V. Maken Maitreya of de Meesters onderscheid tussen ‘vluchtelingen’ en ‘economische vluchtelingen’?
A. Voor de Meesters is er geen verschil. Het zijn allemaal mensen en ze verdienen allemaal te leven.

V. 1) Zal de financiële crash eind 2015 voldoende zijn om het nieuwe systeem in te luiden? 2) Of moeten we ook wereldoorlogen, ziekten en voedsel- en energietekorten verwachten in 2016?
A. Nee. 2) Het zal de gebruikelijke ontregeling van het leven met zich meebrengen, maar er zal geen wereldoorlog komen.

V. 1) Wat is de mening van uw Meester over de vernietiging van oude opgravingen, zoals de Boeddha’s van Bamyian (Afghanistan) en Palmyra in Syrië? 2) Denkt u dat het de moeite waard en mogelijk zal zijn om ze te herstellen?
A. 1) Het is onverantwoordelijk. 2) Ja, tot op zekere hoogte.

V. Er bestaan vele oude bijgeloven met betrekking tot de ‘bloedmaan’; is daar iets van waar? Op 27-28 september 2015 is er een bloedmaan, een maansverduistering en een supermaan. Zullen deze gebeurtenissen enige invloed hebben op gebeurtenissen in de wereld, gegeven het feit dat het volgens de voorspellingen een turbulente tijd zal zijn?
A. Deze gebeurtenissen zijn niet van diepgaande betekenis.

V. Meestal vermijd ik complottheorieën, maar er zijn steeds meer berichten dat de NASA fotografische bewijzen van het bestaan van UFOs verdoezelt. Probeert de NASA informatie voor het publiek te verbergen? Zo ja, waarom? De waarheid zal op zeker moment toch aan het licht komen?
A. Ja, ze zijn bang om vervangen te worden vanwege hun jarenlange houding tegenover UFO’s. Maar inderdaad, de waarheid zal aan het licht komen.

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op televisie in China?
A. Ja, van tijd tot tijd.

V. Hoeveel miljoenen mensen zullen Maitreya zeker verwelkomen en Hem accepteren wanneer Hij Zichzelf als de Wereldleraar bekend maakt?
A. Voldoende.

V. Hoeveel miljoenen mensen, denken de Meesters, zullen Maitreya op Verklaringsdag of kort daarna als de Wereldleraar accepteren?
A. Voldoende.

V. Heeft Maitreya nog steeds een ‘facsimile’ van Zichzelf in Zijn ashram nabij Mysore, in het zuiden van India?
A. Ja.

V. Wanneer zal Maitreya Verklaringsdag inluiden?
A. Wanneer de mensheid gereed is.

V. Ik zag in 2001 een video waarin gezegd werd dat Maitreya 1,5 miljard mensen achter Zich heeft staan die gereed en bereid zijn om Hem in Zijn taak te steunen. Hoeveel mensen heeft Hij nu, in 2015?
A. Voldoende.

V. U heeft eens gezegd dat er in België een waterbron is die door Maitreya is opgeladen. 1) Is het de bron van St. Méen bij Brûly-de-Pesche? 2) Zo niet, waar zijn de geneeskrachtige eigenschappen van dat water dan van afkomstig?
A. 1) Nee. 2) De Meester Jezus

Veel lof
Tijdens een evenement van Share International op 7 juni 2015 in San Francisco met de titel ‘Hoe herstellen we onze gebroken wereld?’ liep ik naar buiten om ons aankondigingsbord  op de stoep recht te zetten. Ik zag een Spaanse man van middelbare leeftijd met een heel zuivere aura, Raul genaamd, aandachtig naar ons bord kijken. Hij sprak Engels met een accent en zei “Dank je” en dat “we mensen zoals jij nodig hebben” om zulke evenementen te organiseren. Hij was moeiteloos geduldig terwijl ik aantekeningen maakte tijdens ons gesprek, waarbij ik hem meer dan eens vroeg te herhalen wat hij gezegd had.
Hij zei dat dit een evenement was dat “hoop” gaf en “licht in de duisternis” en “motiverend” was. Hij zei dat er “veel goede mensen zijn, goede zielen, die in de duisternis leven”, omdat de “werkelijke feiten nog niet openbaar gemaakt zijn”. Hij gaf aan dat “informatie langzaam doordringt” en ook dat “mensen bang zijn vervolgd te worden omdat ze uiting geven aan hun ideeën en overtuigingen”, bijvoorbeeld “bidden tot wat je ook maar gelooft”.
Hij legde uit dat dit evenement mensen onderrichtte over “de betekenis van hun leven, de aard van het heelal en de aard van de Schepper”. Hij zei dat het “mensen tot betere strijders maakt, betere soldaten, met meer wijsheid en kennis”.
Hij zei dat dit “een sterk schild” was en een “code om vol te houden en te doen wat je moet doen”, teneinde “je werkelijke doel” te vervullen.
Toen hij wegging, keek hij omhoog en zei: “Dank u, Vader, dat ik op straat mag lopen (en borden vinden die dit evenement aankondigen.)” Hij had aangegeven dat hij al veel aankondigingskaartjes in winkels had gezien. Hij zei dat hij later op de dag bij het evenement zou komen.
Kunt u zeggen of deze man een bijzondere persoon was?
J.K., Oakland (Californië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder van de Meester
Jezus was.

Hulpvaardigheid met een glimlach
Op 29 november 2014 reed ik met mijn scootmobiel van de plaatselijke supermarkt terug naar huis toen de scooter plotseling stil viel. Hij was niet voldoende opgeladen en daar stond ik, een eindje bij mijn huis vandaan. Gelukkig zag ik twee politieagenten (op de stoep) naar me toelopen, beide hadden gele jacks aan, dus vertelde ik hun wat er aan de hand was.
Het waren opgewekte, vriendelijke mannen en wetend dat ik niet ver weg woonde (20 minuten) duwden ze me samen naar huis, regelrecht de scooterstalling in. Wat was ik dankbaar! Ze maakten grappen en zeiden: “We hebben voor vandaag onze goede daad gedaan!”
Waren zij wellicht Meesters?
T.W., Crewe (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘twee politieagenten’ discipelen van de Meester Jezus waren.

Stralende boer
Zaterdag 20 juni 2015 was ik op weg om me aan te sluiten bij een anti-bezuinigingsdemonstratie in Londen, die eindigde op het Parlementsplein buiten de Parlementsgebouwen. Ik was net uit de trein gestapt op [station] Victoria toen ik een kleine oosters uitziende hereboer naar me toe zag lopen. Hij straalde vreugde uit en mensen draaiden zich vanzelfsprekend om, om hem te groeten. Hij droeg een hoge van gras gemaakte hoed, waar bovenop een veer uitstak; hij had een staf in zijn ene hand en met de andere trok hij een zwarte plastic vuilnisbak voort waar aan de bovenkant wat planten uit te voorschijn kwamen. Hij was goed gekleed, droeg een tuniek, een kleurig vest, leggings en stevige schoenen. Ik draaide me om, om naar hem te kijken en zag de lachreactie van alle mensen met wie hij in contact kwam. Ik wist niet zeker of er een verband was, maar dit was interessant omdat ik net begonnen was met groente kweken op een biodynamische boerderij, en ik met iemand had gesproken over de voordelen van een Japanse methode om groente te kweken die permakwekers ‘fuggaging’ noemen (telen met stromulch).
Toen realiseerde ik me dat ik laat was en haastte me naar de demonstratie.
Was deze boer misschien een discipel van de Meester Jezus? Ik ben u dankbaar wanneer u het uw Meester kunt vragen.
S.P., Ashurst Wood (W.Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oosters uitziende boer’ een discipel van de Meester Jezus was.

Dankbaar
Omstreeks 28 juli 2015 kwam er in onze ijswinkel Laolao in het winkelcentrum Forum Algarve in Faro (Portugal) een kleine man van Indiase afkomst en met een Indiaas accent binnen en vroeg om sigaretten. Hij bleef maar: “Dank u, dank u, dank u” tegen me zeggen. Hij kwam een paar dagen achter elkaar en was heel aardig. Hij was een eenvoudig man, aldoor in het blauw gekleed. Bovendien was er in die dagen een wierookgeur in ons huis en we gebruiken geen wierook. We komen meer te weten over Maitreya en de Meesters en we zouden graag willen weten wie deze man was, of hij een Meester was of een gewone man? Is de wierookgeur van de Meesters of is het verbeelding?
L. en D.P., Faro (Portugal).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘kleine Indiase man’ een woordvoerder van de Meester Jezus was. De wierookgeur is van de Meesters.

