Burgemeesters verenigd in strijd tegen klimaatverandering

Voorafgaand aan de Conferentie inzake Klimaatverandering in december 2015 in Parijs geven groepen die de grootste steden ter wereld vertegenwoordigen een krachtig signaal af. Het gaat om de Klimaatleiderschapsgroep C40, Lokale Overheden voor Duurzaamheid (ICLEI), en de Verenigde Steden en Lokale Overheden (UCLG), met steun van VN-Habitat, het huisvestingsprogramma van de Verenigde Naties. Tijdens de VN Klimaattop van 2014 werd het Genootschap van Burgemeesters geïntroduceerd. Het is de grootste coalitie ter wereld van stedelijke bewindvoerders die klimaatverandering aanpakken door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, resultaten te meten en zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.
Het Genootschap van Burgemeesters zorgt ervoor dat steden:
• zichtbaarder worden als voorlopers in de reactie op klimaatverandering
• hun inzet tonen voor een ambitieuze wereldwijde klimaatoplossing, met name nu landen in december 2015 in Parijs met elkaar om de tafel zullen zitten voor een nieuwe klimaatovereenkomst
• investeringen vanuit de publieke en private sector aanmoedigen door het hanteren van transparante maatstaven die overeenkomen met de standaarden van de nationale overheid.
• sneller overgaan tot ambitieuzere en duurzame lokale klimaatacties, op basis van samenwerking.

Tijdens het C40-forum voor Latijns-Amerikaanse burgemeesters in Buenos Aires (Argentinië) op 27 maart 2015 kondigden burgemeesters van Latijns-Amerikaanse steden samen de ‘intentieverklaring voor de schone C40-bus’ en de ‘Latijns-Amerikaanse verklaring over het Genootschap van Burgemeesters’ aan. Eduardo Paes, voorzitter van de C40 en burgemeester van Rio de Janeiro, zei: “Door vandaag deze cruciale stappen te zetten, zetten Latijns-Amerikaanse steden de toon voor stedelijke actie die de uitstoot van broeikasgassen en klimaatrisico’s terugdringt en gezondheid, welzijn en economische kansen voor inwoners van steden bevordert. Burgemeesters leren van elkaar dankzij netwerken als C40, wisselen informatie uit en zetten daarmee aan tot actie op lokaal niveau. Het evenement van vandaag vormt het bewijs voor deze veelbelovende ontwikkeling”. Latijns-Amerikaanse steden beschikken over enorm veel potentie om de mondiale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Onderzoek van C40 toont aan dat steden samen de CO2-uitstoot per 2030 met 2500 ton kunnen beperken, wat gelijk staat aan het verwijderen van 526 miljoen auto’s van de wegen.
Tijdens een andere C40-vergadering, op 10 april 2015 in Seoul (Zuid-Korea), kondigden 36 burgemeesters van over de hele wereld aan dat zij zich zullen aansluiten bij het Genootschap van Burgemeesters. De burgemeesters uit Zuid-Korea, de Filipijnen, Maleisië, Indonesië, India, Australië, Bangladesh, Canada, de Verenigde Staten, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Senegal, Mexico, Colombia, Brazilië en Costa Rica maakten plannen voor nieuwe acties en wisselden informatie uit over succesvolle projecten. Bijvoorbeeld:
• Door energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen heeft de stad Seoul zijn energiebehoefte gereduceerd met het equivalent van het rendement van een nucleaire kerncentrale.
• San Francisco zal vanaf 2020 niet langer zijn afval verwerken via een vuilstortplaats. Dit zorgt voor een enorme vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Sinds 2012 vervangt Sydney zijn straatverlichting door LED-lampen (een idee overgenomen uit Los Angeles). Dit heeft het energieverbruik met 46 procent verminderd. Het Genootschap van Burgemeesters toont aan dat steden ware klimaatkoplopers zijn en dat wat er op lokaal niveau plaatsvindt uiteindelijk de wereld kan veranderen. (Bronnen: compactofmayors.org; huffington post.com)

Winst(bejag) boven wereld(belang)

In veel landen overal ter wereld worden mensen voor een onechte keuze gesteld die, voor veel arme mensen, helemaal geen keuze is. Als ze kiezen voor banen, levensonderhoud en voedsel voor hun kinderen moeten ze aanvaarden dat dat ten koste van het milieu gaat. Een voorbeeld is wat er in Nicaragua gebeurt, waar dwars door het land een gigantisch kanaalproject gegraven wordt om de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan te verbinden als een alternatieve doorgang voor het Panamakanaal.

Het project van 50 miljard dollar (45 miljard euro) bestaat uit het graven van een tot 27,5 m diepe, 520 m brede en 290 km lange geul die regenwouden, ongerepte inheemse vegetatie raakt en dwars door het Meer van Nicaragua snijdt, het grootste zoetwaterreservoir in de regio. Het Grand Canal-project zal oceanen verbinden, maar het verdeelt de bevolking: sommigen verwelkomen de belofte van banen voor mensen in een zeer arm land, terwijl anderen de onvermijdelijke en onherstelbare vernietiging van het milieu en de overheveling van de winst naar buitenlandse projectontwikkelaars en van werkgelegenheid naar buitenlandse werknemers vrezen. Nicaragua is het op één na armste land van het westelijk halfrond. Met weinig of geen openbare raadpleging en een duidelijke weigering om naar de waarschuwingen van een koor van wetenschappelijke en inheemse klachten en protesten te luisteren, zijn de gravers al aanwezig. Het Grand Canal-project werd naar verluidt goedgekeurd zonder voorafgaand overleg met de betrokken inheemse gemeenschappen. Een uitspraak van januari 2015 van het Territoriale Rama- en Kriol-bestuur stelde: “Naast de groeiende wetenschappelijke bezorgdheid over het kanaal zijn rechtszaken ingediend door inheemse gemeenschappen als de Mískitu van Tasbapouni, Kriol, Monkey Point en van de zwart-inheemse Creoolse gemeenschappen van Bluefields in de Autonome Regio van de Southern Caribbean (ARSC). De inheemse en Afro-Nicaraguaanse volkeren die in de regio wonen, dienden in 2013 de eerste aanklacht in bij het Nicaraguaanse Hooggerechtshof die de rechtsgeldigheid van Wet 840 aanvecht, welke de overheid toestond het kanaalproject te gunnen aan de Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND) Groep van de Chinese miljardair Wang Jing uit Hongkong, zonder overleg met de getroffen gemeenschappen of de uitvoering van milieueffectonderzoeken die vereist zijn voor elk ander bouwproject in Nicaragua. In december 2013 oordeelde de rechter dat de wet constitutioneel was. De inheemse gemeenschappen verplaatsten toen hun strijd naar de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR). In november 2014 stemde de IACHR toe de petitie van de getroffen gemeenschappen om beschermende maatregelen, in overweging te nemen.

Het verzet tegen het gigantische project heeft zelfs oude vijanden als de voormalig Contra-militanten en de Sandinisten verenigd om het project te stoppen. Bij de inheemse volkeren, onder wie boeren en vissers, heeft zich een groot aantal wetenschappers aangesloten uit bezorgdheid over mogelijke milieu- en culturele gevolgen. Veel wetenschappers betwijfelen of het verstandig is om het Meer van Nicaragua te doorsnijden met een 18 m diep kanaalbed dat nodig is om de 27,5 m diepe geul uit te baggeren die nodig is voor het kanaal zelf, en die de 90 km brede watermassa in feite in tweeën zou delen. In december 2014 rapporteerden wetenschappers Jorge Huete-Perez, president van de Academie van Wetenschappen van Nicaragua, en Axel Meyer, professor in de zoölogie en evolutionaire biologie in Duitsland, over de mogelijke effecten van het kanaalproject voor het meer. “Door de vereiste uitgebreide baggerwerken zouden miljoenen tonnen slib in andere delen van het meer of op nabijgelegen land terechtkomen,” aldus de wetenschappers. “Hoe dan ook, zal het slib waarschijnlijk als schadelijke afzetting eindigen.” Het project omvat tevens de aanleg van dammen “in een gebied met frequente seismische activiteit, waardoor het risico van lokale watertekorten en overstromingen zou toenemen,” schrijven Perez en Meyer. “Het meer zou waarschijnlijk last krijgen van zoutinfiltratie in de sluiszones, zoals bij sluizen van het Panamakanaal. Dit zou een vrij-stromend zoetwaterecosysteem transformeren in een kunstmatig stilstaand waterreservoir met zout water. Afnemende populaties van inheemse waterfauna … zouden er ook onder kunnen lijden.” Het resultaat zou waarschijnlijk een milieuramp zijn, waarschuwen ze. “Naar onze mening zou dit kanaal een ecologische ramp in Nicaragua en daarbuiten kunnen creëren,” schrijven de wetenschappers, wijzend op de vernietiging van 400.000 hectare regenwoud en moerasland. “De bijbehorende ontwikkeling zou een gevaar kunnen vormen voor omliggende ecosystemen.” Zo’n 240 km ten noorden van de meest waarschijnlijke route van het kanaal ligt bijvoorbeeld het Bosawas Biosfeer Reservaat, 20.000 km2 “tropisch woud dat het laatste toevluchtsoord voor veel verdwijnende soorten is”. Perez en Meyer maakten ook deel uit van een team van 21 wetenschappers uit de VS en Latijns-Amerika, die gezamenlijk een artikel schreven dat de potentieel negatieve gevolgen van het kanaal nader verklaarde. “De grootste milieu-uitdaging is het bouwen en exploiteren van het kanaal zonder catastrofale gevolgen voor dit gevoelige ecosysteem,” aldus milieu-ingenieur Pedro Alvarez van de Rice University in Texas, eraan toevoegend dat het zelfs met de beste bedoelingen moeilijk zou zijn om grootschalige vernietiging van het milieu te voorkomen. Significante effecten op het meer kunnen voortvloeien uit incidenteel of per ongeluk gelekte vloeistof uit 5100 passerende schepen per jaar; invasieve diersoorten meegebracht door transoceanische schepen kunnen waterplanten en vissen, zoals de cichliden die zich ontwikkeld hebben sinds het ontstaan van het meer, bedreigen met uitsterven; en frequente baggeroperaties, die gevolgen hebben voor de waterfauna als gevolg van veranderingen in de troebelheid en het zuurstofgehalte, veroorzaakt door het opnieuw opnemen van nutriënten en organisch materiaal, met een relatief hoog biochemisch zuurstofverbruik. Wetenschappers wereldwijd hebben ook twijfels over het project geuit. Zo schreef de Vereniging voor Tropische Biologie en Milieubeheer (ATBC) dat het kanaal gevolgen zal hebben voor “circa 4000 vierkante kilometer bos, kust en moerasland ’94, waaronder de wetlands van San Miguelito [beschermd gebied onder de Overeenkomst inzake watergebieden van Internationaal Belang, bekend onder de naam Ramsar Conventie, die Nicaragua ondertekend heeft]; het Cerro Silva Natuurreservaat; het Río San Juan Biosfeer reservaat, dat zeven beschermde gebieden omvat, waaronder het Los Guatuzos Wildreservaat, het Indio Maiz Biologisch Reservaat en de Solentiname Archipel.

Volgens ATBC’s verklaring is dit netwerk van reservaten “het leefgebied van ten minste 22 soorten die kwetsbaar zijn en op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan die wordt uitgegeven door de IUCN [Internationale Unie voor behoud van de natuur], waaronder tapirs, jaguars, schildpadden, het mariene leven, koralen en andere soorten; een aantal van de zeldzaamste en ongerepte mangroves, koraalriffen, droge bossen, regenwouden en habitats rond meeroevers die nog steeds in Midden-Amerika bestaan”. De verklaring stelt ook: “De Midden-Amerikaanse biologische corridor, ontworpen door de regeringen in de regio, zou in tweeën worden gesplitst, en het kanaal en de infrastructuur zouden een enorme barrière voor het verkeer van planten en dieren creëren.” Het internationale orgaan waarschuwde dat de tijd is gekomen om “alle activiteiten die verband houden met de aanleg van het kanaal en de deelprojecten op te schorten totdat de conclusies van onafhankelijke onderzoeken bekend zijn en alle problemen adequaat worden aangepakt.”
(Bronnen: newamerica media.org; Scientific American, VS, The Guardian, VK; smithsonianmag.com).

