Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Het zal geen enkele intelligente lezer verbazen dat de huidige chaotische economie en de daaruit voortvloeiende sociale toestanden naar Onze inschatting niet heel veel langer zullen standhouden. Evenmin zien Wij een plotselinge ommekeer en het herstel van de mythische ‘status quo’. De volkeren van de wereld hebben, bij miljoenen, een glimp van vrijheid opgevangen en het zal niet lang meer duren voor ze haar zegen opeisen.
Over de hele wereld, met name onder de jeugd, wordt uitdrukking gegeven aan het sterke verlangen naar verandering. De jongeren willen een nieuw soort wereld, een nieuwe structuur waar zij en hun aspiraties deel van uitmaken. Deze aspiraties betreffen rechtvaardigheid en samendelen, zinvol werk en de mogelijkheid om hun kinderen toereikend en in vrede groot te brengen. Al te lang verkommerden zij in armoede en obscuriteit, verstoken van zeggenschap over hun levensinspanning.
Van nu af aan zullen de regeringen van de wereld deze aspiraties van de tot nog toe zwijgende meerderheid serieus moeten nemen en hun plannen daarop aanpassen. De ‘grondbezittende rijken’ zullen het moeilijk krijgen om de onvoorstelbare kloof tussen hun leefwijze en die van de doorsnee ‘pachtboer’ te handhaven, naarmate de roep om gelijkheid verandering afdwingt. Men zal beseffen dat de huidige verschillen in financiële macht de kern vormen van de onevenwichtige situatie van het financiële stelsel in de wereld.
De oude orde stort in en geen regering kan dit proces tot staan brengen. De nieuwe energieën van Waterman worden sterker en breken de oude corrupte en decadente orde in stukken. De jeugd en zij die jong van hart zijn, zijn de eersten die de verschijning van deze nieuwe aspiratie naar rechtvaardigheid waarnemen. Het verlangen naar juiste verhoudingen welt sterk op in de harten van de jeugd.
Intussen vervolgt Maitreya Zijn voortgang onder de naties en spreekt helder over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en liefde. Deze denkbeelden vinden veel aanhangers naarmate de spanning van de huidige omstandigheden zich over de hele wereld doet voelen. In de VS en Mexico, in Brazilië en nu in Rusland legt Maitreya Zijn toehoorders de alternatieven voor waarmee de mensheid geconfronteerd wordt: doorgaan op het huidige zinloze en hebzuchtige pad naar vernietiging of de wereld zien als één, op een reis naar volmaaktheid, als broeders en zusters; zien dat alleen samendelen en rechtvaardigheid ons de vrede zullen brengen waarnaar wij allen verlangen en een wereld die bloeit volgens het Plan, en zo onze weg naar de Waarheid en Schoonheid terugvinden die wij eens kenden en koesterden.

Onlangs kwamen we in ons archief deze zeer informatieve brief tegen, die Maitreya’s eenvoud laat zien en de persoonlijke manier waarop Hij sprak. Omdat de brief zoveel praktische adviezen bevat over de juiste onthechte houding tot ons werk, Zijn eigen kijk op hoe het proces van verschijnen verloopt en het feit van Zijn aanwezigheid, hebben we besloten een verkorte versie te herdrukken, met alle adviezen van Maitreya maar bijna zonder onze eigen opmerkingen. (Zie Share International, januari/februari 2004 voor de integrale tekst.)

