door de Meester —, via Benjamin Creme

[Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.]

Hoezeer ze het ook proberen, politici en andere leiders vinden het steeds moeilijker om de gebeurtenissen te beheersen en hun ‘schip van staat’ overeind te houden. Zij merken dat het, ondanks hun deskundigheid, machteloos alleen voortraast alsof het wordt geleid door een onzichtbare hand. Die onzichtbare hand is vanzelfsprekend de logica der verandering. Zij begrijpen niet dat de regels en methoden waarmee zij werken tot het verleden behoren en weinig betekenis hebben voor de problemen en noden van vandaag. Ze komen bijeen en bespreken deze problemen, maar deinzen steevast terug om de stappen te nemen, zonder welke geen oplossing mogelijk is. Intussen lijden de mensen, in verschillende mate, en wachten op rede en inzicht om hun leed te verlichten. Zij weten in hun hart dat verlossing mogelijk is en hun toekomt, maar ontberen tot nu toe de structuren en kracht om die te vinden.
De mensen zullen niet eeuwig blijven wachten. De tekenen van verzet en ongeduld verschijnen nu al over de hele wereld en dringen er bij de leiders op aan zich met hun behoeften en noden bezig te houden. De leiders, mannen zonder visie, komen met beloften en halve maatregelen om de groeiende eisen voor eerlijkheid en rechtvaardigheid te stoppen. Zij doen dat tevergeefs. De volkeren van de wereld hebben het visioen gezien van vrijheid, van rechtvaardigheid en van vrede, en zullen het niet opgeven. Zij, en niet hun leiders, zullen de toekomst uittekenen en haar naar hun behoeften scheppen. Zo zal het zijn. Deze nieuwe macht in de wereld — de stem van het volk — wint snel aan kracht en samenhang, en zal vanaf nu een belangrijke rol spelen in de wereldaangelegenheden.
Maitreya wacht Zijn kans af om de kracht en invloed van de stem van het volk te versterken en haar koers te bepalen. Er zijn vele stromingen die haar vormen en hun oogmerk is niet identiek. Daarom moet het gidsen wijs gebeuren, opdat de stem niet verdwaalt en haar krachten verspilt. Daarom moeten de eisen van het volk oprecht en eenvoudig zijn. Veelvoudig en uiteenlopend zijn zijn problemen, maar universeel zijn behoeften: vrede door rechtvaardigheid en vrijheid zijn de behoeften van alle mensen. Samendelen, zo zal Maitreya adviseren, is de sleutel tot het scheppen van vertrouwen, zonder welke niets mogelijk is. Deel samen en schep gezegend vertrouwen, zal Hij de wereld vertellen, en ken de zegeningen van rechtvaardigheid en vrede. Geen andere weg, zal Hij de landen dringend helpen herinneren, zal hun de vrede brengen waar zij in hun hart naar verlangen. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen roepen om samendelen, en derhalve om vrede. Een nieuwe en krachtige wereldopinie zal haar kracht tonen en de achterhaalde kunstgrepen en listen van de huidige machthebbers onbruikbaar maken. Dan zal Maitreya Zichzelf aan alle mensen bekendmaken en Zich ten dienste van hen inzetten gedurende deze komende tijd.

een selectie uit het juni-nummer

V. Vanwege de opwarming van de aarde veranderen ijskappen en polen, en volgens wetenschappers van de NASA heeft dit geleid tot een verandering in de rotatie van de planeet. Een onderzoeker van NASA’s Jet Propulsion Laboratory zegt dat er sinds 2000 een “drastische verandering” heeft plaatsgevonden en ofschoon deze niet als gevaarlijk wordt gezien, is het “zonder enige twijfel het gevolg van klimaatverandering”. Klopt het dat de manier waarop de aarde ronddraait veranderd is doordat het ijs smelt?
A. Ja.

V. Verwacht de Geestelijke Hiërarchie van Meesters nog steeds een verdere ineenstorting van de mondiale economische en financiële systemen?
A. Ja.

V. Het lijkt alsof er de laatste tijd in alle sociale lagen veel corruptie aan de oppervlakte komt. Is er een reden waarom er nu zoveel corruptie aan het licht komt? Heeft het te maken met de nieuwe energieën?
A. Ja, het is het reinigingsproces van de nieuwe energieën.

V. In de afgelopen jaren hebben we de opkomst van verscheidene voorbeelden van de stem van het volk gezien: de Occupy-beweging, Podemos in Spanje, de Indignados in Spanje, en nu Nuit Debout in Frankrijk, die zich ook naar omliggende landen lijkt te verspreiden. Sommige van deze volksbewegingen lijken na een tijdje als een nachtkaars uit te gaan. Waarom is dat – want op hun hoogtepunt lijken ze zo krachtig en vastbesloten? Wat moet er gebeuren om ze gaande te houden?
A. Het vermogen om te werken, te werken en nog eens te werken, en door te gaan.

V. Vincent Callebaut, een Belgisch architect, heeft manieren gevonden om steden op zee en in het water te bouwen. 1) Zullen steden in de toekomst zowel op het land als op het water gebouwd worden? 2) Indien dit mogelijk is, kan dit dan een oplossing zijn voor de kwestie van klimaatvluchtelingen?
A. 1) Ja. 2) Ja, als een van de alternatieven.

V. In Share International van juli/augustus 2013 stelde iemand een vraag over een duif die in 1959 bij Fidel Castro op het podium neerstreek.
Op 25 maart 2016 sprak de Amerikaanse senator en Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders in Portland (Oregon) een menigte van 11.000 mensen toe, toen er tot verbazing van zijn toehoorders een vink op zijn spreekgestoelte neerstreek. Ik vroeg me af of deze vogel ook door de Meesters gestuurd werd?
A. Ja.

V. 1) Gelooft u dat we in de laatste dagen van het Kali-yuga (het IJzeren Tijdperk van de hindoes) leven? 2) Gelooft u ook dat we op de drempel staan van een nieuw Gouden Tijdperk? 3) Hoe kan dat het geval zijn wanneer de meeste mensen op de planeet hun keuzes baseren op angst in plaats van liefde?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Dat alles zal veranderen.