Nationaal en internationaal protest tegen goedkeuring Spaanse muilkorfwet

Ondanks een storm van internationale kritiek en binnenlandse protestacties heeft de regering van de conservatieve Partido Popular onlangs een bijzonder controversiële veiligheidswet aangenomen, die de ‘muilkorfwet’ wordt genoemd. Op 10 april 2015 projecteerde een groep genaamd No Somos Delito (‘Wij zijn geen misdrijf’) een hologram van demonstranten voor het parlementsgebouw in Madrid. Voorlopig zijn virtuele protestacties, in de vorm van hologrammen, niet verboden in Spanje. Het is echter moeilijk voor te stellen dat elke andere vorm van vreedzaam protest dat wel zal zijn als de nieuwe wet, naar verwachting met ingang van 1 juli, van kracht wordt.

De goedkeuring van deze wetgeving lokte protestacties uit van duizenden Spanjaarden. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen wat zij zien als een grove schending van de democratie en mensenrechten. Onder de demonstranten waren activisten van Greenpeace, die zich bij het Spaanse parlement verzamelden. De wet verbiedt burgers om foto’s of beeldopnames van de politie te maken en burgers zijn verplicht op verzoek van agenten hun identiteitsbewijs te tonen. Elke demonstratie die plaatsvindt nabij het parlementsgebouw, of andere gebouwen waar ‘primaire openbare diensten’ worden geleverd, worden onrechtmatig verklaard, ongeacht hun aard. Bovendien geeft het de autoriteiten het recht om onmiddellijke deportaties uit te voeren en op legale wijze vreedzame demonstraties uiteen te drijven. De wet stelt de autoriteiten ook in staat om iedere burger te straffen die zich verzet tegen uit huiszetting. Verzet tegen uitzetting komt, sinds het uitbreken van de crisis in 2008, veel voor in Spanje. De wet schrijft ook nieuwe boetes voor die kunnen oplopen tot 600.000 euro als een demonstratie als onwettig wordt beschouwd door de autoriteiten. Onder de nieuwe wetgeving kan elke actie die door de autoriteiten als gebrek aan respect wordt beschouwd, bestraft worden, ook met een gevangenisstraf.

Het voornaamste doel van de wet, zo lijkt het, is om de regerende partij te helpen haar machtspositie te behouden door anti-bezuiningsprotesten te ontmoedigen die hebben geleid tot een wijdverbreide steun voor de populistische partij Podemos. Podemos lijkt te kunnen rekenen op grote winst in de verkiezingen dit jaar. Internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder de Verenigde Naties, hebben de wet bekritiseerd vanwege de overmaat aan macht die het de politie geeft en het gebrek aan controlemechanismen om misbruik te voorkomen.

Maina Kiai, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake het recht op vreedzame samenscholing, heeft bij de Spaanse wetgevers aangedrongen om de maatregel te verwerpen. Zij betoogt: Het recht op vreedzaam protest en het collectief uiting geven aan een mening zijn van fundamenteel belang voor het bestaan van een vrije en democratische maatschappij. De nieuwe muilkorfwet van Spanje roept verontrustende herinneringen op aan de donkere dagen van het Franco-regime. (Bronnen: El Huffington Post , El PaÌs, Spanje; The Guardian, VK; The New York Times, VS; Telesur)

Chileense studenten eisen onderwijshervorming

Op 16 april 2015 marcheerden bijna 100.000 Chileense studenten richting de hoofdstad om te protesteren tegen de ongebreidelde politieke corruptie en het effect daarvan op het nationale onderwijs. Onder de leus ‘Laat Chilenen hun onderwijs kiezen’ was dit de eerste door de overheid goedgekeurde betoging van 2015. Middelbare scholieren, studenten uit het hoger onderwijs en leraren zeiden dat ze genoeg hadden van de toenemende hoeveelheid politieke schandalen en ook van politici die weigeren om de kwaliteitshervormingen door te voeren waar leerkrachten en studenten al jaren om vragen.

Studentenleiders pleitten ervoor dat zij, en niet corrupte ambtenaren, betrokken moeten worden bij het opstellen van de hervormingen die de regering later dit jaar aan het Congres zal voorleggen. ‘Stuur ze allemaal de laan uit’ stond er op de poster van een student. Als hervormingen niet langs La Moneda (Chileense presidentiele ambtswoning) komen, dan zullen we ze bevechten met maatschappelijke bewegingen, aldus afgevaardigde Gabriel Boric, voormalig leider van de Onafhankelijke Linkse Studentenbeweging, ter ondersteuning van de betoging.

De betoging richtte zich op de oproep aan president Michelle Bachelet om haar verkiezingsbelofte van onderwijshervorming waar te maken. Studenten zeggen nu het wachten op verandering beu te zijn en ontsteld te zijn over een reeks corruptieschandalen waarbij politici en leden van de zakenelite betrokken zijn. We moeten protesteren tegen deze klasse van corrupte politici en zakenlieden die hierbij betrokken zijn en die niet regeren voor de meerderheid, maar vanuit achterkamertjes met hun eigen hervormingen op de proppen komen, meent Aurora Isidora Rozas, woordvoerder voor de coördinerende raad van middelbare scholieren. (Bronnen: Uchile.ci, Chili; El PaÌs, Spanje; U-T San Diego, VS; BBC, VK; AP)

Tekenen van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme (11 april 2015)
Spoedig zal het voor mensen duidelijk worden dat de tekenen waar zij naar uitzien, verschijnen. Voor sommigen zullen deze tekenen onvermijdelijk en gewenst schijnen. Voor anderen zullen ze lijken te duiden op het uiteenvallen van alles wat hun dierbaar is. In werkelijkheid zijn dit de tekenen die het nieuwe aankondigen, en zijn ze slechts de uiterlijke uitdrukking van diepgaande veranderingen die plaatsvinden. Mettertijd zullen de meeste mensen het ermee eens zijn dat er veel verkeerd was in de oude wereld die nu snel verdwijnt, en opgeofferd moest worden voor de correctere uitdrukking van de aard en verrichtingen van de mens. Spoedig zullen de veranderingen waarvan deze tekenen de voorbode zijn, opmerkzame mensen er dan ook op attenderen dat we een nieuw bestel binnentreden, één waar allen trots op kunnen zijn.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya in China gegeven sinds het aprilnummer van Share International?
A. Hij heeft nog eens vier interviews in China gegeven, voor een totaal van 19 interviews in China (en 154 interviews in totaal tot nu toe).

V. Ervaren sommige kijkers die Maitreya zien een direct gevoel van liefde naar Hem?
A. Ja.

V. 1) Zijn er veel mensen die intuïtief weten dat degene die zij op hun scherm zien een geestelijk wezen is? 2) Zien sommigen hem als de langverwachte Leraar? Gebeurt dit steeds vaker?
A. 1) Ja. 2) Niet per se.

V. Zal Maitreya ook naar Spanje komen voor een tv-interview, net zoals Hij in andere landen doet? A. Hij zal in heel Europa en elders gezien en herkend worden.
V. In Zijn artikel ‘Maitreya treedt naar voren’ (Share International, januari/februari 2007) zegt uw Meester: “Maitreya zal zich via de televisie en de radio tot miljoenen mensen richten. Allen zullen de gelegenheid krijgen om in Zijn zegening te delen waarmee elke verschijning gepaard gaat.
1) Wordt deze Zegening elke keer wanneer Maitreya op televisie verschijnt aan het publiek gegeven? 2) Is het te verwachten dat, zeg maar, de helft van de kijkers een soort ‘heiligheid’ in Zijn interviews zal ervaren? 3) Stijgt er inspiratie en hoop op uit de harten van mensen die Zijn interviews zien?
A. 1) Ja. 2) Nee, dat kun je niet in cijfers uitdrukken. 3) Soms.

V. Ik heb het gevoel dat het werk van de groepen in de hele wereld (die het publiek over Maitreya’s verschijning en het werk van Transmissie-meditatie informeren) kort geleden een nieuwe fase ingegaan is. Het voelt alsof er nu een beroep op ons wordt gedaan om ‘volwassen’ en ‘professioneel’ op te treden, ‘verantwoordelijker’ en met meer bereidheid om ons met het publiek in te laten. Ik weet dat we dit hiervoor ook al deden, maar het is net alsof het allemaal wat versterkt wordt qua intensiteit en kwaliteit. Wat denkt u?
A. Dat zou je kunnen verwachten.

V. De Meester Jezus en Maitreya lijken de afgelopen tijd veel vaker gebruik te maken van een ‘woordvoerder’ wanneer ze mensen een ervaring geven.
1) Komt dit omdat de aanwezigheid en energie van de Meester Jezus en Maitreya elders vereist is? Of is het om de woordvoerders te trainen en hen op hun werk in de nabije toekomst voor te bereiden? Of beide? 2) Zijn woordvoerders per definitie ook discipelen?
A. 1) Beide. 2) Op enig niveau wel, ja.

V. De onderhandelingen tussen Iran en zes andere landen om het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran in te perken in ruil voor het opheffen van de internationale sancties waren zo lastig dat ze in de dagen voor het bereiken van een voorlopig akkoord op 2 april 2015 verscheidene keren bijna afgebroken werden. Maar toen men op het laatste moment op moeilijkheden stuitte werden er ondanks krappe deadlines toch creatieve oplossingen voor de obstakels gevonden, aldus de onderhandelaars na afloop. Hielp Maitreya de onderhandelaars, direct of indirect, om met succes tot een overeenkomst te kunnen komen?
A. Ja, zowel direct als indirect.

V. Zal Pasen in de toekomst een groot spiritueel feest worden? Kan het zijn dat het een feest wordt dat gevierd zal worden door mensen in Oost en West?
A. Ja.

Mensen en hun stralen
Volgens de Meester DK is een straal “slechts de naam voor een bepaalde kracht of energiesoort, waarbij de nadruk ligt op de hoedanigheid die door deze kracht wordt uitgedrukt”. Ten behoeve van de bestudering en het begrip van de stralen heeft de Meester van Benjamin Creme in de loop der jaren de stralenstructuur (en de inwijdingsgraad) van bekende figuren verstrekt – om redenen van privacy echter nooit van levende mensen. De cijfers staan respectievelijk voor de straal van de ziel (Z), gevolgd door de hoofdstraal (en sub-straal) van de persoonlijkheid (P), het mentaal lichaam (M), het astraal/emotioneel lichaam (A) en het fysieke lichaam (F), en ten slotte de inwijdingsgraad (IG). Zie voor nadere informatie de Alice Bailey-leringen (uitg. Synthese), de boeken van Benjamin Creme en eerdere nummers van Share International.

Recent verstrekte stralenstructuren:
Andre Philippus Brink (1935-2015), Zuid-Afrikaans anti-apartheidsactivist en romanschrijver Z: 4; P: 3 (7); M: 4 (6); A: 6 (4); F: 3(7). IG: 1,7.

Leon Brittan (1939-2015), Brits politicus en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Z: 2; P: 4 (6); M: 3 (7); A: 6 (2); F: 1 (3). IG: 1,37.

Mario Cuomo (1932-2015), Amerikaans politicus, ex-gouverneur van de staat New York
Z: 5; P: 5 (7); M: 3 (6); A: 4 (6); F: 3 (7).IG: 1,4.

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (1924-2015), koning van Saudi-Arabië Z: 5; P: 3 (6); M: 3 (6); A: 6 (4); F: 1 (3). IG: 1,37

Richard von Weizsäcker (1920-2015), Duits politicus, voormalig president van (West-) Duitsland Z: 1; P: 5 (7); M: 3 (6); A: 2 (4); F: 3 (7). IG: 1,7.

Lee Kuan Yew (1923-2015), grondlegger en eerste minister-president van Singapore
Z: 3; P: 1 (7); M: 3 (7); A: 4 (6); F: 3 (7). IG: 1,4

Visioen van een ruiter
Rond 1991, toen ik klein was, nog maar een kind, zag ik thuis in Fortaleza aan de avondhemel een visioen. Mijn moeder, tante en ik zaten TV te kijken toen ik plotseling een diepe stem hoorde die tegen me zei: “Kom kijken”. Hij herhaalde dit drie keer. Het regende. Toen ik de deur opende en naar de lucht keek, zag ik een man die op een wit paard reed en een zwaard vasthield. Hij liet zijn paard steigeren en hief zijn zwaard op ten groet of als overwinningsteken. Toen reed hij weg op de wolken. En de Ruiter, het zwaard en het paard waren glanzend wit. Ik begrijp nog steeds niet wat het betekent. Ik zei tegen mijn moeder en tante:“Kijk! Een wit paard in de lucht!” Maar zij zagen niets. Ik hield vol en hield vol, maar zij zagen niets, alleen ik zag het. Toen ik naar buiten ging om een ijsje te kopen, keek ik op naar de bewolkte lucht en zag een wit verlicht gat in de lucht. Ik weet niet of de Ruiter tegen mij was of voor mij. Kunt u uitleggen wat dit betekent?
A.M.G., Brazilië.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een visioen van Maitreya als Kalki Avatar was, de Ruiter op het Witte Paard.