Opnieuw op bezoek

Op 15 november 2003 waren we in het informatiecentrum in Amsterdam met negen mensen aan het werk voor het decembernummer van Share International/Share Nederland [2003].
Er kwam een bezoeker binnen – een lange, slanke, elegant geklede heer van een jaar of 70. Het leek of hij iets wist waardoor hij bijna moest lachen, hoewel hij ook ernstig en met veel gezag sprak.
Hij kwam binnen om een boek te ruilen – hij had drie weken tevoren een boek gekocht en wilde dat nu ruilen. Door het boek terug te brengen bracht hij ons onmiddellijk op de gedachte dat hij dezelfde man was die eerder in het informatiecentrum was geweest en met twee collega’s had gesproken en die een goede genius van Maitreya bleek te zijn. Hij begon met te vragen naar Transmissie-meditatiegroepen…
Bezoeker: Wat voor activiteiten doen jullie verder?
Groep: We staan op beurzen.
Ja, beurzen, dat is heel nuttig werk. Maar lezingen zijn belangrijker… Omdat de mensen die naar beurzen gaan mogelijk wel of niet geïnteresseerd zijn – dat is willekeurig. Mensen zien de stand, zien de informatie; ze kunnen een folder meenemen en die later lezen. Dus beurzen zijn buitengewoon nuttig. Bij lezingen gaat het om een zichzelf selecterend publiek. Ons publiek is maar kleinzij die rechtstreeks geïnteresseerd zijn, zullen naar een lezing komen en staan al open voor onze informatie. Dus, wanneer er een lezing wordt gehouden, komen zij om te luisteren en te leren. Alleen maar lezen is niet zo belangrijk. Sommige mensen lezen alleen maar veel. Doe het werk maar. Doe het gewoon…
Wat houdt een transmissie-meditatieworkshop in?… Ja, dat klinkt erg goed
dat is een goed systeem, ja een goede regeling, dus je doet beidejullie informeren het publiek en transmitteren de energieën. Ja, dat klinkt als een goede balans. [Hierbij verwijzend naar de toenmalige routine van een lezing in de ene maand en een workshop in de volgende.*]
We leven in de wereld. En aangezien we in de wereld leven, moeten we de mensen informeren. Hoe doen we dat? Nou, we moeten met hen in gesprek gaanlezingen geven, met hen praten. Maar een mens loopt op twee benendus beide activiteitenhet publiek informeren en het doorgeven van de energieën zijn belangrijk. Beide zijn noodzakelijk.
Er zijn mensen in deze groepen die altijd maar vragen: “Wanneer komt ie nou?” “Hoe lang moeten we nog wachten?” “Waarom duurt het zo lang?”… Maar waarom al die vragen stellen? Je kunt niet echt zeggen dat Hij
komt, omdat Hij er is. Hij is al hier. Weten ze dat niet? Zien ze Hem niet? Het gaat over Zijn Aanwezigheid in de wereld. Misschien duurt het langer dan ze gehoopt hadden. Het duurt langer dan ik had verwacht, en misschien gaat het anders dan we verwachtten, anders zelfs dan wat ik had verwacht, maar het gaat allemaal zoals het moet. Hij is hier. Ik twijfel er helemaal niet aan dat het gunstig zal verlopen. Het gaat zoals het moet. Het verloopt goed. Daar is totaal geen twijfel aan. Velen weten dat Hij er is, zij weten het innerlijk, intuïtief. En velen staan er voor open om te horen dat Maitreya er is.
[Toen hij hoorde dat bij informatiestands maar enkelen een folder meenemen:].
Gewoon er zijn. Er zijn, dat is voldoende. Niet iedereen zal geïnteresseerd zijn. Mensen zijn bezig met hun eigen gedachten. Het belangrijkste is er gewoon te zijn; zij die er klaar voor zijn, zullen reageren… Je moet niet iets verwachten of willen. Dóe het gewoon. Geef de informatie alleen aan wie erom vraagt. Kijk, we gaan geen mensen bekeren. We zijn hier niet om te bekeren. We zijn geen missionarissen. We geven informatie wanneer iemand erom vraagt. Het belangrijkste is dat in wezen alles hier aanwezig is. Als je ervoor openstaat weet je het gewoon, je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft er zelfs niet over te praten als je ervoor openstaat. Je weet dat het er in wezen allemaal is… Ja, het resultaat moet je niets uitmaken. Doe het gewoonverlang geen resultaat. Kijk niet naar resultaat. Het is een Westerse houding, een gewoonte van het denken, dat we altijd menen dat we iets moeten laten gebeuren. We vinden dat we dingen moeten doen, laten gebeuren. Maar dat hoeft niet per se. Elke verandering gebeurt langzaam. Heel geleidelijk. Denk alleen maar aan hoeveel keren, hoeveel levensje weet zelf hoe dat ishoeveel keren we vallen en weer opstaan, vallen en opnieuw proberen, we falen en staan weer op. Leven na leven. Verandering kost tijd.
[In reactie op zorgen over de toestand van onze planeet:] Je kunt je zorgen maken zoveel je wilt maar dat zal niets veranderen. Je zorgen maken helpt niet, maar het gaat allemaal zoals het moet. Het is wel zo dat we nog moeilijke tijden tegemoet gaan. We zullen tot aan de afgrond gaan, maar we zullen er niet invallen. We zullen dicht langs de rand gaan, maar er niet overheen. Alles zal goed uitpakken. Alles komt goed. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik twijfel daar absoluut niet aan! Ik heb niet meer gezag dan wie ook. Maar ik geloof het! Ik weet het. Mensen praten over hoop, maar als je gelooft, heb je geen hoop nodig.
Vergeet niet hoe krachtig Maitreya is. De mensen vergeten hoe krachtig Maitreya is!
Hij boog naar ons allen en zei: “Ik dank jullie hartelijk” met zijn hand op zijn hart.
We wisten dat hij Maitreya was (of een goede genius) en hij wist dat wij het wisten… We gedroegen ons allemaal alsof dit heel normaal of gewoon was, maar tegelijkertijd was de sfeer zeer intens, een soort stilte vol verbazing… Hij liet er bij ons geen twijfel over bestaan: “Hij is er!” en “Alles zal goed komen”.
Dachten we terecht dat de bezoeker Maitreya was?
Productieteams, Informatiecentrum, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat ‘de bezoeker’ inderdaad Maitreya was.

