Vragen en antwoorden, maart 2011

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 34 (per 1 maart 2011).

V. Vinden alle interviews nog steeds plaats in de VS?
A. Nee. De laatste twee werden in Mexico gegeven. (Per 12 februari 2011)

V. Is Maitreya al in Japan geïnterviewd?
A. Nee.

V. Hoeveel miljoenen mensen (gemiddeld per keer) kijken naar de uitzending van Maitreya’s interviews op televisie?
A. Circa vier miljoen.

V. Hebben de andere grote Amerikaanse tv-netwerken of de kabelnieuwszenders al belangstelling getoond voor een interview met Maitreya?
A. Niet in de VS, maar wel in Latijns-Amerika waar Maitreya bijvoorbeeld in Mexico-Stad twee interviews gegeven heeft.

V. Zijn er berichten of discussies over of andere reacties op de tv-interviews in andere media, zoals kranten, blogs of andere nieuws-websites?Zo niet, waarom is er zelfs na 28 interviews nog zo weinig respons?
A. Niet dat ik weet. Vergeet niet dat Maitreya ‘incognito’ optreedt en niet aangekondigd wordt als de Wereldleraar. Daarnaast is Zijn aanpak in dit stadium met opzet sober, om de mensen die Hij juist wil helpen niet af te schrikken.

V. Het zou goed zijn voor iedereen, waar ook ter wereld, die zich bezighoudt met de verspreiding van de ideeën die Maitreya tijdens Zijn interviews op de Amerikaanse televisie uitspreekt, om een korte samenvatting te hebben van wat er gezegd is. Bijvoorbeeld een inspirerend onderwerp dat zij in hun eigen werk kunnen gebruiken.
A. Vergeet niet dat Maitreya ‘incognito’ is. Wij moeten niet actief de aandacht op Hem, persoonlijk, vestigen. Ook heb ik al een redelijk beeld gegeven van wat Hij belangrijk vindt: samendelen, rechtvaardigheid, vrede, verdraagzaamheid, goede wil, enzovoort.

V. Kunt u iets meer vertellen over wat Maitreya zegt over toekomstige behoeften ten aanzien van het soort werk dat nodig zal zijn voor het aanhoudende welzijn van de mensheid? Ik weet dat hij spreekt over de noodzaak van het verdelen van voedsel en zaken met betrekking tot de planeet. Maar heeft hij suggesties gegeven voor een carrière in dit opzicht? Ik wil het woord carrière eigenlijk helemaal niet gebruiken, maar ik doe het toch, zodat u een beter idee hebt van wat ik zoek.
A. De wereld schreeuwt om hulp in allerlei vormen. De ontwikkelingslanden bieden talloze manieren om te voorzien in de noden van de mensen. Velen sterven van honger, iedereen is arm, behoeftig, en leeft van een dollar (of minder) per dag. De mogelijkheden om te helpen zijn eindeloos.

V. Op 28 januari 2011 werd om 1 uur ’s morgens door verschillende ooggetuigen en uit verschillende hoeken een stralende ufo gefilmd boven de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem (Israël). 1) Was dit een manifestatie van Maitreya’s ‘ster’? 2) Hield deze manifestatie op een of andere manier verband met het vertoon van de macht van het volk die de Arabische landen momenteel overspoelt?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Op de website van Share International las ik dat de “Witte Ruiter” die op een video over de demonstraties in Egypte te zien is, de Kalki-avatar is. U heeft gezegd dat Maitreya de Kalki-avatar is, maar op een website over Sai Baba staat dat Hij ook de Kalki-avatar is. Daar het de taak van de Kalki-avatar is om dharma (rechtschapenheid) op Aarde te herstellen, lijkt het mij heel logisch dat Sai Baba het is, want als Rama bracht Hij al waarheid en gerechtigheid. Aan de andere kant denk ik dat het Maitreya was Die het Egyptische volk steunde met Zijn aanwezigheid in Egypte. Kunt u zeggen wie van Hen de Kalki-avatar is.
A. Zij zijn beide de Kalki-avatar. Sommigen vinden dit misschien moeilijk te begrijpen of te accepteren, maar zo ligt het. We hebben een dubbele manifestatie van de Kalki-avatar.

V. Een jaar geleden trad Maitreya naar voren en begon Zijn missie. Sindsdien is Hij 28 keer op tv verschenen in Amerika. De VS staan er nu slechter voor dan een jaar geleden, net als de rest van de wereld. Faalt Maitreya’s missie? Waarom wordt de situatie niet beter? Waarom is er geen merkbaar ontwaken van de massa’s voor Zijn aanwezigheid en boodschap? Dank voor uw antwoord en voor uw goede werk.
A. Het is juist dat de situatie economisch slechter is of wordt. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de pogingen om op de oude manier door te gaan die niet langer werkt. Maitreya komt niet om de oude werkwijzen draaglijker te maken, maar om ons de weg (de enige weg) naar de toekomst te tonen. De mensheid heeft de middelen voor haar voortbestaan al in handen: Samendelen, Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen zijn het enige antwoord op onze problemen. Wat betreft de reactie op Zijn denkbeelden, zie wat er in Egypte is gebeurd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.