Twee brieven van dezelfde persoon

Wijze woorden 1)
Ik werk in een heel drukke buurtwinkel in de omgeving van Atlanta. Het was de hele ochtend druk geweest, maar nu werd het wat rustiger, toen een oudere man met een donkere huidskleur schijnbaar uit het niets aan de toonbank kwam. Hij droeg een honkbalpet, een flanellen overhemd, spijkerbroek en vieze werklaarzen. Hij had een kleine kop koffie in zijn linkerhand en met zijn rechterhand sloeg hij het geld zo hard op de toonbank dat het me een beetje deed opschrikken, maar niemand anders leek het te horen. Hij gaf me een zeer ernstige blik terwijl hij direct oogcontact maakte. Hij zei met een heel harde serieuze stem: “Vrede! Begint altijd van binnen!! Ik zie je morgen weer! Een prettige dag!” Daarna liep hij doelbewust de winkel uit. Was deze man Maitreya of een van de Meesters? Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was. Kerstwensen 2) Een paar kerstmissen geleden kwam mijn moeder mij en mijn gezin bezoeken. Ze was een beetje terneergeslagen en bleef er maar over praten dat mensen niet meer zo beleefd zijn als vroeger en dat mensen niet eens meer groeten. Later gingen we naar de film. We gingen de lift in van het parkeerdek naar het theater. Toen we de lift ingingen, kwam een oudere dame met een donkere huidskleur, helemaal in het paars gekleed ook de lift in. Ze lachte naar ons allemaal maar ik merkte dat ik de enige was die teruglachte. Juist toen keek ze naar mijn moeder en zei alsof het een vraag was:“Hallo?” Toen zeiden mijn moeder en gezin ook hallo en lachten. Mijn moeder zei iets van dat ze haar paarse kleren mooi vond, maar dat ze voor zichzelf vond dat ze te oud was om zoiets paars te dragen. De vrouw leunde gekscherend achterover alsof ze verrast was door het commentaar. Ze vroeg: “Nou, hoe oud denkt u dat ik ben?” Mijn moeder zei iets van 50 jaar. Juist toen boog de dame zich zeer dicht naar mijn moeder toe alsof ze haar zou gaan omhelzen. Ze fluisterde: “Ik ben zoveel ouder dan 50.” Precies toen lachte ze en gaf me een knipoog. Ze zei dat ze 77 was. Toen zei ze tegen mijn moeder dat leeftijd alleen in je hoofd zit. Je bent slechts zo oud als je je voelt. Zij en mijn moeder spraken nog even met elkaar. Ze lachte en wenst ons allen een gelukkige kerst. Was deze vrouw Maitreya of een andere Meester?
G.W., Georgia (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerster was voor de Meester Jezus.

Extra bijzonder
Op 5 februari 2015 was ik om 15.00 uur op het hoofdstation van Zürich. Bij het ontmoetingspunt stond een uitzonderlijke persoon in prachtige kleren. Mijn eerste gedachte was: is dit een heel rijke persoon of een politicus? Mijn tweede gedachte was: ik wil niet bij deze persoon weggaan, hij ziet er heel interessant uit. Was dit een Meester of misschien Heer Maitreya zelf? Die dag was voor mij een bijzondere dag omdat ik voor de eerste keer Maitreya’s water, Aqua Nordenau, aan mijn moeder heb gegeven.
N.M., Zwitserland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Huisvestingskwestie
Het was op een avond in de winter en het stortregende. Toen ik de hoek omsloeg liep er een man in mijn richting. Ik liep naar de etalage van een makelaardij en bleef daar staan. Plotseling vroeg de stem van die man of ik op zoek was naar een huis. Ik werd echt bang aangezien ik dacht dat ik alleen was. Hij had kristalheldere blauwe ogen en ging door met me te vragen naar mijn mening over huisvesting en had ik een huis? Vond ik dat iedereen een huis zou moeten hebben? Was dit Aartsengel Michael? Ik heb me sinds die avond afgevraagd wie hij was?
K. C., Wellington (Nieuw-Zeeland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Bekende bezoeker
Onlangs veranderden we het Informatiecentrum in Amsterdam in een ‘filmstudio’ om een paneldiscussie tussen een interviewer en drie panelleden te filmen. Door middel van de uitwisseling van vragen en antwoorden tussen alle vier sprekers presenteerden we de algemene informatie over Maitreya en de Meesters en Hun naar buiten treden en prioriteiten. Van de film (we hadden twee cameramannen en een audiopersoon) hopen we korte programma’s te maken, die we kunnen aanbieden aan lokale en regionale tv-stations. We hopen ook korte tv-advertenties te maken met het materiaal dat op deze manier tot stand is gekomen. Het publiek werd ook uitgenodigd vragen te stellen. Later waren er audio-opnamen van korte ‘vox pop’ interviews met mensen uit het gehoor. Als ze geschikt zijn zullen ze ook op een andere manier voor advertenties gebruikt worden. Later, toen de mensen waren vertrokken, bleven sommigen van de groep in het voorste gedeelte van het Centrum zitten. We zaten daar met uitzicht op de straat toen we een bekende jonge man zagen. Ik herkende hem van een eerder bezoek dat hij in 2013 aan het Centrum bracht. Hij kwam niet binnen maar stond bij de voordeur, pakte gratis informatiemateriaal dat buiten voor het grote voorraam staat en praatte in zichzelf. Toen keek hij ons plotseling recht aan en gaf ons een brede hartelijke glimlach. Net voordat de paneldiscussie zou beginnen, had ik aan hem gedacht en betreurd dat ik hem niet uitgenodigd had, omdat hij ons bij zijn eerste bezoek zijn telefoonnummer gegeven had. En nu was hij er en keek ons stralend aan. Wat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus?
F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge man’ een woordvoerder was voor de Meester Jezus.


Opkikker
Vorig jaar hadden mijn man en ik een bijzonder moeilijk jaar, omdat we op alle mogelijke manieren ‘diep moesten gaan’ om kwetsbare familieleden te ondersteunen, aangezien hun veiligheid en welzijn ernstig bedreigd werden vanwege de bezuinigingspolitiek van onze regering. Dit eiste zijn tol van onze gezondheid en maakte het moeilijk om steeds positief te blijven met betrekking tot het werk om het publiek met onze informatie over Maitreya te bereiken. In oktober 2014 bereikten we een dieptepunt, dus zond ik een roep voor een teken uit. Toen ik een dag of twee later, 28 oktober, verdrietig uit het raam staarde, zag ik het zeer intens stralende lichtpatroon op het huis van een buurman. Het was verbluffend mooi, omdat het zonlicht die morgen stralend was. Het was echt een opkikker voor ons beiden: net wat we in die kritieke tijd nodig hadden. Ik heb 45 jaar in dit huis gewoond en dit schouwspel hier nooit eerder gezien. Was het een teken, een boodschap van hoop voor ons?
P.W., Milton Keynes (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stralende lichtpatroon door Maitreya gemanifesteerd werd, in samenwerking met de Ruimtebroeders. Het werd gegeven als een teken van bemoediging.

Goede beslissing
Op 17 januari 2015 was ik op weg naar Walmart voor mijn zaterdagse boodschappen. Ik zag een dakloze man die tegen de pilaar voor het pand zat, en zwaaide en lachte naar de mensen die langs kwamen. Hij praatte tegen ieder van hen en zei: “Goedemorgen” met de breedste lach die ik in lange tijd op iemands gezicht heb gezien. Iedereen negeerde hem. Toen ik langs liep zei ik daarom: “Hallo, hoe gaat het met u?” en lachte naar hem terug. Ik ging naar het toilet en bedacht me dat ik terug moest gaan om te zien of ik iets te eten voor hem kon halen. Maar ik schudde mijn hoofd en duwde mijn karretje naar de groentenafdeling. Het gevoel van ga nu even kijken of hij wat eten nodig heeft, bleef knagen. Ik ging richting de ingang en stopte, opnieuw het gevoel van me afschuddend. Ik ging terug naar mijn karretje en dacht, ‘Dit is je kans om iets aardigs voor iemand te doen, wat geeft het om hem te vragen of ik iets te eten voor hem zou kunnen halen.’ Ik liep rechtstreeks naar buiten, keek hem aan en vroeg: “Kan ik iets te eten voor u halen?” Weer lachte hij met die enorme lach op zijn gezicht, die heel weinig tanden onthulde, maar met nog steeds de vriendelijkste glimlach. (Iedereen keek mij aan alsof ik gek was dat ik met hem sprak.) Hij zei: “Nee, dank je”. Een man had net voor hem een ‘bar-b-que’ sandwich en een banaan gekocht. Terwijl hij in een boekentas greep haalde hij de sandwich en de banaan eruit en liet zien dat hij trots was dat hij ze had. Hij zei: “Weet je, ik heb net mijn laatste 5 dollar bij de McDonald’s uitgegeven en ik zou wat geld kunnen gebruiken zodat ik vanavond een hotelkamer kan krijgen.” Ik zei: “Laat me eens kijken hoeveel ik heb.” Bij de autowasserette had de dienstdoende man me net 5 biljetten van 1 dollar wisselgeld gegeven. Dus ik vroeg hem: “Zijn een paar dollars genoeg?” Hij zei: “Alles wat je kunt doen, is geweldig.” Ik overhandigde hem een paar dollars en wenste hem een goede dag. Toen ik de winkel weer inliep, zei hij: “God zegene je”. Hij zat nog steeds tegen die pilaar geleund toen ik de winkel verliet. Hij riep nog eens naar me en lachte en zwaaide me goedendag. Ik zei: “Tot ziens” en lachte gelijk terug naar hem. Was hij een gewone man?
L.H., Brandon (Florida, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus was.


Gelaat van Jezus op boomstam
Op zaterdag 3 januari 2015 verscheen tijdens de bosbranden in Sampson in de staat Zuid-Australië, die hoofdzakelijk de Adelaide Hills en de buitenwijken van Adelaide troffen, het gelaat van Jezus op de brandende stam van een gomboom. Plaatselijk inwoonster Roxanne bestreed het vuur dat het huis van haar en van haar partner Michel in Cudlee Creek bedreigde. Michel is piloot en vloog op dat ogenblik een surveillancevliegtuig dat blusvliegtuigen boven een andere bosbrand in westelijk Australië begeleidde. Ondanks de intense hitte en rook slaagde Roxanne erin een foto van het gelaat op de boom te nemen. Drie weken later, nu het huis gered is, denkt ze nog steeds dat het gelaat verbazingwekkend is, net als ieder ander die het ziet. Ze is echter niet religieus en geeft geen betekenis aan het gelaat en wijst iedere suggestie van de hand dat goddelijke tussenkomst enige rol speelde bij haar overleving of het feit dat het huis gespaard is gebleven. Haar partner Michel is het ermee eens. “Roxanne redde het huis,” zei hij. “Jezus kwam alleen om te kijken.” (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het gelaat van Jezus door de Meester Jezus werd gecreëerd.)


Lichtformaties nabij Yodoyabashi (Osaka, Japan).
In november 2014 ingezonden door F.M.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ze gecreëerd werden door Maitreya en de Ruimtebroeders.)

Radiogolven uit de ruimte stellen wetenschappers voor raadsel
Wetenschappers kunnen geen verklaring vinden voor periodieke salvo’s van radiogolven (pulsen) die uit de ruimte komen. Ze volgen een mathematisch patroon en worden sinds 2001 gehoord. Pulsen duren slechts een paar milliseconden en komen vrij met de hoeveelheid energie die de zon in een maand vrijgeeft. Er zijn er tot dusver tien ontdekt, het meest recent in 2014 door een telescoop in Australië. De pulsen vormen een patroon dat niet overeenkomt met wat tegenwoordig van kosmische fysica bekend is. Om te berekenen van hoe ver de pulsen zijn gekomen, gebruiken astronomen zogenoemde dispersiemetingen. Michael Hippke van het Instituut voor gegevensanalyse in Duitsland en John Learned van de Universiteit van Hawaï ontdekten dat alle 10 dispersiemetingen van de tien pulsen veelvouden zijn van een enkelvoudig getal: 187,5. Zij zeggen dat er een kans van 5 op 10.000 is dat dit patroon toeval is. “Als het patroon echt is,” zegt Learned, “is het bijzonder moeilijk het te verklaren.” Als er geen natuurlijke verklaring voor deze pulsen wordt gevonden, zo concludeert de thesis, dan moet “een kunstmatige bron (menselijk of niet-menselijk) overwogen worden”. Als hun analyse wordt bevestigd, zegt Hippke, “zal dit óf nieuwe natuurwetenschap zijn, zoals een nieuw soort pulsar [neutronenster] of uiteindelijk, als we al het andere kunnen uitsluiten, een buitenaards wezen.”
(Bron: newscientist.com) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de radiogolven van Ruimtebroeders op Mars komen, de planeet die het dichtst bij ons ligt.)


