Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Zoals altijd leggen de door Benjamin Creme’s Meester geschreven artikelen de kern van een situatie vast. Dit artikel is geen uitzondering. Hij stelt hierin de kwestie aan de orde die de tweedeling in de wereld samenvat: sommigen stellen alles in het werk om de zogenaamde status quo te handhaven en vast te houden aan de oude manieren, terwijl anderen de gevolgen van verdeeldheid en hebzucht zien en ervaren. “Zullen de oude manieren, de oude tijden terugkeren? Willen we ze werkelijk laten terugkeren, wanneer de overvloed van de rijken zich dagelijks verdubbelt en de armen het moeten stellen met de kruimels die zij achterlaten?”
Twee factoren, zegt Hij, zullen bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe: het volk dat zich bewust wordt van zijn rechten en zijn macht; en het onvermijdelijk wenden van het Kosmisch wiel dat modern ‘Rome’ en zijn uitspattingen tot een einde zal brengen – en de weg vrijmaken voor de realisering van een eerlijke wereld.

Maitreya’s belofte
door de Meester —, via Benjamin Creme (9 oktober 2011)
Terwijl velen blijven geloven dat de huidige structuur van banken en effectenbeurzen noodzakelijk en niet te veranderen is, komen steeds meer mensen tot de slotsom dat die niet langer van nut zijn en spoedig vervangen moeten worden. Te veel mensen lijden onder de gevolgen van ongebreidelde hebzucht en hunkeren naar meer rechtvaardigheid en billijkheid om in wat zo lichtvaardig “het huidige economische klimaat” wordt genoemd, te kunnen overleven. Vóór de economische ineenstorting van 2008 was er, althans in de ontwikkelde wereld, geld te over. Mensen hadden werk en huizen om in te wonen; en elke dag kwamen er nieuwe miljonairs bij. Elders stierven echter miljoenen mensen niettemin de hongerdood en hadden miljoenen andere niets te eten, maar voor sommige was er heel veel geld en was het leven goed. Waar is al het geld gebleven? Wat is ermee gebeurd? Nu heeft niemand werk en is het geld verdwenen – naar de banken en verdwenen. En de miljonairs zijn nu miljardairs. Het is allemaal heel raadselachtig. De halve wereld is, zou je denken, opgelicht. Zullen de oude manieren, de oude tijden terugkeren? Willen we ze werkelijk laten terugkeren, wanneer de overvloed van de rijken zich dagelijks verdubbelt en de armen het moeten stellen met de kruimels die zij achterlaten? Mensen overal bespeuren een verandering en voegen hun stem toe aan haar appèl. Zij worden zich ook bewust van hun vermogen tot handelen, en velen sterven als bewijs ervan. Zij voelen aan dat de dagen van de oude benaderingen bijna geteld zijn en aan het eind van hun krachten zijn. Zij voelen dat er andere, betere manieren zijn om te leven en zien uit naar morgen. Waarlijk, de oude werkwijzen sterven af en houden het mensenras tegen. Het wiel wentelt en opnieuw gaat het machtige ‘Rome’ ten onder. Maitreya’s vuur is ontstoken in de harten van talloze miljoenen mensen en zij reageren vol vuur om een nieuwe wereld te bouwen waar rechtvaardigheid en harmonie heersen. Maitreya’s belofte is dat die nieuwe wereld in aantocht is.

Boodschap van Maitreya
Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en de getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking. Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid. Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid. Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden. Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden. Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen. Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust. Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe. Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie. Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.

V. Er wordt gezegd dat Maitreya’s aura de hele Aarde omvat.
A. Het effect ervan, zeker. En op Verklaringsdag zal iedereen het voelen.

V. Ik las ergens dat u heeft gezegd dat er in uw ontwikkeling strategische veranderingen plaatsvonden toen u de orgonaccumulator begon te gebruiken. Kunt u vertellen hoe u uw orgonaccumulator heeft gebouwd?
A. De orgonaccumulator werd [in de jaren 30] ontworpen door Wilhelm Reich. Ik heb zelf een orgonaccumulator gemaakt, maar dat deed ik op een onhandige manier omdat ik niet wist hoe hij eenvoudiger gemaakt kon worden. Tegenwoordig is het heel eenvoudig om er een te maken, en als ik een nieuwe orgonaccumulator zou maken, zou ik het op de eenvoudige manier doen. Ik deed het op de moeilijke manier met ruwe glaswol. Hebt u ooit met glaswol gewerkt, tot aan uw ellebogen en nog verder, wat je huid scheurt zolang je ermee bezig bent? Ik kan niemand aanraden op die manier een orgonaccumulator te bouwen! Maar doe het op de eenvoudige manier door de vereiste materialen te kopen die al in elkaar gezet zijn. Ik deed het zelf bij wijze van experiment. Reich experimenteerde met energiedragers en stelde vast dat van alle een energie uitstraalde die hij ‘orgon’ noemde. Orgon is eigenlijk de etherische niveaus van materie, die hij als één gebied zag, maar het zijn eigenlijk vier afzonderlijke gebieden, elk hoger dan het onderliggende. Het hoogste is het hoogste gebied in dit zonnestelsel. Venus, een bijzonder ver gevorderde planeet die in haar laatste incarnatie of ronde is, manifesteert zich op het hoogste niveau van orgon of etherische stof.
De buitenkant van een orgonaccumulator is gemaakt van zachtboard van natuurlijk materiaal, meestal houtvezelplaat, en de binnenkant is ook houtvezelplaat; tussen de twee houtvezelplaten komt een laag natuurlijk materiaal zoals glaswol. Tegenwoordig kun je glaswol in rollen kopen, precies op maat gesneden. Dit plaats je tussen de twee houtvezelplaten die je op de hoeken aan elkaar lijmt of vastspijkert om er een doos van te maken. Deze doos moet je hoger maken dan jezelf in zittende houding bent, zodat je er zelf in kunt zitten; hij moet ruim genoeg zijn om in te zitten zonder dat je lichaam de zijkanten of de bovenkant raakt. Aan de binnenkant wordt de doos bekleed met metaal; ik gebruikte daar ijzer voor. Het raamwerk aan de buitenkant moet ook van metaal zijn, zodat je er in kunt gaan en de zes delen aan elkaar kunt bevestigen – de onderkant, de bovenkant en de vier zijkanten. Je kunt hem met één laag of met 50 lagen maken, afhankelijk van hoe krachtig je hem wilt maken. Hoe meer lagen, hoe krachtiger de etherische energie binnenin de doos zal zijn.

V. U sprak over de spirituele leringen die in de vorige eeuw via Alice Bailey gepubliceerd werden. Zijn deze in onze huidige tijd nog steeds bruikbaar?
A. Alice Bailey schreef over de leringen van de Oude Wijsheid die voortdurend worden bijgewerkt en de leringen die via Madame Blavatsky werden vrijgegeven, leidden tot die welke via Alice A. Bailey werden vrijgegeven. De Meester Djwhal Khul werkte van 1919 tot 1949 via Alice Bailey en bouwde voort op de leringen die via Madame Blavatsky waren gegeven, maar dat betekent niet dat de leringen van Madame Blavatsky niet meer geldig zijn. Ze zijn even waar of deels waar als altijd. Ze kunnen alleen maar deels waar zijn omdat we slechts een deel van de
waarheid kunnen bevatten – ons denken zou de hele waarheid niet aankunnen.
Alice Bailey, Madame Blavatsky en Helena Roerich waren de grote exponenten, discipelen van de leringen van de Oude Wijsheid die de leringen van de Meesters in de wereld van alledag vrijgaven, en deze leringen zullen doorgaan. Er zijn nu 14 Meesters in de wereld, plus Maitreya. Spoedig zullen er nog meer Meesters zijn en nog meer naarmate de nood zich voordoet, naarmate de mensheid gereed wordt voor een uitbreiding, een verdere detaillering en verbreding van de leringen.
De Mysteriescholen zullen worden geopend – voor voorbereidend en voortgezet onderricht in de leringen, waar mensen naartoe zullen gaan om te leren over de vereisten voor inwijding, waarmee het pad van evolutie voor planeet Aarde wordt afgesloten. De laatste paar levens van het evolutionaire leven staan in het teken van vijf grote uitbreidingen van bewustzijn die we de vijf planetaire inwijdingen noemen (zoals geïllustreerd in het leven van Jezus) en die in de laatste paar levens in de evolutie plaatsvinden. Dan ga je dus naar deze scholen: de voorbereidende school in [het VK] zal in Schotland staan en de middelbare school in Ierland. Maar er zullen scholen over de hele wereld komen zodat er voor iedereen voorbereidend, voortgezet en hoger onderricht is. En iedereen die het stadium van discipelschap heeft bereikt en daar behoefte aan heeft, zal naar deze scholen gaan. Op deze manier zal de mensheid worden getraind en voorbereid op het leven in de toekomst, want het leven zal totaal veranderen wanneer de Meesters openlijk in de wereld zijn. Het doel van het leven zal veranderen, de ervaring van het leven zal zich verdiepen. De mensheid zal niet langer door triviale oorlogen, verschillen en kleinigheden onderuit gehaald worden. De mensheid zal naar de leraren opzien en naar de Leraar van alle leraren, Maitreya Zelf, als de exponent van de waarheid. En de Meesters zullen de mensheid over het pad van evolutie onderrichten. (Lezing Londen, oktober 2013)

V. Wat is “onze Goddelijkheid”?
A. Wanneer iemand het over ‘goddelijkheid’ of ‘spiritualiteit’ heeft, denken mensen aan religie, kerk, tempel, handen vouwen, bidden. Dat is het ook allemaal, maar het is bovenal verhouding. Goddelijkheid is juiste verhouding. Het is de juiste verhouding tussen mensen overal. Alle mensen, alle mannen en alle vrouwen, overal. Het is niet zo dat sommige mensen voorbestemd zijn tot rijkdom en macht en heerschappij over de wereld, zoals veel mensen denken, of om steenrijk te worden van hun beleggingen en op die manier machtig worden. Nee, het heeft te maken met wie je bent, in welke mate je ziel zich door jou uitdrukt, en hoeveel van je wezenlijke spirituele waarheid als vonk van het goddelijke zich door je ziel manifesteert, door jou. Dat alles is wat je bent. En wanneer zich dat uitdrukt, geef je uitdrukking aan je goddelijkheid. Het is niet iets wat je leert doen, of waarvoor je naar de kerk moet, het is iets wat je bent. Je doet het van nature, omdat het je natuur is. We moeten dat wat we spiritueel noemen ook toepassen op verhoudingen, op meer aspecten van het leven dan we kennen. Alles wat het leven verbetert voor het grootste aantal mensen is spiritueel, wezenlijk spiritueel van aard. Het is geen afgezonderd deel van het leven dat je voor een bepaalde dag, voor de tempel of de kerk bewaart. Het is een dagelijkse uitdrukking van wie en wat we zijn. Maitreya zal zeggen: jullie zijn Goden. Iedereen is een God – niets minder. (Lezing Tokio, 2008)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Een golf van vreugde!
Op zaterdag 23 september 2017, het weekeinde van de Europese Transmissieconferentie in Kerkrade, bleef ik thuis en bekeek interviews met Benjamin Creme op YouTube en fragmenten van enkele van zijn lezingen. Toen klikte ik weer op de foto als introductie op een van de lezingen en in een soort ballon verscheen Benjamin Creme, wuivend met zijn hand alsof hij me groette! Toen verdween de ballon. Ik was verbijsterd. Ik klikte nog een keer en nog eens en iedere keer verscheen de ballon weer, met Benjamin Creme die hetzelfde gebaar maakte. Toen was het voorbij. Ik moest lachen. Het was allemaal zo blij en vol van zijn humor – bewijs dat hij bij ons is. Dank aan hem!
L.M., Bures sur Yvette (Frankrijk).

Toekomstig werk
Verscheidene jaren geleden, terwijl ik meehielp met een evenement voor de Wederverschijning, kwamen er twee vreemden naar me toe die zeiden dat er iemand was met wie ik moest spreken. Later die dag kwam die persoon plotseling naar me toe en stelde zich voor. Ik vertelde haar wat er eerder op de dag was gebeurd en toen ontspon zich een gesprek. Een geweldige energie van liefde begon ons beiden te omringen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Zij zei dat ze een boodschap voor me had; de energie was zo sterk dat het moeilijk was om eraan te twijfelen. Ze begon met te zeggen dat er veel werk voor me is op humanitair gebied en in de Verenigde Naties, als ik ervoor zou kiezen om dat te aanvaarden, maar dat ik mijn goddelijkheid moet beseffen en aanvaarden. Zij zei dat ik een maatschappijhervormer in de ware zin van het woord ben en dat ik een talent heb om met kinderen om te gaan. Ik zou een verschil in hun leven kunnen maken. Ze zei dat ik door mijn aanwezigheid de last van mensen verlicht en dat ik liefde, licht en een lach bij me draag die anderen helen. Tijdens ons hele gesprek stroomden de tranen uit haar ogen vanwege, zo zei ze, de liefde die ze voelde. Ik voelde die sterke energie van liefde ook. De dame vervolgde met te zeggen dat mijn werkterrein moeilijk kan zijn maar dat Maitreya bij me is en ik altijd veilig en beschermd zal zijn. Zij zei ook dat er veel werk voor mij is, kinderen onderwijzen en helen en met grote menigten mensen praten. Ze zei dat ik hier ben om te helpen met het plan en om de mensheid bewust te maken van haar potentiële goddelijkheid; en ook dat er mensen van andere ‘werelden’ hier zijn evenals vele Meesters die werken met het plan van onze planeet. Ik kreeg meer informatie en details over dit werk. De ervaring gaf me dieper begrip dat er een plan is. Het benadrukte voor mij ook dat er een terrein van dienstverlening in het onderwijs in het verschiet ligt. Het was echt beangstigend om dit allemaal te horen en ik voelde me uit het veld geslagen, ik wilde zelfs wegrennen en ergens wegkruipen.
Aan het eind van ons gesprek wendde de vrouw zich tot mij en zei: “Ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Dank dat je me deze gelegenheid hebt gegeven.” De ervaring maakte inderdaad dat ik me erg geliefd voelde en dat bleef verscheidene dagen bij me. Ik voelde echt de eenheid van alles en wenste dat ik dat gevoel altijd mij me zou kunnen houden.
Naam bij de redactie bekend
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat dit een boodschap van de Meester Jezus was.

Opbeuren
Een paar weken na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 in de VS reden mijn dochter en ik van school naar huis, en kwamen in Roehampton Lane, Londen, in een file terecht. Zij vertelde me over een vervelend voorval met een leraar op school die dag. We praatten ook over de algehele stemming van boosheid en pessimisme die sinds 11 september overal leek te heersen. De autobestuurders om ons heen waren boos en gefrustreerd omdat ze vastzaten in het verkeer. Sommige auto’s claxonneerden en gingen dicht op elkaar staan om te voorkomen dat er nog meer auto’s uit de zijstraten in zouden voegen. We besloten om te proberen de sombere stemming te helpen opheffen door een auto vanuit een zijstraat voor te laten gaan, die in een andere lange file in de zijstraat had staan wachten. De bestuurder van de kleine rode auto leek dolblij dat we hem voor lieten. Hij hing uit het raam en straalde en zwaaide naar ons en riep “Bedankt! Bedankt!” Terwijl hij verder reed, bleef hij vanuit het raam wild naar ons achter hem zwaaien, tot hij verderop afsloeg. Hij was zo ongelooflijk gelukkig dat we lachten en we waren weer in een goede stemming. De bestuurder leek op de ‘dakloze man’ in de video van Maitreya toen Hij in de bibliotheek in New York verscheen – Hij was Caribisch, in de 50, met halflang krullend haar. Was de lachende bestuurder een bijzondere persoon?
D.en M. E., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was.

