Visie Share International op ‘zinloos’ wapengeweld VS

samengesteld door William Allen
(fragmenten uit het artikel)

Op 14 februari 2018 werden op een middelbare school in Parkland (Florida, VS) door één gewapende tiener 17 mensen gedood en 14 ernstig verwond. Het was een van de dodelijkste schietpartijen op een school ooit.
Volgens een bericht van The New York Times van 2 december 2015 vindt er nu gemiddeld één ernstige schietpartij (met vier of meer doden of gewonden) per dag plaats in de openbare ruimte of in huiselijke kring. Ondanks dat de VS maar 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, heeft daar sinds 1966 een derde van alle massa-schietpartijen ter wereld plaatsgevonden. De Filipijnen, Rusland, Jemen en Frankrijk nemen van de rest het grootste deel voor hun rekening.
Met een gemiddelde van 90 schietwapens per 100 inwoners hebben de VS het hoogste percentage wapenbezit in de wereld. Er zijn in de VS grofweg 310 miljoen wapens in omloop onder burgers – waarvan naar schatting 1,5 miljoen militaire aanvalswapens, zoals het wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij op de high school in Parkland en op de Sandy Hook basisschool op 12 december 2012 in Newtown (Connecticut). Tegelijkertijd zijn de VS het enige ontwikkelde Westerse land dat de doodstraf nog in stand houdt. In 2017 werden 23 mensen door de staat ter dood gebracht.
Door de schietpartij in Florida laaide het emotionele en polariserende debat over de zorgwekkende omvang van schietgeweld en de toename van ‘zinloze’ moorden – vaak gepleegd door jongeren – opnieuw op.
De discussie blijft vooral gericht op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van allerlei soorten vuurwapens. Hoewel dat een belangrijk deel van het probleem is, blijven onderliggende factoren zoals het uiteenvallen van sociale cohesie, het psychologische gif van wedijver en stress, en de in kracht toenemende nieuwe energieën die de wereld binnenstromen buiten het blikveld van politici en deskundigen.
Hier volgen enkele citaten die sommige van de verborgen omstandigheden en krachten achter vele van deze schijnbaar zinloze schietpartijen niet alleen in de VS maar wereldwijd, in herinnering brengen.

Iedereen, niemand uitgezonderd, reageert op de nieuwe, krachtige kosmische energieën die de wereld binnenstromen. Dit heeft een diepgaande invloed op iedereen. Als je mentaal of emotioneel enigszins instabiel bent, is er niet veel voor nodig om het evenwicht te verstoren en deze waanzinnige geweldsuitbarstingen te veroorzaken waarvoor ogenschijnlijk geen aanleiding is. Dit is een van de redenen voor de toename van dit zinloze geweld in de hele wereld. Mensen reageren op krachtige energieën die ze niet kunnen beheersen, niet kunnen verdragen en waaraan ze zich niet kunnen aanpassen Hun onevenwichtige mentale/emotionele lichamen raken al te opgewonden en ze gaan ‘door het lint’… Een andere oorzaak is dat de wapens waarmee geweld gepleegd wordt in dit land [de VS] zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Vuurwapens zijn overal verkrijgbaar en in Amerika is het een groot symbool van individuele vrijheid dat terug te voeren is op de begindagen waarin dit enorme en grootse land werd gesticht. Maar tegenwoordig houdt het vuurwapen alleen nog maar een fantasie in stand. Zo is er het probleem van de nationale bond van vuurwapen-, geweer- en wapenbezitters tegen de rest van de samenleving. Totdat men het vuurwapen verbiedt en het op grote schaal illegaal verklaart, blijf je zien dat jonge kinderen, tieners en jonge volwassenen naar de wapens grijpen wanneer ze ‘door het lint’ gaan. Hoe gemakkelijker deze vuurwapens verkrijgbaar zijn, des te waarschijnlijker het is dat zulke geweldsuitbarstingen plaatsvinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het leven in Amerika, en natuurlijk niet alleen daar, kent geen fundamenteel besef van broederschap. Wedijver is er de basis van het leven. Het gevolg hiervan is de vorming van knopen van spanning die vroeg of laat onvermijdelijk tot uitbarsting moeten komen in zulke zinloze, ‘gestoorde’ tragedies. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2013)

De Amerikaanse leefwijze, die geen vrijheid realiseert, wordt een zeer vernietigende kracht. Het Zelf zit verstrikt, en is dermate geconditioneerd dat er geen vrijheid is in denken, geest en lichaam. Daarom vallen de jongere generaties, die er niet in zijn geslaagd vrijheid te vinden en het doel van het leven te verwerkelijken, gemakkelijk ten prooi aan drugs, alcoholisme, enzovoort, teneinde te ontsnappen aan de neerslachtigheid die ze in het leven ervaren. De Amerikaanse cultuur draagt op het ogenblik vele gevaren in zich, omdat er geen evenwicht is. (Maitreya’s naast medewerker, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

(voor integrale tekst zie Share Nederland april 2018)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.