Grote verwachtingen
Onlangs heb ik een experiment geprobeerd. Als het geen verbeelding of toeval is kan het nuttig zijn. Een tijdje terug trof een brief in Share International me waarin een woordvoerder zei dat groepen zichzelf beperken door hun instelling en dat is, zo leek hij te suggereren, de reden waarom er niemand of maar een paar mensen kwamen om heel belangrijke informatie te horen. Dit zette me aan het denken.
Een poosje geleden organiseerden en adverteerden we voor een lezing. Soms komen er heel wat mensen bij evenementen en andere keren zijn er weer weinig geïnteresseerden, dus besloot ik met een soort daad van vertrouwen en door visualisering echt een specifiek aantal mensen te verwachten en daar om te vragen, zonder me vast te klampen aan aantallen.
Alleen het vertrouwen hebben dat het zal gebeuren en me geen zorgen maken over hoeveel mensen er komen. De eerste keer vroeg ik om 12. Elf mensen kwamen!
De volgende keer bedachten we dat we dat verzoek zouden verdubbelen; we zetten dus 20 stoelen klaar. We kregen 21 mensen (dat is een beetje overdreven want de twee sprekers die de lezing samen gaven, zijn meegeteld)! We weten niet of het zomaar geluk was maar we zijn van plan in de toekomst dezelfde positieve instelling te proberen. We weten dat het aantal mensen dat voor een activiteit komt niet de hoofdzaak is en het is een uitdaging het evenwicht te vinden tussen positief zijn en niet te bezorgd. Het is zoiets als proberen invocatief te zijn. Dank u.
Medewerkers Informatiecentrum Share Nederland, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt: ja, het is werkelijk. Het advies is meer te verwachten door meer te doen.

Maitreya’s Lichtschip
Ik heb de afgelopen week een heel vreemd pulserend licht aan de westelijke hemel gezien op 25 juli 2015 om 02.35 uur.
Het was ongeveer 4-5 dagen geleden dat ik het voor het eerst zag om ongeveer dezelfde tijd en in dezelfde positie. Het maakte vreemde bewegingen, wat me zei dat het geen bekend luchtvaartuig was. Ik woon in Chickasha (Oklahoma, VS) en kijk bijna elke avond naar de sterren en heb nooit eerder zoiets gezien. Wat was het?
R.T., Chickasha (Oklahoma, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het Maitreya’s Lichtschip was.

Tiener sterft en ontmoet de Meester Jezus
Zack Clements, een 17 jarige American football-speler op de middelbare school in Brownwood (Texas,VS ) was op 5 mei 2015 sprintjes aan het trekken op de Victory Life Academy toen hij plotseling bewusteloos neerviel. Ziekenhuisartsen probeerden hem bij te brengen, maar stonden na 20 minuten zonder pols of hartslag op het punt hem dood te verklaren, toen zijn polsslag terugkeerde. Hij werd per vliegtuig overgebracht naar het Cook kinderziekenhuis in Fort Worth, waar hij dagen later op de intensive care afdeling bijkwam en zijn ouders een buitengewoon verhaal vertelde.
“Toen ik die twintig minuten buiten bewustzijn was, zag ik een man met lang warrig haar en een nogal zware baard, en het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat hij Jezus was,” vertelde Zack later aan CBS Dallas-Forth Worth. “Ik ging naar hem toe en hij legde zijn hand op mijn schouder en zei dat alles goed zou gaan en ik mij geen zorgen hoefde te maken.”
Zacks ouders, Billy en Teresa Clements, geloven dat de heropleving van hun zoon een goddelijk wonder moet zijn. “Dat hij zo maar ontwaakt en ons vertelt dat hij zoiets heeft meegemaakt. Het is gewoon niet te verklaren. Het kan menselijkerwijs niet verklaard worden,” aldus Billy Clements. Teresa meent ook dat Zack met de hulp van Jezus weer tot leven is gekomen. Ik ben gewoon blij dat hij besloot dat ik mijn jongen weer terug heb,” vertelde ze CBS. (Bron: Daily Mail, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Zack inderdaad de Meester Jezus ontmoette.)

 

Ufo-waarnemingen

 

Minneapolis (Minnesota, VS) — Diverse ooggetuigen namen op 9 augustus 2015 om 22.30 uur een ‘ring van lichten’ waar die tot wel een uur lang in de lucht zweefde. (Bron: National UFO Reporting Center, VS)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de UFO een ruimtevaartuig was van Mars.)

Colima-vulkaan, Mexico — In juli 2015 werd een diamantvormige UFO op een webcam vastgelegd direct boven de mond van de vulkaan Colima. Plaatselijke inwoners melden vaak waarnemingen van UFO’s in de omgeving. De verbreiding van webcams rond de wereld is inmiddels een waardevol instrument om ufo’s te filmen. (Bron: ufosightingsdaily.Com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

 

Graancirkels in Engeland 2015

Dit jaar zijn er in vele delen van de wereld graancirkels verschenen, maar als altijd worden veruit de meeste formaties in de akkers in het zuidwesten van Engeland aangetroffen, met name de provincie Wiltshire.
Steve en Karen Alexander fotograferen deze buitengewone verschijnselen nog altijd en publiceren hun bevindingen op hun website, temporarytemples.co.uk.

Clearbury Ring, nabij Nunton (Wiltshire), gemeld op 7 juli 2015. Deze formatie in een tarweveld had een lengte van 122 meter (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit patroon door Ruimtebroeders van Venus werd gemaakt.)

Etchilhampton, nabij Devizes (Wiltshire). De formatie verscheen op 4 augustus 2015 in een tarweveld en had een doorsnede van ongeveer 67 meter. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit patroon door Ruimtebroeders van Venus werd gemaakt.)

Winterbourne Stoke Down (Wiltshire), gemeld op 10 juli 2015. Deze formatie in een tarweveld had een doorsnede van 61 meter. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze formatie door Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

 

Hampton Lucy (Warwickshire), werd op 8 augustus 2015 gemeld. De diameter was ongeveer 36 meter, en de formatie verscheen in een tarweveld. (© Steve Alexander)
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze formatie door de Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

Haselor nabij Alcester (Warwickshire), gemeld op 19 juli 2015. De formatie in een tarweveld had een doorsnede van 76 meter. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit patroon door de Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

 

Ox Drove, Bowerchalke (Wiltshire), in een tarweakker, op 8 augustus 2015 gemeld. De formatie was 61 meter in doorsnede. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze formatie door de Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

In december 2014 zag A.dB uit München een appel met een kruis erop. Een foto van een soortgelijk teken in Share International oktober 2004 bewoog hem ertoe deze foto in te zenden.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken is, gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Tijden van beproeving’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

De tijd is gekomen om het proces van verandering te beginnen, om het leven van de mensen zodanig om te vormen, dat de God in de mens van hem uitstraalt. Dit, Mijn vrienden, is niet moeilijk te verwezenlijken, want in jullie allen huist zo’n Goddelijk Wezen. Mijn taak zal het zijn in jullie dat Stralende Licht op te roepen, en je naar de Bron ervan te leiden. Mijn Meesters werken eveneens in hun verschillende centra, en via Hen vindt het Plan voortgang. Het is Mijn werk om dat Plan op zo’n manier te organiseren, dat zo min mogelijk verdeeldheid ontstaat. Veel dat geliefd is moet verdwijnen. Hang niet aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. (Maitreya, Boodschap nr.74)

Ontwaak spoedig voor de nieuwe dag. Polijst opnieuw iedere schitterende aspiratie. Een nieuw licht, het Licht van de Wereld, is nu, wederom, onder jullie. Ontsluier het toenemende licht dat nu ieder ontvankelijk wezen binnenstroomt, en herstel de wanverhoudingen uit het verleden. Wij waken en wachten en zijn bij jullie. Iedere dag brengt Onze Aanwezigheid dichter bij jullie gezichtsveld. Wanneer jullie ons zien, zul je weten dat de tijd is gekomen om samen te werken aan de bescherming van het mensenras: niet langer mogen de “marktkrachten” het opgaande pad van de mens vernietigen. Niet langer mag wrede ambitie heersen over de levens van de mensen. Nooit meer mogen miljoenen te midden van overvloed sterven van de honger. Niet langer mag de toekomst van de jongeren over hun hoofden heen worden verkocht. De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid wenkt. Aanvaard het, aanvaard het. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid’)

De huidige wereldwijde ineenstorting van de economie (die wordt voorgesteld als ’neergang’ of ‘recessie’) is in feite het teken van het einde van de oude orde en brengt nu al een verandering teweeg in de houding van veel mensen, jong en oud. Wanneer dezelfde mensen Maitreya horen spreken over de noodzaak van eenvoudiger leven en samendelen van de hulpbronnen om vrede via rechtvaardigheid te bereiken, zullen zij bereidwillig op Zijn oproep reageren. Zijn leringen en pleidooi zullen mensen inspireren tot een enorme reactie van verlangen naar samendelen, rechtvaardigheid en daarmee vrede. Het is aan onszelf, wij moeten zozeer naar vrede verlangen dat we het verleden willen opgeven en ons voor de ene mensheid willen inzetten. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

