door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer mensen op deze tijd terugkijken, zullen ze zich vol ongeloof afvragen hoe ze de wreedheden en het lijden van nu zo lang konden toestaan. Sommigen zullen schuldigen aanwijzen en om straf en afrekening roepen. Maitreya, zo zullen mensen zien, zal echter voor een andere oplossing pleiten. Evenals samendelen en vrijheid is rechtvaardigheid goddelijk, zal Hij verklaren. Vergelding is niet Zijn weg en leidt mensen terug naar het verleden.
Wanneer de mensen zich hiervan bewust worden, zullen ze hun verlangen naar wraak opgeven en, geïnspireerd door Maitreya en Zijn groep Meesters, zullen zij de enorme taak van transformatie met geestdrift aanpakken.
De noodzakelijke veranderingen zijn vanzelfsprekend veelomvattend en er moeten prioriteiten gesteld worden. Miljoenen die nu honger lijden en in grote armoede leven, of onder de ontwrichting van oorlog, zullen als eersten van extreem lijden verlost worden. Het beginsel van Samendelen, op wiens goddelijke rechtvaardigheid de toekomst van deze planeet rust, zal op de eerste plaats staan. Wanneer mensen de balans van deze prestatie opmaken, zullen zij zich bedroefd afvragen waarom het zolang geduurd heeft voordat zij het beginsel van Samendelen in hun hart toelieten.
Zo zullen mensen in statuur groeien, naarmate ze hun vroegere fouten in het licht van de nieuwe verrichting overpeinzen. Dit zal hun vastberadenheid versnellen om uit een snel vervagend verleden een nieuwe wereld vorm te geven.
De Meesters zullen de mensen inspireren tot een nieuwe benadering van het leven, die alle kunnen delen en waarvan iedereen een deel kan zijn. Een toenemend besef van broederschap en samenwerking zal hun taak met nieuwe vreugde vervullen. Naarmate de tijd verstrijkt, zal deze nieuwe houding tot werk en tot elkaar de glorie inluiden die Waterman brengt.

Hieronder volgt een selectie van vragen en antwoorden uit Share International, januari/februari 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel zijn er tot nu toe geweest?
A. 1) Ja. 2) 32 (per 5 januari).

V. Zijn er ook interviews van Maitreya op de radio (als audio) uitgezonden?
A. Ja.

V. 1) In welke mate praten mensen in Rusland en buurlanden met anderen over het feit dat ze ‘geweldige ideeën van een indrukwekkende en wijze man’ hebben gehoord? 2) Hebben Maitreya’s interviews tot ‘opwinding’ geleid? 3) Zijn er mensen die opgewonden over Maitreya’s ideeën praten?
A. 1) In aanzienlijke mate. 2) Ja. 3) Ja, sommige wel.

V. Ik las of hoorde in een van uw boeken of lezingen dat begoocheling “besmettelijk” is. Misschien heeft u het niet letterlijk zo gezegd, maar ik zou het op prijs stellen als u kunt uitleggen wat u hiermee bedoelt? Kunnen mensen anderen ‘aansteken’? Hoe?
A. Ja, begoocheling kan overgedragen worden omdat het op het emotionele gebied optreedt en daarom is het uiterst ‘besmettelijk’.

V. Zal Maitreya ervoor nodig zijn om de situatie in Syrië op te lossen?
A. Nee, die moet door de mensheid zelf worden opgelost.

V. Weet u of paus Franciscus in zijn toespraken over hebzucht, de economische grootmachten in de wereld en de pure vorm van het kapitalisme dat nog altijd zo aantrekkelijk is voor de rijke segmenten van de samenleving, onder de impressie of inspiratie van een Meester werkt?
A. Hij wordt geïnspireerd door Maitreya.

V. Verwerpt u, of degenen die met u samenwerken, bij voorbaat goede creatieve ideeën van jongere groepsleden? Er wordt gezegd dat sommige oudere groepsleden of mensen die langer bij de groep zijn nuttige creatieve ideeën afwijzen.
A. Beslist niet. Echter, jeugdige ideeën zijn niet noodzakelijk meer of minder ‘creatief’ dan de ideeën van ouderen. Het is een kwestie van meer of minder ervaring in het werk.

V. Recentelijk hebben sommige Transmissie-meditatiegroepen via een internetverbinding met vele groepen over de hele wereld het voorrecht kunnen genieten van een Zegening van Maitreya, terwijl u, meneer Creme, door Maitreya overschaduwd werd.
Kunnen wij vragen 1) wat Maitreya van plan is met deze geweldige gelegenheid voor de groepen? 2) Wat is de reden voor een gelijktijdige zegening voor zoveel mensen in verschillende delen van de wereld? 2) Worden de groepen tijdens een zegening – die zoveel landen omvat – driehoeksgewijs met elkaar verbonden? 4) Is Maitreya van plan om in de toekomst vaker zulke ‘grote’ of ‘vereende’ zegeningen te geven?
A. 1) Het maakt geen deel uit van een plan. Het is een geschenk in antwoord op het verzoek van de groepen. 2) Er is geen reden of plan – zoals ik zei, is het een geschenk in reactie op het verzoek van de groepen. 3) Nee, ze worden met elkaar verbonden, maar niet in driehoeksformatie. 4) Waarschijnlijk, indien daarom verzocht wordt.

V. U heeft veel informatie verstrekt over onze ruimtebroeders van naburige planeten. Maar weet u ook van interstellaire rassen of volken van veraf gelegen melkwegstelsels? Ik stel uw informatie bijzonder op prijs, want er doet ook informatie de ronde die heel moeilijk te staven is.
A. Ik twijfel er niet aan dat de mensheid overal in het universum bestaat. Maar volgens mijn informatie zijn de groepen Ruimtemensen die onze atmosfeer binnenkomen uitsluitend afkomstig van de planeten in ons eigen zonnestelsel. Er zijn vele aanspraken dat Ruimtemensen naar deze planeet komen vanuit de Pleiaden en andere verre werelden, maar dat is niet mijn informatie. Ik denk dat zulke aanspraken gemaakt worden omdat mensen in het algemeen geloven dat de andere planeten in ons stelsel onbewoonbaar zijn.

V. Kunt u zeggen of het direct in de zon staren voor spirituele en fysieke vooruitgang veilig is? Dit gebeurt in korte perioden net voor zonsondergang of na zonsopgang.
A. Volgens mijn informatie is dat niet veilig. Het is niet goed voor het gezichtsvermogen om gedurende enige lengte van tijd naar de zon te staren.

V. Goedemorgen, Benjamin Creme. Ik ben Vera en ik ben 13 jaar. Het is een beetje vreemd, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal op aarde gebeurt en wat veel mensen zeggen over Verklaringsdag. Zal er een teken zijn? Veel kinderen zullen er niet klaar voor zijn en bang worden. Kunnen we ze waarschuwen? Ik hoop dat Benjamin Creme mijn brief krijgt. En ik geloof het.
A. Niemand hoeft bang te zijn. Op Verklaringsdag is het de Heer der Liefde die Zich bekend zal maken. Ofschoon kinderen jonger dan 14 Hem op Verklaringsdag niet zullen horen, zullen kinderen als jijzelf, die weten en het geloven, veel van deze grote gebeurtenis ervaren.

V. Ik zou graag weten wat naar de mening van uw Meester het maximum aantal inwoners voor een stad is om goed te functioneren zonder problemen met transport, vervuiling en dergelijke?
A. Maximaal drie miljoen mensen.

V. In uw boeken heb ik gelezen dat een vegetarisch dieet een van de vereisten is voor de eerste inwijding. Hoe strikt moet dat vegetarische dieet zijn voor dat doel? Betekent dit 1) alleen geen dierlijk vlees en bloed eten of 2) betreft het alle dierlijke producten, dus inclusief zuivel en eieren? 3) Hoe zit het met soep, zoals runderbouillon of kippensoep (dus gewoon soep, zonder vlees)? Valt dit in dezelfde categorie als vlees en heeft het hetzelfde nadelige effect voor inwijding als vlees?
A. Deze vraag geeft blijk van enig misverstand. Het is juist dat de eerste inwijding afhankelijk is van de beheersing van het fysieke elementaal en voor velen betekent dit een min of meer vegetarisch dieet. Tegelijk is het zo dat er geen eenvormig dieet bestaat voor het discipelschap. In veel regio’s van de wereld zijn de bewoners afhankelijk van een dieet dat rijk is aan dierlijke producten. Het is dus afhankelijk van het individu, waar hij of zij woont, de vereisten die zijn of haar stofwisseling stelt, of iemand vlees of groenten of een mengeling van beide eet.

V. Is het toegestaan om een dier te laten inslapen? Wat is het juiste moment daarvoor? Hebben wij het recht om dit te doen?
A. Als het heel erg ziek of gewond is, is het een zegening voor het dier als het ‘een spuitje krijgt’.

V. 1) Heeft het besluit van sommige kerken om geen vrouwen als priester of bisschop te wijden iets te maken met het feit dat mannen en vrouwen een andere energetische polariteit hebben? 2) Is de polariteit van het mannelijke fysieke lichaam beter geschikt voor het ontvangen en gebruiken van energie die tijdens de kerkrituelen door hen heen stromen?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Veel mensen die een ‘bijna-doodervaring’ hadden, hebben verteld dat ze goddelijk licht en een ervaring van immense vrede en liefde ervoeren. Ze hebben een ‘terugblik’ op hun leven en vaak wordt dezelfde vraag gesteld: “Wat heb je voor je medemens gedaan?”
Mijn vraag is: valt onder het “helpen van je medemens” ook het helpen van dieren? Zo ja, is het helpen van mensen belangrijker? Of gaat het slechts om het onbaatzuchtig helpen van welk levend wezen dan ook?
A. Andere mensen helpen is het belangrijkste.

V. De meeste van de prachtige lichtpatronen die de Ruimtebroeders maken lijken op een christelijk kruis in een cirkel, net zoals in de Russisch-orthodoxe iconografie. Of anders lijken ze op een ‘x’ in een cirkel, wat lijkt op een verlichte patrijspoort in een ruimteschip of een opening naar andere werelden. 1) Vertegenwoordigen deze beelden nog andere boodschappen die voor ons belangrijk zijn om ze beter te kunnen interpreteren? 2) Wanneer ze deze afbeeldingen achterlaten, drukken ze slechts een persoonlijke boodschap van hun liefde uit of is het nog iets anders?
A. 1) Nee. 2) Ze zijn een teken van het bestaan van de Ruimtemensen.

V. Ik heb begrepen dat de Geestelijke Hiërarchie direct ingreep in de Amerikaanse Burgeroorlog (in de vorm van president Lincoln) om de eenheid van de Amerikaanse staten te behouden en de VS in staat te stellen hun rol te spelen in de Grote Oorlog van de 20ste eeuw. Is er in het licht van de huidige trend in afscheidingsbewegingen in de VS enige hiërarchische/karmische reden om de Amerikaans Unie zoals die nu bestaat, te behouden?
A. Ja. Het zijn de Verenigde Staten van Amerika dat, om duidelijke redenen, een van de belangrijkste landen in de wereld is.