Verkeersregels
Dit gebeurde op een zondagmorgen in augustus 1998. Ik was op weg naar Transmissie-meditatie in Berkeley. Wanneer je van de snelweg de afrit neemt, verandert de weg van een tweebaans- in een eenbaansweg. Een oranje sportauto, ik denk een Maserati, dook op vóór me. Hij trok mijn aandacht omdat de verf van de auto heel mat was, totaal niet glimmend. Een eindje verder werd de weg weer tweebaans en de Maserati bevond zich nu rechts naast me. Omdat de rit naar Transmissie-meditatie ongeveer 40 minuten is, heb ik mijn ontbijt in de auto om tijd te sparen. Terwijl ik bij een rood verkeerslicht stond, ergerde ik me aan het geloei van de motor van de Maserati. Ik dacht: ‘Hoe kan iemand zo buitensporig veel geld betalen voor een auto die zoveel geluid maakt?” Mijn raam was open en ik hoorde de man in de Maserati zeggen: “Dat ziet er goed uit,” verwijzend naar de bagel die ik aan het eten was. Hij had een brede vriendelijke lach. Ik lachte terug en zei: “Ja, inderdaad.” Het licht sprong op groen. Ik begon op te trekken, maar realiseerde me dat de weg weer eenbaans zou worden, dus remde ik om hem voor te laten gaan. Ik zei tegen hem: “Ga uw gang.” Hij zei: “Nee, nee. U gaat voor”, wat ik ook deed en ik zwaaide bedankt met mijn ‘bagel’-hand. Hij was heel knap en gedistingeerd. Hij leek begin 60. Zijn haar was helemaal wit en hij leek een heel duur kapsel te hebben. Hij had een volle witte baard, kort en perfect geknipt. Het woord ‘onberispelijk’ kwam in me op.
Ik dacht er verder niet over na tot net voor ik bij de Transmissie-meditatie aankwam, en ik voor de grap dacht; “O, vast, dat was de Meester Jezus die me weer groette.” (Benjamin Creme had juist enkele ervaringen met de Meester Jezus van een paar dagen geleden bevestigd.) Ik denk altijd aan de man in de oranje Maserati, elke keer dat ik op weg naar Transmissie-meditatie bij die kruising kom. Was dit weer een ontmoeting met de Meester Jezus, of misschien Maitreya?
J.O., Dublin (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘bestuurder van de oranje Maserati’ de Meester Jezus was.

Lichtbron
Ik zou graag een buitengewoon verhaal willen vertellen dat de vader van een groepslid overkwam. De man, die de diagnose kanker had gekregen, lag in die tijd in een ziekenhuis in Kiel (Duitsland). Zijn dochter gaf hem een prachtige foto van een kruis van licht. Hij hing die aan de muur zodat hij het steeds kon zien. Op 26 juli 1999 kwam hij op de healinglist van Benjamin Creme’s Meester. Een paar dagen daarna werd hij ’s nachts wakker. Hij zag het kruis van licht in een helder licht. Toen voelde hij dat licht zijn lichaam binnenkomen. Hij is zeer nuchter en gelooft meestal niet dat zulke dingen kunnen gebeuren. Zijn dochter zou graag willen weten: was het fantasie of een Meester die hem hielp? Sinds dit gebeurde, heeft hij het gevoel dat elke keer dat hij naar dit kruis van licht kijkt hij voelt dat het licht nog in de foto is.
M.N., Hamburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya het licht manifesteerde.

Roze ontmoeting
Op 20 oktober 2017 zat ik in de auto op weg naar een Mind Body Soul beurs in Alexandra Palace, Londen, en voelde een sterke drang om te stoppen en wat rozen voor onze kraam te kopen. In een bloemenwinkel kocht ik drie witte en drie roze rozen. Ze stonden perfect op de tafel en ik zond een foto naar een groepslid dat erg van bloemen houdt en er meestal voor zorgt, maar ziek was. Om ongeveer 4 uur ’s middags kwam er een kleine oudere dame met wit haar naar onze stand. Ze zag er schilderachtig uit: ze droeg een roze wollen knielange jas, een witte jumper met een polokraag en op haar hoofd een witte hoed met daar bovenop een roze hoed! Ze paste precies bij de kleur van onze rozen! Ik zei tegen een medegroepslid, wat een lieve vrouw is dat, en liep naar de voorkant van de stand om haar te begroeten. Ze tuurde naar me van achter haar brillenglazen en ik boog me een beetje voorover om met haar te praten. We hadden een levendig gesprek over Maitreya, Benjamin Creme’s rol, de noodzaak van eenheid en het feit dat de mensheid één is. We waren het over alles eens en zij leek al alles te weten. Zij vertelde me dat deze informatie ook in de joodse esoterische leringen te vinden is. Nadat we ongeveer tien minuten gepraat hadden, zei ik dat ik Gill heette en vroeg haar wat haar naam was. Zij antwoordde: “Roos”! Toen zei ze met enige nadruk: “Ik zou graag aan alle mensen met wie je samenwerkt mijn zegening op alle gebieden zenden – fysiek, emotioneel en mentaal.” We omhelsden elkaar ten afscheid en ze deed wat gratis materiaal in haar winkelwagentje. In die tijd had ik me een beetje terneergeslagen en vermoeid gevoeld, maar deze ontmoeting was wonderbaarlijk vreugdevol en verheffend en met een boodschap om door te geven.
G.F., Londen (VK).

Familieband
Een week voor Kerst 1999 stapte ik vroeg in de middag de metro in om mijn moeder in een bejaardenhuis te bezoeken. Voor me zat een Sinti- of Romagezin: vader, moeder met een baby en vier kinderen in verschillende leeftijden. Zij leken een volkomen eenheid. Ik was geboeid en moest steeds naar hen kijken. De oudste dochter speelde met een potlood en probeerde de wenkbrauwen van haar jongere zusje te schilderen. Ik zei: “Voorzichtig wanneer de metro stopt.” De vader zei ook iets tegen haar op een vriendelijke ontspannen toon, maar in een taal die ik niet kon verstaan. Toen moest ik verder om een zitplaats te vinden. Ik bood de dame met het kleine kind een plaats aan, ik kon dus tegenover haar zitten. Zij had alleen oog voor de baby die er heel gezond, gelukkig uitzag en in diepe slaap verkeerde. De moeder opende de draagdoek en haalde de muts van het hoofdje van de baby. Ze deed dat op zo’n buitengewoon eenvoudige en tedere manier dat ik diep in mijn hart ontzag voelde. Zij keek niet naar haar gezin maar je kon de verbondenheid tussen hen voelen. De hele familie leek zo gewoon en tegelijkertijd zo volmaakt. Was dit slechts een goede ervaring met culturele verschillen of was het gezin een groep leden van de Geestelijke Hiërarchie?
U.R., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het Maitreya, de Meester Jezus en discipelen waren.

Vertraagde beweging
Ik voel de aandrang om over een ervaring te schrijven en er een vraag over te stellen. Met Kerst 1995 had mijn dochter mijn auto geleend om met haar kinderen naar Nelson (Brits Colombia, Canada) te gaan. Op 30 december reed zij tussen Salmo en Nelson toen de auto op een stuk zwart ijs terechtkwam en van de weg afraakte, en zo’n vijf meter een steile helling afging en tegen een boom tot stilstand kwam. Ze zei dat het een wonder was dat de auto niet slingerde, gezien de zeer steile heuvel. Ze had ook het gevoel dat de auto bijna gedragen werd; hij leek geen snelheid te maken en raakte de boom zo zacht dat er alleen maar schade aan de voorbumper was. De kinderen waren helemaal niet bang: ze wilden dat zij het ‘nog eens deed’, aangezien het voor hen een grap was. Ik had, in een gebed, aan Maitreya gevraagd om voor hen te zorgen. Was dit door Zijn toedoen? Ik geloof dat en dank Hem daarvoor. Zo niet, dank aan Wie het wel was!
E.R., Calgary (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat zijn dochter gered werd door de Meester Jezus.

Synthese
een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Synthese’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De nieuwe energieën van Waterman, die dagelijks in kracht toenemen, doen hun aanwezigheid reeds voelen en liggen ten grondslag aan de veranderingen die nu, op elk gebied, op wereldschaal plaatsvinden. Deze veranderingen moeten (en zullen) de hoedanigheid, de innerlijke aard weerspiegelen van de Waterman-energie – namelijk die van Synthese. Deze energieën van Synthese, die de verschillende strengen van ons rijkgeschakeerde leven samenvoegen en vermengen, hebben als taak de mensheid te brengen tot een besef van haar eenheid, tot een begrip van haar rol in het grote Plan en een vermogen om dat Plan te openbaren in juiste verhoudingen op het stoffelijke gebied. De eerste stappen worden nu gezet, terwijl de landen worstelen met de problemen van een stervende economische structuur en veranderende politieke betrekkingen. De prille tekenen van een nieuw mondiaal bewustzijn worden zichtbaar naarmate de mensen de noodzaak beseffen van samenwerking bij de aanpak van hun milieuproblemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe Tijd breekt aan’)

Een groot Avatar, de Avatar van Synthese, is door de Hiërarchie aangeroepen. Hij staat achter de Christus en werkt via Hem. De energie van dit Wezen werkt door de Hiërarchie als groep en door de mensheid als groep. Zijn energie werkt ook door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als groep (niet door de Veiligheidsraad waarvan de leden een vetorecht hebben en tegen de uitdrukking van groepsbewustzijn van de VN in werken). De energie van de Avatar, een samenvoegende, samensmeltende, vermengende energie, stroomt door de Algemene Vergadering en smelt uiteindelijk de naties samen tot één dienende eenheid. Zij zullen dan de wereld als geheel dienen in plaats van hun eigen afgescheiden nationale belangen, zoals ze thans doen. De groep waar deze energie het krachtigst door werkt, is de Nieuwe Groep van Werelddienaren. Zij zijn de schakel tussen de Hiërarchie en de mensheid omdat ze een been in elk kamp hebben. Het zijn zonder uitzondering discipelen. Ze hebben de eerste inwijding genomen en misschien de tweede, sommigen van hen de derde en enkelen de vierde inwijding. Zij zijn Werelddienaren. Het zijn niet noodzakelijkerwijs de esoterici van de wereld, maar ze zijn op ieder terrein van menselijke activiteit te vinden: op ieder gebied geven ze uitdrukking aan hun besef van de behoeften van de mensheid in deze overgangstijd. Zij zijn de hoop van de wereld. Door hen zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Het verheugt Mij opnieuw tot jullie te kunnen spreken, en jullie te vertellen dat Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. (Maitreya, Boodschap nr.3)

De synthese van ideeën die aan onze veelsoortige presentatie ten grondslag ligt, komt voort uit ons besef van de eenheid van alle dingen, uit ons voortdurende besef van het Geheel en van de ondeelbaarheid van die Werkelijkheid. Wanneer de mensen delen in deze ervaring, zal alles mogelijk worden. Wanneer de mensen de Christus zien en zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zullen ze inzien hoe noodzakelijk de vele benaderingen van de waarheid zijn, omdat ze zullen beseffen hoe oud de mens is, hoe uiteenlopend zijn ervaringen en verwachtingen door de eeuwen heen, en op hoeveel verschillende manieren mensen ideeën in zich opnemen. Ook zullen zij iets gaan begrijpen van de innerlijke eenheid achter de uiterlijke verscheidenheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van synthese’)

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Ik wil jullie de kans bieden om te groeien in Dienstbaarheid, om jezelf te verheffen tot in een nieuw Licht, tot een nieuwe verantwoordelijkheid, en wanneer Ik jullie oproep, zal ik jullie verwachten. Er zijn er thans velen die dit werk voor Mij doen, doch Mij niet kennen, noch weten dat Ik er ben. Zo is het altijd geweest, want velen werken beter in de schaduw. Maar jullie, Mijn vrienden, hebben de gelegenheid tot volledige en bewuste dienstbaarheid. Grijp deze kans aan en begin nu. Neem deel aan een Groots Plan dat nu de wereld verandert, dat alle mensen en alle volkeren tot elkaar brengt, dat de weg toont naar de toekomst en terug naar God. (Maitreya, Boodschap nr.21)

De wezenlijke hoedanigheid van Waterman is Synthese, een hoedanigheid die zelden te zien is in het huidige leven op Aarde. In toenemende vaart, echter, zal de hoedanigheid van Synthese op alle gebieden van het leven geleidelijk de plaats innemen van de fragmentatie en disharmonie van vandaag. Mensen zullen de betekenis van Eenheid leren begrijpen en inzien dat ze broeders en zusters zijn van één familie die samen een ontdekkingsreis ondernemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’)

….

