door de Meester —, via Benjamin Creme (13 februari 2011)

Gedurende achttien gedenkwaardige dagen richtte de aandacht van de wereld zich onlangs op één plein in een eeuwenoude stad. Bij duizenden en tienduizenden liepen de mensen in Caïro, jong en oud en zeer jong, moedig langs de tanks en waterkanonnen, en leerden snel de kunst van het ademhalen temidden van traangasexplosies. De mensen uit Caïro veroverden en bezetten hun Plein in vredige broederschap, waarmee ze de naam Tahrir toevoegden  aan de gloriedaden van Egypte’s luisterrijke verleden.

Achttien dagen lang trotseerden zij de politie en vertegenwoordigers van het oude, corrupte regime en riepen als met één vreedzame en zelfverzekerde stem om verandering, rechtvaardigheid en banen, om vrijheid en gerechtigheid. De moslims onder hen baden op de gebruikelijke tijden, terwijl anderen op wacht stonden en hen tegen aanvallen beschermden. Broederschap bloeide op en een buitengewone geestelijke kracht was voelbaar op het Plein en overal in de stad.
Waar kwam dit vandaan? Elke dag, achttien dagen lang, bracht Maitreya vele uren in Caïro door, voornamelijk op het Plein. In verschillende gedaanten werkte Hij onder de mensen, troostte de gewonden en de vele martelaren die hun leven gaven voor vrijheid en rechtvaardigheid. De Grote Heer bemoedigde, begeleidde en zegende hen voor hun hartstocht en zelfbeheersing, en een diep gevoel van liefde en eenheid vulde het hart en denken van alle aanwezigen. Buitenlandse journalisten stonden versteld over de vreugde die zo openlijk werd uitgedrukt door de burgers, jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond. Badend in de energieën en liefde van Maitreya werden ze herboren.

Despoten

Naburige despoten en ‘sterke mannen’ zagen deze taferelen dagelijks op televisie met ontzetting en ongeloof aan en verwachtten een besliste en harde reactie van het oude regime om een eind te maken aan deze waanzin. Die waanzin was de stem van de nieuwe tijd, de tijd van rechtvaardigheid en samendelen, vrijheid en liefde.
Het is de stem van het volk, en het volk is ontwaakt tot zijn eenheid en macht. Voor de oude despoten is dit het teken aan de wand.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 34 (per 1 maart 2011).

V. Vinden alle interviews nog steeds plaats in de VS?
A. Nee. De laatste twee werden in Mexico gegeven. (Per 12 februari 2011)

V. Is Maitreya al in Japan geïnterviewd?
A. Nee.

V. Hoeveel miljoenen mensen (gemiddeld per keer) kijken naar de uitzending van Maitreya’s interviews op televisie?
A. Circa vier miljoen.

V. Hebben de andere grote Amerikaanse tv-netwerken of de kabelnieuwszenders al belangstelling getoond voor een interview met Maitreya?
A. Niet in de VS, maar wel in Latijns-Amerika waar Maitreya bijvoorbeeld in Mexico-Stad twee interviews gegeven heeft.

V. Zijn er berichten of discussies over of andere reacties op de tv-interviews in andere media, zoals kranten, blogs of andere nieuws-websites?Zo niet, waarom is er zelfs na 28 interviews nog zo weinig respons?
A. Niet dat ik weet. Vergeet niet dat Maitreya ‘incognito’ optreedt en niet aangekondigd wordt als de Wereldleraar. Daarnaast is Zijn aanpak in dit stadium met opzet sober, om de mensen die Hij juist wil helpen niet af te schrikken.

V. Het zou goed zijn voor iedereen, waar ook ter wereld, die zich bezighoudt met de verspreiding van de ideeën die Maitreya tijdens Zijn interviews op de Amerikaanse televisie uitspreekt, om een korte samenvatting te hebben van wat er gezegd is. Bijvoorbeeld een inspirerend onderwerp dat zij in hun eigen werk kunnen gebruiken.
A. Vergeet niet dat Maitreya ‘incognito’ is. Wij moeten niet actief de aandacht op Hem, persoonlijk, vestigen. Ook heb ik al een redelijk beeld gegeven van wat Hij belangrijk vindt: samendelen, rechtvaardigheid, vrede, verdraagzaamheid, goede wil, enzovoort.

V. Kunt u iets meer vertellen over wat Maitreya zegt over toekomstige behoeften ten aanzien van het soort werk dat nodig zal zijn voor het aanhoudende welzijn van de mensheid? Ik weet dat hij spreekt over de noodzaak van het verdelen van voedsel en zaken met betrekking tot de planeet. Maar heeft hij suggesties gegeven voor een carrière in dit opzicht? Ik wil het woord carrière eigenlijk helemaal niet gebruiken, maar ik doe het toch, zodat u een beter idee hebt van wat ik zoek.
A. De wereld schreeuwt om hulp in allerlei vormen. De ontwikkelingslanden bieden talloze manieren om te voorzien in de noden van de mensen. Velen sterven van honger, iedereen is arm, behoeftig, en leeft van een dollar (of minder) per dag. De mogelijkheden om te helpen zijn eindeloos.

