in ontwikkelingslanden is er bewijs van vrouwen en mannen, meisjes en jongens die meerdere boeken en verhalen op mobiele telefoons lezen die voor minder dan 30 Amerikaanse dollar gekocht kunnen worden. Daarnaast geven gebruikspatronen reden tot optimisme over het effect van het mobiele lezen op de alfabetiseringsgraad onder gemarginaliseerde groepen. Vooral vrouwen lijken mobiele apparaten te gebruiken als toegang tot lectuur, ondanks dat ze zelf minder gsm’s bezitten.
Uit onderzoeksgegevens blijkt dat mannelijke mobiele lezers in de onderzochte landen in absolute termen de vrouwelijke mobiele lezers enorm overtreffen. Gemiddeld zijn er ongeveer drie mannelijke mobiele lezers tegenover iedere vrouw. De kloof tussen de geslachten is het kleinst in Nigeria en Zimbabwe, waar de verhouding mannen-vrouwen twee op één is. De meest uitgesproken verschillen bestaan in Ethiopië en India, waar de verhouding mannen-vrouwen negen op één is.
De bevindingen uit het rapport zijn belangrijk. UNESCO heeft onder andere gevonden dat mensen meer lezen als ze op mobiele apparaten lezen, dat ze meer van het lezen genieten, en dat mensen vaak boeken en verhalen voorlezen aan kinderen vanaf mobiele apparaten. Het onderzoek toont aan dat mobiel lezen een veelbelovend, zij het nog onderbenut, pad naar tekst is. Het is niet overdreven om te stellen dat als iedereen op de planeet begreep dat zijn of haar mobiele telefoon – gemakkelijk en goedkoop – zou kunnen worden omgezet in een bibliotheek vol boeken, de toegang tot tekst niet zo’n lastige hindernis naar geletterdheid meer zou zijn. Naar schatting 6,9 miljard mobiele abonnementen zouden directe toegang tot digitale boeken verschaffen.
Het onderzoek laat regeringen ook zien dat digitale bibliotheken en initiatieven tot mobiel lezen grotere invloed kunnen hebben dan de traditionele gedrukte interventies. In wezen werpt het onderzoek licht op een nieuwe strategie om tekst tot de mensen te brengen die dat het meest nodig hebben. (Bron: worldreader.org; unesdoc.unesco.org)