De redactie heeft besloten om hier een artikel van Benjamin Creme’s Meester opnieuw te plaatsen dat heden ten dage even relevant is als toen het voor het eerst werd gepubliceerd. Het is voor lezers wellicht interessant op te merken dat met betrekking tot de aanslagen in New York op 11 september 2001 de Amerikaanse regering van die tijd door de Geestelijke Hiërarchie werd geadviseerd om een wraakzuchtige vergeldingsreactie op die gebeurtenissen te vermijden. Recente gebeurtenissen maken duidelijk dat het advies nog steeds geldt. Vrede en rechtvaardigheid voor iedereen moet het doel zijn; samendelen van de hulpbronnen van de wereld is de enige weg om die te bereiken. Het schijnt dat voldoende mensen reageren zoals Maitreya steeds heeft gezegd dat Hij weet hoe wij zullen reageren: “Mijn hart vertelt me jullie antwoord en is blij.” 

Keer het tij van haat
door de Meester —, via Benjamin Creme

Een periode van crisis is op de wereld neergedaald die veel landen op een nieuwe wijze tot elkaar zal brengen. Door wederzijdse angst voor terrorisme is bereikt wat anders vele jaren van geduldige inspanning zou hebben gevergd. Nog frappanter is dat de redenen voor terrorisme – de pijn, de wrok, de ontstellende wanhoop van miljoenen in het Oosten – tot vele Amerikanen beginnen door te dringen, wat hen in staat stelt om de recente gebeurtenis in een breder perspectief te plaatsen en om tot voorzichtigheid te manen bij de reactie daarop. Bovenal doet een nieuwe geest van samenwerking zich gevoelen, een nieuw besef van verantwoordelijkheid dringt door tot het denken van velen, in Oost en West.
Zo heeft deze verschrikkelijke aanslag, die heel velen in één klap heeft gedood en verminkt, het vuur van verandering, dat zo hard nodig is in deze wereld, ontstoken en de krachten die haar tegenwerken tot handelen gedwongen. Deze brute misdaad kan daarom leiden tot een groter begrip voor de behoefte van mannen en vrouwen overal aan rechtvaardigheid en vrijheid en de regel der wet.
Door de maatstaven die de mensen aanleggen, heeft deze tragedie de grote mogendheden gedwongen hun militaire macht te verzamelen en terug te slaan uit zelfverdediging. Van veel meer wijsheid zou het getuigen om de graanschuren en de banken wijd open te stellen, om begrip te tonen voor het probleem en het verlangen om het weer goed te maken. Verzoeningspolitiek is niet het antwoord, maar oorlog is dat evenmin.
Slechts door een eerlijke en openbare rechtszaak voor het oog van de wereld kan de schuld of onschuld van mensen worden gekend. Slechts door het aanvaarden van enige verantwoordelijkheid voor de omstandigheden die mensen tot deze barbaarse handelingen brengen, kunnen ze worden overwonnen. Mensen die niets te verliezen hebben, hechten weinig waarde aan het leven van anderen of van henzelf.
Daarom luidt de raad die Wij, jullie Oudere Broeders, de mensen geven aldus: roep alle belanghebbenden bij de problemen die achter de daden schuilen bijeen. Zie af van wanhopige wraak en open de deur naar dialoog. Doe oprechte pogingen om de grieven van ontelbare miljoenen te begrijpen en help hen hun leven en denken te transformeren.
Niet langer kunnen de rijken met rijkdom en wapens alleen hun wil opleggen; samendelen van de hulpbronnen is onvermijdelijk als de enige weg naar rechtvaardigheid en vrede.
Grijp deze gelegenheid aan, nu, om de fouten van het verleden recht te zetten en verwijder voor altijd het kwaad van terreur en geweld.
Maitreya ziet vanachter de schermen toe in afwachting van het moment om tevoorschijn te treden. Zijn groot hart laat de liefde vrij, die allen die kunnen reageren bemoedigt; Zijn opgeheven hand zegent allen die nabij komen.
Gebruik deze, Zijn liefde, en keer het tij van haat.
(Uit: Share International, november 2001)

Verklaring in verband met de gebeurtenissen in Parijs

door de Meester —
via Benjamin Creme (14 november 2015)

Hoe pijnlijk ook voor het volk van Frankrijk, heeft de recente gebeurtenis in Parijs voor Maitreya de weg geopend om eerder stappen te nemen dan anders mogelijk zou zijn geweest.

Tragisch als het voor zo velen is, het heeft Zijn Handen vrijgemaakt.

Onthoud dit en wees gereed voor Zijn naar buiten treden.

 

Benjamin Creme beantwoordt vragen over de recente gebeurtenissen in Parijs

V. Denkt u dat de verschrikkelijke gebeurtenis in Parijs het openlijke naar buiten treden van Maitreya heeft vertraagd of versneld?
A. Zo moeilijk als het schijnt voor degenen die bij de tragedie betrokken zijn, heeft het voor Maitreya deuren geopend, die anders langer gesloten zouden zijn gebleven.

V. Wat was de factor in de aanslagen in Parijs die “voor Maitreya deuren heeft geopend”?
A. De aanroepende hulpkreet van de mensheid in reactie op de problemen in de wereld is één factor; een andere is dat voldoende mensen overal ter wereld op de gebeurtenis in Parijs reageren door te kiezen voor liefde, eenheid en verdraagzaamheid. De gruwelijkheid van deze tragedie heeft veel mensen samengebracht op een manier die voordien niet duidelijk was.

Het heeft aangetoond dat de mensheid dichter bij het denkbeeld van eenheid is dan wij zouden denken en dit heeft haar reactie gekleurd. De mensen hebben laten zien dat ze gereed zijn voor verandering van de juiste soort.

V. Hadden de gebeurtenissen in Parijs door de Meesters voorkomen kunnen worden?
A. Velen in de groepen die met mij werken, en waarschijnlijk mensen overal, denken wellicht dat Maitreya dit niet had mogen laten gebeuren. Maitreya kent vanzelfsprekend de Wet. Hij weet in hoeverre Hij Zich in onze vrije wil kan mengen.

V. In Zijn artikelen dit jaar (2015) verwijst de Meester naar verandering. Hij spreekt over de noodzaak van verandering en wijst op veranderingen die nog moeten komen. Sommige mensen verwelkomen verandering, terwijl anderen er bang voor zijn.
A. Verandering is pijnlijk omdat zoveel mensen nog onder invloed van de energie van Vissen leven. Zij zien niet goed hoe zulke verandering – van oude naar nieuwe structuren – gunstig zou zijn.
Er vind een geleidelijke verschuiving plaats in hoe mensen de omstandigheden in de wereld waarnemen, zonder dat ze deze per se begrijpen, maar er is een groeiend begrip dat de wereld iedereen toebehoort. Verandering is voor veel mensen pijnlijk maar tegelijkertijd is er een groeiende acceptatie dat we moeten zien dat de wereld van iedereen is. Dit moet de basis zijn van een nieuwe benadering, want anders zal geen enkele oplossing die we proberen, werken.
Alle groepen (op alle terreinen) die in de richting van hun werk blijk geven van de komende veranderingen wijzen in feite de weg voorwaarts – de enige weg. Er is geen twijfel dat  het moeilijk is, vooral voor degenen die nog in het verleden vastzitten. Niettemin is het besef krachtig (zelfs onder de meest behoudende politici) dat een nieuwe, allesomvattende benadering nodig is.

V. De paus en de dalai lama roepen op tot rechtvaardigheid en vrede; de Ruimtebroeders maken Hun aanwezigheid bijzonder duidelijk. Zouden we kunnen zeggen dat er sprake is van een beslist plan van coördinatie waarbij paus Franciscus, de dalai lama en de Ruimtebroeders betrokken zijn als onderdeel van de bundeling van de krachten van Licht?
A. Ja, zeer zeker.

V. In Share International spreekt u over “ufo’s” van Mars. Hoe kan het dat we geen Martianen op Mars zien? Leven zij in ‘jinas’, d.w.z. het onzichtbare?
A. Mars wemelt van het leven, maar niet in grofstoffelijke toestand. Als u etherisch gezichtsvermogen had en naar Mars kon gaan, zou u de mensen daar zien. Er leven op Mars in feite meer mensen (9 miljard) dan op onze planeet.

V. Bij de vredesbesprekingen voor Syrië in Wenen (30 oktober 2015) waarbij werd getracht tot een vredesregeling of afspraken over Syrië te komen, was ook Iran aanwezig. De aartsvijanden Saoedi-Arabië en Iran namen deel aan de besprekingen; dit is niets minder dan een wonder. Kan het zijn dat Maitreya ook hier weer aan het werk was om de voortgang in de onderhandelingen direct of indirect te versoepelen?
A. Ja.

V. Werken de Meesters en Maitreya achter de schermen om te proberen wereldleiders ideeën in te geven over de benadering van het probleem van migranten en vluchtelingen die ontsnappen aan conflict en/of armoede en wanhopige omstandigheden in hun thuisland?
A. Ja.

V. Ik vroeg me af of ik tijdens Verklaringsdag en de overschaduwing van de mensheid de keuze heb om al of niet overschaduwd te worden? Zo niet, wordt mijn vrije wil dan niet geschonden?
A. Het staat u vrij om het te negeren

V. Onlangs heeft een voormalig werknemer van NASA, wiens taak het was om toe te zien op de veiligheidsprocedures tijdens spaceshuttle-vluchten, beweerd dat hij tijdens een missie in 1997 een buitenaardse mens van 2,75 meter zag die in het geopende vrachtruim een uitwisseling had met de astronauten in hun ruimtepakken en dat er naast de shuttle een buitenaards ruimtevaartuig zweefde. 1) Heeft deze ontmoeting werkelijk plaatsgevonden? 2) Zijn er andere soortgelijke ontmoetingen geweest zijdens missies van het ruimteveer, die geheim worden gehouden?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het denkvermogen en het brein?
A. Tegenwoordig wordt enorm de nadruk gelegd op het brein, waarbij dit verward wordt met het denkvermogen. Het denkvermogen en het brein zijn niet hetzelfde. Het brein is het voertuig voor het denken en ervaring op het fysieke gebied. Het denkvermogen is datgene wat die ervaringen heeft. Het denkvermogen ervaart terwijl het brein een soort coördinator van de informatie is.

V. Als iemand Transmissie-meditatie wil doen maar niet in de nabijheid van een groep woont om zich bij aan te sluiten of niet twee anderen kan vinden om zelf een groep te vormen, kan hij dan het beste alleen mediteren zonder zich mentaal bij een groep aan te sluiten, of proberen zich mentaal aan te sluiten bij een Transmissie-meditatiegroep die op een bepaald tijdstip mediteert?
A. Het is beter om zich mentaal bij een groep aan te sluiten.