De tijd van toetsing begint. Het is Mijn plan jullie deze twee alternatieven voor te leggen, de mogelijkheden en de valkuilen aan te geven. De keus is aan jullie; jullie moeten beslissen, vanuit je eigen door God gegeven vrije wil. Als jullie voor God kiezen, en in Mijn hart weet Ik dat zulks het geval is, zal Ik jullie tot Hem leiden; en samen zullen wij ons leven van dienstbaarheid, aan Hem en aan de wereld, vóórleggen aan Hem. Velen van de Mijnen doen dit al. Hieraan ontlenen zij de benaming “Mijn geliefden”. Sluit je aan bij deze ware dienaren van de wereld. Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Voor dit werk van voorbereiding rest weinig tijd. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods plan; zij zijn één en hetzelfde. Mijn Meesters zullen jullie de eerste stappen laten zien die uit het moeras voeren. Zij zullen jullie laten zien dat een eenvoudiger leven mogelijk is, in volledig geluk en verwerkelijkte goddelijkheid, door middel van liefde voor en dienstbaarheid aan onze broeders. Dit is van oudsher de Weg; het is de weg van alle tijden; bij God verandert in feite niets. Maak nu jullie keus: dien Mijn Plan en zie het Licht dat jullie naar de toekomst wenkt, of luid voor altijd de doodsklok van berouw. (Maitreya, Boodschap nr.16)

De prestaties van het tijdperk, de aspiraties van de massa’s, de bereidheid tot samendelen, de hulpagentschappen, organisaties als de Verenigde Naties en de verschillende internationale groeperingen die achter de schermen mensen verenigen en een besef van internationalisme en samenwerking geven, zullen blijven bestaan en groeien; die kunnen in de nieuwe situatie alleen maar opbloeien. Maar bekrompen, nationalistische structuren die in de weg staan, die gebaseerd zijn op wedijver, marktwerking en hebzucht, zullen “de aanval van het nieuwe”, de ideeën van de nieuwe tijd niet kunnen weerstaan. Als eerste zullen de aandelenmarkten van de wereld verdwijnen. Die staan, zoals Maitreya heeft gezegd, op instorten. Ze zullen ten onder gaan omdat ze juiste menselijke verhoudingen in de weg staan. Ze houden geen enkel verband met de noden van de landen, zelfs niet op het gebied van handel. Ze zijn een anachronisme, door Maitreya zo treffend “casino’s” genoemd waarvoor, althans in hun huidige vorm, geen rol is weggelegd in de toekomst. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie Gods aard leren kennen als Licht en Liefde en Wil. Moge het zo zijn dat deze goddelijke aspecten door jullie worden weerspiegeld. Wanneer dit zo is, kan Ik door jullie heen werken. Ik heb jullie nodig. Ik heb jullie allen nodig om met Mij te delen in de wederopbouw van deze wereld, om aan de mensen hun vertrouwen en blijdschap terug te geven, om de eerste levensbehoeften beschikbaar te stellen aan de armen van deze Aarde, en zo het evenwicht te herstellen. Het is Mijn taak jullie de juiste werkwijze te tonen; het is aan jullie om te handelen en Mijn Plan uit te voeren. Ik weet dat Ik op jullie kan vertrouwen en een beroep kan doen. Mijn Liefde omvat allen. (Maitreya, Boodschap nr.76)

Met de ineenstorting van de wereldeconomie zullen de mensen zich bewust worden van hun eenheid. Dit besef zal een diepgaande invloed hebben op hun houding tegenover oorlog. Ze zullen inzien dat ze met elkaar verbonden zijn in een strijd om het bestaan, en de woorden van Maitreya zullen luider in hun denken weergalmen. Samendelen, rechtvaardigheid en vrede zullen als krachtige symbolen van de toekomst in het denken van de mens groeien, als aangeboren rechten van iedereen, de weg naar juiste verhoudingen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Problemen die op actie wachten’)

Zonder het te beseffen, maakt de mensheid een grote geestelijke crisis door die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen worden opgelost door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van afgescheidenheid. Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene goddelijke bron en identiek zijn aan die bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

We zullen zien dat de marktwerking, die het credo is geworden van zovele politici, beteugeld wordt. Ze heeft velen beroofd van hun gezondheid en bezit, maar de mensen worden nu wakker uit naam van de menselijkheid. De rijkdom van de naties zal onder allen worden verdeeld. (Maitreya, Maitreya’s Wetten — De Wetten van het Leven)

Spoedig zullen jullie de spanningen zien afnemen die de wereld thans in hun greep houden. De gebeurtenissen naderen een crisis die deze afscheidende krachten zal doen verdwijnen en ruimte zal scheppen voor verstandiger visies. Economische noodzaak dwingt zelfs de rijkste landen tot meer mondiaal denken, meer in lijn met de behoeften van de groep. Spoedig zullen de moeilijkheden, veroorzaakt door hebzucht, dwingen tot een herbezinning op economische theorieën en praktijken en de weg banen tot een rechtvaardiger wereld. Deze dag is niet vlakbij, maar niet al te ver af. Wees niet bang, het Plan heeft niet gefaald. Waarlijk, het Plan voltrekt zich. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het plan voltrekt zich’)

Spiritualiteit is de wezenlijke aard van ons bestaan, die slechts moet worden uitgedrukt in uiterlijke vormen. Alles wat we ons kunnen voorstellen bij menselijke activiteiten, kan of móet zelfs, geestelijk zijn. Ware moraliteit heeft niets te maken met bepaalde normen en waarden die de mensheid heeft ontwikkeld, die passen in een bepaalde maatschappij of een bepaalde religie, maar is iets dat inherent is aan onze geestelijke aard. Wanneer wij een economisch systeem opzetten dat gebaseerd is op samenwerking en samendelen, in plaats van op concurrentie en marktwerking, dan creëren we een morelere economische structuur. Wanneer de beurzen instorten, zal de mensheid oog in oog komen te staan met haar illusies omtrent de aard van de werkelijkheid. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Door Mijn Aanwezigheid zal de Wet van Samendelen tot uitdrukking komen. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toegroeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Breng Liefde tot uitdrukking door samen te delen, en verander de wereld. Schep om je heen een sfeer van vrede en vreugde, en maak met Mij alle dingen nieuw. Mijn Komst kondigt verandering aan, evenals verdriet over het verlies van de oude structuren. Maar, Mijn vrienden, de oude flessen moeten aan scherven, de nieuwe wijn verdient betere. Mijn vrienden, Mijn broeders, Ik ben nu dicht bij jullie. Ik zie boven en rondom jullie je aspiratie tot Liefde en Vreugde. Ik weet dat deze aspiratie wijdverbreid is onder de mensheid; dit maakt Mijn Wederkomst mogelijk. (Maitreya, Boodschap nr.82)

Het moment is daar
door de Meester —, via Benjamin Creme

Vele jaren hebben Wij, jullie Oudere Broeders, de mensen gewaarschuwd hoe gevaarlijk het is om blindelings de marktwerking te volgen, die zelf blind is. Aldus kan de huidige wijdverspreide economische en financiële crisis niet onverwacht gekomen zijn. De ‘zeepbel’ gecreëerd door wedijver en hebzucht moest onvermijdelijk barsten. Toch staan de ‘geldmagnaten’ die dit torenhoge bouwwerk op drijfzand hebben gebouwd, perplex van het resultaat, onmachtig als zij zijn om de oorzaken van de ineenstorting te begrijpen, en zoeken reeds naar betere manieren om dezelfde dwaasheid voort te zetten.
De mensen van de landen die het zwaarst getroffen worden door de recente gebeurtenissen, kennen de oorzaken van de ineenstorting echter wel en zijn boos omdat ze weten dat zij het zijn die de komende maanden en jaren ontbering en armoede zullen lijden.
Maitreya, die geduldig in de coulissen wacht, ziet dit als een periode van gelegenheid die Hem in staat stelt in het openbaar te verschijnen en Zijn openlijke missie te beginnen. Aldus is het lange wachten op Zijn naar buiten treden bijna voorbij. Nu zeer spoedig zullen mensen Maitreya’s oproep tot actie en verandering horen.
Te midden van de talloze analisten tot wie de media zich hebben gewend voor uitleg en advies, bevinden zich reeds enkelen die wijselijk waarschuwen dat radicale verandering cruciaal is; dat toezicht op en reglementering van de ‘geldmagnaten’ de hoogste prioriteit moeten krijgen om herhaling te voorkomen. De mensen roepen op tot eerlijkheid en rechtvaardigheid, en zijn geenszins bereid om genegeerd te worden. Derhalve is het moment daar, zodat ten langen leste Maitreya’s woorden kunnen worden gehoord en gezien als verstandig en waar. Hij zal de mensen zeggen dat voortzetting van de huidige wanorde slechts verdere chaos zal brengen, dat alleen volledige en geordende wederopbouw van het mondiale economische stelsel rechtvaardigheid en vrede zal brengen, dat zonder zulke rechtvaardigheid en vrede de toekomst er zeer somber uit zou zien. Hij zal hun zeggen dat wij het antwoord in onze handen hebben, dat de wereld één is, dat we in eenheid leven en bloeien of ten onder zullen gaan. Stukje bij beetje zal Maitreya de wereld deze dingen vertellen en de mensen zullen reageren. Ten overstaan van hun huidige leiders zullen ze Zijn goede bedoeling inzien en de gelegenheid verwelkomen om Zijn raad in praktijk te brengen.
Hoe lang deze fase zal duren is moeilijk te voorspellen, maar onder de huidige chaotische omstandigheden kan het relatief zeer kort zijn. De hebzuchtige ‘geldmagnaten’ zijn ontmaskerd en hun methoden ondeugdelijk gebleken. De mensen die slechts voldoende willen hebben om hun kinderen fatsoenlijk groot te brengen zijn meer dan gereed voor de veranderingen en de uitdagingen van de toekomst. Zij willen rechtvaardigheid en vrede, en zijn bereid tot samendelen om die kostbare doelen te bereiken. De mensen staan klaar; de ‘geldmagnaten’ zijn verbijsterd en likken hun wonden; ook Maitreya staat klaar en heeft Zijn hand aan de deur. (Share International, november 2008)

