Speciale kennisgeving

Share International betreurt het te moeten berichten dat Benjamin Creme, Brits kunstenaar, auteur en spreker, is overleden. Op 24 oktober 2016 is hij thuis rustig en vredig ingeslapen, omringd door zijn familie.

Door zijn werk als hoofdredacteur van het maandblad Share International, als auteur van vele boeken en als internationaal spreker is Benjamin Creme over de hele wereld een inspiratie geweest door het bekendmaken van de informatie over het naar buiten treden van Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Vanuit een achtergrond van de Leringen van de Oude Wijsheid, die aan de wereld gegeven zijn door Helena Blavatsky, mede-oprichter van de Theosofische Vereniging, en de esoterische leringen van Alice Bailey, heeft hij deze eeuwenoude kennis uitgebreid en geactualiseerd.

Werkend onder leiding van een van de Meesters van Wijsheid heeft Benjamin Creme de laatste 40 jaar van zijn leven gewijd aan zijn werk voor de Verschijning van Maitreya, de Wereldleraar, en de Meesters van Wijsheid en heeft zo honderdduizenden over de hele wereld geïnspireerd. Hij begon zijn openbare werk in 1975 en heeft vanaf 1979 tot zijn 90ste jaar wereldwijd lezingen gegeven.

In 1974 introduceerde hij Transmissie-meditatie, een nieuwe groepsmeditatie die zowel een middel voor persoonlijke ontwikkeling als een vorm van dienstbaarheid aan de wereld is.

Benjamin Creme voelde zich al lange tijd niet goed, maar bleef met zijn gebruikelijke moed, vastberadenheid en humor doorgaan. Zijn buitengewone leven was gewijd aan dienstbaarheid. Hij bracht hoop aan miljoenen die het nieuws van het ophanden zijnde naar buiten treden van de Wereldleraar en de daarop volgende transformatie van de wereld door het scheppen van rechtvaardigheid en vrede middels samendelen, hebben gehoord en erdoor geraakt zijn.