“Grijp deze gelegenheid aan en word actief”

een compilatie

Tijdens een gesprek met Benjamin Creme (december 2013) bij hem thuis in Londen kwam het onderwerp prioriteiten voor de groepen in de komende één à twee jaar naar voren: “De reactie van de mensheid bepaalt het tempo van verandering; en daarvoor is het heel belangrijk dat mensen praten over alle veranderingen die moeten plaatsvinden. Wanneer voldoende mensen verandering eisen, kan Maitreya in de openbaarheid treden.”
Een van de hoofdpunten die Benjamin Creme naar voren bracht, was het directe verband tussen het werk van de groepen en het moment van Verklaringsdag:
“Wij beïnvloeden Verklaringsdag. Er is een rechtstreeks verband tussen wat wij doen als groep (de wereldwijde groep) en het moment van Verklaringsdag. Verklaringsdag zal veel sneller plaatsvinden dan de meeste mensen denken. En wij moeten werken alsof Verklaringsdag morgen kan plaatsvinden. Verklaringsdag kan ook morgen plaatsvinden, vergeleken met toen Maitreya in 1982 voor het eerst had kunnen verschijnen.”
Waar moeten de groepen zich op richten?
“Erover praten, praten en nog eens praten. Praat erover met wie maar wil luisteren. Doet er niet toe hoe hakkelend of aarzelend. Vind de moed, verzamel al je moed en spreek vanuit het hart. Mensen zoeken naar antwoorden. En ze hebben behoefte aan hoop. Het is onze taak om hoop te bieden.”
Hoe meer de groepen zich dus inzetten om onze informatie bekend te maken, des te sneller Verklaringsdag kan plaatsvinden?
“We moeten begrijpen dat er geen vastgestelde datum voor Verklaringsdag is; het hangt van ons af. Het tijdpad is bekend, maar de datum staat niet vast – die houdt verband met onze doeltreffendheid als groep. We kunnen het door ons werk bewerkstelligen. Meer mensen moeten er gewoon op uit en erover praten; vertel het verhaal, praat tegen ieder die wil luisteren. Iedere gelegenheid moet aangegrepen worden.
“De groepen moeten af van mechanische dienstbaarheid. We moeten mechanische routineuze reacties op deze uitzonderlijke informatie vermijden. We moeten ons tot het uiterste inspannen, bezield zijn, voorwaarts gaan op nieuwe en betere wegen. Te weinig mensen praten. Je moet bezieling vinden, het hart vol vuur. Adverteren is goed en noodzakelijk, maar het beste is praten. We moeten een gevoel van urgentie hebben; we moeten voor ogen houden dat we in deze tijd in incarnatie zijn gekomen om dit werk te doen. We dienen door hoop te geven, door te inspireren, door mensen over onze informatie te vertellen.”

Mijn vrienden, nog een korte tijd slechts en jullie zullen Mijn gezicht zien. Schep moed uit dit feit en maak aan de wereld bekend dat de Heer van Liefde hier is, dat Maitreya Zelf in jullie midden verkeert, dat de Leraar van de Nieuwe Tijd gekomen is. Laat alle mensen dit weten en verhef hen uit hun wanhoop. Mijn dank voor reeds verrichte zaken en Mijn Liefde stromen, als altijd, naar jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr. 127)

… er [is] een groeiend besef dat de wereld zich heel spoedig bewust zal worden van het nieuws dat de Leraar er is, of in aantocht is. Dit verschijnsel is vanzelfsprekend toe te schrijven aan de invloed van Maitreya’s verschijningen tot nu toe op televisie, en het toegewijde voorbereidingswerk van de trouwe groepen over de hele wereld. Dit nieuws zou deze vastberaden dienaren moeten stimuleren om hun inspanningen voort te zetten of zo mogelijk te verdubbelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid ontwaakt’, SI oktober 2013)

Het tijdpad van Mijn verschijnen is nauwkeurig. Alles voltrekt zich volgens dit plan. Kijk dus uit naar een mens die spreekt over samendelen en rechtvaardigheid, een mens zoals jullie, een mens van eenvoud en waarheid. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laten wij samen zorgeloos de stralende toekomst tegemoet treden. Horen jullie niet het Appèl? Dat komt uit Mijn hart. Horen jullie niet de smartekreet? Die komt uit het hart der mensen. Die roep heeft Mij hier gebracht. (Maitreya, Boodschap nr. 115)

