-een kleine selectie uit het maandblad-

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Leven op straat
Ergens in 2002 ging ik naar een afspraak en zag ik op de stoep een jonge vrouw met een sjaal om haar hoofd met haar benen gekruist zitten. Ze had een stuk karton vast waarop stond dat ze geld nodig had om te kunnen eten. Haar hoofd was gebogen en ik voelde dat ze zich schaamde om te bedelen. Ik werd door dit jonge meisje geraakt en dacht eraan wat geld te geven op de terugweg – en dat deed ik. Haar hoofd was nog meer gebogen en er zaten een paar munten in het glas dat ze vasthield. Ik deed er een munt in en zei: “Succes”. Ze hief haar hoofd op en we keken elkaar aan, haar ogen straalden en ik voelde me ondergedompeld in vreugde. Dit duurde de hele dag. Wie was deze jonge vrouw?
N.M., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘jonge vrouw’ Maitreya was.

Innerlijke schoonheid
Op 19 december 2001 werd ik ‘herboren’. Iets in me werd wakker op die dag in mijn schoonheidssalon in Limoges. Op 21 december kwam ene mevrouw Paiva bij me voor een gezichtsbehandeling. Ons eerste telefooncontact toen ze belde om naar mijn tarieven te vragen was al anders dan anders… Na enige onderhandeling bevestigde zij haar afspraak voor diezelfde avond om 6 uur. Aan de telefoon leek ze een Afrikaanse stem te hebben. Ze was blank, maar haar trekken leken buitenlands. We hadden het hierover. Ik zei dat ze me een wereldburger leek. Ze lachte. Ze zei dat ze me anders vond – dat ik niet alleen maar een manicuurster was maar dat ik meer in me had.
We spraken over haar brede visie en aanpassingsvermogen. Ik vertelde haar dat het niet leek alsof ze frustraties had. Het merendeel van mijn klanten lijkt er een paar te hebben. De afspraak duurde twee en een half uur. Ze belde haar ouders op die bezorgd waren dat ze nog niet thuis was.
Mijn moeder denkt dat Maitreya zichzelf via mevrouw Paiva aan mij liet zien. Als dit het geval is dan vraag ik me af wat het doel van het bezoek was? Ik ben dankbaar voor iedere verduidelijking.
J.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde: nee, ‘mevrouw Paiva’ was eigenlijk Maitreya.

Verdwenen lifter
In de lente van 1975 was ik thuis (in mijn flat op de begane grond) en deed ik mijn paar maanden oude baby in bad, toen de deurbel ging. Ik ging kijken wie het was, met mijn baby in een handdoek gewikkeld, en daar stond een jongeman die me iets te eten vroeg.
Een beetje verrast vroeg ik hem binnen te komen en te wachten tot ik mijn zoon had aangekleed die ik hem toen overhandigde (!) zodat ik hem iets te eten kon maken. We praatten wat (over religie) en toen ging hij weg met een pakketje dat ik hem voor de reis had gemaakt (wat eten en wat geld) en een foto van de al-vergevende Christus.
Voor hij wegging vroeg hij me waar hij heen moest gaan om een lift te krijgen. Ik liet hem een plek zien (een paar meter verderop rechts) en sloot de deur. Ik keek uit het raam naast de deur en was verbaasd dat ik niemand zag. Noch recht voor me, noch rechts, noch links. Ik wachtte even terwijl ik de aangewezen liftplek in de gaten hield, maar er was niemand.
Wat me achteraf verbaasde was hoe vol vertrouwen ik was geweest om een volslagen vreemde mijn huis binnen te laten en hem op mijn baby te laten passen. Het was duidelijk dat deze gebeurtenis indruk op me maakte.
Kort daarop kwam ik de volgende passage tegen in een boek over engelen dat ik aan het lezen was: “Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad, zonder dat ze het wisten.” (Hebreeën 13:2) Dit was voor mij de verklaring. Ik kon geen andere zien.
Onlangs vertelde ik iemand dit verhaal en zij zei dat het alleen Maitreya kon zijn. Kort daarna vertelde een vriendin van me die net Share International had ontdekt, hetzelfde. Wat moet ik ervan denken? Kunt u dit voor mij ophelderen?
Hoe dan ook, wie deze persoon ook was, ik was heel blij dat hij kwam!
A.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de jongeman de Meester Jezus was.

door de Meester —, via Benjamin Creme (13 maart 2011)

Sinds de vroegste tijden heeft de mensheid de natuurlijke verstoring van ons planetaire huis gevreesd. Rampen van ongekende heftigheid hebben steeds opnieuw enorme delen van het oppervlakte van de Aarde vernietigd. Dit feit is voor velen moeilijk te begrijpen en doet in het denken van vele godsdienstige mensen altijd ernstige twijfels rijzen over de waarheid van Gods liefde voor de mensheid. Hoe kunnen we geloven in een liefhebbende God die toestaat dat duizenden mensen omkomen bij aardbevingen, tsunami’s en dergelijke? Kon de mensheid haar eigen betrokkenheid bij zulke planetaire vernietiging begrijpen, dan zou ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen ervan.

De aardkorst, zoals die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, is niet één gelijkmatig over de wereld verspreid geheel. Zoals welbekend, bestaat ze uit verscheidene platen op verschillende diepten die elkaar overlappen en, relatief, altijd in beweging zijn. Landen en steden die op of dicht bij de rand van een plaat, de breuklijnen, liggen zijn derhalve onderhevig aan aardbevingen en, indien dicht bij oceaangebieden, aan tsunami’s. Het is niet zo dat God de mensheid Zijn Liefde onthoudt, maar een kwestie van seismische druk die moet ontsnappen. Wat, kunnen we ons afvragen, zorgt ervoor dat de seismische druk tot zo’n vernietigende omvang groeit?

Elementale Deva’s (of engelenkrachten) zien toe op het mechanisme waarlangs deze reusachtige energieën werken of worden afgezwakt. De Aarde is een levend Wezen en reageert op verschillende manieren op de invloed van deze krachten. Eén belangrijke bron van invloed is direct van de mensheid afkomstig. Naarmate de mensheid, in haar gebruikelijke wedijver, spanning schept door oorlogen en politieke en economische crises — dat wil zeggen wanneer wij uit evenwicht zijn — raken de Deva-levens eveneens uit evenwicht. De onvermijdelijke gevolgen zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s. Wij zijn verantwoordelijk.

Hoe kan deze cyclus van vernietiging worden beëindigd? De mensheid heeft de middelen, maar ontbeert tot nu toe de wil om te veranderen. We moeten onszelf zien als Eén, iedere man en vrouw een weerspiegeling van het Goddelijke, broeders en zusters, zonen en dochters van de Ene Vader. We moeten oorlog voorgoed van deze Aarde verbannen; we moeten de natuurlijke bronnen van deze planeet, die allen toebehoren, samendelen. We moeten leren in harmonie met de planeet zelf te leven om een toekomst te hebben in harmonie met elkaar.

Maitreya is gekomen om de mensen de weg te wijzen en het handelen van de mens kracht bij te zetten. Over de hele wereld vinden mensen hun stem en roepen om rechtvaardigheid en vrijheid. Velen zijn gestorven om hun door God gegeven recht op vrijheid en rechtvaardigheid op te eisen. Maitreya roept alle mannen en vrouwen van overal op om zichzelf te zien zoals Hij hen ziet, als Goddelijk, Zonen en Dochters van Goddelijkheid Zelf.