V. Op 28 januari 2011 werd om 1 uur ’s morgens door verschillende ooggetuigen en uit verschillende hoeken een stralende ufo gefilmd boven de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem (Israël). 1) Was dit een manifestatie van Maitreya’s ‘ster’? 2) Hield deze manifestatie op een of andere manier verband met het vertoon van de macht van het volk die de Arabische landen momenteel overspoelt?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Op de website van Share International las ik dat de “Witte Ruiter” die op een video over de demonstraties in Egypte te zien is, de Kalki-avatar is. U heeft gezegd dat Maitreya de Kalki-avatar is, maar op een website over Sai Baba staat dat Hij ook de Kalki-avatar is. Daar het de taak van de Kalki-avatar is om dharma (rechtschapenheid) op Aarde te herstellen, lijkt het mij heel logisch dat Sai Baba het is, want als Rama bracht Hij al waarheid en gerechtigheid. Aan de andere kant denk ik dat het Maitreya was Die het Egyptische volk steunde met Zijn aanwezigheid in Egypte. Kunt u zeggen wie van Hen de Kalki-avatar is.
A. Zij zijn beide de Kalki-avatar. Sommigen vinden dit misschien moeilijk te begrijpen of te accepteren, maar zo ligt het. We hebben een dubbele manifestatie van de Kalki-avatar.

V. Een jaar geleden trad Maitreya naar voren en begon Zijn missie. Sindsdien is Hij 28 keer op tv verschenen in Amerika. De VS staan er nu slechter voor dan een jaar geleden, net als de rest van de wereld. Faalt Maitreya’s missie? Waarom wordt de situatie niet beter? Waarom is er geen merkbaar ontwaken van de massa’s voor Zijn aanwezigheid en boodschap? Dank voor uw antwoord en voor uw goede werk.
A. Het is juist dat de situatie economisch slechter is of wordt. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de pogingen om op de oude manier door te gaan die niet langer werkt. Maitreya komt niet om de oude werkwijzen draaglijker te maken, maar om ons de weg (de enige weg) naar de toekomst te tonen. De mensheid heeft de middelen voor haar voortbestaan al in handen: Samendelen, Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen zijn het enige antwoord op onze problemen. Wat betreft de reactie op Zijn denkbeelden, zie wat er in Egypte is gebeurd.

Gekleed om indruk te maken
Ik heb me een tijdje uitermate uitgeput en depressief gevoeld; het was moeilijk om ’s morgens uit mijn bed te komen, ik gebruikte Maitreya’s ‘hand’ en luisterde naar de Boodschappen, maar niets hief de zwaarte op.
Op 3 februari 2011 scheen de zon prachtig en voelde ik me wat beter, zodat ik de mensen in de buurt begroette. Terwijl ik door Finchley Road [Londen] liep kwam een stel me tegemoet dat zo kleurrijk gekleed was, dat ik niet anders kon dan uitroepen: “Wat ziet u er mooi uit!” De man droeg een rose overhemd, een geelbruin jack en een zwierige slappe vilthoed met een bladpatroon. De vrouw was gekleed in lagen diep turkoois, blauw en paars met een open hals; een heel ongewone aanblik in het hartje van de winter.
De man duwde een wagentje met een slapende baby erin; het wagentje was laag bij de grond en naar voren gericht. Doelend op de baby zei ik: “Gefeliciteerd, geen wonder dat jullie feestvieren en jullie feestkleding dragen.” Terwijl ze me passeerden, raakte de vrouw mijn arm aan en zei lachend: “En jij gaat door met feest vieren!” Ik bedacht me wat voor welkom gebaar dat was en op zo’n goed moment. Ik draaide me om, om te zien waar ze heen gingen, maar ze waren verdwenen!
Wie waren zij?
C.C., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was, de ‘vrouw’ de Meester Jezus en de ‘baby’ een discipel van de Meester Jezus.

Wijze woorden
Ik had een inspannende dag op mijn werk met verschillende problemen en tegenvallers. Het was 3 uur ’s middags en ik had nog geen middagpauze genomen, dus ging ik naar een café waar ik wat soep nam en naar boven liep om aan een tafeltje te gaan zitten.
Ik zat alleen en een man vroeg of hij in de stoel tegenover mij kon zitten, wat niet ongewoon is wanneer de ruimte volloopt. Hij dronk een grote paarskleurige vruchtensmoothie en zei dat het lekker was. Hij had een heel blije, vriendelijke, ontspannen manier van doen. Hij vroeg hoe het met me ging. Ik antwoordde en vroeg hoe het met hem ging. Hij zei: “In één woord: prima!” Het viel me op hoe vreugdevol hij leek toen hij dat zei. Hij keek me aan en lachte. Ik wilde een gesprek met hem beginnen, maar kon helemaal niets bedenken om te zeggen.
Uiteindelijk, na een heel lange pauze, vroeg hij of er iets was wat ik hem wilde vertellen. De vraag verwarde me nogal. Het eerste waar ik aan kon denken was dat de Christus in de wereld is, maar toen kreeg ik onmiddellijk het gevoel dat de persoon die tegenover me zat geen gewone man was, maar dat hij misschien wel de Christus Zelf was. Als dat het geval was, moest ik hem dat dan vertellen? Ik probeerde mijn gedachten op een rijtje te zetten. Uiteindelijk zei ik: “Dat heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd.” Hij zei: “Misschien zouden mensen dat vaker moeten vragen.” Ik vroeg hoe hij heette en hij vertelde dat zijn naam Lucas was. We schudden elkaar de hand. Hierna kwam een interessant en soms ongemakkelijk gesprek op gang. Ik zeg ongemakkelijk, omdat ik me ervan bewust was met wie ik praatte, of dacht te praten, en daardoor werd ik verlegen en vergat wat ik wilde zeggen. Soms was het moeilijk om mijn gedachten af te maken. Het gesprek was interessant, omdat wat hij zei interessant was en de lijn volgde van wat Maitreya zou zeggen. Ook was zijn manier van doen heel ongewoon. Hij was vriendelijk, plezierig en geduldig terwijl ik mijn best deed om mijn gedachten te verwoorden. Hij keek me de hele tijd recht aan, verbrak nooit het oogcontact en ook de manier waarop hij me aankeek veranderde niet. Het was een heel directe, liefdevolle en ‘blij dat ik bij je ben’-soort blik die nooit opdringerig werd.
Hij was lang en tenger, zag eruit alsof hij van Italiaanse afkomst was, had bruin haar met een scheiding in het midden en een onregelmatige stoppelbaard. Hij droeg een lichtgele trui met een heel grote ruit, een spijkerbroek en bruine schoenen. Hij zag er uit als achter in de 30. Zijn ogen vielen het meest op; bruin maar met goud rondom de pupil – als de corona bij een zonsverduistering.
Tijdens een deel van het gesprek had ik het over mijn kunst. Hij stelde vragen over wat ik vertelde: misleidend eenvoudige vragen die eigenlijk heel uitdagend waren. Na een korte stilte vroeg ik hem of er iets was wat hij me wilde vertellen. Na even nadenken zei hij: “Alleen maar dat louter het nu telt. Dat is alles wat er ooit is. En dat je niet de lucht moet inademen, maar de lucht jou moet laten ademen.” Ik vroeg of hij wilde uitleggen wat hij bedoelde, omdat ik het laatste niet begreep. Hij zei: “Probeer niet het leven te sturen, maar laat het jou sturen,” of iets in die geest.
Lange tijd keken we elkaar gewoon aan en lachten. Hij deed me denken aan de manier waarop een ouder liefdevol naar zijn jonge kind kijkt. Zo voelde het.
Toen ik hem vertelde dat ik weer aan het werk moest, zei hij, “Oké” en bleef naar me zitten kijken. Hij bewoog niet, maar keek toe terwijl ik mijn hoed opzette en mijn jas aantrok. Toen ik aanstalten maakte om weg te gaan, zei hij: “O ja, nog één ding. Er wordt altijd onvoorwaardelijk van je gehouden.” Of iets soortgelijks. Ik bedankte hem oprecht en ging weg. Toen ik terugkwam op mijn werk waren de problemen en de tegenvallers opgelost.
Wie was de man die bij me zat en met me praatte?
C.L., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was.