Je kunt de gevolgen van de energie van synthese al bijna overal zien in het leven, zeker in het onderwijs. Synthese heeft te maken met verhoudingen, met de verwantschap van ideeën bijvoorbeeld. Door filosofisch onderzoek kun je het bewustzijn uitbreiden totdat twee schijnbare uitersten vlak naast elkaar staan – elkaar niet alleen aanvullen en invullen, maar elkaar ook verduidelijken. Het is dit vermogen tot samenvoegen waardoor het bewustzijn van de mensheid onvermijdelijk wordt uitgebreid en juiste menselijke verhoudingen mogelijk worden. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn Aanwezigheid veroorzaakt zulke veranderingen in de wereld, dat de informatie over Mijn bestaan weldra zal worden bevestigd. De mensen zullen vragen: hoe kan dit; waar komt dit nieuwe licht vandaan? De aloude scheidslijnen zullen samenkomen en versmelten; de mensenzonen zullen een hoger Licht ontwaren, en wanneer zij hun gezicht naar dat Licht keren, zullen zij Mij vinden, wachtend om hen te leiden. Zo zal het zijn. Zo zal de waarheid in het hart der mensen reageren op de Waarheid die Ik ben. Zo zal dat nieuwe Licht in hun hart ontstoken worden, en zal de angst van de mensen verdwijnen. (Maitreya, Boodschap nr.44)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk…. Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wateren van Aquarius’)

Helaas is het onderwijs in de meeste landen tot nu toe zeer nationalistisch geweest. De geschiedenis van het land wordt gewoonlijk zeer eenzijdig onderwezen: alles wat het land deed was goed en alles wat andere landen deden was slecht. Hierdoor krijgt het zich ontwikkelende kind een zeer vooringenomen en geheel onjuiste kijk op de wereld. Ik vind dat het onderwijs een kind in de eerste plaats moet laten zien dat het lid is van een mondiale familie. De samenvoegende energie van Waterman moet worden aangewend om dit mondiale bewustzijn te scheppen. Men moet de kinderen laten zien dat we niet slechts leven in één groot of klein land, maar in een wereld waarin nog 5,7 miljard andere mensen leven. Kinderen moet bovenal worden geleerd dat dit het uitgangspunt is van hun leven op Aarde: dat zij deel uitmaken van een groep, een familie. Net zoals een familie de bestaansmiddelen deelt binnen het huishouden, zo behoort de menselijke familie de bestaansmiddelen te delen die de Goddelijke Voorzienigheid voor dat doel verstrekt. (Benjamin Creme, SI juli/augustus 1997)

…de oude, versleten structuren verliezen hun stabiliteit en samenhang en maken zo de weg vrij voor de opbouw van de nieuwetijdse vormen. Die nieuwe vormen moeten de idealen en aspiraties omvatten van alle mensen voor een rechtvaardiger wereld, een wereld die niet langer verscheurd is en verdeeld in rijk en arm, machtig en zwak. Ze moeten boven alles het denkbeeld omvatten van synthese, de innerlijke, geestelijke bedoeling van het Waterman-bestel. Wanneer Maitreya naar voren treedt om in volle openbaarheid te werken, zal Hij de fundamenten leggen voor deze nieuwe benaderingen van leven: Hij zal de eenheid van de mensen benadrukken en de noodzaak van samendelen, rechtvaardigheid en vrede als de enige garantie voor vrede; Hij zal alle mensen oproepen de fouten van het verleden te vergeven en te vergeten; Hij zal de klaroenstoot geven tot samenwerking voor het welzijn van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het voorspel van verandering’)

De mensheid zal tot het volkomen begrip komen dat we één groep zijn die mensheid heet, dat er niets is in de hele kosmos wat van ons afgescheiden is, dat alles verbonden is met al het andere, dat de wetten die de mensheid met elkaar verbinden de wetten zijn die zijn opgebouwd uit het niet-bestaan van welke afgescheidenheid ook in de hele kosmos. We zullen in dit besef van samensmelting en vermenging groeien, naarmate de invloed van de energieën van synthese, afkomstig van de constellatie Waterman, toeneemt. Dat is het wezen van de energieën van Waterman. Die werken alleen door middel van groepen. Deze energieën werken niet door middel van individuen. Individualiteit zal niet verdwijnen, maar in dienst van de groep gesteld worden. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Velen zullen Mij spoedig zien en aanvankelijk wellicht verrast zijn door Mijn verschijning want Ik ben niet de Prediker van Weleer, maar ben slechts gekomen om de weg te wijzen, om het pad te tonen dat moet worden begaan, terug naar de Bron en naar Harmonie, Schoonheid en Rechtvaardigheid. Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we triomferen. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Mensen zullen de betekenis van Eenheid leren begrijpen en inzien dat ze broeders en zusters zijn van één familie die samen een ontdekkingsreis ondernemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’

Wereldwijd lichtverschijnselen

“Geleidelijk aan zullen velen, zo mogen we aannemen, Maitreya gaan zien als Degene die door alle religieuze groepen onder verschillende namen wordt verwacht, en Hem zo noemen. Sommigen zullen zeggen: “Hij moet de Mahdi zijn,” terwijl anderen zullen beweren: “Krishna is weergekeerd, de wet is vervuld!” Weer anderen zullen vermoeden: “Hij is toch zeker de Messias, die eindelijk gekomen is,” terwijl nog weer anderen Hem als de Christus of Maitreya Boeddha zien. Allen zullen Hem zien als de door hen Verwachte, die hun hoop vervult en gekomen is om hun noden te lenigen.

Maitreya zal deze beweringen bevestigen noch ontkennen en ook Zijn werkers die denken dat zij Hem herkend hebben, behoren zich er niet over uit te spreken. Pas op Verklaringsdag zal Maitreya Zijn ware identiteit en status bevestigen.” (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’, januari 2010)

Gezien de recente dramatische gebeurtenissen in verband met de Noord-Koreaanse rakettesten dankte ik de Ruimtebroeders voor hun werk van opdweilen van radioactieve straling ten behoeve van ons. Ik was van plan naar Trouville (Normandië, Frankrijk) te gaan en voordat ik vertrok hoopte ik op mooie zonsondergangen en meer! Op de avond van 3 september 2017 keek ik om 10 over acht uit mijn raam. Het was voor mij geen verrassing dat de zonsondergang voortreffelijk was en ik keek er ongeveer 20 minuten naar en nam wat foto’s. Bij het bekijken van de laatste foto van deze reeks (boven) voelde ik een sterke energie die mij tot tranen toe bewoog. Ik dacht erover de bijgesloten foto’s op te sturen, hoewel ik weet dat ik de heer Creme niet langer kan vragen om zijn Meester om bevestiging te vragen. Die nacht zag ik Benjamin Creme in een droom. Hij keek mij strak aan, vroeg mij iets en zei dan: “Tot ziens”, terwijl hij gedag zwaaide.

J.M., Parijs (Frankrijk).

Eind april 2017 verscheen er boven de stad Manizales (Colombia) een heldere lichtstraal. De figuur werd op de berg Sancancio gezien een week na een aardverschuiving van modder die het gebied verwoestte. Voor de lokale bevolking was de figuur in de lucht een teken van troost. Dit vreemde wolkverschijnsel werd door Marya de Jesús op video gezet, die zei: “Jezus Christus bezocht onze Colombiaanse stad, hij kalmeerde de lucht en er werd naar geluisterd. God zegent ons en glorie aan de Heer en Koning van het Universum.” (Bron: dailymail.co.uk)

“Pad naar de hemel” op foto van verkeersongeval
Op een foto die op 25 april 2017 werd genomen op de plaats van een fataal auto-ongeluk in Gainesville (Georgia, VS) is een lichtstraal te zien tussen het wrak en de lucht. In de lichtstraal zijn twee kleine bollen zichtbaar. Anisa Gannon nam de foto op weg naar haar werk toen ze dicht bij het ongeluk in het verkeer vastzat. Bij het zien van de foto zei haar tante Tara Noble: “O jeetje. Het is een pad naar de hemel.” Noble nam contact op met de familie van de slachtoffers van het ongeluk en gaf hun de foto. Op de vraag of ze dacht dat het lichteffect een schittering van de voorruit was, zei Noble: “Ik geloof niet in toevallen, vooral de twee ‘lichten’ binnen dat grotere licht.” Het bracht de familie vrede, of het nu een schittering is of niet. Het is eigenlijk onbeschrijflijk en het ziet eruit alsof ze vertrekken.” (Bron: today.com, people.com)

In 1472 schilderde Carlo Crivelli een paneel met de beeltenis van St. Jacobus dat nu in het Museum of Art in New York hangt. Daar werd het gefotografeerd door Betty Grossman uit Den Haag. Jacobus is de patroonheilige van pelgrims. Hij voegde zich bij Jezus in gebed voordat deze werd gearresteerd. Bij het ontwikkelen van de foto was een lichtzegening te zien waarvan Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat deze van Maitreya kwam.

Lichtzegening op een foto van B.M. uit Venezuela, genomen door F.R. (Ohio, VS) toen ze in juli 2001 de Zomerschool van de Theosofische Vereniging in Wheaton (Illinois, VS) volgden. Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het een zegening was van de Meester Jezus.

Het Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) is een internationaal project waarin het Europese Ruimte Agentschap en NASA samenwerken om de zon vanuit zijn diepste kern tot de buitenste corona, evenals de zonnewind, te bestuderen. Op deze foto, die op 29 augustus 1997 werd gemaakt, twee jaar na de lancering van SOHO in 1995, is een verscheidenheid aan voorwerpen te zien, waaronder enkele op deva’s gelijkende figuren. Deze foto kwam pas onlangs onder onze aandacht en wij publiceren hem hier omdat hij mogelijk interessant is voor de lezer.

Afbeelding Maria op smartphone

Ergens in 2015 nam een politieagent uit New York, die een moeilijke periode achter de rug had, met zijn smartphone wat foto’s van hemzelf en zijn familie. Toen hij de foto’s op zijn telefoon wilde bekijken waren ze allemaal verdwenen op één na, die hij niet herkende en waarvan hij zich ook niet herinnerde die genomen te hebben. In een gsm-winkel werd bevestigd dat er geen aanwijzing was dat de foto was overgezet of naar hem was opgestuurd. De foto moest met zijn telefoon gemaakt zijn. Toen het verhaal pastoor Patrick Longalong uit Brooklyn bereikte, plaatste die het op zijn Facebook-pagina en nam hij contact op met diaken Greg Kandra. Die herkende het beeld onmiddellijk en plaatste het verhaal op zijn website waar hij schrijft: “Het is Nuestra Señora de la Leche (Onze Lieve Vrouw van de Melk), wat de oudste Mariakapel in de VS is. Het is alsof de foto door iemand genomen is die in die kapel in St. Augustine (Florida, VS) geweest is. Maar de eigenaar van de smartphone is daar blijkbaar nooit geweest.” (Bron: aleteia.org/blogs/deacon-greg-kandra/the-mystery-of-mary)

De strijd tegen Alzheimer

door Chantal Piganeau

De ziekte van Alzheimer is een ziekte die het zenuwstelsel aantast en momenteel als ongeneeslijk wordt beschouwd. Er lijkt tot nu toe geen effectieve behandeling gevonden te zijn. In 2014 poneerde dr. Dale Bredesen, hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) een vernieuwende hypothese: wat als de ziekte veroorzaakt werd door een combinatie van chronische stress en ernstige tekorten die met onze moderne levensstijl te maken hebben?
Hij zette een experiment op voor 10 patiënten met de diagnose eerste tekenen van Alzheimer. Hij bood hun een op de persoon toegesneden programma aan om hen te helpen hun gewoonten en levensstijl weer in evenwicht te brengen. Na zes maanden waren de verkregen resultaten meer dan overtuigend. Na afronding van het programma hadden acht patiënten die relatief lichte symptomen vertoonden, hun verloren vermogens volledig herwonnen. Ze voelden zich zelfs beter dan voor de eerste symptomen van de ziekte zich aandienden. Zes van hen konden weer aan het werk. Door het programma gedurende langere tijd te volgen werden ze volkomen genezen.
Bij Alzheimer in de beginfase konden de symptomen derhalve teruggedraaid worden als de patiënten hun gedrag veranderden.
Dit roept vragen op over onze levensstijl en over de hoofdoorzaken van de ziekte van Alzheimer. In zijn boek Guérir Alzheimer: Comprendre et agir à temps [“Alzheimer genezen: tijdig begrijpen en handelen”; nog niet in het Engels verkrijgbaar] legt dr. Michael Nehls uit hoe de ziekte ontstaat en ze in de beginfase kan worden voorkomen en genezen.

Hoe werkt het geheugen?
Het begint allemaal met de hippocampus en zijn rol. [De hippocampus ligt onder de hersenschors.] Gedurende de dag verzamelt deze kleine structuur de informatie die tijdens de diepe slaap ’s nachts doorgestuurd zal worden naar het gebied van het lange-termijngeheugen.
Teneinde de onmiddellijke herinneringen duurzaam te maken voordat ze gearchiveerd worden, wordt een stofje geproduceerd, genaamd bèta-amyloïde. De hippocampus verschaft dus een gebied voor tijdelijke opslag. Maar, hij blijft de beheerder van de informatie voor het terughalen van de herinnering, zodat wat we eerder leerden weer opgeroepen kan worden. De hippocampus heeft dus een fundamentele rol voor het geheugen.
Om elke dag meer informatie te kunnen opslaan, produceert de hippocampus voortdurend nieuwe neuronen – op elke leeftijd. Deze gloednieuwe neuronen kunnen alleen in het bestaande netwerk geïntegreerd worden als ze aangesproken worden. En dus is het essentieel dat we ons leervermogen gebruiken om de neurogenese [de productie van nieuwe neuronen] te stimuleren en profijt te hebben van nieuwe verbindingen.
De hippocampus kan informatie beter vastleggen wanneer de leeromstandigheden positief zijn. De plaats en het moment waarop we informatie ontvangen, evenals de emotionele associatie die we op dat moment ervaren, zijn alle cruciaal. Hoe betekenisvoller de nieuwe informatie is, hoe meer betrokken we ons voelen, hoe makkelijker het is deze herinnering op te roepen. Om te kunnen werken heeft de hippocampus menselijke interacties, samenhang en vriendelijkheid nodig.

Chronische stress en tekorten

Hoe meer ons lichaam aan stress bloot staat, hoe meer bèta-amyloïde de hersenen afscheiden, wat normaal tijdens de slaap wordt afgebroken. Wanneer de ziekte zich manifesteert in steeds duidelijker geheugenverlies laten de hersenen hogere niveaus bèta-amyloïde zien, die hun functies verlammen. Bij een overmaat aan bèta-amyloïde-productie wordt het giftig en breken de hersenen het niet langer af. Een definitieve diagnose wordt gesteld door de hersenen in beeld te brengen (brain imaging). Het is ook duidelijk dat er geen neurogenese meer plaatsvindt. De ziekte van Alzheimer begint langzaam, met een progressieve ontregeling van de hippocampus die jaren kan duren. Ons fysieke lichaam ondergaat chronische stress ten gevolge van vervuiling en de consumptie van steeds meer kunstmatig voedsel. Door onze verslaving aan beeldschermen (computers, mobiele telefoons) wordt het zenuwstelsel overmatig geprikkeld en voortdurend onderworpen aan een bombardement van kunstmatige en onsamenhangende stimuli.

Hoe dit proces te keren?
Fysieke activiteit – Beweging, met name lopen, stimuleert de activiteit van de hippocampus. Fysieke activiteit helpt de hersenen om de overmaat aan bèta-amyloïde af te voeren. Muizen waarin een ophoping van bèta-amyloïde geïnjecteerd werd, konden deze giftige substantie volledig afbreken door gewoon maar in een rad te rennen. Patiënten die door Alzheimer getroffen zijn, zagen dat hun mentale vermogens aanzienlijk verbeterden na een periode van aanmerkelijke fysieke activiteit. We begrijpen nu beter waarom mensen met Alzheimer vaak uit zichzelf rond gaan lopen, alsof ze proberen de hersenen te stimuleren. Omdat ze deze behoefte niet begrijpen, neigen veel verzorgingstehuizen ertoe hun zieke oudere bewoners op hun kamers te houden. In tehuizen waar ze vrij zijn om rond te lopen zoveel als ze willen en waar regelmatige fysieke activiteit wordt aangemoedigd, neemt agressief gedrag af en verloopt het ziekteproces langzamer. Dagelijkse fysieke activiteit was daarom onderdeel van het programma van dr. Bredesen voor de patiënten.
Juiste voeding voor het brein — Een gevarieerd voedselprogramma, met gezonde en vers bereide producten, natuurlijke voedingssupplementen en de dagelijkse inname van kokosolie, stelden dr. Bredesens patiënten in staat het tekort aan hersen‘voeding’ op te heffen.
‘Bewerkt’ voedsel, vol toegevoegde suikers, kan leiden tot de sluipende diabetes type 2. De hersenen kunnen de glucose die ze nodig hebben niet meer absorberen en krijgen dan te weinig voeding. Dit zou de hang naar zoetigheid van ouderen kunnen verklaren. Dit is een onbewuste poging om hun hersencellen die langzaam aan ondervoeding sterven, te stimuleren.

