Tekenen van de tijd – jan/feb 2014

Pereira, Columbia — Op 8 november 2013 waren op klaarlichte dag boven de stad Pareira, ongeveer 250 km van de hoofdstad Bogota, tientallen UFO’s te zien. De video van de waarneming, op YouTube geplaatst, laat een drukke straat met mensen zien die verbaasd omhoog kijken. (Bron: national ufocenter.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s van Mars waren.)

 

 

Nevada, VS — Een video die op 28 december 2013 werd opgenomen in de uitlopers van de Sierra Nevada-bergen, laat een pulserende UFO zien die voortdurend van kleur verandert. De filmmaker schoot op 12 en 31 december 2013 en 3 januari 2014 soortgelijke filmpjes op dezelfde locatie. (YouTube: AngelsOfThyNight)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Bremen, Duitsland — Op de luchthaven van Bremen werden op 6 januari vluchten verstoord, nadat een UFO op radarschermen was verschenen. Vluchten werden geannuleerd, omgeleid en vertraagd nadat de ufo was verschenen. De Bremer politie zond een helikopter om een onderzoek in te stellen, maar die was niet bij machte de ufo te lokaliseren. (Bron: huffingtonpost.co.uk; YouTube: pisosmadera)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo van de planeet Venus was.)

 

‘Engel’ verschijnt op christelijke manifestatie
Een foto genomen tijdens een christelijke manifestatie in Cedar Falls (Iowa, VS) in december 2013 toont een ‘engel’ die op het podium verschijnt.
Een Baptistenpredikant uit het Zuiden die de conventie van de Promise Keepers, die uitsluitend voor mannen is, bijwoonde, nam een foto met zijn iPad, terwijl de evangelische band One Body genaamd “Jesus take all of me” speelde. David Jesse, woordvoerder van de Promise Keepers, legt uit: “[De predikant] keek op het scherm en zag een vreemde gloed op het podium die hem de koude rillingen gaf.” Bij de band op het podium was een stralend witte figuur te zien. Hij liet de foto aan de man naast hem zien en nam nog een tweede foto van het podium. Daarop was ook de stralend witte figuur te zien. De predikant, die zichzelf beschrijft als ‘conservatief, niet-profetisch’, “werd overweldigd door emotie omdat hij ervan overtuigd was dat er een engel te zien was in de foto. Hij ging direct op het podium af en liet de foto’s aan onze programmaleider zien.”
De christelijke mannengroep is bekend om zijn conventies die mannen oproepen zich opnieuw tot God te wenden. Hun pagina op Facebook vermeldde over de gebeurtenis die dag: “in Cedar Falls vond iets bovennatuurlijks plaats.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de stralend witte figuur die op de twee foto’s werd gezien, door Maitreya gemanifesteerd werd.)

Nieuwjaarszegening
Sinds 1 januari 2014 vormt zich vibhuti van sandelhout op een beeld van Swami Premananda in de tempel in de Sri Premananda Ashram nabij Trichy (Tamil Nadu, Zuid-India). De vibhuti wordt om de paar dagen verzameld, in envelopjes verpakt en over de verscheidene Swami Premanandacentra, -groepen en leden van de Ashram verdeeld. Deze foto werd op 10 januari genomen.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vibhuti gemanifesteerd werd door Swami Premananda, die in 2011 overleed.)

Deze foto van I.LG. en de kat B. werd op 25 december 2013 genomen, vlak na de Kerstzegening van Maitreya. De lichtbundels zijn een zegening van Maitreya. Ingezonden door I.LG., Londen (VK)

Op 15 december 2013 nam ik enkele foto’s van het computerscherm tijdens de Zegening van Maitreya, via internet met Benjamin Creme. De eerste foto werd genomen toen ik de Zegening al voelde (maar de camera niets liet zien) en de tweede, wat later, toont wit licht dat van Benjamin Creme uitstroomt. Laat de tweede foto iets bijzonders zien?
A.v.N., Nederland.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de tweede foto de verstrooiing van het licht toont tijdens de Zegening van Maitreya.)