V. Is de tuniek van Jezus die in april 2016 in Argenteuil (Frankrijk) werd tentoongesteld, authentiek?
A. Ja.

V. Toen ik de basiliek van St. Denis in Argenteuil bezocht, was er een onmiskenbare energie te bespeuren. Was dit de energie van Jezus? Was Jezus er fysiek aanwezig of straalde de energie van het kledingstuk uit?
A. Zijn energieën straalden van het kledingstuk uit.

Sinds enkele jaren verschijnt een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, op lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme en aan grote aantallen mensen overal ter wereld, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren,  of als reddende “engelen” in noodsituaties. De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping. Recenter werken de Meesters ook via hun woordvoerders en vertegenwoordigers.

Zet die extra stap
Op 25 april 2016 toen we op het punt stonden het Informatiecentrum (in Amsterdam) te sluiten, kwamen twee heren van middelbare leeftijd binnen. We vroegen of we hen konden helpen. Een van hen zei lachend: “Misschien kunnen wij u helpen!” Ze vroegen naar “De bundeling van de Krachten van Licht”, waarover ze ergens in een flyer hadden gelezen – en de betekenis daarvan in de praktijk.
Ze hadden een houding van kalm, liefdevol gezag. Ze vroegen wat “de bundeling van de Krachten van Licht” betekende, hoe het in praktijk te brengen en de betekenis van het werk van deze groep. De ene man verwees ook naar het woord “duisternis” op de flyer en de moeilijke tijd voor velen en zijn metgezel vroeg hoe het werk van deze groep daarbij helpt. We praatten ongeveer 30 minuten en zij bleven knikken alsof ze op de hoogte waren en het eens waren met Maitreya’s prioriteiten en de manieren om de problemen van de wereld op te lossen.
We spraken over eenheid als hoedanigheid van de ziel in verhouding tot afgescheidenheid en de sterke individualiteit van de mensheid. Een van de mannen zei dat er ook weerstand tegen verandering is en ik voegde daaraan toe “uit onwetendheid (en daar iets aan doen is deel van ons werk) en mensen zijn bang hun individualiteit en vrijheid te verliezen. De analogie van de Meesters kwam ter sprake en ik zei: “De Meesters hebben nog steeds individualiteit” waarop de ene man lachte en zei: “O, nu heb je echt mijn aandacht.” Een van hen noemde de analogie van de druppel die deel van de oceaan wordt, waarop ik antwoordde: “Maar (voor sommigen) kan dat ook angst voor verlies van identiteit oproepen,” waarop hij antwoordde: “Dat zou me niets uitmaken,” en dat maakte ons aan het lachen. Hij zei: “Er is ook een andere analogie, van de groene vogel die in de groene boom vloog. Hij leek één met de boom te worden, maar het was nog steeds een vogel.” Als om te illustreren dat (angst voor) verlies van identiteit zeker niet verlies van bewustzijn behoeft te betekenen.
Zij wilden ook meer weten van Transmissie-meditatie en nadat ik hun de achtergrondinformatie had gegeven, vroegen zij of we een korte meditatie konden doen, waarna zij mij hartelijk bedankten en weggingen.
1) Waren deze heren, die – evenals voorgaande keren – binnenkwamen toen we op het punt stonden te sluiten “bijzonder”? 2) Is er een boodschap in het feit dat er de laatste tijd veel woordvoerders net na sluitingstijd in het Informatiecentrum kwamen of nadat een lezing of workshop net begonnen was? Zou het kunnen zijn dat het een hint is dat in deze bijzondere tijden meer van ons gevraagd wordt – dat we net dat beetje meer moeten werken, meer energie en inspanning erin stoppen dan ooit tevoren?
Medewerkers Informatiecentrum Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Zij waren woordvoerders voor de Meester Jezus. 2) Ja!

Twee brieven van dezelfde persoon

Thuiskomst
1) Zo’n 20 jaar geleden verkeerde ik een paar jaar lang in een heel moeilijke situatie. Ik woonde toen in Nice en daarna in Mougins, in het zuiden van Frankrijk. Ik verliet deze regio uiteindelijk en keerde terug naar mijn vaders huis om er weer bovenop te komen. Ik was in Perigueux nog maar net uit de trein gestapt toen een oude vrouw op straat naar me toe kwam. Spontaan raadde ze me aan naar een natuurarts te gaan om te genezen. Ik was overtuigd omdat ze een uitzonderlijk wezen was. Was zij een Meester?
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oude vrouw’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was).

Kerstontmoeting
2) Meer dan 20 jaar geleden was ik door een vriendin uitgenodigd om de kerstvakantie bij haar familie in Objat (Frankrijk) door te brengen. Terwijl we over straat liepen kwamen we langs een draaimolen voor kinderen. Er stond een man naar de voorbijgangers te kijken.
Ik had nauwelijks de tijd om naar hem te kijken toen ik plotseling een vreemde sensatie voelde. Ik voerde het terug op het feit dat ik een heel buitengewone persoon had ontmoet. Hij zei een paar woorden, misschien “goedenavond”, wat ik niet begreep omdat ik heel erg afgeleid was door de situatie. Mijn vrienden merkten niets op. Was hij een Meester?
P.B., Toulouse (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een discipel van een van de Meesters was.

Muziektherapie
Op 25 maart kwam een dierbare vriendin bij mij op bezoek. Zij en haar man worden het laatste jaar ongelooflijk beproefd in het leven. Ik sprak met haar over hulp, laat uitgaven van Share International zien met zegeningen en zei: “Er is altijd hulp, alleen herkennen wij de hulp niet altijd, omdat deze hulp niet altijd is zoals wij het willen.” Tijdens dit gesprek ging haar mobiel af (met een normale beltoon) en voerde ze een kort gesprek en zette haar smartphone op stil.
Wij hervatten ons gesprek over “hulp” en……een paar minuten later kwam er ineens “goddelijke muziek” uit haar mobiel, zonder dat ze die aanraakte. Verward probeerde zij door op allerlei knoppen te drukken erachter te komen wat het was. We begrepen er niets van, waren stil en onder de indruk van ook juist de soort muziek, die met een tambura (een Indiaas strijkinstrument) begon met een toon die heel lang aanhoudt en die je meteen in een andere wereld (zonder problemen) brengt, waar alleen maar goddelijkheid heerst. Daarna begonnen zangstemmen als een soort “aanroep”, duidelijk geestelijke of religieuze muziek, wonderschoon, alsof het uit een tempel klonk. Toen na ongeveer één minuut de muziek ophield, hervatten wij het gesprek. Na een paar minuten begon de muziek opnieuw met weer de tambura, gevolgd door de zang. Wij waren helemaal perplex zo mooi en verstillend was dit geschenk, dat we meteen als een wonder ervaarden.
Kunt u ons helpen dit te verklaren?
M.opt N., Bilthoven.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de muziek een geschenk van een belangrijk individu was, die voor de Meester Jezus werkt.