*) We hadden het geluk dat we de hulp van een Meester kregen bij het vinden van een nieuwe, ruimere en betere locatie voor het informatiecentrum. Ons programma voor het publiek omvat nu twee of drie openbare activiteiten (lezingen en Transmissie-meditatieworkshops) per maand en het centrum is zes dagen per week geopend.

samengesteld door William Allen
(fragmenten uit het artikel)

Op 14 februari 2018 werden op een middelbare school in Parkland (Florida, VS) door één gewapende tiener 17 mensen gedood en 14 ernstig verwond. Het was een van de dodelijkste schietpartijen op een school ooit.
Volgens een bericht van The New York Times van 2 december 2015 vindt er nu gemiddeld één ernstige schietpartij (met vier of meer doden of gewonden) per dag plaats in de openbare ruimte of in huiselijke kring. Ondanks dat de VS maar 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, heeft daar sinds 1966 een derde van alle massa-schietpartijen ter wereld plaatsgevonden. De Filipijnen, Rusland, Jemen en Frankrijk nemen van de rest het grootste deel voor hun rekening.
Met een gemiddelde van 90 schietwapens per 100 inwoners hebben de VS het hoogste percentage wapenbezit in de wereld. Er zijn in de VS grofweg 310 miljoen wapens in omloop onder burgers – waarvan naar schatting 1,5 miljoen militaire aanvalswapens, zoals het wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij op de high school in Parkland en op de Sandy Hook basisschool op 12 december 2012 in Newtown (Connecticut). Tegelijkertijd zijn de VS het enige ontwikkelde Westerse land dat de doodstraf nog in stand houdt. In 2017 werden 23 mensen door de staat ter dood gebracht.
Door de schietpartij in Florida laaide het emotionele en polariserende debat over de zorgwekkende omvang van schietgeweld en de toename van ‘zinloze’ moorden – vaak gepleegd door jongeren – opnieuw op.
De discussie blijft vooral gericht op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van allerlei soorten vuurwapens. Hoewel dat een belangrijk deel van het probleem is, blijven onderliggende factoren zoals het uiteenvallen van sociale cohesie, het psychologische gif van wedijver en stress, en de in kracht toenemende nieuwe energieën die de wereld binnenstromen buiten het blikveld van politici en deskundigen.
Hier volgen enkele citaten die sommige van de verborgen omstandigheden en krachten achter vele van deze schijnbaar zinloze schietpartijen niet alleen in de VS maar wereldwijd, in herinnering brengen.

Iedereen, niemand uitgezonderd, reageert op de nieuwe, krachtige kosmische energieën die de wereld binnenstromen. Dit heeft een diepgaande invloed op iedereen. Als je mentaal of emotioneel enigszins instabiel bent, is er niet veel voor nodig om het evenwicht te verstoren en deze waanzinnige geweldsuitbarstingen te veroorzaken waarvoor ogenschijnlijk geen aanleiding is. Dit is een van de redenen voor de toename van dit zinloze geweld in de hele wereld. Mensen reageren op krachtige energieën die ze niet kunnen beheersen, niet kunnen verdragen en waaraan ze zich niet kunnen aanpassen Hun onevenwichtige mentale/emotionele lichamen raken al te opgewonden en ze gaan ‘door het lint’… Een andere oorzaak is dat de wapens waarmee geweld gepleegd wordt in dit land [de VS] zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Vuurwapens zijn overal verkrijgbaar en in Amerika is het een groot symbool van individuele vrijheid dat terug te voeren is op de begindagen waarin dit enorme en grootse land werd gesticht. Maar tegenwoordig houdt het vuurwapen alleen nog maar een fantasie in stand. Zo is er het probleem van de nationale bond van vuurwapen-, geweer- en wapenbezitters tegen de rest van de samenleving. Totdat men het vuurwapen verbiedt en het op grote schaal illegaal verklaart, blijf je zien dat jonge kinderen, tieners en jonge volwassenen naar de wapens grijpen wanneer ze ‘door het lint’ gaan. Hoe gemakkelijker deze vuurwapens verkrijgbaar zijn, des te waarschijnlijker het is dat zulke geweldsuitbarstingen plaatsvinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het leven in Amerika, en natuurlijk niet alleen daar, kent geen fundamenteel besef van broederschap. Wedijver is er de basis van het leven. Het gevolg hiervan is de vorming van knopen van spanning die vroeg of laat onvermijdelijk tot uitbarsting moeten komen in zulke zinloze, ‘gestoorde’ tragedies. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2013)

