Vragen en antwoorden – jan/feb 2014

Hieronder volgt een selectie van vragen en antwoorden uit Share International, januari/februari 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel zijn er tot nu toe geweest?
A. 1) Ja. 2) 32 (per 5 januari).

V. Zijn er ook interviews van Maitreya op de radio (als audio) uitgezonden?
A. Ja.

V. 1) In welke mate praten mensen in Rusland en buurlanden met anderen over het feit dat ze ‘geweldige ideeën van een indrukwekkende en wijze man’ hebben gehoord? 2) Hebben Maitreya’s interviews tot ‘opwinding’ geleid? 3) Zijn er mensen die opgewonden over Maitreya’s ideeën praten?
A. 1) In aanzienlijke mate. 2) Ja. 3) Ja, sommige wel.

V. Ik las of hoorde in een van uw boeken of lezingen dat begoocheling “besmettelijk” is. Misschien heeft u het niet letterlijk zo gezegd, maar ik zou het op prijs stellen als u kunt uitleggen wat u hiermee bedoelt? Kunnen mensen anderen ‘aansteken’? Hoe?
A. Ja, begoocheling kan overgedragen worden omdat het op het emotionele gebied optreedt en daarom is het uiterst ‘besmettelijk’.

V. Zal Maitreya ervoor nodig zijn om de situatie in Syrië op te lossen?
A. Nee, die moet door de mensheid zelf worden opgelost.

V. Weet u of paus Franciscus in zijn toespraken over hebzucht, de economische grootmachten in de wereld en de pure vorm van het kapitalisme dat nog altijd zo aantrekkelijk is voor de rijke segmenten van de samenleving, onder de impressie of inspiratie van een Meester werkt?
A. Hij wordt geïnspireerd door Maitreya.

V. Verwerpt u, of degenen die met u samenwerken, bij voorbaat goede creatieve ideeën van jongere groepsleden? Er wordt gezegd dat sommige oudere groepsleden of mensen die langer bij de groep zijn nuttige creatieve ideeën afwijzen.
A. Beslist niet. Echter, jeugdige ideeën zijn niet noodzakelijk meer of minder ‘creatief’ dan de ideeën van ouderen. Het is een kwestie van meer of minder ervaring in het werk.

V. Recentelijk hebben sommige Transmissie-meditatiegroepen via een internetverbinding met vele groepen over de hele wereld het voorrecht kunnen genieten van een Zegening van Maitreya, terwijl u, meneer Creme, door Maitreya overschaduwd werd.
Kunnen wij vragen 1) wat Maitreya van plan is met deze geweldige gelegenheid voor de groepen? 2) Wat is de reden voor een gelijktijdige zegening voor zoveel mensen in verschillende delen van de wereld? 2) Worden de groepen tijdens een zegening – die zoveel landen omvat – driehoeksgewijs met elkaar verbonden? 4) Is Maitreya van plan om in de toekomst vaker zulke ‘grote’ of ‘vereende’ zegeningen te geven?
A. 1) Het maakt geen deel uit van een plan. Het is een geschenk in antwoord op het verzoek van de groepen. 2) Er is geen reden of plan – zoals ik zei, is het een geschenk in reactie op het verzoek van de groepen. 3) Nee, ze worden met elkaar verbonden, maar niet in driehoeksformatie. 4) Waarschijnlijk, indien daarom verzocht wordt.

V. U heeft veel informatie verstrekt over onze ruimtebroeders van naburige planeten. Maar weet u ook van interstellaire rassen of volken van veraf gelegen melkwegstelsels? Ik stel uw informatie bijzonder op prijs, want er doet ook informatie de ronde die heel moeilijk te staven is.
A. Ik twijfel er niet aan dat de mensheid overal in het universum bestaat. Maar volgens mijn informatie zijn de groepen Ruimtemensen die onze atmosfeer binnenkomen uitsluitend afkomstig van de planeten in ons eigen zonnestelsel. Er zijn vele aanspraken dat Ruimtemensen naar deze planeet komen vanuit de Pleiaden en andere verre werelden, maar dat is niet mijn informatie. Ik denk dat zulke aanspraken gemaakt worden omdat mensen in het algemeen geloven dat de andere planeten in ons stelsel onbewoonbaar zijn.

V. Kunt u zeggen of het direct in de zon staren voor spirituele en fysieke vooruitgang veilig is? Dit gebeurt in korte perioden net voor zonsondergang of na zonsopgang.
A. Volgens mijn informatie is dat niet veilig. Het is niet goed voor het gezichtsvermogen om gedurende enige lengte van tijd naar de zon te staren.

