Tekenen van de tijd – juni 2014

De bundeling van de krachten van licht

Argentinië — Op 9 april 2014 verscheen een ruitvormig ruimtevaartuig boven een afgeladen voetbalstadion in Buenos Aires. De ufo werd ongemerkt gefilmd door een voetbalfan die een video van een wedstrijd in het Pedro Bidegain-stadion maakte. Pas later ontdekte hij de ufo op de film.

De video laat een ruimtevaartuig zien dat zich schijnbaar heel snel boven het stadion voortbeweegt voordat het plotseling van koers verandert en in een fractie van een seconde verdwijnt. (Bronnen: UFO daily sightings, niburu.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

Nederland — Een inwoner van Maassluis maakte op 11 april 2014 in de middag een video van een blauwe schotelvormige ufo. (Bronnen: OpenMinds.tv; YouTube: rtvrijnmond)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

 

Begin april 2014 legde een camera van de NASA op Mars een vreemd licht vast dat vanuit de oppervlakte van de planeet naar buiten lijkt te stralen. De foto, die door een van de twee NASA-verkenners is genomen, werd vanaf Mars naar het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (Californië, VS) gezonden. (Bron: NASA)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht inderdaad van Mars uit straalde.)


Californië, VS — Een tv-kijker van een lokaal tv-station van Fox News in Los Angeles nam tijdens een uitzending op video een ufo op. De ufo was enkele seconden zichtbaar boven het district Westwood van Los Angeles kort nadat een aardbeving het gebied getroffen had. (Bron: ufosightingsdaily.com
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

Nieuw bewijs bevestigt geboorteplaats prins Gautama
In november 2013 werd door archeologen in Nepal een baanbrekende ontdekking gedaan bij het opgraven van een boeddhistisch heiligdom in Lumbini. De Mayadevi-tempel is een belangrijke bedevaartsplaats voor miljoenen boeddhisten in de hele wereld. Het door de UNESCO gefinancierde team onder leiding van professor Robin Coningham van de Universiteit van Durham (VK) legde een boomaltaar bloot dat 300 jaar ouder is dan alle bekende boeddhistische lokaties. Volgens wijdverspreid algemeen geloof werd Siddhartha Gautama, die de Boeddha werd, in de zesde eeuw v.Chr.geboren en dit is het eerste feitelijke bewijs dat deze datum ondersteunt.
Volgens een legende was Siddhartha’s moeder, Maya Devi, op reis om haar ouders te bezoeken toen ze in Lumbini stopte, 280 km ten zuidwesten van Kathmandu. Ze bracht haar zoon ter wereld terwijl ze zich aan de tak van een boom vasthield. Het onderzoeksteam vond bewijs van gemineraliseerde boomwortels en overblijfselen van houten stutten waarvan geloofd wordt dat het een boomaltaar was. Ze gebruikten koolstofdatering en luminescentietechnieken om de houtstructuur op de zesde eeuw v.Chr. te dateren. Historisch gezien was dat voor traditionele samenlevingen een overgangsperiode van sociale en economische beroering, met de opkomst van steden, koningen, munten en een zich ontwikkelende middenklasse. Professor Coningham zei dat de bevindingen van “werkelijk belang” zijn, omdat ze voor de eerste keer de datum van het begin van het boeddhisme bevestigen. “Het was precies in die tijd dat Boeddha verzaking predikte – dat rijkdom en bezit niet alles is.”
De beginjaren van de religie antidateren de uitvinding van het schrift. Als gevolg van de verschillende mondelinge overleveringen waren er verschillende data voor Boeddha’s geboorte. Voorheen was een zandstenen zuil met inscriptie, in de derde eeuw v.Chr. opgericht door de Indiase Keizer Asoka bij de Mayadevi-tempel, de vroegste optekening van de oorsprong van het boeddhisme. De archeoloog Kosh Prasa Acharya zei: “Deze ontdekking versterkt de chronologie van Boeddha’s leven nog verder en is belangrijk nieuws voor de miljoenen boeddhisten over de hele wereld.” (Bronnen: The Guardian, The Observer, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit de authentieke geboorteplaats van prins Gautama is en dat de ontdekking van het altaar een symbool is van Maitreya’s Verschijning.)

 

T. en N. J. uit Buzy (Frankrijk) schrijven: “Op 5 februari 2014 schonk een van onze koeien het leven aan een vrouwtjeskalf dat heel duidelijk een groot hart op har voorhoofd vertoont. Zou dit een teken kunnen zijn?”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.