Heer van de dans
Op zaterdag 5 februari 2011 om ongeveer half vijf ’s middags reisden mijn vrouw en ik van het centrum van Londen met de bus terug naar huis. De bus rijdt door Oxford Street, vol winkels en jachtig winkelend publiek. Temidden van deze maalstroom van consumentisme zagen we vanuit het raam van de bus dezelfde figuur (van wie in Share International jan./feb. 2009 bevestigd werd dat het Maitreya was) die verscheen tijdens een van de grote demonstraties in Londen tegen de oorlog in Irak. Deze keer zagen we hem een grote poster op een standaard zetten en zich gereedmaken om zijn ‘dans’ uit te voeren. Op de poster stond: “Christus zal spoedig vanuit Jeruzalem de wereld regeren gedurende 1000 jaren, aldus de Bijbel.” Hij had de poster onderaan ondertekend met “De Dansende Priester”. Hij was precies hetzelfde gekleed als bij de vorige keren en omdat hij een kleine man was, leek hij op een Ierse kabouter. (Niet dat ik ze regelmatig zie, hoor.) Zijn kledij was ongewoon – lichtbruine en lichtgroene tinten, met een korte kilt en een vrolijke groene ‘Robin Hood’-hoed. Hij had beslist iets ‘bosachtigs’, dat in schril contrast stond met het oerwoud van beton overal om ons heen. In de vorige verschijningen verwezen zijn posters naar een 24-uurs dansmarathon, dus het verband met dans was er deze keer ook weer. Het was een buitengewoon tafereel, dat rechtstreeks door onze enigszins negatieve stemming heen brak – het stadsleven is niet altijd gemakkelijk.
Was hij Maitreya die weer in die komische vermomming verscheen?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Maitreya’s ‘ster’ in Finland
Ik wil u graag wat vragen over een ster die mijn man en ik [in Vantaa, Finland] hebben gezien. Mijn man zag hem voor het eerst op 18 oktober 2010 en die zelfde week en de week daarop hebben we hem samen een aantal keren gezien. We zagen de ster ’s morgens aan de zuidelijke hemel. Hij was stralend, fonkelde en knipperde in verschillende kleuren, vooral groen en rood. De ster bewoog van tijd tot tijd en maakte een cirkel.
Was dit Maitreya’s ‘ster’ of is het slechts een wensdroom?
S.H., Vantaa (Finland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat wat u gezien hebt inderdaad de ‘ster’ van Maitreya is, de voorbode van Zijn verschijning in ons dagelijks leven.

Welkom!
In juni 1994 moest ik van San Francisco naar de kust van Oregon (VS) verhuizen om voor mijn ouders te zorgen die mij nodig hadden. Dit betekende dat ik mijn leven daar moest achterlaten, met het netwerk van vele jaren Wederverschijningswerk, mijn baan, mijn filmopleiding, dans en kunst, evenals alle mensen die ik liefheb. Ik voelde me alleen, verlaten en alsof ik in ballingschap ging, ook al wist ik wat er gedaan moest worden en waarom.
In de eerste weken na mijn aankomst moest ik eerst een dagelijkse routine oppakken en, vanwege de financiën, een deeltijdbaan zoeken, zolang dat nog kon. Ik ging naar de wijk langs de kust, om bij verschillende hotels, restaurants en bars te solliciteren. Mijn auto stond met vele andere bij een huizenblok geparkeerd. Toen ik terugkwam bij de auto zat er een exemplaar van het kwartaalblad de Wederverschijning onder mijn ruitenwisser. Ik was verbijsterd! Ik liep langs de andere auto’s om te zien of er daar ook een onder de ruitenwissers zat, maar dat was niet het geval. Ik keek rond en er was niemand, bovendien wist ik zeker dat er in deze buurt niemand actief betrokken was bij het wederverschijningswerk (wat ook zo bleek te zijn). Ik realiseerde me dat dit een boodschap voor me was: “Je bent niet alleen, dus ga aan de slag!”
V.S., Newport (Oregon, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus de Wederverschijning onder de ruitenwisser had gedaan.