Stephen Leahy: Your Water Footprint
‘Uw watervoetafdruk’
boekbespreking door Betsy Whitfill

Sinds enkele jaren wordt er gewaarschuwd dat de watervoorraden in de wereld afnemen. Zoals met zoveel waarschuwingen nemen we het serieus, om vervolgens in onze dagelijkse routines te vervallen in de zekerheid dat de deskundigen de problemen wel zullen oplossen. Wat kunnen wij er immers aan doen? Het grote, schitterend geïllustreerde boek van Stephen Leahy, Your Water Footprint (Uw watervoetafdruk) is een werkboek dat ons bewust maakt, voornamelijk gericht op Noord-Amerikanen. Het beschrijft nauwkeurig welke hoeveelheden zoetwater nodig zijn om onze hoog-consumptieve manier van leven in stand te houden en hoe onze levensstijl onze planeet drooglegt.
Terwijl hij begint met de vermelding dat dagelijks 1100 miljard kubieke meter regenwater op de aarde valt, schrijft Leahy dat het meeste in de oceanen eindigt. Slechts 2,5 procent van al het beschikbare water op aarde is zoet, en veel daarvan zit opgesloten in ijs en permafrost. Anders gezegd, wanneer een 18-liter fles staat voor al het water op aarde, zijn slechts drie theelepels daarvan drinkbaar zoetwater. Degenen van ons die wonen waar regen overvloedig is, zelfs met inbegrip van droogtecycli, verkeren in gezegende onwetendheid over hoe kostbaar ons water eigenlijk is.
De gemiddelde Noord-Amerikaan verbruikt voor dagelijkse activiteiten 378 liter zoetwater – gazon besproeien, auto wassen en het vullen van zwembaden niet meegerekend. Maar in delen van Afrika en Azië lopen vrouwen dagelijks 6 km met een paar liter (hopelijk drinkbaar) water in containers op hun hoofd om te drinken, te koken en schoon te maken. Men vraagt zich af wanneer de wereld de rechtvaardige verdeling van hulpbronnen in praktijk brengt, wat voor transportsysteem nodig is om het beschikbare zoetwater te verdelen. En hoe zullen ontwikkelde landen met een overvloed aan zoetwater leren om onnodig verbruik te verminderen?
Allereerst moeten we ons bewust worden van hoeveel water (zoetwater!) nodig is om voedsel, kleding en energie die we kopen, te produceren. Leahy illustreert dit met slimme, begrijpelijke grafieken die de hoeveelheden “virtueel water” – het niet direct zichtbare water dat nodig is voor teelt en productie – van veelgebruikte producten weergeven. Dit is waar bewustwording echt begint.
Als we cola als voorbeeld nemen, dan is er eerst het directe gebruik van zoetwater, aangezien cola bijna geheel uit water bestaat. Echter, de virtuele extra waterhoeveelheid wordt afgeleid uit de hoeveelheid die nodig is voor de verbouw en raffinage van de suiker en vanille, en de extractie van cafeïne uit koffiebonen. Ook is er de plastic fles die uit olie gemaakt wordt door een industrie die een notoire waterverbruiker is. Tenslotte is er het water dat nodig is voor de productie van de verpakking en verzending. Uiteindelijk is de watervoetafdruk van een 500 ml fles cola 175 liter. Om een kilo rundvlees te produceren is maar liefst 15.400 liter water nodig. Een kopje thee kost 35 liter water, terwijl een kopje koffie 140 liter vraagt. Een katoenen T-shirt vergt 2.500 liter water om te maken, een spijkerbroek 7.600 liter.

Water om energie te produceren
De pulp- en papierindustrie verbruikt en vervuilt meer water per ton product dan elke andere industrie in alle geïndustrialiseerde landen. Energieproductie is de op één na grootste verbruiker van zoetwater: Veertig procent van het industriële watergebruik in de VS wordt gebruikt om de centrales te koelen. Leahy merkt op dat bij de watervoetafdruk van elke energiecentrale ook het waterverbruik voor de mijnexploitatie van kolen en uranium, winning van aardgas en de bouw van infrastructuur opgeteld moet worden.
Of een energiecentrale nu wordt gevoed door kolen, aardgas of kernsplijting, er wordt water verwarmd tot stoom om turbines die de elektriciteit produceren te laten draaien. Water wordt gebruikt om energie te produceren en energie wordt gebruikt om water op te pompen en te distribueren, dus hoe hoger de energievraag, hoe hoger het waterverbruik. Het grootste deel van dat water wordt teruggegeven aan de bron, een nabijgelegen rivier of meer, maar het is warm water dat vissen en waterfauna doodt. Ofschoon fabrieken die in de afgelopen 30 jaar gebouwd zijn hun koelwater hergebruiken, doen oudere dat niet.
Leahy voltooit zijn beknopte analyse van het enorme waterverbruik in de olie- en gasindustrie door op te merken dat, hoewel energiebedrijven tot de rijkste ter wereld behoren, ze onnoemelijke hoeveelheden zoetwater (kennelijk zijn betrouwbare gegevens niet “direct beschikbaar”) gebruiken en vervuilen, en er niets voor betalen.
Waterkracht, afkomstig van dammen, heeft ook een hoge “water-naar-elektriciteitvoetafdruk” door verdamping in de bijbehorende reservoirs. Leahy noemt het voorbeeld van Lake Mead in de Colorado-rivier, achter de Hoover-dam nabij Las Vegas (Nevada), dat 4160 miljoen kubieke meter per jaar verliest aan verdamping en volgens de laatst gepubliceerde meting op het laagste niveau staat sinds het in 1937 werd aangelegd.
Zonne- en windenergie gebruiken geen water, schrijft Leahy, behalve wat er wordt verbruikt bij de bouw van de infrastructuur. Recente ontwikkelingen in het ontwerp van zonneconcentrators (grote rijen spiegels die zonlicht concentreren op een watertoren om stoom te genereren voor het aandrijven van turbines) hebben geleid tot kleinere watervoetafdrukken dan oudere concentrators. De nieuwste centrale in de Mojave-woestijn gebruikt een methode van droge koeling die maar net zoveel water vraagt als nodig is voor twee holes op een golfbaan, terwijl hij genoeg elektriciteit levert voor 100.000 huizen.
Wat betreft windenergie, schrijft Leahy dat in 2013 het toegenomen gebruik van deze hernieuwbare energiebron het jaarlijkse waterverbruik in de VS verminderde voor de opwekking van elektriciteit met 154 miljard liter, ofwel 490 liter per Amerikaan, terwijl tegelijkertijd de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales met 95,6 miljoen ton afnam. Leahy citeert cijfers van The American Wind Energy Association dat deze vermindering van CO2 gelijk is aan 16,9 miljoen recent geproduceerde auto’s op de Amerikaanse wegen.
Deze gegevens laten duidelijk zien dat het gunstig is om zo snel mogelijk over te gaan op zonne- en windenergie en tegelijkertijd de gebruikte technologieën te verbeteren. In delen van de wereld waar water van nature schaars is, zal zonne-en windenergie de sleutel tot een duurzame toekomst zijn.
In zijn uitgebreide bespreking van hoe water beschikbaar is en gebruikt wordt, waar het wordt opgeslagen en hoeveel meer grondwater wordt gebruikt dan er wordt aangevuld, geeft Leahy de lezer een dynamisch beeld van de rol van water in ons leven. Zijn nadruk ligt op bewustwording in de hoop dat een ieder van ons zal leren om water verstandig te gebruiken en te eisen dat onze industrieën hun watervoetafdruk evalueren en beperken.