De Amerikaanse leefwijze, die geen vrijheid realiseert, wordt een zeer vernietigende kracht. Het Zelf zit verstrikt, en is dermate geconditioneerd dat er geen vrijheid is in denken, geest en lichaam. Daarom vallen de jongere generaties, die er niet in zijn geslaagd vrijheid te vinden en het doel van het leven te verwerkelijken, gemakkelijk ten prooi aan drugs, alcoholisme, enzovoort, teneinde te ontsnappen aan de neerslachtigheid die ze in het leven ervaren. De Amerikaanse cultuur draagt op het ogenblik vele gevaren in zich, omdat er geen evenwicht is. (Maitreya’s naast medewerker, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

(voor integrale tekst zie Share Nederland april 2018)

interview met Lance Bushie door Shereen Abdel-Hadi Tayles
(fragmenten uit het interview)

Internationale migratie is een integraal onderdeel van een geglobaliseerde wereld en toch wordt de positieve invloed daarvan op de mondiale ontwikkeling vaak overschaduwd door misvattingen, feitelijke onnauwkeurigheden en verhitte debatten in de politieke en publieke fora.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schat dat er nu in de wereld ongeveer 250 miljoen migranten zijn, van wie de overweldigende meerderheid op een geheel normale manier hun gastlanden binnengekomen en gebleven zijn. De publieke misvatting dat migranten, zowel economisch als sociaal, een negatieve invloed op hun gastgemeenschappen hebben, is misplaatst. De mythe is dat migranten gekozen hebben om hun thuisland te verlaten om zich ergens beter te kunnen vestigen, en dat ze daarmee banen van de plaatselijke bevolking afnemen en de sociale voorzieningen van hun gemeenschappen onder druk zetten. Niets is minder waar. Volgens het IOM laat empirisch bewijs zien dat migranten met vaardigheden op allerlei niveaus, inclusief de buitenwettelijke migranten, hun stempel drukken op hun gastlanden door rond 85 procent van hun verdiensten bij te dragen aan de economie en door meer belastingen te betalen dan de kosten van de diensten die ze op hun beurt ontvangen. Daarbij blijven ze bijdragen aan hun thuisland door ruwweg 15 procent van hun inkomen terug te sturen, waarmee ze positief bijdragen aan de economieën van deze ontwikkelingslanden. Het is hoog tijd dat het migratiebeleid op feiten en niet op vrees gebaseerd wordt en de positieve substantiële sociale, economische en culturele bijdragen die migranten aan hun samenleving leveren, moeten onderstreept en gevierd worden.
Migranten riskeren hun leven en het leven van hun kinderen en gezinnen om het enige thuisland dat ze hebben gekend te ontvluchten – niet om het goed te hebben, maar om te overleven. Ze laten alles achter – hun gewoonten, hun taal, hun bezittingen, hun vrienden en vaak hun familie – en geven alles wat ze hebben aan de smokkelaars die beloven hen te helpen om veilig een nieuw land te bereiken. Als ze erin slagen de gevaarlijke reis naar hun nieuwe land te overleven, worden ze ondergebracht in kampen die overbevolkt en onveilig zijn, waar de levensomstandigheden bedroevend zijn.
Griekenland heeft sinds 2016 een drastische toename van het aantal migranten gezien, met meer dan 200 nieuwkomers per dag, van wie 40 procent kinderen. In februari 2018 spraken advocaten van de Orde van Advocaten van diverse Egeïsche eilanden zich uit tegen de gedwongen detentie van vluchtelingen en migranten die Griekenland vanuit het naburige Turkije binnenkomen.
Lance Bushie was bijna 20 jaar werkzaam bij het Canadese leger en bijna 30 jaar bij de Peace River brandweerkazerne in Alberta (Canada). In 2016 organiseerde en leidde hij een team van Canadese reddingswerkers dat zich zeven weken inzette op Lesbos om een Griekse ngo, Emergency Response Centre International genaamd, bij te staan met het redden van migranten die uit Turkije kwamen. In 2017 werd de groep weer ingezet en formeerde ze een organisatie, de Canadian Marine Rescue Assistance International (CMRAI), die helpt een humanitair antwoord te bieden door ervoor te zorgen dat migranten zo veilig mogelijk aankomen. CMRAI is een van 63 organisaties in een groepsnominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede 2018. Shereen Abdel-Hadi Tayles interviewde Lance Bushie voor Share International.