Benjamin Creme schrijft:
Ik zou lezers eraan willen herinneren welke buitengewone rol Maitreya, de Wereldleraar, speelde bij de gebeurtenissen die in 1990 leidden tot de vrijlating van Nelson Mandela uit de gevangenis na 27 jaar gevangenschap (Share International, jan./feb. 2008). In september 1988 maakte Share International in het maandblad en in een persbericht aan de wereldmedia bekend, dat we informatie van Maitreya hadden ontvangen dat Nelson Mandela “spoedig zou worden vrijgelaten”.
Kort nadat president De Klerk president van Zuid-Afrika was geworden, kwam Maitreya Mandela’s gevangenis binnen en vroeg hem de president te schrijven en om een onderhoud te vragen. Mandela lachte en zei: “Ik kan niet eens een gesprek met de gevangenisdirecteur krijgen, laat staan met de president van de republiek.” Maitreya zei: “Ja, dat weet Ik. Maar schrijf de brief toch maar en Ik zorg voor de rest.” Zo kwam het dat Mandela De Klerk schreef op de dag van diens installatie in augustus 1989. Maitreya benaderde de president toen hij aan het bidden was en prentte in zijn denken dat de tijd gekomen was om de apartheid in Zuid-Afrika te beëindigen. De president was een religieus mens, een oprecht christen, en nam het ter harte. Hij ‘sprak met God’ en vroeg wat hij moest doen en kreeg het antwoord: ‘de tijd is gekomen om apartheid te beëindigen’. In december 1989 ontmoetten Mandela en De Klerk elkaar en op 2 februari 1990 kondigde De Klerk in het parlement op aangrijpende wijze het einde van de apartheid aan en de onvoorwaardelijke vrijlating van Mandela uit de gevangenis. Er waren contacten geweest met de vorige president, P.W. Botha, voor en na diens beroerte in 1989, maar de beslissende impuls voor Mandela’s vrijlating was deze tussenkomst door Maitreya.
Mensen hebben mij door de jaren heen gevraagd waarom Mandela nooit over deze gebeurtenis gesproken heeft. Persoonlijk ben ik daar helemaal niet verbaasd over. Had hij het wel gedaan, dan zou niemand van de media hem geloofd hebben (net zo min als ze mij geloven over de terugkeer van Maitreya). Ik twijfel er niet aan dat Mandela dacht dat Jezus Christus hem in de gevangenis een bezoek had gebracht. Als hij dit bekend had gemaakt, zou hij uitgelachen en waarschijnlijk in diskrediet gebracht zijn; van de Christus wordt algemeen aangenomen dat hij een entiteit zonder lichaam is die in de ‘hemel’ zetelt, terwijl Maitreya een fysiek, kenbaar en benaderbaar persoon is. Niettemin heeft Mandela volgens mijn informatie een verslag van deze ontmoeting geschreven en kopieën ervan aan vertrouwelingen gegeven.
Mandela is gelauwerd als een buitengewoon man die, toen hij na een gevangenschap van 27 jaar uit de gevangenis kwam, niet uit was op wraak, maar sprak over vergeving, verzoening en liefde. Hierom wordt hij wereldwijd gerespecteerd. Ik twijfel er niet aan dat dit beleid van toenadering en verzoening geïnspireerd werd door Maitreya. Laten we hopen dat Mandela’s voorbeeld andere wereldleiders zal inspireren tot een soortgelijke benadering van vergeving en zelfbeheersing.
Roelof Frederik ‘Pik’ Botha, eertijds minister van Buitenlandse Zaken in de regering van P.W. Botha, eerde Mandela met een toepasselijk pleidooi aan de wereld om Mandela’s erfenis te eerbiedigen:
“Zijn dood is onomkeerbaar, zijn erfenis onvergankelijk. Wij allemaal, de regering, de stemgerechtigden, de burgermaatschappij, de kerken, staan voor een onontkoombare uitdaging: eerbiedigen en steunen wij zijn erfenis of slaan we een andere weg in? Ja, ook leiders overal ter wereld moeten nadenken over zijn nalatenschap – juist omdat zij de mogelijkheid hebben om geschillen op te lossen door vreedzame onderhandelingen in plaats van met geweld; schaf alle kernwapens af of handhaaf ze om onze planeet te vernietigen; maak de kwantumsprong die nodig is om de dodelijke gevolgen van klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke bronnen van onze planeet af te wenden of geniet zodanig van onze dagelijkse hebzucht, dat we de planeet niet meer kunnen redden voor het overleven van onze kinderen.”

Nelson Mandela (1918-2013), voormalig president van Zuid-Afrika:
Ziel: 2; Persoonlijkheid: 4 (6); Mentaal: 3 (7); Astraal: 4 (6); Fysiek: 7 (7). Inwijdingsgraad: 2.

V. Heeft Nelson Mandela Maitreya vaker ontmoet dan die ene keer?
A. Nee.

V. Waren Nelson Mandela’s vergevingsgezindheid en zijn verlangen naar verzoening, die zo’n wezenlijk deel uitmaakten van zijn politieke ethiek, ingegeven door Maitreya?
A. Ja. Maitreya zei hem tijdens hun ontmoeting dat hij moest vergeven en het kwaad uit het verleden vergeten: dat er verzoening moest komen, verdraagzaamheid en een stop op alle opruiende acties van het ANC.
Behalve het karakter van Mandela, was het de rechtstreekse inspiratie van Maitreya die verzoening tot een kernpunt maakte bij zijn benadering van de blanke minderheidsregering. Maitreya verzekerde hem dat dit de enige manier was voor een vredige toekomst van Zuid-Afrika.

Twee brieven van dezelfde persoon

Belangrijke boodschap
1) In de bus op weg naar huis in San Francisco, in de avond van 27 december 2013, dacht ik na over hoe ik een weekabonnement voor de bus dat ik zojuist gevonden had, kon terugbrengen naar de plaats waar ik het had gevonden. Terwijl de bus op het punt stond om van een van de haltes weg te rijden, zag ik een zwarte man, misschien midden 60, naar de bus rennen. De bestuurder wachtte en de man stapte in en ging op de stoel voor me zitten zonder een kaartje te kopen. Hij was keurig gekleed in wat sleetse kleding, maar zag eruit alsof hij wellicht dakloos was. Hij had verschillende spullen bij zich, onder andere wat leek op een laptop, een fles water en een half opgegeten sinaasappel.
Ik vroeg hem of hij het abonnement dat ik gevonden had, zou kunnen gebruiken. Hij nam dat dankbaar aan en zei dat hij sinds het begin van de maand weinig geld had, toen hij de laptop had gekocht. Hij was gevraagd om een script te schrijven voor een documentaire, vertelde hij, en had de computer gekocht om op te werken. “Wat is het onderwerp van de documentaire,” vroeg ik. Na een stilte zei hij: “De wereld moet de handen ineenslaan, willen we overleven. De Aarde speelt geen spelletjes.” Hij zei dat hij op weg was naar de plaatselijke universiteit om aan het script te werken. Na nog een paar haltes bedankte hij me weer voor het busabonnement en stapte uit. Terwijl de bus optrok kon ik hem op straat zien staan en naar me wuiven. Ik wuifde terug terwijl de bus zijn weg vervolgde.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man in de bus de Meester Jezus was.

Belangrijk jaar
2) Op 6 januari 2014 zat ik in San Francisco in de bus op weg naar mijn werk, toen we onverwacht in een tunnel stopten en een hele tijd stilstonden. De bestuurder kondigde aan dat er vertraging was. Na enkele minuten liep ik naar de bestuurder toe om te vragen hoe lang de vertraging zou duren. Hij wist dat niet precies, maar we raakten in gesprek over de algemene onbetrouwbaarheid van het plaatselijke vervoerssysteem. Ik schreef het toe aan mogelijk een gebrekkig computersysteem, maar hij zei dat het te maken had met de oude bussen die vervangen moesten worden. Tijdens de vertraging spraken we over aanverwante onderwerpen, maar hij zei verschillende keren in het gesprek: “Dit is 2014.” Of: “Het is nu 2014.” Ik begreep niet helemaal waarom hij naar het jaar bleef verwijzen, behalve misschien dat hij suggereerde dat het tijd was om nieuwe bussen aan te schaffen. Uiteindelijk zette de bus zich weer in beweging op weg naar mijn bestemming. Hoewel het een lange vertraging was geweest, had de vriendelijke en optimistische houding van de bestuurder tijdens het hele gesprek me in een goed humeur gebracht. Toen we bij mijn halte waren aangekomen, bedankte ik hem en stapte uit. Hij zei goedendag en noemde me bij mijn naam. Terwijl ik wegliep probeerde ik me te herinneren of ik de bestuurder mijn naam had gegeven – en kon me niet herinneren dat gedaan te hebben.
M.L., San Francisco (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘bestuurder’ de Meester Jezus was.

Bewustwording
Mijn inzet voor het verspreiden van Maitreya’s boodschap is in 30 jaar nooit afgenomen. Ondanks dat, zelfs met genezingen van de Meester en verschillende ontmoetingen met Maitreya, heb ik me over het algemeen afgescheiden en onbetekenend gevoeld. Ik dacht ‘Waarom zouden ze voor een onbetekenend iemand als ik zorgen en mij beschermen terwijl ze een wereld moeten transformeren?’ Ik vond anderen maar begoocheld wanneer ze zeiden dat ze voelden dat de Meesters persoonlijk voor hen zorgden.
Toen gebeurde er iets afgelopen week. Mijn extreme financiële zorgen en gezondheidstoestand hebben een razernij in mij opgewekt, deels over mijn eigen situatie, maar ook over degenen elders ter wereld die zo veel meer lijden.
Terwijl ik op een dag door een deel van de stad reed waar veel daklozen te zien zijn, kwam er een enorme woede in mij naar boven. Zo intens dat ik er bang van werd. Ik voelde me machteloos en afgescheiden. Het veranderde in diepe droefheid en tranen. Plotseling was ik in staat om in dat alles te zijn en het van me af te zetten. Ik werd overstroomd door een ervaring van erbij horen en verrassend genoeg een ervaring dat er door Maitreya en de Meesters voor me gezorgd werd. Het was zo persoonlijk als ik nog nooit eerder gevoeld had.
Ik was bezield van deze nieuwe ervaring van nergens bang voor hoeven zijn en dat er voor me gezorgd werd, toen een donkere man met een vlotte pet bij een stopbord naast me kwam staan in zijn schitterende nieuwe zilverkleurige auto, naar me lachte en wuifde en met zijn hoofd op en neer knikte alsof hij het met me eens was. Hij leek me te kennen en ik pijnigde mijn hersens om na te gaan wie mij als goede vriend zou kunnen groeten, terwijl ik hem nergens kon plaatsen. Ik redeneerde toen ‘Nou ja hij is gewoon met me aan het flirten.’ Tot ik me realiseerde dat hij ongeveer 40 was en ik 70!
Uiteindelijk vroeg ik me dus af of het een Meester was en daarom manoeuvreerde ik mijn auto zó dat ik bij het volgende stopbord weer naast hem stond, er bijna zeker van dat ik me vergiste. Hij kwam weer naast me staan. Ik keek hem recht in de ogen en weer knikte hij, wuifde naar me en straalde als om te zeggen ‘helemaal geen vergissing’, en ik werd overweldigd door een gevoel van liefde. Ik barstte in tranen van vreugde uit. Was dit een bijzondere persoon of was ik er gewoon klaar voor om me veilig te voelen, misschien voor de eerste keer in mijn leven?
F.O., Oakland (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Deskundig advies
1) Op 24 mei was ik bij de stand van Share International op de Mind Body Spirit-beurs. Dit was mijn eerste beurs nadat ik 18 maanden geleden ziek was geworden.
Er kwam een jongeman naar de stand die met enige nadruk zei: “Ik ben helemaal weg van Maitreya’s ‘hand’!” Ik zei dat ik blij was dat te horen, dat wij allemaal van Maitreya’s ‘hand’ hielden en hem veel gebruikten.
We praatten verder en hij vertelde dat hij uit Bosnië kwam. Hij zei dat hij vorig jaar ziek was geworden en toen depressief werd. Zijn ogen vulden zich op dat moment met tranen. Ik leefde met hem mee en zei dat we altijd Maitreya’s hulp hebben. Wij zijn niet van Hem gescheiden; wij zijn deel van Zijn groot bewustzijn. Ik voegde er misschien iets aan toe over Maitreya’s ‘hand’.
Hij legde zijn hand op zijn borst, bij het borstbeen, en zei als je Maitreya’s ‘hand’ hier legt, komen er dingen naar boven. Ik vroeg niet of hij fysieke of psychologische dingen bedoelde. Hij zei wanneer iemand depressief is, het goed is om naar de bergen te gaan. De berglucht schijnt te helpen. Uiteindelijk ging hij weg en de volgende morgen herinnerde ik me wat hij had gezegd — en het kreeg een nieuwe betekenis.
Was hij misschien de Meester Jezus?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de jongeman Maitreya was.