Twee brieven van dezelfde persoon:

Maitreya’s ‘sterren’ in Polen
1) Op 30 september 2010 om 7.30 uur p.m. reed ik na Transmissie-meditatie terug naar huis. Toen ik bij Pobrezje kwam, zag ik een stralend wit licht op de weg. Het kwam van rechts, uit het veld naast de weg. Ik was bang dat er misschien een auto met maar één koplamp op me in zou rijden. Het licht volgde me aan mijn rechterkant, passeerde toen langs de voorkant van de auto en bleef zich voortbewegen op de weg voor me. Het maakte geen geluid, dus was ik in verwarring en ongerust, maar toen kwam de gedachte bij me op dat dit op de een of andere manier verband hield met de Meesters, en mijn angst verdween en ik voelde me gelukkig en rustig.
Wat was dit bewegende licht?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht van Maitreya’s ‘ster’ kwam.

2) Op 27 oktober 2010 keken we na onze Transmissie-meditatie naar een ‘ster’. Hij was heel groot en goed zichtbaar aan de nachtelijke hemel. We praatten erover en keken omhoog naar de hemel toen een ander stralend wit licht, even groot en dezelfde vorm, naast de eerste ster verscheen, alleen bewoog deze zich. Hij kwam steeds dichter bij de ‘ster’ en toen hij precies boven de eerste ‘ster’ was gekomen, hield hij even stil. Ze waren volkomen gelijk in grootte en vorm. Toen zette de ‘ster’ boven de eerste ‘ster’ zich weer in beweging, werd steeds kleiner en verdween uiteindelijk. Waren dit ufo’s of Maitreya’s ‘sterren’?
I.K., Ptuj (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het alle twee Voorboden of ‘sterren’ van Maitreya waren.

Op 28 januari 2011, rond 1 uur ’s nachts, zagen en filmden verscheidene ooggetuigen een stralende ufo die boven de Rotskoepel op de Tempelberg van Jeruzalem zweefde. De Rotskoepel is een belangrijk islamitisch heiligdom, gelegen op de Tempelberg in het oude centrum van Jeruzalem. Twee ooggetuigen, die vanaf de panoramische uitkijkpost Armon Hanatziv op de berg Zion en de Tempelberg in Jeruzalem uitkeken, filmden mogelijk een van de interessantste ufo-clips ooit. Sindsdien zijn er vier verschillende videoclips op YouTube geplaatst die door verschillende mensen onafhankelijk van elkaar, en vanuit verschillende hoeken, van dezelfde ervaring gefilmd zijn.
Eerst lijkt een heel helder sterachtig voorwerp bewegingloos boven de stad Jeruzalem te hangen; na enige tijd duikt het verticaal omlaag, terwijl het in een van de opnamen bewegingloos weer net boven de horizon hangt.
Enkele minuten later is er een explosie van schitterend licht en de ufo schiet recht omhoog de nachtelijke hemel in en verdwijnt. Terwijl het heldere witte licht vervaagt, nemen verscheidene stralende roodoranje bollen zijn plaats in en bewegen zich in verscheidene formaties door de lucht.
Het Australische dagblad Sydney Morning Herald berichtte: “Wellicht nog intrigerender is het feit dat het voorwerp vanuit verschillende gezichtshoeken werd gefilmd die alle synchroon lijken, met name op het moment dat het voorwerp met grote snelheid omhoogvliegt.” Het gebied wordt zwaar bewaakt en er wordt geen luchtverkeer toegestaan boven het terrein, zoals het Britse Channel 4 Nieuws opmerkte; de video’s lijken “precies dezelfde bol van licht’ te tonen en “het mysterie verdiept zich omdat het verboden is boven de heilige plaats te vliegen, dus kan het licht niet van een vliegtuig afkomstig zijn”. (Bronnen: channel4.com; Israelnationalnews.com; youtube.com)(Volgens de Meester van Benjamin Creme was de ufo in Jeruzalem een van de vier ‘sterren’ die sinds december 2008 over de hele wereld gezien worden. De roodoranje bollen van licht waren kleinere ruimtevaartuigen die voor het onderhoud van de ‘ster’ zorgen.)

Witte RuiterDe Witte Ruiter
Op 3 februari werd op Euronews een videoclip vertoond van een ijle figuur in het wit, die op een wit paard door de menigte rijdt die op het Tahrir-plein was samengekomen. De film was daarna ook te zien op MSNBC, CNN en werd tientallen keren op de populaire video-website YouTube geplaatst, en legt een vluchtig beeld vast van een in het wit geklede ruiter op een wit ros. De figuur zit pal rechtop, het paard lijkt een middeleeuws harnas te dragen en de ruiter en het paard lijken zich heel  snel zigzaggend een weg door de menigte te banen, op te stijgen en boven de hoofden van de mensen weg te zweven. Ze werden door enkele mensen in de menigte gezien.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ruiter Maitreya was. Zijn verschijning was een zegen voor de menigte en een steunbetuiging voor de gebeurtenissen die op het plein plaatsvinden. Maitreya is al vele keren als de Avatar op het Witte Paard – de Kalki-avatar – verschenen, een eeuwenoud symbool voor de toekomstige leraar. Hij is in het verleden verscheidene keren als Ruiter op een wit paard verschenen.Deze verschijning heeft niets te maken met de “vier ruiters van de Apocalyps”. Het is een teken van Maitreya om te onderstrepen hoe belangrijk de inspanningen van het Egyptische volk zijn en dat Hij bij hen is in hun strijd voor rechtvaardigheid, vrede en vrijheid.