SI: Kunt u beschrijven hoe u migrantenboten opspoort en identificeert, en wat u doet als u ze vindt?
Lance Bushie: Overdag deden we training en bootonderhoud. ’s Nachts speurden we van middernacht tot zonsopgang naar migrantenboten. We kunnen die op verschillende manieren opsporen; aan land is een team met verrekijkers en nachtkijkers dat het water van de gebieden waar de migranten doorgaans aankomen overziet; de boot heeft een infrarooduitrusting en verrekijkers; telefoonverbindingen (radio/gsm) tussen kust, boot en de Griekse kustwacht (HCG) – zij houden ons op de hoogte. Opsporing lukt het best door stil te liggen met de scheepsmotoren uitgeschakeld en te luisteren naar menselijke stemmen en/of geluiden van een buitenboordmotor.
Wanneer we een migrantenboot opsporen, moet de kustwacht ons toestemming geven dichterbij te komen om een vaartuig te assisteren dat niet in nood is of als er mensen aan wal zijn in gevaarlijke gebieden, zoals kliffen en rotskusten.

SI: Voor welke uitdagingen ziet u zich bij de zoek- en reddingsoperaties in Griekenland geplaatst?
LB: Het vertrouwen winnen van de HCG en het Europese agentschap voor grens- en kustbewaking, Frontex. Zij zien de meeste niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) als onprofessioneel en als overbodig. Maar toen de teams van HCG en Frontex eenmaal met ons gewerkt hadden, waren ze gerustgesteld en begonnen ze ons team steeds meer op de radio op te roepen en ons als hulpmiddel te gebruiken. We hadden ook een werkrelatie met NATO-oorlogsschepen die in het gebied werkten en ons via een sein opriepen om informatie door te geven.

SI: Hoe zijn de omstandigheden voor asielzoekers wanneer ze in Griekenland aankomen?
LB: De kampen zijn overbevolkt en er bestaat geen tijdschema voor hoe lang het asielproces zal duren. In een van de Griekse vluchtelingenkampen, Moria, was er tijdens ons verblijf op het eiland in 2017 brand en waren er protesten. Als de HCG eenmaal heeft besloten hoe de vluchtelingen aan land komen, worden ze meegenomen naar de haven voor wat Fase 2 wordt genoemd. Dit is een tijdelijk kamp dat door ngo’s wordt beheerd en waar de migranten medisch gekeurd worden, waar ze zich kunnen wassen en waar ze kleding krijgen. Ze kunnen 24 uur in Fase 2 blijven tot ze naar Moria worden gebracht, waar de administratieve intake door de regering begint.
….

(zie voor integrale tekst Share Nederland, april 2018)

door Gerard Aartsen
(fragmenten uit het artikel)

Sinds de eerste waarnemingen van zogenoemde ‘vliegende schotels’ in moderne tijden door Kenneth Arnold boven Mount Rainier in de staat Washington in juni 1947 en berichten over de crash van een vliegende schotel nabij een ranch in Roswell (New Mexico, VS) de maand erna, zijn velen gefascineerd door het idee van bezoekers uit de ruimte.
De golf van aanspraken van mensen uit de hele wereld op hun ontmoetingen met de bemanning van vliegende schotels begin jaren 50, versterkte de belangstelling van het publiek tot het punt waarop regeringen en legerleiding zich gedwongen voelden om met een aanhoudende stroom van desinformatie en in scène gezette mysteries angst voor de bezoekers op te wekken en verwarring over hun intenties te zaaien. De oorspronkelijke zogenoemde contactees spraken en schreven intussen echter consequent over het respect van de bezoekers voor onze vrije wil en hun zorgen over onze preoccupatie met destructieve wapens in plaats van pogingen tot internationale samenwerking.
De gestage stroom van deze onjuiste voorstelling van zaken werd gevoed door de film- en amusementsindustrie, te beginnen met films als Invaders from Mars (Indringers van Mars; 1953), Earth vs the Flying Saucers (De Aarde vs de Vliegende Schotels; 1956), Invasion of the Saucer Men (Invasie van de Schotelmensen; 1957), enzovoort. Zo overduidelijk waren deze inspanningen dat het Britse tijdschrift Flying Saucer Review uiteindelijk een ‘Speciaal redactioneel’ publiceerde in het nummer van maart/april 1959, waarin stond: “Wij verafschuwen deze trend om de wereldopinie te beïnvloeden door middel van films en andere media, teneinde angst voor de ruimteschepen te zaaien.”
Uit de volgende fragmenten blijkt echter dat de zorgen van de ruimtebezoekers zo nu en dan toch als een paardenbloemzaadje in heldere kleuren door de asfaltlaag van gevestigde belangen heen braken.