Grondwateruitputting
In een artikel van 15 juli 2015 schrijft de Washington Post over een tien jaar durende studie met behulp van satellietgegevens van NASA, waaruit blijkt dat 21 van de 37 grootste aquifers van de wereld zich nu onder een duurzaam niveau bevinden. Grondwater, dé bron voor landbouw en stedelijk gebruik in de hele wereld, raakt sneller op dan het kan worden aangevuld, en het toenemende zoutgehalte van het grondwater is langzaam bezig gewassen te verwoesten. Leahy schrijft dat 1,6 miljoen hectare landbouwgrond jaarlijks wordt prijs gegeven vanwege verzilting. Dat komt neer op elk jaar de gezamenlijke oppervlakte van Connecticut en Rhode Island.
Door toenemende stadsbevolking, in combinatie met wereldwijde droogte, is het aantal waterputten dat wordt geslagen tot kritieke hoogte gestegen. Leahy schrijft dat boeren in India 23 miljoen waterputten hebben geslagen om hun gewassen te irrigeren. In één Indiase staat is het grondwaterpeil met 6 meter gedaald. Het duurt tientallen jaren, zo niet eeuwen om deze aquifers weer aan te vullen. Een artikel op takepart.com ‘Al dorstig? Acht steden waar het water vreemd genoeg opraakt’, bericht dat er acht grote steden zijn waar water opraakt vanwege een verscheidenheid aan potentieel oplosbare redenen, zoals slecht beheer en verouderde techniek: Tokio, Miami, Londen, Caïro, Sao Paulo, Beijing, Bangalore en Mexico-Stad.

Waterbesparende tips
Leahy sluit af met een hoofdstuk over waterbesparende tips voor ieder persoonlijk die, gezien de afschrikwekkende mondiale feiten en trends, onbetekenend lijken maar hij verzekert de lezer dat iedere inspanning waardevol is. Ja, neem kortere douches, bespaar op papier, repareer waterlekkage, houd koud gefiltreerd kraanwater in de koelkast in plaats van gebotteld water te kopen, bijvoorbeeld.
Maar daarnaast kunnen waterbesparende veranderingen in levensstijl zich vertalen in aanzienlijke waterbesparingen, wat samen met een beetje hulp van moeder Natuur de huidige trend in de richting van ernstige watertekorten kan verlichten. Leahy doet een aantal suggesties, zoals:
- minder autorijden om minder benzine te verbruiken
- lokale overheden en de media stimuleren om op een regelmatige basis actief waterbesparing te bevorderen
- kinderen op jonge leeftijd waterbesparende gewoonten aanleren
- voorstellen dat uw werkgever een training om water te besparen onderdeel maakt van voorlichting aan werknemers en dat het kantoorgebouw overgaat op nieuwe waterbesparende kranen en toiletten
- voorstellen dat lokale waterbesparingstechnieken aan lokale of nationale bureaus voor toerisme worden gegeven, zodat toeristen en bezoekers deel van het lokale plan voor verduurzaming kunnen worden
- tweedehandskleding kopen
- minder vlees eten
- kopen bij bedrijven die behoud van water bevorderen.
Leahy adviseert: “Draai de kraan dicht en laat hem dicht.”

Stephen Leahy, Your water footprint: The shocking facts about how much water we use to make everyday products. Firefly Books, 2014.

Migratiecrisis: de kern van de zaak

Bijzonder adviseur van de VN Philippe Douste-Blazy stelt de cruciale vraag: “Wie kan deze mensen weigeren? Wie?”
Maar Douste-Blazy zegt niet alleen dat de crisis afschuwelijk is, hij gaat verder: hij roept op tot noodhulp, onmiddellijke humanitaire hulpverlening op de korte termijn en “een aanhoudende mondiale inspanning om extreme armoede de komende decennia terug te dringen”.
Philippe Douste-Blazy, ondersecretaris-generaal van de VN en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, zegt dat de wereld moet begrijpen dat economische ongelijkheid mensen net zo goed van huis verdrijft als oorlog. Hij duidt aan dat “2 miljard mensen ter wereld minder dan 1,25 dollar per dag verdienen. Het verschil tussen nu en 20 jaar geleden is dat iedereen elkaar vandaag de dag kan zien – het is de globalisering van de economie en de globalisering van communicatie: internet, TV, radio, het is compleet nieuw.”
Hoewel hij onderkent dat veel vluchtelingen het geweld en de onderdrukking in landen als Syrië, Eritrea, Somalië en Soedan ontvluchten, benadrukt Douste-Blazy ook dat “50 procent probeert extreme armoede te ontvluchten”.
“Het aantrekken van meer politieagenten, soldaten en kustwachten of het bouwen van muren is niet de oplossing. De enige oplossing is te vermijden dat de migranten naar Europa moeten komen.”
“Extreme armoede is niet de oorzaak van alle oorlogen, maar in deze regio – in Afrika ten zuiden van de Sahara – zie je een vicieuze cirkel van extreme armoede, die leidt van corruptie naar geweld, naar conflict en burgeroorlog, en uiteindelijk extreme armoede.”
De bijzonder adviseur van de VN zei dat de aanhoudende crisis de wereld moet overtuigen van de noodzaak om meer te investeren in armoedebestrijding. Nu de VN later deze maand vergaderen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s), ter vervanging van de Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s), en de mondiale agenda voor de komende 15 jaar vaststellen, moet, zo zei hij, de wereld ‘geen woorden, maar daden’ tonen. “We moeten gebruik maken van deze vergadering in New York om te zeggen ‘Kijk, we gaan een innovatief financieringsplan voor ontwikkeling opstellen om deze DOD’s te bereiken’ – een Marshall-plan voor Afrika ten zuiden van de Sahara, want ik kan me niemand in Mali, Senegal of Ivoorkust voorstellen die graag naar London, Parijs of Oslo wil komen als hij/zij ook thuis bij de familie zou kunnen blijven.”
Douste-Blazy zei dat, hoewel hij goed bekend is met de discussies over ontwikkelingshulp en corruptie, en geen voorstander is van economische bijstand, de mensen op zoek zullen blijven gaan naar een beter leven, zolang zij en hun kinderen verstoken blijven van basisrechten als drinkwater, voedsel, primaire gezondheidszorg, onderwijs en sanitair. “Ik leer liever iemand vissen dan hem elke dag een vis te geven,” zei hij. “Maar dat wordt onmogelijk als een kind sterft voordat het vijf is, te jong nog om naar school te gaan.” (Bron: theguardian.com)
Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN zei in juni 2015: “Het is tijd om het feit onder ogen te zien dat, evenals de golven van de zee die veel migranten oversteken, de eb en vloed van menselijke migratie niet stopgezet kan worden. Daarom moet de internationale gemeenschap de migratiekwestie met begrip en compassie behandelen…
“Degenen die nu migreren doen dat om dezelfde redenen die miljoenen Europeanen eens aanspoorden om hun landen te ontvluchten. Zij ontvluchten armoede, oorlog en onderdrukking, of zijn op zoek naar een beter leven in een nieuw land…
“Dit is geen pleidooi voor onbeperkte migratie. Maar het is belangrijk om het feit te accepteren dat pogingen om migratie te blokkeren gedoemd zijn te mislukken, met desastreuze gevolgen voor mensenlevens – of ze nu verloren gaan op zinkende boten in de Middellandse of de Andamanse Zee, of door xenofobisch geweld in Zuid-Afrika, India of elders.”
“Het bouwen van hogere muren kan niet de oplossing zijn. Migratie zal voortduren zolang wij de armsten en kwetsbaarsten niet verheffen uit de omstandigheden waar zij momenteel voor vluchten. Begin jaren 80 werkte ik voor het VN Vluchtelingenagentschap en ik herinner me hoe de politieke leiders, intellectuelen en academici van Europa zich achter de bootvluchtelingen uit Vietnam schaarden. De wereld heeft een morele plicht om nu ook op deze manier samen te komen.” (Bron: projectsyndicate.org)

Islamitische leiders roepen op tot actie tegen klimaatverandering

Islamitische leiders uit 20 landen brachten onlangs een radicale nieuwe verklaring over klimaatverandering uit, waarin zij hun medemoslims oproepen om voor de planeet te zorgen en wereldleiders vragen om hun verbruik van fossiele brandstoffen af te bouwen.
Deelnemers aan het Internationaal Islamitisch Klimaatveranderingssymposium in augustus 2015 sloten de top in Istanbul (Turkije) af met een formele verklaring over ecologische kwesties. De verklaring – die duidelijk stelt dat klimaatverandering reëel en “door de mens veroorzaakt is” – is een deels theologisch en deels wetenschappelijk document dat door een islamitisch morele lens naar de problematiek kijkt en onmiddellijke actie van wereldleiders eist om onze opwarmende planeet te redden.
“Hoewel onze soort de opdracht heeft gekregen om als verzorger of beheerder (khalifah) voor de aarde op te treden, zijn we verantwoordelijk geweest voor dusdanige verwording en vernieling dat het planetaire leven, zoals wij het kennen, ernstig gevaar loopt,” aldus de verklaring. “Buitensporige vervuiling door fossiele brandstoffen dreigt de geschenken van God, die wij kennen als Allah, te vernietigen – geschenken zoals een functionerend klimaat, schone lucht om te ademen, regelmatige seizoenen en levende oceanen.”
“Wat zullen toekomstige generaties zeggen over ons, die hun een verwaarloosde planeet nalaten? Hoe zullen we onze Heer en Schepper onder ogen komen?” voegden de auteurs toe.
In de verklaring stonden ook specifieke aanbevelingen voor wereldleiders die aanwezig zullen zijn bij de door de VN gespon-sorde internationale gesprekken over klimaatverandering in Parijs. De auteurs spoorden rijke landen aan om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, over te stappen op hernieuwbare energiesystemen en om verarmde gemeenschappen die lijden onder de fikse gevolgen van klimaatverandering – waaronder delen van de wereld waar veel moslims wonen – te steunen.
“Wij roepen [de leiders die in Parijs om de tafel zitten] op … om in hun gesprekken tot rechtvaardige en bindende conclusies te komen, daarbij rekening houdend met de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen in naam van de rest van de mensheid, en ons de weg te wijzen naar een nieuwe manier om om te gaan met God’s Aarde,” aldus het document.
De verklaring is ondertekend door de 60 deelnemers aan de vergadering, waaronder prominente moslims als Shaban Ramadha Mubajje, de grootmoefti van Uganda, en Mohamed Ashmawey, hoofd van de Islamic Relief Worldwide. Bovendien lieten de organisatoren – Islamic Relief Worldwide, het Islamitisch Forum voor Milieu en Ecologische Wetenschappen, en GreenFaith – in een persbericht optekenen dat de verklaring ook wordt ondersteund door leiders die afwezig waren op de conferentie, zoals de grootmoefti van Libanon.
“Namens de Indonesische Raad van Ulema en 210 miljoen moslims verwelkomen wij deze verklaring en zetten we ons in voor het implementeren van alle aanbevelingen,” aldus Din Syamsuddin, voorzitter van de Indonesische Raad van Ulema (een vereniging van moslimgeleerden) in een toelichting.
De verklaring van de moslimleiders verschijnt in navolging van een alom geprezen encycliek van paus Franciscus in juni 2015, waarin hij oproept tot een drastische transformatie van de mondiale economieën en energiesystemen om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering af te wenden.