V. Wat kunnen de Verenigde Naties doen om het Libische volk te helpen?
A. Onmiddellijk een vliegverbod instellen en vervolgens een VN Vredesmacht inzetten om een eind te maken aan het geweld van beide kanten. De situatie in Libië verschilt van die elders in het Midden-Oosten. Het gaat hier niet om groepen vreedzame demonstranten die beschoten en gebombardeerd worden door een zwaarbewapend leger met tanks, mortieren en vliegtuigen. Dit is een burgeroorlog tussen het volk, licht bewapend of onbewapend, en het beroepsleger van een meedogenloze dictator met tanks en dergelijke. Alleen een vliegverbod boven het land zal het vermogen van het regime om zijn eigen volk af te slachten beperken. Er moet geen seconde langer gewacht worden met dit minimale optreden om het Libische volk te helpen.
[N.B. Het vliegverbod werd kort nadat het april-nummer (2011) van Share International ter perse ging, ingesteld.]

V. Maitreya heeft gezegd dat we “onze broeders hoeder zijn”. Betekent dit dat de wereld gerechtigd is om een vliegverbod boven Libië in te stellen, ondanks dat dat waarschijnlijk zal leiden tot meer slachtoffers?
A. Ja. Een vliegverbod, indien op de juiste wijze opgelegd, zou het aantal slachtoffer beslist beperken.

V. Wat is de relatie tussen de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de verschijning en de steun van Maitreya en de Hiërarchie van Meesters?
A. De mensen in het Midden-Oosten en in de wereld in het algemeen vinden hun stem. Dat gebeurt niet alleen in respons op de denkbeelden afkomstig van Maitreya, maar dit is door Hem voorspeld.

V. De aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter die op vrijdag 11 maart 2011 het noord-oosten van Japan trof, heeft een groot aantal mensenlevens gekost en enorme verwoesting veroorzaakt. Was er niettemin sprake van goddelijke interventie door Maitreya?
A. Ja. Zonder Zijn hulp zou het lijden nog veel erger geweest zijn.

V. Er werd bericht dat er slechts 20-30 minuten verliepen tussen de aardbeving en het moment dat de tsunami de kust bereikte. De Japanners waren voorbereid op tsunami’s van kleinere omvang, maar hebben nog nooit zo’n grote tsunami meegemaakt en heel veel mensen werden er het slachtoffer van. Het dodental stijgt nog steeds. 1) Is er goddelijke interventie geweest voor de mensen die door de tsunami werden meegesleurd? 2) Hebben zij geleden?
A. 1) Ja, velen meer werden gered. 2) Vreemd genoeg niet. Maitreya heeft het vermogen om angst en pijn weg te nemen.

V. Door de jaren heen heb ik uw antwoorden in Share International gelezen over de manieren waarop Maitreya en de Meesters mensen helpen in het geval van een ramp. Ik hoop dat u de lezers kunt geruststellen dat hetzelfde ook geldt voor Japan en Libië?
A. Jazeker. Binnen de karmische Wet zijn de Meesters altijd als eersten ter plaatse om hulp te verlenen.

V. Wanneer zal de wapenhandel stopgezet worden, gesteld dat dat kan?
A. Wanneer de mensheid voorgoed afziet van oorlog. Die tijd is dichterbij dan de meeste mensen denken.

V. In februari 2011 werd Nieuw-Zeeland getroffen door een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter, waarbij het centrum van de stad Christchurch werd verwoest. Japan en Nieuw-Zeeland liggen in dezelfde aardbevingszone en kennen overeenkomstige geografische omstandigheden. Was er enig verband tussen deze twee bevingen?
A. Ja. Er vindt in het hele gebied rond de Stille Oceaan grote seismische activiteit plaats. We moeten niet verbaasd staan wanneer er elders in dat gebied nog meer aardbevingen en/of tsunami’s plaatsvinden.

V. Op 22 februari 2011 werd Christchurch (Nieuw-Zeeland) om 12.51 uur getroffen door een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter. Helaas vielen daarbij vele slachtoffers en werden veel prachtige oude gebouwen verwoest. Bijna eenderde van het zakendistrict moet herbouwd worden, om maar niet te spreken van de huizen die verwoest zijn. In positieve zin is het inspirerend de samenwerking te zien tussen Nieuw-Zeelanders, de regering en de vele andere landen die hulp- en reddingsteams en financiële steun hebben gestuurd. Is deze gezamenlijke inspanning deels gemotiveerd door de inwerking van de energieën van synthese van Waterman?
A. Niet echt. Het weerspiegelt de natuurlijke hulpbereidheid van de Nieuw-Zeelanders.

V. Kan dit als een voorbeeld gezien worden van hoe landen elkaar na Verklaringsdag zullen steunen?
A. Ja, dat verwacht ik wel.

V. Kunt u van de aardbeving in Christchurch zeggen in welke mate die veroorzaakt werd door natuurlijke beweging van de aardkorst of door karma?
A. Deze was niet karmisch, maar het gevolg van de natuurlijke beweging van de aardkorst. Christchurch ligt heel dicht bij twee grote breuklijnen.

V. Kunt u zeggen of de verschrikkelijke aardbeving en tsunami die pas in Japan hebben plaatsgevonden karmische of natuurlijke oorzaken hadden?
A. De aardbevingen in Japan en onlangs in Nieuw-Zeeland hadden natuurlijke oorzaken die te maken hebben met de verschuiving van de aardkorstplaten onder de Stille Oceaan in de zogeheten ‘ring van vuur’. Als u het artikel van de Meester in dit nummer van Share International leest, zult u echter zien dat er ook een karmische oorzaak is afkomstig van de destructieve handelwijze van de mensheid als geheel. Als de mensheid minder destructief zou handelen, zouden ook aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tyfonen minder vernietigende gevolgen hebben.

V. Ik zou graag iets vragen over wat er nu in Egypte, Noord-Afrika en sommige delen van het Midden-Oosten gebeurt. Maitreya zegt dat “de macht van het volk zal komen”. 1) Is deze “macht van het volk” die we nu in Egypte zien, het soort macht waar Maitreya het over heeft? 2) Zal deze beweging zich nu met meer kracht over de hele wereld verspreiden naarmate (volgens uw Meester) Verklaringsdag nadert?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Zoals de wereldwijde media weten, zijn er onlangs gevallen geweest van massale vogel- en vissterfte. Hiervoor zijn conventionele verklaringen gegeven die maar weinig mensen zouden geloven. Een van de minder conventionele verklaringen is dat de magnetische polen snel verschuiven en wolken waterstofcyanide in de lagere atmosfeer terecht kunnen komen waardoor vogels omkomen. Dit verklaart echter niet de vissterfte. Een andere verklaring die wordt genoemd zijn atmosferische experimenten van Project HAARP. Het is duidelijk dat er iets gaande is dat alle leven kan treffen. Mijn vraag aan Share International is: wat is de voornaamste oorzaak van dit verschijnsel vanuit het gezichtspunt van de geestelijke hiërarchie? Dit is van groot belang en ik zou graag zien dat u hier op uw website op ingaat. Er zal toch wel iemand in uw omvangrijke netwerk zijn die enig idee heeft van wat er gaande is?
A. Volgens de informatie afkomstig van de Geestelijke Hiërarchie verschuiven de magnetische polen niet. De Meesters zeggen dat de oorzaken klimatologisch zijn en het gevolg van de enorme hoeveelheden stortregens die in verschillende delen van de wereld vallen. Deze stortregens veroorzaken niet alleen overstromingen, maar brengen ook zeer giftige verontreinigde stoffen omlaag, waaronder radioactieve stoffen, die door elke kerncentrale in de atmosfeer worden uitgestoten.