Huilend beeld in Canada
Honderden mensen hebben de voortuin van een huis in Windsor (Ontario, Canada) bezocht om een Maria-beeld te zien dat volgens ooggetuigen bij dag glimlacht en ’s nachts tranen van olie huilt. De huiseigenaar, Fadia Ibrahim, zegt dat het verschijnsel een wonder is en beweert dat Maria haar zes maanden geleden zei een schrijn voor het huis te bouwen.
Op het gelaat en de handen van het beeld is de olie zichtbaar, en dikwijls kan men de olie ook van de kin zien druipen. Sommige bezoekers hebben buitengewone genezingen gemeld nadat ze de olie hadden ingewreven. Carmela Montilla meldde dat haar kleindochter, die aan leukemie lijdt, met de olie van het beeld werd ingewreven. Spoedig daarna keerde haar bloedtelling naar normale niveaus terug en kon ze weer naar school. Ibrahim zegt dat ook haar eigen handen dikwijls de genezende olie afscheiden, vooral wanneer ze over Maria spreekt. (Bron: The Windsor Star, Canada)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit wonder gemanifesteerd wordt door de Meester Jezus.)

UFO-waarnemingen
Utah, VS — Verscheidene mensen in de steden American Fork en Highland (Utah) meldden op de avond van 26 januari 2011 drie ongewone rode lichten in de lucht te zien. Een ooggetuige vertelde dat er uit de geluidloos en langzaam voortbewegende ufo’s witte lichtbundels stroomden. Een ooggetuige, Mike Galbraith, voormalig lid van de Amerikaanse Luchtmacht, zei dat de ufo’s anders waren dan elk vliegtuig of helikopter die hij ooit had gezien en dat de bundels wit licht die uit de rode lichten kwamen geen lichtkogels waren. Gailbraith vertelde: “Het leek alsof ze volmaakt in formatie vlogen en wat er ook vanaf kwam, leek echt helder te branden.” Na ongeveer 15 minuten “vlogen de ufo’s “gewoon weg”, aldus de ooggetuigen. (Bronnen: www.abc4.com, paranormalutopia .com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Mexico – Yohanan Diaz Vargas, onderzoeker van ufo’s en televisieproducent bij het Mexicaanse ufo-programma Tercer Milenio, berichtte dat op 29 januari 2011, de dag nadat er een ufo boven de Rotskoepel van Jerusalem werd gezien, twee grote ufo-waarnemingen plaatsvonden.
Volgens Diaz Vargas verscheen er boven de stad Los Mochis in de noordwestelijke provincie Sinaloa op die dag om half tien ’s avonds een grote groep ufo’s. Diaz Vargas vertelt: “Zaterdag 29 januari 2011 werd in noord Mexico veel ufo-activiteit gemeld, die door tientallen mensen werd opgemerkt en werden via het Twitter-netwerk twee ufo-waarnemingen in twee grote steden gemeld.
“Bij de eerste ufo-waarneming werd er gewag gemaakt van de aanwezigheid van vreemde lichten aan de hemel die zich om half twaalf langzaam en in formatie boven Los Mochis (Sinaloa) voortbewogen. [Ooggetuige] Velbel was in staat met een iPhone een video-opname te maken van een ‘vloot’ ufo’s, waarbij er witte plekken te zien waren die een roodachtige halo hadden en prachtig tegen de zwarte lucht afstaken… De vloot ufo’s maakte geen enkel geluid.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars waren.)

De 'ster' boven MonterreyOp 29 januari 2011 werd op de Mexicaanse televisie een video-opname van de ‘ster’ boven Cerro de la Silla (Monterrey, Mexico) getoond. (YouTube: FutboixOnlineTV)
Ongeveer 30 minuten later waren er volgens Diaz Vargas “tientallen berichten van Twitter-gebruikers uit de noordoostelijke stad Monterrey (Nuevo León), die met grote stelligheid de aanwezigheid van een heldere ufo in de lucht meldden, die bij tijden flitsen van licht uitzond en meer dan drie uur aan een kant van de markante Cerro de la Silla (Zadelheuvel) bleef hangen.”
Deze ufo-waarneming “bracht een sensatie teweeg”, volgens Diaz Vargas, toen Ernesto Chavanne, gastheer van een nachtelijke tv-sportshow, in zijn programma videobeelden van de ufo uitzond. (Bron: www.examiner.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het Maitreya’s ‘ster’ was.)