Heer van Liefde
2) Op 27 oktober 2013 kwam er een jonge man naar de stand van Share International op de Mind Body Spirit-beurs. Hij zei dat hij Padraig heette (de Keltische variant van Patrick). Hij zei dat hij econoom was. Ik uitte mijn verbazing over het feit dat een econoom de beurs bijwoonde en hij zei dat hij economie bestudeerde om te begrijpen wat er in de wereld gebeurde.
Hij bleef zo’n 30 minuten en luisterde geduldig en aandachtig naar wat ik zei. Ik vertelde dat Benjamin Creme nog steeds hard werkte ondanks zijn 91 jaren en een paar dagen geleden een krachtige maandelijkse lezing had gegeven. Ik zei dat hij dit allemaal deed ondanks zijn slechte zicht. Hij zei: “Lieve hemel, lieve hemel.”
Hij toonde grote belangstelling voor Transmissie-meditatie en betreurde het dat hij niet in staat was om mee te doen met de groep in Richmond, aangezien hij in Battersea woonde (enkele kilometers verderop). Terwijl hij wegliep zei hij: “Heel veel liefde, heel veel liefde.” Het was verrassend en hartverwarmend dit van de jonge, knappe Ierse econoom te horen. Wie was Padraig?
S.M., Richmond (Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘jongeman’ Maitreya was.

Handwerk
Ik wil u graag het verhaal van mijn gebroken pols vertellen. Op zaterdag 28 december 2013 maakte ik een ongelukkige val toen ik aan het schaatsen was. Aanvankelijk realiseerde ik me niet dat ik mijn pols gebroken had, maar na thuiskomst zag ik dat er een grote bult was verschenen en nam de pijn toe.
Na vier uur wachten bij de Eerste Hulp werd er een röntgenfoto gemaakt en de dokter bevestigde dat het een radicale breuk was. Ik kreeg een tijdelijk gipsverband aangemeten en moest op vrijdag 3 januari terugkomen voor een permanent gipsverband dat zes tot acht weken moest blijven zitten.
Ik was niet erg blij met het gips want het betekende dat ik niet naar mijn werk kon en niet naar meditatie, maar ik besloot er kalm onder te blijven. Ik vroeg Maitreya’s ‘hand’ om hulp bij de genezing van mijn pols – ik legde de ‘hand’ binnen het gipsverband op mijn pols en hield hem daar zes dagen.
We gingen op vrijdag naar de kliniek voor breuken en zagen de specialist. Hij verwijderde het tijdelijke gipsverband en probeerde druk langs mijn pols uit te oefenen. Ik zag dat hij verwachtte dat ik een pijnreactie zou geven en hij was verbaasd toen ik zei dat het alleen maar gekneusd voelde. Hij keek toen naar de röntgenfoto en leek nogal verward en zei dat de foto nu toonde dat mijn pols niet gebroken was, er was dus geen noodzaak voor een gipsverband, alleen voor een spalk voor vier weken. Ik was helemaal verbijsterd en zo gelukkig. Het was op zaterdag nog niet eens een week geleden beslist een breuk!
Kunt u bevestigen of ik genezing heb ontvangen?
A.C., Southend-on-Sea (Essex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya deze genezing verricht heeft.

Twee brieven van dezelfde persoon

Goed kar-ma
Vijftien tot 20 jaar geleden had ik enkele ervaringen waarover ik u graag wil vertellen.
1) In een ervan werd mijn leven gered na een stomme fout die ik zelf begaan had. Ik woonde bij Exeter en moest een van mijn autobanden laten vervangen. Ik ging op een koude en natte middag toen het al schemerde naar de autosloop. Het terrein was modderig en de auto’s stonden op elkaar gestapeld. Ik keek overal, maar de enige band die ik kon vinden die paste, zat vast aan de velg en lag plat op de grond als steun onder de remtrommel van de auto erboven. Onverschrokken besloot ik hem los te rukken – dom, dom, dom!
Terwijl de twee auto’s boven mijn hoofd op weg omlaag duidelijk slagzij maakten om mij te vermorzelen, realiseerde ik me dat er niemand in de buurt was die me zou kunnen vinden en aangezien de schemering overging in duisternis, werd gebed een optie.
Wat er toen gebeurde was een wonder: ik werd aan mijn kraag weggerukt, helemaal achterwaarts en kwam terecht aan de andere kant van de auto achter me, net voordat de andere twee auto’s naar beneden tuimelden op de plek waar ik zo juist stond.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een wonderbaarlijke redding was door de Meester Jezus.

Lichtbui
2) Een andere ervaring gebeurde terwijl ik in de auto zat op weg om mijn moeder te bezoeken. Het was een zonnige droge dag en de lucht was blauw. Toen ik de hekken van Osterley Park in Syon Lane (Isleworth) naderde, kon ik plotseling niets meer door de voorruit zien. Ik moest snel aan de kant bij de hekken van het park terwijl de hemel zich vulde met vlagen van wat mijn denken op dat moment alleen kon begrijpen als een zeer ongewone stortbui.
Enkele minuten later hield het op, even plotseling als deze uitbarsting uit de hemel was verschenen, en ik kon zien dat alles buiten de auto nog volkomen droog was. Wat ik had gezien, kan ik alleen beschrijven als een uitstorting van golf na golf licht, lichtenergie van een zegening.
Heeft u een verklaring voor deze gebeurtenissen?
Dank u hartelijk voor alles wat u voor de mensheid doet.
G.B., Sunbury (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de tweede ervaring een zegening van de Meester Jezus was.

Hoge behoeder
In de avond van 8 oktober 2013 moet ik buitengewoon moe geweest zijn na vijf dagen vol met allerlei dringende zaken waar ik voor moest zorgen bovenop de jetlag die me ervan weerhield om ‘s nachts goed te slapen.
Die avond zette ik een steelpan met water op het fornuis om wat groente te koken en terwijl ik wachtte tot het water kookte, kon ik niet anders dan even gaan liggen en ik viel in slaap. Om 02.30 uur werd ik wakker van ondraaglijke pijn in mijn knie. Ik wist niet wat te doen en draaide me tevergeefs om om een gemakkelijker houding te vinden. Ik dacht dat het zou helpen als ik wat water zou drinken. Precies op dat moment ging de telefoon. Me afvragend wie in hemelsnaam zo vroeg in de ochtend kon bellen, stond ik op en haastte me naar de woonkamer. Bij binnenkomst merkte ik dat het heel warm was in de kamer. Was de verwarming nog aan? En ik nam de telefoon op, maar er was niemand.
Toen ging ik naar de keuken en zag tot mijn grote schrik dat het gas onder de lege steelpan nog steeds aan was. Het moet meer dan 6-7 uur gebrand hebben, maar de steelpan zag er normaal uit, was niet eens rood geworden.
Zonder de verontrustende pijn en de telefoon had ik een brand kunnen veroorzaken! Er is geen twijfel dat ik gered werd door goddelijke interventie. Ik ben de Meesters echt dankbaar dat ze tussenbeide zijn gekomen om mij te behoeden voor het veroorzaken van een ramp, niet alleen voor ons huis, maar voor de hele buurt.
T.I., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya Zelf intervenieerde om brand te voorkomen.

Zachte aanraking
In oktober 2013 hielp ik bij de stand van Share International op de Mind Body Soul-beurs in het Olympia Conferentiecentrum (Kensington, Londen). Gedurende die tijd bezocht een donkere jongeman de stand. Hij stond de informatie over Maitreya’s verschijning in Kenia zeer aandachtig te lezen. Later keerde hij terug naar de stand en hadden we een fijn gesprek dat ook over politiek, economie en de noodzaak van grotere rechtvaardigheid ging. Toen ons gesprek voorbij was raakt hij heel licht mijn schouder aan en bedankte me. De hoedanigheid van het oogcontact was heel treffend. Terwijl hij wegliep, voelde ik iets wat ik nooit eerder gevoeld heb: een besef van de diepte van zijn compassie. Ik voelde me gedurende korte tijd daarna eigenlijk behoorlijk emotioneel, maar tegelijkertijd ervoer ik een sterk besef van hoop.
Kunt u zeggen wie deze ongewone persoon was?
T.W., Buckinghamshire (VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de bezoeker van de stand de Meester Jezus was.

Komedie-act
Op zaterdag 16 december 2013 gingen mijn partner Neil en ik naar Trafalgar Square om in het Zuid-Afrikahuis het condoléanceregister voor Nelson Mandela te tekenen. Neil schreef: “Moed tot het einde – Maitreya’s zoon.” Op de terugweg in de bus kwamen we langs twee kleurrijke figuren die in volmaakte harmonie samen dansten en met een verzameling helderrode emmers zwaaiden. Een van de dansers droeg een supermanpak met een kerstmuts. De andere droeg een hoge zijden hoed bedekt met rode glitters en terwijl we langzaam langsreden staarde hij recht in de bus naar ons en lichtte zijn hoed. Wij vroegen ons af of hij Maitreya was?
I. LG. en N.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man met de hoge zijden hoed de Meester Jezus was, en de andere man was een discipel van de Meester Jezus.)

Voor eens en altijd een redder
In de zomer van 2002 was ik met vrienden op vakantie in Collioure, Frankrijk. L’Hermitage de Notre Dame de la Consolation waar ik verbleef, is nu een hotel, maar was eens een klooster. Het is gelegen op de hellingen van een behoorlijk steile heuvel boven de stad. De terreinen rond de gebouwen waren ingedeeld in twee gescheiden terrassen, die werden verbonden door een steile antieke stenen trap. De treden waren scherp en ongelijk en aan de ene kant begrensd door een muur, maar aan de andere kant was geen leuning – alleen een hoge steile val naar een van de lagere terrassen.
Op een avond gaven mijn vrienden me een lift terug naar de Hermitage en zetten me voor het hotel af. Ik liep het terrein op naar mijn kamer, richting de bovenkant van de trappen tussen de twee terrassen. Ik hield mijn rugzak tegen mijn borst geklemd.
Plotseling stond ik in het heldere spotlicht van een licht, dat vanzelf aanging maar ook te snel uitging; dus het volgende moment heerste er volslagen duisternis. Ik stond bovenaan de stenen trap. Ik stapte mis en begon te vallen. Omdat ik mijn tas vasthield kon ik mijn handen niet gebruiken om de val te stoppen. Terwijl ik van de trap af begon te vallen, voelde ik dat mijn lichaam op een of andere manier in de vorm van een hoepel gebogen werd. Alles wat ik kon doen, was me te laten gaan en rollen. Wat verbazend was, was dat ik in slow motion de trap afrolde. Ik had geen enkele angst. Het was alsof ik me in een vacuüm bevond. Ik herinner me nog steeds dat ik tijdens de koprol in mezelf grinnikte.
Toen ik beneden aan de trap geland was, boog een man zich over me heen met een zaklantaarn en vroeg of alles in orde was en ik antwoordde: “OK”. Hij vergezelde me tot mijn kamer. Alles wat ik aan deze val overhield waren een paar schrammetjes op mijn scheenbeen.
Toen ik de volgende dag bij daglicht naar de trap keek besefte ik dat ik makkelijk dood had kunnen zijn, omdat de oude stenen treden heel scherpe randen hadden en ongelijk waren. De rotsige grond waar ik terecht zou zijn gekomen, had een eind aan me gemaakt als de treden me al niet hadden gedood.
Kunt u zeggen wie mij van het ergste heeft gered?
J.K., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus hem heeft gered.