Met grote droefheid meldt Share International het heengaan van de grote Geestelijke Avatar Swami Premananda op 21 februari 2011 in India, na vele jaren van ziekte en onrechtvaardige opsluiting in een Indiase gevangenis.
Zoals lezers zich zullen herinneren heeft Share International geregeld berichten gepubliceerd over Swami Premananda en Zijn werk. Share International betuigt zijn deelneming aan de vele volgelingen wereldwijd die om dit grote verlies rouwen.
Swami Premananda zei van Zichzelf: “Sai Baba is Sai Baba, een groot Avatar; ik ben wie ik ben, een gewone man die niet weet waarom hij begiftigd is met een aantal goddelijke gaven. Het is waar dat ik mensen kan genezen, dingen kan materialiseren en dat ik buitengewone krachten heb, maar deze komen van God. Ikzelf kan niets.”

Gedurende een speciale ceremonie in de ashram van Sri Premananda na Zijn heengaan, ontdekte een volgeling tijdens het opruimen van de bloemen een grote lingam tussen de bloemen, die overdekt was met kumkum (een kleurpoeder). Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de eivormige lingam door Swami Premananda gemanifesteerd werd. Functionarissen van de ashram zeiden: “Swamiji heeft ons opnieuw duidelijk gemaakt dat Hij echt nog steeds in ons midden is.”

Hulp van hoog niveau

Op zaterdag 26 februari 201l, de dag van de lezing in Barcelona, liepen we vroeg in de ochtend na het ontbijt het hotel uit voor een korte wandeling. De lezing werd ’s avonds in dit hotel gegeven. Toen we bij een verkeerslicht stilstonden, zagen we aan de overkant van de weg, een jonge zwarte man onze richting uitkomen, die soepel maar kordaat liep. Hij had iets in zijn linkerhand en hief zijn rechterarm voorwaarts op, terwijl hij iets vasthield. Hij droeg gewone kleding en een bontgekleurde hoed. Hij stopte bij het verkeerslicht aan de andere kant van de weg. We realiseerden ons dat hij aan het praten was en zagen tot onze verbazing dat hij in zijn opgeheven rechterhand een uitnodigingskaart voor onze lezing had, met de foto van Benjamin Creme erop. Toen de verkeerslichten op groen sprongen, stak hij de straat over; wij wachtten aan onze kant en toen hij bijna bij ons was vroegen we of hij ergens naar op zoek was. Hij leek ons niet op te merken, maar bleef praten met zijn rechterarm naar voren gericht met de kaart in zijn hand, terwijl hij zijn weg naar het hotel vervolgde. Het was een zeer ongewone ontmoeting. Was dit zomaar een ontmoeting met een vrolijke jongeman, of was het iets anders?
H.L. en C.F., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge zwarte man’ de Meester Jezus was.

Recht in het hart

Op 4 maart 2011 stonden een groepslid en ik bij de kraam van Share Zwitserland op de Levenskrachtbeurs in Zürich, toen een nogal lange man langs kwam, die een zwartleren jas en een rugzak droeg. Hij zei dat hij niet veel over Maitreya wist. Aan het eind van het gesprek geloofden we hem niet meer. Hij wist van de Theosofische Vereniging en andere filosofieën. Tijdens het gesprek, dat ongeveer 10 minuten duurde, zei hij dat dit de beste kraam van de beurs was. Bij het weggaan zei hij dat we met het werk door moesten gaan. Binnen enkele seconden was hij verdwenen. Na het gesprek waren mijn collega en ik even stil. Ik vroeg haar toen wie deze man geweest kon zijn. Zij antwoordde: “Voel je het?” Even later voelde ik ook een soort liefde in mijn hart zoals ik die zelden eerder had gevoeld, moeilijk te beschrijven. We konden zeker een kwartier niets zeggen. In die tijd kwam er geen enkele beursbezoeker naar onze kraam. We voelden een bijna heilige liefde in ons hart. Ik zag deze man daarna nog tweemaal van een grote afstand. Wie was hij?
C.W., Bonstetten (Zwitserland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Zien is geloven?

Begin oktober 2010 liep ik mijn etappe op de weg naar Santiago (provincie La Coruña, Galicië, Spanje). Na het avondmaal ging ik op weg naar het pension buiten het dorp, op ongeveer één km afstand, in gezelschap van een Noorse ‘pelgrim’-vrouw, met wie ik die dag had gelopen. Het was bewolkt en het zag eruit alsof het die nacht ging regenen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om haar te vertellen over het nieuws van het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie en haar leider Maitreya, en hoe de Ruimtebroeders deze cruciale gebeurtenis ondersteunden met ‘tekenen’.
Er stond een grote ster aan de hemel. Terwijl ik ernaar keek, zei ik: “En dat is, denk ik, een van hun ruimteschepen.” Ze keek me aan alsof ik die avond teveel wijn had gedronken. Ik zei dat ik hun zou vragen om ons een teken te geven.
De ‘ster’ verdween op dat moment om een eindje verder weer te verschijnen. Nadat ze er aandachtig naar gekeken had, zei ze dat het een wolk had kunnen zijn. Dus vroeg ik hardop aan de ster om ons nog een teken te geven en de ‘ster’ verdween opnieuw. De vrouw zei niets meer en was een beetje bang en ik vertelde haar verder over het nieuws. Was het een waarneming van een van Maitreya’s ‘sterren’?
M.M., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het Maitreya’s ‘ster’ was.

Sneeuwverhaal

In de ochtend van 17 december 2010 werd mijn aandacht naar het keukenraam getrokken en buiten zag ik een mooi mozaïek in de sneeuw. Er waren tien afdrukken van ongeveer 7 cm diep over een lengte van ongeveer 1,40 m. De randen waren scherp afgesneden, er was geen scheef randje of karteling. Ik werd er diep door geraakt en het maakte me heel blij. Ik moest er telkens weer naar gaan kijken. Ik kon wel dansen van blijdschap en ik werd opeens vederlicht, alsof ik werd gedragen. Wat gezondheid betreft, ga ik door een moeilijke periode, maar sinds 17 december is er een bijzondere rust en vertrouwen over mij heen gekomen.
Kunt u zeggen wat de betekenis hiervan is?
P.W., Zoetermeer.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de sneeuwmozaïek een zegening van Maitreya was. Het heeft zijn werk bij haar gedaan.