Goede oefening
Een paar jaar geleden was ik in mijn auto op weg naar Transmissie-meditatie. Ik had na zitten denken over bepaalde aspecten van mijn leven en hoe hard ik jaren met iets geworsteld en eraan gewerkt had met weinig of geen resultaat. Ik was gefrustreerd en moe en wilde het gewoon opgeven. Op dat moment kijk ik naar rechts en zie daar een oudere zwarte dame met een looprek met veel moeite een zeer kleine helling in het trottoir oplopen. Elke stap lijkt een pijnlijke beproeving. Centimeter voor centimeter probeert zij langzaam en met veel inspanning de heuvel op te lopen. Op dat moment rent een jong stel, gekleed in leuke sportkleding, zonder enige inspanning langs haar de heuvel op. Zij lijken deze dame, die zo moeizaam de heuvel oploopt, zelfs niet op te merken.
Op dat moment realiseerde ik me dat ik in sommige aspecten van mijn leven dat stel ben, dat met gemak en nauwelijks enige inspanning de heuvel oprent. In andere aspecten ben ik die vrouw die jaren lang stukje bij beetje moeizaam met iets, als Transmissie-meditatie, worstelt met weinig of geen resultaat. Ik begon minder streng tegen mezelf te zijn, als bevrijd van een last en niet zo gefrustreerd.
Was die dame een Meester? En het jonge stel, waren zij ook bijzondere personen?
Dank u voor alles wat u doet!
G.W., Smyrna (Georgia, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dame een woordvoerder voor de Meester Jezus was. Het jonge stel was ook woordvoerder voor de Meester Jezus. 

Luchthartig
Op woensdag 10 september 2014 om ongeveer 19.30 uur wandelde ik om het complex De Rose van de rijkswacht in Dugny (Frankrijk). Terwijl ik naar de ondergaande zon keek, begroette ik de hoogste uitdrukking van goddelijkheid in ons zonnestelsel. Ik zag toen op de gevel van een flatgebouw een kruis van licht met daaronder een hart van licht. Omdat ik op het ogenblik zwaarmoedig ben vanwege relatieproblemen, vatte ik deze lichtpatronen op als een teken van steun van de Meesters van Wijsheid en van aanmoediging om lief te hebben en te vergeven. Kwamen deze tekenen werkelijk van een Meester van Wijsheid?
A.G., Dugny (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtformaties gemanifesteerd werden door een woordvoerder voor de Meester Jezus.

Drie brieven van dezelfde schrijvers

Vrolijke supporters
(1) Op 17 oktober 2015, een week na de grote jaarlijkse lezing in Amsterdam, hielden we een ‘themadiscussie waar we ook voor geadverteerd hadden, die hoofdzakelijk gebaseerd was op een presentatie van het maandblad – zowel Share International als Share Nederland. De foto-expositie was er ook nog en we hoopten mensen te trekken voor zowel de discussie als de expositie. De middag verliep goed en er was een aantal nieuwe bezoekers en ook bekende gezichten.
Toen iedereen weg was en we opgeruimd hadden, zagen we buiten plotseling twee jongemannen, de een leek Turks of Marokaans, de ander Afrikaans, beiden met prachtige, levendige, intelligente gezichten die stilstonden om naar de etalage te kijken. De etalage maakte deel uit van de foto-expositie en alles had betrekking op Maitreya’s prioriteiten. De twee jongemannen bekeken alles aandachtig, lazen sommige van de bijschriften op de foto’s, namen het in zich op en keken toen breed lachend naar binnen en beiden gaven nadrukkelijk hun goedkeuring te kennen door hun beide duimen op te steken. Zij lachten, staken nog eens hun duimen omhoog en liepen weg. (Een paar minuten eerder hadden we zitten praten over de Nederlandse uitdrukking voor thumbs-up (duimen omhoog). Waren de lachende jongemannen misschien woordvoerders?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jongemannen woordvoerders voor de Meester Jezus waren. 

Bekende bezoeker
(2) Op 12 september 2015 hielden we een open dag en een expositie in het Informatiecentrum van Share Nederland. Er kwam maar een handjevol bezoekers. We denken dat ‘open dagen’ misschien niet zo geschikt zijn voor ons; in de toekomst zullen we alleen specifieke activiteiten organiseren zoals lezingen, exposities en dergelijke. We zijn toch al zes dagen per week open, soms ook zeven dagen!
Tegen het eind van de middag verscheen er een bekende figuur buiten. Zoals de andere keren verscheen de jongeman met zijn fiets en stond buiten voor het raam van het centrum, in zichzelf pratend zoals hij altijd doet. Hij lachte naar ons en ging weer weg. We zijn dankbaar dat hij weer kwam, omdat het altijd een bevestiging, aanmoediging en een soort van goedkeuring (“thumbs up”) lijkt. Mogen we aannemen dat onze terugkerende bezoeker inderdaad (zoals verschillende keren eerder bevestigd werd) een woordvoerder voor de Meester Jezus was?

(3) Op 19 oktober 2015 waren enkele groepsleden een aantal uren bezig met het plannen van het nieuwe programma in het Informatiecentrum voor het eerste kwartaal van 2016. Op een gegeven ogenblik kwam het belang van het Informatiecentrum ter sprake met betrekking tot het verspreiden van flyers, activiteiten in het centrum om de informatie over het naar buiten treden van Maitreya bekend te maken, enzovoort. Tegen het einde van de dag verscheen de nu welbekende jonge woordvoerder. Hij ging regelrecht naar het gratis informatiemateriaal dat buiten bij de voordeur ligt, lachte en zwaaide nadrukkelijk naar ons met het programmaboekje. We moesten lachen om zijn brede lach en de manier waarop hij met het boekje zwaaide. Mogen we veronderstellen dat we opnieuw een kort bezoekje van onze ‘gebruikelijke woordvoerder’ voor de Meester Jezus hebben gehad?
Medewerkers Informatiecentrum Share Nederland, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat bij beide gelegenheden de bezoeker een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Letters in de lucht
Op 31 oktober 2015 ging ik voor een wandeling naar het park dicht bij mijn flat. Ik was bezorgd over de organisatie van onze grote nationale conferentie in Lyon op 29 november dit jaar. Verscheidene kranten hadden onze advertenties geweigerd en interne moeilijkheden met het groepswerk hadden me somber gemaakt. Ik was ook ongerust over de keus van de zaal (een joods cultureel centrum met de naam Hillel).
Op de terugweg zag ik op geringe hoogte boven mijn hoofd een lichtpunt – eerst dacht ik dat het een klein vliegtuigje was maar ik kon alleen maar een soort stip zien die het licht van de zon weerkaatste. De stip tekende letters in de lucht: O, U, I, H en K. Verscheidene mensen stonden stil om te kijken en namen foto’s. Wanneer er een letter klaar was, verdween de stip en verscheen een beetje verderop weer om een nieuwe vorm te tekenen door witte rook vrij te geven.
Ik bedacht lachend dat het misschien wel Maitreya was die een grap maakte! Toen zei ik tegen mezelf dat als hij bereid was om mij een teken te geven het ontwerp spiritueler zou zijn.
Op hetzelfde ogenblik tekende het ‘vliegtuigje’ heel duidelijk een kruis!
Ik was tegelijkertijd sprakeloos en vol vreugde; daarna verdween het vliegtuig. Was het een teken om me te vertellen dat de conferentie goed zou gaan? Sindsdien zijn er inderdaad deuren opengegaan en kwam mijn zelfvertrouwen terug.
2 Kunt u zeggen of het een teken ter bemoediging was en zo ja, door wie werd het gemaakt? Wat was de betekenis van de letters?
G.J., Lyon (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lettertekens gemanifesteerd werden door  de vertegenwoordigers van de Meester Jezus. De letters in de lucht waren bedoeld als suggestie dat verschillende leden van de Franse groep bij elkaar zouden komen.

Speciale dienst
Op vrijdag 11 september 2015 moest ik na de Transmissie-meditatie nog wat werk doen in het Informatiecentrum en was uiteindelijk omstreeks middernacht klaar. Ik was een beetje moe, maar was van plan om naar huis te lopen, maar dacht ook dat als er een tram langs zou komen ik die zou nemen. Ik begon de wandeling naar huis die langs een tramhalte voert. Na een minuut of twee zag ik achter me een tram aankomen. Ik vond het niet erg als ik de tram miste, maar begon toch te rennen, alhoewel niet al te hard. Toen merkte ik dat het leek alsof de tram met opzet langzamer was gaan rijden om mij tijd te geven op m’n gemak bij de halte te komen. Toen de tram naderde lachte de jonge vrouwelijke bestuurder voluit naar me. Ik beantwoordde haar lach en stapte achterin waar de conducteur zit. Hij was een aardige jongeman, die er bekend uit zag. We begroetten elkaar blij; ik bedankte hem en de bestuurder, bevestigend dat ze op me gewacht leken te hebben. Ik ging zitten en zag toen dat ik de enige passagier was. De tram stopte onderweg niet, pas bij mijn halte. Ik dankte hen weer, zwaaide naar beiden terwijl ik uitstapte, zij lachten en zwaaiden terug. Het was allemaal zo snel gegaan. Het maakte dat ik me afvroeg: was dit een speciale rit? Met bijzondere mensen? Of waren het gewoon aardige, attente mensen en had ik gewoon geluk?
F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bestuurder en de conducteur voor de Meester Jezus werkten.  

Bij nader inzien
Op 29 mei 2015 ging ik naar de stad Wenen om wat boodschappen te doen en huishoudelijke artikelen op te halen die ik via het internet had besteld. Toen ik in het voetgangersgedeelte van de Mariahilferstrasse liep, kwam er een kleine blonde vrouw naar me toe die me vroeg of ik werk voor haar had als schoonmaakster.
Omdat ik wist dat mijn vrouw nooit een schoonmaakster zou aannemen zonder referenties zei ik, sorry, maar ik heb geen werk voor u, gaf haar twee euro’s en liep naar de overkant van de straat. De vrouw rende schreeuwend achter me aan en vroeg om tenminste naar haar te luisteren. Ik zei dat ik nog een paar minuten over had en we gingen naar een rustige plek waar ze me vertelde over de benarde situatie waarin haar gezin (man en drie kinderen) in Servië verkeerde na de recente enorme overstroming.
Hun huis staat nog onder water en al hun bezittingen gingen verloren, haar man en kinderen verblijven nu in een militair kampement, waar de situatie verschrikkelijk is. Zij sprak vloeiend Duits en vertelde haar verhaal uitgebreid en in detail. Toen ik bedacht hoe goed haar Duits was, vertelde ze meteen dat ze in Servië als lerares Duits werkzaam was geweest. Later had ik een andere gedachte: waarom is ze zo goed gekleed? Haar onmiddelijke reactie was een beweging met haar rechterbeen terwijl ze naar haar schoen wees en vertelde dat ze die kleding van een hulporganisatie had gekregen. Uiteindelijk vertelde ze me dat ze binnen drie weken Wenen moest verlaten en het geld nodig had voor achterstallige huur voor drie maanden.
Ik was van mijn stuk door haar verhaal, haalde mijn portefeuille weer tevoorschijn en pakte een 50 euro-biljet, terwijl ik dat deed stak er een biljet van 100 euro uit mijn portefeuille. Toen ik haar het € 50 biljet gaf vroeg ze me; “Waarom geeft u me niet de € 100 en ik geef u de € 50 terug?” Dit onverwachte verzoek schokte me diep en ik was niet in staat een antwoord te geven. Ik draaide me om en liep weg, zonder haar nog maar aan te kijken. Ik kreeg een slecht gevoel toen ik uitrekende dat ik haar de €100 had kunnen geven omdat ik nog genoeg geld bij me had om alle boodschappen te doen.
Mag ik vragen of uw Meester zou kunnen vertellen of dit een gewone dame uit Servië was of een bijzondere persoon?
F.B., Wenen (Oostenrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘Servische dame’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Beëindigen van conflict
een compilatie

Hier volgt een selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Een einde maken aan conflict’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme. 

