Vragen en antwoorden – april 2018

-een kleine selectie uit het maandblad-

V. Heeft uw informatie iets met het boeddhisme te maken? (Lezing Londen, november 2011)
A. De naam van de Wereldleraar, Maitreya, is van boeddhistische origine. Maitreya is de naam van de vijfde Boeddha, de komende Boeddha die door miljoenen boeddhisten over de hele wereld verwacht wordt. Zij hebben een sterke verwachting van Zijn komst en bouwen tegenwoordig enorme Boeddha-beelden ter ere en verwelkoming van de Boeddha die komt als Maitreya Boeddha. Als je een Japanse boeddhist zou vragen of hij de vijfde Boeddha verwacht, zou het antwoord beslist bevestigend zijn, Maitreya Boeddha is de Verwachte. Evenals wanneer je een christen zou vragen of hij de terugkeer van de Christus verwacht, zouden de meeste christenen inderdaad zeggen dat zij de Wederkomst verwachten. Waarom? Omdat Hij gezegd heeft dat Hij terug zou keren.

V. Weet u misschien waarom de verschillende godsdiensten zich niet actiever bezighouden met de bekendmaking van de terugkeer van een groot Leraar?
A. Als je christenen zou vragen of ze de terugkeer van de Christus verwachten, zouden de meesten antwoorden dat ze inderdaad de Wederkomst verwachten.
Wanneer de Christus Zichzelf via Jezus presenteerde zei Hij: “Slaapt niet, want ik kom op een moment dat je het niet verwacht.” Mensen lezen het, ze doen het boek dicht en geloven dat de Christus in de wereld terug zal keren en dat zij er verder niets mee hoeven doen. Dit geldt voor gewone kerkgangers, maar ook voor kerkfunctionarissen, bisschoppen en priesters. Zij wachten op de Christus als een abstracte gebeurtenis; Hij zal komen maar niet tijdens hun leven. Ik heb christenen horen zeggen: “Ja, ik geloof in de komst van de Christus, maar niet in mijn tijd. Niet nu, ergens in de toekomst.”
Op dezelfde manier geloven Japanse boeddhisten dat Maitreya Boeddha pas over vele duizenden jaren na nu zal komen. Zeker niet op korte termijn. Waarom? Waarom zou Maitreya wachten tot een moment ergens in de verre toekomst – iedereen laten wachten, terwijl we intussen oorlogen voeren en allerlei conflicten uitvechten? Waarom zou Hij wachten en niet op het vroegst mogelijke moment komen? Het komt mij altijd vreemd voor, dat zij het weten en zulke dogmatische aannames kunnen doen dat zij wel weten wanneer, maar niet het werkelijke moment! Alleen in een vage toekomst, die niet erg bevredigend is voor de meeste mensen. Mijn informatie is veel bevredigender!

V. Ik hoorde iemand zeggen dat Maitreya over 2 miljard mensen kan beschikken; wat betekent dit?
A. Maitreya heeft bijna 2 miljard mensen die gereed staan om op Hem te reageren, en er zullen er meer zijn die op Zijn ideeën zullen reageren en vrijheid, rechtvaardigheid, juiste verhoudingen, het samendelen van de hulpbronnen van de wereld zullen eisen van hun regering. Velen maken hun eisen al bekend, gewoonlijk op politiek vlak. Er zijn regeringen gevallen door de stem van het volk. Er zijn frauduleuze verkiezingen aangetoond en vanwege de eis van het volk vinden er veranderingen plaats. Dit vermogen van de mensheid om met één stem te spreken zal steeds sterker worden. De eisen van de mensheid zullen de sleutel vormen tot de veranderingen in de wereld. Mensen die nooit gedemonstreerd hebben, zullen zich genoopt voelen om dat te doen. Telkens wanneer er een grote demonstratie of protesttocht plaatsvindt, doet Maitreya eraan mee – in New York, Londen, Washington. Maitreya zal de energie van deze protesten versterken en de eisen vereenvoudigen tot één krachtige eis voor rechtvaardigheid, vrijheid en samendelen voor allen. Op deze manier zal de nieuwe wereld door de mensheid zelf opgebouwd worden. Hij zal op deze wijze de publieke opinie in de wereld opbouwen. Het is deze kracht die een einde zal maken aan de ambities van de Amerikaanse regering om de aarde te koloniseren. Dit is wat een einde zal maken aan terrorisme en onrecht. Dit is wat de mensheid zal laten zien, door het voorbeeld dat zij zelf geeft, dat zij één is en wanneer zij haar stem als één verheft zij alles tot stand kan brengen. Het is de grootste macht op aarde. Dus wees gereed om te protesteren en te demonstreren. Ga oefenen! Leer het leuk te vinden. Er komt een tijd dat je nog weinig anders zult doen!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.