Welk voedsel voor de hersenen?
De lever kan vetten omzetten in ketonen, de vervangers van glucose. Ketonen kunnen de hersenen bereiken en voorzien van het benodigde voedsel. Dit is wat ons in staat stelt om in goede vorm te blijven wanneer we vasten.
Kokosolie, ingenomen als voedingssupplement, compenseert de tekorten in voedingsstoffen voor de hersenen. Ze stimuleert het vermogen van de lever om ketonen te produceren aanzienlijk. Kokosolie lijkt wat samenstelling betreft erg op borstvoeding. Het wordt in ziekenhuizen gebruikt om kinderen met ernstige epilepsie te genezen evenals hersentrauma’s van soldaten die in de oorlog gewond zijn. Dr. Mary Newport* deed onderzoek naar de voordelen van een dagelijkse inname van kokosolie om zieken te helpen. Patiënten getuigen van hun herstelde vermogens: hun hersenen, die nu op de juiste manier gevoed worden, beginnen weer te functioneren.

Rijkdom aan sociale interacties
Het programma van dr. Bredesen omvatte ook ondersteuning van patiënten bij de zingeving voor hun leven. Elke dag iets nieuws leren en een zinnige activiteit vinden om in mee te doen, waren onderdeel van het programma. Meer dan mechanische oefeningen is het de gevarieerde en actieve sociale interactie die de hippocampus stimuleert om weer te gaan functioneren. De nieuwe neuronen creëren verbindingen doordat ze aangesproken worden en worden zo in het bestaande netwerk geïntegreerd. Het zenuwstelsel slaagt er dus in om de tekorten ten gevolge van leeftijd te verzachten. Betrokken zijn bij een interessante leeractiviteit die afgestemd is op de interesses van de patiënt, in een ondersteunende en vriendelijke omgeving, hielp bij iedere patiënt de stimulans te herstellen om iets te doen wat voor hen waardevol was. Eenmaal uit hun isolement gekomen waren de patiënten in staat een kwaliteit van hun leven te herontdekken, die nog veel beter was dan ze ervoeren voordat ze ziek werden. Dit hele programma deed de regulerende en zelfhelende kracht van het menselijk lichaam herleven, en het herstelde op natuurlijke wijze functies van de hersenen die voorheen verstoord waren.

*Mary Newport, MD, schrijfster van Alzheimer’s Disease: What If There Was a Cure? The Story of Ketones (2e uitgave, april 2013) en The Coconut Oil and Low Carb Diet for Alzheimer’s, Parkinson’s and Other Diseases (september 2015). (Zie www.coconutketones.com)

Een nieuw wereldbeeld
Israëlische vrouwen tarten de status quo

interview met Vivian Silver door Shereen Tayles

Women Wage Peace (Vrouwen voeren vrede – WWP) is een burgerbeweging van Israëlische vrouwen met verschillende etnische, sociale, politieke, religieuze en geografische achtergrond wier doel het is om in 2018 een “eervolle en bilateraal aanvaardbare politieke overeenkomst” voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te bereiken.

In hun eigen woorden werd de beweging “geboren uit diepe wanhoop en cynisme” na de militaire operatie van juli 2014 – bekend als ‘Operation Protective Edge’ (Operatie Beschermende Voorsprong) – die Israël in de Gazastrook uitvoerde. Het resultaat was verwoesting van grote delen van de Gazastrook met veel slachtoffers in zowel Gaza als Israël. De beweging werd gestart om de hoop op vrede tussen beide partijen nieuw leven in te blazen.

WWP is zeer actief geweest en groeit snel, met meer dan 28.000 leden in Israël en wereldwijd nog eens 50.000 aanhangers. WWP organiseert regelmatig activiteiten om druk uit te oefenen op de leiders van Israël en Palestina om te werken aan een levensvatbare vredesovereenkomst. Shereen Tayles interviewde Vivian Silver, een lid van het Centraal Comité van WWP, voor Share International.

Share International: Welke activiteiten onderneemt u zoal om de aandacht te vragen voor uw zaak?
Vivian Silver: Ten eerste zijn we geen hiërarchische beweging. Het is een platte organisatiestructuur die volledig door vrijwilligers wordt aangestuurd. We bestaan uit 18 professionele teams in 60 regio’s. We proberen de beweging te laten groeien, opdat we een kritieke massa van mensen vormen die vervolgens invloed kunnen uitoefenen op politici en onze regering.
We hebben huiskamerbijeenkomsten in verschillende steden – zoals ik zei zijn we in 60 regio’s actief en elk gebied heeft zijn eigen huiskamerbijeenkomsten – waar we Abigail Disney’s film Pray the Devil Back to Hell (‘Bid de duivel terug naar de hel’) hebben vertoond, een film over de rol van Liberiaanse vrouwen in de beëindiging van de burgeroorlog daar. We houden dan discussies over de overeenkomsten en verschillen en we gebruiken de film als stimulans om vrouwen actief te laten worden en te zeggen: “Als zij het onder die verschrikkelijke omstandigheden daar konden doen, kunnen we het hier ook doen.” Dus dat gaat erover proberen uit te leggen wie we zijn en om steeds meer vrouwen te rekruteren.
Elke maand staan we op een donderdagmiddag op kruispunten door heel Israël. We staan op ongeveer 80 kruispunten of in winkelcentra met onze borden met de foto van Menachem Begin, Anwar Sadat en Jimmy Carter toen ze de oorspronkelijke vredesovereenkomst tussen Egypte en Israël sloten. De foto laat zien dat dit geen partijkwestie is, omdat Begin een rechtse premier was van een zeer rechtse regering. En dat is onze boodschap; dat dit geen linkse beweging is, het is een beweging die alle politieke stromingen omvat, omdat vrede een kwestie van doorslaggevend belang is voor iedereen. Dus dat is onze boodschap als we op de kruispunten staan; om te zeggen dat je religieus kunt zijn, onkerkelijk, rechts, links, centrum, een Russische of een Ethiopische immigrant of hier geboren – deze kwestie spreekt tot iedereen.
We zijn ook elke maandag in het parlement aanwezig en onze regioteams spreken onderling af wie er zal zijn. We zijn aanwezig bij de voltallige vergadering van de Knesset, het Israëlische parlement, en we zijn heel bekend geworden als vredesbeweging die ze niet kunnen negeren. We zitten bij het parlement, we nemen deel aan commissievergaderingen en we nemen deel aan de voltallige vergadering en de politici die zich tot het parlement richten, hebben zich ook tot ons gericht. Ze herkennen ons doordat we ons in het wit kleden met turquoise sjaals, dus zijn we overal zichtbaar waar we ook naar toe gaan.

SI. Heeft uw groep al invloed gehad op het vredesproces?
VS: Op het daadwerkelijke vredesproces nog niet, maar politici hebben gezegd dat we het opnieuw legitiem hebben gemaakt om over vrede te praten en hoop te hebben en de status quo te tarten; dat wil zeggen dat het wereldbeeld dat ons 70 jaar lang is voorgehouden, dat alleen oorlog vrede zal brengen, duidelijk niet waar is en daarom veranderen we het wereldbeeld en zeggen dat alleen een politiek akkoord veiligheid oplevert. Veiligheid is een existentiële behoefte van ons allemaal, of we nu Joods of Arabisch zijn, of we nu moslim of christen zijn of dat we Palestijn of Israëliër zijn – iedereen in de wereld moet zich veilig kunnen voelen. Als vrouwen is ons concept van veiligheid breder dan alleen de veiligheid van defensie – we hebben het over menselijke duurzame veiligheid in onderwijs, welzijn, werkgelegenheid en economie. Er moet dus op een veel bredere manier naar veiligheid gekeken worden.

SI: Waaraan dankt de beweging het succes, volgens u?
VS: We zijn geen ideologische beweging maar een pragmatische beweging. De meeste vredesbewegingen blijven heel klein omdat ze vasthouden aan een zeer beperkte ideologie en daarom versplinteren ze een veel grotere vredesgroep in zeer kleine groepen die vasthouden aan hun ideologische inslag. We hebben vanaf het begin besloten dat we een beweging zijn met één onderwerp, punt uit. We gaan geen specifieke politieke oplossing aanbevelen, omdat het er voor ons niet echt toe doet. Zolang het bilateraal is en door beide partijen wordt aanvaard, zal het per definitie voor beide partijen een eervolle overeenkomst zijn. Anders wordt het niet geaccepteerd. Dus we bemoeien ons niet met welke vredesovereenkomst er moet komen. Wat we zeggen is dat je moet beslissen dat er een overeenkomst zal komen en niet van tafel wegloopt totdat er overeenstemming is bereikt.
De andere bron van succes is onze benadering van diversiteit. We staan erop om mensen van alle politieke standpunten, van alle religies, van welke sociaaleconomische status dan ook, alle etnische groepen te bereiken, zodat we met zo’n breed en divers deelnemersveld veel grotere aantallen aanspreken. Als vrouwen ontwikkelen we een nieuwe taal. We nemen afstand van het patroon van beschuldigen en te schande maken en we volgen echt wat professor Carol Gilligan ‘radicaal luisteren’ heeft genoemd, waarbij we heel hard werken om de ander te horen en te accepteren dat er heel verschillende meningen zijn en dat die moeten worden geaccepteerd.

SI: Hoe hebben al uw leden met verschillende achtergronden, politieke opvattingen en religies elkaar gevonden voor deze ene zaak?
VS: We richten ons slechts op één onderwerp met twee doelen: de ene is om een diplomatieke overeenkomst te bereiken en de andere is om vrouwen tot integraal deel van de vredesonderhandelingen te maken zoals bepaald in Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad. De resolutie is aangenomen in 2000 en bepaalt dat vrouwen een integraal onderdeel moeten zijn van alle vredesonderhandelingen en inspanningen tot vredesopbouw overal ter wereld. Elk land moet dat als wet aannemen en Israël heeft dat ook gedaan.

SI: Wat ziet u als uitdaging in het vredesproces?
VS: Wat er moet gebeuren is dat de gekozen leiders van beide kanten een beslissing nemen dat de status quo voor beide partijen niet goed is. De Palestijnen hebben dat keer op keer duidelijk gezegd, maar het voelt alsof Israël welhaast bereid is de status quo te accepteren. [Premier] Netanyahu heeft gezegd dat we voorbestemd zijn om met het zwaard te leven. Wat wij zeggen is: “Nee, we zijn niet voorbestemd om met het zwaard te leven.” We moeten de verantwoordelijkheid nemen om de verandering in te zetten. Dat is ons doel: om dat soort invloed te hebben en zeggen dat de status quo onaanvaardbaar is.

SI: Hoe kunnen vrouwen die niet in het gebied wonen uw zaak steunen?
VS: Over de hele wereld zijn er vrouwelijke ambassadeurs voor Women Wage Peace – vrouwen die ons willen steunen en die activiteiten in hun steden verrichten om kenbaar te maken wat wij doen. Bijvoorbeeld, tijdens de Mars van Hoop van vorig jaar [2016] in oktober, had San Francisco een mars op de Golden Gate Brug. Chicago praat over het organiseren van een evenement tijdens het Vlaggenschipproject van volgend jaar. Brazilië heeft zojuist een groot evenement achter de rug, Italië en Spanje hebben recent grote evenementen gehad; dus er zijn activiteiten over de hele wereld. Verschillende landen hebben Yael Deckelbaum uitgenodigd, een zangeres die ‘Prayer of the Mothers’ (Gebed van de moeders) schreef, om te komen zingen op evenementen ter ondersteuning van WWP. Je vindt haar op YouTube, optredend in verschillende landen. Het was echt buitengewoon. Ze heeft haar eigen ensemble, maar het was een synergetische relatie tussen haar en de beweging omdat ze het lied zelf had geschreven en vervolgens vanwege onze activiteiten wereldfaam kreeg en de beweging weer van haar lied heeft geprofiteerd. Dus het is echt goed geweest en iets heel bijzonders.

SI: Wilt u tot slot nog iets toevoegen?
VS: We hebben nu een succesvol evenement achter de rug waarbij we in september en oktober 2017 twee weken lang activiteiten ondernamen. De laatste dag van onze tweeweekse mars door het hele land bracht Palestijnse en Israëlische vrouwen samen juist bij de Dode Zee in de tent die we hadden opgezet, als de ‘Tent van Sarah en Hagar’, symbolisch voor het eeuwenoude conflict dat we gaan oplossen. Er kwamen 2500 Palestijnse vrouwen op af. Het was een geweldig teken dat er aan beide kanten partners zijn. Ons is al zo lang verteld dat we geen partner hebben en wij zeggen dat we eerst de partner moeten zijn die we aan de andere kant willen. Ze zijn er. Er zijn mannen en vrouwen in Palestina die hetzelfde willen als wij.

Informatie: womenwagepeace.org.il/en/

In de woorden van een Meester van Wijsheid: “Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde).” Benjamin Creme’s Meester, ‘S.O.P – Save Our Planet! (SOS Planeet Aarde!)’

(8 september 2012)

VN klimaattop bijeen in Bonn

In november 2017 kwamen in Bonn (Duitsland) afgevaardigden uit bijna 200 landen bijeen voor de 23e jaarlijkse door de VN georganiseerde ‘Conference of the Parties’ (COP), de doorlopende internationale inspanning om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De top van dit jaar, voorgezeten door de klimaatgevoelige eilandnatie Fiji, concentreerde zich op het creëren van een ‘draaiboek’ voor het toezicht op en versterken van de toezeggingen inzake klimaatverandering die door veel landen wereldwijd in het historische akkoord van Parijs uit 2015 gedaan zijn.

Er werd vooruitgang geboekt voor dat doel, maar de meeste belangrijke ontwikkelingen gedurende de conferentie vonden in de wandelgangen plaats.

Voordat de top begon, kondigde Syrië zijn voornemen aan het akkoord van Parijs te ondertekenen, waardoor de VS, de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, het enige land is dat het akkoord heeft verworpen. In een poging de lacune van de Amerikaanse inactiviteit op te vullen, publiceerden de Californische gouverneur Jerry Brown en de voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, het rapport ‘America’s Pledge’ (Amerika’s gelofte), met een beschrijving van de niet-federale klimaatacties die nu in de VS plaatsvinden. Zo hebben bijvoorbeeld maar liefst 20 staten, 110 steden en meer dan 1400 bedrijven in de VS precies omschreven doelstellingen voor emissieverlaging aangenomen. Wanneer deze niet-federale deelnemers een land zouden zijn, zou hun economie de op twee na grootste ter wereld zijn. Het America’s Pledge-initiatief is een aanzet om te waarborgen dat de VS voldoen aan hun Parijse toezegging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zelfs zonder de steun van de Amerikaanse overheid.