Maitreya’s ‘ster’
Op 27 november 2013 deden we na Transmissie-meditatie het raam open en keken naar de hemel. Het was mistig en de sterren waren goed verscholen. Alleen de planeet Jupiter was zichtbaar. Plotseling verscheen er een andere grote ster naast Jupiter en bewoog zich ernaar toe – alsof ze van plan waren zich te vermengen. Het was heel indrukwekkend deze twee reuzen zo dicht bij elkaar te zien. In de Indiase astrologie wordt de planeet Jupiter Guru (de Meester) genoemd.
Een paar weken later, op 17 december om ongeveer 5 uur ’s middags, stak ik net een brug over toen de planeet Venus mijn aandacht trok. De lucht was wolkeloos en in de schemering was alleen Venus zichtbaar. Ik voel altijd een diepe vreugde wanneer ik Venus zie. Ik besloot daarom even te blijven staan en te kijken. Na enkele seconden verscheen in de verte een andere ster, die zich van het oosten naar het westen in de richting van Venus bewoog. Het licht van die ster werd stralender, naarmate hij dichterbij kwam. Een moment waren de planeet Venus en de zich bewegende ster dicht bij elkaar, dus had ik de kans de twee verschillende lichten te vergelijken. Toen smolten de twee energieën samen (in mijn bewustzijn) voordat de ster zijn weg naar de zonsondergang voortzette. Een waarlijk verheffende ervaring!
Was het in beide gevallen Maitreya’s ‘ster’?
J.A., Regensburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide waarnemingen Maitreya’s ‘ster’ betroffen.

boekbespreking door Carmen Font

Het was de wetenschapper Isaac Newton die in 1687 waarschuwde dat de wetten van beweging en universele zwaartekracht niet betekenen dat het Universum een machine is, en in zijn Principia1 de beroemde opmerking maakte: “Zwaartekracht verklaart de bewegingen van de planeten, maar het verklaart niet wie de beweging in gang zette.” Een soortgelijke constellatie van hemelse en aardse materie is te vinden in Een Meester spreekt, waar beide vrijuit bewegen in harmonie met en in reactie op een veelvoud aan esoterische wetten die ons leven beïnvloeden. De verspreider van dit inzicht is niet God, maar een Meester van de geestelijke Hiërarchie van de planeet, die dit boek zijn karakteristieke toon van opmerkzame openbaring meegeeft.
Een Meester spreekt is een chronologische compilatie van artikelen, geschreven door de Meester —, via Benjamin Creme, en vanaf zijn oprichting in januari 1982 gepubliceerd in het maandblad Share International. Dat is wat Share International zo’n unieke publicatie maakt, want het is de enige in de wereld waarin in elke editie een artikel van een Meester van Wijsheid verschijnt. Deze continuïteit en vooruitgang verschaffen op den duur een inkijk bij de Hiërarchie. Half grappend kunnen we ons afvragen, wie is “onze man in de Hiërarchie”? In feite is hij geen gewone man, maar een Meester van Wijsheid die ook Benjamin Creme’s Meester is. Omwille van vele wijze en noodzakelijke redenen is Benjamin Creme verzocht om de identiteit van de Meester, door Wie hij gedurende vele jaren is voorbereid en met Wie hij in de loop der jaren het wederzijdse telepathische contact heeft vervolmaakt, niet te onthullen. Daarom is Hij algemeen bekend komen te staan als “Benjamin Creme’s Meester”. Maar belangrijker dan zijn naam of speculaties over zijn identiteit is de lange opeenvolging van ophanden zijnde inzichten die het stempel dragen van een van “de Groten”: een precieze woordkeuze die de lezer bijblijft en een toon van liefdevolle urgentie, zelfs met betrekking tot de meest serieuze onderwerpen. Soms lijken de zinnen van de Meester buiten de gedrukte bladzijde te treden en roepen zij levendige beelden op in het denken van de lezer.

Een Meester in de literatuur
Het is misleidend om aan te nemen dat omdat Een Meester spreekt een compilatie is van artikelen die in chronologische volgorde zijn gerangschikt (tot aan december 2003 in de derde, Engelstalige editie van dit boek; december 1999 in de tweede, uitgebreide Nederlandse druk van januari 2000), de inhoud daardoor willekeurig of te divers is. Wanneer men Een Meester spreekt van begin tot einde herleest worden de veelzijdige betekenissen duidelijk, evenals de onzichtbare draad en de zorgzame wijze waarmee de Meester ons aanspreekt. Want lezers hebben geleerd de stem van Benjamin Creme’s Meester te herkennen, zoals Hij ons ook heeft leren kennen door de wijze waarop we al dan niet reageren op Zijn woorden. Dit is wellicht een van de meest intrigerende aspecten van de relatie tussen de Meester en ons, de mensheid en, in het bijzonder de lezers die Zijn artikelen maandelijks volgen.
De Meester biedt in veel opzichten een inkijk in de Hiërarchie. Het is verhelderend te zien hoeveel artikelen gewijd zijn aan de plannen van Maitreya en de Meesters voor de mensheid. In ‘De Meesters in de wereld’ (oktober 1984) lezen we “Wanneer de Meesters Hun aanwezigheid voor het oog van de wereld bevestigen, zal er een grote verandering plaatsvinden in de verhouding tussen Hen en de mensheid” (blz.59). Een maand later, in ‘Medewerkers van God’ betrekt de Meester Zichzelf in het verhaal: “Gelukkig voor de wereld is de mens niet alleen. Achter hem staan en stonden altijd de Oudere Broeders van het ras, klaar om onze jongere broeders in hun nood te steunen wanneer de roep om hulp naar Ons oprijst” (blz.61). Hij besteedt speciale aandacht aan het onderstrepen van de vele nuances die deze samenwerking kenmerken, en het is altijd stimulerend deze te beschouwen vanwege de belofte die ze in zich dragen. We zien dit in ‘De Kenners keren weer’ (maart 1985) aangezien “…de mensen de Meesters van Wijsheid [zullen] leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting” (blz.67). Aldus is de relatie tussen de Hiërarchie en de Mens gebaseerd op een wederzijds vertrouwen in elkaars beweegredenen en mogelijkheden: “De nieuwe mens zal zijn trouw betonen”, stelt hetzelfde artikel, “aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van Liefde zelf, door zijn tolerantie en onschadelijkheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken” (blz.67-68). Afgaande op de huidige staat van de wereld, zou je kunnen twijfelen aan het menselijke vermogen tot ‘onschadelijkheid’, maar de Meesters zijn onverdeeld in het vertrouwen dat ze hebben in de stralende toekomst die de mensheid wacht. Zij doen ons geen oppervlakkige toezeggingen maar laten ons weten dat deze belofte binnen handbereik is.
In ‘Inwijding’ (mei 1985) legt de Meester uit wat het nemen van de eerste inwijding in groten getale zal betekenen voor de mensheid; ons wordt gezegd dat “[Maitreya’s] taak zal zijn om de esoterische handelingen en ceremoniën te verrichten die verbonden zijn met deze aloude wetenschap, en om aan de verbaasde ogen van de ingewijde de geheimen te onthullen die daarin verborgen liggen” (blz.72). Wat Maitreya nu op de innerlijke gebieden verricht, zal Hij doen in groepen die klaar zijn om het ‘vuur van de staf’ te ontvangen op het fysieke gebied: “Zo zal de taak van de Christus voltooid worden: de uiterlijke openbaring van het Koninkrijk van God. Zo zal Hij in staat zijn het werk van Zijn handen te aanschouwen en tevreden zijn” (blz. 72). De schoonheid van deze twee verklaringen ligt niet alleen besloten in de betekenis, oftewel de manifestatie van het Geestelijke Koninkrijk op het fysieke gebied (bestaande uit de Hiërarchie en ingewijden), maar evenzeer in hun metaforische taalgebruik (“Zijn Handenarbeid, Zijn tevredenheid in het aanschouwen hiervan”). Het is voor ons moeilijk te begrijpen op welke wijze Maitreya, als de Wereldleraar en Hiërofant bij de eerste twee inwijdingen, “tevredenheid” kan ervaren. Ons idee van tevredenheid kent weinig overeenkomsten met dat van een Meester, en dit is een van de vele voorbeelden die we in het boek tegenkomen van de beperkingen van woorden om de staat van zijn van onze Oudere Broeders over te brengen. Niettemin is Benjamin Creme’s Meester zeer bedreven in het aanwenden van de woordkunst om een complete ervaring van de Hiërarchie te geven: Hoe is het om een Meester te zijn? Wie is Maitreya? We weten dat Hij een Planetair Avatar is, de Wereldleraar, de Christus, de Heer van Liefde. De Meester omschrijft hem ook – na “De Krachten van Wederopbouw halen nu de oogst van hun zaaigoed binnen” – als “Een enorme Rivier van Waarheid is Hij, die allen voedt die deze wateren indrinken. Een Fontein van Liefde is Hij, die allen in Zijn hart sluit. Een Avatar als geen tevoren is Hij, gekomen om de mensen het besef te geven dat ook zij Goden zijn” (blz.139/140). De metaforen van ‘water in overvloed’ en het bezwerende effect van deze regels (“…is Hij”) roepen levendige beelden en een ritme op van de overvloed van Maitreya’s liefde jegens de mensheid en Zijn vertrouwen in onze toekomstige verrichtingen. Zijn poëtische stem is de reden dat een artikel van de Meester nooit in herhaling valt, hoewel hij gedurende de jaren veel soortgelijke onderwerpen heeft ontleed.