… je werkt voor de belangrijkste gebeurtenis, de belangrijkste zaak in deze wereld van de afgelopen 98.000 jaar. Niets wat je doet, hoezeer je er ook mee worstelt, kan weldadiger zijn dan dit werk. Dit is een gelegenheid, zoals Maitreya heeft gezegd, die je in geen duizend levens weer krijgt. Nooit in duizend levens zul je nog eens zo’n gelegenheid krijgen. Het is moeilijk over te brengen, het vergt visie, begrip van alles wat erbij komt kijken, om het belang ervan in te zien en van jezelf een reactie voort te brengen, levendigheid, geest, het vuur, om dit werk te doen en het te blijven doen, er nooit mee te stoppen. Dat moet weldadig zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

In het verleden heeft de mens verscheidene malen de gelegenheid gehad om op te klimmen, maar liet hij na de kans te benutten. Sta gereed om de toekomst met beide handen aan te grijpen en een wereld te scheppen van schoonheid. Vermijd wanhoop en schep met vreugde en liefde, wetend dat de toekomst wacht op je omhelzing. Ook standvastigheid en hoop zijn nodig voor de bouw van het nieuwe. Doordring jezelf van de noodzaak om te volharden, want er zijn talrijke obstakels op de weg naar vrijheid en liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar de toekomst’)

Benut deze gelegenheid om te dienen en te groeien in Dienstbaarheid, Mijn vrienden, want een betere is geen mens ooit geboden. Benut deze gelegenheid om te dienen, en aanschouw het gelaat van Hem die wij God noemen. Ik strek Mijn armen naar jullie uit, Mijn vrienden, vraag om jullie vertrouwen en doe een beroep op jullie hulp bij het herbouwen van jullie wereld. Talrijke taken liggen in het verschiet, talrijke slagen moeten worden toegebracht ter wille van Vrijheid en Waarheid. Ik heb allen nodig in wie die waarheid straalt, om Mij te volgen en Mij te helpen bij Mijn werk. Mogen jullie gereed zijn wanneer jullie Mijn Oproep horen. Die Oproep zal weerklinken in de oren van mensen overal, door de hele wereld. Het is een Oproep aan God. (Maitreya, Boodschap nr. 26)

Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren. Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’, SI april 2000)

Als we hadden gewild, hadden we de wereld kunnen transformeren, op elk moment sinds 1945, en Maitreya zou zich onmiddellijk hebben bekendgemaakt. Hij staat sinds eind mei 1982 klaar om naar voren te treden als hij daartoe wordt uitgenodigd. Dus, als je gelooft dat Maitreya er is, maak het dan bekend, schreeuw het van de daken. Als jij aan anderen vertelt dat je gelooft dat Hij hier is, moedigt dat anderen aan hetzelfde te doen; het verheft hun geest, hun hoop en Maitreya kan ons leven binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten. Zijn komst moet plaatsvinden binnen de wet. Het moet worden voorbereid. Dit verhaal bekendmaken maakt deel uit van de voorbereiding voor Zijn komst. Daar kun je jezelf mee verbinden en zodoende helpen een klimaat van hoop en verwachting te scheppen. Het is waarschijnlijk het belangrijkste wat je in deze tijd kunt doen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen voelen aan dat Ik er ben, maar spreken niet. Waarom zou je deze kennis vóór je houden, terwijl jullie broeders roepen om licht, om wijsheid en hulp? Laat ook hen delen in de vreugde van de Belofte die Ik breng. Zeg hun, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat Maitreya is gekomen; dat de Heer der Liefde er is; dat de Mensenzoon weer rondgaat onder Zijn broeders. Zeg hun dat Mijn gezicht spoedig zal worden gezien, Mijn woorden zullen worden gehoord; en in dat zien en horen zullen zij beproefd en gekend worden. (Maitreya, Boodschap nr. 17)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Tijd en tijdpad
Shakespeare heeft gezegd: “Er is een tij in al wat de mens doet, dat, met de vloed bezeild, naar het geluk leidt.” Shakespeare was een ingewijde. Hij wist er alles van en de antwoorden staan door zijn hele werk heen. Het doel is het gunstige tijdvenster te herkennen, om zó vaardig en ritmisch in je werk te zijn dat je er bent als zo’n venster opengaat. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Er is een prachtig citaat uit de Agni Yoga-leringen: “Als je van werk houdt, zie het dan als vervanging voor tijd.” Dat is precies wat werk is. Als je van werk houdt, in de zin van een creatief proces van welke aard dan ook, wordt het een vervangingsmiddel voor tijd. Tijd verdwijnt in die staat van creativiteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Te handelen ‘alsof’ is daarom handelen in vertrouwen – vertrouwen op je eigen oordeel – niet iets doen wanneer je echt denkt dat het niet goed is, maar als je denkt dat het goed zou kunnen zijn en de moeite waard, zoals bijvoorbeeld de weg bereiden voor Maitreya, zonder uiterlijk bewijs of persoonlijke ervaring. Als je alleen maar wacht tot het bewijs komt, dan kon je wel eens de kans van al je levens gemist hebben. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Spoedig zal Maitreya Zijn stem laten klinken en een luid appèl doen aan hen die de wereld dienen. Spoedig zal Zijn stem allen opwekken wier hart verlicht wordt door het vuur van liefde, wier ijver slechts wacht op Zijn stimulans en steun, wier hoogste intenties tot een verzengende hitte aangewakkerd kunnen worden. Spoedig, nu zeer spoedig, zal de Heer en Avatar van Liefde zijn opwachting maken voor de wereld. Zorg dat je bij de eersten bent die gehoor geven aan zijn oproep. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuwe Aarde’)