Vibhuti (heilige as) en amrit (donkere honingachtige nectar) gemanifesteerd in een huis in Edmonton (Canada).
Foto genomen door T.L.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Sai Baba deze wonderen manifesteerde.)


In een badkamerraam van een gebouw in Nelson (South Island, Nieuw-Zeeland) dat verbouwd is tot een praktijk voor osteopathie is een kruis van licht verschenen. Foto gemaakt door B.C. op 10 april 2015 om 13.30 uur.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het kruis van licht gemanifesteerd is door de Meester Jezus.)


Lima, Peru — Tijdens het filmen van een documentaire voor Latina TV in de wijk Miraflores van Lima in februari 2015 werd een violetkleurige ufo waargenomen die twee uur lang in de lucht zweefde. Het verschijnsel heeft de aandacht getrokken van ufologen over de hele wereld. De waarneming vond op 10 februari 2015 om half 11 ’s ochtends plaats. Behalve de filmploeg namen veel mensen uit de omgeving het voorwerp op met de camera van hun mobiele telefoon.
(Bronnen: Latina TV, Peru; La Vanguardia0, Spanje)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Geheimzinnige stem leidt politie naar opgesloten baby
Toen politieagenten in de staat Utah (VS) op 8 maart 2015 een over de kop geslagen auto in de rivier Spanish Fork aantroffen, hoorden ze iemand binnen de wagen om hulp vragen. Toen ze het voertuig op z’n kant draaiden ontdekten ze dat er niemand in zat die kon spreken. “De enige mensen waren de dode moeder en de baby,” aldus agent Bryan Dewitt. “We weten niet precies waar de stem vandaan kwam,” vertelde een andere agent Jared Warner. Politieagenten en plaatselijke brandweerlieden slaagden erin de 18 maanden oude Lily Groesbeck te redden. Haar moeder was bij de crash omgekomen. “We zaten op de auto toen een stem duidelijk zei: ‘Help me, help me,’” zei Dewitt. Agent Tyler Beddoes voegde eraan toe: “We hoorden het niet alleen in ons hoofd. Voor mij was het zo klaar als een klontje, want ik herinner me dat ik een stem hoorde. Ik denk dat het Dewitt was die antwoordde: ‘We doen ons best. We doen ons best om erin te komen.’ Hoe verklaar je dat? Ik weet het niet,” zei hij, en merkte op dat de stem niet klonk als de stem van een kind. “Het was een positieve aanmoediging voor ieder van ons omdat ik denk dat het ons aanzette om er wat langer en harder tegenaan te gaan. Ik denk dat niemand van ons die dag van plan was een auto te kantelen. We weten dat er andere hulp was, om ons daar te krijgen waar we nodig waren.”
(Bron: ksl.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de stem door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)


Maitreya’s ‘ster’
Op 14 maart 2015 om 18.45 uur werd door T.W. boven Samnanger (Noorwegen) een video-opname gemaakt die een helder voorwerp laat zien dat snel van kleur verandert en zich voortbeweegt.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)


Japan — Op 3 november 2014 werden waarnemingen gemeld van een sprankelend licht dat door de lucht schoot. Deskundigen zeiden dat het waarschijnlijk een vuurbalmeteoriet was, maar een op afstand bediende camera bij de luchthaven Fukuoka legde een voorwerp vast dat een sterk groen licht uitstraalde, terwijl een andere camera bij de haven van Hakata een bleek oranje licht toonde. (Bron: BBC News, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het niet een meteoriet was maar een ruimtevaartuig van Venus.)

Vreugde (2)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Vreugde’, afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt), en uit boeken van Benjamin Creme. Vreugde (1) werd in Share International december 2007 gepubliceerd.

Zie en hoor de aanzwellende stem van de volkeren van de wereld, terwijl zowel hoop als vreugde in hun hart ontspringt. Dan zullen jullie weten dat het wiel is gewenteld. Dat het leed van armoede en onrechtvaardigheid verdwijnt. Dat de godslastering van oorlog voor altijd verworpen wordt. Dat de Wet van Liefde haar rechtmatige plaats heeft gevonden in het hart van mannen en vrouwen waar dan ook in deze, onze wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Ik kom jullie nogmaals vertellen dat het pad naar God waarlijk eenvoudig is. Mijn weg, de Weg van Liefde, zet de kortste route uit. Het pad van Terugkeer is het Pad van Vreugde. Ken deze vreugde en keer terug tot God. Mijn Boodschap is eenvoudig. Neem dat wat ik schenk in je op. Breng het in vreugde aan jullie broeders, en vind jezelf in de schoot van God (Maitreya, Boodschap nr.139)

Niemand kan ondergaan wat we op Verklaringsdag zullen ervaren zonder op een of andere manier te veranderen. De veranderingen in ons besef van het leven zullen zo diepgaand zijn dat de emoties die dat oproept wekenlang zullen aanhouden. De Meester heeft gezegd: “De mensheid zal enige tijd op kousenvoeten lopen.” Dan dringt de realiteit zich weer aan ons op. De problemen zullen er nog steeds zijn. We zullen nog steeds de pijn en het lijden hebben van de miljoenen mensen die van honger omkomen. We zullen nog steeds het milieu hebben om een oplossing voor te vinden – hoe we de wereld gaan verlossen van de opwarming van de aarde en de planeet moeten behoeden voor verwoesting. De wereldproblemen zullen zich weer aandienen in het denken van miljoenen mensen.

Maar miljoenen mensen zullen herboren zijn in het besef van zichzelf als mens en voor het eerst in hun leven voelen dat ze meetellen. Ze zullen een buitengewone geestelijke ervaring hebben ondergaan die hen zal zuiveren. De Meester heeft gezegd: “Ieder voor zich (…) zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf.” De mensen zullen weer als kinderen zijn. We zullen de wereld zien alsof we weer kinderen zijn, met een gevoel van genade, vreugde, verwondering en eenvoudige aanvaarding, alles op vertrouwen aannemen. Het gevoel van vertrouwen zal voor het eerst in duizenden jaren weer in de mensheid groeien. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

In deze tijd, Mijn vrienden, hebben jullie een unieke gelegenheid om te dienen. Jullie zijn de ontvangers van een boodschap van Hoop, van een verkondiging van de Waarheid, en op jullie oordeel berust jullie toekomst. Jullie kunnen het pad nemen dat leidt tot onvruchtbare inertie – dat is je recht. Maar, Mijn vrienden, waarom zouden jullie een gelegenheid verspelen om je broeders en Mij op uiterst krachtige wijze te dienen? Maak het feit van Mijn Aanwezigheid onder de mensen bekend en zie in de ogen van je broeders het Licht van Vreugde ontwaken. Laat ook hen delen in deze manifestatie van Hoop en Belofte voor de wereld, en neem je plaats in aan Mijn zijde. (Maitreya, Boodschap nr.68)

Weldra zal er een grote verandering plaatsvinden in onze benadering van het leven. Uit de chaos van de huidige tijd zal een nieuw begrip ontstaan van de betekenis achter ons bestaan en al het mogelijke zal worden gedaan om ons besef van die betekenis uit te drukken in ons dagelijks leven. Dit zal leiden tot een volledige transformatie van de samenleving: een nieuwe sprankeling zal onze verhoudingen en instellingen kenmerken; een nieuwe vrijheid en gevoel van vreugde zal de tegenwoordige angst vervangen. Maar bovenal zal de mensheid gaan beseffen dat leven een kunst is, gebaseerd op bepaalde wetten, en dat een juiste uitdrukking daarvan de functie van de intuïtie vereist. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

Maitreya is niet gekomen om een nieuwe religie te stichten. Hij is een leraar, een gids en raadsman voor de hele mensheid, ongeacht religieuze overtuiging. Hij zal ons laten zien hoe we het beginsel van liefde kunnen toepassen in al onze relaties – of het nu op economisch, politiek, opvoedkundig, cultureel of sociaal gebied is. Hij zal ons de weg wijzen naar de herkenning van onze eigen goddelijkheid en onze ware identiteit als zielen. Het geestelijke begrip en de scheppende kracht die hieruit volgen zullen nieuwe levendigheid, harmonie en vreugde voortbrengen. We zullen het beginsel van samendelen leren toepassen en een diepgaand begrip opdoen van de eenheid van al het leven, groot en klein. (Benjamin Creme, Leringen van de Oude Wijsheid)

Velen voelen aan dat Ik er ben, maar spreken niet. Waarom zou je deze kennis voor je houden, terwijl jullie broeders roepen om licht, om wijsheid en hulp? Laat ook hen delen in de vreugde van de Belofte die Ik breng. Zeg hun, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat Maitreya is gekomen; dat de Heer der Liefde er is; dat de Mensenzoon weer rondgaat onder Zijn broeders. Zeg hun dat Mijn gezicht spoedig zal worden gezien, Mijn woorden zullen worden gehoord; en in dat zien en horen zullen zij beproefd en gekend worden. (Maitreya, Boodschap nr.17)

Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar wier liefde manifest is. Wij zullen jullie het geheim van liefde leren. In vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden voor de Wachter bij de Poort. Alle verandering wordt voorafgegaan door spanning, en spanningen zorgen voor angst. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat wordt aangevuurd door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen de Ordening van Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van verandering’)

Spoedig zal Mijn Lering onder jullie broeders beginnen en, weerklinkend door de wereld, een Nieuwe Tijd inluiden. Mijn Belofte staat: Ik zal allen voor de Troon van God brengen, die Mij kunnen volgen in het Hogere Licht dat Ik breng. Mogen jullie horen bij degenen die deze vreugde zullen kennen. (Maitreya, Boodschap nr.35)

De mensheid staat nu op de drempel van een volkomen nieuwe ervaring waarin elke mondiale beslissing en daad zichtbaar opbouwend zal zijn, ter koestering en heiliging van het leven, en ter versterking van de banden van Broederschap die zij tot dan toe veronachtzaamd en bijna vergeten hadden. In blijdschap zullen de mensen nu samenwerken voor het Algemeen Welzijn, terwijl ze de haat en het wantrouwen van het verleden definitief achter zich hebben gelaten. Zo zal een nieuwe verwantschap oprijzen als Goede Wil en Respect, als bezielend gist dat hun gevitaliseerde leven doordrenkt. Evenzo zullen, in steeds sterkere mate, liefde en vreugde de harten van mannen en vrouwen overal omarmen en verlichten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wanneer de mensen terugblikken’)

Mijn Komst voorspelt verandering, evenals verdriet over het verlies van de oude structuren. Maar, Mijn vrienden, de oude flessen moeten aan scherven – de nieuwe wijn verdient betere. Mijn vrienden, Mijn broeders, Ik ben nu dicht bij jullie. Ik zie boven en rondom jullie het verlangen naar Liefde en Vreugde. Ik weet dat dit wijdverbreid is onder de mensheid; dit maakt Mijn Terugkeer mogelijk. (Maitreya, Boodschap nr.82)