Openbaring
Maart 2016 waren mijn vriendin en ik op weg om haar dochter van school te halen, toen we op een van de kruispunten die we passeerden, een dakloze man zagen. Meestal zijn er geen daklozen bij die bepaalde kruising. We zochten in onze zakken naar wat munten en toen we ons realiseerden dat we niets bij ons hadden, zei zij: “waarom zouden we hem niet een van onze grapefruits geven?” Ik gaf hem een grapefruit en zijn gezicht lichtte eenvoudigweg op. De man liep verder naar waar hij gestaan had, maar keerde toen om, liep naar ons terug en zei breed lachend: “Dank u zeer, dit is beter dan geld,” terwijl hij breed lachte. Ik was zo ontroerd door zijn gebaar en de gedachte dat er zoveel mensen zijn die gewoon honger hebben, dat ik ongeveer vijf minuten onbeheersbaar huilde. Een paar minuten verderop vroegen we elkaar of we net een ontmoeting met een Meester hadden gehad vanwege de energie van de ervaring en de locatie van de dakloze man.
S.G. en Y.P., Raleigh (NC, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dakloze man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Zorgenvrij
Op 9 februari 2016 was ik in het ziekenhuis voor veteranen in Dallas en wachtte op de afspraak met mijn dokter voor een gebruikelijke controle. In de lege stoel naast me kwam een zwarte heer zitten. Hij was keurig gekleed en vriendelijk. Toen hij zat, begon hij een gesprek met mij en stelde zich voor als John. Hij zei dat hij alcohol- en drugsverslaafde was en twee jaar niets gebruikt had. Ik feliciteerde hem met zijn kracht en moed om te ontwennen.
Hij vertelde dat zijn vrouw overleed rond de tijd dat hij stopte met gebruiken, en anderhalve week later zijn moeder. Ik zei hem dat hij ongelooflijke standvastigheid en wilskracht had getoond om in zo’n moeilijke tijd in zijn leven nuchter te blijven, vooral bij het bijna gelijktijdige verlies van zijn vrouw en moeder. Ik probeerde hem te bemoedigen.
John draaide zich naar mij toe en zei: Ja, je moet leren om los te laten en God voor je te laten zorgen. Je kunt het niet allemaal zelf doen, je moet God dingen laten doen.” Wat hij me daarna vertelde schokte me: “Je bent nu misschien niet in staat om een band te verwisselen omdat je ouder bent, maar dat is OK, op dat moment moet je God vertrouwen, het aan God overlaten.”
Hier schrok ik van want twee dagen eerder had mijn truck een lekke band en ik had geen zin om hem te maken, dus belde ik een bandendienst en liet hen de band verwisselen. Ik had me verdrietig gevoeld omdat ik op 73-jarige leeftijd niet langer de energie en kracht had voor een eenvoudig klusje als een band verwisselen en ik had veel nagedacht over mijn leven en of ik iets gedaan had ten nutte van de mensheid.
Ik begin te denken dat “John” een bijzondere persoon was, want voor mij gaat dit verder dan toeval dat hij een lekke band gebruikte als analogie, vooral omdat ik hem niets over mijzelf verteld had.
Hij zei dat hij moest gaan en terwijl we beiden opstonden om elkaar gedag te zeggen vertelde ik hem dat het me echt goed gedaan had om met hem te praten. Hij zei insgelijks en liep weg. Ik keek hem een paar seconden na, keek naar de deur waardoor mijn dokter mij zou komen halen en toen ik terugkeek naar John was hij nergens te zien.
Sinds mijn ontmoeting met John ben ik veel gelukkiger en voel ik me alsof ik uit de rondtollende tredmolen ben gestapt waar we, als we niet uitkijken, door opgeslokt kunnen worden. Ik ben gestopt met me zorgen te maken over dingen en wanneer er een lastige taak te doen is, herinner ik mezelf eraan God voor me te laten zorgen en me te leiden. Het is een heel welkome opluchting geweest en er is weer geluk in mijn hart.
Kunt u de Meester vragen of John een bijzondere persoon was?
B.A., Rowlett (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘John’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Icoon Johannes de Doper produceert olie
Sinds juli 2015 sijpelen druppeltjes geurige olie uit een icoon van Johannes de Doper in een Grieks-orthodoxe kerk nabij Chicago (VS). De parochianen van de Maria Hemelvaartkerk in Homer Glen (Illinois), waar het wonder plaatsvindt, geloven dat de olie geneeskrachtige eigenschappen heeft en een zegening van God is. “Het is adembenemend,” aldus de parochiepriester Sotirios Dimitriou. “Het is indrukwekkend zo’n daad van God voor je ogen te zien.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De olie, waarvan de parochianen geloven dat het mirre is, scheidt zich af van de halo, zijpanelen, handen en baard,” aldus een artikel in de Chicago Tribune. “Elke week wordt de olie in een reservoir van katoen aan de voet van de icoon verzameld. Van daaruit doet Dimitriou de olie regelmatig in een kruik en doordrenkt vervolgens katoenen proppen met olie die hij in plastic zakken verzegelt voor parochianen om mee naar huis te nemen en met hun geliefden te delen. Tot dusver heeft hij er meer dan 5000 uitgedeeld.”
Dimitriou, die lijdt aan een zenuwbeschadiging, vertelde dat zijn gezondheid is verbeterd sinds hij de wonderbaarlijke olie op de icoon vond. Anderen hebben ook genezingen van de olie gemeld. Een man zei dat hij naar de dokter ging voor een blokkade in zijn slagader, maar de blokkade was verdwenen. Een andere parochiaan berichtte vrij van kanker te zijn nadat hij de olie had aangeraakt.
“Telkens wanneer mensen dit zien, is het om hen eraan te herinneren dat God nog leeft en nog steeds door ons werkt en het is een herinnering dat er voor ons nog hoop in de wereld is,” aldus Dimitriou. (Bron: chicagotribune.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het wonder door de Meester Jezus wordt gemanifesteerd.)