Stranger from Venus (1954)
Het eerste voorbeeld zal ook het minst verrassend zijn, omdat dit een film is waarvan het scenario door Desmond Leslie werd geschreven. Zijn boek Vliegende Schotels zijn geland! bevatte ook George Adamski’s eerste verslag over diens ontmoeting met een bezoeker uit de ruimte in de woestijn van Californië in november 1952 en hij bracht veel tijd door in Adamski’s gezelschap. In 1954 slaagde Leslie er in om voldoende belangstelling voor zijn script voor Stranger from Venus op te wekken om er een film van te maken. Ondanks het feit dat Patricia Neal erin optrad, die ook speelde in The Day the Earth Stood Still (1951) en later in Breakfast at Tiffany’s (1961), werd de lowbudgetfilm nooit een kassucces – er waren bijna alleen maar pratende mensen te zien in drie verschillende sets.
De film vertelt het verhaal van een vreemdeling die aankomt bij een plattelandsherberg terwijl het nieuws bericht dat er een vliegende schotel is waargenomen. De vreemdeling legt na enige tijd uit dat hij is gekomen om de leiders van de Aarde een boodschap over te brengen van zijn meerderen die op weg zijn van de planeet Venus.
Wanneer uiteindelijk een bijeenkomst met regeringsvertegenwoordigers in de herberg is belegd, ontspint zich het volgende gesprek.
Vreemdeling: “Ik vroeg om een ontmoeting met vertegenwoordigers van alle landen. Al deze mannen komen uit hetzelfde land. Het uwe [Verenigd Koninkrijk]. Deze keer zal ik met u spreken. Maar degenen die na mij komen zullen alleen met afgevaardigden uit de hele wereld spreken. Ik ben hier op een vreedzame missie. Ik ben hier alleen om de landing van onze hogere functionarissen voor te bereiden.”
Afgevaardigde: “Wat willen uw superieuren met onze leiders bespreken?”
Vreemdeling: “Onze interesse in jullie planeet is die van een Oudere Broeder. In de familie van het zonnestelsel zijn jullie, de Aarde, degenen die de wet overtreden. Wij willen niets van jullie planeet. Maar we kunnen niet toestaan dat jullie ons eigen bestaan in gevaar brengen.”
Elders waarschuwt de vreemdeling dat de mensheid niet moet toestaan dat hebzucht intelligentie overwint: “Wees heel voorzichtig met de nucleaire krachtbron die jullie net hebben uitgevonden. Jullie staan op het punt een bedreiging voor andere planeten te worden.”
….

(zie voor de integrale tekst Share Nederland, april 2018)

-een kleine selectie uit het maandblad-

V. Heeft uw informatie iets met het boeddhisme te maken? (Lezing Londen, november 2011)
A. De naam van de Wereldleraar, Maitreya, is van boeddhistische origine. Maitreya is de naam van de vijfde Boeddha, de komende Boeddha die door miljoenen boeddhisten over de hele wereld verwacht wordt. Zij hebben een sterke verwachting van Zijn komst en bouwen tegenwoordig enorme Boeddha-beelden ter ere en verwelkoming van de Boeddha die komt als Maitreya Boeddha. Als je een Japanse boeddhist zou vragen of hij de vijfde Boeddha verwacht, zou het antwoord beslist bevestigend zijn, Maitreya Boeddha is de Verwachte. Evenals wanneer je een christen zou vragen of hij de terugkeer van de Christus verwacht, zouden de meeste christenen inderdaad zeggen dat zij de Wederkomst verwachten. Waarom? Omdat Hij gezegd heeft dat Hij terug zou keren.