Technologie van ruimteschip gefotografeerd
Deze foto werd op 19 februari 2010 rond 16.30 uur bij Bazel (Zwitserland) genomen. De fotograaf en zijn dochter waren met hun auto op een parkeerplaats gestopt toen ze in de lucht een ‘mistige massa’ zagen, als een grote donkere wolk, die zich naar beneden verplaatste en een duidelijker vorm aannam. Hij nam deze foto, die een uiterst lang, verticaal, cilinderachtig voorwerp laat zien. Aan het einde van de kolom, vlak boven de grond, was er volgens de ooggetuige een luchtbelachtige vorm te zien. Het hele voorval duurde maar een paar seconden. Bovenop de cilinder zat een enorme koepel van ongeveer 50 meter hoogte (niet op de foto te zien).
Technologie van ruimteschipBenjamin Creme’s Meester verklaart dat de koepelachtige vorm en de cilinder een ruimtevaartuig van Mars was. Benjamin Creme geeft de volgende uitleg:
“Degenen die dit verschijnsel zagen, werd een soort röntgenfoto van de inwendige structuur van een groot ruimtevaartuig getoond. De verticale cilindervorm is een replica van een technische component van de meeste ufo’s door middel waarvan de bemanning zwaartekracht kan omkeren. Hij loopt door het midden, van de koepel aan de bovenkant van het vaartuig tot aan zijn onderkant, en is het mechanisme waarmee de zwaartekracht met het omzetten van een ‘schakelaar’ – wat met gedachtekracht gebeurt – opgeheven wordt. Zodra de ‘schakelaar’ is omgezet, komt het voertuig los van de zwaartekracht en stijgt automatisch op.
“Sommige landen, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland, hebben vele jaren naar deze anti-zwaartekrachttechnologie gezocht. De Ruimtebroeders hebben het hun ook laten zien. Wat de ooggetuigen in Bazel eveneens zagen, was de geleidelijke terugkeer naar de gewone (onzichtbare) etherische staat van het ruimtevaartuig.”

Deze foto werd in 2008 tijdens de darshan in Sai Baba’s ashram in Puttaparthi (India) gemaakt. (Helaas hebben we de naam van de fotograaf niet kunnen achterhalen, red.)
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een zegening is die als licht uit Sai Baba’s hand straalt.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, over het thema ‘De wil van het volk’.

Mijn Aanwezigheid wordt in de hele wereld gevoeld. Mijn energie van Liefde, Mijn Geschenk, vormt een meer van geluk onder de mensen. Baad er diep in, Mijn vrienden, en rijs er, stralend van het Licht der Liefde, uit op tot een Nieuwe Dag.
Mijn Meesters zijn bezig voor jullie de hoofdlijnen van de toekomst te markeren. Houd die goed in gedachten. De rots waarop die glorierijke toekomst wordt gebouwd, is Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Stel je ten doel, Mijn vrienden, om je te verbinden met Hen voor wie deze Aspecten Goddelijk zijn. Bouw tezamen een muur van Licht, waartegen de wereld vergeefs zal stormlopen.
Mijn Leger rukt op. Mijn luitenants kennen de uitslag van de strijd en het Plan van aanpak. Die aanpak omvat jullie allen, want door middel van jullie, Mijn vrienden en broeders, moet de Nieuwe Wereld gebouwd worden. Neem je aandeel in dit heldhaftig werk dan op je en toon je moed. Mijn Liefde zal jullie kracht geven. Mijn Wet zal jullie leiden. Mijn Hart omvat jullie immer. Mijn vrienden, wees niet bang, jullie hebben niets te vrezen dan je eigen vrees. (Maitreya, uit Boodschap nr. 45)

Net als het eenvoudige sneeuwklokje door de sneeuw heen breekt en de komende lente aankondigt, zo maken de mensen overal hun eisen bekend voor rechtvaardigheid en vrede, en voor een einde aan een lange winter van slavernij en tirannie. De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen te laten opleggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om te worden geboren. Ondanks, nee, dankzij de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De scherpe stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overtuigen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde…
Wanneer Maitreya verschijnt, zal Hij ernaar streven de aspiratie te kanaliseren van ontelbare miljoenen die deze waarheid aanvoelen maar er geen uitdrukking aan kunnen geven. In Hem zullen zij hun zegsman vinden, welsprekend en ernstig al naar gelang de omstandigheid; via Hem zullen zij hun behoeften bekendgemaakt zien, de behoeften van allen voor een rechtvaardige en vreedzame wereld.
Dit proces is al aan de gang. Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van de haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het einde van slavernij’)

Mijn broeders en zusters worden zich Mijn Aanwezigheid bewust en zetten voor zichzelf een nieuwe koers uit. Dit is werkelijk bemoedigend, want ongeacht Mijn Plannen heeft de mens een vrije wil. Groot is dan ook Mijn vreugde wanneer Ik zijn reactie zie. Zoals jullie weten, is Mijn Lering eenvoudig: Liefde, Rechtvaardigheid en correct Samendelen zijn levensvoorwaarden voor de mens. (Maitreya, uit Boodschap nr. 83)

De mensheid is een geweldige kracht ten goede en de veranderingen zullen plaatsvinden door de aanzwellende stem van het volk. De stem van het volk van alle landen zwelt aan, geïnspireerd door Maitreya, geleid door Maitreya, geactiveerd door Maitreya – of men nu weet dat Hij Maitreya is of niet. De vereende wil van het volk zal de regeringen dwingen te veranderen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Nog slechts weinig tijd zal verstrijken voor jullie Mijn Gezicht zien. Ken het als het gezicht van je Vriend en Broeder die is teruggekeerd om jullie te helpen. Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 50)

Nu al zijn de tekenen van [Maitreya’s] werk zichtbaar voor allen. De oude dogma’s sterven; nieuwe bezems vegen de brokstukken van het verleden weg. De oude garde draalt, maar een nieuwe strijdkracht van waarheid beukt op hun belegerde en bouwvallige muren. Zij zullen niet lang stand houden tegen deze nieuwe strijdkracht voor rechtschapenheid en gerechtigheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De verschijning van Maitreya’)

Spoedig zal een nieuwe golf van belangstelling voor de Waarheid in de mens worden opgeroepen, en op die golf zal Mijn gezicht gezien worden. Reken jezelf tot Mijn vrienden en werk met Mij samen. Weet je Mijn medewerkers en help de wereld. Openbaar jezelf als Mijn discipelen en schep de Nieuwe Wereld. (Maitreya, uit Boodschap nr. 102)

