De hulp van Maitreya

door de Meester —, via Benjamin Creme

[Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.]

Hoezeer ze het ook proberen, politici en andere leiders vinden het steeds moeilijker om de gebeurtenissen te beheersen en hun ‘schip van staat’ overeind te houden. Zij merken dat het, ondanks hun deskundigheid, machteloos alleen voortraast alsof het wordt geleid door een onzichtbare hand. Die onzichtbare hand is vanzelfsprekend de logica der verandering. Zij begrijpen niet dat de regels en methoden waarmee zij werken tot het verleden behoren en weinig betekenis hebben voor de problemen en noden van vandaag. Ze komen bijeen en bespreken deze problemen, maar deinzen steevast terug om de stappen te nemen, zonder welke geen oplossing mogelijk is. Intussen lijden de mensen, in verschillende mate, en wachten op rede en inzicht om hun leed te verlichten. Zij weten in hun hart dat verlossing mogelijk is en hun toekomt, maar ontberen tot nu toe de structuren en kracht om die te vinden.
De mensen zullen niet eeuwig blijven wachten. De tekenen van verzet en ongeduld verschijnen nu al over de hele wereld en dringen er bij de leiders op aan zich met hun behoeften en noden bezig te houden. De leiders, mannen zonder visie, komen met beloften en halve maatregelen om de groeiende eisen voor eerlijkheid en rechtvaardigheid te stoppen. Zij doen dat tevergeefs. De volkeren van de wereld hebben het visioen gezien van vrijheid, van rechtvaardigheid en van vrede, en zullen het niet opgeven. Zij, en niet hun leiders, zullen de toekomst uittekenen en haar naar hun behoeften scheppen. Zo zal het zijn. Deze nieuwe macht in de wereld — de stem van het volk — wint snel aan kracht en samenhang, en zal vanaf nu een belangrijke rol spelen in de wereldaangelegenheden.
Maitreya wacht Zijn kans af om de kracht en invloed van de stem van het volk te versterken en haar koers te bepalen. Er zijn vele stromingen die haar vormen en hun oogmerk is niet identiek. Daarom moet het gidsen wijs gebeuren, opdat de stem niet verdwaalt en haar krachten verspilt. Daarom moeten de eisen van het volk oprecht en eenvoudig zijn. Veelvoudig en uiteenlopend zijn zijn problemen, maar universeel zijn behoeften: vrede door rechtvaardigheid en vrijheid zijn de behoeften van alle mensen. Samendelen, zo zal Maitreya adviseren, is de sleutel tot het scheppen van vertrouwen, zonder welke niets mogelijk is. Deel samen en schep gezegend vertrouwen, zal Hij de wereld vertellen, en ken de zegeningen van rechtvaardigheid en vrede. Geen andere weg, zal Hij de landen dringend helpen herinneren, zal hun de vrede brengen waar zij in hun hart naar verlangen. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen roepen om samendelen, en derhalve om vrede. Een nieuwe en krachtige wereldopinie zal haar kracht tonen en de achterhaalde kunstgrepen en listen van de huidige machthebbers onbruikbaar maken. Dan zal Maitreya Zichzelf aan alle mensen bekendmaken en Zich ten dienste van hen inzetten gedurende deze komende tijd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.