Boeddha-beeld straalt licht uit

Twee video’s op YouTube tonen een bronzen Boeddha-beeld dat een helder licht uitstraalt en waarvan de lippen lijken te bewegen. De video’s werden op 27 februari 2011 opgenomen bij de Boeddhistische missiepost Pu Xian in Maleisië. Het bijschrift bij video nr.2 (op YouTube geplaatst door klchin77) luidt: “De Boeddha straalt licht uit en knippert met zijn ogen. Dit gebeurde op 27 februari 2011. Dit is geen bedrog. Je kunt zien dat de persoon in de video die voor het beeld staat niet helder is, en veel mensen hebben het waargenomen.” In een elf minuten durende video (nr.3) is goed te zien dat de vier Boeddha’s hun lippen bewegen en met hun ogen knipperen. Volgens één commentaar op YouTube zijn de effecten toe te schrijven aan de bewegingen van de camera, maar klchin77 antwoordt hierop: “Voor de goede orde, aanwezigen op deze plek zagen met eigen ogen dat het Boeddhabeeld bewoog, voor zij toestemming vroegen om het te mogen opnemen.” (Bron: YouTube: klchin77)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder was dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Beeltenis van Jezus op een stoel

Een man in het zuiden van Californië ontdekte een beeltenis van Jezus op een oude schommelstoel die hij van plan was weg te gooien. Lou Balducci uit Mission Viejo vertelde dat hij de stoel al meer dan 10 jaar had en dat hij de afbeelding nooit eerder had opgemerkt. “Vorige week zag ik deze beeltenis van Jezus op de stoel,” zo schreef Balducci in februari 2011 in een e-mail naar een plaatselijke televisiezender. “Ik weet niet hoe ze daar gekomen is, maar het is duidelijk een afbeelding van Jezus.” Balducci vervolgde: “We lieten het aan onze huishoudster zien en zij zei dat het een teken is dat ons huis en onze familie gezegend waren… Mijn aangetrouwde familieleden zijn heel godsdienstig en geloven eveneens dat het een zegening is.” (Bron: www.nbclosangeles.com
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is, gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

Huilende beelden in bibliotheek Ohio

Beelden van Maria en Jezus in een religieuze bibliotheek in Ohio huilen tranen. De beelden in de religieuze uitleenbibliotheek Onze Vrouwe Koningin van Reading in de stad Reading (Ohio, VS) vergieten sinds eind januari 2011 tranen. Er komen dagelijks bezoekers om het Maria-beeld achterin het winkeltje en het beeld van Jezus bovenaan de trap te bezichtigen. Zo zei een bezoeker: “Het is een wonder. Ik denk dat er iets uit voortkomt, hopelijk iets goeds.” (Bron: wcpo.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat door Maitreya wordt gemanifesteerd.)

Beeltenis van Maria op film vastgelegd

Een foto die van een klif in zuidwest-Engeland werd genomen, laat de beeltenis van Maria zien. Op Valentijnsdag, 14 februari 2011, wandelden Caroline en Stephen Gray langs de kust bij Western Beach, Newquay (Cornwall, VK) waar ze bleven staan om foto’s te maken. Op een van de foto’s die Caroline Gray nam, staat een afbeelding van een vrouwenfiguur met een kap, die beschut staat onder de rotsen en op de Maagd Maria lijkt. Gray vertelt dat de afbeelding niet zichtbaar was toen de foto werd genomen. “Er was niets op het scherm te zien toen ik de foto nam,” zei ze. “Bij thuiskomst is de beeltenis van de Maagd Maria verschenen. Er was op dat moment absoluut niemand anders op het strand, wat dit alles nog fascinerender maakt. Ze lijkt op een zwangere vrouw en lijkt een lamp vast te houden. Ze ziet er beslist uit als de Maagd Maria.” (Bronnen: SWNS.com; The Telegraph, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Twee zonnen gezien boven Taiwan

Een man op het Taiwanese eiland Penghu filmde op 2 maart 2011 twee zonnen aan de hemel. In een nieuwsuitzending op de Taiwanese tv legde de man uit: “Ik weet dat dit absurd klinkt, maar toen ik mijn familie filmde, zag ik twee zonnen tussen de wolken en filmde ze. Ik kan het niet anders beschrijven.”
De website Life’s Little Mysteries meldde: “De zonnen — de éne vaag en oranje, de andere een heldere gele bol — verschenen naast elkaar, één iets hoger dan de andere.” Twee Amerikaanse wetenschappers die de video bekeken, zeiden dat het verschijnsel niet volledig door de wetenschap verklaard kon worden; zij waren het erover eens dat de fotograaf de beelden niet op een computer had gemaakt. (Bron: LifesLittleMysteries.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de “twee zonnen” ruimtevaartuigen waren van Mars.)

Sinds december 2008 zijn er over de hele wereld waarnemingen van Maitreya’s ‘ster’ gemeld, onder andere in honderden video’s op YouTube, in brieven aan Share International en tientallen rapportages in de media.
Deze drie beelden tonen Maitreya’s ‘ster’ gefilmd op 25 februari 2011 bij het krieken van de dag, boven de Pescara-vallei in Italië. Op de video verandert de ‘ster’ snel van kleur en grootte. (Bron: YouTube: intelligenceAstro)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema Jongeren zullen de weg wijzen.

Iedereen wordt beïnvloed door de nieuwe energie die de wereld binnenstroomt. Zij die geloofden in politieke, religieuze en filosofische systemen, zijn ontgoocheld omdat die geen vrede, voorspoed en geluk hebben gebracht. Je kunt de problemen van de wereld alleen oplossen met een gevoel voor realisme dat niet wordt vertroebeld door een ideologie of de marktwerking… Niemand kan deze nieuwe energie weerstaan. Ze overvalt landen en individuen bij verrassing. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

Over de hele wereld eisen individuen nu, vaak voor het eerst, een stem in hoe hun land zal worden geregeerd en hoe hun bestemming er uit zal zien. De oude gebruiken worden ter discussie gesteld en aan alle kanten groeit de onverdraagzaamheid jegens zeer oude corruptie. Natuurlijk ondervindt deze gezonde respons van de massa’s weinig instemming in de machtscentra van welk land dan ook, aangezien ze een bedreiging vormt voor de monopolies van voorrecht en aanzien. Maar uit de onrechtvaardigheden van het verleden wordt een nieuwe wereld gewrocht, en niets kan nog lang het springtij van verandering weerstaan. De energieën die worden vrijgegeven door Maitreya en Zijn helpers, wekken de mensen op tot een nieuw bewustzijn van zichzelf en van hun potentieel, en tot een groeiend vertrouwen in hun vermogen om de toekomst te openbaren die hen voor hun soort voor ogen staat. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Tijdvak van Rechtvaardigheid’)

Dagelijks stromen krachtige nieuwe geestelijke energieën met grote kracht de wereld in. Dit transformeert het menselijk bewustzijn, inclusief het bewustzijn van jonge mensen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De macht van de sjeiks, koningen en sultans is gebroken. De tijd dat de volkeren in het Midden-Oosten als slaven werden behandeld, is voorbij. De mensen eisen een regering door het volk, voor het volk. De evolutie van bewustzijn in de mens verspreidt zich over de hele wereld, naarmate de mensen zich bewust worden van hun erfgoed en hun bestemming. Het zaad groeit uit tot een plant, die tot bloei zal komen en vrucht zal dragen voor de jongere generatie. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

