Vragen en antwoorden – mei 2015

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya in China gegeven sinds het aprilnummer van Share International?
A. Hij heeft nog eens vier interviews in China gegeven, voor een totaal van 19 interviews in China (en 154 interviews in totaal tot nu toe).

V. Ervaren sommige kijkers die Maitreya zien een direct gevoel van liefde naar Hem?
A. Ja.

V. 1) Zijn er veel mensen die intuïtief weten dat degene die zij op hun scherm zien een geestelijk wezen is? 2) Zien sommigen hem als de langverwachte Leraar? Gebeurt dit steeds vaker?
A. 1) Ja. 2) Niet per se.

V. Zal Maitreya ook naar Spanje komen voor een tv-interview, net zoals Hij in andere landen doet? A. Hij zal in heel Europa en elders gezien en herkend worden.
V. In Zijn artikel ‘Maitreya treedt naar voren’ (Share International, januari/februari 2007) zegt uw Meester: “Maitreya zal zich via de televisie en de radio tot miljoenen mensen richten. Allen zullen de gelegenheid krijgen om in Zijn zegening te delen waarmee elke verschijning gepaard gaat.
1) Wordt deze Zegening elke keer wanneer Maitreya op televisie verschijnt aan het publiek gegeven? 2) Is het te verwachten dat, zeg maar, de helft van de kijkers een soort ‘heiligheid’ in Zijn interviews zal ervaren? 3) Stijgt er inspiratie en hoop op uit de harten van mensen die Zijn interviews zien?
A. 1) Ja. 2) Nee, dat kun je niet in cijfers uitdrukken. 3) Soms.

V. Ik heb het gevoel dat het werk van de groepen in de hele wereld (die het publiek over Maitreya’s verschijning en het werk van Transmissie-meditatie informeren) kort geleden een nieuwe fase ingegaan is. Het voelt alsof er nu een beroep op ons wordt gedaan om ‘volwassen’ en ‘professioneel’ op te treden, ‘verantwoordelijker’ en met meer bereidheid om ons met het publiek in te laten. Ik weet dat we dit hiervoor ook al deden, maar het is net alsof het allemaal wat versterkt wordt qua intensiteit en kwaliteit. Wat denkt u?
A. Dat zou je kunnen verwachten.

V. De Meester Jezus en Maitreya lijken de afgelopen tijd veel vaker gebruik te maken van een ‘woordvoerder’ wanneer ze mensen een ervaring geven.
1) Komt dit omdat de aanwezigheid en energie van de Meester Jezus en Maitreya elders vereist is? Of is het om de woordvoerders te trainen en hen op hun werk in de nabije toekomst voor te bereiden? Of beide? 2) Zijn woordvoerders per definitie ook discipelen?
A. 1) Beide. 2) Op enig niveau wel, ja.

V. De onderhandelingen tussen Iran en zes andere landen om het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran in te perken in ruil voor het opheffen van de internationale sancties waren zo lastig dat ze in de dagen voor het bereiken van een voorlopig akkoord op 2 april 2015 verscheidene keren bijna afgebroken werden. Maar toen men op het laatste moment op moeilijkheden stuitte werden er ondanks krappe deadlines toch creatieve oplossingen voor de obstakels gevonden, aldus de onderhandelaars na afloop. Hielp Maitreya de onderhandelaars, direct of indirect, om met succes tot een overeenkomst te kunnen komen?
A. Ja, zowel direct als indirect.

V. Zal Pasen in de toekomst een groot spiritueel feest worden? Kan het zijn dat het een feest wordt dat gevierd zal worden door mensen in Oost en West?
A. Ja.

Mensen en hun stralen
Volgens de Meester DK is een straal “slechts de naam voor een bepaalde kracht of energiesoort, waarbij de nadruk ligt op de hoedanigheid die door deze kracht wordt uitgedrukt”. Ten behoeve van de bestudering en het begrip van de stralen heeft de Meester van Benjamin Creme in de loop der jaren de stralenstructuur (en de inwijdingsgraad) van bekende figuren verstrekt – om redenen van privacy echter nooit van levende mensen. De cijfers staan respectievelijk voor de straal van de ziel (Z), gevolgd door de hoofdstraal (en sub-straal) van de persoonlijkheid (P), het mentaal lichaam (M), het astraal/emotioneel lichaam (A) en het fysieke lichaam (F), en ten slotte de inwijdingsgraad (IG). Zie voor nadere informatie de Alice Bailey-leringen (uitg. Synthese), de boeken van Benjamin Creme en eerdere nummers van Share International.

Recent verstrekte stralenstructuren:
Andre Philippus Brink (1935-2015), Zuid-Afrikaans anti-apartheidsactivist en romanschrijver Z: 4; P: 3 (7); M: 4 (6); A: 6 (4); F: 3(7). IG: 1,7.

Leon Brittan (1939-2015), Brits politicus en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Z: 2; P: 4 (6); M: 3 (7); A: 6 (2); F: 1 (3). IG: 1,37.

Mario Cuomo (1932-2015), Amerikaans politicus, ex-gouverneur van de staat New York
Z: 5; P: 5 (7); M: 3 (6); A: 4 (6); F: 3 (7).IG: 1,4.

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (1924-2015), koning van Saudi-Arabië Z: 5; P: 3 (6); M: 3 (6); A: 6 (4); F: 1 (3). IG: 1,37

Richard von Weizsäcker (1920-2015), Duits politicus, voormalig president van (West-) Duitsland Z: 1; P: 5 (7); M: 3 (6); A: 2 (4); F: 3 (7). IG: 1,7.

Lee Kuan Yew (1923-2015), grondlegger en eerste minister-president van Singapore
Z: 3; P: 1 (7); M: 3 (7); A: 4 (6); F: 3 (7). IG: 1,4

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.