Russisch-orthodoxe iconen produceren geneeskrachtige mirre
Twee iconen in een Russisch-orthodoxe kerk in Honolulu, Hawaii, produceren mirre die kracht heeft om te genezen. Een beeltenis van Maria en het Christuskind en een houten kruis in de Russisch-orthodoxe kerk van de H. Theotokos van Iveron produceren een olieachtige hars, die naar rozen geurt.
De mirre heeft naar verluidt een meisje genezen bij wie een hersentumor was vastgesteld en herstelde het gezichtsvermogen van een man die door een ongeluk bij het voetballen bijna volkomen blind was geworden. “Vóór het ongeluk was zijn gezichtsvermogen niet perfect,” aldus de priester van de kerk, Vader Lyovin, over het laatst genoemde wonder. “Maar nu is het dat wel.”
De beeltenis van Maria en het Christuskind is een exacte replica van een icoon in Montreal, waaruit 15 jaar lang mirre stroomde. De icoon in Honolulu begon vijf jaar geleden mirre te produceren, op de 15de gedenkdag van de dood van een priester die voor de icoon van Montreal zorgde. Pater Lyovin zei van de wonderbaarlijke beeltenis: “Hier verschijnt een druppel, daar verschijnt een druppel. En het begint omlaag te vloeien. Hoe kan je dat namaken?” (Bron: huffingtonpost.com; kitv.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de genezende mirre een wonder van Maitreya is.)

Rabbijn voorspelt komst van Messias
De voormalige minister-president van Israël Ariël Sharon overleed in januari 2014 na een acht jaar durende coma, wat een gemengde internationale reactie op zijn overlijden opriep.
De overleden rabbijn Yitzhak Kaduri kwam in 2007 volop in het nieuws toen hij een paar maanden voor zijn eigen dood in 2006 in zijn synagoge op Yom Kippur, de Grote Verzoendag, voorspelde dat de nieuwe Messias zich kort na de dood van Ariël Sharon aan de mensen zou tonen.
Rabbijn Kaduri liet op zijn doodsbed een geheime aantekening achter die een jaar na zijn dood geopend mocht worden; de aantekening zinspeelde op de verborgen naam van de Messias. Het luidt als volgt: “Met betrekking tot het acroniem van de naam van de Messias: Hij zal de mensen verheffen en bewijzen dat zijn woord en de wet geldig zijn. Dit heb ik ondertekend in de maand van barmhartigheid, Yitzhak Kaduri.” De Hebreeuwse zin “Yarim Ha’AmVeyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim” (boven in cursief vertaald) vormt een acroniem voor Yehoshua, de naam Jozua, of Jezus, in het Hebreeuws.
Volgens zijn zoon, rabbijn David Kaduri, heeft zijn vader in zijn laatste jaar over de Messias en diens komst gesproken en gedroomd. “Mijn vader had de Messias in een visioen ontmoet en vertelde ons dat hij spoedig zou komen.” Zijn kleinzoon rabbijn Josef Kaduri zei ook dat de rabbijn vaak over de komst van de Messias sprak. Zijn beschrijvingen van de Messias deden denken aan de verhalen in het Nieuwe Testament en werden op de websites Kaduri.net en Nfc gepubliceerd:
“Het is voor veel goede mensen in de maatschappij moeilijk om de persoon van de Messias te begrijpen. Het leiderschap en de status van een Messias van vlees en bloed is voor velen in het land moeilijk te aanvaarden. Als leider zal de Messias geen enkele functie bekleden, maar zal onder de mensen zijn en de media gebruiken om te communiceren. Zijn bestuur zal zuiver en zonder persoonlijk of politiek verlangen zijn. Onder zijn gezag zal slechts rechtvaardigheid en waarheid regeren.
“Zal iedereen de Messias direct geloven? Nee, in het begin zullen sommigen van ons hem geloven en anderen niet. Het zal voor niet-religieuze mensen gemakkelijker zijn om de Messias te volgen dan voor orthodoxe mensen.
De alom geëerde rabbijn Kaduri overleed in 2006 op de leeftijd van circa 108 jaar en zijn begrafenis werd door meer dan 200.000 mensen bijgewoond. (Bronnen: israeltoday.co.il; albawaba.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.