Een andere positieve ontwikkeling tijdens de conferentie was de oprichting van de Powering Past Coal-alliantie. Geleid door het VK en Canada bestaat deze alliantie uit meer dan 20 landen, regio’s en staten die plechtig hebben beloofd het gebruik van steenkool geleidelijk af te bouwen, verdere investeringen in op kolen gestookte elektriciteitscentrales te verbieden en schone energie in hun beleid te ondersteunen. Hoewel zich binnen de alliantie geen grote steenkoolgebruikers bevinden, zoals China, de VS en Duitsland, is het plan om op de VN klimaattop van volgend jaar de alliantie tot 50 leden te laten uitgroeien.

Voorafgaand aan de conferentie gingen duizenden mensen in Bonn de straat op en eisten beëindiging van het gebruik van steenkool, veroordeelden de klimaatontkenning van de Amerikaanse president Donald Trump en benadrukten de noodzaak zo snel mogelijk stappen te ondernemen richting 100 procent duurzame energie. In een geweldloze ondubbelzinnige actie

voorafgaand aan de top sloten duizenden demonstranten tijdelijk de uitgraving af bij Europa’s grootste bovengrondse kolenmijn ten westen van Bonn, en eisten van de Duitse regering: “Houd het in de grond!” (Bron: theguardian.com; ecowatch.com; commondreams.org; 350.org; cop23.unfccc.int)

100 procent hernieuwbare energie

Een overgang naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit in de hele wereld is geen langetermijnvisie, maar is al realiteit, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Lappeenranta University of Technology (LUT, Finland), en de Energy Watch Group (EWG). De studie werd op 8 november 2017 gepresenteerd tijdens het Global Renewable Energy Solutions Showcase-evenement (GRESS), tegelijkertijd met de VN-conferentie over klimaatverandering COP23 in Bonn.

De studie laat zien dat een wereldwijd elektriciteitssysteem dat volledig gebaseerd is op hernieuwbare energie elk uur gedurende het hele jaar haalbaar is en kostenefficiënter is dan het bestaande systeem, dat grotendeels gebaseerd is op fossiele brandstoffen en kernenergie. Het huidige potentieel aan hernieuwbare energie en de technologieën ervoor, inclusief opslag, kunnen voldoende en betrouwbaar vermogen genereren om in 2050 de volledige wereldwijde vraag naar elektriciteit te dekken.

Hoofdauteur van de studie en LUT-hoogleraar zonne-economie en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van EWG, Christian Breyer, zei: “Volledige decarbonisatie van het elektriciteitssysteem in 2050 op basis van beschikbare technologie is mogelijk tegen lagere systeemkosten dan vandaag. De energietransitie is niet langer een kwestie van technische haalbaarheid of economische levensvatbaarheid, maar van politieke wil.”

Een overgang naar 100 procent hernieuwbare energie zou de uitstoot van broeikasgassen in de elektriciteitssector tot nul reduceren en de totale verliezen aan energieopwekking drastisch verminderen. Het zou in 2050 36 miljoen banen scheppen, 17 miljoen meer dan nu.

“Er is geen reden om nog één dollar te investeren in fossiele of nucleaire energieproductie,” aldus EWG-voorzitter Hans-Josef Fell. “Hernieuwbare energie biedt kostenefficiënte energievoorziening. Alle plannen voor verdere uitbreiding van kolen, kernenergie, gas en olie moeten worden stopgezet. Meer investeringen moeten worden gekanaliseerd naar hernieuwbare energiebronnen en de nodige infrastructuur voor opslag en netwerken. Al het andere zal leiden tot onnodige kosten en toenemende opwarming van de aarde.”

De studie Global Energy System based on 100 percent renewable energy – power sector (Een mondiaal energiesysteem op basis van 100 procent hernieuwbare energie – energiesector) zal grote gevolgen hebben voor beleidsmakers en politici over de hele wereld, omdat het een vaak gebruikt argument van critici weerlegt dat hernieuwbare energie geen volledige energievoorziening op uurbasis kan bieden. (Bron: treehugger.com; energywatchgroup.org; www.lut.fi)

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. De analyse in dit artikel van de crisis waarin de wereld zich bevindt had vandaag geschreven kunnen zijn. En ondanks de huidige spanningen en zorgen “zien de Meesters echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI september 2012)
NB: Twee andere artikelen zijn nu ook buitengewoon relevant en de problemen en hun oplossingen, zoals daarin door de Meester geschetst, zijn actueler dan ooit. Voor de inzichten van de Meester in de huidige uitdagingen voor de internationale gemeenschap, zie: ‘Werken voor de vrede’ (SI juli/augustus 2003) en ‘Nadere gedachten over Eenheid’ (SI september 2012).

Een einde aan oorlog
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer de tijd komt om de balans op te maken, zullen mensen verbaasd – en beschaamd – zijn over de verkwisting van oorlog. Meer dan enige andere activiteit van de mens verslindt oorlog begerig hulpbronnen en levens. Niets wordt gespaard in de poging om de ‘vijand’ te overwinnen; alles wordt opgeofferd aan het behalen van de zege. Zo heeft de mens meedogenloos strijd gevoerd tegen zijn nabuur, en niet altijd uit zelfverdediging. Vaak is oorlog gebruikt voor de uitbreiding van gebied, het vergaren van buit of, weerzinwekkend genoeg, het bemachtigen van slaven. ‘Oorlogsbuit’ is een uitdrukking die licht wordt gebruikt om het achterliggende doel van de meeste oorlogen te beschrijven.
Thans zijn we aanbeland op een moment dat de mens ernstig de taak op zich moet nemen om een einde te maken aan oorlog. De mens moet begrijpen dat er geen probleem of situatie bestaat die een oorlog vereist als uitweg of oplossing. Dus moeten landen gezamenlijk handelen en die destructieve neiging van de mens voor altijd een halt toeroepen.
Zouden zij dat niet doen, dan brengen zij het bestaan van het mensenras zelf in gevaar. Vrede is niet langer een kwestie van keuze voor de mens: hij heeft nu het dodelijkste wapen aller tijden in handen dat, indien gebruikt in een grote oorlog, de planeet zou ontwijden en eeuwenlang van leven verstoken zou laten. Waarom dan zo’n ramp, zo’n einde riskeren?
Bij Zijn verschijning, daar kun je van op aan, zal Maitreya aldus spreken. Hij zal de mensen laten zien dat kleine oorlogen tot verschrikkelijke gevolgen kunnen leiden en de mens op de gevaarlijke koers naar zelfvernietiging zetten. Hij zal Zijn ernstige raad geven en mensen zich van het ondenkbare doen afwenden. Wees waakzaam, maar niet bevreesd; vertrouw erop dat Maitreya het handelen van de mens wijs zal leiden. Draag bij aan de taak van het onderrichten van je broeders en zusters, en maak zo Zijn last lichter.
Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij, Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede.
Dan zullen jullie de bloei zien van de menselijke geest in broederschap en samenwerking. Dan zullen de problemen en obstakels wegsmelten, overwonnen door overvloedige goede wil.
Zo zal het zijn, en zo zullen we getuige zijn van het einde aan de gruwel van oorlog. Dat is Maitreya’s doel en vast is Zijn wil om dat te bereiken.

V. Waar bevindt zich het astraal lichaam, binnen of buiten het fysieke lichaam? Strekt het zich uit tot buiten het fysieke lichaam? (Lezing Benjamin Creme in Parijs, 2009)
A. Het astrale lichaam is een mechanisme, het is deel van jou. Je bestaat uit energieën.

V. Kunt u zeggen waar het zich bevindt?
A. In het zonnevlechtcentrum of -chakra. Het bevindt zich ‘binnen’ en ‘buiten’ het fysieke lichaam, dat bestaat uit spieren, botten, bloed, pezen enzovoort. Maar daarachter, of daaronder, ligt slechts energie. Alles in de fysieke wereld is eigenlijk energie die die vorm aanneemt. Dus als je jezelf als energie kon zien, zou je alleen een patroon zien van langzaam inkomende en uitgaande energieën die elkaar kruisen, bewegen, stromen, in verschillende kleuren, verschillende tonen, sommige met enigszins verschillende snelheden. En waar deze energieën elkaar kruisen, vind je de chakra’s of centra van energie. Waar je mentale energie hebt opgenomen, wordt het mentale lichaam gevormd. Waar astrale energie wordt opgenomen, wordt het astrale lichaam gevormd. Naarmate je de energie aantrekt, stroomt deze in en uit; hoe meer je astrale energie gebruikt, hoe krachtiger de activiteit van je astraal-emotioneel lichaam wordt. Het doel van de evolutie is om het astraal-emotioneel lichaam tot rust te brengen, want dat is het krachtigste voertuig dat we hebben, aangezien we er 12,5 miljoen jaar over gedaan hebben om het te vervolmaken. Het is nu zo volmaakt dat het ’t krachtigste en moeilijkst te beheersen lichaam is.

V. Dus het klopt dat het etherisch lichaam zich buiten het fysieke lichaam bevindt?
A. Erbinnen en erbuiten. Energieën stromen naar binnen en naar buiten, via de chakra’s. De energieën stromen via de chakra’s – naar binnen en naar buiten – die dat lichaam vormen. Ze kunnen ook de andere kant op stromen, terugkeren [naar het lichaam], veranderen, bewegen; het is een onophoudelijk proces.

V. Kun je zeggen – wat betreft de verschillende uitwisselingen van energie – hoe subtieler het lichaam, hoe verder het zich in de ruimte uitstrekt?
A. Nee, hoe meer effect het heeft op de ruimte. Hoe hoger [de trilling van] het lichaam, hoe groter het magnetisme van het individu en dat stroomt uit in de ruimte.

V. Kun je zeggen dat het astrale lichaam een verdichting is van astrale stof? Klopt dat?
A. Dat hangt ervan af. Het hangt van het individu af hoe dicht de stof is. Evolutie gaat over het verfijnen van de lichamen, om steeds dichter bij de Monade te komen – de vonk van God. Dus een onontwikkelde mens leeft dichter bij het fysieke elementaal. Elk lichaam bestaat uit, wordt gevormd door de activiteit van heel kleine deva-levens – elementalen. Ik denk dat dat gemakkelijker te begrijpen en voor te stellen is op het stoffelijke gebied, maar op het astrale en vooral het mentale gebied is dat moeilijker te vatten. Maar dat is een feit. De lichamen worden gevormd uit de activiteit van deva’s, heel kleine wezentjes. En wij beheersen de deva’s of zij beheersen ons. En dat doe je met één lichaam tegelijk. Je overwint het fysieke elementaal, dan het astrale elementaal, en dan het mentale elementaal – en dan kan de ziel het individu, de persoonlijkheid, daadwerkelijk aanvatten en zichzelf via dat individu uitdrukken.

V. Geeft het etherisch lichaam de signalen aan de ontwikkelende primaire lichaamscellen (direct na de bevruchting) om tot een arm of een been uit te groeien?
A. De cellen zijn stoffelijk. Maar de activiteit waardoor ze ontstaan, gebeurt op het etherische gebied. Naarmate je evolueert, verder komt, leven na leven, verschaft het lichaam van de (achtereenvolgende) persoonlijkheden de manifestatie op het fysieke gebied. Het is de ziel die incarneert, niet de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is het resultaat van de incarnatie van de ziel en die ziel incarneert als goddelijke middelaar tussen de Monade en de persoonlijkheid op het fysieke gebied. Naarmate die persoonlijkheid evolueert en verandert onder invloed van de ziel, die goddelijk is en uit licht bestaat, ontvangt het systeem steeds meer subatomaire energie. Dus in plaats dat het geheel uit atomen bestaat, is er steeds meer subatomaire energie.
Sprekend over polarisatie, dat kan op elk gebied: het kan fysiek zijn, astraal, mentaal of spiritueel. Het polarisatiepunt is het niveau waarop het bewustzijn gewoonlijk zijn brandpunt heeft. Als je bijvoorbeeld fysiek gepolariseerd bent, betekent dit dat het fysieke elementaal het meest dominant is in je leven. Maar dat is tegenwoordig nogal zeldzaam; de meeste mensen zijn voorbij de fysieke polarisatie geëvolueerd…

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Terwijl we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Een kwestie van prioriteiten
Begin november 2001 kreeg ik een verschijning van Maitreya terwijl ik droomde. Dit was voor mij een leerzame en bemoedigende ervaring die ik graag aan andere lezers wil vertellen. Mijn droom ging in feite over Maitreya’s Verklaringsdag. Zoals vaak in dromen was er veel actie, waren er veel beelden en scènes die met elkaar verweven waren. Maar toen verdwenen alle scènes ineens. Daarvoor in de plaats was er een hoorbaar en tastbaar gesuis in de atmosfeer, zoals in de nabijheid van een hoogspanningskabel in de lucht. Toen was er een lange man die me met uitgestrekte armen vasthield, zoals je met een klein kind doet; ik stond dus met mijn gezicht naar hem toe. Hij was in het wit gekleed, had een donkere huidskleur en hoge jukbeenderen. Dit beeld van Maitreya was niet erg ‘scherp’, meer als een hologram in een science-fictionfilm.
Jammer genoeg kon ik me, toen ik wakker werd, niet meer precies zijn woorden herinneren. Daarom vertel ik het in mijn eigen woorden. Eerst vroeg hij me naar zijn prioriteiten, ik moest hem drie noemen. Toen bevestigde hij dat hij nu spoedig zou komen. Daarna vertelde hij me hoe belangrijk deze missie voor hem is, hoe dierbaar zijn werk hem is. Tenslotte stelde hij een vraag van persoonlijke aard, die verwees naar ons groepswerk, het heeft geen zin om die hier af te drukken.
Gaf Maitreya mij deze droom?
F.R., Schwäbisch Gmünd (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘droomervaring’ werd gegeven door Maitreya.

Wijze woorden
Op 14 augustus 2017 toen mijn zoon Samson en ik in de trein naar huis zaten na een bezoek aan mijn ouders, stapte een vrouw in bij Wellington Point. Hoewel we de enigen in de coupé waren, ging ze naast ons zitten. Na een poosje mengde ze zich in het gesprek en zei enkele verbazingwekkende dingen over ouderschap en geestelijke onderwerpen. Ik kreeg het vermoeden dat zij Maitreya was of de Meester Jezus. Ze praatte voornamelijk met Samson en zei dat hij erg wijs was voor zijn leeftijd. Toen, na ongeveer 40 minuten, zei ze: “Ik zou jullie twee graag mijn favoriete gezegde willen vertellen: “Alles komt goed.” Dat overtuigde me dat het een bijzondere vrouw was met wie we in gesprek waren. Samson vroeg of ze helemaal naar de stad ging (dit was nadat ze ongeveer 45 minuten met ons had zitten praten). Ze keek ons niet begrijpend aan en precies toen de conducteur aankondigde dat we bij het station Coopooroo waren, zei ze: “Hier stap ik uit” en bleef naar ons zwaaien. Ze vertelde dat zij 62 jaar oud was en uit Engeland kwam. Samson vroeg hoe zij heette en ze antwoordde: “Roisin” (een Ierse naam). Zij raakte vaak Samsons arm aan en praatte met hem voornamelijk over het leven in het algemeen en hij zei dingen als “ik weet dat alle lijden tijdelijk is” – zij antwoordde dat hij wijs was, aangezien het waar is.
Hoewel het niet bevestigd kan worden, denk ik het al te weten [dit was een bijzondere ontmoeting] omdat zij zei “alles komt goed”, wat ik de dag tevoren in Maitreya’s Missie, deel II had gelezen als iets wat Maitreya had gezegd. Zij zei het iedere nacht voor ze ging slapen, ze probeert aan 10 positieve dingen te denken die ze die dag heeft gedaan en zei dat het gaat om kleine dingen als – ik stond op, kleedde me leuk aan, at gezond voedsel, ik voelde mededogen met iemand, enz. Samson en ik voelden ons heel geïnspireerd en het duizelde mij nog dagen daarna. De afgelopen paar weken ben ik Maitreya’s Missie, dl.II en Esoterische Psychologie [van Alice A. Bailey] aan het lezen; deze ontmoeting heeft me aangemoedigd.
E.M., Brisbane (Australië).

