Vragen en antwoorden – december 2017

V. Er wordt gezegd dat Maitreya’s aura de hele Aarde omvat.
A. Het effect ervan, zeker. En op Verklaringsdag zal iedereen het voelen.

V. Ik las ergens dat u heeft gezegd dat er in uw ontwikkeling strategische veranderingen plaatsvonden toen u de orgonaccumulator begon te gebruiken. Kunt u vertellen hoe u uw orgonaccumulator heeft gebouwd?
A. De orgonaccumulator werd [in de jaren 30] ontworpen door Wilhelm Reich. Ik heb zelf een orgonaccumulator gemaakt, maar dat deed ik op een onhandige manier omdat ik niet wist hoe hij eenvoudiger gemaakt kon worden. Tegenwoordig is het heel eenvoudig om er een te maken, en als ik een nieuwe orgonaccumulator zou maken, zou ik het op de eenvoudige manier doen. Ik deed het op de moeilijke manier met ruwe glaswol. Hebt u ooit met glaswol gewerkt, tot aan uw ellebogen en nog verder, wat je huid scheurt zolang je ermee bezig bent? Ik kan niemand aanraden op die manier een orgonaccumulator te bouwen! Maar doe het op de eenvoudige manier door de vereiste materialen te kopen die al in elkaar gezet zijn. Ik deed het zelf bij wijze van experiment. Reich experimenteerde met energiedragers en stelde vast dat van alle een energie uitstraalde die hij ‘orgon’ noemde. Orgon is eigenlijk de etherische niveaus van materie, die hij als één gebied zag, maar het zijn eigenlijk vier afzonderlijke gebieden, elk hoger dan het onderliggende. Het hoogste is het hoogste gebied in dit zonnestelsel. Venus, een bijzonder ver gevorderde planeet die in haar laatste incarnatie of ronde is, manifesteert zich op het hoogste niveau van orgon of etherische stof.
De buitenkant van een orgonaccumulator is gemaakt van zachtboard van natuurlijk materiaal, meestal houtvezelplaat, en de binnenkant is ook houtvezelplaat; tussen de twee houtvezelplaten komt een laag natuurlijk materiaal zoals glaswol. Tegenwoordig kun je glaswol in rollen kopen, precies op maat gesneden. Dit plaats je tussen de twee houtvezelplaten die je op de hoeken aan elkaar lijmt of vastspijkert om er een doos van te maken. Deze doos moet je hoger maken dan jezelf in zittende houding bent, zodat je er zelf in kunt zitten; hij moet ruim genoeg zijn om in te zitten zonder dat je lichaam de zijkanten of de bovenkant raakt. Aan de binnenkant wordt de doos bekleed met metaal; ik gebruikte daar ijzer voor. Het raamwerk aan de buitenkant moet ook van metaal zijn, zodat je er in kunt gaan en de zes delen aan elkaar kunt bevestigen – de onderkant, de bovenkant en de vier zijkanten. Je kunt hem met één laag of met 50 lagen maken, afhankelijk van hoe krachtig je hem wilt maken. Hoe meer lagen, hoe krachtiger de etherische energie binnenin de doos zal zijn.