V. Goedemorgen, Benjamin Creme. Ik ben Vera en ik ben 13 jaar. Het is een beetje vreemd, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal op aarde gebeurt en wat veel mensen zeggen over Verklaringsdag. Zal er een teken zijn? Veel kinderen zullen er niet klaar voor zijn en bang worden. Kunnen we ze waarschuwen? Ik hoop dat Benjamin Creme mijn brief krijgt. En ik geloof het.
A. Niemand hoeft bang te zijn. Op Verklaringsdag is het de Heer der Liefde die Zich bekend zal maken. Ofschoon kinderen jonger dan 14 Hem op Verklaringsdag niet zullen horen, zullen kinderen als jijzelf, die weten en het geloven, veel van deze grote gebeurtenis ervaren.

V. Ik zou graag weten wat naar de mening van uw Meester het maximum aantal inwoners voor een stad is om goed te functioneren zonder problemen met transport, vervuiling en dergelijke?
A. Maximaal drie miljoen mensen.

V. In uw boeken heb ik gelezen dat een vegetarisch dieet een van de vereisten is voor de eerste inwijding. Hoe strikt moet dat vegetarische dieet zijn voor dat doel? Betekent dit 1) alleen geen dierlijk vlees en bloed eten of 2) betreft het alle dierlijke producten, dus inclusief zuivel en eieren? 3) Hoe zit het met soep, zoals runderbouillon of kippensoep (dus gewoon soep, zonder vlees)? Valt dit in dezelfde categorie als vlees en heeft het hetzelfde nadelige effect voor inwijding als vlees?
A. Deze vraag geeft blijk van enig misverstand. Het is juist dat de eerste inwijding afhankelijk is van de beheersing van het fysieke elementaal en voor velen betekent dit een min of meer vegetarisch dieet. Tegelijk is het zo dat er geen eenvormig dieet bestaat voor het discipelschap. In veel regio’s van de wereld zijn de bewoners afhankelijk van een dieet dat rijk is aan dierlijke producten. Het is dus afhankelijk van het individu, waar hij of zij woont, de vereisten die zijn of haar stofwisseling stelt, of iemand vlees of groenten of een mengeling van beide eet.

V. Is het toegestaan om een dier te laten inslapen? Wat is het juiste moment daarvoor? Hebben wij het recht om dit te doen?
A. Als het heel erg ziek of gewond is, is het een zegening voor het dier als het ‘een spuitje krijgt’.

V. 1) Heeft het besluit van sommige kerken om geen vrouwen als priester of bisschop te wijden iets te maken met het feit dat mannen en vrouwen een andere energetische polariteit hebben? 2) Is de polariteit van het mannelijke fysieke lichaam beter geschikt voor het ontvangen en gebruiken van energie die tijdens de kerkrituelen door hen heen stromen?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Veel mensen die een ‘bijna-doodervaring’ hadden, hebben verteld dat ze goddelijk licht en een ervaring van immense vrede en liefde ervoeren. Ze hebben een ‘terugblik’ op hun leven en vaak wordt dezelfde vraag gesteld: “Wat heb je voor je medemens gedaan?”
Mijn vraag is: valt onder het “helpen van je medemens” ook het helpen van dieren? Zo ja, is het helpen van mensen belangrijker? Of gaat het slechts om het onbaatzuchtig helpen van welk levend wezen dan ook?
A. Andere mensen helpen is het belangrijkste.

V. De meeste van de prachtige lichtpatronen die de Ruimtebroeders maken lijken op een christelijk kruis in een cirkel, net zoals in de Russisch-orthodoxe iconografie. Of anders lijken ze op een ‘x’ in een cirkel, wat lijkt op een verlichte patrijspoort in een ruimteschip of een opening naar andere werelden. 1) Vertegenwoordigen deze beelden nog andere boodschappen die voor ons belangrijk zijn om ze beter te kunnen interpreteren? 2) Wanneer ze deze afbeeldingen achterlaten, drukken ze slechts een persoonlijke boodschap van hun liefde uit of is het nog iets anders?
A. 1) Nee. 2) Ze zijn een teken van het bestaan van de Ruimtemensen.

V. Ik heb begrepen dat de Geestelijke Hiërarchie direct ingreep in de Amerikaanse Burgeroorlog (in de vorm van president Lincoln) om de eenheid van de Amerikaanse staten te behouden en de VS in staat te stellen hun rol te spelen in de Grote Oorlog van de 20ste eeuw. Is er in het licht van de huidige trend in afscheidingsbewegingen in de VS enige hiërarchische/karmische reden om de Amerikaans Unie zoals die nu bestaat, te behouden?
A. Ja. Het zijn de Verenigde Staten van Amerika dat, om duidelijke redenen, een van de belangrijkste landen in de wereld is.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.