Stigmatawonder van Samoaanse vrouw
Een Samoaanse vrouw die op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, bloedende wonden kreeg, heeft op het eiland in de Stille Oceaan beroering veroorzaakt. De stigmata gebeurden toen Toaipuapuaga Opapo, 23 jaar, de kruisiging van Jezus uitbeeldde in een voorstelling die door haar plaatselijke kerk, de Congregatie van Christelijke Kerken van Samoa (CCCS), werd opgevoerd. Beeldopnamen van de voorstelling laten bloed zien dat langs haar armen naar beneden stroomt en later uit haar zijde naar buiten komt. Ze heeft ook wonden in haar handpalmen en voeten, en tekens op haar voorhoofd die lijken op de afdruk van een doornenkroon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een interview met TV1 Samoa zei mevrouw Opapo: “Ik ben maar een gewoon mens… maar mijn lichaam is gebruikt als geheugensteuntje, want God weet dat het geloof van zijn dienaren stervend is.” Ze vertelde dat ze de afgelopen drie jaar een “aandoening” heeft gehad, die er de oorzaak van was dat ze visioenen krijgt.
Wonderen van stigmata zijn merendeels een katholiek verschijnsel en de beroemdste ontvangers zijn de H. Franciscus van Assisi en de H. Pio van Pietrelcina (Padre Pio), maar mevrouw Opapo is protestant. Katholieken geloven dat het een manifestatie van diepe empathie met het lijden van Christus is, maar sommige Samoanen beschuldigen haar ervan dat zij de wonden voorwendt. De kerk onderzoekt de beschuldigingen inmiddels.
Samoa is hoofdzakelijk een katholiek land en de katholieke minister-president van Samoa, Tuilaepa Sailelel Malielagaoi heeft het een wonder genoemd, “We zouden blij moeten zijn met deze gebeurtenissen … als het iemand overkomt, betekent het dat hij of zij heilig is,” zei hij tegen de Samoa Observer. (Bron: BBC News)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het wonder door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Foto-tekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Amerikaanse senator Bernie Sanders (midden rechts op de foto) gaf op 15 april 2016, op de 25ste jaardag van Centesimus annus in het Vaticaan (Rome) zijn lezing ‘De noodzaak van een morele economie’. (Bron: Michael Shank Twitter)
(Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat het heldere licht dat de ruimte binnenstroomt een zegening is die door de Meester Jezus werd gegeven.)

De Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs en senator Bernie Sanders op de 25ste jaardag van Centesimus Annus in het Vaticaan (Rome) op 15 april 2016. (Bron: Michael Shank Twitter)
(Van de lichtkolommen wordt door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat ze een zegening van de Meester Jezus zijn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vulkaan Sakurajima op het eiland Kyushu in Japan barstte op 5 februari 2016 uit. Deze foto laat in de hoek rechtsboven drie UFO’s aan de nabije hemel zien. (Bron: theaustralian.com.au/news)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars zijn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden door J.V., Tortosa (Tarragona, Spanje). Deze foto van zijn 96-jarige tante M.D. en zijn kleinzoon E. werd in september 2014 genomen.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht dat hen omgeeft een zegening van de Meester Jezus is.)

Deze foto werd op 3 mei 2014 genomen door J.G. in Lérida (Spanje) tijdens de huwelijksplechtigheid van zijn dochter C.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtbundels zegeningen van de Meester Jezus zijn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto (rechts) van F.N., met zijn zoon J.I., werd op 15 september 2014 genomen in de Samadhi Garden in San Juan (Argentinië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtbundel een zegening is van de Meester Jezus.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto, genomen op 16 april 2016, toont de doop van C., zoon van V.C.G. in Cordoba (Argentinië). Ingezonden door L.F., Malaga (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het heldere licht dat na ontwikkeling van de film werd gezien een lichtzegening is van de Meester Jezus.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hulp staat ter beschikking’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt and Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Zie Ons als broeders, verlangend om te helpen. Beschouw Ons als gidsen naar de toekomst, want Wij kennen de weg goed. Met onze Broederschap achter je kunnen jullie niet falen. Onze bezieling zal jullie inspireren, en uit die bron van kracht zal de kennis en de macht stromen waarmee jullie je dromen kunnen verwezenlijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wij zijn niet ontmoedigd’)

Sta Mij toe Mijn Eenheid met de Vader te delen met jullie, Zijn aard aan jullie te onthullen, en jullie voor Zijn voeten te leiden. Mijn weg, de eenvoudige Weg van Liefde, zal jullie in Zijn armen leiden. Mijn vrienden, er valt veel, veel te weten omtrent de aard van God. Alles, op een klein deel na, blijft tot dusver voor jullie verborgen. Met Mijn hulp zullen jullie de glorie leren kennen van het Wezen waarin jullie verblijven, en van wie jullie een weerspiegeling zijn. (Maitreya, Boodschap nr.139)