De wereld is derhalve verdeeld in twee groepen — de conservatieve, reactionaire groepen die vasthouden, die met hun hakken in het zand een achterhoedegevecht voeren tegen verandering, en de nieuwere, jongere, progressieve groepen die meer reageren op de hoedanigheid en energie van Waterman. Die confrontatie is zichtbaar in alle landen van de wereld, op politiek, economisch, religieus en sociaal terrein. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Jongeren zullen in opstand komen tegen de oude ideologieën, ongeacht of die opgelegd worden door politici, religieuze leiders of intellectuelen. En hun eisen zullen invloed hebben. De golf van jonge stemmen is al hoorbaar in Afrika en in het Midden-Oosten… Jonge mensen willen een wetgeving zien door de mensen en voor de mensen. Ze zijn het oude nepotisme van familie, partij en ideologie moe. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

De huidige politici zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, van het verleden en handhaven de bestaande orde. In de coulissen staat een groep jongere mannen en vrouwen gereed die sinds 1975 door de Meesters zijn onderricht. Zij zullen, via het democratische proces, worden gekozen in posities van macht en invloed om de nieuwe structuren toe te passen, de nieuwe weg in te slaan die de Meesters zullen aanraden. Via hen kunnen de Meesters werken zonder de vrije wil van de mens aan te tasten, omdat zij mannen en vrouwen in de wereld zijn. Door hun duidelijke onbaatzuchtigheid, gezond verstand en begrip van de problemen zullen ze worden gekozen op posities in vele landen, wellicht de meeste, die tot nu toe in het algemeen werden ingenomen door de aartsconservatieven van het verleden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

…de uiterlijke aanwezigheid van Maitreya en Zijn groep Meesters zal een wonderbaarlijke invloed hebben op het denken en het hart van letterlijk miljoenen mensen in elk land. Zij zullen nu gereed staan, hun aspiratie hoog en zuiver, voor het scheppen van een nieuwe wereld, en voor een geheel nieuwe kijk op wat het betekent om op planeet Aarde te leven. Velen van hen, mogelijk de meerderheid, zijn jong en betrekkelijk onaangetast door het cynisme en de ongebreidelde hebzucht van hun ouderen. Zo hebben zij een heldere blik op de antwoorden voor de problemen die hun vaders verbijsteren, verblind als die zijn door de gebreken en begoochelingen van het verleden. Deze jonge mensen zullen deze wereld voor hun vaders nieuw maken. Ze zijn voor dit doel in incarnatie gekomen en zullen reageren op Maitreya’s Oproep. Velen van hen zijn ook opgeleid en voorbereid voor de taken die hen wachten en die zij blijmoedig, onversaagd, zullen uitvoeren. Heb geen angst, de wereld is veilig in die jonge handen. Zij wachten vurig op de gelegenheid om te dienen en te redden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De uiteindelijke triomf van de mens’)

Overal groeit bewustzijn, onder volken, mensen en zelfs dieren en planten… Jongeren eisen hun rol op en hun stem wordt gehoord. Tot dusverre werd alles door de ouderen beslist, maar dat is aan het veranderen. Het is ‘einde verhaal’ voor politici, tenzij ze bereid zijn mee te gaan met de Nieuwe Tijd. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

In elke generatie komen degenen in incarnatie die zijn toegerust met de oplossingen voor de problemen die hen te wachten staan. Boven een bepaalde leeftijd is het niet mogelijk om met de nieuwe situatie om te gaan. De nieuwe generatie kan niet verwachten dat hun vaders of grootvaders zich met hun problemen bezighouden. De vaders en grootvaders kunnen van de jongeren de oplossing leren voor de problemen, en ik denk dat dat al gebeurt. Vele middelbare en oudere mensen betreuren wellicht veel van de dingen die jongeren doen, maar ze zien ook dat zij een vrijheid hebben, een zelfvertrouwen, een bewustzijn van de mogelijkheden in het leven die ze zelf maar al te vaak niet hebben gehad of gezien. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

Wanneer Maitreya voor de wereld verschijnt, zal een nieuwe situatie ontstaan: de oude zekerheden zullen snel verdwijnen en worden vervangen door een golf van hoop op het Nieuwe. Een avontuurlijk gevoel van het leven zal de jeugd betoveren en hen voorbereiden op een leven van dienst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst is verzekerd’)

Het is de jongere generatie die de gevolgen van deze nieuwe energie ervaart en dit geeft hun de kracht om de oude systemen die de mensen gevangen hebben gehouden, te veranderen. De jongeren weten waar de macht ligt: niet in de kogel maar in het hart, dat de bron is van licht. Het leven betreedt het lichaam via licht en bevindt zich in het hart. Het lichaam functioneert zolang het licht er is. Daarom zegt Maitreya dat het leven wordt beheerst door wie het licht beheerst. (Maitreya’s leringen — de Wetten van het Leven)

Naar mijn mening zijn het juist de jonge mensen van nu die beschikken over de nieuwe geestelijke visie; die de wereld zien als Eén; die geloven in liefde en broederschap en samendelen; die bereid zijn om samen te delen. Het is gemakkelijk om te zeggen: “Ik ben het eens met de Christus. Ik ben er helemaal voor om de voortbrengselen samen te delen,” maar wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat wij in het ontwikkelde Westen, die hebzuchtig het grootste deel van het voedsel, de energie en de grondstoffen verspillen, moeten leren eenvoudiger te leven. De rest van de wereld, tweederde deel, leeft op het allerlaagste niveau. We moeten er voor onszelf zeker van zijn dat we gereed zijn voor deze ervaring; of we bereid zijn onze overschotten af te staan om met iedereen te delen wat we hebben. Zijn we bereid om samen te delen? Dat moeten we onszelf afvragen. Het wordt niet voor ons gedaan. We moeten in onszelf kijken of we hiervoor gereed zijn. Volgens de Hiërarchie is het hart van de mensheid gezond. Deze kenmerken van samendelen en samenwerking zijn diep verankerd in het hart van miljoenen mensen, vooral bij de jeugd; bovenal bij de jeugd.
Het zijn de jongeren die de komende tijd zullen beërven. Zij zijn hiervoor in incarnatie gekomen… We incarneren in groepsverband, speciaal toegerust om met de omstandigheden om te gaan. Dat is wat er nu plaatsvindt. De jongeren zijn ervoor toegerust, mentaal en geestelijk, om de problemen aan te pakken die ons nu bestoken. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk. Op deze wijze zullen de vereiste vormen tot stand komen waardoor de specifieke bedoelingen van een tijdperk kunnen worden uitgedrukt. Zo is het thans, nu we op de drempel staan van het Waterman-tijdperk.
Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd.
Maitreya heeft, zoals we mogen verwachten, Zijn plannen goed voorbereid. Deze betreffen het opzetten van centra en instellingen voor het geven van de leringen, het opdoen van de ervaringen en het leren van de lessen die nodig zijn.
Op deze manier zullen groepen van jonge en mobiele pioniers de nieuwe manieren van leven en met elkaar omgaan in kaart brengen, en er voortdurend naar streven hun leven te bezielen met de liefhebbende, samenvoegende energieën van Aquarius. Wijs experiment zal hen stap voor stap leiden tot de schepping van levensvatbare en betrouwbare structuren die geleidelijk door allen zullen worden overgenomen.
Zo zal het nieuwe tijdperk ontstaan uit de chaos van het oude. Zo zullen de beperkingen van het heden plaatsmaken voor een volkomen nieuwe vrijheid die, uiteindelijk, in harmonie zal zijn met de levengevende wateren van Aquarius. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De wateren van Aquarius’)