Geen retoriek
Lezers van Share International geven vaak aan dat zij enthousiast uitzien naar het artikel van de Meester wanneer zij een nieuwe editie van het tijdschrift ontvangen. Het nieuws dat het bevat, en de wijze waarop het wordt aangeleverd, wekt een gevoel van welzijn in de lezer op. Maar dit is niet alleen maar retorische troost. Elk artikel van de Meester behandelt een onderwerp dat op de een of andere manier verband houdt met een actueel onderwerp: van het einde van de Koude Oorlog tot de effecten van de commercialisering, de Golfoorlog, 11 september, de beurskrach, spanningen in het Midden-Oosten, armoede, ziekte, terrorisme, milieu, het nieuwe millennium, of een wetenschappelijke ontdekking. Elk stuk is een capsule van wijsheid. Dikwijls gaf een artikel van de Meester aanleiding tot verdere besprekingen in de vorm van een uitgebreid artikel (of zelfs een boek) van Benjamin Creme, zoals De Grote Aantocht, De Oproep tot Dienstbaarheid, Samenwerking, Het tijdperk van wonderen kent geen einde, Eenheid of De stem van het volk. Een gedeeld kenmerk van recentere artikelen van de Meester is Zijn beschrijving van de wijzen waarop de Hiërarchie de staat van de wereld beschouwt. In ‘Welkom bij het feestmaal’ (juni 1996) neemt hij de roep van de mensheid om vrijheid en waardigheid onder de loep. “Het hoeft geen betoog dat achter deze roep om vrijheid Maitreya en Zijn groep staan. Al heel lang hebben Zij ernaar gestreefd dit verlangen te stimuleren en de mensen bewust te maken van de noodzaak van individuele vrijheid zonder welke de grootste prestaties van geen waarde zijn” (blz.293). De handelingen van de mens ten behoeve van vrede en rechtvaardigheid, in de vorm van ‘de macht van het volk’ of specifieke acties op economisch en maatschappelijk vlak, zijn niet onopgemerkt gebleven door de Hiërarchie. In december 2001, toen de wereld nog op haar grondvesten schudde door de gebeurtenissen van 11 september, erkende de Meester evenzeer het lijden van zovelen als de geest van verzoening die een dergelijke ervaring met zich mee zou kunnen brengen. In een bijzonder ontroerend artikel genaamd ‘De intrede van Maitreya’ richtte de Meester zich op Maitreya’s verbond met de mensheid dat verder gaat dan enige andere bede: “Alleen een Wezen met Zijn onmetelijke wijsheid kan een dergelijke last aanvaarden. Alleen iemand met Zijn onvergelijkbare moed kan zo’n taak ondernemen. Uit de chaotische toestanden van tegenwoordig moet Hij een nieuwe en betere orde scheppen. Uit de huidige kwelling van miljoenen moet Hij een nieuwe wereld vormen. Wie is er om Hem te helpen bij Zijn reddingswerk? Wie zullen zich achter Zijn zaak opstellen en hun broeders en zusters helpen” (Share International, december 2001).
Aangezien onze Oudere Broeders uitblinken in liefde, kunnen we iets leren van de wijze waarop Zij sympathiseren met onze huidige staat:Iedere Meester is een mens, maar is de menselijke staat van bewustzijn met zijn beperkingen en illusies al lang ontgroeid. Zij begrijpen goed welk lijden deze beperkingen en illusies de mensen opleggen en trachten op alle manieren hun lot te verlichten; tijdens hun lange verblijf op het Pad als gewone mensen hebben zij hetzelfde lijden evenzeer goed gekend en intens gevoeld” (‘De Meesters verschijnen’, blz.303). Dit is geen simpel medeleven van de zijde van onze Oudere Broeders, maar een volledig besef van de beproevingen van de mens.
Verstoken van drama en sensatiezucht, komt vaak de waarheid van de menselijke ellende, worstelingen en zegen tot uiting. Geen geval is te onbelangrijk, of te vluchtig, om aan de aandacht van de Meester te ontsnappen. Alles wat het menselijk welzijn en het Plan van Evolutie voor deze planeet betreft, wordt het onderwerp van een poëtische uitwijding voor Benjamin Creme’s Meester. Het is geen toeval dat het eerste artikel van Een Meester spreekt uit januari 1982, getiteld ‘Een nieuw begrip van tijd’, gaat over de benodigde transformatie van ons begrip van tijd: “Wanneer de mens het leven vanuit het innerlijke, creatieve standpunt benadert, zal tijd zijn greep op ons denken verliezen en ons bijgevolg bevrijden van zijn tirannie. Dit alles vereist een nieuwe beoordeling van de plaats van de mens in het universum en het vestigen van een waarachtiger contact met de Bron van ons bestaan” (blz.1). Aldus kunnen lezers een begrip ontwikkelen van de beweging op alle gebieden van menselijk streven, de wetten van zwaartekracht waaraan de Hiërarchie en de Mensheid onderhevig zijn, en de lange constellatie van uitdagingen en prestaties die wenken aan ons firmament – waarvan de Mens de helderste ster is.

Nederlandse uitgave: Een Meester spreekt, Artikelen uit Share International 1982-1999; januari 2000. Uitg. Share Nederland, Amsterdam.

Een nieuw deel, A Master Speaks, Volume Two, dat de Engelstalige artikelen uit Share International vanaf januari 2004 tot aan december 2013 bundelt, verschijnt in 2014.

Carmen Font, schrijver en academicus, woont in Barcelona (Spanje).

1) Verkorte titel van Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematische Principes van de Natuurfilosofie), Isaac Newton, London, 1687 (twee herziene edities in 1713 en 1726).

een compilatie

Tijdens een gesprek met Benjamin Creme (december 2013) bij hem thuis in Londen kwam het onderwerp prioriteiten voor de groepen in de komende één à twee jaar naar voren: “De reactie van de mensheid bepaalt het tempo van verandering; en daarvoor is het heel belangrijk dat mensen praten over alle veranderingen die moeten plaatsvinden. Wanneer voldoende mensen verandering eisen, kan Maitreya in de openbaarheid treden.”
Een van de hoofdpunten die Benjamin Creme naar voren bracht, was het directe verband tussen het werk van de groepen en het moment van Verklaringsdag:
“Wij beïnvloeden Verklaringsdag. Er is een rechtstreeks verband tussen wat wij doen als groep (de wereldwijde groep) en het moment van Verklaringsdag. Verklaringsdag zal veel sneller plaatsvinden dan de meeste mensen denken. En wij moeten werken alsof Verklaringsdag morgen kan plaatsvinden. Verklaringsdag kan ook morgen plaatsvinden, vergeleken met toen Maitreya in 1982 voor het eerst had kunnen verschijnen.”
Waar moeten de groepen zich op richten?
“Erover praten, praten en nog eens praten. Praat erover met wie maar wil luisteren. Doet er niet toe hoe hakkelend of aarzelend. Vind de moed, verzamel al je moed en spreek vanuit het hart. Mensen zoeken naar antwoorden. En ze hebben behoefte aan hoop. Het is onze taak om hoop te bieden.”
Hoe meer de groepen zich dus inzetten om onze informatie bekend te maken, des te sneller Verklaringsdag kan plaatsvinden?
“We moeten begrijpen dat er geen vastgestelde datum voor Verklaringsdag is; het hangt van ons af. Het tijdpad is bekend, maar de datum staat niet vast – die houdt verband met onze doeltreffendheid als groep. We kunnen het door ons werk bewerkstelligen. Meer mensen moeten er gewoon op uit en erover praten; vertel het verhaal, praat tegen ieder die wil luisteren. Iedere gelegenheid moet aangegrepen worden.
“De groepen moeten af van mechanische dienstbaarheid. We moeten mechanische routineuze reacties op deze uitzonderlijke informatie vermijden. We moeten ons tot het uiterste inspannen, bezield zijn, voorwaarts gaan op nieuwe en betere wegen. Te weinig mensen praten. Je moet bezieling vinden, het hart vol vuur. Adverteren is goed en noodzakelijk, maar het beste is praten. We moeten een gevoel van urgentie hebben; we moeten voor ogen houden dat we in deze tijd in incarnatie zijn gekomen om dit werk te doen. We dienen door hoop te geven, door te inspireren, door mensen over onze informatie te vertellen.”

Mijn vrienden, nog een korte tijd slechts en jullie zullen Mijn gezicht zien. Schep moed uit dit feit en maak aan de wereld bekend dat de Heer van Liefde hier is, dat Maitreya Zelf in jullie midden verkeert, dat de Leraar van de Nieuwe Tijd gekomen is. Laat alle mensen dit weten en verhef hen uit hun wanhoop. Mijn dank voor reeds verrichte zaken en Mijn Liefde stromen, als altijd, naar jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr. 127)

… er [is] een groeiend besef dat de wereld zich heel spoedig bewust zal worden van het nieuws dat de Leraar er is, of in aantocht is. Dit verschijnsel is vanzelfsprekend toe te schrijven aan de invloed van Maitreya’s verschijningen tot nu toe op televisie, en het toegewijde voorbereidingswerk van de trouwe groepen over de hele wereld. Dit nieuws zou deze vastberaden dienaren moeten stimuleren om hun inspanningen voort te zetten of zo mogelijk te verdubbelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid ontwaakt’, SI oktober 2013)

Het tijdpad van Mijn verschijnen is nauwkeurig. Alles voltrekt zich volgens dit plan. Kijk dus uit naar een mens die spreekt over samendelen en rechtvaardigheid, een mens zoals jullie, een mens van eenvoud en waarheid. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laten wij samen zorgeloos de stralende toekomst tegemoet treden. Horen jullie niet het Appèl? Dat komt uit Mijn hart. Horen jullie niet de smartekreet? Die komt uit het hart der mensen. Die roep heeft Mij hier gebracht. (Maitreya, Boodschap nr. 115)

… je werkt voor de belangrijkste gebeurtenis, de belangrijkste zaak in deze wereld van de afgelopen 98.000 jaar. Niets wat je doet, hoezeer je er ook mee worstelt, kan weldadiger zijn dan dit werk. Dit is een gelegenheid, zoals Maitreya heeft gezegd, die je in geen duizend levens weer krijgt. Nooit in duizend levens zul je nog eens zo’n gelegenheid krijgen. Het is moeilijk over te brengen, het vergt visie, begrip van alles wat erbij komt kijken, om het belang ervan in te zien en van jezelf een reactie voort te brengen, levendigheid, geest, het vuur, om dit werk te doen en het te blijven doen, er nooit mee te stoppen. Dat moet weldadig zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

In het verleden heeft de mens verscheidene malen de gelegenheid gehad om op te klimmen, maar liet hij na de kans te benutten. Sta gereed om de toekomst met beide handen aan te grijpen en een wereld te scheppen van schoonheid. Vermijd wanhoop en schep met vreugde en liefde, wetend dat de toekomst wacht op je omhelzing. Ook standvastigheid en hoop zijn nodig voor de bouw van het nieuwe. Doordring jezelf van de noodzaak om te volharden, want er zijn talrijke obstakels op de weg naar vrijheid en liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar de toekomst’)

Benut deze gelegenheid om te dienen en te groeien in Dienstbaarheid, Mijn vrienden, want een betere is geen mens ooit geboden. Benut deze gelegenheid om te dienen, en aanschouw het gelaat van Hem die wij God noemen. Ik strek Mijn armen naar jullie uit, Mijn vrienden, vraag om jullie vertrouwen en doe een beroep op jullie hulp bij het herbouwen van jullie wereld. Talrijke taken liggen in het verschiet, talrijke slagen moeten worden toegebracht ter wille van Vrijheid en Waarheid. Ik heb allen nodig in wie die waarheid straalt, om Mij te volgen en Mij te helpen bij Mijn werk. Mogen jullie gereed zijn wanneer jullie Mijn Oproep horen. Die Oproep zal weerklinken in de oren van mensen overal, door de hele wereld. Het is een Oproep aan God. (Maitreya, Boodschap nr. 26)

Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren. Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’, SI april 2000)