De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De zure stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde. Een nieuwe tijd is op komst — van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van slavernij’)

Laten wij gezamenlijk de wereld tonen dat de noodzaak van oorlog voorbij is; dat leven en liefhebben de mens is aangeboren; dat haat voortkomt uit verdeeldheid; dat Gods Wet leeft in de mens en ten grondslag ligt aan zijn aard. Dit alles zal Ik jullie laten zien. Werk met Mij samen en bewijs dat het waar is. (Maitreya, Boodschap nr.53)

In ieder mens huist het eenvoudige verlangen om in vrede te leven. Dat miljoenen dat niet kunnen, is een afschuwelijke smet op de huidige beschaving. Wat weerhoudt dan de openbaring van de diepste verlangens en hoop van de mens? Natuurlijk spelen vele factoren een rol in het falen van landen en gemeenschappen om met elkaar in harmonie te leven: armoede te midden van overvloed moet gezien worden als een belangrijke factor die mensen van elkaar scheidt; maar oude haat en vooroordelen, waarvan de oorsprong vaak verloren is gegaan in vage herinneringen aan het verre verleden, hebben een enorme invloed op het leven en handelen van veel volken. Onder de oppervlakte van het moderne leven doen eeuwenoude rassen- en stammengeschillen nog steeds hun macht en invloed gelden… Intussen wacht Maitreya op Zijn gelegenheid om het tij verder te keren. Nu al stuwt de energie van Evenwicht, via Hem gericht door de Geest van Vrede, deze vernietigende krachten naar de openbaarheid. Daar kunnen ze worden opgelost en zo hun eeuwenoude greep op de mens verliezen. Langzaam maar zeker, ondanks alle tekenen van het tegendeel, keert het tij. Deze machtige kosmische krachten zuiveren, onder de grote Wet van Actie en Reactie, de harten en het denken van de mensen. Er wordt een nieuwe ordening gebouwd waarin een nieuwe harmonie zal heersen. Zo groot als de huidige tweedracht zal ook de vrede zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van conflict’)

Er bestaat geen werkelijke vijandschap tussen volkeren. Vijandigheden komen voort uit ideologieën van politieke en godsdienstige leiders. Een leider die het menselijk ras, moreel en geestelijk, niet kan respecteren, is die titel niet waard. “De wereld behoort niet toe aan politici. Je kunt je geen oorlog veroorloven. Hij die nederig is, die de wil van de Heer eerbiedigt, zal altijd zeggen: ote Ik ben de dienaar, ik ben de boodschapper’ – nooit: ‘Ik ben de leider’. Dit geldt voor Rama, Krishna, Boeddha, Jezus en anderen.” De tijd is gekomen dat geld moet worden uitgegeven aan het welzijn van de volken. Elke natie, elk land, behoort aan de mensen. (sep. 1990) (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

… delen we samen en maken we de wereld nieuw, maken we het mogelijk dat alle mensen samen kunnen leven in vrede en overvloed, “waar geen mens gebrek heeft; waar geen twee dagen gelijk zijn; waar de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt,” zoals Maitreya [in Boodschap nr. 3] heeft gezegd? Of gaan we door met de corruptie en de ellende om uiteindelijk de wereld ten onder te zien gaan? Dat is de keuze waarvoor de mensheid zich gesteld ziet. Maitreya zal dit benadrukken en de mensen zullen het duidelijk zien. Maar de mensen kunnen het nu al duidelijk zien. Wat Maitreya betreft zien ze de keuze al die ze moeten maken: tussen samendelen en rechtvaardigheid voor iedereen of een groeiende kloof tussen de volkeren en een oorlog die al het leven zal vernietigen. Dat is het Zwaard des Onderscheids… Maitreya zegt het duidelijk: “De mens moet samendelen of zal omkomen. Er is geen andere weg.” Wanneer het ons daagt dat we moeten samendelen of anders zullen omkomen, zullen we het beginsel van samendelen uiteraard aanvaarden en dat zal de omstandigheden creëren waarin iedereen kan leven in vrede. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn kinderen, Mijn vrienden, Ik ben misschien sneller gekomen dan jullie verwachtten. Maar er is veel te doen, in de wereld moet veel veranderd worden. Velen hongeren en sterven, velen lijden onnodig. Ik kom om dit alles te veranderen; om jullie de weg voorwaarts te tonen die leidt naar een eenvoudiger, verstandiger, gelukkiger leven met elkaar. Niet langer mens tegen mens, natie tegen natie, maar samen, als broeders, zullen we het Nieuwe Land binnengaan. (Maitreya, Boodschap nr.1)

“Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij” zegt een oud spreekwoord, en zo is het ook voor de mensen vandaag. Te midden van chaos en angst, verwarring en pijn, zien Wij de oplossing voor en het einde van het conflict, de gloed van het licht dat de mensen bewust zal maken van de belofte van de toekomst. Alles verloopt volgens de Wet en een nieuwe toestand van evenwicht wordt door Ons gecreëerd. In weerwil van de schijn doet een nieuw ritme zich gelden, dat deze onharmonieuze wereld in evenwicht zal brengen. Maitreya Zelf hanteert deze machtige Wet en Hij brengt haar kosmische oorsprong tot bij de aangelegenheden van de mens. Zo zal er nieuwe hoop ontstaan in de mensen en zo zullen zij de stappen nemen om hun toekomst te hervormen overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya haast Zich te verschijnen’)

Mijn Missie is, zoals Ik eerder zei, tweeledig: jullie te bevrijden uit de slavernij van zelfbeperking, en jullie met Mij mee terug te voeren tot God. Ik zal jullie laten zien dat door juiste verdeling van de talrijke aardse hulpbronnen alle mensen kunnen genieten van Gods overvloed. Ook zal Ik jullie tonen dat het Pad tot God heel eenvoudig is, dat jullie Goddelijke Vonk zich zal manifesteren door Mij. Laat Mij dit werk voor jullie doen, Mijn vrienden. Laat Mij jullie leiden tot je goddelijk erfgoed. Ik zal jullie wonderen tonen waarvan je niet kunt dromen. Ik zal van jullie ogen de blinddoek van onwetendheid wegnemen. Ik zal voor altijd de vloek van haat, de zonde van verdeeldheid, van deze aarde verdrijven. Laat Mij jullie meenemen, vrienden, terug naar je Bron, terug naar de wieg van je Zijn, en in jullie je Goddelijkheid vrijmaken. (Maitreya, Boodschap nr.51)

De gebeden en verzoeken om hulp die Maitreya vanuit de mensheid bereikten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog leidden tot Maitreya’s beslissing (in 1945) om Zelf naar de wereld terug te keren. Niet om een einde te maken aan de oorlog en daarmee aan het lijden, maar om ons een nieuwe weg te wijzen, de weg van vrede. Met andere woorden: Hij is niet gekomen om de oorlog te beëindigen, maar om ons te inspireren dat te doen – door middel van samendelen en rechtvaardigheid… Ik denk (met Maitreya) dat “niets vanzelf gebeurt; de mens moet handelen om zijn wil uit te voeren.” (Boodschap nr. 31) Ik denk niet dat we vrede zullen krijgen door er alleen om te bidden. We bereiken vrede door de oorzaken van oorlog uit de weg te ruimen – onrechtvaardigheid, hebzucht, zelfzucht, wedijver, marktkrachten, nationale trots. Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Wanneer Maitreya, openlijk, voor allen verschijnt, zal Hij aanzetten tot het scheppen van een verstandiger houding tegenover het leven, gebaseerd op de vervulling van de behoeften van mannen en vrouwen overal. Hij zal laten zien dat de huidige conflicten niet onontkoombaar zijn. Dat leiders van landen een verantwoordelijkheid hebben voor de mensheid als geheel, niet slechts voor hun subjectieve gevoelens of ideologie. Hij zal oproepen tot voorzichtigheid en wijsheid ten opzichte van de verschrikkelijke wapens van tegenwoordig, en zal waarschuwen voor de zinloosheid van een oorlog ‘in het belang van de vrede’. Vrede, zo zal Hij laten zien, is niet moeilijk te vinden indien men er oprecht naar zoekt. Vrede, zo zal Hij zeggen, zal slechts verkregen worden door rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een verstandiger kijk op het leven’)

We moeten kijken in welke stadia die broederschap in de wereld kan worden gevestigd. In de eerste plaats moet er vrede zijn. Zonder vrede is er geen wereld. De eerste prioriteit voor Maitreya is het bewerkstelligen van ware vrede in de wereld: de mensheid moet oorlog en de wedijver die leidt tot oorlog opgeven. Dit kan alleen worden bereikt door te voorzien in de behoeften van alle mensen… Het betekent dat de mensheid een mate van eenheid moet aanvaarden waarin het een normaal en vanzelfsprekend feit is dat de enige weg naar vrede is de hulpbronnen van de wereld samen te delen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Lichtverschijnselen wereldwijd

Een opname van 14 augustus 2015 door het Zonne- en Heliosferische Observatorium van NASA toont een reusachtig libelvormig voorwerp dicht bij de zon. (Bron: sohowww.nascom.nasagov; youtube:Streetcap1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp in de vorm van een “vuurvlieg” een ruimtevaartuig is.) Op 9 november 2015 werd door de camera’s van het NASA Zonne-observatorium een reusachtig ruimtevaartuig dicht bij de zon gefotografeerd.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit ruimtevaartuig een coöperatief project is waarbij een aantal planeten van ons zonnestelsel betrokken was.)


Kamchatka schiereiland, Rusland
— Vladimir Voychuk fotografeerde op 14 augustus 2015 ufo-vormige wolken boven de vulkanen van Kamchatka, oost-Rusland. (Bron: weather.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze ‘wolk’ een moederschip was van Mars.)


Andenes, Noorwegen
— Foto van het Noorderlicht op 20 januari 2010, genomen door Per-Arne Mikalsen, laat een ufo aan de nachtelijke hemel zien.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ufo een ruimtevaartuig is dat zijn gebruikelijke basis ondergronds in Noorwegen heeft.)Kaapstad, Zuid-Afrika — De Huffington Post publiceerde op haar website talrijke foto’s van op wolken lijkende ufo’s boven Kaapstad, die op zondag 8 november 2015 genomen werden. Het commentaar luidde: “Het leek op de openingscene van een kaskrakerfilm waarin een vloot ‘ufo´s’ in de zomer op zondag boven Kaapstad (Zuid-Afrika) zweven.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo-‘wolken’ ruimtevaartuigen van verscheidene planeten zijn. Het is opnieuw een voorbeeld van de gecoördineerde inspanningen van verschillende planeten.)