De nieuwe beschaving, gebaseerd op juiste verhoudingen op elk niveau — politiek, internationaal, sociaal, wetenschappelijk, cultureel, in het onderwijs enz. — is de volgende stap in de voorbestemde, geplande vooruitgang van de mensheid. Te zijner tijd zal de opvoeding van jonge mensen zeer systematisch plaatsvinden… We bouwen een cultuur door het werk van de discipelen en ingewijden in de wereld: op basis van hun ideeën en de daaruit voortkomende idealen wordt de beschaving gebouwd. De ‘mensen met ideeën’ zijn de ingewijden en discipelen van het Koninkrijk Gods, de Hiërarchie. Zij zetten de eerste stappen door de ideeën en idealen naar voren te brengen die geleidelijk neergetransformeerd worden totdat ze het niveau bereiken van de onderwijsinstellingen en dergelijke, en een compleet nieuwe beschaving wordt gecreëerd. En dit kan in relatief korte tijd gebeuren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Vanuit Zijn centrum verheft en schraagt Maitreya de wereld. Zijn energieën, met volmaakte deskundigheid gericht, helen de scheuringen, vernietigen de oeroude dogma’s en zuiveren de toestand van de mens. Degenen die trachten hun zelfzuchtige wil op te leggen en vasthouden aan de vormen van het verleden, zullen spoedig hun macht verliezen. Verstoken van steun, zullen zij opgaan in de duisternis van gisteren. In hun plaats zal een nieuwe generatie leiders opstaan, mannen en vrouwen van goede wil, vervuld van de drang om de mensheid te dienen. Hun zullen de teugels van macht in handen worden gegeven. Hun altruïsme en wijsheid zullen hen, onder algemeen goedvinden, toerusten voor het werk van wederopbouw dat in het verschiet ligt. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het uur nadert’)

Mijn plan komt tot vervulling. Mijn Liefde doet een nieuw facet in de mens opgloeien, en het nieuwe Licht daagt. Dit is Mijn belofte: spoedig zullen jullie zelf een veranderende wereld zien, een wereld die zich wijzigt voor jullie ogen. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, en de mens staat op de drempel der Waarheid. (Maitreya, uit Boodschap nr.117)

door Gerard Aartsen
(ingekort)

“Alleen al hun vriendschappelijke verschijning aan de hemel draagt de kosmische boodschap van broederschap in zich.” — George Adamski

Rond dezelfde tijd dat George Adamski op advies van zijn contactpersonen uit de ruimte bezig was het internationale “Kennismakingsprogramma” (Get Acquainted Program; GAP) op te zetten om groter begrip en vriendschap te kweken tussen mensen over de hele wereld die geïnteresseerd waren in het ufo-verschijnsel, waren de Ruimtebroeders, hoewel minder openlijk, zelf ook bezig met soortgelijke pogingen in vele landen rond de wereld.

Een uitgebreid en inspirerend voorbeeld hiervan is onlangs aan het licht gekomen in Italië, waar een aanzienlijk aantal Ruimtemensen, die in ondergrondse bases woonden en werkten, geregeld contact hadden met tientallen zo niet honderden Italianen. Volgens de recente documentaire Il Caso Amicizia (“De Vriendschap-groep”) waren gelijksoortige projecten gelijktijdig aan de gang in andere Europese landen en in Siberië, Zuid-Amerika en Australië.

Kort voor zijn dood besloot de prominente Italiaanse psycholoog en theoloog Bruno Sammaciccia zijn ervaringen met een groep Ruimtemensen, die begonnen in 1956 en doorgingen tot eind jaren ’70, bekend te maken. Hoewel deze zaak, en in het bijzonder de informatie afkomstig van de Ruimtebroeders, vele opvallende gelijkenissen vertoont met de informatie afkomstig van andere mensen met wie contact gemaakt werd, is het verschil dat de betrokkenen niet aan boord van een ruimteschip meegenomen werden, maar toegang werd verleend tot ondergrondse en onderwaterbases.

Professor Sammaciccia, die vier universitaire titels bezat en in 1982 door UNESCO werd voorgedragen als ‘Man van het Jaar’, had eerder “uitgebreide ervaringen met paranormale verschijnselen” en “had vele Meesters uit het Oosten ontmoet”. In april 1956 hadden Sammaciccia, die in Pescara (Abruzzo, Italië) woonde en twee van zijn vrienden, Giancarlo, accountant, en Giulio, ingenieur, een vreemde ervaring. Zij zaten een kaart van Ascoli Piceno, ten noordwesten van Pescara, te bestuderen in verband met een schat die daar mogelijk in het kasteel verborgen was, toen een pen uit zijn houder vloog en op de kaart belandde. Toen zij een stuk papier pakten, schreef de pen: “Nu ga ik jullie uitleggen wie ik ben, waar ik vandaan kom en wat ik jullie wil vragen; ik ben hier om jullie van onze goedheid en kennis te geven.” Terwijl dit gebeurde ervoeren zij een “weldadig gevoel”.

“Zijn jullie er klaar voor?”

Een paar dagen later keerden zij terug naar het kasteel in Ascoli Piceno, waar zij een stem hoorden zeggen: “Nu mijn vrienden, blijf kalm, want ik zal een van ons laten verschijnen. Zijn jullie er klaar voor?” Toen zij hun ruimtevrienden voor het eerst ontmoetten, voelden zij een intense emotie toen eerst één en daarna een tweede persoon van achter een muur verscheen. Een van de twee mannen, die beide Italiaans spraken, was meer dan 2,5 meter lang, terwijl de andere niet meer dan één meter lang was.

Bruno Sammaciccia’s fascinerende verslag van wat een langdurig, grootschalig contact met de Ruimtemensen werd, is recentelijk beschreven door de auteur Stefano Breccia, die het opnam in zijn boek Mass Contacts (“Grootschalige contacten”), dat in 2006 voor het eerst in het Italiaans werd gepubliceerd. Sammaciccia’s verhaal geeft veel bijzonderheden en geeft niet alleen een schitterende beschrijving van de verschillende karakters van sommige betrokkenen…

Tijdens hun eerste ontmoeting werd de vrienden verteld: “Dit is een kritieke tijd in de menselijke geschiedenis. Wij zijn hier niet om te veroveren, want er valt niets te veroveren. Wij zijn al eeuwenlang op Aarde aanwezig en verblijven in geheime bases overal op de planeet.” En in antwoord op de bezorgdheid ten aanzien van hun bijzonder hoog ontwikkelde ethiek ten opzichte van de mensen, zeiden ze: “Onze goedheid en waarheid zullen het winnen van de twijfel van mensen.”