V. U sprak over de spirituele leringen die in de vorige eeuw via Alice Bailey gepubliceerd werden. Zijn deze in onze huidige tijd nog steeds bruikbaar?
A. Alice Bailey schreef over de leringen van de Oude Wijsheid die voortdurend worden bijgewerkt en de leringen die via Madame Blavatsky werden vrijgegeven, leidden tot die welke via Alice A. Bailey werden vrijgegeven. De Meester Djwhal Khul werkte van 1919 tot 1949 via Alice Bailey en bouwde voort op de leringen die via Madame Blavatsky waren gegeven, maar dat betekent niet dat de leringen van Madame Blavatsky niet meer geldig zijn. Ze zijn even waar of deels waar als altijd. Ze kunnen alleen maar deels waar zijn omdat we slechts een deel van de
waarheid kunnen bevatten – ons denken zou de hele waarheid niet aankunnen.
Alice Bailey, Madame Blavatsky en Helena Roerich waren de grote exponenten, discipelen van de leringen van de Oude Wijsheid die de leringen van de Meesters in de wereld van alledag vrijgaven, en deze leringen zullen doorgaan. Er zijn nu 14 Meesters in de wereld, plus Maitreya. Spoedig zullen er nog meer Meesters zijn en nog meer naarmate de nood zich voordoet, naarmate de mensheid gereed wordt voor een uitbreiding, een verdere detaillering en verbreding van de leringen.
De Mysteriescholen zullen worden geopend – voor voorbereidend en voortgezet onderricht in de leringen, waar mensen naartoe zullen gaan om te leren over de vereisten voor inwijding, waarmee het pad van evolutie voor planeet Aarde wordt afgesloten. De laatste paar levens van het evolutionaire leven staan in het teken van vijf grote uitbreidingen van bewustzijn die we de vijf planetaire inwijdingen noemen (zoals geïllustreerd in het leven van Jezus) en die in de laatste paar levens in de evolutie plaatsvinden. Dan ga je dus naar deze scholen: de voorbereidende school in [het VK] zal in Schotland staan en de middelbare school in Ierland. Maar er zullen scholen over de hele wereld komen zodat er voor iedereen voorbereidend, voortgezet en hoger onderricht is. En iedereen die het stadium van discipelschap heeft bereikt en daar behoefte aan heeft, zal naar deze scholen gaan. Op deze manier zal de mensheid worden getraind en voorbereid op het leven in de toekomst, want het leven zal totaal veranderen wanneer de Meesters openlijk in de wereld zijn. Het doel van het leven zal veranderen, de ervaring van het leven zal zich verdiepen. De mensheid zal niet langer door triviale oorlogen, verschillen en kleinigheden onderuit gehaald worden. De mensheid zal naar de leraren opzien en naar de Leraar van alle leraren, Maitreya Zelf, als de exponent van de waarheid. En de Meesters zullen de mensheid over het pad van evolutie onderrichten. (Lezing Londen, oktober 2013)

V. Wat is “onze Goddelijkheid”?
A. Wanneer iemand het over ‘goddelijkheid’ of ‘spiritualiteit’ heeft, denken mensen aan religie, kerk, tempel, handen vouwen, bidden. Dat is het ook allemaal, maar het is bovenal verhouding. Goddelijkheid is juiste verhouding. Het is de juiste verhouding tussen mensen overal. Alle mensen, alle mannen en alle vrouwen, overal. Het is niet zo dat sommige mensen voorbestemd zijn tot rijkdom en macht en heerschappij over de wereld, zoals veel mensen denken, of om steenrijk te worden van hun beleggingen en op die manier machtig worden. Nee, het heeft te maken met wie je bent, in welke mate je ziel zich door jou uitdrukt, en hoeveel van je wezenlijke spirituele waarheid als vonk van het goddelijke zich door je ziel manifesteert, door jou. Dat alles is wat je bent. En wanneer zich dat uitdrukt, geef je uitdrukking aan je goddelijkheid. Het is niet iets wat je leert doen, of waarvoor je naar de kerk moet, het is iets wat je bent. Je doet het van nature, omdat het je natuur is. We moeten dat wat we spiritueel noemen ook toepassen op verhoudingen, op meer aspecten van het leven dan we kennen. Alles wat het leven verbetert voor het grootste aantal mensen is spiritueel, wezenlijk spiritueel van aard. Het is geen afgezonderd deel van het leven dat je voor een bepaalde dag, voor de tempel of de kerk bewaart. Het is een dagelijkse uitdrukking van wie en wat we zijn. Maitreya zal zeggen: jullie zijn Goden. Iedereen is een God – niets minder. (Lezing Tokio, 2008)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.