Als we hadden gewild, hadden we de wereld kunnen transformeren, op elk moment sinds 1945, en Maitreya zou zich onmiddellijk hebben bekendgemaakt. Hij staat sinds eind mei 1982 klaar om naar voren te treden als hij daartoe wordt uitgenodigd. Dus, als je gelooft dat Maitreya er is, maak het dan bekend, schreeuw het van de daken. Als jij aan anderen vertelt dat je gelooft dat Hij hier is, moedigt dat anderen aan hetzelfde te doen; het verheft hun geest, hun hoop en Maitreya kan ons leven binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten. Zijn komst moet plaatsvinden binnen de wet. Het moet worden voorbereid. Dit verhaal bekendmaken maakt deel uit van de voorbereiding voor Zijn komst. Daar kun je jezelf mee verbinden en zodoende helpen een klimaat van hoop en verwachting te scheppen. Het is waarschijnlijk het belangrijkste wat je in deze tijd kunt doen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen voelen aan dat Ik er ben, maar spreken niet. Waarom zou je deze kennis vóór je houden, terwijl jullie broeders roepen om licht, om wijsheid en hulp? Laat ook hen delen in de vreugde van de Belofte die Ik breng. Zeg hun, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat Maitreya is gekomen; dat de Heer der Liefde er is; dat de Mensenzoon weer rondgaat onder Zijn broeders. Zeg hun dat Mijn gezicht spoedig zal worden gezien, Mijn woorden zullen worden gehoord; en in dat zien en horen zullen zij beproefd en gekend worden. (Maitreya, Boodschap nr. 17)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Tijd en tijdpad
Shakespeare heeft gezegd: “Er is een tij in al wat de mens doet, dat, met de vloed bezeild, naar het geluk leidt.” Shakespeare was een ingewijde. Hij wist er alles van en de antwoorden staan door zijn hele werk heen. Het doel is het gunstige tijdvenster te herkennen, om zó vaardig en ritmisch in je werk te zijn dat je er bent als zo’n venster opengaat. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Er is een prachtig citaat uit de Agni Yoga-leringen: “Als je van werk houdt, zie het dan als vervanging voor tijd.” Dat is precies wat werk is. Als je van werk houdt, in de zin van een creatief proces van welke aard dan ook, wordt het een vervangingsmiddel voor tijd. Tijd verdwijnt in die staat van creativiteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Te handelen ‘alsof’ is daarom handelen in vertrouwen – vertrouwen op je eigen oordeel – niet iets doen wanneer je echt denkt dat het niet goed is, maar als je denkt dat het goed zou kunnen zijn en de moeite waard, zoals bijvoorbeeld de weg bereiden voor Maitreya, zonder uiterlijk bewijs of persoonlijke ervaring. Als je alleen maar wacht tot het bewijs komt, dan kon je wel eens de kans van al je levens gemist hebben. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Spoedig zal Maitreya Zijn stem laten klinken en een luid appèl doen aan hen die de wereld dienen. Spoedig zal Zijn stem allen opwekken wier hart verlicht wordt door het vuur van liefde, wier ijver slechts wacht op Zijn stimulans en steun, wier hoogste intenties tot een verzengende hitte aangewakkerd kunnen worden. Spoedig, nu zeer spoedig, zal de Heer en Avatar van Liefde zijn opwachting maken voor de wereld. Zorg dat je bij de eersten bent die gehoor geven aan zijn oproep. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuwe Aarde’)

Maar als je de mogelijkheid van een spoedige Verklaringsdag uit het oog verliest, zul je waarschijnlijk zeggen: “Nou, ik heb geen haast. Laat iemand anders het maar doen. Ik heb al zo lang hard gewerkt. Ik heb wel een beetje rust verdiend.” Maar het gevoel dat Verklaringsdag net om de hoek ligt (waarbij we de kwestie van tijd even buiten beschouwing laten), dat is een betere manier om er naar te kijken. Dan neemt de stuwkracht eerder toe dan af. Daarom spreekt de Meester over het “ophanden zijn” en “terstond”, om ons het besef te geven dat het werkelijk “om de hoek” ligt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Als je wordt beheerst door tijd, zeg je dat je geen tijd heb om je werk te doen, geen tijd om te creëren. Als je het doet, zul je zien dat je tijd hebt om het te doen. Uit mijn ervaring met mensen die in groepen werken, weet ik dat het negen van de tien keer beter is om het werk te geven aan mensen die al het meeste doen. Het heeft weinig nut het aan iemand te geven die erg weinig of niets doet. Zij doen erg weinig of niets omdat ze altijd erg weinig of niets doen. Het zijn mensen die geblokkeerd zijn, die misschien wel een heleboel goede wil hebben, maar die niet de prikkel hebben om voor de groep te werken. Het is bijna vaste prik – als je een klus ‘op tijd’ en efficiënt gedaan wilt hebben, vraag het dan aan iemand die al te veel doet, die zich al helemaal geeft tot wat het uiterste lijkt, en het wordt gedaan. Zij zijn de mensen die zeggen: “Ja, ik zal er een gaatje voor vinden.” De mensen die zitten te lanterfanten en niets doen zeggen ja, maar er komt nooit iets van terecht omdat ze nooit iets doen. Ze zeggen: “Ik heb er geen tijd voor.” Niet dat zij er werkelijk geen tijd voor hebben. Ze doen het niet omdat hun denken geconditioneerd wordt door tijd. Het is niet de tijd die ontbreekt; het is de stimulans die ontbreekt. Zij hebben niet de stimulans die hen ertoe aanzet om iets te doen Als die er niet is, doen ze steeds minder, totdat ze helemaal niets doen. Zulke mensen vind je, in meer of mindere mate, zonder uitzondering in elke groep. Vraag degene die het druk heeft om iets te doen en het gebeurt, omdat zulke mensen kunnen werken zonder door tijd te worden beheerst. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen. Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en te zijner tijd je scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een grote kans’)

Laat je stem horen. Spreek je uit voor dat waar je in gelooft. Als je gelooft in rechtvaardigheid en vrede voor allen – zeg het dan. Schrijf artikelen en stuur ze naar de kranten.Maak duidelijk hoe je erover denkt, als bijdrage aan de bevrijding van de mensheid uit de aloude greep van begoocheling, illusie en onderdrukking. Vergeet niet dat het de mensheid zelf is die de wereld moet veranderen. Maitreya komt om te inspireren en te leiden maar wij moeten het werk doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter wereld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

Weet dat veel van jullie afhangt, van jullie vermogen om de hoop en verwachting te wekken, die nodig zijn voor Mijn Verschijnen. Ik vertrouw erop, dat jullie dit werk voor Mij zult doen en zo jullie broeders en Mij dienen. (Maitreya, Boodschap nr. 60)

Veel mensen zijn teleurgesteld dat Maitreya Zijn verschijning lijkt uit te stellen. Maar Hij stelt het niet uit. Het ligt er slechts aan dat het langer duurt voordat het plaatsvinden van de gebeurtenis op het stoffelijke gebied samenvalt met de gebeurtenis die op een hoger niveau al heeft plaatsgevonden.

Wij zijn er zelf ook verantwoordelijk voor wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. Dat is iets wat mensen helemaal buiten beschouwing laten. Wij hebben een enorme invloed op wat er gebeurt, en daarmee op wanneer het gebeurt. Als we helemaal niets doen zal het op een zeker moment plaatsvinden. Maar als we reageren en handelen naar wat we geloven, scheppen we omstandigheden die een tijdfactor opleggen aan die gebeurtenis – zodat die verder wordt vertraagd of juist eerder zal plaatsvinden… Wij moeten ervoor zorgen dat dingen gebeuren. “De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden,” zegt Maitreya. “Niets gebeurt vanzelf.” Als wij willen dat iets gebeurt, moeten we onze wil in daden omzetten en het niet aan het lot, de Hiërarchie, de tijd of aan iemand anders overlaten. Wij moeten het doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal Zijn gezicht aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen, bekend en onbekend, die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid moet kiezen’)

Zoals Maitreya telkens weer zegt in Zijn Boodschappen: deze gelegenheid tot dienen is het grootste geschenk van al je levens. En onthoud goed dat het maar heel kort duurt. Het zal de komende 2000 jaar niet weer voorkomen; en zelfs dan zal het anders zijn. Over 2000 jaar ben je misschien bezig met de organisatie van groepen discipelen om de weg van de volgende Wereldleraar te bereiden. Natuurlijk zal het dan een heel andere mensheid zijn, onvoorstelbaar verder gevorderd, in elk opzicht een nieuwe wereld, maar de weg zal toch voorbereid moeten worden. Handel alsof je weet dat het waar is en bewijs het al doende. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het is tegenwoordig mode om het leven te bezien met een houding van “cynische observatie”. Het is van belang, denkt men, niet betrokken te raken, maar het voorbijtrekkende panorama van gebeurtenissen slechts te registreren en onverstoorbaar te blijven onder het grootste lijden. Een dergelijke houding beperkt de waarde van de incarnatie en onthoudt de waarnemer de vreugde van handelen. Belangrijke gebeurtenissen zijn ophanden die, wanneer ze zich voordoen, de mensen voor een dwingende keuze zullen plaatsen. Iedereen behoort de aard van die keus zorgvuldig af te wegen en uit het hart te reageren. De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op zijn appèl.

Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van waarheid’)

Mijn broeders, waarom gewacht op Mijn Verschijning? Waarom stil gezeten terwijl de wereld kreunt, terwijl mannen, vrouwen en kinderen sterven in ellende, verstoten door hun broeders? Er bestaat geen grootser streven dan het verlangen om te dienen. Maak de redding van de hongerenden van de wereld tot jullie daad van dienstbaarheid, en steun Mijn Plan. (Maitreya, Boodschap nr. 31)

Er is geen leven dat je beter had kunnen besteden dan nu aan de bevordering van het Plan voor de veruiterlijking van de ashrams van de Hiërarchie en de aanwezigheid van de Christus, van Maitreya, in de wereld. Dit is zó groot, zó belangrijk voor de planeet, dat ik het volle gewicht ervan niet kan overbrengen. Het is een zaak van leven en dood voor deze planeet. Hoe meer we ons inzetten en het bekendmaken, hoe meer we bijdragen aan de vorming van een gunstig tijdvenster, door een van de belangrijkste factoren te scheppen: de mensen gereed maken voor deze gebeurtenis. Zo kunnen we deze vensters benutten, ook al kunnen we ze niet herkennen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III

Voer daarom je inspanning op. Maak haast om allen die willen horen, te vertellen dat het voorbestemde uur is aangebroken, dat de mensheid zich spoedig zal verheugen in de aanwezigheid van de Leraar. Vertel hun dit en schraag hun hoop en moed. Velen zullen nu luisteren die dat eerder niet deden; zorg en angst hebben hun tol van de mensen geëist. Ook de tekenen hebben hun werk gedaan en miljoenen bewust gemaakt van verwachte gebeurtenissen en openbaringen. Nooit tevoren in de geschiedenis van de mens hebben zovelen de komende veranderingen aangevoeld en hun noodzaak begrepen. Derhalve zal Maitreya in een verwachtingsvolle en voorbereide wereld verschijnen, zeker in de wetenschap dat naar Zijn aanwezigheid verlangd en vurig uitgekeken wordt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s Prioriteiten’)

Haast je Mij te verwelkomen, Mij te kennen, in Mijn last te delen. Wie van jullie verlangen de wereld te dienen, zien zich nu geplaatst voor de kans van al hun levens. Mogen jullie die aangrijpen, ten volle benutten en voor jezelf en jullie broeders een nieuw leven scheppen. (Maitreya, Boodschap nr. 27)

Een oproep tot dienst
door de Meester —
, via Benjamin Creme (mei 1986)