De mensen zullen zich [op Verklaringsdag] voor het eerst realiseren dat ze tot dan toe niet echt geleefd hebben. Ze hebben nog nooit echt aan de kern geraakt van wat leven eigenlijk is; misschien als kinderen ja, maar nooit met die eenvoudige, directe, spontane ervaring van wat is, wat het leven eigenlijk is op dit moment, zoals een kind dat automatisch, instinctief doet. Alles van dat volle, rijke, totale opgaan in, gericht zijn op, de ononderbroken ervaring van het leven zoals het is, wordt bedekt door spanningen, door “drukte”, door alle zorgen en problemen die ieder volwassen mens in de wereld omringen. Maar weinig mensen kunnen langere tijd de totale vreugde ervaren van de schoonheid van het leven, van het totaal opgaan in die werkelijkheid. Gedurende die tijd, gedurende dat halfuur, of hoe lang het ook duurt, zal de gehele mensheid die vreugde ervaren van werkelijk te leven, zoals in de kindertijd. En van werkelijk leven, niet slechts van het stoffelijk bestaan, of een gevoel van welzijn, van een goede gezondheid, maar een gevoel van volledigheid, verbonden met de werkelijkheid van het leven op al zijn verschillende niveaus. Dat is nieuw en toch zullen de mensen voelen: “Dat is het, en het geldt voor iedereen.” Ze zullen zich met elkaar verbonden voelen, ook al zien ze elkaar niet, omdat ze weten dat iedereen in de wereld dezelfde ervaring ondergaat. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Hij [Maitreya] zal laten zien dat het levenspad, de evolutiereis, zonder falen opwaarts en ook voor eeuwig voorwaarts leidt, en dat het gezamenlijk maken van de reis als broeders en zusters de veiligste weg is die het meest door vreugde wordt verlicht. Zie dan uit naar de tekenen van Maitreya’s binnentreden, maak dit bekend en verhef de hoop van je broeders. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De bundeling van de Krachten van Licht’)

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zullen zien. Maak zo goed mogelijk gebruik van deze korte tijd om je broeders te vertellen van Mijn Aanwezigheid. Er is niets waardevollers wat jullie kunnen doen dan dit. Er rijst hoop, Mijn vrienden. Hoop is in jullie midden. Een nieuw licht daagt in de wereld en de mensheid zal vreugde kennen. (Maitreya, Boodschap nr.112)

 

 

 

 

 

 

De Britse zeilster Ellen MacArthur introduceerde in 2010 het idee van een ‘circulaire economie’, of een gesloten kringloopsysteem. Tijdens haar reis om de wereld in 73 dagen in 2004-2005 was zelfvoorziening van wezenlijk belang. Zij vergeleek het leven op onze planeet met haar trimaran en ze besefte dat er parallellen waren. Onze planeet voorziet in al het noodzakelijke om te leven en toch ontkennen we nog steeds het eenvoudige feit dat het gebruik van grondstoffen beheerst wordt door de wet van verminderde opbrengsten. Ellen bepleit een niet-lineaire economie, ook bekend als het ‘van de wieg tot de wieg’ principe (in het Engels ‘cradle-to-cradle’ ofwel C2C), die een gesloten lus vormt waarin materialen worden hergebruikt. In een gesloten kringloopsysteem brengen fabrieken niets naar de vuilstort en hergebruiken hun producten tot ze op zijn. Dit heeft nog andere voordelen zoals werkgelegenheid, besparing op grondstoffen en het doorlopend recyclen van afval. In de auto-industrie erkent men steeds meer dat het lineaire model van ‘nemen, maken, weggooien’, dat rust op grote hoeveelheden gemakkelijk toegankelijke ruwe materialen en energiebronnen, een onacceptabel hoge ‘CO 2-voetafdruk’ genereert. Zogenoemde ‘efficiëntie’ is het doel, ofwel vermindering van het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstof die voor elke geproduceerde eenheid nodig zijn. Maar ook dan nog zijn deze niet-hernieuwbare hulpbronnen per definitie eindig en leidt dit alleen maar tot uitstel van het onvermijdelijke. Men beseft steeds meer dat het gehele systeem moet veranderen. Autofabrikanten beginnen in hun productieproces elementen van het gesloten kringloopsysteem in te passen en over te nemen. C2C en Ford hebben een ‘Model U’ auto ontworpen met de hulp van adviseurs van McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). MBDC adviseert fabrikanten hoe in productiesystemen principes van C2C toegepast kunnen worden met als doel de economie, ecologie en het eigen actieve vermogen nieuw leven in te blazen. Hun nieuwe op waterstof aangedreven voertuig beschikt over polyesterbekleding, vervaardigd uit een “technische bouwstof”. Het is een afgeleide van chemicaliën die onschadelijk zijn voor mens en milieu, en het materiaal kan tot in het oneindige hergebruikt worden. Het autodak is van een nieuwe “biologische bouwstof” gemaakt, een polymeer afkomstig van graan dat na gebruik gecomposteerd kan worden. Door waterstof aangedreven ‘fuel cell voertuigen’ (brandstofcelvoertuigen of FCV’s) kunnen de afhankelijkheid van olie aanzienlijk verminderen, evenals de schadelijke uitstoot die bijdraagt aan de klimaatverandering. FCV’s rijden op waterstofgas in plaats van olie en hebben geen schadelijke uitstoot. De kosten zijn hoger dan van normale auto’s maar erin investeren zal aanzienlijk bijdragen aan de gezondheid van mensen en milieu. De Mirai (‘toekomst’) FCV van Toyota zal het eerste ‘brandstofcelvoertuig’ zijn dat tegen eind 2015 te koop is. Het hoofd van de afdeling brandstofcelontwikkeling van Toyota, Katsuhiko Hirose zei: “Dit is niet het einde van een ontwikkeling, maar pas het begin.” In het VK heeft de regering ongeveer 15 miljoen euro subsidie toegezegd voor 15 waterstoftankstations. Londen maakt ook deel uit van het HyFIVE project, waarbij 15 grote fabrikanten betrokken zijn, dat in 2015 in zes grote Europese steden 110 brandstofcelauto’s op de weg wil hebben. Op dit moment is het een zeldzame auto, maar het bedrijf stelt dat het er in de komende 10 jaar van de 21e eeuw “tienduizenden” wil produceren.
(Bronnen: ellenmacarthurfoundation .org; fueleconomy.gov/feg; autoexpress .co.uk)

Tijd voor actie
Op 7 maart 2015 vond in het centrum van Londen (VK) de betoging ‘Tijd voor actie tegen klimaatverandering’ plaats, in coördinatie met aanverwante evenementen over de hele wereld. Meer dan 15.000 activisten van alle leeftijden, etniciteiten, religies en nationaliteiten kwamen met vrienden en familie bij elkaar op het plein Lincoln’s Inn Fields; velen zaten aanvankelijk in rijen rustig te mediteren en te bidden voor een goede afloop. De mars, die door de Campagne tegen Klimaatverandering georganiseerd was, eindigde bij het Palace of Westminster met een bijeenkomst waar toespraken werden gehouden. Sprekers benadrukten tijdens de bijeenkomst dat er een verschuiving plaatsvindt van alleen deelnemen aan betogingen en demonstraties naar het zich inzetten voor ondubbelzinnige vreedzame actie op planetair, nationaal en lokaal niveau. Campagnecoördinator Claire Jones zei: “Verandering begint niet bij de politici, het begint bij ons.” De Canadese journalist en auteur Naomi Klein, herhaalde dit in een videoclip: “Hier zijn we, slechts negen maanden voor die cruciale klimaatonderhandelingen in Parijs. We hebben negen maanden de tijd om iets te doen. Negen maanden om de leiders te worden die we nodig hebben. Om van onderaf, van de straten, vanuit de wijken, van de kleinste dorpen tot de grootste steden het voortouw te nemen.” Ze voegde hieraan toe: “Met de anti-frackingbeweging die ongekende overwinningen behaalt, de beweging voor desinvestering die zich wereldwijd verspreidt en dalende olieprijzen die moeilijke winning enorm veel duurder maken, is er nooit een betere tijd geweest om een op rechtvaardigheid gebaseerde overstap van vuile energie te eisen. Fossiele-brandstofreuzen liggen als nooit tevoren onder vuur, samen met politici die al te lang naar hun pijpen hebben gedanst.” Vivienne Westwood, internationaal bekend modeontwerpster, sprak ook per video en stelde voor dat mensen internation0aal met honderdduizenden en zelfs met miljoenen de straat op gaan, zo groot is de dreiging van klimaatverandering.
Een Franse activiste vertelde de menigte dat de Fransen na de VN klimaatbesprekingen in Kopenhagen in 2009 niet geïnteresseerd bleken in wat voor actie ook. Dus begon ze met een paar vrienden en slaagde erin na vele maanden van campagne voeren 1000 mensen naar een bijeenkomst te krijgen. Ze hielden vol en vorig jaar waren er bij de Alpen in Zuid-Frankrijk 70.000 gemotiveerde mensen uit meer dan 50 dorpen en steden in de omgeving aanwezig.
Een spreker van een groene politieke partij vestigde de aandacht op het uitzonderlijk grote aantal borden met verschillende teksten die de deelnemers bij zich hadden, vele ervan zelfgemaakt: afzien van investeren in fossiele brandstoffen, solidariteitsgroepen uit Bangladesh, interreligieuze affiches, veganisme, sociale rechtvaardigheid, racisme, immigratie, feminisme, onderwijs, armoede, werkgelegenheid en milieunetwerken komen allemaal samen in een allesomvattende ‘Actie tegen Klimaatverandering’. Om met de woorden van de campagneorganisatoren te spreken: “Dit is onze tijd en dit is onze planeet, en de macht van het volk is sterker dan de mensen aan de macht.”
De demonstratie werd afgesloten door een 12-jarig schoolmeisje, Laurel, die Kinderen tegen Opwarming van de Aarde vertegenwoordigde en iedereen aanspoorde hun petitie te ondertekenen. (Bronnen: campaigncc.org; timetoact 2015.org; occupylondon.org)

De rechtvaardigheid van de Wet
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 maart 2015)
Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je opvatting, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig. Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden. Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

V. Hoeveel keer is Maitreya nu in China geïnterviewd?
A. Maitreya heeft vier interviews gegeven sinds Hij naar China terugging, dus 15 interviews tot nu toe in China en 150 in totaal.

V. Hoe reageren de Chinese kijkers tot dusver?
A. De respons is wisselend. Hun reactie is afhankelijk van hun levensstandaard en hun verwachtingen.

V. Is Maitreya ook nog steeds in het Midden-Oosten actief?
A. Ja.

V. Is Hij in meer dan één land actief?
A. Ja. Hij werkt in verscheidene landen in het Midden-Oosten.

V. Is Maitreya recent naar Rusland teruggegaan, gezien de instabiele situatie daar?
A. Nee.

V. Geeft Maitreya Zijn interviews in een individueel vraaggesprek of neemt Hij ook deel in paneldiscussies?
A. Beide.

V. 1) Bent u of is uw Meester het eens met de manier waarop Duitsland (en andere EU-landen) Griekenland behandelen? 2) Zou Griekenland schuldenverlichting moeten krijgen? A. 1) Nee. 2) Ja, beslist.

V. Uw informatie is nieuw voor mij. Ik zou graag vragen waarom Maitreya Londen als Zijn Centrum heeft gekozen?

A. In Maitreya’s Missie, deel I, kunt u het antwoord op deze vraag lezen, uit juli 1982 (zie ook de volgende vraag). In aanvulling op dat antwoord: Oorspronkelijk was de keuze tussen Londen en New York. De discipelen in London destijds, vooral op politiek terrein, werden als volwassener beschouwd dan die in New York. Zij hadden een volwassener begrip van de wereldaangelegenheden.

V. Waarom heeft Maitreya Londen gekozen als plaats om naar buiten te treden? (SI, juli ’82) A. Heel wat mensen hebben me dat gevraagd, niet zonder lichte afgunst. Het hangt samen met het voorbereidende werk van de discipelen. Hij wilde dáár komen, waar Zijn discipelen het succesvolst zijn geweest op het terrein van Zijn werk, en dat is grotendeels politiek-economisch van aard. In Groot-Brittannië zijn de discipelen hierbij wat succesvoller geweest dan elders. Dat is Zijn voornaamste reden om naar Londen te komen. Een duidelijker reden is natuurlijk dat Hij vanuit Pakistan vrij gemakkelijk als bezoeker voor een jaar of wat naar Engeland kan komen om onopgemerkt op te gaan in de Pakistaans-Aziatische gemeenschap. Daar is Hij goed in geslaagd.

V. 1) Onderhoudt de Wereldleraar een relatie met de Geest van Waarheid die wordt genoemd in het Evangelie naar Johannes (16:13)? 2) Hoe zal die relatie de boodschap van de Wereldleraar vormen? 3) Is de Wereldleraar van plan om in de nabije toekomst zijn lering te introduceren?
A. 1) Ja. 2) Het is dezelfde boodschap van Liefde. 3) Hij doet dit al.

V. Op welk punt in evolutie is begoocheling het ergst?
A. Tussen de eerste en de tweede inwijding. Om precies te zijn, wanneer het punt in evolutie 1,3 is.