V. Weet u misschien waarom de verschillende godsdiensten zich niet actiever bezighouden met de bekendmaking van de terugkeer van een groot Leraar?
A. Als je christenen zou vragen of ze de terugkeer van de Christus verwachten, zouden de meesten antwoorden dat ze inderdaad de Wederkomst verwachten.
Wanneer de Christus Zichzelf via Jezus presenteerde zei Hij: “Slaapt niet, want ik kom op een moment dat je het niet verwacht.” Mensen lezen het, ze doen het boek dicht en geloven dat de Christus in de wereld terug zal keren en dat zij er verder niets mee hoeven doen. Dit geldt voor gewone kerkgangers, maar ook voor kerkfunctionarissen, bisschoppen en priesters. Zij wachten op de Christus als een abstracte gebeurtenis; Hij zal komen maar niet tijdens hun leven. Ik heb christenen horen zeggen: “Ja, ik geloof in de komst van de Christus, maar niet in mijn tijd. Niet nu, ergens in de toekomst.”
Op dezelfde manier geloven Japanse boeddhisten dat Maitreya Boeddha pas over vele duizenden jaren na nu zal komen. Zeker niet op korte termijn. Waarom? Waarom zou Maitreya wachten tot een moment ergens in de verre toekomst – iedereen laten wachten, terwijl we intussen oorlogen voeren en allerlei conflicten uitvechten? Waarom zou Hij wachten en niet op het vroegst mogelijke moment komen? Het komt mij altijd vreemd voor, dat zij het weten en zulke dogmatische aannames kunnen doen dat zij wel weten wanneer, maar niet het werkelijke moment! Alleen in een vage toekomst, die niet erg bevredigend is voor de meeste mensen. Mijn informatie is veel bevredigender!

V. Ik hoorde iemand zeggen dat Maitreya over 2 miljard mensen kan beschikken; wat betekent dit?
A. Maitreya heeft bijna 2 miljard mensen die gereed staan om op Hem te reageren, en er zullen er meer zijn die op Zijn ideeën zullen reageren en vrijheid, rechtvaardigheid, juiste verhoudingen, het samendelen van de hulpbronnen van de wereld zullen eisen van hun regering. Velen maken hun eisen al bekend, gewoonlijk op politiek vlak. Er zijn regeringen gevallen door de stem van het volk. Er zijn frauduleuze verkiezingen aangetoond en vanwege de eis van het volk vinden er veranderingen plaats. Dit vermogen van de mensheid om met één stem te spreken zal steeds sterker worden. De eisen van de mensheid zullen de sleutel vormen tot de veranderingen in de wereld. Mensen die nooit gedemonstreerd hebben, zullen zich genoopt voelen om dat te doen. Telkens wanneer er een grote demonstratie of protesttocht plaatsvindt, doet Maitreya eraan mee – in New York, Londen, Washington. Maitreya zal de energie van deze protesten versterken en de eisen vereenvoudigen tot één krachtige eis voor rechtvaardigheid, vrijheid en samendelen voor allen. Op deze manier zal de nieuwe wereld door de mensheid zelf opgebouwd worden. Hij zal op deze wijze de publieke opinie in de wereld opbouwen. Het is deze kracht die een einde zal maken aan de ambities van de Amerikaanse regering om de aarde te koloniseren. Dit is wat een einde zal maken aan terrorisme en onrecht. Dit is wat de mensheid zal laten zien, door het voorbeeld dat zij zelf geeft, dat zij één is en wanneer zij haar stem als één verheft zij alles tot stand kan brengen. Het is de grootste macht op aarde. Dus wees gereed om te protesteren en te demonstreren. Ga oefenen! Leer het leuk te vinden. Er komt een tijd dat je nog weinig anders zult doen!