Zien is geloven
Terwijl ik me aan het voorbereiden was voor een lezing over wonderen, met de titel “Tekenen van de tijd”, was ik blind voor het wonder dat voor mijn ogen gebeurde! Mijn schoondochter had me als verjaarscadeau een foto gegeven van mijn man en mijzelf en onze drie kleinkinderen met wie we een nauwe band hebben. Ik was heel blij met de foto omdat ik zelf nauwelijks foto’s maak; de foto straalde zo’n prachtige gelukkige sfeer uit.
De foto had een nieuwe lijst en er zat glas voor. Op een dag was ik geschokt en met afschuw vervuld toen ik een grote grijze vlek achter het glas zag; het was precies op mijn ajna-centrum en op de brug van mijn neus. Ik besefte meteen dat het vibhuti was – een idee dat ik onmiddellijk terzijde schoof. Elke keer wanneer ik daarna langs de foto liep ergerde ik me aan die verschrikkelijke grijze vlek op mijn voorhoofd en neus – terwijl ik er dagen eerder zo blij mee was geweest!
Op een morgen had ik genoeg van de vlek, ik pakte de foto op en realiseerde me opnieuw dat het echt vibhuti was; ik nam de foto mee naar mijn man, als getuige, en vroeg hem om de lijst open te maken. We zagen allebei de vibhuti op de foto en zagen het plotseling verdwijnen. Hoe vaak gebeurt het dat we iets intuïtief weten maar het met ons rationele denken verwerpen? Hoe vaak krijgen we hulp en herkennen we die niet? Hoe dicht bij ons zijn onze ‘helpers’, zonder dat we het beseffen?
Een paar weken later herhaalde het wonder zich maar nu op het ajnacentrum van onze drie jaar oude kleinzoon.
M.otN, Bilthoven.

Soul music
Op 19 februari 2003 waren we in Wenen en terwijl we een klokkenwinkel uitliepen, raakte het geluid van een fluitspeler ons diep in het hart. Bijna in het midden van de winkelstraat Graben zat een fluitspeler die muziek speelde van de soundtrack van ‘1492’ [titel van de film 1492: The Conquest of Paradise] en het trof ons zo diep dat het een gevoel van alomvattende vrede gaf. Voor hem zat een zwart hondje met een overhemd aan en toen we geld in zijn doos deden, waren we heel verbaasd dat dit hondje een echte levende hond was. Thuis, in gedachten nog bij de fluitspeler met zijn zwarte hondje, die de zielen van mensen raakte, vroegen we ons af wie hij was?
M.S., Weiz (Oostenrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘fluitspeler’ Maitreya was.

Partners van oudsher
Op 28 september 2017 hadden mijn man en ik ’s avond op weg naar huis een heel plezierig gesprek met een man uit Suriname, terwijl we op de tram stonden te wachten. Ik kreeg het gevoel dat ik een gesprek met hem moest beginnen. Zodra we begonnen waren zei hij dat hij zag dat wat we als echtpaar hadden echte liefde was. “Ik zie het. Ik weet het. Ik zag het zodra ik jullie samen zag staan.” We zeiden dat dat waar is. We zijn al een lange tijd bij elkaar – 42 jaar. We waren samen in vorige levens en we zijn gelukkig samen. “Ja, ja, ik zag het.” (Hij sliste, was levendig en zelf vol geluk, wat hem erg charmant maakte.) “Jullie horen bij elkaar. En dat is ware liefde. Dat gebeurt niet meer. Het is tegenwoordig zeldzaam. De meeste echtparen eindigen hun relatie veel te vroeg. Dit is zeldzaam tegenwoordig.”
Ik vertelde dat ik die morgen net gedacht had aan het idee dat we eens hadden – om onze trouwbeloften te hernieuwen – maar dat ik me realiseerde dat we dat in feite elke paar dagen doen, gewoon spontaan. We vertelden elkaar gisteren, bijvoorbeeld, dat ieder van ons de ander heel erg waardeert, dat we dankbaar zijn dat we bij elkaar gebracht zijn, enz. Hij antwoordde dat God ons bij elkaar gebracht had en dat zelfs als een van ons sterft we nog bij elkaar zullen zijn. Als de een eerst sterft zal de ander snel daarna volgen.
We schudden elkaar de hand en we wensten hem veel liefde in zijn leven en in zijn huwelijk van 23 jaar. Hij wenste ons altijddurende liefde en geluk.
Naam en adres bij de redactie bekend.

Droombaan
Ik wil graag deze droom vertellen omdat het me een grote stimulans heeft gegeven, door de gedachte dat hij misschien verwijst naar het begin van een nieuwe fase na Verklaringsdag. Op een dag in augustus dit jaar, toen ik ’s morgens wakker werd, stond de droom die ik had me nog levendig voor de geest. De man zag er hetzelfde uit als in een ervaring van een paar jaar geleden in een park, toen ik Wederverschijningsinformatie aan het verspreiden was: een jongeman met lang donderbruin haar in een blauwe spijkerbroek en een paars T-shirt.
In de droom wist ik dat het Maitreya was. Hij vroeg me of ik bereid was om in Zuid-Amerika te gaan werken. Ik antwoordde ‘ja’ en Hij vroeg me of ik het zou doen, zelfs als ik Nala niet meer zou zien, een van de twee honden die we hebben. Ik knikte weer. Maitreya liep een beetje verder om op een bank te gaan zitten. Ik volgde hem en zat op de grond naast de bank.
M.M., Barcelona (Spanje).

Hoge energie
In het najaar van 1993 was ik op tournee, met Die Zauberflöte (De Toverfluit). Na aankomst in York gingen enkele collega-zangers en ik naar de kathedraal van York en bij het binnengaan voelde ik bijna een fysieke dreun en barstte ik in tranen uit. Een collega zei dat ze eenzelfde soort ervaring had gehad. Ik las later in Share International dat er in de buurt van York een geneeskrachtige bron geactiveerd was, maar dat die nog niet ontdekt was. Wat veroorzaakte mijn reactie, was het zuiver emotioneel?
A.P., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het een zegening van Maitreya was.

Tekenen overal

Share International November 2017 images, San Antonio, Texas, USA Sighting of UFO in the early morning of 1 October 2017.

San Antonio, Texas, VS — Waarneming van UFO in de vroege ochend van 1 oktober 2017
(Bron: YouTube, 265308)

Share International November 2017 images, Korat, Thailand A ‘spiral’ light was photographed over Korat on 28 September 2017. It was a similar sighting to other ‘spiral UFOs’ confirmed in the past by Benjamin Creme’s Master to be spacecraft from Mars. For example, on 13 August 2010 over northern parts of Norway, and on 7 June 2012 seen over many Middle Eastern countries.

Korat, Thailand – Op 28 september 2017 werd boven Korat een ‘spiraalvormig’ licht gefotografeerd. Het was een vergelijkbare waarneming met andere ‘spiraalvormige UFO’s’ die in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd werden als ruimtevaartuigen van Mars. Bijvoorbeeld op 13 augustus 2010 gezien boven noordelijke gedeelten van Noorwegen en op 7 juni 2012 boven vele landen in het Midden-Oosten. (Bron: Facebook, NisaraChomboon)

 

Share International November 2017 images, Eyjafjallajökull, Iceland A flying saucer-like object was photographed from a tour bus in June 2017, near the Eyjafjallajökull volcano in Iceland.

Eyjafjallajökull, IJsland — “In juni 2017 werd dicht bij de vulkaan Eyjafjallajökull in IJsland vanuit een touringcar een op een vliegende schotel lijkend voorwerp gefotografeerd door E.S. uit Edinburg (Schotland). De vulkaan werd in 2010 zeer bekend toen hij uitbarstte en dagenlang vluchten aan de grond hield. In een brief aan Share International herinnerde E. zich: “Toen ik IJsland binnenvloog vroeg ik de Ruimtebroeders zich te laten zien.”

Share International November 2017 images, A witness in Nottingham took a photo of the evening sky on 30 August 2017. Upon reviewing the photo later, she noticed a glowing, disk-shaped object in the picture.

Nottingham, VK – Een ooggetuige in Nottingham nam op 30 augustus 2017 een foto van de avondhemel. Later, bij het bekijken van de foto merkte ze in de foto een gloeiend, schijfvormig voorwerp op. Het voorwerp werd door de moeder van de ooggetuige beschreven als “een grote metaalachtige ring die vanuit de top heel veel licht uitstraalde.” (Bron:mufon.com)

Share International November 2017 images, Light patterns on buildings in Kreuzstrasse, in central Karlsruhe, Southern Germany.

Lichtpatronen op gebouwen in de Kreuzstrasse in het centrum van Karlsruhe (Duitsland). (‘Kreuz’ is Duits voor ‘kruis’). Op 28 september 2017 gefotografeerd door S.L., Duitsland.

Share International November 2017 images, Crop pattern in wheat field in Battlesbury Camp, Wiltshire, England, 5 August 2017. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk.

Graancirkel in tarweveld in Battlesbury Camp (Wiltshire, Engeland), 5 augustus 2017
(Foto: Seve Alexander, temporarytemples.co.uk)

 

 Share International November 2017 images, A white circular cloud appeared in the otherwise clear blue sky in early October 2017 over the Berner Oberland also known as the Bernese Highlands in the Canton of Bern, Switzerland.

Berner Oberland, Zwitserland — Een witte cirkelvormige wolk verscheen begin oktober in de verder helderblauwe lucht boven Berner Oberland ook bekend als de Bernse Hooglanden in het kanton Bern (Zwitserland). Aan het begin van de middag leek hij boven de bekende pieken van de Eiger en de Jungfrau te zweven en geleidelijk in oostelijke richting te verdwijnen. (Bron: msn.com/de-ch)

 

Mariabeeld overleeft brand tijdens orkaan Harvey

Share International November 2017 images, An electrical fire destroyed three houses on a Texas family’s property during Hurricane Harvey in August 2017, but their statue of the Madonna remained intact.

Een door kortsluiting ontstane brand vernielde in augustus 2017 drie huizen op een perceel van een Texaanse familie tijdens orkaan Harvey, maar hun beeld van de Madonna bleef ongeschonden. De familie Rojas uit Robstown (Texas, ten westen van Corpus Christi) zei dat het overlevende beeld te midden van de as van hun huizen hun een gevoel van hoop gaf.
“Sommigen geven God misschien de schuld en anderen de orkaan, maar het enige wat overleefde waren heilige dingen,” vertelde Natali Rojas de plaatselijke televisiezender KRIS-TV. “Zoals je ziet, is dit beeld het enige wat gespaard bleef. Ik zocht daar naar spullen en al wat ik vond is een beeld van de Maagd Maria.”
De familie interpreteerde het overleven van het beeld als een teken dat ook zij het zullen redden. “Waardeer wat je hebt, luister naar de waarschuwingen, omhels je kinderen en dank God voor vandaag en gisteren, en bid voor een beter morgen,” aldus Rojas. (Bron: cnn.com)

Vruchtbare ervaring

Share International November 2017 images, As I removed the label of the nectarine I was about to cut a heart shape appeared – slightly larger than the label.

Eind augustus 2017 stonden mijn man en ik onder grote druk (in verband met werk). We voelden ons echt niet goed. Op een morgen sneed ik een mango open en daar was opnieuw een teken dat we eerder hadden gezien (zie de brief “Gezondheidswaarschuwing”, SI november 2016), en weer in een mango! Het is een gezondheidswaarschuwing, een zigzagpatroon van een ECG of temperatuurgrafiek die pieken en dalen laat zien. Ik nam opnieuw de proef op de som om er zeker van te zijn dat het niet een patroon was dat ik veroorzaakte door de manier waarop ik de vrucht sneed. Nee, de waarschuwing verscheen slechts op één plak.
Inmiddels wijs geworden wat het betekende, besloten we kalm aan te doen en zoveel als mogelijk te rusten (terwijl we doorgingen met werken!). Maar aangezien het aanvoelde alsof er iets niet in orde was, ging ik naar de dokter, die bij ons in de buurt gevestigd is. Ik moest langzaam lopen en af en toe stoppen en ik vroeg mij af of het probleem door mijn hart veroorzaakt werd. Toen ik weer thuis kwam ging ik ontbijten: Ik waste de nectarine die ik wilde aansnijden en haalde er een stickertje vanaf. Terwijl ik het stickertje verwijderde, verscheen er een hartvorm die een beetje groter was dan de sticker.
Naam en adres bij de redactie bekend.
PS: Het bezoek aan de dokter bleef zonder resultaat: “Kom terug als het probleem aanhoudt…” In de afwezigheid van verdere concrete aanwijzingen interpreteer ik het hartteken als wat hartsymbolen altijd betekenen – liefde.