V. 1) Vindt u dat de moderne psychologie heeft bijgedragen aan de evolutie van bewustzijn? 2) Zijn er zinvolle veranderingen mogelijk in de psychologie en de psychotherapie?
A 1) Ja. 2) Ja. Ten eerste moeten psychologen het bestaan van de ziel erkennen en aanvaarden. Zonder die verandering zal de psychologie vast blijven zitten in sleetse begoochelingen. Het is interessant hierbij op te merken wat Cézanne onder meer zei over schilderen: “Beseffen mensen niet dat onderwerpen een ziel hebben?”

Ga zo door!
Op 13 november 2014 rond half zes ’s middags had ik een goed plaatsje uitgezocht buiten het metrostation Lescot in de wijk Châtelet in Parijs, om flyers uit te delen over de terugkeer van Maitreya. Er waren veel mensen en alles ging goed. Een knappe man van in de 30 met een donkere bril, een hoed en een rastakapsel komt naar me toe, met een flyer in zijn hand en knoopt een gesprek aan. Hij zegt dat wat zijn aandacht trok bij het lezen van de flyer het woord ‘Maitreya’ was. Hij vervolgt met me te vertellen dat hij Maitreya kende omdat hij een spirituele opvoeding van zijn ouders heeft gehad, dat hij wist dat hij de Boeddha was die nu terugkeert onder de mensen. Dat Shakyamuni Boeddha zijn terugkeer had aangekondigd en dat de woorden van Shakyamuni Boeddha waar waren. Ik was verrast door zijn woorden. Terwijl hij naar de voorbijgangers kijkt, voegt hij eraan toe: “Mensen hier weten er niet van, niemand weet dat Maitreya terugkeert, het moet hun verteld worden.” Dan gaat hij verder en zegt: “De zwarte krachten doen nog steeds aanvallen, zie je, in sommige landen woedt er oorlog, en hier kunnen mensen niet meer zonder hun mobiel leven.” Het gesprek gaat verder en als ik het onderwerp aansnijd van de redenen achter de terugkeer van Maitreya en zijn prioriteiten, zegt hij: “Ja, ik weet het.” Dan zegt hij met een blik op de flyer: “Hebben jullie ook een radiostation?” Ik leg uit dat we dat hebben. We geven lezingen gebaseerd op de leringen die de terugkeer van Maitreya aankondigen. “Ik weet zeker dat mijn ouders dat ook allemaal moeten hebben,” zegt hij. Terwijl hij op het punt stond weg te gaan zegt hij: “Ga door met waar je mee bezig bent!” waarop hij de trappen afloopt en in het metrostation verdwijnt.
Had ik een gesprek met een van de Meesters?
Isabelle Gonin, Gometz le Châtel (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Broeders op het pad
Op 23 februari 2015 had ik ’s avonds in het donker een ongewone ontmoeting. Ik loop heel vaak door mijn buurt, waar ik al meer dan 30 jaar woon. Het is in een voorstad, heel veilig om er zelfs in het donker te wandelen, maar meestal kom ik in het donker niemand anders tegen die daar loopt. Die avond was het heel koud, dus de kans om een andere wandelaar tegen te komen was nog kleiner.
Ik bevond me in een behoorlijk slecht verlichte straat en liep op de stoep toen ik een gestalte zag die me naderde. Terwijl de persoon dichterbij kwam bleef ik aan de rechterkant van de stoep zodat hij naar zijn rechterkant kon gaan en we elkaar op de stoep konden passeren. Maar toen we dichterbij kwamen leek hij het onduidelijk te maken welke kant hij koos om door te lopen. Toen we heel dicht bij elkaar waren, stapte hij pal voor me zodat ik hem recht in zijn gezicht moest kijken. Het was donker en ik kon zijn gezicht niet zien tot we slechts dertig centimeter van elkaar af waren. Hij was een man met een donkere huidskleur, misschien rond de 40. Hij keek recht in mijn ogen en stak zijn hand uit. Ik deed mijn want uit (het was heel koud) en schudde zijn hand. Hij vroeg hoe het met me ging en ik beantwoordde de begroeting. Mijn conditionering verwachtte dat hij mogelijk om geld zou vragen, maar dat deed hij niet. Hij had een serieuze uitdrukking op zijn gezicht en ik weet zeker dat ik dat ook had. Nadat we handen geschud hadden, zei ik “Een goede nacht” en hij zei iets soortgelijks. Toen liepen we beiden door. Tegen de tijd dat ik er even over nadacht keek ik om, het was te donker om hem te zien.
De rest van mijn wandeling dacht ik na over de ontmoeting. Het gevoel dat ik had toen we samen waren was dat hij een oude vertrouwde vriend was, of een broer. Was dit alleen een vriendelijke voorbijganger of een bijzondere persoon? Onlangs heb ik echt gestudeerd op het boek Maitreya’s Leringen, De Wetten van het Leven.
Ken Gates, Overland Park (Kansas, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Net op tijd
Ik stond op de bus te wachten op een kruispunt met vier rijbanen in iedere richting. De bus gaat maar eens in het uur, maar kwam om de een of andere reden niet op tijd. Ik was 6,5 km van het treinstation af en de stoepen met bijna een meter sneeuw waren nog niet geveegd, dus lopen zou gevaarlijk zijn geweest omdat er geen trottoir was. Ik stond onder druk om de trein te halen en dacht aan liften, iets wat ik niet eerder gedaan had.
f0Ik liep naar een zijweggetje vlakbij en zag een jonge man zijn auto naar de kant rijden om te keren, maar hij zag me niet zwaaien om hem te laten stoppen. Ik was een beetje verlegen met de situatie en dacht hoe ik in ’s hemelsnaam iemand zover zou kunnen krijgen om voor mij te stoppen? Net toen die gedachte zich in mijn denken vormde was er ineens een auto voor me, die stopte terwijl het raampje naar beneden ging. Aan het stuur van het oude type luxe zwarte sedan zat een oudere man met een brede lach op zijn gezicht. Voordat ik dichter bij het raam kwam kreeg ik de indruk dat hij wist wat ik van plan was te vragen. Ik zei: “U komt niet toevallig langs het treinstation?” Hij lachte en knikte met een beetje wilde beweging terwijl hij de deur van het slot deed. Een deel van me aarzelde, maar het andere deel had het gevoel alsof hij er echt voor mij was. Toen ik in de auto stapte, was het eerste wat ik opmerkte dat de stoelen zo comfortabel waren – alsof je op een marshmallow zat! De man zei al lachend: “Leuk je weer te zien.” Ik antwoordde: “Ken ik u?” maar ik zei dat in een reflex en vergat later bijna dat hij dat überhaupt tegen me gezegd had.
Zijn aanwezigheid was aangenaam, joviaal en helemaal niet bedreigend, maar ik ben geconditioneerd om voorzichtig te zijn, zelfs tegenover vriendelijkheid, dus ik was een beetje op mijn hoede. Nadat ik hem uitvoerig bedankt had voor zijn vriendelijkheid me te helpen, praatte ik een beetje nerveus terwijl hij me naar het station reed. In de auto was het een rommel, met open zakken chips en andere snacks, allerlei dingen bedekten de hele achterbank. Ik merkte een onmiskenbaar gebrek aan geur op in de auto. Geen geur van voedsel of chips of autoluchtjes, helemaal niets. Dat leek me een beetje vreemd. Ik keek over mijn schouder en zag een witte Stetson cowboyhoed achter de chauffeursstoel. Het was een heel grote. Hij zei: “Heb je mijn cowboyhoed op de achterbank gezien?” Ik zei ja, en vroeg hem toen waar hij heen ging op zo’n zonnige middag. Hij zei dat hij naar zijn vrienden ging, je weet wel de “alter kakers”. Hij vroeg me of ik Jiddisch kende. Ik zei een beetje en dacht aan mijn stiefvader die bridge speelt met zijn “alter kakers”. Dus ik vroeg of hij bridge speelde, hij antwoordde: “Poker.” Terwijl hij dat zei nam hij een van de vele rode en witte pokermunten die op een rijtje in de asbak op het dashboard lagen en drukte die in mijn hand. Ik keek ernaar terwijl ik probeerde de vele merkwaardige details van dit ritje te verwerken en gaf hem de munt toen terug. Ik merkte ook op dat in de zonneklep bij de chauffeursstoel veel spelden en vreemde dingen gestoken waren. Er was een hoop afleidend “spul” overal om me heen. Uiteindelijk kwamen we bij het station aan en ik vroeg of er een manier was waarop ik hem voor zijn vriendelijkheid kon bedanken. Hij lachte met kleine pretlichtjes in zijn ogen en wees op zijn wang voor een kus, die ik hem meteen bezorgde voor ik uit de auto stapte.
De hele ‘scene’ was zo vreemd, en tegelijkertijd zo zachtaardig en vriendelijk. Het leek echt of de auto precies op het moment verscheen waarop ik wat hulp nodig had. Terwijl ik naar de trein liep dacht ik na over wat er gebeurd was en ik herinnerde me dat we er in Share International aan herinnerd worden dat wanneer we hulp nodig hebben die er altijd voor ons is. Ik was zo dankbaar, of het nu een Meester was die hulp bood of niet.
Mag ik weten wie deze man was?
M. Tihanyi, New York (VS).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Bevestiging
In maart 2014 stond ik in een Wederverschijningsstand in Bethesda (Maryland, VS). ’s Morgens voordat de bezoekers kwamen, werd ik plotseling sterk overvallen door de gedachte dat het goed zou zijn om een kantoor te hebben, een plaats waar mensen de hele dag binnen konden lopen, met boeken en informatie voor hen om door te bladeren, mee te nemen en er over te praten, en ook om lezingen bij te wonen en Transmissie-meditatie te doen, en misschien op enig moment lessen te geven. Een openbaar centrum dat aan dit werk gewijd is met een kleine bibliotheek en verschillende aanverwante activiteiten. Een paar uur later, toen de mensen binnen begonnen te stromen en zich rond onze tafel verzamelden, zag ik een grote donkere man die voorbijkwam zonder te kijken of bij de tafel te stoppen. Hij trok mijn aandacht vanwege zijn lengte en omdat hij een soort adembuis had die aan hem vastzat. Later op die dag toen er geen andere bezoekers bij de tafel waren, liep hij recht op me af zonder naar de spullen op tafel te kijken of ernaar te informeren en vroeg: “Hebt u een kantoor?” Ik was onthutst niet alleen door zijn manier van doen en zijn toon, die ik nogal agressief vond, maar door zijn vragen. Hij bleef herhalen: “Waar is uw kantoor? Hebt u een kantoor?” en ik slaagde erin te zeggen dat we een groep vrijwilligers zijn die dit werk doen en dat we tot dusver geen lokaal kantoor hebben.
Zijn vragen wezen precies naar de gedachte die juist die morgen intens door mijn hoofd bleef gaan. Eigenlijk waren mijn sterkste en duidelijkste gedachten die dag om een lokaal kantoor te hebben en hoe met agressieve mensen te werken. De hele ontmoeting en de kracht van zijn persoonlijkheid en woorden lieten me verbijsterd en gedesoriënteerd achter en het voelde alsof ik energetisch in de maag gestompt was, dus ik bad tot Maitreya’s ‘hand’ om tot mezelf te kunnen komen omdat ik later op de dag een lezing moest geven. Gelukkig ging alles beter dan ik verwachtte.
Was deze man wellicht een boodschapper van enig soort met een (niet zo subtiele) hint?
Sheida Kourangi, Potomac Falls (VA, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)


Oppepper

Op 12 oktober 2014 waren mijn moeder en ik naar het kerkhof van Anderlecht gegaan.
Het was een zonnige en aangename herfstdag. We keerden terug naar huis met de metro van Brussel. Toen we in het metrostel zaten, kwam er recht tegenover ons een heel aangenaam koppel zitten. De man had een vreemde tatoeage. Mijn moeder wou plots graag een foto nemen van de handen van de man. Ik was verbaasd, maar toch moedigde ik haar aan om zijn toestemming te vragen. Ze deed het en hij stemde in. Nog steeds verbaasd zag ik hoe ze de foto nam. Ze was verrassend blij met het resultaat en toonde de foto aan de man. Allebei glimlachten ze heel spontaan. Toen we het metrostel verlieten, stond de man ook op en ik zag duidelijk zijn vriendelijke en sympathieke gezicht. Eenmaal buiten keek ik nieuwsgierig naar de foto en tot mijn grote verbazing zag ik het woord ‘hope’ (“hoop”) op zijn vingers staan.
Waren deze man en vrouw wellicht Meesters?
Karin Mahieu, Brussel (België).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het koppel woordvoerders waren voor de Meester Jezus.)