V. 1) Is het flitsende licht dat op 15 oktober 2015 boven Medjurgorje (Bosnië en Herzegovina) werd gezien een ruimtevaartuig? 2) Zo ja, waar komt het vandaan? 3) Het lijkt heel groot te zijn, is dat ook zo? 4) Wat is zijn doel – heeft het te maken met Maria die in Medjurgorje verscheen? 5) Is het kleinere voorwerp dat rondom het grotere heen en weer schiet en voortdurend licht flitst ook een soort ruimtevaartuig? 6) Is het een verkenningsvaartuig?
Antwoorden van Benjamin Creme en zijn Meester: 1) Ja. 2) Venus. 3) Ja, het is zeer groot. 4) Het houdt geen verband met Maria. Het doel ervan is aandacht te vestigen op de Ruimtebroeders en hun krachten. Ze laten zien dat ze wonderen kunnen verrichten. Mensen kunnen zich erover verwonderen zonder angstig te zijn. Ze laten ons weten: “Vergeet niet dat we er zijn!” Iets als dit, zo specifiek, is om aandacht te vestigen op een bepaald probleem – de benarde toestand van de arme mensen, in de klem en in gevaar, de migranten die een toevluchtsoord, een veilige doorgang zoeken; zulke tekenen houden verband met een bepaald doel. 5) Ja. 6) Nee. Beide voorwerpen zijn enorm. De grootste heeft de omvang van vijf voetbalvelden.


Seattle, Washington, VS
— Foto op 26 oktober 2015, genomen in Seattle door beroepsfotograaf Linda Hurst, laat een beeld in de wolken zien dat op een oog lijkt.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het oog in de lucht door de Ruimtebroeders werd gemanifesteerd.)


Wonderbaarlijk beeld in Maleisië
Een Mariabeeld in een Maleisische kerkgrot is langer geworden en men zag dat het, naast andere wonderbaarlijke verschijnselen, glimlachte en tranen plengde. Het beeld in de H. Thomas More-kerk in de stad Subang Jaya trok in oktober 2015 de aandacht van het publiek, nadat een videofilm op internet een parochiaan liet zien die de congregatie vertelde over de wonderbaarlijke gebeurtenissen die hij gezien had.
Volgens nieuwsberichten had de kerk speciaal voor het beeld van de Maagd Maria een grot laten bouwen. Maar sommigen van de parochianen dachten dat het te klein was voor de grot, daarom werd het beeld in een doos geplaatst. Toen de parochiepriester het beeld uit de doos haalde voor een openbare zegeningsceremonie zag hij dat het beeld van gips veranderd was in porselein en acht centimeter langer was geworden.
In de videoclip vertelde de parochiaan die bij de ceremonie aanwezig was, over het beeld: “De ogen bewogen zich zeer langzaam, wij allen waren er en zagen het. De priester zei: ‘Kijk naar haar, ze kijkt ons aan. Ze was vol leven, ze had veel tranen in haar ogen.’ Toen we ‘Ave Maria’ gingen zingen, begon ze te glimlachen en bewogen haar lippen.”
“Het heeft ons allen geraakt,” vertelde de parochiaan. “De priester vertelde ons dat hij in feite met haar gesproken had. Ze wil vaker komen. Ze vertelde de priester ook dat ze wil dat wij allen tot haar bidden.” (Bron: freemalaysiatoday.com; the star.com.my; themalaymailonline.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit wonder werd gemanifesteerd door de Meester Jezus.) 


Deze foto, genomen op zaterdag 3 oktober 2015 buiten het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in de noord-Afghaanse stad Kunduz, toont het gebouw dat na verscheidene explosies door vlammen verzwolgen wordt. Over de lichtbundels op de foto heeft Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het een lichtzegening is van de Meester Jezus.

 

VN-deskundige: klimaatverandering “grote bedreiging” voor voedselzekerheid
Klimaatverandering vormt een ernstige en duidelijke bedreiging voor de voedselzekerheid waardoor in 2080 nog eens 600 miljoen mensen ondervoed kunnen raken, waarschuwde een van de mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties.
“Verhoogde frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, stijgende temperaturen en zeespiegel, maar ook overstromingen en droogte hebben een aanzienlijke invloed op het recht op voedsel,” zegt Hilal Elver, speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, in een persbericht.
“Al deze klimaatincidenten zullen een negatieve invloed hebben op gewassen, vee, visserij, waterculturen en het levensonderhoud van mensen,” voegde ze eraan toe en waarschuwde dat inspelen op de vraag naar voedsel door middel van agrarische modellen die op grootschalige productie gericht zijn, niet de juiste oplossing is.
Elver onderstreepte ook de noodzaak van een grote verschuiving van industriële landbouw naar transformatieve systemen zoals agro-ecologie die de lokale voedseldynamiek ondersteunen, kleine boeren beschermen, de mensenrechten, voedseldemocratie en culturele tradities respecteren en tegelijkertijd het milieu duurzaam onderhouden en een gezond dieet bevorderen.
“Degenen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde zijn degenen die uiteindelijk het meeste onder de schadelijke effecten zullen lijden,” benadrukte ze. “Actie is dringend nodig om de uitdagingen die de klimaatverandering ons op legt aan te pakken, maar beleid gericht op matiging en aanpassing moet het recht op voedsel en andere fundamentele mensenrechten respecteren.”
Als speciaal rapporteur deed zij aanbevelingen aan de vooravond van de VN-conferentie over klimaatverandering, COP21, die van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs zal plaatsvinden. Het doel van de top is een universeel toepasbaar juridisch instrument in het kader van een door de VN te bereiken raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
“Het maatschappelijk middenveld oefent druk uit op de partijen van het klimaatverdrag om in Parijs echte resultaten te bereiken door afspraken over een aanpak van mensenrechten gekoppeld aan de overeenkomst over klimaatverandering, die de rechten zal respecteren, beschermen en uitoefenen van alle personen, in het bijzonder de kwetsbaarste. Elke overeenkomst moet een duidelijke toezegging van alle betrokken partijen bevatten om voor klimaatrechtvaardigheid en voedselzekerheid voor allen te zorgen,” zei mevrouw Elver. “Zoals op de Wereldmilieudag in juni door alle speciale mandaathouders gezamenlijk verklaard werd, moeten overheden ervoor zorgen dat de mensenrechten in het middelpunt staan van het beheer en bestuur rond klimaatverandering.”
Daarnaast benadrukte de speciale rapporteur haar bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatverandering op het recht op voedsel in haar recente rapport dat in oktober aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN voorgelegd werd.
Onafhankelijke experts of speciale rapporteurs worden door de in Genève gevestigde VN-Mensenrechtenraad benoemd om de situatie van een land of een specifiek mensenrechtenthema te onderzoeken en er verslag over uit te brengen. De posities zijn eervol en de deskundigen zijn niet in dienst van de VN, noch worden ze voor hun werk betaald. (Bron: Persbericht VN)

Presidentiële ommezwaai
Na zeven jaar afwegen verwierp president Obama het voorstel voor de aanleg van de Keystone XL-pijplijn voor fossiele brandstoffen. Het project was bedoeld voor het transport van meer dan 800.000 vaten teerzandolie per dag uit Alberta (Canada) naar de zuidelijke Golfkust van de Verenigde Staten, voor raffinage, export en verbranding.
Bij de aankondiging van het besluit zei president Obama: “Amerika is nu een wereldleider als het gaat om het nemen van serieuze maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering. Eerlijk gezegd, zou goedkeuring van dit project dat wereldwijde leiderschap hebben ondergraven en dat is het grootste risico dat we onder ogen zien: niet handelen.”
De beslissing van de president was een enorme overwinning voor milieuactivisten die een aantal jaren onvermoeibaar werkten om het project te blokkeren. Een artikel op de website CommonDreams verklaarde: “Door jarenlang campagne te voeren zonder weerga hebben gewone mensen in de Verenigde Staten en Canada wat een onopvallende automatische goedkeuring voor nóg een fossiele brandstofpijpleiding had kunnen zijn, veranderd in een internationaal gevolgde strijd tegen klimaatverandering. Sinds 2011 hebben gemeenschappen overal in de Verenigde Staten meer dan 750 directe acties en protesten georganiseerd – van massale sit-ins bij het Witte Huis tot een betoging van tientallen duizenden deelnemers op de National Mall [tussen het Capitool en het Washington-monument in Washington D.C.]. Boeren, arbeiders, studenten, inheemse volkeren en gemeenschappen aan de frontlinies van olieraffinaderijen en extreme weersomstandigheden hebben hun lichaam en relaties op het spel gezet – door te praten met hun buren, en de straat op te gaan en arrestatie te riskeren”.
Een van de leiders van de anti-Keystone XL-campagne, 350.org, en medeoprichter Bill McKibben, zei: “President Obama is de eerste wereldleider die een project afblaast vanwege het effect op het klimaat. Dat geeft hem een nieuwe status als een milieuleider, en het bekrachtigt heel duidelijk de vijf jaar dat velerlei mensen miljoenen uren in deze strijd gestoken hebben.” May Boeve, directeur van 350.org, voegde eraan toe: “Dit is een grote overwinning. Het besluit van president Obama om Keystone XL te verwerpen vanwege de impact op het klimaat is niets minder dan historisch – en schept een belangrijk precedent dat schokgolven moet zenden door de fossiele brandstofindustrie… Meer dan wat ook, echter, bevestigt het besluit van vandaag de kracht van sociale bewegingen om politieke verandering teweeg te brengen en is een duidelijk teken dat onze beweging sterker is dan ooit”. (Bron: ecowatch.com; commondreams.org; 350.org)

Desinvestering fossiele brandstoffen overstijgt 2,6 biljoen dollar
De hoeveelheid geld die de wereld heeft toegezegd terug te trekken uit investeringen in fossiele brandstoffen bedraagt nu meer dan 2600 miljard Amerikaanse dollar, aldus een analyse van Arabella Advisors, een particulier adviesbureau dat werkt met filantropische groepen. Dit cijfer is 50 keer hoger dan de 52 miljard dollar die een jaar geleden waren gedesinvesteerd. Meer dan 400 instellingen en 2000 personen hebben toegezegd uit beleggingen in fossiele brandstoffen te stappen, aldus het rapport. Deze toezeggingen zijn afkomstig van overheden en investeerders uit 43 landen en meerdere sectoren, zoals pensioenfondsen, gezondheidszorg, onderwijs, filantropie, geloof, entertainment, klimaatrechtvaardigheid en gemeenten. Opvallende toezeggingen betreffen het Noorse Pensioenfonds, het Canadees Medisch Genootschap, de Wereldraad van Kerken, de Universiteit van Californië, de Children’s Investment Fund Foundation en de Rockefeller Brothers Fund.
Onder degenen die desinvestering toezeggen, zijn er velen die ook toezeggen te investeren in klimaatoplossingen zoals schone energie, initiatieven voor klimaatrechtvaardigheid en duurzame landbouw. Instellingen en particulieren die hebben toegezegd om af te stoten en te investeren in schone energie bezitten gezamenlijk 785 miljard dollar aan activa. Wereldwijd bereikte investeringen in schone energie in 2014 310 miljard dollar.