Maar als je de mogelijkheid van een spoedige Verklaringsdag uit het oog verliest, zul je waarschijnlijk zeggen: “Nou, ik heb geen haast. Laat iemand anders het maar doen. Ik heb al zo lang hard gewerkt. Ik heb wel een beetje rust verdiend.” Maar het gevoel dat Verklaringsdag net om de hoek ligt (waarbij we de kwestie van tijd even buiten beschouwing laten), dat is een betere manier om er naar te kijken. Dan neemt de stuwkracht eerder toe dan af. Daarom spreekt de Meester over het “ophanden zijn” en “terstond”, om ons het besef te geven dat het werkelijk “om de hoek” ligt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Als je wordt beheerst door tijd, zeg je dat je geen tijd heb om je werk te doen, geen tijd om te creëren. Als je het doet, zul je zien dat je tijd hebt om het te doen. Uit mijn ervaring met mensen die in groepen werken, weet ik dat het negen van de tien keer beter is om het werk te geven aan mensen die al het meeste doen. Het heeft weinig nut het aan iemand te geven die erg weinig of niets doet. Zij doen erg weinig of niets omdat ze altijd erg weinig of niets doen. Het zijn mensen die geblokkeerd zijn, die misschien wel een heleboel goede wil hebben, maar die niet de prikkel hebben om voor de groep te werken. Het is bijna vaste prik – als je een klus ‘op tijd’ en efficiënt gedaan wilt hebben, vraag het dan aan iemand die al te veel doet, die zich al helemaal geeft tot wat het uiterste lijkt, en het wordt gedaan. Zij zijn de mensen die zeggen: “Ja, ik zal er een gaatje voor vinden.” De mensen die zitten te lanterfanten en niets doen zeggen ja, maar er komt nooit iets van terecht omdat ze nooit iets doen. Ze zeggen: “Ik heb er geen tijd voor.” Niet dat zij er werkelijk geen tijd voor hebben. Ze doen het niet omdat hun denken geconditioneerd wordt door tijd. Het is niet de tijd die ontbreekt; het is de stimulans die ontbreekt. Zij hebben niet de stimulans die hen ertoe aanzet om iets te doen Als die er niet is, doen ze steeds minder, totdat ze helemaal niets doen. Zulke mensen vind je, in meer of mindere mate, zonder uitzondering in elke groep. Vraag degene die het druk heeft om iets te doen en het gebeurt, omdat zulke mensen kunnen werken zonder door tijd te worden beheerst. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen. Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en te zijner tijd je scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een grote kans’)

Laat je stem horen. Spreek je uit voor dat waar je in gelooft. Als je gelooft in rechtvaardigheid en vrede voor allen – zeg het dan. Schrijf artikelen en stuur ze naar de kranten.Maak duidelijk hoe je erover denkt, als bijdrage aan de bevrijding van de mensheid uit de aloude greep van begoocheling, illusie en onderdrukking. Vergeet niet dat het de mensheid zelf is die de wereld moet veranderen. Maitreya komt om te inspireren en te leiden maar wij moeten het werk doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter wereld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