Foto’s tonen lichtgedaante in kerk

Op 16 februari 2015 plaatste Victoria Eukine Avalon uit Guadalajara (Mexico) drie foto’s op Facebook die een lichtgevende vrouwengedaante laten zien, met de volgende informatie: “Deze beelden werden gemaakt in Monterrey, in de parochie van Santo Niсo de la Salud, waar het heilig sacrament tentoongesteld was. Iemand die in de kerk was, voelde de drang om een foto van het heilig sacrament te nemen, en zie wat er gebeurde … de Maagd Maria verscheen in de vorm van LICHT.” Op de eerste foto verschijnt Maria naast het sacrament, de tweede foto toont Maria links met haar gezicht naar een roze licht in de vorm van een halve maan en op de derde foto is Maria te zien met de handen gevouwen in gebed. (Bron: Facebook, Victoria Eukine Avalon)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de gedaante van licht een lichtformatie is, gemanifesteerd door de Meester die Maria was.)


Reusachtig voorwerp op NASA-beelden

Een opname van het Zonne- en Heliosferisch Observatorium (SOHO) op 1 maart 2015 laat nabij de zon een structuur of een ruimtevaartuig zien.
Al in 2003 verklaarde de NASA: “Hoewel sommige van deze foto’s van veronderstelde ufo’s er weliswaar tamelijk fascinerend uitzien, blijken ze uiteindelijk na onderzoek door ervaren SOHO-wetenschappers altijd een heel gewone verklaring te hebben. In de afgelopen dagen hebben we zoveel vragen en beweringen gehad, dat we graag de zaak recht willen zetten: We hebben nooit iets gezien wat zelfs maar veronderstelt dat er ufo’s zijn. Meestal zijn beweringen over ufo’s het gevolg van volmaakt natuurlijke onvolkomenheden of verschijnselen in onze voor het publiek toegankelijke gegevens.” Dit werd gevolgd door een lijst van de “meest voorkomende oorzaken voor beweringen over ufo’s”.
Maar de website die het ogenschijnlijke ruimtevaartuig ontdekte, houdt voet bij stuk: “Ondanks de uitleg van de NASA en haar poging om de geloofwaardigheid van de ufo-gemeenschap te beschadigen, is het voorwerp zoals in de opname van de SOHO LASCO C3 van 1/03/2015 … niet versterkt of gemanipuleerd, het houdt geen verband met een zonnegebeurtenis of CME, het is een op zichzelf staand voorwerp, het heeft zelfs een solide structuur dat mij doet denken dat dit voorwerp meer is dan slechts een natuurlijke onvolkomenheid of verschijnsel.” (Bronnen: ufosightingshotspot.nl.blogspot.nl; soho.nascom.nasa.gov)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtig ruimtevaartuig is van Mars.)


Mysterieuze lichten op Ceres

Een ruimtevaartuig van NASA dat naar de ‘dwergplaneet’ Ceres tussen Mars en Jupiter koerste, zond beelden terug waarop op het oppervlakte van Ceres twee heldere lichten te zien zijn die wetenschappers van hun stuk hebben gebracht. De foto’s werden op 19 februari 2015 door het ruimtevaartuig Dawn genomen op een afstand van 40.234 km, terwijl het Ceres naderde. Op 6 maart 2015 arriveerde Dawn in een baan om Ceres en wordt daarmee de eerste aardse missie die een dwergplaneet bezoekt. (Bron: mashable.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten Martiaanse ruimtestations zijn.)


Deva nabij de zon

De LASCO2 camera’s van de NASA hebben een groot voorwerp gefilmd dat zich in een vaste baan naar de zon voortbeweegt. Anders dan de voorgaande reusachtige vormen die door de NASA gefilmd zijn, verschijnt dit voorwerp niet slechts in een kader (de camera’s zijn ingesteld om iedere 12 minuten een foto te nemen) maar werd het op 19 februari 2015 tussen 12.48 en 20.48 uur vijf keer per uur gefilmd. Deze specifieke opname werd op 19 februari om 20.24 uur genomen. (Bron: soho.nascom.nasa.gov)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Deva was.)

Een tijd van vernieuwing
een compilatie
Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Een tijd van vernieuwing’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en de boeken van Benjamin Creme.

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)
Het is Mijn doel om Mijn net tot aan de verste horizon uit te werpen, om allen tot Mij te trekken in wie Mijn licht schijnt, opdat Ik door hen heen kan werken. Deze vangst kan ook jullie omvatten, Mijn vrienden, want Ik heb allen nodig die met Mij het verlangen delen om de wereld te dienen. Neem de taak van hulp op je en deel Mijn last. Deel met Mij, Mijn vrienden, in een groots werk – niets minder dan de transformatie van deze wereld. (Maitreya, Boodschap nr.70)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Overal ter wereld zijn de landen van deze nieuwe energie doortrokken en steeds meer mensen reageren erop, worden zich meer bewust, vinden een nieuwe manier van leven en worden vrij. Wanneer de energie van evenwicht een rol gaat spelen, is niets immuun voor de veranderingen die dan optreden. Al deze veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden, scheppen bewustzijn en de mensen gaan zeggen, dat het nu welletjes is. Ze hebben het recht om vrij te zijn en van het leven te genieten. Ze willen niet langer geconditioneerd worden door politiek, religie of commercialisering. Het zijn de jongere generaties die de effecten van deze nieuwe energie ervaren en dit geeft hun de kracht om de oude systemen te veranderen die de mensen gevangen hebben gehouden. Tegenwoordig wordt de stem van het realisme gehoord onder de jongeren, die vrij zijn van ideologie, filosofie en theorie. Zij zijn realistisch over het leven en nemen het zoa31505ls het komt. (Maitreya’s naaste medewerker, Maitreya’s Missie, dl. II)

Wanneer de Grote Heer zijn gelaat toont, zullen de mensen weten dat de tijd voor verandering gekomen is: de tijd om dingen goed te maken, om oude wonden te helen, om het verleden recht te zetten, om de lamp van de toekomst te ontsteken, om de deur voor het kwaad te sluiten, om de structuren te reinigen en te zuiveren, om moedig het nieuwe te verwelkomen, om onbekende paden te betreden. Zij zullen weten dat zij zich niet kunnen afwenden van de toekomst, een toekomst die aan hen de betekenis zal ontsluieren van hun bestaan en van de aard en het doel van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Leven’)
Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Het samendelen van de mondiale hulpbronnen zal de wereld haar gezond verstand teruggeven. Het zal het leven voor de meeste mensen gelukkiger maken. Sommige mensen zullen in het begin een verlies voelen door een vereenvoudiging van het bestaan en een verlies van ‘keuzemogelijkheden’, maar we zullen – onder invloed van de Meesters en de buitengewone geestelijke en mentale transformatie en door het verdwijnen van spanningen als gevolg van samendelen – een wereld scheppen waarin mensen het leven beter zullen waarderen en er meer van zullen genieten. Elke dag zullen de media informatie uitzenden over de voortgang van het samen-delen en welke uitwerking het heeft. De hele wereld zal erbij betrokken worden. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Vele malen hebben jullie Mij horen zeggen dat Mijn komst verandering inhoudt. De grootste verandering zal met name plaatsvinden in het hart en het denken van de mensen, want Mijn Terugkeer in jullie midden is een teken dat de mens gereed is om nieuw leven te ontvangen. Dat Nieuwe Leven voor de mens breng Ik in overvloed. Op alle gebieden zal dit Leven uitstromen, het hart, de ziel en het lichaam van de mens bereiken, en hem nader brengen tot de Bron van het Leven zelf. (Maitreya, Boodschap nr.42)

Vanzelfsprekend zijn er vele handen nodig voor de schepping van de nieuwe maatschappij. Vele taken moeten worden verricht. Vele aanpassingen moeten plaatsvinden. Allen die willen dienen, zullen de oproep tot dienstbaarheid in hun hart horen weerklinken en vanuit het hart zullen zij reageren. De eenstemmige roep om rechtvaardigheid en samendelen van de volkeren van alle landen zal een aanroeping vormen waaraan niets kan weerstaan. Zo zal de wereld getransformeerd worden. Zo zullen geleidelijk de nieuwe vormen geschapen worden, de verhoudingen gesmeed, en zal een nieuw en gelukkiger tijdperk voor het mensdom aanbreken, onder leiding van de Christus en de Meesters. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Veel wat geliefd is moet verdwijnen. Houd niet vast aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. (Maitreya, Boodschap nr.74)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)
Als een heel eenvoudig man verkeer ik nu onder jullie, onderwijs ik Mijn vrienden en broeders onderweg, terwijl Ik Mijn Giften van Liefde, Wijsheid en Vreugde aan hen uitdeel en hen om Mij heen verzamel als broeders in het werk. Ook jullie, Mijn dierbare vrienden, kunnen ervan verzekerd zijn dat je werk voor Mij en voor je broeders zeer welkom is. Ik heb jullie allen nodig, allen die de last van dienstbaarheid aan de wereld op zich willen nemen, om deze stralende wereld opnieuw op te bouwen uit de chaos van het verleden. (Maitreya, Boodschap nr.66)

We moeten begrijpen dat de dood alleen maar de dood is van het stoffelijke en dat kan hernieuwd worden. We zijn allen duizenden keren in fysieke vorm geïncarneerd, voordat we op het punt aanbelandden waar we nu zijn en we zullen er nog vele meemaken alvorens we meesters worden. Het proces is onvermijdelijk, hoe lang we er ook over doen. Zo ook wordt elke nieuwe beschaving gebouwd op de ruïnen van de voorgaande. Oude vormen raken gekristalliseerd, verstoken van hun energie, en gaan onvermijdelijk dood. Elk nieuw tijdperk brengt nieuwe energieën met zich mee die nieuwe vormen nodig hebben waardoor ze zich kunnen uitdrukken. De mensheid reageert op de nieuwe energieën en ideeën en herschept, tijdperk na tijdperk, haar cultuur en beschaving. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)
Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, Boodschap nr.130)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen; alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen; in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

Hij [Maitreya] zal wijzen op de noden van de wereld: het feit dat miljoenen mensen van honger omkomen, “een godslastering onder de mensen” zoals de Meester het noemt. Hij zal laten zien dat dat probleem de eerste prioriteit is voor een herboren en opbloeiende mensheid. Hij zal laten zien dat als we niets doen aan het probleem van honger en verhongering te midden van overvloed, we nooit één stap verder zullen komen in het tonen van de goddelijkheid waarvan Maitreya de mensen, misschien voor de eerste keer, een besef geeft. Terwijl we Hem horen, zullen we voelen dat we goddelijk zijn. We zullen weten dat we iets heel anders zijn dan we dachten. We zullen ons het gevoel uit onze kindertijd herinneren. De Meester zegt het zo prachtig: “Ieder voor zich, in plechtige afzondering, zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf.” (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme (april 1985)
Er zijn vele wegen naar de toekomst. Vele mogelijkheden wachten de onderzoekende geest van de mens. Talrijke taken liggen klaar voor hen die een toekomst willen scheppen die de mens waardig is. Talrijk zijn de experimenten door middel waarvan de mensen kunnen ontdekken welke methoden hun het beste passen. Ook zullen, voor het eerst in talloze millennia, de oudere leden van de Geestelijke Hiërarchie beschikbaar zijn voor raad en leiding. Op deze wijze kunnen de mensen worden behoed voor veel smart en jaren van verspilde moeite. Eerst zal de vooruitgang wellicht traag zijn, maar geleidelijk zal de stuwkracht toenemen, totdat in een crescendo van ontdekkingen een nieuwe wereld van betekenis zal opengaan voor de verbaasde ogen van de mens. Tot nu toe vorderde de menselijke vooruitgang slechts in kleine stappen. Zolang uitgestrekte delen van de wereld in isolement verkeerden, kostte het vele eeuwen om de kleinste veranderingen door te laten dringen. Vandaag is alles anders. Communicatie heeft de mensheid de middelen verschaft voor een versnelde evolutie, en overal zijn er tekenen van gisting en transformatie. De blauwdruk van de toekomst daalt neer, en de gevoelige denkers van het mensenras reageren op de nieuwe visie. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de mensen zo’n kans geboden als nu. Uit de chaos van het verleden kan orde worden geschapen; in de donkerste onwetendheid kan nieuw licht schijnen. Gezamenlijk, en voor het eerst als broeders, kunnen de mensen het gezag van de goddelijke wet vestigen, en tot een juiste verhouding komen met hun Bron. Nu wij de tijd van vernieuwing ingaan, moet de mens de beginselen begrijpen die juiste voortgang mogelijk maken. Broederschap, in zichzelf een natuurlijk gegeven, moet meer en meer de aard bepalen van de nieuwe vormen. Alles wat zich bewust wordt van het feit van broederschap zal zien dat het zich midden op het pad naar de toekomst bevindt. Alles wat betrekking heeft op broederschap zal zien dat het kan rekenen op de stimulerende energie van de Hiërarchie. Vrede zal worden gevestigd op het idee van broederschap, dat de wereld voor altijd zal bevrijden van het kwaad van oorlog. Samenwerking is de sleutel tot de nieuwe verhoudingen. Wanneer samenwerking heerst, zullen de onrechtvaardigheden en ongelijkheden van het verleden verdwijnen. De vuren van wedijver, aangewakkerd door egoïsme en hebzucht, zullen doven, zodat de mensen kunnen leven in harmonie en vertrouwen. Zo zal het zijn. En zo zal het Plan, dat de belichaming is van het Doel van God, worden volbracht. Vele stappen zijn nodig om te komen tot die gezegende toestand, maar nu al keert het denken van de mensen zich hoopvol in die richting. Samendelen is de sleutel der sleutels. Door samen te delen zullen de mensen de betekenis leren kennen van Gods liefde. Zonder samendelen kan er geen toekomst zijn voor de mens, want de tijd is aangebroken om Gods liefde te openbaren — of te sterven. Samendelen geeft het antwoord op alle problemen van de mens en garandeert de toegang tot de Nieuwe Tijd. Door samendelen zal vrede heersen. Door samendelen zal rechtvaardigheid gewonnen worden. Door samendelen en samenwerking zal broederschap bloeien, en zal een nieuwe, glorieuze toekomst zich voor de mens openen.