-een kleine selectie uit het maandblad-

Beeltenis Maria verschijnt op muur in Argentinië

Op een muur van het militair hospitaal in Cordoba (Argentinië) is een beeltenis van Maria verschenen. Het herkenbare silhouet werd voor het eerst op 11 februari 2018 opgemerkt. “Het was werkelijk een enorme verrassing, heel motiverend,” aldus commandeur Peralta, directeur van het hospitaal. Hij noemde het “een manifestatie van de Moeder van God”. Vanuit het hospitaal is officieel geregeld dat familieleden van de patiënten die dit wensen, toegang tot de beeltenis hebben om te bidden.
Dokter Felipe Urca, een gepensioneerd arts van het hospitaal, maakte als eerste melding van de manifestatie. Zoals hij op zijn Facebook-pagina schreef: “Op de gang bij kamer 7 waar een ernstig ziek familielid van haar lag, was een dame op 11 februari bij het krieken van de dag, aan het bidden… Plotseling begon zich op de muur boven de radiator een beeltenis af te tekenen die steeds duidelijker werd.
“Ik wil benadrukken dat de radiator al maandenlang buiten gebruik is omdat het zomer is en de dagen heel warm zijn. De afbeelding was er niet eerder; dat is nog het schokkendste. Bij wijze van proef hebben sommige mensen geprobeerd de figuur met alcohol te verwijderen, maar dat lukte in het geheel niet. Van opzij lijkt het alsof het hier en daar een reliëf is, als een gloed. De gelaatstrekken zijn die van Onze Vrouwe van Lourdes, met de handen samengevouwen in gebed… “De verklaringen of interpretaties zullen door de kerkelijke autoriteit gegeven worden. Nu moeten we eenvoudig spreken van een manifestatie van de Madonna in haar tijd, die wil laten zien dat ze dicht bij de zieken is, bij hen die lijden, bij hen die haar aanroepen… als een Moeder die van ons allemaal is.” (Bronnen: thefortean.com, mysticpost.com, jornadaonline.com, capitanbado.com)

Christusbeeld van sneeuw

Toen pastoor Franck Javary, van de parochie van Bagneux (Hauts-de Seine, Frankrijk) op een ochtend het huis verliet deed hij een verbazingwekkende ontdekking op de motorkap van zijn auto, waar hij een borstbeeld van de Christus zag dat in sneeuw gemodelleerd was. Bij het delen van de foto’s op de sociale media voorzag de priester het met humor van commentaar: “Wonder in Bagneux: Jezus verschijnt op de motorkap van mijn Clio… ik durf ineens niet meer auto te rijden.” (Bron: famillechretienne.fr)

Oud-regeringsfunctionaris VS roept Pentagon op UFO’s te onderzoeken
Op een opiniepagina van de Washington Post in maart 2018 roept een voormalig hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionaris van het ministerie van Defensie de Amerikaanse militaire inlichtingengemeenschap op onderzoek te doen naar het ufoverschijnsel. In zijn oproep, hoofdzakelijk uit veiligheidsredenen ingegeven, verwees Christopher Mellon, die als plaatsvervangend staatssecretaris voor inlichtingenzaken in twee Amerikaanse regeringen diende, naar recentelijk vrijgegeven video’s waarin Amerikaanse legervliegtuigen ongeïdentificeerde voorwerpen treffen, evenals naar talrijke incidenten in de afgelopen jaren. Mellon publiceerde ook een video van een voorheen geheimgehouden waarneming van een ufo door de Amerikaanse marine in 2015 buiten de Amerikaanse oostkust.
“De video’s, samen met de waarnemingen van piloten en radaroperators, lijken bewijs te leveren van het bestaan van luchtvaartuigen die verregaand superieur zijn aan alles wat de VS of hun bondgenoten bezitten,” schreef Mellon. Ondanks het groeiend bewijs, zei Mellon dat “militaire departementen en agentschappen zulke incidenten afdoen als geïsoleerde gebeurtenissen in plaats van ze te zien als onderdeel van een patroon dat serieuze aandacht en onderzoek vereist.” Een collega van Mellon, Luis Elizondo, die een programma van de geheime dienst van het Pentagon leidde dat bewijs onderzocht van “afwijkende” vaartuigen, nam afgelopen herfst ontslag uit protest tegen het gebrek aan belangstelling van regeringswege voor de toenemende hoeveelheid aan ufogegevens.
Mellon besluit: “Op een jaarlijks budget van de inlichtingendienst van ruwweg 50 miljard Amerikaanse dollar is geld het probleem niet. De bestaande middelen zouden gemakkelijk dekken wat er nodig is om de incidenten te onderzoeken. Waar het vooral aan ontbreekt is de erkenning dat deze kwestie een serieuze inventarisatie en analyse rechtvaardigt…
“…de implicaties van deze incidenten voor de nationale veiligheid zijn zorgwekkend – maar de wetenschappelijke mogelijkheden zijn adembenemend. Wie weet welke risico’s we mogelijk vermijden of wat we ontdekken indien we de data volgen? We kunnen ons het niet permitteren om onze ogen af te wenden, gegeven het risico van strategische verrassing. De toekomst behoort niet alleen aan hen die fysiek moedig, maar ook aan hen die intellectueel alert zijn.” (Bron: washingtonpost.com)

Boven: Foto van de Singener Berg in Duitsland. Een kind zag een ‘engel’ boven de berg. Ingezonden in 2006 door U.G.-K.. Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘engel’ een kruis is (het gelijkarmige Kruis van Waterman) dat gemanifesteerd werd door Maitreya.