De ultieme keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensheid eindelijk de dwaasheid van haar huidige fascinatie voor geweld en oorlog inziet en afstand doet van de middelen voor de uitvoering van haar gewelddaden, zal zij een opmerkelijke transformatie ondergaan. De eerste tekenen van deze hoogst welkome verandering in het menselijk gedrag kunnen worden gezien in de miljoenen die nu demonstreren om oorlog aan de kaak te stellen en rechtvaardigheid en vrede te eisen. Deze demonstraties, spontaan en wereldwijd, zijn een onbetwistbare aanwijzing dat de mensheid gereed is om afstand te nemen van het verleden en, indien correct geleid, van richting te veranderen. Deze tijd komt snel naderbij.
Te midden van het trauma en de gespannen omstandigheden van het heden, presenteert zich een nieuwe kijk op de toekomst aan het hart en denken van miljoenen die er, in meerdere of mindere mate, op reageren. Mensen worden zich bewust van de noodzaak van vrede wil de mensheid overleven. Slechts weinigen betwijfelen dit in hun hart, hoezeer zij ook in oorlog verwikkeld zijn. Zo is alles gereed voor de ultieme keuze waar de mensheid voor staat.
Voor de gemiddelde toeschouwer wordt de wereld verscheurd en gedomineerd door degenen die de visie van vrede niet delen, die in elke grote brand slechts kansen zien voor rijkdom en macht. Ofschoon zij met velen zijn, zijn de meeste mensen moe van de zinloosheid van oorlog en op zoek naar strategieën om voorgoed een einde te maken aan zulke dwaasheid. In hun harten brandt de hoop op een nieuwe tijd van vrede en vooruitgang voor allen. Deze mensen, in elk land, vertegenwoordigen de hoop van de wereld.
Tot hen zal Maitreya Zich richten bij Zijn verschijning. Aan hen legt Hij, ook nu al, de visie van de toekomst voor. Zij zullen, met vele miljoenen tegelijk, snel reageren op Zijn pleit en de hoop ontbranden voor allen.
Zo zal Maitreya de mensen ervan overtuigen dat verdere roekeloze strijd nutteloos en gevaarlijk is; dat de huidige problemen mondiaal zijn en niet door oorlog kunnen worden opgelost; dat alleen samenwerking de mensen vrede en overvloed zal brengen; dat zij alleen als broeders, hand in hand, de nieuwe wereld kunnen binnentreden die wacht op hun zorg.
Aldus zullen mensen besluiten en de afgrond achter zich laten. Aldus zullen zij hun keuze kenbaar maken voor leven en geluk en, met hun ogen sprankelend van hoop, samen beginnen aan de taak van wederopbouw van deze wereld.
De tijd van beslissing is nabij, bijna aangebroken. Maitreya is gereed, vol geestdrift om de weg te tonen, de nieuwe richting aan te geven. Miljoenen wachten op Zijn raad en inspiratie, wijsheid en liefde. Maitreya zal de toekomst voor allen waarborgen.

Noot van de redactie: Helaas moet, in het licht van de huidige conflicten in een aantal plaatsen in de wereld, de oproep tot de mensheid om oorlog voor altijd uit te bannen, worden herhaald. Gelukkig voor de wereld en voor hen die in het geweld en de uitwerkingen ervan verstrikt zijn, maken burgers over de hele wereld de juiste keuze: zij keren oorlog de rug toe en verwelkomen degenen die ervoor vluchten. Share International heeft besloten om dit artikel opnieuw te drukken in de wetenschap dat steeds meer mensen zien dat “verdere roekeloze strijd nutteloos en gevaarlijk is” en zij maken “hun keuze voor leven en geluk kenbaar”.

V. Kunt u misschien een kleine indicatie en wat hoop geven in deze voor de wereld deprimerende periode: reageren mensen goed op Maitreya en Zijn raad?
A. Ja, zeer goed.

V. Ik zie dat Venus, Mars en Jupiter momenteel alle op één lijn staan. Ik hoop dat dit een gunstige invloed heeft voor onze arme planeet die snakt naar elke hulp die maar mogelijk is?
A. De positie van deze planeten is geen toeval. Zij hebben een krachtige invloed op het leven op deze planeet en momenteel is hun invloed onontbeerlijk en goed.

V. Denkt u dat de migrantencrisis en alle andere grote kwesties die een climax van urgentie lijken te bereiken, beschreven kunnen worden als de periode van het cruciale Zwaard des Onderscheids in de ontwikkeling van de wereld?
A. Ja, zo zou je ze kunnen beschrijven.

V. Ik zou graag willen weten of de stroom van immigranten naar elk land onderdeel uitmaakt van een plan van de Meesters?
A. Nee.

V. Ik zie dat er in een aantal recente brieven data worden gegeven, waarvan één een specifieke datum geeft wanneer “Maitreya komt”. Maar ik zag ook dat Benjamin Creme niets over die datum zei. Kunt u uitleggen waarom er geen commentaar op of bevestiging van de datum was die specifiek door de woordvoerder werd gegeven?
A. Een ‘woordvoerder’ is niet per se volkomen nauwkeurig. Zulke indicaties zijn bedoeld om de ‘luiaards’ te wekken. Maitreya geeft geen exacte data; exacte data zijn afhankelijk van heel veel factoren die met elkaar samenhangen. Maitreya Zelf weet waarschijnlijk de exacte datum niet, ofschoon Hij heeft gezegd dat de ‘tijd vaststaat’.

V. In het vorige nummer van Share International stond een brief (Hoge verwachtingen) over het ‘visualiseren’ van het aantal toehoorders bij lezingen. Wij schreven die brief en wilden er graag op wijzen dat we ook advertenties hadden geplaatst, folders hadden gemaakt en de gebruikelijke energie hadden gestoken in het bekendmaken van de lezing. We wilden niet suggereren dat je er passief alleen maar het beste van hoeft te hopen. Dank u.
A. Ja. Elke inspanning is de moeite waard, want je weet niet van tevoren of de Meesters iets zullen bijdragen.

V. Ik begrijp dat er tegen het einde van dit jaar een wereldwijde economische ineenstorting zal plaatsvinden (zie Share International maart 2015). Betekent dit dat de wereld zoals we die kennen zeer spoedig ten einde zal komen, of zal Maitreya dat voorkomen?
A. Nee. Dat betekent het geenszins. Wij hebben het over een economische ineenstorting.

V. Als de overgang naar een nieuw systeem tegen het einde van 2015 begint en Verklaringsdag begin 2017 zal plaatsvinden, dan zal de situatie in de wereld gedurende 2016 waarschijnlijk snel verslechteren. Moeten we WO3, epidemieën, voedsel-/water-/olietekorten, stroomonderbrekingen, rellen e.d. verwachten?
A. Hopelijk niet. Zeker geen Derde Wereldoorlog. Dit is overdrijving. Waarschijnlijk wordt het gewoon moeilijk voor veel mensen.cs1

V. 1) Is de Meester Jezus momenteel een kardinaal in de katholieke kerk? 2) Zal de Meester Jezus (zonder zichzelf paus te noemen) met paus Franciscus samenwerken om de hele mensheid/alle godsdiensten te verenigen?
A. 1) Nee. 2) De Meester Jezus werkt op mondiaal niveau. Dit omvat de paus en andere religieuze leiders.

Boodschap bij de metro
Ik wil graag over een ervaring vertellen die op 15 februari 2014 in Parijs plaatsvond. Ik kwam ’s avond omstreeks 22.30 uur uit een restaurant met mijn vriend en twee van onze vrienden. We liepen met hen mee naar de metro. Toen we de metro naderden, zag ik een violist die voor de ingang zat en een prachtige melodie speelde, met zijn vioolkist open voor geld. Ik heb hem daar nooit eerder gezien, hoewel ik al jaren in deze wijk woon. Hij was in de 40, blank, met spierwit haar en een heel blanke huid, bijna als een albino, en droeg een felgroene wollen pet zonder klep. Wat me opviel was dat hij nog zo laat zat te spelen terwijl het erg koud en winderig was waar hij zat.
Toen we vlakbij hem waren, kreeg ik een erg intens gevoel. Mijn hart bonsde. Ik had een onbedwingbaar verlangen om hem geld te geven. Toen ik hem het geld gaf, sloot hij zijn ogen terwijl hij zijn hoofd ophief. Ik voegde me weer bij mijn vrienden en zag toen op een pilaar van de metro staan: “Fijne dag” en op de andere pilaar: “Je bent geliefd” – vreemd omdat het er in het Engels stond. Ik keek weer naar de violist, hij staarde intens naar me. Het was als in een droom, een beetje mistig, met een erg intens gevoel.
Die nacht droomde ik indringend over wat er was gebeurd. Ik kwam daar een paar dagen later weer om een foto van de twee opschriften te maken, maar ze waren er niet meer.
Kan Benjamin Creme mij zeggen of deze man een bijzondere persoon was? En wie had die zeer positieve woorden geschreven?
Met veel dank alvast en dank u voor wat u voor de wereld doet.
C.R.D., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘violist’ een discipel van de Meester Jezus was.

Bezegeling van goedkeuring
Op 26 mei 2015 gaf Michiko Ishikawa een lezing in Nagoya (Japan). In de pauze opende een kleine man van in de 70 de deur waar duidelijk ‘Alleen personeel’ op stond en stapte de kamer binnen. Hij zei dat hij op zoek was naar een toilet, dus wees ik hem de weg. Plotseling zei hij: “Dat is precies goed.” Ik vroeg; “Wat?” Hij zei weer: “Dat is precies goed.” Ik realiseerde me dat hij op de lezing van Michiko Ishikawa doelde. Hij was rustig en zei niet veel, maar hij maakte een blijvende indruk op me.
Was hij een bijzondere persoon?
I.M., Nagoya (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Een op een
Op 2 oktober 2014 organiseerde onze groep een openbare presentatie en er gebeurde iets vreemds waarover ik u graag een vraag wil stellen.
Een paar weken voor onze presentatie hadden we deelgenomen aan een belangrijk stadsevenement en hadden daar veel aankondigingen van onze komende presentatie uitgedeeld, waarop veel mensen zeiden te zullen komen. De groep hield ook een uitgebreide postercampagne in en rondom de stad. De lezing over Maitreya’s verschijning was getiteld ‘De mensheid op een kruispunt’. Ik zou de lezing geven, maar was opgehouden en kwam tien minuten te laat. Ik was een beetje gespannen omdat ik een grote menigte verwachtte en niet wilde dat zij door mijn toedoen moesten wachten. Toen ik aankwam, was ik heel verbaasd dat er niemand was. Onze groep was aanwezig en had alles klaargezet, maar er waren geen anderen. Er komen gewoonlijk ten minste een handvol mensen. Ik begon te zeggen dat het geen zin had om de lezing te houden, toen er iemand binnenkwam. Ik stelde vlug de microfoon op en nam mijn plaats in voorin de zaal om de lezing te beginnen. De man, die midden 30 was, van gemiddelde lengte, met nogal lang, zwart krullend haar en gekleed als een Westerse student, sloeg een snelle blik op ons gratis informatiemateriaal, pakte een van onze kleurige folders over Maitreya en liep toen naar de eerste rij waar hij op een stoel aan het gangpad ging zitten. Hij had een stapel kranten in zijn armen en nadat hij ze allemaal op een na op de vloer had gelegd, begon hij die ene te lezen. Ik wachtte nog een paar minuten, in de hoop dat er meer mensen zouden komen, maar er kwam niemand. Toen begon ik met de lezing.
De hele lezing door keek de man niet eenmaal op en bleef zijn kranten lezen, de een na de ander. Een enkele keer stopte hij even en deed iets op zijn mobiele telefoon, om daarna weer verder te lezen. Ik vond het heel vreemd. Ik had eerder lezingen gegeven voor een beperkt aantal mensen, maar er was nooit iemand geweest die niet naar me keek of helemaal niet leek te luisteren!
Ik vond het steeds grappiger en ik kreeg zo nu en dan de slappe lach, maar kon me inhouden. Ik probeerde zijn aandacht te trekken door aspecten van ons ‘verhaal’ te vertellen waar veel mensen moeite mee hebben (wonderen, verschijningen van de Meesters, enz.). Wat ik ook zei, er kwam geen enkele reactie van hem. Toen begon ik te proberen echt buitensporig te zijn, door onze premier een idioot te noemen en de huidige regering een groep fascisten!
Nog was er geen reactie, hoewel ik eenmaal dacht te zien dat zijn ogen van zijn kranten opkeken en hij nauwelijks merkbaar glimlachte. Maar, de hele tijd, en dat was even minder dan een uur toonde de jongeman geen reactie, of enige belangstelling.
Ik beëindigde de lezing, er kwam applaus van de groep, maar niets van de man. Hij pakte rustig zijn kranten op van de vloer en ging zonder een woord weg, net zo stil als hij was gekomen. Ik zei tegen een groepslid dat het een heel vreemde ervaring was voor mij en de groep. Maar toen ik het aan andere groepsleden uit andere groepen vertelde, vonden zij allemaal dat het klonk alsof het Maitreya of een andere Meester was, zoals ik zelf ook even dacht.
Was de man een ‘bijzondere’ persoon? Als het een van de Meesters was, waarom gedroeg hij zich alsof hij geen belangstelling had? Was mijn lezing echt zo slecht?
R.S., Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Een groet
De avond voor ik naar een lezing over de Wederverschijning van Maitreya ging, zag ik een handafdruk op mijn magnetron. Eerst dacht ik dat het vingerafdrukken waren, maar ik kon ze niet met een doek wegvegen.
De volgende dag ging ik naar de lezing, niet wetend wat te verwachten. Na afloop kregen we een foto van de ‘hand’ van Maitreya. Die nacht werd ik wakker en zag een verband tussen de afdruk op de magnetron en de foto en realiseerde me dat het geen vingerafdruk geweest kon zijn, omdat de tekening geheel overeenkwam met de foto. Ik liep naar mijn magnetron om nog eens te kijken, maar kon geen spoor van de afdruk meer vinden. Tot nu toe heb ik nog maar een paar keer met Transmissie-meditatie meegedaan, dus ik heb niet veel ervaring en zou dankbaar zijn voor enige opheldering.
P.T., België.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘handafdruk’ doelbewust werd geplaatst door een vertegenwoordiger van de Meester Jezus.

