De komende vreugde van Waterman

door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer mensen op deze tijd terugkijken, zullen ze zich vol ongeloof afvragen hoe ze de wreedheden en het lijden van nu zo lang konden toestaan. Sommigen zullen schuldigen aanwijzen en om straf en afrekening roepen. Maitreya, zo zullen mensen zien, zal echter voor een andere oplossing pleiten. Evenals samendelen en vrijheid is rechtvaardigheid goddelijk, zal Hij verklaren. Vergelding is niet Zijn weg en leidt mensen terug naar het verleden.
Wanneer de mensen zich hiervan bewust worden, zullen ze hun verlangen naar wraak opgeven en, geïnspireerd door Maitreya en Zijn groep Meesters, zullen zij de enorme taak van transformatie met geestdrift aanpakken.
De noodzakelijke veranderingen zijn vanzelfsprekend veelomvattend en er moeten prioriteiten gesteld worden. Miljoenen die nu honger lijden en in grote armoede leven, of onder de ontwrichting van oorlog, zullen als eersten van extreem lijden verlost worden. Het beginsel van Samendelen, op wiens goddelijke rechtvaardigheid de toekomst van deze planeet rust, zal op de eerste plaats staan. Wanneer mensen de balans van deze prestatie opmaken, zullen zij zich bedroefd afvragen waarom het zolang geduurd heeft voordat zij het beginsel van Samendelen in hun hart toelieten.
Zo zullen mensen in statuur groeien, naarmate ze hun vroegere fouten in het licht van de nieuwe verrichting overpeinzen. Dit zal hun vastberadenheid versnellen om uit een snel vervagend verleden een nieuwe wereld vorm te geven.
De Meesters zullen de mensen inspireren tot een nieuwe benadering van het leven, die alle kunnen delen en waarvan iedereen een deel kan zijn. Een toenemend besef van broederschap en samenwerking zal hun taak met nieuwe vreugde vervullen. Naarmate de tijd verstrijkt, zal deze nieuwe houding tot werk en tot elkaar de glorie inluiden die Waterman brengt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.