Daarnaast hebben honderden rabbijnen in mei 2015 een Rabbijnse Brief over de Klimaatcrisis gepubliceerd en hebben verscheidene andere geloofsovertuigingen en kerken zich aangesloten bij de wereldwijde beweging om hun financiële belangen terug te trekken uit de fossiele brandstofindustrie.
Hoewel de verklaring van het islamitische symposium gericht was aan wereldleiders, riep het moslims uit alle geledingen op om klimaatverandering in hun eigen leven tegen te gaan.
Het document stelt: “Wij roepen moslims overal ter wereld op om in navolging van het voorbeeld van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) gewoontes, denkwijzen, en de grondoorzaken van klimaatverandering, ecologische afbraak en het verlies van biodiversiteit in hun eigen invloedssferen aan te pakken en een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarvoor wij ons geplaatst zien.” (Bronnen: thinkprogress.org; commondreams.org)

Overwinnen van de angst voor verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme (januari/februari 2001)

Velen wachten op de Wereldleraar in de groeiende overtuiging dat Hij de problemen kan oplossen die de mensen zo onontwarbaar vinden. Zij voelen aan dat zij op Zijn wijze oordeel en ervaring kunnen vertrouwen. Dat dit waar is, kan niet worden betwist. Hij is waarlijk een wijs raadsman en de mensen kunnen met vertrouwen naar Zijn raad luisteren. Maar de Wet beperkt de mate waarin Hij zich kan mengen in de menselijke aangelegenheden. De mensen zouden moeten weten dat de Wet het gebruik van dwang verbiedt – de vrije wil van de mens mag niet geschonden worden. Zodoende moeten de mensen zelf de besluiten voor verandering nemen; zoals Maitreya heeft gezegd: “Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de Stralende Tempel van Waarheid.”
Wanneer de mensen Hem zien, zal Maitreya de weg van vrede en liefde onderwijzen: alleen door de toepassing van samendelen en rechtvaardigheid zullen die gekend worden. Zo, in de eenvoudigste bewoordingen, geeft Hij de oplossing voor het dilemma van de mens.

Misdaad
De mens ondervindt, zelfs nu, dat zijn structuren het begeven. Hij begrijpt niet dat misdaad, te midden van overvloed, zo gedijt en een gevaar vormt. Hij begrijpt niet dat, te midden van overvloed, niet alle mensen gelukkig zijn. Hij ziet niet dat mensen in angst leven en daarom geen hoop kennen.
Behoedzaamheid en angst voor verandering hinderen de werkelijkheidszin en de mensen worstelen met versleten en afbrokkelende vormen. De werkelijke en dringende problemen ontgaan hen en drijven de mens dichter naar de afgrond.
Angst doordringt elke handeling en gedachte van de mens: dit alleen maakt verandering moeilijk en meer dan ooit noodzakelijk.
Maitreya, zo zul je zien, zal verandering adviseren, maar het verlangen naar verandering moet vanuit de mensen zelf komen. Zo zal de mens de snelheid en de strekking van transformatie bepalen en zo zal ook het voorschrift van de Wet worden gehoorzaamd.

Nieuwe wereld
Maitreya zal de angst van de mensen aanpakken en hen helpen met dat veelkoppige monster af te rekenen. Hij zal hun tonen dat zij voor het bouwen van de nieuwe wereld niets te vrezen hebben dan hun vrees zelf. Wellicht twijfelen velen momenteel of dat volbracht kan worden, maar Maitreya weet dat miljarden verlangen naar de verandering die Hij bepleit, naar de wereld die Hem voor ogen staat. Zij wachten slechts op Zijn woorden, Zijn stem, Zijn oproep tot rechtvaardigheid. Naar het bouwen van die nieuwe wereld zullen de verwachtingen uitgaan van mannen en vrouwen overal. Het eeuwenoude verlangen naar vrede en rechtvaardigheid zal, eindelijk, vervulling vinden.

Deze verlangens en gedachten dalen reeds af, vervullen reeds het hart en denken van de mensen en bouwen nu de toekomst. De wereld is, als nooit tevoren, gereed voor de verschijning van de Christus. Niets kan deze gedenkwaardige gebeurtenis tegenhouden. De laatste voorbereidingen worden nu op dit moment getroffen. Spoedig zal de Christus, Maitreya, de Wereldleraar, de Heer van Liefde Zelf, zich openlijk onder ons begeven.

*Uit: Boodschap nr.65, Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share International

We hebben ervoor gekozen hier een artikel te herdrukken dat nauw verband houdt met verscheidene recente artikelen van Benjamin Creme’s Meester. Deze gaan over de diepgaande veranderingen die de mensheid wachten. Dit thema is nu nog net zo relevant als het in 2001 was. Zie ook de compilatie op blz.9 in dit nummer, ‘Overwinnen van angst’.

V. Share International publiceert geregeld het aantal televisie-interviews met Maitreya in verschillende landen. Aangezien Maitreya alwetend en alomtegenwoordig is, kunt u een indruk geven van de andere manieren waarop Hij Zich in de wereld van alledag voor de mensheid inzet?
A. Maitreya’s werk is te complex voor ons om deze vraag te beantwoorden. Hij kan op veel plaatsen tegelijk zijn en werkt op veel verschillende niveaus. Het is niet mogelijk om Zijn werk hier samen te vatten.

V. Werkt Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten?
A. Ja. Hij probeert de verschillende stromingen binnen de islam te verzoenen.

V. Is Hij tevreden met het verloop?
A. Ja. 

V. Heeft Maitreya geholpen bij de totstandkoming van de overeenkomst met Iran van juli 2015 inzake het gebruik van nucleaire technologie?
A. Ja, inderdaad. 

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op televisie in China?
A. Ja.

V. Hoe vaak is Hij verschenen sinds het vorige nummer van Share International?
A. Dat is moeilijk te zeggen want Hij werkt op zoveel verschillende niveaus tegelijk.

V. Is Maitreya in Europa op televisie verschenen?
A. Nee.

V. Is Hij recentelijk elders op televisie verschenen?
A. Voornamelijk in China en het Midden-Oosten.

V. Zal een algehele economische ineenstorting duidelijker zichtbaar worden in september 2015?
A. Ja.

V. Als u politici zou moeten adviseren over de migrantencrisis, wat zou u dan zeggen?
A. Er zijn volkomen andere tactieken en een andere benadering nodig. Respect voor mensenlevens moet voorop staan.

V. Zouden alle landen, voor zover mogelijk, een quotum dat afhankelijk is van hun grootte en mogelijkheden, een bepaald aantal vluchtelingen moeten opnemen?
A. Ja.

V. Migranten worden aangeduid als ‘illegaal’. Wat vindt u van die omschrijving van mensen die om welke reden ook proberen naar Europa te komen?
A. Het is onvermijdelijk dat ze proberen naar Europa te komen, dat is te verwachten. Het is alleen maar logisch. Het maakt het er niet makkelijker op voor Europeanen, maar het is een groot probleem en moet opgelost worden.

V. Veel mensen in verschillende landen waar migranten aankomen of doorheen reizen trotseren hun leiders en geven er openlijk blijk van de migranten te verwelkomen.
A. Heel goed van ze!

V. Paus Franciscus lijkt geïnspireerd te zijn in bijna alles wat hij zegt en doet. Hoe ziet u hem?
A. Ik zie hem als briljant, geweldig en geïnspireerd, en als iemand die oprecht zijn plicht vervult.