 

Het wonder van Duinkerken

In 1940, op een cruciaal moment in de Tweede Wereldoorlog, waren duizenden van de geallieerde strijdkrachten op de stranden van Duinkerken (Frankrijk) vastgelopen, ingesloten door het naderende Duitse leger en zwaar gebombardeerd door de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe.
Duinkerken werd beroemd om de omvangrijke reddingsoperatie waarbij honderden particuliere bootjes betrokken waren die vanuit Groot-Brittannië het kanaal overstaken om de troepen in veiligheid te brengen. Op dat moment van crisis vroeg koning George VI het land om Gods hulp te vragen en miljoenen gingen naar de kerk om te bidden. Onmiddellijk daarna hield een hevige storm de Duitse Luftwaffe aan de grond, terwijl er tegelijkertijd een ongebruikelijke rust op het Kanaal neerdaalde. Tegen alle verwachtingen in werden 338.000 soldaten gered. De gebeurtenis werd als een goddelijk wonder begroet en er waren andere gelijksoortige schijnbare wonderbaarlijke gebeurtenissen die de geallieerden hielpen en die officieel bevestigd werden door bekende militaire, politieke en religieuze woordvoerders.
Twee jaar later zei Winston Churchill: “Ik had soms het gevoel van tussenkomst. Ik wil dat benadrukken. Ik heb soms het gevoel dat een of andere Sturende Hand tussenbeide is gekomen. Ik heb het gevoel dat we een Beschermer hebben omdat we een grootse Zaak dienen en we zullen die Beschermer hebben zolang we dat Doel oprecht dienen.” Als derdegraads ingewijde voorbestemd om een belangrijke rol te vervullen bij het verslaan van de As-mogendheden, zal Churchill zich bewust geweest zijn van ‘hulp achter de schermen’ en van het cruciale belang van de ‘zaak’ die hij ‘diende’. Voor christenen toen en nu kwamen de wonderen van God en waren het bewijs van goddelijke tussenkomst, de ‘Beschermer’ van Churchill was wellicht een meer genuanceerde interpretatie van de bron van het wonder.
Lezers van Share International zijn eraan gewend dat er op deze pagina’s regelmatig wonderen worden gepubliceerd, meestal gemanifesteerd door Maitreya of de Meester Jezus. De bron van de wonderen is veel minder belangrijk dan het feit dat ze plaatsvinden en dat de mensheid die wonderen oproept door haar dienst aan de zaak van vrijheid en vooruitgang. In 1945, aan het eind van de oorlog, nam Maitreya het besluit om Zelf terug te keren naar de moderne wereld in respons op de aanroepende hulpkreet van de mensheid en haar lijden tijdens de oorlog.
De nieuwe film Dunkirk (Duinkerken), geregisseerd door Christopher Nolan, vermeldt het wonder niet, maar het uitbrengen van de film heeft de verspreiding van een artikel van ‘strengthenthefaithful’ gestimuleerd, dat christenen oproept om opnieuw te bidden voor de veiligheid van onze door crisis bevangen wereld.
Alle spiritueel gezinde mensen die voor de grote zaak van de toekomst van de mensheid werken, willen zich wellicht aansluiten bij het aanroepen van de hulp van onze ‘Beschermer’. (Bron: Strengthenthefaithful @gmail.com; Camden New Journal)

een compilatie

 Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Problemen die op actie wachten’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

 Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.” Zo zal Ik spreken; dat zal Mijn Oproep zijn; en wanneer de mensheid deze Wet aanvaard heeft, zal Ik Mijzelf bekendmaken. Velen zijn er thans die weten dat dit waar is, die verlangen samen te delen, die verlangen naar broederschap, maar toch niet handelen. Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. Die wil is, thans, ook de Wil van God. Daarom is het resultaat verzekerd. (Maitreya, Boodschap nr.31)

 Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal zijn gezicht aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen, bekend en onbekend, die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid moet kiezen’)

 We moeten samendelen zodat iedereen kan leven, maar we moeten leren eenvoudiger te leven, zodat we allemaal kunnen leven. We moeten onze leefwijze vereenvoudigen en minder en verstandiger eisen stellen aan de planeet. Het ecologische evenwicht van de wereld zal een van Maitreya’s voornaamste zorgen zijn en Hij zal vanaf het hoogste niveau laten zien hoezeer we de planeet Aarde misbruiken en welke onvermijdelijke gevolgen dit zal hebben als we zo doorgaan. De noodzaak voor actie in dat opzicht zal duidelijk worden voor wetenschappers en via hen voor de regeringen van de wereld. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

 Niets zal vanzelf gebeuren. Dit is een Oproep tot Actie die Ik doe en die actie zal Ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn discipelen te zijn, Mijn vrienden, waarlijk Mijn volk. Vóór Mijn Komst zagen de mensen geen uitweg; vastgelopen in het moeras van hun problemen waren zij bevreesd. Thans is er een nieuw licht, een nieuwe mogelijkheid tot verandering. Nieuwe hoop overspoelt de wereld: dat is Mijn Straal, Mijn Geschenk aan jullie, Mijn Zegen aan alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

 Wanneer zij de Christus in eigen persoon zien, zullen ze snel een nieuwe houding innemen tegenover het leven en zijn problemen. Zij zullen inzien dat de problemen door de mens geschapen zijn, dat ze bestaan in de mens zelf, en niet de fout zijn van een liefdeloze God, of het gevolg van dom toeval. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid zal mensen de impuls geven om te handelen in het belang van allen. Samenwerking, zorg en vertrouwen zullen spoedig de huidige zelfinteresse vervangen, en er zal een nieuwe fase beginnen in de evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zijn naam is Liefde’)

De tijd nadert snel dat politiek, economisch en godsdienstig totalitarisme, die de menselijke vrijheid, welzijn, bewegingsvrijheid en het recht van de mens te geloven wat hij wil, ontkennen, tot het verleden zullen behoren. Er ligt een nieuwe vrijheid voor de mensheid klaar. Maar die nieuwe vrijheid vereist boven alles de noodzaak van verantwoordelijkheid. Wij moeten de verantwoordelijkheid voor elkaar op ons nemen. Maitreya zegt dat heel eenvoudig: “Neem de nood van je broeders als maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Het probleem van de mens in deze tijd is, zoals altijd, van eigen makelij; het vormt geen deel van het Plan van God. Door misbruik van zijn goddelijke vrije wil heeft de mens zijn toekomst, en die van alle natuurrijken, in gevaar gebracht. Velen beginnen dit nu te beseffen, en ondernemen naar beste vermogen stappen om een ramp af te wenden. Dat is goed. Maar niet iedereen ziet het gevaar dat de mensheid in toenemende mate bedreigt. Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. (Maitreya, Boodschap nr.12)

De totale transformatie van de mensheid staat of valt met de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Daarvan is rechtvaardigheid afhankelijk, en van rechtvaardigheid is vrede voor de wereld afhankelijk. Vreemd genoeg is die belangrijke stap van samendelen het eenvoudigst te volbrengen. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zullen alle andere problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

….

De VN zullen het belangrijkste overlegorgaan van de wereld worden. Daar zullen alle wereldproblemen worden besproken en de oplossingen worden aangedragen om het nieuwe systeem te verwezenlijken. Er zal een geheel nieuw VN-agentschap speciaal in het leven worden geroepen om toezicht te houden op het verdelingsproces van de hulpbronnen. Maar ik moet benadrukken dat we een vrije wil hebben; niets zal de mensheid worden opgelegd. Als de mensheid uit eigen vrije wil het beginsel van samendelen aanvaardt en aan Maitreya en zijn groep van Meesters vraagt hoe we dit moeten doen, hoe we kunnen samendelen, dan zullen we zien dat het plan er al ligt. Er is een groep van hoge ingewijden die samen met de Meesters gedurende vele jaren een hele reeks van onderling gerelateerde plannen heeft uitgewerkt om het herverdelingsprobleem op te lossen dat de kern vormt van onze economische problemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het antwoord op jullie problemen is werkelijk eenvoudig. Vele malen heb Ik jullie verteld dat de wil tot samendelen jullie leven moet leiden. Opnieuw herhaal Ik: zonder Samendelen en Rechtvaardigheid, Mijn broeders en zusters, zal de mens geen vrede kennen. Sla daarom acht op Mijn raad. Neem daarom de enige weg die openligt en vertrouw op Samendelen om het lijden van de wereld te verlichten. (Maitreya, Boodschap nr.133)

We hebben politiek en economie zozeer in diepgaand materialisme gehuld, dat we daardoor in de kritieke situatie zijn beland waarin we ons nu bevinden. We moeten geestelijke politiek en economie bedrijven door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor alle mensen. Dat is het doel van Maitreya. Liefde is de werking van correct samendelen. Dat is de weg naar vrede. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

….

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Problemen die op actie wachten

door de Meester —, via Benjamin Creme (5 maart 2014)

Zonder voor tegenspraak te vrezen kunnen we zeggen dat niet alles goed gaat met de wereld. De kloof tussen de zeer rijken en de hopeloos armen, bijvoorbeeld, wordt almaar groter. Deze extreme onbalans is niet gezond voor welke samenleving ook. Toegegeven, enkele leden van de rijke gemeenschap delen inderdaad hun rijkdom met de armen, maar in het algemeen zijn de zeer rijken erop uit om ten koste van iedereen superrijk te worden.
De steeds toenemende commercialisering van ieder aspect van het tegenwoordige leven is op zich al een ‘tijdbom’ waarvan de uitbarsting het huidige economische stelsel op de knieën zal krijgen. Die tijd is niet ver af. Zó groot zijn de spanningen veroorzaakt door dit diepgaande materialisme, dat het evenwicht tot het breekpunt wordt uitgerekt. De meeste mensen zijn zozeer verwikkeld in de opbouw van de spanning dat zij zich niet van deze krachten bewust zijn.
Aldus zal de mensen de enige natuurlijke weg worden voorgelegd: de praktische aanvaarding van het beginsel van samendelen. De mensheid wordt steeds dichter naar deze bewustwording gedreven, ook al is ze tot nu toe ver verwijderd van de feitelijke manifestatie ervan.
Tezelfdertijd groeien de ecologische problemen waar de wereld voor staat naar een climax toe. De meeste landen erkennen tegenwoordig dat de opwarming van de Aarde de vijand is van allen. De vraag die de landen verdeelt, is of en in welke mate de mens verantwoordelijk is. De verstandigste koers die de mens kan volgen is ervan uitgaan dat hij verantwoordelijk is voor het grootste deel van de belasting van het klimaat en alle praktische maatregelen nemen om de problemen te herstellen. Enkele landen doen dat zeker al, maar niet alle. Onze raad is dat het handelen van de mensheid, of het gebrek daaraan, verantwoordelijk is voor tachtig procent van het probleem en dat mensen in hun eigen belang, en dat van hun kinderen, geen mogelijkheid onbenut laten om het te verlichten. Wees ervan verzekerd dat Wij hen zullen helpen, maar zij moeten hun rol spelen.
Met de ineenstorting van de wereldeconomie zullen de mensen zich bewust worden van hun eenheid. Dit besef zal een diepgaande invloed hebben op hun houding tegenover oorlog. Ze zullen inzien dat ze met elkaar verbonden zijn in een strijd om het bestaan, en de woorden van Maitreya zullen luider in hun denken weergalmen. Samendelen, rechtvaardigheid en vrede zullen als krachtige symbolen van de toekomst in het denken van de mens groeien, als aangeboren rechten van iedereen, de weg naar juiste verhoudingen. (A Master speaks Volume Two)

We the People 2.0
filmrecensie door Mary Beth Steisslinger

We The People 2.0 is een inspirerende documentaire die op het juiste moment de verhalen brengt uit gemeenschappen in de VS terwijl ze zich organiseren tegen fracking, pijpleidingen en ander ‘zakelijk onheil’. Ze legt de structuur van de Amerikaanse wetgeving bloot, die de rechten van bedrijven boven de rechten van mensen, gemeenschappen en de natuur stelt. En ze vertelt het grotere verhaal van een onwaarschijnlijk model voor een basisdemocratie dat zijn wortels heeft in een klein advocatenkantoor dat in 1995 op het platteland van Pennsylvania begon, en uiteindelijk bekend werd als het Community Environmental Legal Defense Fund (Juridisch gemeenschapsfonds ter bescherming van het milieu; CELDF).
De titel van de film verwijst naar de preambule van de Amerikaanse grondwet: “Wij, het volk van de Verenigde Staten, teneinde een volmaaktere Unie te vormen…” terwijl “2.0” verwijst naar wat de documentaire de “Tweede Amerikaanse Revolutie” tegen de macht van ondernemingen noemt, waarmee inwoners hun democratie terug claimen.
Het werk van CELDF speelt een centrale rol in de film. In zijn begindagen hielp het advocatenkantoor gemeenschappen door in beroep te gaan tegen aanvragen voor bedrijfsvergunningen, die ondernemingen feitelijk toestonden de gemeenschap rechtmatig schade toe te brengen door verschillende vormen van vervuiling. Het kantoor bleek succesvol in het vinden van fouten in de aanvragen, zodat het ministerie van Milieubescherming in Pennsylvania de vergunningen afkeurde. Gemeenschappen vierden op hun beurt hun ‘overwinning’, in de veronderstelling dat het systeem had gewerkt.
Maar ondernemingen dienden dan gewoon de volgende vergunningaanvraag in, die was aangepast op basis van het eerder toegewezen beroep zodat deze alsnog aan de wet voldeed. Vervolgens vroegen de gemeenschappen het advocatenkantoor om opnieuw in beroep te gaan, maar er was volgens de wet niets meer aan te doen. Wanneer staten activiteiten zoals fracking, mijnbouw, privatisering van waterbronnen of industriële landbouw legaliseren, is het gemeenschappen wettelijk verboden om “nee” te zeggen tegen deze toelaatbare schade.
Het kleine juridische team van CELDF realiseerde zich dat het huidige rechtssysteem is ontworpen om destructieve bedrijfsactiviteiten toe te staan, te reguleren en te legaliseren. Bij alle kwesties waar de gemeenschap zich voor gesteld ziet, zijn de protesten, verzoekschriften en processen van nut, maar deze kunnen niet voorkomen dat ondernemingen op de lange termijn schade veroorzaken. Ze kunnen het proces alleen vertragen. En waarom? Omdat ondernemingen meer rechten hebben dan gemeenschappen.
De rechten en bevoegdheden van ondernemingen in de VS worden al ruim 200 jaar steeds groter. Tegenwoordig zien gemeenschappen dat bedrijven – evenals de staats- en federale overheid – hun destructieve effecten aan hun leven opleggen, ongeacht wat het volk wil.

Gemeenschap en natuur
In 1998 begon CELDF wetten te ontwerpen om gemeenschappen in heel Pennsylvania te helpen bij de strijd tegen industriële landbouwondernemingen en het gebruik van onbehandeld rioolwater als ‘bodemverbetering’ door zich te beroepen op het recht op zelfbestuur van gemeenschappen. Sindsdien hebben bijna 200 gemeenten en steden in de VS door CELDF ontworpen wetten inzake gemeenschapsrecht aangenomen. Met deze veranderingen gaan gemeentes over van het uitsluitend reguleren van schadelijke bedrijfsactiviteiten tot het stoppen ervan door rechtstreeks lokale, democratische controle over bedrijven uit te oefenen, iets wat de Handelsclausule in de Amerikaanse grondwet verbiedt. Dit zijn de eerste, baanbrekende wetten in het land die de ware democratie in de VS versterken, en inmiddels ook in andere landen. Dit heeft Colombia, Ecuador en India geïnspireerd om hun eigen wetgeving te creëren om de schadelijke bedrijfsactiviteiten uit hun gemeenschappen te weren en de natuur rechten te geven.
Dit is de reden waarom de wettelijke aanpak die door CELDF werd ontwikkeld – om de Handelsclausule in de Amerikaanse grondwet te omzeilen – een nadere studie waard is. CELDF pleit voor een juridisch gerichte, eerder dan een milieugerichte benadering om schadelijke activiteiten aan te pakken. Ze zijn succesvol door de macht van het volk te mobiliseren tegen de geaccepteerde en gevestigde rechten in de Amerikaanse grondwet, vergelijkbaar met de manier waarop de Burgerrechtenbeweging in de jaren zestig tegen legale rassenscheiding in opstand kwam.
Er zijn inspirerende verhalen in overvloed van gewone burgers die opstaan tegen rijke ondernemingen en machtige overheden, en winnen via de juridische strategie die uitgaat van de rechten van de natuur en de rechten van de gemeenschap: van het beperken van zakelijke donaties aan verkiezingscampagnes tot 100 Amerikaanse dollar in Youngstown (Ohio), tot de omkering van de algemene opvattingen van de natuur als bezit, toen het Constitutionele Hof van Colombia de Atrato-rivier als entiteit met zijn eigen rechten erkende. Van een verbod op fracking in Eagleford (Texas), tot een Indiase rechtbank die de rechtspersoonlijkheid van gletsjers en ecosystemen vaststelde. Van de erkenning van de rechten van de natuur in de Grondwet van Ecuador, tot de Burgerraad in Santa Monica, Californië, die unaniem een resolutie aannam ter ondersteuning van een Verklaring van de Rechten van het Milieu. En het verzet blijft groeien.