Licht werk
Op een snikhete dag eind juli 2015 reden vijf van ons ongeveer twee uur naar de stad Komagane in de prefectuur Nagano om posters en flyers op te hangen voor een videovertoning die ongeveer een maand later gehouden zou worden. Twee groepsleden gingen per auto naar verschillende stadskantoren en drie van ons liepen in de stad rond met onze flyers.
Kort nadat we waren begonnen, kwam er een dronken man van een jaar of 60 naar ons toe wankelen met een sigaret in zijn hand, die zei: “Is er niet ergens een plaats waar ik mag roken?” Toen zei hij: “Ik waardeer jullie werk… De mensen in Komagane zijn erg aardig en ik houd van deze stad.” We gaven hem toen een flyer en vroegen hem of hij naar onze videovertoning wilde komen. Hij zei dat hij uit Yokohama kwam (nogal een eind weg). Kijkend naar de foto van de heer Creme op de flyer zei hij: “Ik ken deze man goed. Hij was gisteren op tv en zei heel goede dingen.” Toen wees hij naar ons en zei: “Ik ken jou en jou. Jullie hebben goede gezichten.” Nadat we nog wat gepraat hadden, schudde hij ons de hand en ging weg, en zei dat hij nog wat alcohol ging drinken. Tot onze verbazing wilde elke winkel waar we kwamen graag onze posters, de winkeliers zeiden: “Bedankt voor jullie werk.” De stad Komagane was snel vol met posters met de heer Creme. Toen we onze collega’s die per auto gegaan waren, weer tegenkwamen, vertelden zij ons dat de mensen in de stadskantoren en ook de VVV alle posters hadden aangenomen en gezegd dat ze voor verspreiding zouden zorgen.
We hadden het gevoel alsof een Meester toverpoeder over deze stad gestrooid had. Was de dronken man een bijzondere persoon die ons hielp ons werk te doen?
I.M. en anderen, Aichi (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Speciale vaardigheden
Op zaterdag 19 september 2015 voelde ik me een beetje emotioneel en gefrustreerd over mijn karakter en zat daarom in mijn orgonaccumulator en staarde naar Maitreya’s ‘hand’. Ik had er zo genoeg van astraal gepolariseerd te zijn en wilde er echt aan werken om dat te veranderen. Ik vroeg daarom in mijn hoofd aan Maitreya ‘Hoe kan ik mentaal gepolariseerd worden?’ Ik mediteerde daar een poosje op en ging toen weg om wat posters op te hangen voor de aanstaande Share International Expo.
Na een uurtje geposterd te hebben besloot ik te gaan fietsen terwijl het weer nog goed was. Het was een prachtige zonnige herfstdag met bladeren die al kleurden. Toen ik op het punt stond een loopbrug over te gaan die naar het pad in het rivierdal leidt, zag ik een lenige jongeman van midden 20 voor me. Hij had lichtbruin haar in een paardenstaart, was gebruind door de zon en zonder overhemd met een tas over één schouder en een gitaar gegespt om de andere, en hij speelde gitaar en skeelerde tegelijkertijd. Ik zag mensen die hem passeerden, lachen want hij was bijzonder om te zien.
Toen ik hem passeerde lachte hij naar me en zei vrolijk: “Hi” en ik vroeg me af hoe hij de steile heuvel af zou gaan waar we nu dichtbij waren – hij zou zeker zijn gitaar op moeten bergen. Maar nee, ik hoorde hem achter me gitaar spelen, hij haalde me in en passeerde me, en almaar gitaar spelend skeelerde hij de steile heuvel af. Hij bleef spelen terwijl hij de volgende kleinere heuvel voor ons opging. Ik was verbijsterd hoe hij dat deed. Ik kon niet anders dan lachen terwijl ik achter hem bleef rijden. Ik wilde hem niet voorbijgaan omdat ik genoot van zijn spel en hoe hij zich moeiteloos langs het pad voortbewoog.
Terwijl ik hem inhaalde dacht ik dat ik hem een vraag moest stellen. Terwijl ik hem passeerde zei ik: “Hoe kreeg je het voor elkaar zo van de heuvel naar beneden?” Hij lachte en zijn blauwe ogen glinsterden toen hij antwoordde: “Vaardigheid, my lady, vaardigheid.” Toen zei hij: “Met veel moeite, geduld, oefening en inspanning.” Ik knikte terwijl ik langs hem reed en hij zei blij: “Een prachtige dag toegewenst!” Toen hij dit allemaal zei, dacht ik dat het niet iets leek wat iemand van zijn leeftijd zou zeggen. Het was een beetje voornaam of ouderwets om te zeggen “my lady” en de woorden “moeite, geduld, oefening en inspanning” voelden als advies voor mij. Ik dacht daarom dat ik dit moest onthouden en bleef ze tijdens de rest van mijn fietstocht in mijn gedachten herhalen. Ik bleef denken over wat hij zei en plotseling realiseerde ik me dat mijn eerdere vraag aan Maitreya, ‘Hoe word ik mentaal gepolariseerd?’ beantwoord was. “Met moeite, geduld, oefening en inspanning … het is vaardigheid, my lady, vaardigheid.”
Was die jonge gitaarspelende rolschaatser een bijzondere persoon?
H.C., Edmonton (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de rolschaatser een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

Reisbescherming
Begin 1985 reisde ik met een groep over land van Londen naar Nairobi. In Kameroen werd een vriendin ziek en zij en ik bleven achter in een plaatselijk ziekenhuis, terwijl de groep doorreisde. Toen mijn vriendin hersteld was, probeerden we de groep in te halen. We brachten onze eerste nacht door in een dorp waar mijn vriendin haar geld verloor. Er was geen openbaar vervoer dus begonnen we op een rustige weg te liften. Een grote Duitse auto met airco stopte en de bestuurder bood ons een lift aan. Zijn naam was Yusuf, een rustige, kalme man in een loshangend blauw gewaad. We spraken Frans. Hij bracht ons naar de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek waar we overnachtten. De volgende dag bracht Yusuf ons naar de volgende stad waar we herenigd werden met onze groep die door de autoriteiten opgehouden was.
Nu wetend van Maitreya en de Meesters heb ik me de laatste jaren afgevraagd of Yusuf een bijzondere persoon was. Zou uw Meester dat kunnen zeggen?
T.O’B., Milton Keynes (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘Yusuf’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Lichtverschijnselen wereldwijd


Dit kruis van licht werd in 1995 in een vensterruit in de Greenwood Community Church te Elk (Californië, VS) ontdekt door Share International-medewerker Charlie Acker, toen hij controleerde of de lichten in de kerk goed werkten. De plaatselijke Transmissie-meditatiegroep houdt de Transmissie-meditaties in deze kerk. Dit kruis van licht was één van drie die in de kerk gevonden werden. Toen ze ontdekt waren, bevestigde Benjamin Creme’s Meester dat de kruisen door Maitreya geënergetiseerd waren. De vensterruiten bevinden zich nog steeds in de kerk – één gevat als deel van een glas-in-loodraam, en een ander gevat in een doos. Tijdens Transmissie-meditatie in de kerk brandt er een licht achter de vensterruiten, waardoor de kruisen van licht zichtbaar zijn.


Mexico-Stad, Mexico
— In de nacht van de bloedmaan, 27 september 2015, toont een fotosequentie een ufo naast de maan. Vivian Taham, uit Brazilië, wier dochter de foto’s nam, vertelde: “Mijn dochter riep me op dat moment en zei: ‘Ik zag een ufo, ik zag een ufo.’ Ik weet niet of ik in buitenaardsen moet geloven. Nooit aan die mogelijkheid gedacht, en ik had nooit zoiets gezien.” Er werden ook andere waarnemingen van ufo’s dicht bij de supermaan gemeld. George Tamaras filmde een ufo dicht bij de maan vanuit Campo Grande (Brazilië), als een heldere witte lichtbol. Een ooggetuige uit Buenos Aires (Argentinië) nam dezelfde nacht verscheidene voorwerpen op, waaronder ufo’s in de vorm van “sigaretten”.
(Bron: ufosightingsdaily.com)0
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)Reusachtige objecten verschijnen in NASA-beelden van de zon

Opnamen door het Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van 16 en 30 september 2015 laten twee reusachtige voorwerpen zien die zich dicht bij de zon ophouden.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat beide voorwerpen ruimtevaartuigen zijn van Mars.
 

Lichtpatronen op een gebouw in Philadelphia (VS), juli 2015. Ingezonden door M.T.

Lichtpatronen in Londen (VK), 22 augustus 2015. Foto ingezonden door F. D.

Lichtpatronen in München (Duitsland), augustus 2015. Foto ingezonden door A.B.

Lichtpatronen gefotografeerd in Toronto (Canada), ingezonden door B.N. in september 2015.

