Vragen en antwoorden – april 2011

V. Wat kunnen de Verenigde Naties doen om het Libische volk te helpen?
A. Onmiddellijk een vliegverbod instellen en vervolgens een VN Vredesmacht inzetten om een eind te maken aan het geweld van beide kanten. De situatie in Libië verschilt van die elders in het Midden-Oosten. Het gaat hier niet om groepen vreedzame demonstranten die beschoten en gebombardeerd worden door een zwaarbewapend leger met tanks, mortieren en vliegtuigen. Dit is een burgeroorlog tussen het volk, licht bewapend of onbewapend, en het beroepsleger van een meedogenloze dictator met tanks en dergelijke. Alleen een vliegverbod boven het land zal het vermogen van het regime om zijn eigen volk af te slachten beperken. Er moet geen seconde langer gewacht worden met dit minimale optreden om het Libische volk te helpen.
[N.B. Het vliegverbod werd kort nadat het april-nummer (2011) van Share International ter perse ging, ingesteld.]

V. Maitreya heeft gezegd dat we “onze broeders hoeder zijn”. Betekent dit dat de wereld gerechtigd is om een vliegverbod boven Libië in te stellen, ondanks dat dat waarschijnlijk zal leiden tot meer slachtoffers?
A. Ja. Een vliegverbod, indien op de juiste wijze opgelegd, zou het aantal slachtoffer beslist beperken.

V. Wat is de relatie tussen de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de verschijning en de steun van Maitreya en de Hiërarchie van Meesters?
A. De mensen in het Midden-Oosten en in de wereld in het algemeen vinden hun stem. Dat gebeurt niet alleen in respons op de denkbeelden afkomstig van Maitreya, maar dit is door Hem voorspeld.

V. De aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter die op vrijdag 11 maart 2011 het noord-oosten van Japan trof, heeft een groot aantal mensenlevens gekost en enorme verwoesting veroorzaakt. Was er niettemin sprake van goddelijke interventie door Maitreya?
A. Ja. Zonder Zijn hulp zou het lijden nog veel erger geweest zijn.

V. Er werd bericht dat er slechts 20-30 minuten verliepen tussen de aardbeving en het moment dat de tsunami de kust bereikte. De Japanners waren voorbereid op tsunami’s van kleinere omvang, maar hebben nog nooit zo’n grote tsunami meegemaakt en heel veel mensen werden er het slachtoffer van. Het dodental stijgt nog steeds. 1) Is er goddelijke interventie geweest voor de mensen die door de tsunami werden meegesleurd? 2) Hebben zij geleden?
A. 1) Ja, velen meer werden gered. 2) Vreemd genoeg niet. Maitreya heeft het vermogen om angst en pijn weg te nemen.

V. Door de jaren heen heb ik uw antwoorden in Share International gelezen over de manieren waarop Maitreya en de Meesters mensen helpen in het geval van een ramp. Ik hoop dat u de lezers kunt geruststellen dat hetzelfde ook geldt voor Japan en Libië?
A. Jazeker. Binnen de karmische Wet zijn de Meesters altijd als eersten ter plaatse om hulp te verlenen.

V. Wanneer zal de wapenhandel stopgezet worden, gesteld dat dat kan?
A. Wanneer de mensheid voorgoed afziet van oorlog. Die tijd is dichterbij dan de meeste mensen denken.

V. In februari 2011 werd Nieuw-Zeeland getroffen door een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter, waarbij het centrum van de stad Christchurch werd verwoest. Japan en Nieuw-Zeeland liggen in dezelfde aardbevingszone en kennen overeenkomstige geografische omstandigheden. Was er enig verband tussen deze twee bevingen?
A. Ja. Er vindt in het hele gebied rond de Stille Oceaan grote seismische activiteit plaats. We moeten niet verbaasd staan wanneer er elders in dat gebied nog meer aardbevingen en/of tsunami’s plaatsvinden.