Vriendschap kweken

Terwijl professor Breccia ingenieur was en toegeeft dat hij meer geïnteresseerd is in de technologie van de Ruimtemensen, ging Sammaciccia’s belangstelling vooral uit naar hun filosofie en ethiek. De Ruimtebroeders die met hem en zijn vrienden contact legden, werkten actief aan het kweken van vriendschap en gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, onder andere door de groep te vragen om voedsel, fruit en zelfs materialen te leveren, terwijl zij die vast en zeker op minder omslachtige en minder conventionele manieren zelf hadden kunnen verkrijgen, als zij ze al nodig hadden. Soms werden de vrienden vergoed voor de onkosten van de goederen, maar het werd ook geregeld aan hen overgelaten om de nodige middelen onder elkaar in te zamelen.

De Ruimtebroeders leerden de groep: “Liefde, evenals ethiek, respect en altruïsme, in hun onzelfzuchtigste betekenis, moet elke gedachte en elke daad leiden. Deze waarden zijn essentieel om een veilig en gezond evolutieproces te verzekeren. Dit is een les die de mensheid in praktijk moet brengen, wil zij het risico van afschuwelijke zelfvernietiging voorkomen.” Volgens de bezoekers uit de ruimte was hun voornaamste taak ervoor te zorgen dat de mensheid haar kernarsenaal niet zou gebruiken en om ons evolutieproces te ondersteunen door te proberen ons naar een hoger niveau van begrip te stuwen, waarbij zij soms zelfs deelden in ons lijden.

Auteur Stefano Breccia, die zelf ook enkele Ruimtemensen heeft ontmoet, bevestigt in de op Sammaciccia’s relaas gebaseerde documentaire wat Benjamin Creme steevast benadrukt, dat de Ruimtebezoekers volkomen onschadelijk zijn: “Zij zeiden dat zij niet in staat zijn iemand letsel toe te brengen. Zelfs hun apparaten [die geïmpregneerd waren met bewustzijn van ethiek en zedelijke beginselen] zouden weigeren iemand letsel te berokkenen. Sterker nog, zij zeiden dat, als ze niet kunnen voorkomen dat iemand gekrenkt werd, zij in dat geval zichzelf zouden vernietigen.”

Door de jaren heen groeide het aantal mensen dat ervaringen met de Ruimtebroeders had en zij vertegenwoordigden alle rangen en standen van de samenleving: sommige tamelijk bekend in de Italiaanse samenleving, zoals professoren aan universiteiten, een televisiejournalist, een bekend schilder en ook de Italiaanse consul Alberto Perego, die in december 1953 voor het eerst een ufo zag boven de basiliek van de Sint Pieter in Rome…

Wereldwijd project

Naast de vele bijzonderheden over de geavanceerde technologie, kennis en beheersing van de natuurwetten van de Ruimtemensen die doen denken aan de vermogens van grote avatars (Sai Baba) en vergevorderde discipelen (Madame Blavatsky), is een opvallend aspect van deze zaak de overeenkomst met George Adamski’s “Kennismakingsprogramma” (GAP). Terwijl een grondige blik op Adamski’s missie laat zien dat de komst van de ufo’s geen op zichzelf staande gebeurtenis is, maar plaatsvindt om het ontwaken van de mensheid tot de spirituele werkelijkheid van het leven en de terugkeer in de alledaagse wereld van onze Oudere Broeders van de Spirituele Hiërarchie te ondersteunen, verschaft het ‘Vriendschap’-project uitgebreid bewijs dat Adamski’s GAP geen op zichzelf staande inspanning was, maar onderdeel van een wereldwijd project van de Ruimtebroeders…

Ter introductie van het GAP bij zijn aanhangers over de hele wereld schreef Adamski in 1957: “Het idee is dat door deze inspanningen de burgers van elk land meer naar elkaar toe zullen groeien, zonder enige vorm van discriminatie of verdeeldheid. Te zijner tijd, zo wordt gehoopt, zullen deze landelijke inspanningen overvloeien in wereldwijd begrip en vriendschap.”

Geraadpleegde bronnen:

Gerard Aartsen, George Adamski — Gezant van de Ruimtebroeders (BGA Publications/Boekenbent, 2011)
Stefano Breccia, Mass Contacts (AuthorHouse, 2009)
Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht — De geestelijke missie van de UFO’s (Share Nederland, 2010)
Paola Harris, ‘Italy’s disclosure of human looking aliens!’ (www.paolaharris.com, 2009)
Luca Trovellesi Cesana (regie), Il Caso Amicizia (Studio3TV, 2010)

[box] In zijn relaas vertelt Bruno Sammaciccia hoe de Ruimtebroeders elke willekeurige transistorradio konden gebruiken om hun berichten over te brengen. Vele daarvan werden opgenomen en een van de berichten van de Broeder die Sigir werd genoemd, wordt in de videodocumentaire over de Amicizia-zaak afgespeeld:

“Dierbare vrienden, dierbare zonen. Twijfel niet aan ons, want niemand van ons zal wijken. Blijf saamhorig. Saamhorig. Saamhorig. Verdraag jullie onderlinge zwakheden in jullie worsteling om je menselijkheid en je vriendschap jegens ons te vergroten.

Onze wereld is moeilijk voor jullie te bevatten, dierbare vrienden. Dat is begrijpelijk. Maar met genegenheid en vertrouwen kunnen jullie dichtbij ons hart zijn, dat altijd voor jullie open staat, en ons beter begrijpen. Wij omhelzen juliie met ware genegenheid en oprechte vriendschap. Sigir.” [/box]

Duitse protesten:“Kernenergie? Nee, bedankt”

Het nucleaire ongeluk in Japan heeft de discussie rond kernenergie in Duitsland opnieuw doen oplaaien. Daar was reeds een massale anti-kernenergiebetoging gepland voor zaterdag 12 maart. Het kernenergiebeleid is dit jaar een belangrijke kwestie in de regionale verkiezingen.

Tienduizenden mensen protesteerden in Duitsland tegen de plannen van de regering om de kerncentrales langer in berijf te houden. De demonstranten vormden een menselijke keten van 45 kilometer lang tussen Stuttgart en de kerncentrale bij Neckarwestheim, waarbij de gele vlaggen met de slogan “Kernenergie? Nee, bedankt” overal te zien waren.

De organisatoren schatten dat ongeveer 60.000 mensen voor het protest kwamen opdagen. De activisten spraken zich krachtig uit tegen het besluit van de Duitse regering uit 2010 om 17 kerncentrales gemiddeld 12 jaar langer in bedrijf te houden, door te verwijzen naar de gebeurtenissen in Japan, die laten zien dat kernenergie een niet te beheersen en riskante technologie is.

Een vooraanstaande politicus van de Groenen zei dat sommige Duitse reactors kwetsbaar zijn voor dezelfde storing die bij reactor 1 in Fukushima plaatsvond. Het ziet ernaar uit dat het Japanse nucleaire ongeluk van 12 maart het aanhoudende debat over de veiligheid van kernenergie in Duitsland nieuwe stuwkracht verleent.

De mede-fractievoorzitter van de Groene Partij Jürgen Trittin zei dat, ofschoon dit “geen tijd voor eigendunk is”, het wel een feit is dat er kerncentrales in Duitsland zijn die kwetsbaar zijn voor hetzelfde soort ongeluk als onlangs in Japan gezien is. “En de regering heeft de levensduur van precies die centrales verlengd,” zei hij. Hij wees erop dat de centrale bij Neckarwestheim “niet voldoende was beschermd” tegen een meltdown en ook gevestigd was in een aardbevingszone.