Wettelijke verordening in Pittsburgh
Om wat nader in te gaan op een van deze hoopvolle verhalen: CELDF trof zijn tot nu toe grootste voorstander van gemeenschapsrechten in Pittsburgh (Pennsylvania), een van de historische fossiele brandstofcentra van de wereld. Enkele jaren geleden haastte een horde petrobedrijven zich om te investeren in de frackinghausse. Terwijl ze plannen hadden om hun hoofdkantoren in de oude kolen-, olie- en staalhoofdstad, Pittsburgh, te vestigen, en het voornemen om tientallen frackinglocaties in de buurt van de stad te ontwikkelen, werden deze ondernemingen ruw uit hun droom geholpen.
Tegen de verwachting in stemde de gemeenteraad van Pittsburgh unaniem voor een verbod op fracking binnen de gemeentelijke grenzen door een baanbrekende en “technisch illegale verordening” in werking te stellen. De raad was recentelijk tactisch geschoold door lokale organisatoren die een tweedaagse Democratiecursus van CELDF hadden gevolgd over op rechten gebaseerde organisatie, wetgeving en strategie. Deze organisatoren waren lid van een groep genaamd Marcellus Protest, en waren deskundige opleiders op het gebied van ernstige lucht- en watertoxinen die bij fracking vrijkomen. Ondanks het feit dat de verordening in strijd is met het door de staats- en federale grondwetten beschermde gewoonterecht, bepaalde de nieuwe verordening op het gemeenschapsrecht dat Pittsburghs burgers het recht hadden zelf te bepalen welke ondernemingspraktijken zij wel of niet in hun stad accepteren.
Pittsburghs verordening wordt beschouwd als ‘illegaal’, legt We The People 2.0 knap uit, omdat de Amerikaanse grondwet vanaf het begin bedoeld was om, via de Handelsclausule, zakelijke belangen voorop te stellen. Hierdoor kan een gemeente nooit legaal ‘nee’ zeggen tegen een bedrijf dat door de Amerikaanse regering als wettige onderneming wordt erkend. Het is gemeenten alleen toegestaan om via bestemmingsplannen te beslissen waar bedrijven die beschouwd worden als schadelijk voor de gemeenschap, zich kunnen vestigen. Denk aan bijvoorbeeld energiecentrales, giftige stortplaatsen, zware industrie, industriële landbouw, pijpleidingen, enz.
Het verhaal van Pittsburgh is belangrijk in de bredere context van wereldwijde klimaatverandering, verstrengeling van overheid en bedrijfsleven, en milieuverwoesting, omdat hiermee de basis is gelegd voor de tweede ronde van deze doorlopende strijd. Grote belanghebbenden in fossiele brandstof hebben een westelijke Pennsylvania-regio, net stroomafwaarts en bovenwinds van Pittsburgh, vastgesteld als locatie voor de grootste industriële petrochemische fabriek die in de VS wordt gebouwd.
De enorme fabriek, die nu in aanbouw is, zal groter zijn dan het huidige grootste complex in de VS en de regio Pittsburgh met de meest vervuilde lucht in het land opzadelen. Politici van beide partijen, op provincie- en staatsniveau, stellen het voor als een belangrijke economische klapper. Vlakbij en benedenstrooms in Ohio propageren veel politici de vestiging van nog eens vier fabrieken die fossiele brandstoffen gebruiken voor de productie van giftige producten die de gezondheid van mens en natuur in de vallei van de rivier de Ohio zouden verwoesten.
Het is van cruciaal belang dat gemeenschappen de kans krijgen te zien dat er een andere manier is – een duurzame economie die op hernieuwbare energie gebaseerd is. Gemeenschappen in de regio Pittsburgh en andere gebieden over de hele wereld die bloot staan aan schadelijke bedrijfsactiviteiten, kijken naar opties die op rechten gebaseerd zijn. De vertoning van We The People 2.0 aan groepen mensen die te maken hebben met de overheersing door zakelijke belangen, kan een effectieve manier zijn om een gesprek te starten over het soort democratie waarin zij willen leven.

Beweging voor de Rechten van het Volk
Volgens CELDF zijn voor een beweging voor de rechten van het volk vier dingen nodig:
• De gezamenlijke inspanning van veel mensen
• Stoppen met smeken om hervorming en de vastberaden uitoefening van de macht van de gemeenschap
• Het niet aflatende streven om grondrechten veilig te stellen en af te dwingen
• Verwijdering uit het systeem van ingebouwde schendingen van die rechten.

Omdat deze idealen van gemeenschapsdemocratie en zelfbeschikking van burgers in feite door democratische regeringen worden gesteund, maar vaak in de praktijk ontbreken, werkt CELDF in de VS en over de hele wereld via deze strategieën:
Stap 1: Gemeenschappen roepen dreigingen een halt toe door een burgerbeweging op te zetten. CELDF helpt ze deze beweging op te zetten door middel van Democratiecursussen die een historisch perspectief geven dat laat zien waarom het systeem niet werkt en hoe het kan worden hersteld door onderricht in gemeenschapsrechten, organisatie en lokale wetgeving. CELDF biedt kosteloos juridische diensten aan en blijft met gemeenschappen werken via beleidsondersteuning.
Stap 2: Organiseer coalities van gemeenschappen om verandering op staatsniveau te bewerkstelligen. CELDF heeft geholpen bij het opzetten van verschillende onafhankelijke coalities op staatsniveau in Pennsylvania, New Hampshire, Ohio, Colorado, New Mexico, Washington en Oregon. En nu werken deze staten samen om verandering op federaal niveau teweeg te brengen. Er staat een bijeenkomst gepland over hervorming van de grondwet.
Stap 3: Gebruik dit model om internationale initiatieven voor gemeenschapsrechten en de rechten van de natuur te steunen. CELDF hielp Ecuador de rechten van de natuur in zijn grondwet te erkennen en is ook in andere landen actief, waaronder India, Nepal, Australië en de Europese Unie.

Informatie: wethepeople2.film; celdf.org

Marybeth Steisslinger is medewerker van Share International en woonachtig in Pennsylvania, VS.

“Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van de mensen, en hij staat dicht bij zijn volk. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens het volk dat hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers tegelijk samengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten om de vervulling van hun dromen te zien. Zij zegenen elke dag die voorbijgaat en die hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.”
(‘Welkom in de Nieuwe Tijd’, door de Meester —, 14 januari 2016)

 

Dennis Kucinich bij de Verenigde Naties:
“Kernwapens zijn een feit van de dood, niet van het leven”

Dennis J. Kucinich was 16 jaar lid van het Amerikaanse Congres, was burgemeester van Cleveland (Ohio) en is twee keer presidentskandidaat voor de Verenigde Staten geweest. Hij is onderscheiden met de Gandhi Peace Award en heeft zich zijn hele politieke leven ingezet voor de wereldvrede.
Op 26 september 2017 hield Kucinich een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN, tijdens een vergadering op hoog niveau over nucleaire ontwapening, namens het Bazelse Vredesbureau (een coalitie van internationale organisaties die zich inzetten voor de uitbanning van kernwapens).

“De wereld heeft dringend behoefte aan de waarheid en verzoening wat betreft de existentiële dreiging van de ontwikkeling en het gebruik van kernwapens. We hebben een gezamenlijk mondiaal belang bij nucleaire ontwapening en uitbanning van kernwapens, op basis van het absolute mensenrecht om vrij te zijn van zelfs maar het nadenken over uitsterven.
Dit is de plaats en nu is het de tijd om maatregelen te nemen die vertrouwen opbouwen, nieuwe diplomatieke stappen te zetten om een nucleaire catastrofe af te wenden, voor naleving van het nieuwe verdrag dat kernwapens verbiedt, om af te zien van het dreigen met nucleaire confrontaties, en het streven naar afschaffing van kernwapens via het opbouwen van wederzijds vertrouwen te hernieuwen.
Als maatschappelijke organisaties dringen wij aan op gestructureerde, wettelijk bekrachtigde kernwapenverdragen die geweldloze conflictoplossing afdwingen, met inachtneming van het grondbeginsel van de VN om “de gesel van oorlog voor altijd te beëindigen”. De wereld van vandaag is onderling afhankelijk en onderling verbonden. Menselijke eenheid is de eerste waarheid.
Door de technologie is de wereld een dorp geworden. Wanneer een groet binnen enkele seconden naar de andere kant van de wereld kan worden gestuurd, laat dit de constructieve kracht van burgers wereldwijd zien en bevestigt het onze gemeenschappelijkheid.
Vergelijk dat met een natie die een intercontinentale ballistische raket met een kernkop afvuurt. Er is een dunne lijn tussen afschrikking en provocatie. Agressief uitdrukking geven aan nucleaire soevereiniteit is illegaal en betekent zelfmoord. De dreiging met het gebruik van kernwapens doet onze menselijkheid teniet.
Laten we de eisen van vrede en geweldloze conflictoplossing van de volkeren van de wereldgemeenschap horen en in acht nemen. Laat de naties van de wereld het evolutionaire potentieel van technologie voor vrede bevestigen. Deze grote instelling kan het niet alleen doen. Ieder van ons moet zelf afzien van het gebruik van wapens en een eind maken aan elke destructieve kracht in ons eigen leven, in ons eigen huis en in onze eigen gemeenschap waar huiselijk geweld wordt voortgebracht, echtelijke mishandeling, kindermishandeling, wapengeweld, rassengeweld.
De kracht om dit te doen ligt in het menselijke hart, waar we moed en medeleven vinden, waar de transformerende kracht, de bewuste bereidheid om geweld waar dan ook te trotseren, helpt om dat beest overal te temmen. Als we kernwapens willen uitbannen, moeten we ook destructieve retoriek elimineren.
Hier erkennen we de kracht van het gesproken woord. Woorden creëren werelden. Harde woorden, de uitwisseling van bedreigingen tussen leiders, beginnen een dialectiek van conflicten, zijn een kweekplaats voor verdenking, angst, reactie, misrekening en rampspoed. Woorden van massavernietiging kunnen massavernietigingswapens ontketenen.
De geest van Nagasaki en Hiroshima zweeft boven ons vandaag, waarschuwt ons dat tijd een illusie is, dat verleden, heden en toekomst één zijn en in een flits kunnen worden uitgewist, en bewijzen dat kernwapens een feit zijn van de dood, niet het leven.
Naties moeten expliciet afstand doen van het plannen van een imperium en nucleaire dominantie.
Het zwaaien met kernwapens leidt onvermijdelijk tot gebruik ervan.
In naam van de gehele mensheid: dit moet stoppen.
In plaats van nog meer landen met kernwapens en een nieuwe nucleaire architectuur hebben we nieuwe, duidelijke maatregelen nodig om een wereld te creëren waar vrijheid van angst, vrijheid van gewelddadigheid, vrijheid van uitsterven de orde van de dag is, met een bijbehorend juridisch kader.
Namens het Vredesbureau van Bazel en maatschappelijke organisaties zeggen we: Laat de vrede heersen. Laat de diplomatie heersen. Laat hoop heersen, door uw werk en ons werk. Dan zullen we de profetie vervullen dat ‘natie geen zwaard tegen natie zal opnemen’.
We moeten onze wereld redden van vernietiging. We moeten handelen met een gevoel van urgentie. We moeten deze wapens vernietigen voor ze ons vernietigen. Een kernwapenvrije wereld wacht erop moedig opgeroepen te worden. Dank u.” (Bron: un.org)

Senator Bernie Sanders noemt aankondiging Trump om overeenkomst in te trekken ‘onbesuisd’ en ‘roekeloos’
door Jon Queally

In antwoord op de ‘schandelijke’ aankondiging van president Donald Trump op 13 oktober 2017 dat hij het nucleaire akkoord dat met Iran en andere toonaangevende landen is ondertekend, niet opnieuw zal “attesteren” (tijdelijk goedkeuren), heeft senator Bernie Sanders uit Vermont die beslissing als ‘onbesuisd’ en ‘roekeloos’ veroordeeld en gezegd dat het nu aan de leden van het Witte Huis en de Senaat is om de overeenkomst te beschermen.
“Het verbreken van de overeenkomst met Iran zou niet alleen Iran vrijwaren van de grenzen die aan zijn nucleaire programma zijn gesteld,” stelde Sanders in een verklaring, “het zou het vermogen van Amerika om over toekomstige non-proliferatie-overeenkomsten te onderhandelen onherstelbaar beschadigen. Waarom zou welk land ter wereld ook nog zo’n overeenkomst met de Ver-enigde Staten ondertekenen als het wist dat een roekeloze president die overeenkomst een paar jaar later eenvoudig terzijde zou kunnen schuiven?”
Ondanks het feit dat zelfs Trumps eigen nationale veiligheidsteam heeft gezegd dat de overeenkomst met Iran werkt en moet worden gehandhaafd, zal Trumps manoeuvre volgens Sanders de VS slechts verder van de wereldgemeenschap isoleren – evenals van belangrijke bondgenoten. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland – medeondertekenaars van de overeenkomst – “blijven de overeenkomst steunen en hebben voortdurend gezegd dat het in hun eigen nationale veiligheidsbelang is”, aldus Sanders.
Bovendien, zo vervolgde hij, dient het saboteren van de overeenkomst en het vele werk dat het met zich meebracht alleen om “de mensen in Iran te vervreemden en de hardliners in het regime te versterken, die zich veel comfortabeler voelen bij het omgaan met een vijandig Amerika dan met een redelijk, vredelievend Amerika.”
Nu Trump de overeenkomst wil opschorten, maar niet volledig opheffen, valt de verantwoordelijkheid toe aan de wetgevers in het Huis en de Senaat, die mogelijk moeten wedijveren met de voorstellen van anti-Iraanse haviken die de overeenkomst volledig om zeep zouden helpen. “Nu deze beslissing in de handen van het Congres is gelegd”, aldus Sanders, “is het aan ons om dit afdrijven richting oorlog te stoppen. We moeten luisteren naar wat vrijwel de hele nationale-veiligheidsgemeenschap zegt – dat deze overeenkomst werkt – en haar beschermen.” (Overgenomen van: Common Dreams)

Jon Queally is eindredacteur van Common Dreams.