V. Op 22 februari 2011 werd Christchurch (Nieuw-Zeeland) om 12.51 uur getroffen door een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter. Helaas vielen daarbij vele slachtoffers en werden veel prachtige oude gebouwen verwoest. Bijna eenderde van het zakendistrict moet herbouwd worden, om maar niet te spreken van de huizen die verwoest zijn. In positieve zin is het inspirerend de samenwerking te zien tussen Nieuw-Zeelanders, de regering en de vele andere landen die hulp- en reddingsteams en financiële steun hebben gestuurd. Is deze gezamenlijke inspanning deels gemotiveerd door de inwerking van de energieën van synthese van Waterman?
A. Niet echt. Het weerspiegelt de natuurlijke hulpbereidheid van de Nieuw-Zeelanders.

V. Kan dit als een voorbeeld gezien worden van hoe landen elkaar na Verklaringsdag zullen steunen?
A. Ja, dat verwacht ik wel.

V. Kunt u van de aardbeving in Christchurch zeggen in welke mate die veroorzaakt werd door natuurlijke beweging van de aardkorst of door karma?
A. Deze was niet karmisch, maar het gevolg van de natuurlijke beweging van de aardkorst. Christchurch ligt heel dicht bij twee grote breuklijnen.

V. Kunt u zeggen of de verschrikkelijke aardbeving en tsunami die pas in Japan hebben plaatsgevonden karmische of natuurlijke oorzaken hadden?
A. De aardbevingen in Japan en onlangs in Nieuw-Zeeland hadden natuurlijke oorzaken die te maken hebben met de verschuiving van de aardkorstplaten onder de Stille Oceaan in de zogeheten ‘ring van vuur’. Als u het artikel van de Meester in dit nummer van Share International leest, zult u echter zien dat er ook een karmische oorzaak is afkomstig van de destructieve handelwijze van de mensheid als geheel. Als de mensheid minder destructief zou handelen, zouden ook aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tyfonen minder vernietigende gevolgen hebben.

V. Ik zou graag iets vragen over wat er nu in Egypte, Noord-Afrika en sommige delen van het Midden-Oosten gebeurt. Maitreya zegt dat “de macht van het volk zal komen”. 1) Is deze “macht van het volk” die we nu in Egypte zien, het soort macht waar Maitreya het over heeft? 2) Zal deze beweging zich nu met meer kracht over de hele wereld verspreiden naarmate (volgens uw Meester) Verklaringsdag nadert?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Zoals de wereldwijde media weten, zijn er onlangs gevallen geweest van massale vogel- en vissterfte. Hiervoor zijn conventionele verklaringen gegeven die maar weinig mensen zouden geloven. Een van de minder conventionele verklaringen is dat de magnetische polen snel verschuiven en wolken waterstofcyanide in de lagere atmosfeer terecht kunnen komen waardoor vogels omkomen. Dit verklaart echter niet de vissterfte. Een andere verklaring die wordt genoemd zijn atmosferische experimenten van Project HAARP. Het is duidelijk dat er iets gaande is dat alle leven kan treffen. Mijn vraag aan Share International is: wat is de voornaamste oorzaak van dit verschijnsel vanuit het gezichtspunt van de geestelijke hiërarchie? Dit is van groot belang en ik zou graag zien dat u hier op uw website op ingaat. Er zal toch wel iemand in uw omvangrijke netwerk zijn die enig idee heeft van wat er gaande is?
A. Volgens de informatie afkomstig van de Geestelijke Hiërarchie verschuiven de magnetische polen niet. De Meesters zeggen dat de oorzaken klimatologisch zijn en het gevolg van de enorme hoeveelheden stortregens die in verschillende delen van de wereld vallen. Deze stortregens veroorzaken niet alleen overstromingen, maar brengen ook zeer giftige verontreinigde stoffen omlaag, waaronder radioactieve stoffen, die door elke kerncentrale in de atmosfeer worden uitgestoten.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.