Weet dat veel van jullie afhangt, van jullie vermogen om de hoop en verwachting te wekken, die nodig zijn voor Mijn Verschijnen. Ik vertrouw erop, dat jullie dit werk voor Mij zult doen en zo jullie broeders en Mij dienen. (Maitreya, Boodschap nr. 60)

Veel mensen zijn teleurgesteld dat Maitreya Zijn verschijning lijkt uit te stellen. Maar Hij stelt het niet uit. Het ligt er slechts aan dat het langer duurt voordat het plaatsvinden van de gebeurtenis op het stoffelijke gebied samenvalt met de gebeurtenis die op een hoger niveau al heeft plaatsgevonden.

Wij zijn er zelf ook verantwoordelijk voor wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. Dat is iets wat mensen helemaal buiten beschouwing laten. Wij hebben een enorme invloed op wat er gebeurt, en daarmee op wanneer het gebeurt. Als we helemaal niets doen zal het op een zeker moment plaatsvinden. Maar als we reageren en handelen naar wat we geloven, scheppen we omstandigheden die een tijdfactor opleggen aan die gebeurtenis – zodat die verder wordt vertraagd of juist eerder zal plaatsvinden… Wij moeten ervoor zorgen dat dingen gebeuren. “De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden,” zegt Maitreya. “Niets gebeurt vanzelf.” Als wij willen dat iets gebeurt, moeten we onze wil in daden omzetten en het niet aan het lot, de Hiërarchie, de tijd of aan iemand anders overlaten. Wij moeten het doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal Zijn gezicht aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen, bekend en onbekend, die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid moet kiezen’)

Zoals Maitreya telkens weer zegt in Zijn Boodschappen: deze gelegenheid tot dienen is het grootste geschenk van al je levens. En onthoud goed dat het maar heel kort duurt. Het zal de komende 2000 jaar niet weer voorkomen; en zelfs dan zal het anders zijn. Over 2000 jaar ben je misschien bezig met de organisatie van groepen discipelen om de weg van de volgende Wereldleraar te bereiden. Natuurlijk zal het dan een heel andere mensheid zijn, onvoorstelbaar verder gevorderd, in elk opzicht een nieuwe wereld, maar de weg zal toch voorbereid moeten worden. Handel alsof je weet dat het waar is en bewijs het al doende. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het is tegenwoordig mode om het leven te bezien met een houding van “cynische observatie”. Het is van belang, denkt men, niet betrokken te raken, maar het voorbijtrekkende panorama van gebeurtenissen slechts te registreren en onverstoorbaar te blijven onder het grootste lijden. Een dergelijke houding beperkt de waarde van de incarnatie en onthoudt de waarnemer de vreugde van handelen. Belangrijke gebeurtenissen zijn ophanden die, wanneer ze zich voordoen, de mensen voor een dwingende keuze zullen plaatsen. Iedereen behoort de aard van die keus zorgvuldig af te wegen en uit het hart te reageren. De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op zijn appèl.

Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van waarheid’)

Mijn broeders, waarom gewacht op Mijn Verschijning? Waarom stil gezeten terwijl de wereld kreunt, terwijl mannen, vrouwen en kinderen sterven in ellende, verstoten door hun broeders? Er bestaat geen grootser streven dan het verlangen om te dienen. Maak de redding van de hongerenden van de wereld tot jullie daad van dienstbaarheid, en steun Mijn Plan. (Maitreya, Boodschap nr. 31)

Er is geen leven dat je beter had kunnen besteden dan nu aan de bevordering van het Plan voor de veruiterlijking van de ashrams van de Hiërarchie en de aanwezigheid van de Christus, van Maitreya, in de wereld. Dit is zó groot, zó belangrijk voor de planeet, dat ik het volle gewicht ervan niet kan overbrengen. Het is een zaak van leven en dood voor deze planeet. Hoe meer we ons inzetten en het bekendmaken, hoe meer we bijdragen aan de vorming van een gunstig tijdvenster, door een van de belangrijkste factoren te scheppen: de mensen gereed maken voor deze gebeurtenis. Zo kunnen we deze vensters benutten, ook al kunnen we ze niet herkennen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III