V. Is de paus juist in deze tijd op deze positie ‘geplaatst’ om te helpen de mensen voor te bereiden en te stimuleren die gereed zijn voor de verschijning van Maitreya?
A. Ja, beslist.

V. Zou een precedent als het afschrijven van de Griekse schulden een bedreiging voor de Europese Unie vormen?
A. De Griekse schulden moeten afgeschreven worden. En nee, dat zou geen bedreiging vormen voor de Europese Unie.

Overwinnen van angst
een compilatie

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Overwinnen van angst’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Niemand hoeft te vrezen voor de toekomst wanneer Mijn Schild hem zal beschermen. Niemand hoeft gebrek te vrezen wanneer Mijn Beginsel geldt. Niemand hoeft zich afgescheiden te voelen van God wanneer Mijn Weg wenkt. Houd je gereed voor Mijn woorden. Schaar je aan Mijn zijde. Breng de God in je tot uitdrukking en hervorm de wereld. (Maitreya, Boodschap nr.93)

Laat je verbeelding een wereld oproepen vrij van angst en misdaad, van wedijver en hebzucht. Open je denken voor het idee van universele rechtvaardigheid en vrede, van geopenbaarde vreugde. Doe dit en vang een glimp op van een wereld waarin het vertrouwen van het onbedorven kind weer opbloeit in de mens, die vrij is van angst. In die wereld wordt alles mogelijk. De mens staat nu op de drempel van haar ontdekking. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van vertrouwen’)

We moeten de angst, die zich uitdrukt in wedijver, uit het bewustzijn van de mensheid verwijderen. Hoe doen we dat? We moeten een manier vinden. We kunnen het aan Maitreya vragen en Hij zal zeggen: “Vertrouw op Mij, vertrouw op het leven, vertrouw op jezelf, vertrouw op de God binnenin je en deel de hulpbronnen van de wereld.” Zo gauw wij het beginsel van samendelen aanvaarden en zo rechtvaardigheid in de wereld tot stand brengen, zullen we een einde maken aan wedijver. De gesel van wedijver is gebaseerd op twee dingen: hebzucht en angst. Hebzucht is het gevolg van angst. Angst is de primaire, fundamentele uitdrukking van dat wat tegen het leven ingaat. Wanneer je angst wegneemt, maak je de energie van het leven vrij. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Het is Mijn doel de mens te tonen dat hij geen angst meer behoeft te hebben, dat alle Licht en Waarheid in zijn hart rust, dat wanneer dit simpele feit bekend is, de mens God zal worden. Gods aard is lief te hebben. Gods doel is te dienen. God wordt gekend door Samendelen en Rechtvaardigheid. Verspreid deze eenvoudige Waarheden, Mijn vrienden, en verricht een machtige daad. (Maitreya, Boodschap nr.98)

Op geen enkele manier kunnen we in het leven iets ervaren zonder het te zien als deel van onszelf. Dit is de waarheid achter onze ervaring van angst. We identificeren ons met de pijn van het lichaam, dus zijn we pijn. We identificeren ons met de angsten van het denken, dus zijn we angst. We kunnen ons niet met iets identificeren en tegelijk gescheiden zijn van datgene waarmee we ons identificeren. Is het mogelijk om voorbij dit soort identificatie te gaan, om ons niet te identificeren met het lichaam, niet met de angstreacties, de emoties? Is het mogelijk om ons niet te identificeren met deze constructies van het denken? Want wanneer we dat kunnen, zullen we een ervaring van onszelf hebben die onszelf te boven gaat: de enige staat waarin we vrij zijn, de enige staat waarin we werkelijk Zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Mijn Komst is niet zonder problemen, want in allen die Ik ontmoet wek Ik een gevoel op van een nieuwe en mysterieuze toekomst. Dit maakt velen bang, maar zonder reden, Mijn vrienden. Allen moeten weten dat de toekomst van een ieder zeer zonnig is door Mijn Aanwezigheid. Een nieuwe en heilzame Broederschap zal bloeien onder de mensen, en Gods Rechtvaardigheid zal men getooid zien met Gods Heerlijkheid. (Maitreya, Boodschap nr.79)

Stel je eens een wereld zonder liefde voor: zoiets afschuwelijks schokt de verbeelding. Waarom zou dat zijn? De mens erkent gevoelsmatig dat hij behoefte heeft om liefde te ontvangen, en weldra begrijpt hij de noodzaak om liefde te geven. Hij zal inzien dat liefde hem met ieder ander verbindt in een eindeloze keten. Eerst wat aarzelend misschien, zal hij beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin voor angst geen plaats is, waar liefde in alle rust op haar troon zit en allen die naderbij komen haar zegen schenkt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Liefhebben, een noodzaak’)

Ieder van ons heeft in zijn of haar reactie op het leven een reeks beperkingen ingebouwd, die samen angst vormen. Angst is zo diep geworteld geraakt in het onderbewustzijn, dat we onszelf niet kunnen veranderen, zelfs niet wanneer we er bewust naar kijken. We kunnen rationaliseren, zien dat het er is, we kunnen het mechanisme ervan analyseren, maar toch, als we eerlijk zijn, zien we dat de angst blijft… We leren dat we onszelf in een voortdurende concurrentiestrijd moeten vergelijken met iedereen, met alles, in iedere situatie die we tegenkomen. We wonen niet naast een vriend die Jan heet, maar we zijn een betere of een slechtere jongen dan Jan. We zijn geen andere jongen dan Jan, met andere behoeften, verwachtingen, talenten, kwaliteiten, maar we zijn altijd béter dan Jan, of juist niet zo goed als Jan. We worden steeds in situaties van wedijver geplaatst. In mijn ogen is deze wedijver de oorsprong van onze angst. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Laten we zien wat Zijn prioriteiten zijn: het vestigen van vrede; de invoering van het systeem van samendelen; het wegnemen van schuld en angst – het zuiveren van de harten en het denken van de mensen; het onderrichten van de mens in de wetten van leven en liefde; een introductie van de Mysteriën; de verfraaiing van onze steden; het verwijderen van hindernissen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen de volkeren; het scheppen van een reservoir van kennis dat voor iedereen toegankelijk is. Dat een dergelijke taak niet eenvoudig is, zelfs niet voor de Mensenzoon, is duidelijk. Aloude gewoonten van verdeeldheid en afgescheidenheid zijn diepgeworteld, terwijl angst en bijgeloof miljoenen mensen in de ban houden. Maar nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is er een Leraar gekomen die beter was toegerust voor Zijn taak. Maitreya is gekomen om te strijden tegen onwetendheid en angst, verdeeldheid en gebrek. Zijn wapens zijn geestelijk inzicht, kennis en liefde; Zijn blinkende wapenrusting is de Waarheid Zelf. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Mensenzoon’)

Gedurende de tijd dat Ik bij jullie ben, zal Ik jullie wonderen tonen, die je stoutste dromen zullen overtreffen. Ik zal jullie op een nieuwe wijze de aard van God tonen. Ik zal uit jullie hart de angst verwijderen voor de dood, de angst voor het leven zelf, de angst voor je broeder en voor jezelf. Ik zal jullie helpen die onwetendheid achter je te laten, en met Mij te wandelen in het nieuwe Licht. (Maitreya, Boodschap nr.123)

Onze angst voor de dood is onze angst dat onze identiteit vernietigd zal worden. Dat jaagt ons schrik aan. Konden we onze identiteit maar ervaren als een onsterfelijk Wezen dat niet kan sterven of worden vernietigd, dan zou onze angst voor de dood verdwijnen. Zouden we ons ook nog bewust zijn dat we na de zogenaamde dood een nieuw en helderder licht binnentreden waarin het gevoel van onze identiteit alleszins levendiger is, dat er nog hogere, tot dan toe onvermoede aspecten van ons Wezen wachten op onze herkenning, dan zou onze houding tegenover de dood ten goede veranderen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Alleen leven bestaat. Dood is slechts de naam voor een ander niveau van ervaring van het leven, doorlopend en ononderbroken behalve in het beperkte bewustzijn van de mens. De tijd komt waarin de ervaring die we de dood noemen, de tussenliggende periode en de terugkeer in uiterlijke openbaring volledig bewust door de mens zullen worden herinnerd. Dan zal de mens de angst voor de dood verliezen en de oogst van kennis en gelukzaligheid binnenhalen vanaf de innerlijke niveaus, in vol bewustzijn van zijn ware identiteit als een Zoon van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Continuïteit van bewustzijn’)

Velen zien Mijn Komst met angst en beven tegemoet, bang voor het verlies van alles waar zij van hielden, alles wat zij vergaard en verworven hebben. Wees niet bang, Mijn vrienden, want het enige verlies zal een verlies zijn van afgescheidenheid, van verdeeldheid en angst, van afgunst en haat. Om deze uit de wereld te helpen, moet alles nieuw worden gemaakt. Weet dit, Mijn vrienden, en wees bereid om te delen, om je broeder te zien als jezelf, om hem in je armen te nemen en hem vriend te noemen. (Maitreya, Boodschap nr.125)