Interview met Robin Lim door Jason Francis

Yayasan Bumi Sehat is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor veilige en gezonde bevallingen, voornamelijk in Indonesië. De groep, waarvan de naam ‘non-profit gezonde Moeder Aarde’ betekent, beheert twee gezondheids- en kraamklinieken in Indonesië en één in de Filippijnen. Robin Lim richtte de organisatie in 1995 op. Ze is een internationaal bekende verloskundige, die sinds 1993 in Indonesië, de Filipijnen en de Verenigde Staten heeft gewerkt. In 2011 werd Robin Lim verkozen tot CNN’s Held van het Jaar. Jason Francis interviewde haar voor Share International.

Hoge baby- en kraambedsterfte

Share International: Wat zijn de voornaamste redenen voor babysterfte?

Robin Lim: Armoede, hongersnood, ondervoeding, en het gebrek aan vakkundige zorg van vroedvrouwen. Soms is er geen toegang tot zorg omdat de moeder op een te grote afstand van zorgaanbieders woont. Meestal zijn de kosten het probleem, voornamelijk in landen waar prenatale zorg onder obstetrie/gyneacologie (OB/GYN) valt en duur is. In de gemeenschappelijke gezondheids- en kraamklinieken van Bumi Sehat op Bali, in Atjeh (Indonesië) en Dulag (Filipijnen) zijn er 24 uur per dag gratis verloskundigen beschikbaar. Wanneer het risico van complicaties zich voordoet, brengen de verloskundigen de moeder naar een OB/GYN en zorgen ervoor dat ze de aandacht krijgt die mogelijk haar leven en dat van haar kind redt. Als dit betekent dat wij voor de dokter moeten betalen, dan doen we dat. Gezondheidszorg is een mensenrecht, maar is niet gratis. Iemand moet het betalen. Wanneer de moeder die gevaar loopt niet kan betalen, kan een ander dat wel en mensen willen helpen. Dat is waar Bumi Sehat voor staat. Borstvoeding voorkomt kindersterfte. Het is het optimale voedsel voor zuigelingen. In onderontwikkelde landen voegen ouders vaak water toe aan de flesvoeding, wat leidt tot ondervoeding. De flesvoeding is duur. De meeste mensen met een minimumloon kunnen het zich niet veroorloven om het te kopen. Bovendien zijn er ernstige problemen met water en sanitaire voorzieningen, en de noodzaak om de flesvoeding eerst te koken om bacteriën te doden, zelfs voordat het water wordt toegevoegd.

Moeders in dit deel van de wereld zijn goed op de hoogte van de risico’s van flesvoeding, maar ze worden misleid door ziekenhuizen. De baby wordt namelijk na de geboorte naar de kraamruimte gebracht. De kraamruimte of ‘babykamer’ wordt gesponsord door een producent van flesvoeding, zoals Nestlé, die de ‘melkzusters’ betaalt om de baby’s flesvoeding te geven, zelfs voordat ze borstvoeding van hun moeder kunnen krijgen. Zodra een pasgeboren kind al is het maar eenmaal flesvoeding heeft gehad, kan het moeilijk aan borstvoeding wennen, vanwege tepelverwarring. De flesvoedingsproducenten weten dit. De volgende stap is dat de baby wordt teruggebracht naar de moeder en het erg moeilijk is hem of haar de borst te geven, vanwege het grote verschil tussen de tepels van de moeder en de kunstmatige. De baby huilt. De zuster zegt: “Zie je wel, hij wil niet aan de borst.” De melktoevoer van de moeder wordt niet gestimuleerd door het zuigen van de baby, waardoor de toevoer zich niet in voldoende mate ontwikkelt. De moeder probeert het de volgende dag, wanneer de baby opnieuw bij haar wordt gebracht om borstvoeding te krijgen. De baby huilt, en er is frustratie bij moeder en kind, en de melkzuster is er als de kippen bij om een fles kunstmatige flesvoeding in het mondje van het kind te duwen. Het is een neerwaartse spiraal. Hierdoor sterven baby’s.

SI: Hoe vaak komt het in Indonesië en wereldwijd voor dat moeders sterven tijdens de bevalling?
RL: Een UNICEF-rapport uit 2012 stelt: “Elke drie minuten sterft er ergens in Indonesië een kind onder de vijf jaar. Bovendien sterft er elk uur een vrouw tijdens de bevalling of door oorzaken gerelateerd aan haar zwangerschap.” Op 29 mei 2003 meldde de Jakarta Post dat bij 373 van de 100.000 bevallingen in Indonesië sprake is van kraambedsterfte. Dit was het hoogste percentage van alle landen in de ASEAN-regio [Associatie van Zuid-Aziatische Landen]. Het VN-fonds voor Bevolkingsactiviteiten stelt dat het recentste sterftepercentage onder Indonesische moeders 307 per 100.000 bevallingen bedraagt. Dat is natuurlijk nog steeds onacceptabel hoog in vergelijking met andere landen in de regio. Hoewel het percentage in de afgelopen tien jaar is gedaald, daalt het minder snel dan vergelijkbare indicatoren zoals de percentages voor zuigelingen- en kindersterfte.

Wereldwijd zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2013, 289.000 vrouwen gestorven tijdens of na hun zwangerschap of bevalling.

SI: Wat zijn de voornaamste oorzaken voor kraambedsterfte?
RL: Het zijn oorzaken die te voorkomen zijn: armoede, honger en ondervoeding. Die leiden allemaal tot bloedingen na de bevalling, of hoge bloeddruk veroorzaakt door zwangerschapsstress, als de moeder niet voldoende toereikende voeding en steun ontvangt. En natuurlijk bloedvergiftiging, met mogelijk fatale gevolgen. De afwezigheid van vakkundige verloskundige zorg voor de moeders is een stille moordenaar, want een vakkundige vroedvrouw of dokter (maar al te vaak onbetaalbaar voor het gemiddelde gezin) kan bloedingen vaak stoppen, bloeddruk meten en de moeder helpen om eclampsie te voorkomen. [Eclampsie is een levensbedreigende aandoening die ervoor kan zorgen dat een zwangere vrouw met een hoge bloeddruk of hoog eiwitgehalte in haar urine toevallen krijgt of in coma raakt.] Ervaren kraamverzorgers kunnen ook het risico op infectie verkleinen.

Verloskundigen bieden persoonlijke kraamzorg aan de moeders. Ik heb gezien hoe medische OB/GYN-professionals, allemaal met goede bedoelingen, zwangere vrouwen juist ‘kraamzorgen’ gaven. Zij zeggen bijvoorbeeld: “Je vruchtwatergehalte is gevaarlijk laag, je hebt een keizersnede nodig.” Als de moeder te arm is om een keizersnede te betalen, komt ze mogelijk niet terug om de zorg te krijgen die ze nodig heeft. Dit gebeurt vooral in landen waar gezinnen hun baby’s pas mee naar huis mogen nemen als de ziekenhuisnota volledig is betaald. Een vakkundige vroedvrouw zou zeggen: ”Ik stel voor dat je veel meer schoon water drinkt en ervoor zorgt dat je voldoende eiwitrijke en voedzame voeding binnen krijgt, zodat jij en je kind goed doorvoed en gehydrateerd blijven. Laten we over een dag of twee nog eens kijken of het vruchtwater toeneemt.” Dit kan onnodige keizersnedes voorkomen. En dat is een goede ontwikkeling, gezien het verhoogde risico dat kleeft aan geboorten via een operatieve ingreep. Maar wanneer een keizersnede noodzakelijk is, is het ook een wonder dat beschikbaar moet zijn.

Belang van vroedvrouwen

SI: Wat bewoog u ertoe om in Ubud (Bali, Indonesië) gratis gezondheidszorg te bieden aan zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar?
RL: Mijn zus overleed 24 jaar geleden tijdens haar derde zwangerschap aan de gevolgen van door de zwangerschap veroorzaakte hoge bloeddruk. Ze verbleef in de VS, was verzekerd en werd verzorgd door een OB/GYN. Ik ben ervan overtuigd dat haar dood te voorkomen was geweest. Christine viel tussen wal en schip. Ik geloof dat als ze haar kraamzorg van een verloskundige had gekregen, zij en haar kind nog zouden leven. Verloskundigen brengen meer tijd door met de moeder in spé en zorgen ervoor dat ze niet tussen wal en schip belanden. De verzekering van Christine dekte de kosten voor kraamzorg door verloskundigen niet. Ik was leraar en schrijver. Ik besloot om mijn studie voort te zetten en verloskundige te worden, omdat niemands zus, dochter, moeder of partner behoort te sterven vanwege een eenvoudig vast te stellen zwangerschapsrisico, iets wat te voorkomen is. Ik was, en ben, bereid mijn leven te wijden aan de zorg voor moeder en kind, dag en nacht…

SI: Hoe belangrijk zijn de geboorteregelingsdiensten die Yayasan Bumi Sehat biedt, zoals het beschikbaar stellen van anticonceptiemiddelen?
RL: De Indonesische gezondheidszorg biedt geboortebeperkingsmiddelen aan, hoofdzakelijk driemaandelijkse depo provera hormonale injecties. Dit heeft veel nadelige effecten op de gezondheid van vrouwen. Maar ongewenste zwangerschappen kunnen fataal zijn. Bij Bumi Sehat onderwijzen we de, mits goed opgevolgd, bijzonder effectieve Billings ovulatiemethode voor geboorteregeling. Dit geeft stellen een gezondere keuze, hoewel geen van deze methoden bescherming biedt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV/AIDS. Daarom geven we ook ladingen gratis condooms weg.

SI: Hoe belangrijk is het om de culturele overtuigingen en tradities van uw patiënten te respecteren? Zijn er momenten waarop zulke overtuigingen niet gerespecteerd moeten worden?
RL: Het is van het grootste belang om respectvol te zijn. Daarom zingen we tijdens de geboorte, wanneer het hoofdje van de baby zichtbaar is, de liederen uit het geloof van het gezin. Hoewel, soms wordt cultuur gebruikt als excuus voor wreedheid. Niemand in de gezondheidszorg mag wreed zijn. Het is simpelweg niet acceptabel. Dus wanneer het bijvoorbeeld aankomt op het besnijden van kinderen of baby’s, meisjes of jongens, weiger ik dat te doen. Sommige mensen zeggen dat het onderdeel is van hun cultuur. Cultuur is altijd in ontwikkeling. Wij mensen mogen bepalen wat cultuur is. Wanneer het neerkomt op het beschadigen van mensen, in het bijzonder degenen die te klein zijn om te zeggen: “Stop, doe me geen pijn!” dan zeg ik: “Het is tijd om je cultuur aan te passen.”

SI: Wilt u nog iets toevoegen?
RL: Het allerbelangrijkste, wat we allemaal nodig hebben en wat het beste geneesmiddel is, is dat er in ons wordt geloofd en er van ons gehouden wordt.

Voor meer informatie: www.bumisehat foundation.org