Binnen de grenzen die worden gesteld door zijn huidige niveau van bewustzijn, heeft de mens veel tot stand gebracht. Nergens is dit duidelijker dan in zijn wetenschappelijke prestaties, zijn kunst, zijn techniek en bouwkundige bekwaamheden. Vele genieën zijn opgestaan om de weg te wijzen, mannen en vrouwen die toegewijd zijn aan de verrijking van de cultuur van onze tijd. Zo openen zich, nu wij op de drempel staan van de Waterman-ervaring, vele nieuwe mogelijkheden voor de mens, die hem aansporen tot het vervullen van zijn potentieel – een goddelijkheid die op onthulling wacht. Vanuit ons standpunt gezien is dit slechts een begin, een voorbereiding op het scheppen van een beschaving zoals de mens nog nooit gekend heeft; een beschaving die de schitterendste culturen van weleer niet slechts zal evenaren, maar verre zal overtreffen. Ook toen gingen de Meesters voorop, net als nu, maar dan openlijk, bekend als de schenkers van kennis en waarheid. Het wiel heeft rondgedraaid en Wij keren op onze schreden terug. Spoedig zal de wereld getuige zijn van de terugkeer van de Oudsten van het ras, de Kenners, de Zonen van God. Profetieën hebben onze komst voorspeld en de verwachtingen van de discipelen gespannen, maar velen van hen slapen vast, zich onbewust van de gebeurtenissen van deze tijd. Velen zien onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat onze hand nu op de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. Het is niet nodig onze terugkeer te vrezen. Wij belichamen het Centrum van Liefde. Die is onze aard en roept onze dienstbaarheid op. Weet dat dit zo is en vrees niet. Wij zullen tot jullie komen als Oudere Broeders, om jullie de weg te wijzen. Lang hebben Wij gewacht op deze gelegenheid om jullie te dienen, de jaren tellend totdat We in jullie midden kunnen zijn. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de tijd van het einde en van het begin gekomen is: het einde van de oude scheiding; het begin van deelgenootschap. Er is nu een reddingsplan voor de wereld opgesteld. Dat vereist de samenwerking van allen die verlangen de wereld te dienen. Dienen is in deze tijd niet moeilijk, want de middelen om te dienen zijn voorhanden en de Aarde zelf schreeuwt om hulp. Kies je terrein van dienst en schenk het je volle ijver, wetend dat wanneer je dit doet, je ziel je zal toerusten voor de taak. Weet ook dat onze hand de jouwe zal sterken en zal delen in de last. Zeker, er moet veel veranderen; het tempo van die verandering zal van jullie afhangen. Wij vertrouwen op jullie medewerking om de details van het plan uit te voeren. Dienstbaarheid roept de voorhoede van de nieuwe beschaving op om de grondslagen te leggen voor de betere wereld van morgen. Neem je plaats in bij dat appèl en help Ons bij het reddingswerk. Laat het niet aan je voorbijgaan wanneer het uur gekomen is!

Pereira, Columbia — Op 8 november 2013 waren op klaarlichte dag boven de stad Pareira, ongeveer 250 km van de hoofdstad Bogota, tientallen UFO’s te zien. De video van de waarneming, op YouTube geplaatst, laat een drukke straat met mensen zien die verbaasd omhoog kijken. (Bron: national ufocenter.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s van Mars waren.)

 

 

Nevada, VS — Een video die op 28 december 2013 werd opgenomen in de uitlopers van de Sierra Nevada-bergen, laat een pulserende UFO zien die voortdurend van kleur verandert. De filmmaker schoot op 12 en 31 december 2013 en 3 januari 2014 soortgelijke filmpjes op dezelfde locatie. (YouTube: AngelsOfThyNight)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Bremen, Duitsland — Op de luchthaven van Bremen werden op 6 januari vluchten verstoord, nadat een UFO op radarschermen was verschenen. Vluchten werden geannuleerd, omgeleid en vertraagd nadat de ufo was verschenen. De Bremer politie zond een helikopter om een onderzoek in te stellen, maar die was niet bij machte de ufo te lokaliseren. (Bron: huffingtonpost.co.uk; YouTube: pisosmadera)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo van de planeet Venus was.)

 

‘Engel’ verschijnt op christelijke manifestatie
Een foto genomen tijdens een christelijke manifestatie in Cedar Falls (Iowa, VS) in december 2013 toont een ‘engel’ die op het podium verschijnt.
Een Baptistenpredikant uit het Zuiden die de conventie van de Promise Keepers, die uitsluitend voor mannen is, bijwoonde, nam een foto met zijn iPad, terwijl de evangelische band One Body genaamd “Jesus take all of me” speelde. David Jesse, woordvoerder van de Promise Keepers, legt uit: “[De predikant] keek op het scherm en zag een vreemde gloed op het podium die hem de koude rillingen gaf.” Bij de band op het podium was een stralend witte figuur te zien. Hij liet de foto aan de man naast hem zien en nam nog een tweede foto van het podium. Daarop was ook de stralend witte figuur te zien. De predikant, die zichzelf beschrijft als ‘conservatief, niet-profetisch’, “werd overweldigd door emotie omdat hij ervan overtuigd was dat er een engel te zien was in de foto. Hij ging direct op het podium af en liet de foto’s aan onze programmaleider zien.”
De christelijke mannengroep is bekend om zijn conventies die mannen oproepen zich opnieuw tot God te wenden. Hun pagina op Facebook vermeldde over de gebeurtenis die dag: “in Cedar Falls vond iets bovennatuurlijks plaats.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de stralend witte figuur die op de twee foto’s werd gezien, door Maitreya gemanifesteerd werd.)

Nieuwjaarszegening
Sinds 1 januari 2014 vormt zich vibhuti van sandelhout op een beeld van Swami Premananda in de tempel in de Sri Premananda Ashram nabij Trichy (Tamil Nadu, Zuid-India). De vibhuti wordt om de paar dagen verzameld, in envelopjes verpakt en over de verscheidene Swami Premanandacentra, -groepen en leden van de Ashram verdeeld. Deze foto werd op 10 januari genomen.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vibhuti gemanifesteerd werd door Swami Premananda, die in 2011 overleed.)

Deze foto van I.LG. en de kat B. werd op 25 december 2013 genomen, vlak na de Kerstzegening van Maitreya. De lichtbundels zijn een zegening van Maitreya. Ingezonden door I.LG., Londen (VK)

Op 15 december 2013 nam ik enkele foto’s van het computerscherm tijdens de Zegening van Maitreya, via internet met Benjamin Creme. De eerste foto werd genomen toen ik de Zegening al voelde (maar de camera niets liet zien) en de tweede, wat later, toont wit licht dat van Benjamin Creme uitstroomt. Laat de tweede foto iets bijzonders zien?
A.v.N., Nederland.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de tweede foto de verstrooiing van het licht toont tijdens de Zegening van Maitreya.)

Russisch-orthodoxe iconen produceren geneeskrachtige mirre
Twee iconen in een Russisch-orthodoxe kerk in Honolulu, Hawaii, produceren mirre die kracht heeft om te genezen. Een beeltenis van Maria en het Christuskind en een houten kruis in de Russisch-orthodoxe kerk van de H. Theotokos van Iveron produceren een olieachtige hars, die naar rozen geurt.
De mirre heeft naar verluidt een meisje genezen bij wie een hersentumor was vastgesteld en herstelde het gezichtsvermogen van een man die door een ongeluk bij het voetballen bijna volkomen blind was geworden. “Vóór het ongeluk was zijn gezichtsvermogen niet perfect,” aldus de priester van de kerk, Vader Lyovin, over het laatst genoemde wonder. “Maar nu is het dat wel.”
De beeltenis van Maria en het Christuskind is een exacte replica van een icoon in Montreal, waaruit 15 jaar lang mirre stroomde. De icoon in Honolulu begon vijf jaar geleden mirre te produceren, op de 15de gedenkdag van de dood van een priester die voor de icoon van Montreal zorgde. Pater Lyovin zei van de wonderbaarlijke beeltenis: “Hier verschijnt een druppel, daar verschijnt een druppel. En het begint omlaag te vloeien. Hoe kan je dat namaken?” (Bron: huffingtonpost.com; kitv.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de genezende mirre een wonder van Maitreya is.)

Rabbijn voorspelt komst van Messias
De voormalige minister-president van Israël Ariël Sharon overleed in januari 2014 na een acht jaar durende coma, wat een gemengde internationale reactie op zijn overlijden opriep.
De overleden rabbijn Yitzhak Kaduri kwam in 2007 volop in het nieuws toen hij een paar maanden voor zijn eigen dood in 2006 in zijn synagoge op Yom Kippur, de Grote Verzoendag, voorspelde dat de nieuwe Messias zich kort na de dood van Ariël Sharon aan de mensen zou tonen.
Rabbijn Kaduri liet op zijn doodsbed een geheime aantekening achter die een jaar na zijn dood geopend mocht worden; de aantekening zinspeelde op de verborgen naam van de Messias. Het luidt als volgt: “Met betrekking tot het acroniem van de naam van de Messias: Hij zal de mensen verheffen en bewijzen dat zijn woord en de wet geldig zijn. Dit heb ik ondertekend in de maand van barmhartigheid, Yitzhak Kaduri.” De Hebreeuwse zin “Yarim Ha’AmVeyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim” (boven in cursief vertaald) vormt een acroniem voor Yehoshua, de naam Jozua, of Jezus, in het Hebreeuws.
Volgens zijn zoon, rabbijn David Kaduri, heeft zijn vader in zijn laatste jaar over de Messias en diens komst gesproken en gedroomd. “Mijn vader had de Messias in een visioen ontmoet en vertelde ons dat hij spoedig zou komen.” Zijn kleinzoon rabbijn Josef Kaduri zei ook dat de rabbijn vaak over de komst van de Messias sprak. Zijn beschrijvingen van de Messias deden denken aan de verhalen in het Nieuwe Testament en werden op de websites Kaduri.net en Nfc gepubliceerd:
“Het is voor veel goede mensen in de maatschappij moeilijk om de persoon van de Messias te begrijpen. Het leiderschap en de status van een Messias van vlees en bloed is voor velen in het land moeilijk te aanvaarden. Als leider zal de Messias geen enkele functie bekleden, maar zal onder de mensen zijn en de media gebruiken om te communiceren. Zijn bestuur zal zuiver en zonder persoonlijk of politiek verlangen zijn. Onder zijn gezag zal slechts rechtvaardigheid en waarheid regeren.
“Zal iedereen de Messias direct geloven? Nee, in het begin zullen sommigen van ons hem geloven en anderen niet. Het zal voor niet-religieuze mensen gemakkelijker zijn om de Messias te volgen dan voor orthodoxe mensen.
De alom geëerde rabbijn Kaduri overleed in 2006 op de leeftijd van circa 108 jaar en zijn begrafenis werd door meer dan 200.000 mensen bijgewoond. (Bronnen: israeltoday.co.il; albawaba.com)

interview met Laura Stachel door Jason Francis

WE CARE Solar is een non-profit organisatie gevestigd in Berkeley (Californië, VS). De groep bevordert de veilige geboorte van baby’s en vermindert de kraambedsterfte door met behulp van door “zonnekoffers” opgewekte elektriciteit gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden te voorzien van betrouwbare verlichting, mobiele communicatie en bloedbankkoeling.
WE CARE staat voor Women’s Emergency Communication and Reliable Electricity (communicatie en betrouwbare elektriciteit bij eerste hulp voor vrouwen). Laura Stachel, arts, en haar man Hal Aronson, docent zonne-energie die het systeem ontwierp, richtten WE CARE Solar in 2008 op. Laura Stachel werd uitgeroepen tot een van CNN’s “10 Grootste Helden van 2013”. Jason Francis interviewde haar voor Share International.