Door de geschiedenis heen was ‘het volk’ de toeschouwer, en vaak het slachtoffer, van de opeenvolging van invasies, plunderingen en wreedheden die door individuen met hun veroveringslegers werden uitgevoerd. Tegenwoordig treedt er een nieuw verschijnsel op. Volkeren overal beseffen hun collectieve macht en eisen een vrije en rechtvaardige wereld als iets waarop zij als leden van de menselijke familie recht hebben. Dit, zo stel ik, is geheel nieuw en zal zich uitdrukken als een publieke wereldopinie met een stem die zo krachtig en verenigd is dat geen enkele regering die kan weerstaan. (Benjamin Creme, SI maart 2005)

Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we triomferen.… Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelneming aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, uit Boodschap nr. 15)

Doordat het volk zijn macht laat zien, zullen regeringen beseffen dat het hun werk, hun taak, is om in de behoeften van het volk te voorzien. Dit zal in alle landen gebeuren, want dat is de taak van regeringen. Sommige doen het in heel geringe mate; andere in grotere mate. Sommige regeringen zijn democratischer en dan is er meer participatie in het proces, maar andere zijn zeer dictatoriaal en daar heeft het volk weinig in te brengen. Dit zal ten einde lopen. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Mijn Taak zal het zijn te spreken als woordvoerder voor alle mensen overal; hun hoop en hun verlangen te verwoorden naar een beter en zinniger leven, naar de reorganisatie van de structuren, die de manifestatie verhinderen van de ware goddelijkheid van de mens. Dat is Mijn taak, Mijn dierbare vrienden, en die taak draag Ik met een licht en blij hart. Met jullie hulp zal zij worden volbracht. (Maitreya, uit Boodschap nr. 59)

Zo weerklinken de eenvoudige woorden van Maitreya rond de wereld. Zo wekken ze in de mens de hoop op vernieuwing. Waar voldoende mensen op die wijze zijn opgewekt en gereed zijn voor verandering, zal Maitreya de frequentie en de kracht van Zijn boodschap verhogen en miljoenen aansporen om op te roepen tot actie ten behoeve van zichzelf. De mensen moeten begrijpen dat actie van henzelf moet komen, anders kan er niets nieuws gebeuren. Wanneer de mensen zich hiervan bewust worden, zullen zij spontaan in actie komen, hun hart gloeiend van hoop. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen hun bestemming vervullen en een betere structuur scheppen voor het nieuwe tijdperk dat zich vóór hen opent. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensen worden zich bewust van Maitreya’)

Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld. Zo zal Ik spreken; dat zal Mijn Oproep zijn; en wanneer de mensheid deze Wet aanvaard heeft, zal Ik Mijzelf bekendmaken. Velen zijn er thans die weten dat dit waar is, die verlangen samen te delen, die verlangen naar broederschap, maar toch niet handelen. Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. (Maitreya, uit Boodschap, nr. 31)

Overal waar Ik nu rondkijk in de wereld, zie Ik de stralende punten van Licht die Mijn mensen zijn, degenen op wie Ik reken. Deze bakens van Licht zullen alle mensen tot Mij voeren en zo zal het Plan zich ontvouwen. Mogen jullie je op deze wijze om Mij heen verzamelen, en moge Mijn Licht jullie vlam ontsteken; zo kunnen wij gezamenlijk deze wereld transformeren. (Maitreya, uit Boodschap nr. 85)

Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De stem van Maitreya’)

Egypte vindt zijn stem

De Egyptische auteur en columnist Ahdaf Soueif schreef in het Engelse dagblad The Guardian:

“De wereld heeft deze strijd tussen een vasthoudende, meedogenloze en corrupte regering, die het hele staatsapparaat inzette, en een grote en bonte mensenmassa gewapend met niets anders dan woorden, muziek, legitimiteit en hoop, nauwlettend gevolgd. De steun van de wereld drong luid en duidelijk tot ons door, en wat hier in de laatste twee weken is gebeurd, zal burgers overal een stem en kracht geven… Zie de straten van Egypte vanavond; zo ziet hoop eruit.”

In zijn reportage voor de BBC beschreef Soueif de gemoedstoestand van het Egyptische volk:

“Wat er in de straten en pleinen van Egypte gebeurt, is buitengewoon; niet minder dan miljoenen mensen hervinden hun stem – en gebruiken hem…

“De sfeer op het Tahrirplein is zoals – nou ja, stelt u zich een beurs voor waar het product politiek, economie, bestuur, geschiedenis en het rechtsbestel aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen wordt…

“Mensen dragen zelfgemaakte tekstborden met hun eigen boodschappen. De meest voorkomende is natuurlijk ‘Irhal!’ (‘Ga weg’). Maar naarmate de dagen voorbijgaan, heb ik ongeduldigere teksten gezien zoals ‘Irhal, mijn arm doet pijn’, ‘Irhal, ik moet nu echt douchen’, ‘Irhal, ik ben door mijn grappen heen’. ‘Irhal, betekent Vertrek’, en nog veel meer…

“Deze revolutie is zó natuurlijk, zó persoonlijk, zó fundamenteel, dat ze in iedereen die deelneemt tot een explosie van creativiteit heeft geleid.