[De Christus] komt omdat Hij de mensheid liefheeft. Dat is de fundamentele reden voor Zijn Terugkeer — omdat het de Wil van God is en omdat Hij de mensheid liefheeft. Hij reageert op de hulpkreet van de mensheid, die tijdens en na de oorlog naar Hem opsteeg en nog opstijgt, en die roep heeft Hij beantwoord. Maar Hij komt als een heel eenvoudige man, die, omdat Hij is Wie Hij is, door al onze kleine moeilijkheden heen kan kijken en ons niettemin liefheeft. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Vele malen, door zijn hele geschiedenis heen, is de mens verdoold, maar nooit eerder is hij zo ver van zijn bestemde pad afgedwaald als nu. Nooit tevoren heeft hij zozeer behoefte gehad aan hulp, en nooit eerder is die hulp zo voorhanden geweest als nu. Eeuwenlang werd de mate van hulp die mocht worden gegeven door de Wet beperkt; de vrije wil van de mens is heilig en mag niet worden geschonden. Thans, voor de eerste keer in talloze eeuwen, kan vrijelijk meer hulp worden gegeven dan ooit tevoren. Thans, op het moment van zijn grootste nood en wanhoop, kunnen de gulle handen van zijn Oudere Broeders zich openen, en hem van de hulp voorzien waarnaar hij verlangt. Al wat nodig is, is het verzoek van de mens zelf. Al wat vereist is, is de bereidheid om de raad en wijsheid van de Broederschap te aanvaarden, en van koers te veranderen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Leraren en de leerlingen’)

Zodra de mensheid een roep om hulp laat horen – om meer licht, meer informatie, meer technologie, in één woord meer bewustzijn, van haar eigen aard en doel – dan wordt dat gegeven. De roep wordt gehoord door de Hiërarchie en het woord klinkt: “Open de poorten” – de sluisdeuren van licht, kennis, inspiratie, leiding. Dat alles stroomt uit van de Meesters in antwoord op de hulpkreet. Dat gebeurde sinds 1875 met de publicatie van De geheime leer en Isis ontsluierd (H.P. Blavatsky). Dat gebeurde voor de oorlog via de Agni Yoga- en de Alice Bailey-leringen die nieuw licht en kennis boden voor de onderzoekende geest van degenen die klaar zijn om het op te nemen en erop te reageren – en er iets mee te doen om het Plan te dienen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’. SI september 2006)

Mijn Plannen ontvouwen zich. Mijn hart omvat allen die Mij kennen, die tot Mij komen om hulp. Zo zal het altijd zijn. Mijn broeders en zusters, Mijn hulp staat jullie ter beschikking, jullie hoeven er slechts om te vragen. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laat Mij jullie meevoeren naar jullie glorie. (Maitreya, Boodschap nr.49)

Indien de mensen Mij aanvaarden, zullen zij tot de waarheid van hun Goddelijkheid komen, en in het stralend gewaad van die Waarheid zullen zij zich tonen als God. Dat beloof Ik plechtig. Help Mij, Mijn vrienden, om dit werk voor jullie te doen. Openbaar nu Gods Geest die reeds in jullie straalt en laten wij gezamenlijk in Waarheid deze wereld herbouwen. (Maitreya, Boodschap nr.54)

Maitreya is in de wereld, maar wanneer Hij eenmaal openlijk verschijnt zal elke actie die we ondernemen in de juiste richting – dat wil zeggen naar eenheid, rechtvaardigheid, vrijheid voor alle mensen – Zijn hulp en energie aanroepen. Hij zal ons handelen versterken en de veranderingen zullen met enorme snelheid en orde voortgang vinden. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Steeds wanneer de mensheid bang is, wendt zij zich tot God of de Engelen voor hulp en zekerheid. Zo ook nu, te midden van de groeiende crisis van de mens. Aan alle kanten stijgt de roep om hulp op en, in antwoord op die roep, reageren Gods Vertegenwoordigers. Wij, de Architecten van de Nieuwe Tijd, weten dat diep in hun hart alle mensen een standvastig geloof koesteren in hulp en leiding van boven, en daarin te voorzien is Onze vreugde en Eeuwenoude plicht… Spoedig zullen de mensen Ons in grote aantallen zien en weten wie Wij zijn. Wij zijn jullie Broeders, die jullie zijn voorgegaan, jullie bereidwillige Gidsen en Helpers, jullie Hogere Middelaars, jullie Mentors en Leraren, jullie Muzen en Inspirators, jullie trouwe Dienaren en eeuwige Geliefden. Wij beantwoorden jullie roep om hulp en betreden jullie rijk. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Meesters betreden het mensenrijk’)

Sta Mij toe jullie te helpen. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen, die leidt naar een eenvoudiger leven waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.3)

Om het weefsel van jullie leven te herstellen, zullen nieuwe materialen en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vervang de versleten vormen door de nieuwe energieën die nu beschikbaar zijn en leer te scheppen in verhoudingen die zijn gesmeed uit vreugde en liefde. Louter jullie leven in het vuur van dienstbaarheid en draag je deel bij in het werk van verandering. Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van verandering’)

Aangezien ieder mens een God in wording is, behoort ieder mens zijn goddelijkheid te openbaren. Het zal onze taak zijn om jullie hierbij te helpen, langs de snelste weg. Onze ervaring is lang en beproefd, Onze wijsheid zeker. Onze moeizaam verworven kennis zal jullie goede diensten bewijzen. Daarom valt er niets te vrezen nu jullie op de drempel staan van de nieuwe tijd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het moment van de waarheid’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie een Vriend zien, een Helper, geen God. Weet dit, Mijn broeders, en werk met Mij als gelijken. Laat angst geen schaduw werpen op onze band, maar laat ons samen, als vrienden en broeders, het Plan dienen. (Maitreya, Boodschap nr.88)

Dat Plan houdt de komst in van Maitreya en de Meesters van de Hiërarchie in de wereld, en Hun inspiratie van de mensheid tot een nieuwe beschaving. Als je dat als maatstaf neemt voor wie je bent, wat je doet en waar je voor staat, dan kun je niet erg in de fout gaan. Dan werk je in de richting van het Plan zelf. Roep de hulp van Maitreya in, roep Zijn inspiratie en leiding over je werk aan. Hij zegt: “Mijn hulp staat jullie ter beschikking. Je hoeft er alleen maar om te vragen.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Wees ervan overtuigd dat Onze hulp beschikbaar zal zijn, dat jullie Ons advies slechts hoeven te vragen. Wij kennen de ware noden van het mensenras, maar de mensen moeten zelf kiezen uit vrije wil en blijde aanvaarding. Als de mens de juiste keuze maakt, voor een rechtvaardige verdeling van de hulpbronnen, zijn onze handen vrij om hen nog meer te helpen. Onze ervaring en kennis zullen vrijelijk worden aangeboden, onze wijsheid en liefde zullen aan allen ten dienst worden gesteld. Wij wachten met vertrouwen op het verzoek van de mensen. Dan zullen Wij openlijk in jullie leven treden als vertrouwde Broeders en Vrienden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw realisme’)

Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grote Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

Shakespeare over vijandigheid jegens vluchtelingen:
Torenhoge onmenselijkheid”

Dit jaar (2016) wordt de 400ste sterfdag van Shakespeare herdacht en vele instanties besteden daar uitgebreid aandacht aan. Als onderdeel van een grote tentoonstelling heeft de British Library het enig overgebleven fragment van een tekst in Shakespeares handschrift online gezet. In dit fragment weerklinken de recente debatten over vluchtelingen.
Het fragment komt uit revisies van Anthony Mundays Elizabethaanse toneelstuk The book of Sir Thomas More (“Het Boek van Sir Thomas More”). Voor dat stuk schreef Shakespeare een toespraak over de opstand van 1 mei 1517 die uitbrak naar aanleiding van de vraag of vluchtelingen het land in mochten komen. Immigranten uit Lombardije (noord-Italië) werden  bedreigd door Londenaren die immigranten ervan beschuldigden dat zij de lokale bevolking werk en geld kostten. De Londenaren wilden dat ze uitgezet werden. Dezelfde argumenten werden in de tijd dat het toneelstuk werd geschreven met betrekking tot de gevluchte Hugenoten naar voren gebracht.
Het toneelstuk werd tijdens Shakespeares leven nooit voltooid of uitgevoerd, uit vrees dat het onrust zou veroorzaken in een tijd van godsdienstige spanningen die een ongekende vluchtelingencrisis in Europa teweeg hadden gebracht. In een reeks toespraken, die door Shakespeare geschreven werden, maakt Thomas More zich sterk voor een humane behandeling van degenen die gedwongen zijn asiel te zoeken. In een bezielde en klemmende toespraak doet Sir Thomas alsof hij het eens is met de zorgen van de ordeverstoorders die de uitzetting van de vluchtelingen eisen, om een einde aan de sociale beroering te maken. Shakespeares woorden doen een klemmend beroep dat onze moderne oren zeker bekend voorkomt.
“Stel nu dat zij werden weggestuurd, en stel dat Engeland door jullie kabaal van al zijn waardigheid werd ontdaan;
“Stel je de miserabele vreemdelingen voor, hun baby’s op hun rug en hun armzalige baggage, zich voortslepend naar de havens en kusten voor vervoer
En jullie hebben de macht,
Het gezag verstild door jullie geraaskal,
En jullie gekleed in je eigen meningen;
Wat had je dat opgeleverd? Ik zal het je vertellen: je had geleerd
Hoe onbeschaamdheid en de sterke hand het voor het zeggen hebben.
Hoe orde onderdrukt wordt; en door dit patroon zou niemand van jullie oud worden
Want andere schurken, zo gevormd door hun dromen,
benadelen jou met dezelfde hand, dezelfde redenen en hetzelfde recht.
En mannen als roofzuchtige vissen vallen elkaar aan. Zouden elkaar doden …
… stel dat de koning genoeg heeft van jullie ernstige overtredingen en jullie verbant?
Waar zou je heen gaan?
Welk land, afhankelijk van je dwaling,
zou je onderdak verlenen? Ga je naar Frankrijk of Vlaanderen, naar een Duitse provincie, naar Spanje of Portugal,
Ja, elk land dat geen bondgenoot van Engeland is, …
Waarom, jullie zullen daar vreemdeling zijn: zou je gerust zijn als je een land vindt met zo’n barbaars karakter,
dat om het geringste uitbreekt in geweld en jullie geen plek op de aarde gunt?
Dat hun verafschuwde zwaarden tegen je nek slijpt, je als honden afwijst alsof God je niet heeft geschapen?
…Wat zouden jullie ervan vinden om op deze manier behandeld te worden?
Dat is de situatie van de vreemdelingen en dit is jullie torenhoge onmenselijkheid.
(Bronnen: bl.uk; playshakespeare.com; theshakespeareblog.com)

Eén wereld met een gezamenlijk plan
Ter ere van het 25-jarig jubileum van de baanbrekende sociaal-maatschappelijke encycliek Centesimus annus van paus Johannes Paulus uit 1991, organiseerde de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen een symposium. Dit symposium vond plaats op 15 en 16 april en richtte zich op twee grote vragen: de economische, politieke en culturele veranderingen van de afgelopen 25 jaar, en hoe de sociaal-maatschappelijke leringen van de katholieke kerk de wereld hebben beïnvloed en hoe zij dit in de toekomst zouden kunnen doen.
Centesimus annus markeerde destijds ook al het 100-jarig jubileum van Rerum novarum, de cruciale encycliek over sociale zaken in de moderne wereld. Centesimus annus werd geschreven ten tijde van massale verandering en oproer in de politieke sfeer, toen een unieke toename in welvaart en levensstandaard over de hele wereld werd bedreigd door uitbuitende belangengroepen. Het doel ervan was om een visie van moreel gestructureerde vrijheid voor te leggen ten bate van de mensheid.
Onder de 35 economen, academici, kerkleiders en politici die voor de conferentie waren uitgenodigd, bevonden zich de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, de Boliviaanse president Evo Morales, de Ecuadoraanse president Rafaël Correa en professor Jeffrey Sachs, econoom en directeur van het Earth Institute.