Paus Franciscus geneest baby
“Paus Franciscus genas het hart van onze baby,” zegt Lynn Cassidy uit Phoenix (Arizona, VS). Cassidy’s dochter Ave werd geboren met het syndroom van Down, verscheidene complicaties en het ernstigste, twee gaten in haar hart. Met Pasen 2014 bezocht het gezin Rome om Paus Franciscus op het Sint Pietersplein te zien tijdens de heiligverklaring van Johannes Paulus II en Johannes XXIII. Terwijl de autocolonne naderbij kwam, hield Lynns man de drie maanden oude Ave omhoog.
“De man van de geheime dienst, Johnny, stopte en nam haar over van Scott en hield haar omhoog naar de paus,” vertelde Lynn. “De paus vroeg mijn man: ‘Hoe oud is zij? Hoe heet zij?’ Hij vertelde de Paus dat ze twee gaten in haar hart had. Toen we in mei thuiskwamen, gingen we naar de cardioloog voor een controle. Eén van de gaten was volledig dicht en één was nog de helft in omvang.” Zo’n 18 maanden later is Ave een gelukkige baby met een gezond hart.
Lynn zei: “Het lijkt alsof het echt de bedoeling was dat het gebeurde. En dit is echt een wonder, dat weet ik zeker.” (Bron: usatoday.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de genezing opgeroepen werd door een van de vertegenwoordigers van de Meester Jezus.)

Wondergenezing toegeschreven aan Johannes Paulus II

Johannes Paulus werd in 2014 door paus Franciscus heilig verklaard. Een kleine buste van Johannes Paulus scheidt een “mysterieuze genezende olie” uit. Volgens de eigenaar, Nelly Du Bois uit Liedekerke, een stad ten westen van Brussel (België), begon het beeld ongeveer drie jaren geleden olie te druppelen.
Mevrouw Du Bois is ervan overtuigd dat de olie kan genezen: haar broer werd ongeveer vijf jaar geleden invalide en had het gebruik van een been en voet verloren. Een paar jaar later begon hij de olie te gebruiken en tot verbazing van zijn dokter herwon hij plotseling de mobiliteit van zijn voet. In de afgelopen drie jaren heeft de olie ten minste 200 mensen genezen die naar het huis van Du Bois zijn gekomen om het wonder van Johannes Paulus met eigen ogen te zien. Naast het beeld van Johannes Paulus II staat een beeld van Maria, van het type ‘Rosa Mystica’. Het scheidt eveneens olie uit en soms lijkt het uit de roos die de borst van het beeld tooit, te bloeden. (Bron: Het Laatste Nieuws; hln.be)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus de genezende olie op het beeld van Johannes Paulus manifesteert. De wonderen gerelateerd aan het beeld van Maria worden gemanifesteerd door de Meester Die Maria was.)


Costa Rica
— Ooggetuigen in Costa Rica zagen op 15 september 2015, de Onafhankelijkheidsdag van het land, een iriserende, veelkleurige wolkenformatie.
Het veelkleurige voorwerp werd boven verscheidene steden waargenomen. Eén ooggetuige zei: “Het is als een teken van God.” Een andere zei: “Het was werkelijk een prachtige glimp van wat ons te wachten staat op de dag dat God terugkomt.” (Bron: abcnews.go.com; You Tube: Jessielou121)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)


Yucatán, Mexico
—UFO boven de stad Progreso (Yucatán, Mexico), 11 september 2015. Een ooggetuige vertelde dat hij een vreemd licht aan de horizon zag. “Het was een fel blauw licht, dat zich eerst in een rechte lijn verplaatste en daarna zigzagbewegingen maakte. Ik was de eerste die het vanuit het strand, nabij Yucalpetén, zag. Ik belde mijn familie omdat ik het gevoel had dat het geen gewoon licht was, waar wij even later achter kwamen. Het begon snellere bewegingen te maken totdat het na twee minuten helemaal verdween.”
(Bron: ufosightings daily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

 

De herschikking van prioriteiten
een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De herschikking van prioriteiten’. Deze citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Mijn Komst zal het einde betekenen van de oude orde der dingen. Alles wat nutteloos is, wat de doeleinden van de mens niet meer dient, kan nu worden afgedankt. Dit zal velen verdriet doen, maar het moet zo zijn. Mijn vrienden, Mijn kinderen, ik ben hier om jullie te laten zien dat de mens een waarlijk schitterende toekomst wacht. Getooid in alle kleuren van de regenboog, stralend van goddelijk licht, zal eens de mens fier zijn goddelijkheid tentoonspreiden. Dit beloof ik jullie. (Maitreya, Boodschap nr.4)

Zo groot zijn de inspanningen inherent aan de enorme verschillen in economische macht die de verschillende landen uitoefenen, dat ware stabiliteit onmogelijk kan worden bereikt. Gezien dit feit is het slechts een kwestie van tijd alvorens het hele wankele bouwwerk smadelijk ineenstort. Dat zal het signaal en de gelegenheid zijn voor een volledige herwaardering van de economische prioriteiten van de wereld. De behoeften van alle volken zijn dezelfde: voldoende voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn de basisvoorwaarden zonder welke de mensen hun volledige potentieel niet kunnen bereiken of beschikbaar stellen aan de samenleving. Miljoenen mensen worden deze grondrechten momenteel ontzegd. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zal zijn eerste prioriteit zijn om dit fundamentele probleem aan de orde te stellen, om te laten zien hoe eenvoudig het is om de status quo te veranderen wanneer mensen elkaar als broeders zien. Hij zal dringend pleiten voor het rechtvaardiger delen van de levensbehoeften als een eerste vereiste voor een stabiele wereldgemeenschap. Zo zal Hij de mensen tot elkaar brengen en hen tot verandering aanzetten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Alomvattendheid is de sleutel’)

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate demensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken.  (Benjamin Creme, hMaitreya’s Missie, dl.I)

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al diegenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Mijn Lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie tonen dat het noodzaak is om samen te delen: om een reservoir van voorraden aan te leggen, waaruit alle mensen kunnen putten; deze lering zal jullie de manifestatie van de innerlijke goddelijkheid van de mens tonen, en ook hoe hebzucht kan plaatsmaken voor samenwerking en vertrouwen. Deze manifestatie, Mijn vrienden, moet voortgaan, want anders zou de toekomst voor de mens er zeer donker uitzien. Een crisis in besluitvorming wacht de mensheid. Mijn Liefde creכert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat ik hanteer. (Maitreya, Boodschap nr.64)

Deze wereldwijde economische crisis is onvermijdelijk. Het is een symptoom van het feit dat de oude economische beginselen, die nu verscheidene eeuwen toegepast worden, niet meer werken. De wereld is veranderd. De mensen zijn overal in meer of mindere mate veranderd in hun hart en denken en er zijn te grote economische verschillen tussen de landen om de voor economische samenhang vereiste stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Het is een onbetwistbaar teken dat alleen samendelen en rechtvaardigheid de juiste weg naar de toekomst kunnen verschaffen, zoals lang geleden door Maitreya is voorspeld. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Het proces dat leidde tot de beurscrisis van vorig jaar† wordt nu weerspiegeld in processen in Japan die opnieuw zullen leiden tot een beurskrach. De manier waarop ‘mega-giganten’ individuele landen van hun gezondheid en welvaart beroven komt niet in het nieuws, omdat overal binnen regeringen individuen voordeel hebben van deze situatie. “Hier moet een einde aan komen.” Na deze krach zal de eerste taak van regeringen zijn om de mensen te voorzien van het juiste voedsel. Hun tweede taak zal zijn passende huisvesting te verzekeren. Gezondheidszorg en onderwijs zullen de volgende prioriteiten zijn. Investeringen langs deze lijnen zullen volgen in andere delen van de wereld, terwijl defensie op de laatste plaats komt. Kortom, de crisis zal leiden tot een herziening van prioriteiten. (Okt. 1988) (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)
[†Verwijzing naar de beurscrisis op Wall Street van 19 oktober 1987.]

In reactie op Zijn stimulans zal de mensheid manieren zoeken voor de toepassing van de nieuwe richtlijnen die Zijn aanwezigheid zal onthullen, en haar leven inrichten naar een nieuw en hoger ritme. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekend maakt, zullen staatslieden uit alle landen bij Hem komen voor advies, en een nieuw realisme zal zich in hun beslissingen weerspiegelen. Zijn oproep tot actie zal over de hele Aarde weerklinken en een respons oproepen bij jong en oud, rijk en arm, sterk en zwak. Nooit eerder in de geschiedenis van de Aarde is er zo’n tijd geweest, werd de planeet aangespoord tot actie voor het welzijn van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Nieuw licht, nieuw begrip’)

Wat we zullen zien, is dat Maitreya een publieke opinie in de wereld gaat stimuleren die zich volledig richt op samendelen als een goddelijk recht. Maitreya zegt: “Als je deelt, herken je God in je broeder.” Hij zegt dat de problemen van de mensheid reכel zijn, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen ons handbereik. Hij zegt: “Neem de nood van jullie broeders als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” Hij zal de publieke wereldopinie zodanig opwekken en versterken, dat geen regering op aarde er tegen bestand zal zijn. Het is die publieke wereldopinie die uiteindelijk alle regeringen in de wereld zal dwingen om het principe van samendelen te aanvaarden, omdat men tot het inzicht zal komen dat er geen alternatief is.  (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Geld, geld en nog eens geld, draagt bij aan de stress van het moderne leven. Geld is niet het belangrijkste; genoeg hebben is het belangrijkste. Wanneer genoeg hebben het belangrijkste wordt, krijgt de samenleving een andere ordening, waardoor stabiliteit ontstaat. Samendelen is hierbij zowel een morele waarde als een middel tot uitvoering. Dit zal een vrediger atmosfeer creכren, waarin mensen niet zullen knokken om miljoenen te verdienen. Ze zullen hun plichten vervullen, voor hun gezin zorgen, en kinderen zullen in  staat zijn zich te ontwikkelen. (Maitreya, fs24 Maitreya’s Leringen — De Wetten van het leven)

De aanstaande beurskrach zal ongetwijfeld veel werkloosheid veroorzaken. Dit zal leiden tot een totale herordening van prioriteiten van regeringen: het verschaffen van voldoende voedsel, adequate huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs zal de belangrijkste verantwoordelijkheid worden van alle vooruitstrevende landen. Aan de huidige verspilling van hulpbronnen, aan bewapening en concurrentie, zal een einde komen. Een verstandige en duurzame economische structuur, gebaseerd op toereikendheid, zal de norm worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

In korte tijd zullen grote vorderingen worden gemaakt bij het oplossen van de vele problemen die de mensheid tegenwoordig teisteren: honger, ondraaglijke armoede en miskenning van fundamentele rechten; verwoestende wedijver tussen de volken en verval van het milieu; etnische onverdraagzaamheid en het leger van vluchtelingen dat daarvan het gevolg is, en bovenal de gesel van oorlog. Wanneer de mens beseft dat deze problemen oplosbaar zijn, zal de beכindiging ervan niet lang meer duren. Vastberaden zullen mensen ze ייn voor ייn aanpakken, met groeiend begrip van de nood en de middelen. Maitreya en zijn groeiende groep van Meesters zullen de weg wijzen, de mogelijkheden en de valkuilen aangeven, bemoedigen en inspireren. De mensen zelf zullen het raamwerk van de nieuwe wereld bouwen, op grond van noodzaak, uit een verlangen naar rechtvaardigheid en vrede, naar de vestiging van broederschap en het bewind van de goddelijke wet. (Benjamin Creme’s Meester, ote De komende eeuw’)

