Het pleit voor samen delen

door de Meester —, via Benjamin Creme

Dit artikel, hoewel in 1987 geschreven, dringt door tot de kern van de redenen voor de huidige wereldcrisis, evenals Maitreya’s Boodschap nr.101. Hun advies is eenvoudig en krachtig. Beiden benadrukken het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, dat met samendelen hersteld zou worden. “Hoe zou de mens verder kunnen gaan zonder samen delen?” vraagt BC’s Meester, terwijl Maitreya stelt: “De wereld hunkert naar Rechtvaardigheid. De ware reden voor de huidige problemen van de mens is het ontbreken van Rechtvaardigheid en Liefde.” Advies dat we ons zeker niet langer kunnen permitteren, om te negeren.

De tijd komt spoedig dat de mensheid een belangrijke beslissing moet nemen. Gekweld als zij alom wordt door verdeeldheid en scheuring, moet er een nieuwe benadering worden gevonden voor de vele problemen die haar belagen. Zonder zo’n nieuwe benadering, dat lijdt geen twijfel, zou de mensheid een onheilspellende toekomst wachten.

Historisch gezien zijn de huidige situatie en omstandigheden op Aarde ongekend. Nooit eerder hebben zoveel zielen tegelijk de planeet bewoond. Zelden of nooit zijn de scheidingen tussen de verschillende groepen zo pijnlijk en diep geweest. Nooit heeft de mens de beheersing gehad over zulke vernietigende krachten als hij nu ter beschikking heeft, die hem de macht geven om het leven in elk natuurrijk te vernietigen. Wanneer een dergelijke vernietiging dreigt, moet de mens de balans opmaken en nieuwe wegen voorwaarts vinden.
Van alle mogelijke wegen is er één nog niet geprobeerd. Door heel zijn geschiedenis heen is één eenvoudig antwoord het begrip van de mens ontgaan. Het beginsel van samendelen is het enige dat een antwoord zal geven op de noden van de mens en zijn vele problemen zal oplossen, want het ligt ten grondslag aan het Plan van God Zelf. Zonder samen delen ontkent de mens zijn goddelijkheid en roept hij alle toekomstige rampspoed over zichzelf af. Zonder samen delen regeert goddeloze chaos, die de mens de Rechtvaardigheid onthoudt die zijn recht is. Alleen samen delen biedt de gelegenheid om Gods Plan van Broederschap te verwezenlijken en om voor altijd de zonde van afgescheidenheid uit de wereld te verwijderen.
Hoe zou de mens verder kunnen gaan zonder samen delen? Hoe kan hij hopen te overleven zonder samen delen? Zo groot zijn de gevaren van de huidige wanverhouding tussen de naties dat goed geluk alleen niet zou volstaan om hem er doorheen te loodsen. Een dodelijke ziekte – afgescheidenheid en hebzucht – heerst op de aarde, en vergt drastische maatregelen om te genezen.
De eenvoudige remedie ligt, ondanks de uiterlijke chaos, binnen handbereik. De langdurige beproeving van de mensheid is bijna ten einde. In slagorde opgesteld tegen de krachten die de mens nog steeds in hun greep houden, keert de Hiërarchie van Licht terug op haar schreden en staat pal onder de banier van de Waarheid.
Maitreya’s missie begint met een beroep op de mensen om samen te delen. Door zijn kennis van het hart van de mensen is Hij zeker van hun keuze, en zeker van hun bereidheid de nodige veranderingen aan te brengen. “De mens moet samen delen of sterven,” heeft Hij gezegd, wel wetend dat de mensen zullen kiezen om samen te delen en te leven, en om met Hem een betere toekomst te scheppen.
Tot nu toe waren alle pogingen om de problemen van de mens op te lossen gericht op het handhaven van de bestaande structuren, hoe onrechtvaardig die ook bleken te zijn. De alom aanwezige scheuringen schreeuwen om een oplossing en wachten op toepassing van de Wet van Rechtvaardigheid. Velen worden momenteel bevangen door angst wanneer zij hun leiders horen ruziën; de tijd komt dat zij hun leiders ver achter zich zullen laten. De mens begint zich bewust te worden van de roep om vrijheid en heeft slechts waar leiderschap nodig om de wereld op orde te brengen. Maitreya is gekomen om de weg te wijzen en de mensen te leiden naar broederschap en rechtvaardigheid. Onder Zijn wijze leiding begint een nieuw tijdperk, dat de ware goddelijkheid van de mens zal laten zien, waarin het instellen van de methoden van samendelen en samenwerking zal leiden tot vervulling van het Plan van God.
(Share International, maart 1987)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.