Professor Jeffrey Sachs presenteerde de eerste paper, “Veranderingen in de wereldeconomie sinds 1991”. Hij ging in op de voorgeschiedenis van de encycliek en stelde dat de waarschuwingen daarin grotendeels onopgemerkt waren gebleven. De voornaamste uitdaging is dat “eigenbelang plaats moet maken voor het algemene belang”. Hij beschreef de gevolgen van onbegrensde hebzucht wanneer dat hand in hand gaat met macht en de drijvende kracht achter de markteconomie wordt. Corruptie en misdaad blijven onbestraft en machthebbers worden niet ter verantwoording geroepen. En de cultuur van straffeloosheid is dusdanig dat zij hun posities weten te behouden. Professor Sachs zei dat het economische beleid van beide politieke partijen in de VS multinationals, handelsovereenkomsten en winst bevoorrechten zwaarder liet wegen dan alle andere factoren, met desastreuze gevolgen: meer extreme ongelijkheid, aftakeling van het milieu, meer corruptie en financiële instabiliteit dan ooit tevoren. Schandalen die hebzucht en corruptie van ondernemingen blootlegden, hebben aangetoond dat de grote banken handelen alsof zij boven de wet staan. Hij was ook uitgesproken in zijn kritiek op Amerika over 25 jaar van uitstel op het gebied van klimaatkwesties. Ten slotte formuleerde professor Sachs een missie: “Onze urgentste, praktische taken zijn: allereerst, om een nieuwe mondiale consensus te creëren over duurzame en menselijke ontwikkeling waar China, India, Afrika en andere delen van de wereldbeschaving deel van uitmaken. Ten tweede: Ik zie het als een absolute noodzaak om straffeloosheid te beëindigen – om in staat te zijn eerlijk te spreken over de machtigen, de rijken, wat een angstige ervaring is – maar het is ook van groot belang.” Hij besloot met een oproep acht te slaan op paus Franciscus’ visie op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel – één wereld met een gezamenlijk plan.”

Rafaël Correa: De voornaamste vraag is wie de grootste zeggenschap heeft in een samenleving: de elite of de meerderheid? De markt of de maatschappij? De grootste uitdaging van deze eeuw is het bereiken van het overwicht van de mens over het kapitaal.
“De wereldorde is niet alleen oneerlijk, maar ook immoreel. Alles is in het voordeel van de machtigsten en de dubbele standaards zijn alomtegenwoordig: de goederen die bijvoorbeeld door arme landen geproduceerd worden, moeten gratis zijn, terwijl de goederen, kennis, wetenschap en technologie afkomstig van buitenlandse mogendheden particulier bezit moeten zijn en verkocht worden.”
“De markt is een goede dienaar, maar een verschrikkelijke meester… Ongelijkheid, en daarmee armoede, ontstijgen is van het grootste morele belang, want voor het eerst in de geschiedenis is armoede, vooral in Latijns-Amerika, niet het resultaat van gebrek aan natuurlijke hulpbronnen maar het gevolg van oneerlijke en buitensluitende systemen. Het fundamentele morele vraagstuk is dan ook vooral een maatschappelijk vraagstuk.

Evo Morales: “Wij zijn de moraliteit met twee gezichten van het Imperium beu. Zij spreken over democratie maar het zijn de markten die regeren. In landen met kapitalistische systemen, zijn het de bankiers en zakenmensen die de politieke kandidaten financieel ondersteunen, ongeacht wie er wint. De gekozen regering regeert niet, dat doen de ondernemingen. (…) De economie in Bolivia is hervormd om te kunnen bouwen aan rechtvaardigheid en gelijkheid.”

Bernie Sanders: “Onze jongeren zijn niet langer tevreden met het corrupte en beschadigde politieke systeem en een economisch systeem dat gebaseerd is op stuitende ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Zij zijn niet tevreden met de vernietiging van ons milieu door een fossiele-brandstofindustrie wiens hebzucht de korte-termijnwinst boven klimaatverandering en de toekomst van onze planeet plaatst. Zij willen in harmonie leven met de natuur, haar niet vernietigen. Zij roepen op tot een terugkeer naar eerlijkheid, naar een economie die het algemeen belang dient door te garanderen dat ieder persoon, arm of rijk, toegang heeft tot kwaliteitszorg, -voeding en -onderwijs…
“Onze uitdaging is vooral een morele: om onze inspanningen en visie in te zetten voor het gemeenschappelijk belang.” (Bronnen: ourfuture.org; pass.va; catholicnews.com; radiovaticana.va)

Macht van het volk laat handelsverdrag EU en VS ontsporen
Over heel Europa neemt het anti-TTIP sentiment toe en heeft het zijn uitwerking. In april 2016 gingen duizenden in Europa de straat op om te demonstreren tegen wat het grootste handelsverdrag ter wereld zou kunnen worden, het Trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag (TTIP) tussen de VS en de Europese Unie. In Duitsland is het verzet tegen TTIP fel, met tienduizenden mensen die overal in het land protesteerden. Volgens de organisatoren woonden 90.000 mensen de twee dagen durende protestbijeenkomst in Hannover bij. Er waren ook demonstraties in andere Europese steden, in Brussel 2000 deelnemers, in Madrid en Helsinki 1000, en in Warschau en Praag ongeveer 300.
Het verdrag tussen de EU en de VS zou niet alleen de reeds lage handelstarieven tussen de twee partijen drastisch verlagen maar, zeggen critici, ook overheidsbesluiten inzake veiligheid en milieu ondermijnen ten dienste van bedrijfsbelangen in veelal supranationale verbanden. Het maakt het voor ondernemingen mogelijk om regeringen te vervolgen in tribunalen die boven nationale wetgevingen staan. Betogers hielden posters omhoog met “Hoed je voor de TTIP-val – ondernemingen winnen, mensen verliezen!” Er is boosheid over de geheimzinnigheid die de onderhandelingen over TTIP omgeeft. “Het TTIP tussen het Amerikaanse continent en Europa is bijzonder gevaarlijk voor de democratie, voor onze natuur en de rechten van werknemers,” aldus een demonstrant. “Wij zouden deel van de onderhandelingen moeten uitmaken. Ze creëren met afgevaardigden van ondernemingen in geheime achterkamertjes achter onze rug om een tweede rechtssysteem. Daarom ben ik categorisch tegen het TTIP,” zegt een andere demonstrant.
Een belangrijke zorg is dat de TTIP-overeenkomst ook de milieuwetgeving zou ontregelen. De milieugroep Greenpeace heeft 250 pagina’s van de TTIP-documenten gelekt. TTIP kan bestaande maatregelen ter bescherming van de consument ongedaan maken en zou zelfs de verplichtingen van de Parijse klimaatovereenkomst kunnen negeren, aldus Greenpeace. In Nederland willen kiezers een referendum over TTIP, in verband met twijfel over de toekomst van het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU. Er zijn al zo’n 100.000 Nederlandse kiezers die een petitie getekend hebben om een referendum over TTIP te eisen. Er zijn 300.000 ondertekenaars nodig om een niet-bindende stemming over het onderwerp te organiseren.
In zijn artikel voor de Britse krant The Guardian (VK) ‘Veranderen protesten nooit iets? Kijk hoe TTIP is ontspoord’ pleit journalist Owen Jones voor protesten van het publiek. “De macht van het volk heeft deze transatlantische valstrik als uitdaging op zich genomen en het ziet ernaar uit alsof ze aan de winnende hand is. Het zou ons allemaal moeten inspireren.” Jones stelt dat “dat beruchte voorstel voor een handelsovereenkomst die nog gigantische ondernemingen nog grotere macht geeft, zwaar gewond is”, op de knieën gebracht door doorlopend wijdverspreid protest van het volk. TTIP werd verder getroffen doordat honderden documenten die uit de onderhandelingen gelekt werden, onthulden dat de realiteit nog erger zou zijn dan gevreesd en nu is de Franse regering gedwongen te suggereren dat ze de overeenkomst wellicht zal blokkeren. De documenten laten zien dat Amerika actief probeert Europese verordeningen inzake de veiligheid van consument en milieu af te zwakken. Om in de toekomst zelfs maar een verordening aan te kunnen nemen, zou de EU gedwongen worden om de Amerikaanse autoriteiten en Amerikaanse ondernemingen erbij te betrekken en op die manier de eigen nationale soevereiniteit inperken.
De macht van het volk was ervoor nodig. Leden van het Europese Parlement hebben blootgestaan aan krachtig lobbywerk van boze burgers. Zonder deze druk van het volk zou TTIP zeker zonder enige kritische blik aangenomen zijn – met rampzalige gevolgen. (Bronnen: euractiv.com; democracy now.org; BBC; The Guardian, VK)