Voer daarom je inspanning op. Maak haast om allen die willen horen, te vertellen dat het voorbestemde uur is aangebroken, dat de mensheid zich spoedig zal verheugen in de aanwezigheid van de Leraar. Vertel hun dit en schraag hun hoop en moed. Velen zullen nu luisteren die dat eerder niet deden; zorg en angst hebben hun tol van de mensen geëist. Ook de tekenen hebben hun werk gedaan en miljoenen bewust gemaakt van verwachte gebeurtenissen en openbaringen. Nooit tevoren in de geschiedenis van de mens hebben zovelen de komende veranderingen aangevoeld en hun noodzaak begrepen. Derhalve zal Maitreya in een verwachtingsvolle en voorbereide wereld verschijnen, zeker in de wetenschap dat naar Zijn aanwezigheid verlangd en vurig uitgekeken wordt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s Prioriteiten’)

Haast je Mij te verwelkomen, Mij te kennen, in Mijn last te delen. Wie van jullie verlangen de wereld te dienen, zien zich nu geplaatst voor de kans van al hun levens. Mogen jullie die aangrijpen, ten volle benutten en voor jezelf en jullie broeders een nieuw leven scheppen. (Maitreya, Boodschap nr. 27)

Een oproep tot dienst
door de Meester —
, via Benjamin Creme (mei 1986)

Binnen de grenzen die worden gesteld door zijn huidige niveau van bewustzijn, heeft de mens veel tot stand gebracht. Nergens is dit duidelijker dan in zijn wetenschappelijke prestaties, zijn kunst, zijn techniek en bouwkundige bekwaamheden. Vele genieën zijn opgestaan om de weg te wijzen, mannen en vrouwen die toegewijd zijn aan de verrijking van de cultuur van onze tijd. Zo openen zich, nu wij op de drempel staan van de Waterman-ervaring, vele nieuwe mogelijkheden voor de mens, die hem aansporen tot het vervullen van zijn potentieel – een goddelijkheid die op onthulling wacht. Vanuit ons standpunt gezien is dit slechts een begin, een voorbereiding op het scheppen van een beschaving zoals de mens nog nooit gekend heeft; een beschaving die de schitterendste culturen van weleer niet slechts zal evenaren, maar verre zal overtreffen. Ook toen gingen de Meesters voorop, net als nu, maar dan openlijk, bekend als de schenkers van kennis en waarheid. Het wiel heeft rondgedraaid en Wij keren op onze schreden terug. Spoedig zal de wereld getuige zijn van de terugkeer van de Oudsten van het ras, de Kenners, de Zonen van God. Profetieën hebben onze komst voorspeld en de verwachtingen van de discipelen gespannen, maar velen van hen slapen vast, zich onbewust van de gebeurtenissen van deze tijd. Velen zien onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat onze hand nu op de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. Het is niet nodig onze terugkeer te vrezen. Wij belichamen het Centrum van Liefde. Die is onze aard en roept onze dienstbaarheid op. Weet dat dit zo is en vrees niet. Wij zullen tot jullie komen als Oudere Broeders, om jullie de weg te wijzen. Lang hebben Wij gewacht op deze gelegenheid om jullie te dienen, de jaren tellend totdat We in jullie midden kunnen zijn. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de tijd van het einde en van het begin gekomen is: het einde van de oude scheiding; het begin van deelgenootschap. Er is nu een reddingsplan voor de wereld opgesteld. Dat vereist de samenwerking van allen die verlangen de wereld te dienen. Dienen is in deze tijd niet moeilijk, want de middelen om te dienen zijn voorhanden en de Aarde zelf schreeuwt om hulp. Kies je terrein van dienst en schenk het je volle ijver, wetend dat wanneer je dit doet, je ziel je zal toerusten voor de taak. Weet ook dat onze hand de jouwe zal sterken en zal delen in de last. Zeker, er moet veel veranderen; het tempo van die verandering zal van jullie afhangen. Wij vertrouwen op jullie medewerking om de details van het plan uit te voeren. Dienstbaarheid roept de voorhoede van de nieuwe beschaving op om de grondslagen te leggen voor de betere wereld van morgen. Neem je plaats in bij dat appèl en help Ons bij het reddingswerk. Laat het niet aan je voorbijgaan wanneer het uur gekomen is!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.