Naar aanleiding van de drievoudige ramp in Japan van aardbeving en tsunami gevolgd door radioactieve vervuiling maakte kanselier Angela Merkel, twee dagen na de nucleaire noodtoestand die door Japans verwoestende aardbeving werd veroorzaakt, een drastische ommezwaai in het regeringsbeleid bekend, waarbij plannen om de verouderde Duitse kerncentrales langer in bedrijf te houden worden uitgesteld. (Bronnen: Der Spiegel, Duitsland; FrumForum.com; Voice of America, VS; The Guardian, VK)

door Dietrich Fischer*

Share International heeft de ongebruikelijke stap genomen een artikel op onze website te publiceren dat niet door een van onze eigen correspondenten is geschreven. De reden hiervoor is het bijzondere belang van het onderwerp — kernenergie — in deze droevige dagen.
Noot: Share International heeft speciale toestemming gekregen van Inter Press Service (IPS) om dit artikel hier te publiceren. Op dit artikel rust
copyright en het mag niet worden gereproduceerd.

BASEL, maart (IPS) – We kunnen allen slechts een diep gevoel van medeleven hebben voor de slachtoffers van de afschuwelijke ramp die Japan op 11 maart 2011 overkwam. Een van ’s werelds zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 9 op de schaal van Richter, een 10-meter hoge tsunami die veel kustgebieden heeft platgewalst, vrieskou voor de overlevenden die in de buitenlucht moeten overnachten, tekorten aan voedsel en water, en een reeks explosies en branden in de zes kerncentrales van Fukushima met het gevaar van een meltdown waarbij grote hoeveelheden radioactieve straling zouden vrijkomen.

Sommige voorstanders van kernenergie hebben lang beweerd dat een zwaar ongeluk ongeveer even waarschijnlijk is als getroffen worden door een meteoriet. In 1975 heeft de atoomindustrie professor Norman Rasmussen gevraagd een rapport uit te brengen dat het publiek zou geruststellen over de veiligheid van kernenergie. Het rapport kwam tot de conclusie dat de kans op een complete meltdown van de kern ongeveer 1 op 20.000 per reactor per jaar is.

De realiteit heeft aangetoond dat dit een grove onderschatting is. De drie bekendste ernstige ongelukken met kernenergie zijn die van Three Mile Island in 1979, Tsjernobyl 1986 en nu Fukushima. Maar er zijn veel meer ongevallen en gedeeltelijke meltdowns geweest waarbij radioactiviteit vrijkwam.

Een onderzoek in opdracht van Greenpeace concludeerde dat het ongeluk in Tsjernobyl alleen al in Wit Rusland, Rusland en Oekraïne mogelijk heeft geleid tot naar schatting 200.000 extra doden tussen 1990 en 2004. De kerncentrales in Fukushima bevatten ongeveer 30 keer zoveel radioactief materiaal als de reactor die in Tsjernobyl explodeerde en Japan is veel dichter bevolkt.

Zelfs als er geen ongelukken waren geweest, is er de afgelopen 50 jaar nog steeds geen oplossing gevonden voor het veilig opslaan van het radioactief afval afkomstig van kerncentrales. Een van de bijproducten, plutonium 239, heeft een halfwaardetijd van 24.100 jaar. Dat betekent dat na 24.100 jaar de stralingsintensiteit met slechts 50 procent is afgenomen. Het zal 241.000 jaar duren voordat de straling is afgenomen met een factor 1000, wat als een veilig niveau wordt beschouwd. Hoe kunnen we garanderen dat onze nakomelingen, 10.000 generaties lang, niet aan dat soort afval zullen worden blootgesteld?

Het “voorzorgsprincipe” vereist dat we de slechtst denkbare uitkomst van elk besluit vermijden. Dit houdt in dat we al onze kerncentrales zouden moeten ontmantelen.

Zijn er ook alternatieven voor kernenergie? Er zijn inderdaad veilige manieren om duurzame energie op te wekken met wind, zonne-energie, getijden- en oceaanthermische energie, die niet aan het broeikaseffect bijdragen, zoals het verbruik van fossiele brandstoffen.

Het Desertec-project beoogt elektriciteit op te wekken in woestijnen door gebruik te maken van zonnecentrales en windparken en deze elektriciteit te transporteren naar verbruikscentra. De eerste regio voor toepassing van dit concept is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en Europa. Zonne-energiesystemen en windparken verspreid over 17.000 km2 (0,2 procent van de Sahara) zouden in een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvraag van de MENA landen voorzien en in 15 procent van de behoefte van continentaal Europa.

Waarom hebben we kernenergie, ondanks alle gevaren ervan voor huidige en toekomstige generaties? Er is een simpele reden. Kerncentrales zijn zeer winstgevend voor enkelen, ten koste van andermans veiligheid. Elektriciteit van een kerncentrale kan worden afgesloten als mensen hun rekeningen niet betalen, maar energie van de zon opgevangen op daken kan niet worden afgesloten. Het maakt mensen onafhankelijk. De atoomlobby wil dat niet.

Democratie vereist dat beslissingen worden genomen door degenen die het betreffen en dat kiezers volledig en eerlijk worden geïnformeerd. De gemeenschap is voorgelogen over de veiligheid van kernenergie en is in de meeste gevallen niet toegelaten tot deelname aan de besluitvorming rond kernenergie. Dat moet veranderen.

Het is opmerkelijk dat alle verzekeringsmaatschappijen tot dusver weigeren kernongevallen te verzekeren, vanwege het argument dat ze hun geld niet willen riskeren op basis van de berekeningen van de een of andere professor die beweert dat het risico gering is. Wat als hij het mis heeft? Verzekeringsmaatschappijen volharden erin hun risicoberekeningen te baseren op de realiteit.

Omdat verzekeringsmaatschappijen dekking weigeren tegen de risico’s van nucleaire ongelukken, verplicht de Price/Anderson-wet van 1957 de federale regering van de Verenigde Staten borg te staan voor zulke risico’s. Andere landen hebben soortgelijke wetgeving. Dit staat voor een enorme subsidie van de belastingbetalers aan de atoomindustrie. Indien de kerncentrale-industrie bij wet gedwongen zou worden te betalen voor de verzekering tegen ongevallen en voor de veilige verwijdering van haar afval, dan zouden we geen kerncentrales hebben.

Het is waar dat zonne-energie momenteel duurder is dan elektriciteit van kerncentrales. Maar dat komt deels door de indirecte subsidie van kernenergie en het gebrek aan onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Indien een fractie van de onderzoeksgelden die besteed worden aan kernenergie gewijd geweest zou zijn aan veilige bronnen als wind en zon, dan zouden we tegenwoordig zeer waarschijnlijk goedkope alternatieven hebben.

Als verzekeringsmaatschappijen, de experts in het inschatten van risico’s, niet bereid zijn hun geld te riskeren, waarom zouden mensen dan gedwongen moeten worden hun leven te wagen?

(Copyright © IPS)

Dietrich Fischer, is academisch directeur van de World Peace Academy en directeur van de TRANSCEND University Press, is auteur van Nonmilitary Aspects of Security en Preventing War in the Nuclear Age.