Meerderheid mensheid voelt zich “wereldburger”
Volgens een onlangs gehouden opiniepeiling voelen meer mensen zich een “wereldburger” dan burger van het land waar ze wonen. Van de 20.000 mensen uit 18 landen die door het opinieonderzoeksbedrijf GlobeScan zijn benaderd, voelt meer dan de helft zich wereldburger – de eerste keer in de 15 jaar dat het onderzoek loopt, dat een meerderheid er zo over denkt.
Dit viel vooral op in ontwikkelingslanden als China, India en Nigeria. In rijkere, geïndustrialiseerde landen was er juist meer nationale vereenzelviging en was men meer geneigd de negatieve kanten van globalisering te zien. Het onderzoek toont een bemoedigende ontwikkeling naar meer acceptatie van gemengde huwelijken tussen etnische groepen, een welwillende opstelling ten aanzien van immigratie en een gevoel voor ‘wereldburgerschap’ zoals weerspiegeld in het nemen van verantwoordelijkheid voor wereldproblemen.
De opiniepeiling toont een algeheel beeld dat “beslist een positieve ontwikkeling is in de richting die de wereld neemt … naar een onderling meer verbonden samenleving”, aldus Lionel Bellier, directeur van GlobeScan (Bronnen: CommonDreams; The Christian Science Monitor)

Nieuwsagentschap voor jongeren in Bangladesh
In een gezamenlijk initiatief hebben het belangrijkste nieuwsagentschap van Bangladesh BDNews24 en UNICEF Bangladesh (het Kindernoodfonds van de VN) Prism in het leven geroepen – een nationaal platform voor kwetsbare kinderen aan de rand van de samenleving. Bij Prism kunnen kinderen hun zienswijzen naar voren brengen en deel worden van de niet-gedrukte media om beleidsmakers te bereiken en onderwerpen onder de aandacht te brengen die het leven van kinderen beïnvloeden. In de eerste fase van het initiatief zal Prism meer dan 100 jonge journalisten opleiden om hun eigen visie te ontwikkelen op hun rechten en de wereld om hen heen.
Prism stelt kinderen in staat letterlijk door hun eigen lens te kijken om hun rechten te verdedigen en ze een vaste plaats in de media te geven. De bedoeling is dat het project mettertijd onafhankelijk wordt en als een professioneel videonieuwsagentschap zoals APTN of Reuters gaat functioneren.
Prism ging op 10 april 2016 in zeven regio’s van Bangladesh met elk 15 vrijwillige verslaggevers van start. Het project duurt een jaar. UNICEF stelt 44.000 euro ter beschikking en het is de bedoeling om elke dag een videoclip uit te brengen.
In Bangladesh, waar 40 procent van de bevolking onder de 18 is, wil het initiatief jonge mensen de kans geven hun zorgen te uiten, hun verwachtingen te delen en – door het aandragen van oplossingen – een bijdrage te leveren aan beslissingen die belangrijk zijn voor hun leven, aldus Edouard Beigbeder, de vertegenwoordiger van UNICEF in Bangladesh.
De jonge journalisten brengen nieuws over zaken als milieu, cultuur, toerisme en ontwikkeling. De 17-jarige Mohammed Jahid Hasan Sumon werkt bijvoorbeeld als journalist voor Prism en brengt verslag uit over economie en milieu in de regio Gazipur, ten noorden van de hoofdstad Dhaka. Daar wordt industrieel afval gedumpt in de rivier Turag, die ooit helder water had en vol vis zat. Sumon bracht verslag uit over de gevolgen van de vervuiling van de rivier en berichtte dat de vissersdorpen door de vergiftiging hun bron van inkomsten verliezen. “Door mijn werk wil ik de mensen vertellen van de problemen in mijn streek en de verhalen van mijn vrienden en buren,” aldus Sumon, student aan het Bhawal Mirzapur College. Sumon schrijft zijn reportages zelf en vertelt dat hij de opleiding bij Prism gekregen heeft, zoals het omgaan met een camera en het presenteren van nieuws. (Bronnen: guardian.com; unicef; bdnews24.com)