VN nemen ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan
Op 25 september 2015 nam de 193 leden tellende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan, samen met een aantal vooruitstrevende nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s). De Agenda omvat 17 doelen en 169 doelstellingen om gedurende de komende 15 jaar armoede uit te roeien, ongelijkheid te bestrijden, klimaatverandering te stoppen, en voort te bouwen op het werk van de historische Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s). Bij het openen van de VN-top over Duurzame Ontwikkeling in New York verwelkomde secretaris-generaal Ban Ki-Moon de Agenda als een universele en transformatieve visie op een betere wereld: “Deze nieuwe Agenda is een belofte van de leiders aan mensen overal ter wereld. Het is een Agenda voor mensen, om armoede in al zijn vormen te beëindigen – een agenda voor de planeet, ons gezamenlijk huis. Het legt nadruk op de noodzaak van actie voor het klimaat. Het is geworteld in gelijkheid tussen man en vrouw, met respect voor de rechten van iedereen.
De heer Ban vervolgde: “Deze doelen vormen een blauwdruk voor een betere toekomst. Wij moeten deze doelen nu benutten om de wereld te veranderen… We mogen niemand achterlaten. Instituten zullen zich moeten voorbereiden op dit grootse nieuwe doel. Het systeem van de VN zal zich sterk richten op het ondersteunen van de lidstaten in deze grote nieuwe onderneming. Wij moeten alle partijen hierbij betrekken, zoals dit ook gebeurde bij het opstellen van de Agenda. Wij moeten in gesprek gaan met parlementen en lokale regeringen en samenwerken met steden en landelijke gebieden. Wij moeten zorgen dat ondernemingen en ondernemers zich achter deze zaak scharen. Wij moeten het maatschappelijk middenveld betrekken bij het vormgeven en implementeren van beleid – en het de ruimte geven om ons ter verantwoording te roepen. We moeten luisteren naar wetenschappers en de academische wereld. We zullen een data-revolutie moeten inzetten. Maar het allerbelangrijkste is dat wij aan het werk gaan – nu direct.” Hij vervolgde: “Zeventig jaar geleden, verrezen de Verenigde Naties uit de as van de oorlog. Regeringen werden het eens over een visionair Handvest dat was toegewijd aan ‘Wij de Volken’. De Agenda die u vandaag aanneemt bouwt voort op de doelen van het Handvest. Het belichaamt de aspiraties van mensen over de hele wereld naar een leven in vrede, veiligheid en waardigheid op een gezonde planeet.”

Op 26 september 2015 werd het VN-project ‘Mobilisering van Generatie Stop Honger’ begonnen, dat wil bereiken dat jonge mensen zich gaan inzetten voor één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD 2): het uitroeien van honger, het garanderen van voedselzekerheid en het verbeteren van voeding. In navolging van deze doelen zullen elke vier jaar bijeenkomsten plaatsvinden (de eerste in 2019) waar een politiek forum van de Algemene Vergadering op hoog niveau “politieke begeleiding zal bieden aan de Agenda en de implementatie ervan, geboekte vooruitgang en opkomende uitdagingen zal vaststellen, en verdere actie tot implementatie aanmoedigen”. (Bron: un.org)

Meer dan 140 landen dienen vóór top klimaatplannen in
In totaal 140 landen, goed voor bijna 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, hebben hun nationale klimaatactieplannen voortijdig voor de naderende internationale klimaattop in Parijs in december 2015, bij de Verenigde Naties ingediend. Als deze doelstellingen volledig worden nagekomen, zou volgens de Climate Action Tracker, een onafhankelijk onderzoeksorgaan, aan het eind van deze eeuw een vermindering van CO2 tot 2,7 graden Celsius bereikt worden. Dit is de eerste keer sinds 2009, toen de groep de geschatte temperatuur van de toegezegde klimaatacties begon te berekenen, dat de geplande opwarming beneden 3º C is uitgekomen. Toch voldoen de collectieve toezeggingen niet aan de internationaal overeengekomen doelstelling van een toename van maximaal 2º C. “Het INDC-proces (Intended Nationally Determined Contributions – de nationaal voorgenomen en vastgestelde bijdragen) heeft zichtbaar tot vorderingen geleid, maar het is duidelijk dat de regeringen in Parijs formeel zullen moeten toegeven dat de eerste ronde van hun klimaatplannen, die de opwarming in 2025 en 2030 tot maximaal 2º C moest beperken, niet waarmaakt,” aldus Bill Hare van de onderzoeksgroep Climate Analytics. Hij voegt er nog aan toe: “Regeringen moeten hun doelen tot 2025 en erna bijstellen om de klimaatverandering in bedwang te houden.”10965610 Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van het VN-agentschap voor coördinatie van de aanpak van klimaatverandering (UNFCCC): “De afgelopen maanden is het aantal landen dat hun klimaatactieplannen in Parijs heeft ingediend van een gestage stroom uitgegroeid tot een kolkende rivier. Deze onverwachte breedgedragen respons laat zien dat het draagvlak is toegenomen om op nationaal niveau krachtige uitstootarme en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten. “Het indrukwekkende aantal INDC’s wordt alleen geëvenaard door het unieke proces dat hun inzendingen steunde: veel ontwikkelingslanden zijn bijgestaan door regeringen van ontwikkelde landen, het VN-systeem en anderszins om ze tot in bijzonderheden en op tijd voor te bereiden. Het secretariaat van UNFCCC zal vóór de klimaatconferentie, die van 30 november tot 11 december 2015 plaatsvindt, zorgen voor een beknopt rapport van alle ingediende plannen. Het doel van de top is een wettelijk bindend, wereldwijd verdrag om CO2 uitstoot te verminderen en de temperatuur niet boven 2º C, het niveau van het pre-industriële tijdperk, te laten uitkomen. (Bron: ecowatch.org; climateactiontracker.org; cleantechnica.com)

Berlijners demonstreren tegen TTIP handelsverdrag
Ten minste 150.000 mensen deden op 10 oktober 2015 in Berlijn mee aan een protestmars tegen het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP), het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten dat volgens hen antidemocratisch is en de voedselveiligheid en maatstaven op het gebied van arbeid en milieu aantast. Volgens een alliantie van milieubeschermingsgroepen, liefdadigheidsinstellingen en oppositiepartijen deden 250.000 mensen mee aan de mars tegen de vrijhandelsverdragen. “Nooit eerder gingen zo veel mensen de straat op voor deze zaak,” meldde de Duitse vakbondsfederatie DGB, die hielp de protestmars te organiseren.

Verscheidene treinen en meer dan 600 bussen stonden klaar om actievoerders naar de hoofdstad te vervoeren. Betogers sloegen op trommels, bliezen op fluitjes en hielden posters omhoog waarop stond te lezen “ Stop TTIP” en “Door TTIP zinkt ons klimaatschip” en “Yes, we can – stop TTIP”. Een groep demonstranten sleepte een enorm houten Trojaans paard met zich mee – een verwijzing naar het Trojaanse paard uit de Griekse legende – om te laten zien hoe het handelspact op geniepige wijze wordt ingevoerd door private lobbyisten en EU-functionarissen. Tegenstanders van het verdrag zeggen dat het zal leiden tot wijdverbreide deregulering en aantasting van de democratie, en daarmee de bewegingsruimte van de regering. “Wij zijn hier omdat we de toekomst niet in handen willen leggen van de markten, en juist de democratie willen redden,” aldus Michael Müller, voorzitter van de Duitse tak van de milieu-organisatie Internationale Natuurvrienden. Onderhandelingen over het verdrag tussen de VS en de 28-koppige EU – dat bij implementatie het grootste handelspact ter wereld zou zijn – begonnen in 2013 en de partijen streven ernaar het in 2016 af te ronden. Actievoerders zijn in het bijzonder ontstemd over de eis uit Washington om private partijen, als onderdeel van de overeenkomst, toestemming te verlenen om regeringen in speciale tribunalen aan te klagen.

Demonstranten gingen ook de straat op in Straatsburg, de standplaats van het Europese Parlement. De protestgroep “Stop TAFTA” (de Franse afkorting van TTIP), een samenwerkingsverband van 142 verenigingen, vakbonden en andere groepen, was de drijvende kracht achter deze demonstratie. Een internationale dag van mobilisatie tegen TTIP leidde ook tot demonstraties in andere Europese en Amerikaanse steden. Demonstranten protesteerden vooral tegen het gebrek aan openheid tijdens de onderhandelingen. Volgens sommigen zou het verdrag schadelijke gevolgen voor de burgers hebben. “De transatlantische markt die Brussel en Washington ons willen opleggen, wijzen wij af,” aldus een jonge demonstrant in Straatsburg.” Zo’n verdrag leidt alleen maar tot toename van concurrentie en vermarkting, terwijl het grote risico’s op maatschappelijke, politieke en ecologische achteruitgang met zich meebrengt.” Veel mensen maken zich zorgen om de potentiële gevaren voor het milieu en de volksgezondheid die voortkomen uit een gedereguleerd transatlantisch handelsregime. Men legt de nadruk vooral op het verschil in maatstaven voor milieu en voedsel tussen de EU en Noord-Amerika. Maar naast zorgen om de praktische gevolgen van TTIP in het dagelijks leven, benadrukten demonstranten ook zorgen om de culturele gevolgen van het verdrag. “Wij willen geen Amerikanisering van onze maatschappij.” “Het transatlantische verdrag zou niet alleen het einde kunnen betekenen van ons Europese sociale model ten opzichte van de monopolistische en ultrakapitalistische Amerikaanse handelswijze, maar bedreigt ook een zekere visie op de toekomst, die in Europa meer is dan alleen een commercieel product,” aldus een deelnemer. Eind oktober zal een nieuwe ronde TTIP-onderhandelingen plaatsvinden. Brussel en Washington willen de overeenkomst in het begin van 2016 afronden. Mits geratificeerd, is TTIP de grootste handelsovereenkomst ter wereld, heeft invloed op 60 procent van het mondiale economische verkeer en vertegenwoordigt een markt van 850 miljoen consumenten. Volgens Nick Dearden, directeur van Global Justice Now, toont de petitie tegen TTIP aan dat de EU geen publiek mandaat heeft voor deze overeenkomst: “Alles wat wij van dit geheimzinnige handelsverdrag weten, toont aan dat het niet zozeer om handel draait maar vooral om het vastleggen van een massale, private machtsgreep.”
(Bron: thelocal.de; reuters.com; xinhuanews.net; commondreams.org)

door de Meester —, via Benjamin Creme (7 september 2015)

Spoedig, zeer spoedig nu, zullen mensen zich de macht realiseren die onbenut in hun handen ligt. Ze zullen inzien dat ze het vermogen hebben om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat vrijheid, rechtvaardigheid en juiste verhoudingen tot elkaar onontbeerlijk zijn voor het menselijk leven. Velen roepen om de structuren die de schepping van deze gezegende toestand zullen garanderen.
Dit maakt voor Maitreya duidelijk dat de wereld gereed is voor het nieuwe stelsel. Mensen dienen de beperkte beschikbare tijd daarom te benutten om Zijn aanwezigheid bekend te maken en zo Zijn weg bereiden.