De verantwoordelijkheid van de mens

door de Meester —, via Benjamin Creme (13 maart 2011)

Sinds de vroegste tijden heeft de mensheid de natuurlijke verstoring van ons planetaire huis gevreesd. Rampen van ongekende heftigheid hebben steeds opnieuw enorme delen van het oppervlakte van de Aarde vernietigd. Dit feit is voor velen moeilijk te begrijpen en doet in het denken van vele godsdienstige mensen altijd ernstige twijfels rijzen over de waarheid van Gods liefde voor de mensheid. Hoe kunnen we geloven in een liefhebbende God die toestaat dat duizenden mensen omkomen bij aardbevingen, tsunami’s en dergelijke? Kon de mensheid haar eigen betrokkenheid bij zulke planetaire vernietiging begrijpen, dan zou ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen ervan.

De aardkorst, zoals die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, is niet één gelijkmatig over de wereld verspreid geheel. Zoals welbekend, bestaat ze uit verscheidene platen op verschillende diepten die elkaar overlappen en, relatief, altijd in beweging zijn. Landen en steden die op of dicht bij de rand van een plaat, de breuklijnen, liggen zijn derhalve onderhevig aan aardbevingen en, indien dicht bij oceaangebieden, aan tsunami’s. Het is niet zo dat God de mensheid Zijn Liefde onthoudt, maar een kwestie van seismische druk die moet ontsnappen. Wat, kunnen we ons afvragen, zorgt ervoor dat de seismische druk tot zo’n vernietigende omvang groeit?

Elementale Deva’s (of engelenkrachten) zien toe op het mechanisme waarlangs deze reusachtige energieën werken of worden afgezwakt. De Aarde is een levend Wezen en reageert op verschillende manieren op de invloed van deze krachten. Eén belangrijke bron van invloed is direct van de mensheid afkomstig. Naarmate de mensheid, in haar gebruikelijke wedijver, spanning schept door oorlogen en politieke en economische crises — dat wil zeggen wanneer wij uit evenwicht zijn — raken de Deva-levens eveneens uit evenwicht. De onvermijdelijke gevolgen zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s. Wij zijn verantwoordelijk.

Hoe kan deze cyclus van vernietiging worden beëindigd? De mensheid heeft de middelen, maar ontbeert tot nu toe de wil om te veranderen. We moeten onszelf zien als Eén, iedere man en vrouw een weerspiegeling van het Goddelijke, broeders en zusters, zonen en dochters van de Ene Vader. We moeten oorlog voorgoed van deze Aarde verbannen; we moeten de natuurlijke bronnen van deze planeet, die allen toebehoren, samendelen. We moeten leren in harmonie met de planeet zelf te leven om een toekomst te hebben in harmonie met elkaar.

Maitreya is gekomen om de mensen de weg te wijzen en het handelen van de mens kracht bij te zetten. Over de hele wereld vinden mensen hun stem en roepen om rechtvaardigheid en vrijheid. Velen zijn gestorven om hun door God gegeven recht op vrijheid en rechtvaardigheid op te eisen. Maitreya roept alle mannen en vrouwen van overal op om zichzelf te zien zoals Hij hen ziet, als Goddelijk, Zonen en Dochters van Goddelijkheid Zelf.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.