“Iedereen die naar het plein komt, brengt iets mee: medische voorraden voor de veldklinieken die nog steeds mensen behandelen die door Mubaraks politie en gewelddadige milities toegetakeld zijn, dekens voor de duizenden die de nacht doorbrengen, pakken water, koekjes…

“Tahrir is een ontmoetingsplek van burgers geworden waar progressieven en liberalen en Moslim-broederschap discussiëren en zingen en samen eten…

“En één ding dat Tahrir ons al opgeleverd heeft, is een besef van wie we zijn…

“Mensen zeggen het met zoveel woorden: ‘Zij zeiden dat wij verdeeld, extreem, onwetend, fanatiek waren – wel, hier zijn wij: divers, invoelend, gastvrij, grootmoedig, beschaafd, creatief en geestig.’…

“Deze immense revolutie die in onze straten en huizen plaatsvindt, is van het Egyptische volk dat zijn staat, zijn erfgoed, zijn stem, zijn persoonlijkheid terugwint. Wees met ons.”

Impressies van de sfeer op het plein nadat president Mubarak aftrad:

“Vrijdagavond vierde Egypte feest. Spreekkoren, liederen, drums en vreugdekreten klonken van Alexandrië tot Aswan. Naar het ter ziele gegane regime werd slechts verwezen door te roepen ‘wij willen ons geld terug’. Verder waren er drie spreekkoren dominant – en zeer veelzeggend: Het eerste (‘Houd je hoofd opgeheven, je bent Egyptenaar’) was een reactie op hoe vernederd en hoe hopeloos we ons de afgelopen vier decennia gevoeld hebben.

“De tweede was: ‘We zullen trouwen, we zullen kinderen krijgen’, en weerspiegelde de hoop van de miljoenen wier wanhopige behoefte aan banen en huizen hen dwong hun leven te riskeren door illegaal de zee naar Europa of de woestijn naar Libië over te steken.

“Het derde spreekkoor was: ‘Iedereen die houdt van Egypte: kom en herbouw Egypte.’ En op zaterdag hielden ze zich aan hun woord: na de revolutie kwamen ze terug om de rommel op te ruimen. Vrijwilligers die ’s middags op het Tahrirplein arriveerden, troffen het keurig opgeruimd aan en begonnen in plaats daarvan andere straten op te ruimen. Ik zag kinderen die op de grote leeuwen van de Qasr el-Nil-brug geklommen waren om ze op te poetsen.

“Ik voel – en elke ouder zal weten wat ik bedoel – ik voel dat ik mijn aandacht op deze baby, deze pasgeboren revolutie, moet richten, dat ik haar elke seconde in mijn geest en hart moet beschermen, tot ze wat groter is en wat stabieler is. Tachtig miljoen Egyptenaren voelen dat nu).” (Bronnen: The Guardian, BBC, VK)

New York Times-columnist Thomas Friedman beschreef de taferelen op het plein:

“Op het Tahrirplein holt een man met een baard op en neer die zich letterlijk schor schreeuwt: ‘Ik voel me vrij! Ik voel me vrij!’…

“Hosam Khalaf, een technicus, kwam met zijn vrouw en dochter voor slechts één reden naar het Tahrirplein: ‘Wanneer we voor God staan, kunnen we tenminste zeggen: ‘We hebben iets geprobeerd.’…

“Dit hier is geen religieuze gebeurtenis en de Moslim-broederschap leidt dit niet. Dit is een Egyptische gebeurtenis… Je ziet seculiere meisjes in modieuze jurken naast gesluierde vrouwen zitten. Je ziet ouders hun kinderwagens voortduwen met borden ‘Mubarak moet weg’. Je ziet studenten in spijkerbroek en boeren in gewaden. Wat hen verenigt is het vurige verlangen om hun toekomst in eigen hand te nemen.

“Ik geef toe dat, toen ik er doorheen liep, zich een worsteling afspeelde in mijn hoofd. Mijn hersenen zeiden: ‘Bedaar – denk eraan, dit is niet een wijk waar dingen goed aflopen. Alleen slechteriken winnen hier.’ Maar mijn ogen vertelden me: ‘Gewoon kijken en aantekeningen maken. Dit is iets geheel nieuws.’” (Bron: International Herald Tribune, VS)

Dr. Ismail Serageldin, directeur van de Bibliotheek van Alexandrië, die gedurende alle 18 dagen die de protesten duurden, beschermd werd door een cordon van demonstranten en personeel, zei:

“De morele macht van geweldloosheid werd nog nooit zo kundig ingezet voor de zaak van grotere vrijheid, rechtvaardigheid en het leggen van de basis voor een betere toekomst… In deze 18 dagen die de wereld deden schudden, kwamen mannen en vrouwen, jong en oud, moslims en christenen, arm en rijk als nooit tevoren bijeen. Het leger loste geen enkele keer een salvo op de miljoenen demonstranten. Allen gingen in elkaar op en toonden de ware moed van ‘het volk’…

“Hulde aan de nobele jeugd van Egypte, de leiders van de Egyptische revolutie van 25 januari 2011. En, terwijl we de nagedachtenis van degenen die zijn overleden eren, hulde brengen aan het offer van de gewonden en de vastberadenheid vieren van degenen die de hele tijd bleven, laten we het nieuwe Egypte creëren met de visie voor ogen van een zorgzame samenleving, volgens deze onsterfelijke woorden: Geen politiek zonder principes; geen rijkdom zonder werk; geen handel, zonder moraal; geen plezier zonder geweten; geen onderwijs zonder karakter; geen wetenschap zonder menselijkheid.

“Een visie waar de grootheid van een volk afgemeten wordt aan de kwaliteit van de levens van de armste burgers, niet aan de grootte van zijn legers of de omvang van de gebouwen. Ja! Jullie hebben Egypte voorgoed veranderd, en nu zullen we jullie leiderschap volgen en samen met jullie de taak opnemen om het nieuwe Egypte te creëren.” (Bron: bibalex.org, Egypte)

[Noot: De “onsterfelijke woorden” zijn een citaat van Mahatma Gandhi.]