Share International: Wat inspireerde u en uw man tot de oprichting van WE CARE Solar?
Laura Stachel: Er was een enorme behoefte aan een kleinschalige en betaalbare oplossing voor zonne-elektriciteit ten behoeve van gezondheidscentra, maar we waren niet geïnteresseerd in het opzetten van een bedrijf. Mijn man is leraar en ik ben arts. Daaruit kwam een project voort dat we in Nigeria opzetten met een zeer effectieve uitkomst.
Vrouwen stierven daar door elektriciteitstekort in ziekenhuizen. Het was zoiets verschrikkelijks om mee te maken dat we zonne-elektriciteit geïntroduceerd hebben in het ziekenhuis in Nigeria, waar we observaties hadden verricht. De kraambedsterfte nam in het daaropvolgende jaar in dat ziekenhuis met ongeveer 70 procent af. Toen benaderden de gezondheidscentra in de buurt van het ziekenhuis me en zeiden: “Waarom bent u alleen het grote ziekenhuis aan het helpen? Ook wij zitten in het donker.” Toen heeft mijn man een draagbare uitrusting geconstrueerd, die in mijn koffer paste. Elke keer wanneer ik naar Nigeria terugging om onderzoek te doen, zou ik er een aan een gezondheidscentrum doneren, om licht te brengen en om mobiele telefoons op te kunnen laden. In die dagen waren het eigenlijk nog portofoons.
We deden dit vooral in Nigeria, tot iemand over ons schreef in de New York Times. Ineens kregen we aanvragen uit de hele wereld. We werden ons ervan bewust dat er door elektriciteitstekorten een enorm probleem bestond, dat niet alleen veel huishoudens en bedrijven over de hele wereld raakte, maar ook instellingen voor gezondheidszorg. Niemand leek zich op duurzame energie voor gezondheidszorg te richten. Omdat we al van die kits hadden gemaakt, beseften we dat we iets hadden dat we op grotere schaal konden maken.

SI: Wat is de incidentie van kraambedsterfte?
LS: Ieder jaar sterven 280.000 vrouwen als gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap.

SI: Welke regio’s hebben de hoogste kraamvrouwensterfte?
LS: Afrika ten zuiden van de Sahara. De landen met de hoogste cijfers zijn Zuid-Soedan, Tsjaad, Somalië, Sierra Leone en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

SI: Welke problemen hebben werknemers in de gezondheidszorg die niet over betrouwbare elektriciteitstoevoer beschikken?
LS: Sporadische elektriciteit hindert het functioneren van de afdelingen chirurgie en verloskunde, essentiële medische apparatuur en communicatie. Dit ondermijnt het vermogen van zorgverleners om veilige, relevante en tijdige medische zorg te verlenen. Verloskundigen kunnen geen reguliere of spoedeisende zorg verlenen. Ze kunnen niet snel noodgevallen aan dienstdoende artsen melden. Verloskundigen en artsen worden gedwongen over behandelingen te beslissen zonder het voordeel van de noodzakelijke diagnostische tests. Patiënten kunnen zonder zorg weggestuurd worden wanneer er geen licht is in een gezondheidscentrum. Verloskundige procedures en noodoperaties worden uitgevoerd onder veel minder dan optimale omstandigheden, en kunnen tragische gevolgen hebben.

SI: Hoe heeft de zonnekoffer het werk van zorgverleners en gezondheidscentra verbeterd?
LS: Onze zonnekoffers zijn gebruiksvriendelijk, sterk, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij. Ze werken onder mobiele omstandigheden of zijn gemakkelijk te installeren in bestaande ziekenhuizen en gezondheidscentra waar een betrouwbare elektriciteitsbron ontbreekt. Verbeterde verlichting bij operaties, verbeterd gebruik van bestaande medische apparatuur en de ondersteuning van mobiele telecommunicatiesystemen reduceren vertragingen in het leveren van zorg en stellen zorgverleners beter in staat om voor patiënten met verloskundige complicaties te zorgen. Op de foetale monitor kunnen verloskundigen de hartslag van de foetus zien en patronen waarnemen die op problemen wijzen. Daarnaast geven werknemers aan dat ze met meer vertrouwen deskundige zorg verlenen en niet langer bang te zijn voor de nachtdienst. Het lijkt ook het moreel van zorgverleners te verbeteren.

SI: In hoeveel landen is WE CARE Solar momenteel actief?
LS: De zonnekoffer is nu in meer dan 400 gezondheidscentra in meer dan 20 landen beschikbaar.

SI: Wat kost een zonnekoffer?
LS: De zonnekoffer met een foetale monitor kost 1595 Amerikaanse dollar. Wij krijgen donaties die de kosten van de meeste zonnekoffers dekken en hebben ook bestellingen van VN-organisaties zoals de WHO en UNICEF ontvangen.

SI: Hoewel de zonnekoffer was bedoeld om bij bevallingen te helpen, worden ze nu ook bij andere medische procedures en behoeften van de gemeenschap gebruikt?
LS: De chirurgische verlichting wordt gebruikt voor alle operaties in een ziekenhuis. De verlichting in de verloskamer is waarschijnlijk de beste verlichting in de kliniek en kan voor noodgevallen en kindergeneeskundige zorg worden gebruikt. In één geval werd de zonnekoffer door een arts in de Democratische Republiek Congo gebruikt, die een heel dorp op een eiland waar cholera heerste, behandelde. Er waren 122 gevallen. Voor het eerst in de geschiedenis van het dorp overleefden alle patiënten de cholera en de dokter noemde de verlichting met de zonnekoffer als belangrijke hulp bij de zorg voor de patiënten.

SI: Wat is het psychologische effect op moeders wanneer ze weten dat de kliniek toegang tot betrouwbare elektriciteit heeft?
LS: Moeders hoeven niet langer kaarsen of petroleum te kopen wanneer ze zich voorbereiden op een bezoek aan een gezondheidscentrum voor zorg. Ze zijn opgelucht in de kennis dat er licht in de kliniek zal zijn. Het heeft hun angst om naar de gezondheidscentra te gaan verminderd.

Voor meer informatie: www.wecaresolar.org

Zie ook het artikel ‘Oplossing in kofferformaat om kraambedsterfte te verminderen’, van Carol Erikson (Share International, oktober 2010).

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts (VS).

door Thiago Staibano Alves

Iedereen zag het op televisie en in de kranten. In juni 2013 bleek dat de Brazilianen, die erom bekendstaan meestal alleen in menigten de straat op te gaan bij feestelijke gelegenheden, het vieren van het WK of carnaval, net als de rest van de wereld reageren op het nieuwe klimaat van politieke participatie, sociale rechtvaardigheid en vrijheid, dat is ontstaan sinds de demonstraties in Caïro (Egypte) in 2011.
Wat begon als een protest tegen de verhogingen van de openbaar-vervoertarieven in de grote Braziliaanse steden werd – na een nacht van hardhandig politieoptreden in São Paulo – de week daarna een golf van protesten die duizenden, mogelijk zelfs een miljoen, mensen ertoe bracht in de Braziliaanse steden, waaronder de hoofdstad Brasilia, de straat op te gaan. De eisen van de demonstranten breidden zich uit tot andere kwesties als onderwijs, gezondheidszorg, beëindiging van de inmenging van religieuze groeperingen in de politieke aangelegenheden van het land, en grotere inzet ten behoeve van dat elementairste recht van elke democratie – het recht om te demonstreren.
De protesten tegen hogere tarieven waren succesvol: na afloop gaven de autoriteiten toe en brachten de tarieven van het openbaar vervoer terug op het oude niveau. Brazilianen begonnen de invloed van hun eigen kracht te ervaren.
De media, die aanvankelijk terughoudend waren met berichtgeving over de demonstraties van de Movimento Passe Livre (beweging voor gratis openbaar vervoer in het hele land), werden gedwongen partij te kiezen toen zij zagen dat een journalist van een groot dagblad tijdens een demonstratie in São Paulo door de politie met een rubberen kogel in zijn oog werd geschoten.
Gedurende de daarop volgende week van protesten werd er uitgebreid over bericht in kranten en tijdschriften en op de Braziliaanse televisie. Helaas stopten de media na enkele weken met hun berichtgeving over de protesten, die tot op de dag van vandaag voortduren. Naarmate de media-aandacht verwaterde, werden de mensen niet meer correct geïnformeerd over wat er gebeurt. Wanneer er geen informatie is en mensen niet weten wat er gaande is, dan hebben de krachten van repressie de vrijheid om gebruik te maken van alle mogelijke middelen, met inbegrip van illegale, om de rechten te schenden van degenen die nog op straat protesteren voor betere salarissen voor leraren, het recht van vrouwen op abortus, of het recht van de armen op huisvesting. En dat is wat er nu in Brazilië gebeurt.
Een bijzonder positief uitvloeisel van de protesten is echter de oprichting van NINJA – een alternatieve mediagroep die de demonstraties met behulp van mobiele telefoons filmt en rechtstreeks uitzendt met een mobiel toestel dat ze in elkaar hebben gezet met behulp van een supermarktkarretje. Na het hoogtepunt van de demonstraties in 2013 bleef de groep veel van de protesten verslaan die de toonaangevende media niet langer lieten zien. De populariteit van deze mediagroep is sinds de oorspronkelijke protesten enorm gegroeid. Als de reguliere media het niet willen of niet kunnen, dan willen en doen de media van het volk het.
Gevallen van politiegeweld en willekeurige arrestaties bij demonstraties zijn zo talrijk dat het onmogelijk is om in één artikel het grote, toenemende aantal slachtoffers aan te geven van deze aanhoudende ontwikkeling in Brazilië sinds juni 2013. Veel gewone mensen, wier enige misdaad was dat ze een standpunt innemen tegen het onrechtvaardige beleid van hun regering, zijn mishandeld. Echter, als gevolg van de demonstraties is een groep genaamd Activisten Advocaten opgericht om Brazilianen te helpen die tijdens protestmarsen door de politie mishandeld zijn.
Bij een demonstratie ter ondersteuning van leraren die in Rio de Janeiro staakten, werden 64 mensen gearresteerd: 44 waren volwassenen en 20 waren onder de 18 jaar. De arrestaties werden verricht op grond van schending van een nieuwe ‘Wet tegen Criminele Organisaties’ die inhoudt dat wanneer vier mensen samenkomen, dat als overtreding kan worden gezien. De wet staat de arrestatie toe van grote aantallen demonstranten en was een van de weinige ‘oplossingen’ waar de overheid mee kwam als antwoord op de golven van demonstraties die verbeteringen van de kwaliteit van leven eisten.
Ondanks de schokkende aard van mishandeling en wijdverbreide corruptie is een andere overwinning voor de burgers (door velen gezien als bijna wonderbaarlijk), het feit dat parlementsleden een controversieel voorstel verwierpen dat de onderzoeksbevoegdheden van de openbare aanklager zou hebben beperkt. De zogenoemde ‘PEC37’ zou de grondwet hebben gewijzigd, teneinde opsporingsbevoegdheden aan de notoir corrupte politie over te dragen. Critici zagen dit als carte blanche voor corruptie en vreesden dat het justitie en onderzoeksinstanties zou ondermijnen. Ook de Braziliaanse senaat stemde onverwacht voor ingrijpende wetsvoorstellen om corruptie, verduistering en ontvreemding opnieuw te categoriseren als ernstige misdrijven, strafbaar met een minimum van vier jaar gevangenis.
De overheid is overrompeld door de massale protesten en gedwongen om een aantal hervormingen te overwegen, zelfs kosmetische. President Dilma Roussef heeft het idee geopperd van een grondwetgevende vergadering om in Brazilië politieke hervormingen teweeg te brengen. Hoewel het idee later door de president en een deel van de Arbeiderspartij werd afgedankt, is het sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke eis van veel sociale bewegingen in Brazilië, omdat het een van de meest democratische manieren zou zijn om politieke hervormingen in te voeren.
President Roussef en andere politici werden ook gedwongen tot een gesprek met vertegenwoordigers van de sociale bewegingen. De regering is onder zware kritiek komen te staan vanwege haar onwil om met hen te praten en toch ontkwamen de president en haar collega’s er niet aan om een vergadering bij te wonen met deelnemers uit bewegingen die beter openbaar vervoer in het land eisen, alsmede vertegenwoordigers van andere sociale bewegingen zoals de Landlozenbeweging. Stap voor stap ontwaakt het Braziliaanse volk en eist een rechtvaardiger en eerlijker land.

Thiago Staibano Alves is medewerker van Share International en woonachtig in São Paulo (Brazilië).