Denken is een mechanisme waarmee we vormgeven aan de ideeën gecreëerd door het denkvermogen. Maar wij zijn niet het denkvermogen; dat is slechts een voertuig. Maar een voertuig voor wat? Dat moet je ontdekken, en dat kun je alleen door het te ervaren. Het is niet iets waarover je kunt praten, maar je kunt het wel ervaren. En wanneer dat gebeurt, wanneer je jezelf toestaat om níet te zijn, wanneer je bereid bent om te sterven, om afstand te doen van die spanning waarvan je denkt dat jij het bent (wat slechts het verlangen is naar dit gerief, die vervulling, deze ervaring, dat genot; en het vermijden van deze pijn, die angst enzovoort – want dat is alles wat we doen), zodra je die spanning laat varen en gewoon stil en rustig kunt zijn, en helemaal niets wilt, dan word je plotseling vervuld van liefde, van de aard van je eigen Wezen. Dit Wezen verlicht je en dan zie je dat dát alles is wat bestaat. Er is niets anders. Je bestaat niet los daarvan. Het is liefde; noem het wat je wilt, liefde, vreugde, gelukzaligheid, het is de aard van de werkelijkheid, en dat zijn wij allemaal, eeuwig, elk moment, zolang we erin verblijven, maar dan moeten we er wel in verblijven.
Hoe verblijf je in die toestand? Door te sterven ten opzichte van dat wat het niet is. Wees bereid om al het andere op te geven, alles wat je denkt te willen, te verlangen, te hopen, na te streven  laat het allemaal los. En wanneer je dat doet, gebeurt er iets buitengewoons. Dan zie je dat je alles bent, alles wat er is. Als je om je heen kijkt, zie je mensen, lucht, bomen, struiken, huizen, maar jij, als afzonderlijke vorm, bent verdwenen. Dat is wat je bent. IK BEN DAT. Het prachtige, trage gedeelte uit Beethovens Negende symfonie gaat over Dat. Hij zegt het zelfs letterlijk: IK BEN DAT, IK BEN DAT. Dat stuk gaat over de aard van liefde, van de kosmos, van Beethoven, van het hele bestaan.
Je moet in staat zijn te sterven ten opzichte van al hetgeen je niet bent. Geef het op. Laat het gaan. Vraag absoluut niets van het leven, geen vervulling, geen verlangens, geen plezier, geen ontlopen van pijn, van angst. Wanneer je dat doet, verheft het denken zich en zie je dat jij Dat alles bent en dat Dat alles is wat er is. Je bent niet afgescheiden. Afgescheidenheid is een illusie, en zolang je jezelf ziet als afgescheiden van Dat, zul je angst kennen. Er is niets anders dan Dat, wat álles is, wat in een zandkorrel is, wat groots is, enorm, zonder einde; het heeft vorm en geen vorm, en vanaf dat niveau bezien is alles wat hier plaatsvindt een droom, een toneelstuk, God die speelt, creëert. Wij denken dat het echt is, maar het is niet echt, in de verste verte niet. Wij maken er werkelijkheid van en daarom lijden we. Ons lijden is het resultaat van onze verlangens. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, deel II)

 

Bijzonder publiek
Op 22 juni 2015, juist nadat we klaar waren met de voorbereidingen voor een lezing in Edmonton (Canada), ging mijn collega M op een stoel zitten en las ik hem een passage voor uit De Wederkomst van de Christus, van Alice A. Bailey, die me heel erg aanspreekt. Een lange man kwam binnen en M vroeg of hij voor de lezing kwam, waarop hij antwoordde dat dat zo was. Hij was ongeveer 20 minuten te vroeg, dus praatten we wat, vijf minuten of zo. Hij zei dat hij veel had gereisd en dat hij overal heen kan gaan omdat iedereen hem aanvaardt als een van hen. Hij zei dat de moslims denken dat hij moslim is, de joden denken dat hij joods is, enz. Ik maakte een grapje dat hij dan wel een van die namen moet hebben die overal passen (in tegenstelling tot de mijne) en M zei dat het zijn snor moest zijn, en hij lachte.
Toen zei hij iets over een verblijf in de Filipijnen lang geleden, in het gevaarlijkste en armste gebied en dat ze daar iemand voor 1 dollar zouden doden. Hij voegde er toen aan toe: “Ze zouden dat hier ook doen. Maar wie kan het hun kwalijk nemen?” Waarop ik antwoordde: “U zult genieten van deze lezing!” Toen stelde ik M voor om maar te beginnen omdat er nog niemand was gekomen en als er nog anderen kwamen we hen snel konden bijpraten. M gaf dus zijn lezing en nu en dan knikte de man instemmend, maar hij zei niet veel. De informatie leek hem helemaal niet te verrassen. Hij was erg rustig. M vertelde hoe Maitreya en de Meesters een ‘goede genius’ kunnen creëren en Hun verschijning naar willekeur kunnen veranderen en de man reageerde enthousiast: “O ja! Zij kunnen dat!” Op een gegeven ogenblik tijdens M’s lezing keek de man naar mij en zei: “Je komt me heel bekend voor.” Ik vertelde waar ik werkte en misschien had hij mij daar gezien, maar hij schudde zijn hoofd en zei: “Nee. Maar zodra ik binnenkwam wist ik dat ik je eerder gezien had. Ik vergeet nooit een gezicht.” M begon over Maitreya’s ‘hand’ te praten en nodigde hem uit om een ‘hand”-kaart te nemen. M vertelde over de betekenis van de ‘hand’ en de man grapte: “Dus ik kan vragen om wat ik maar wil hebben?” We lachten allemaal en ik antwoordde dat wat binnen karma gedaan kan worden, gedaan zal worden en dat dat werkelijk goed is voor genezing. M vertelde een verhaal over een man in Amerika die genezen was van alcoholisme door de ‘hand’ te gebruiken.
Op een gegeven ogenblik tijdens ons gesprek zei hij dat de ineenstorting van de markt al is begonnen en dat het op zondag 13 september 2015 zal gebeuren. Hij zei ook dat de joden de crash hebben voorspeld.
Aan het eind van de lezing die ongeveer een uur duurde, nodigde M hem uit naar de tafel met gratis informatiemateriaal. Toen hij opstond leek hij ineens ongelooflijk lang, wel 2 meter, en M en ik waren beiden verbaasd, omdat we toen hij binnenkwam niet hadden opgemerkt hoe lang hij was. M gaf hem een Transmissie-meditatiefolder en nodigde hem uit om op een avond mee te komen doen met de groep. De man antwoordde dat hij iedere vorm van meditatie geprobeerd had maar “niets slaat aan”. Toen suggereerde ik dat het misschien als een spier is die geoefend moet worden en hij schudde zijn hoofd en zei: “Nee, het moet van binnen komen.” We bedankten hem voor zijn komst en het luisteren naar de lezing, hij schudde ons de hand en vertrok. Kan uw Meester zeggen of deze man een Meester was?
S.H., Edmonton (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘lange man’ een woordvoorder voor de Meester Jezus was.

Wat een eenheid!
Dinsdag 14 juli 2015 waren we met z’n tweeën in het Informatiecentrum in Amsterdam; N zat in het voorste gedeelte bij de tafel te lezen en ik was achterin bezig. Een heer met een vriendelijke lach kwam binnen nadat hij de foto’s in de etalage aandachtig had bekeken. Hij vroeg N of we binnen nog meer van dat moois hadden. Toen vertelde hij dat hij in het Manor Hotel in de buurt logeerde om als toeschouwer een schaaktoernooi bij te wonen. Hij liep rond, eerst langs de boekenkasten aan de ene kant, terwijl hij op zijn gemak de titels en de voorkanten van de boeken bekeek. Toen ging hij naar de muur er tegenover waar nog meer foto’s hangen. Op dat punt zei ik dat het allemaal verband houdt met Maitreya, de Wereldleraar, die in alle godsdiensten verwacht wordt maar onder verschillende namen, terwijl Hij de Ene is op wie we allemaal wachten. Zonder zijn blik van de foto die hij aan het bekijken was, af te wenden zei hij iets als: “Wat een eenheid!”
Hij eindigde weer bij de boekenkasten en pakte de boeken De Wereldleraar voor de hele mensheid en De mensheid ontwaakt. Nadat hij de achterkanten had gelezen zei hij dat hij begreep dat deze boeken elkaar aanvulden en dat De Wereldleraar het eerst gepubliceerd was; hij wilde dat boek daarom kopen. Hij was van plan om het die avond te lezen en de volgende dag terug te komen voor het andere.
We zouden heel graag willen weten of hij een toevallige voorbijganger was of misschien een woordvoerder voor een Meester?
N.B. en M.L., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Wijze woorden
Begin mei 2015 was ik voor zaken in Amsterdam. Ik miste de bus en was laat voor een afspraak. Ik haastte me door de menigte heen en botste plotseling tegen iemand aan. Ik maakte mijn excuses zonder de persoon aan te kijken en wilde doorlopen, maar een vriendelijk uitziende man hield me tegen. Hij keek me recht aan en zei zachtjes: “Wees niet zo gespannen mijn broeder, concentreer je op de belangrijke dingen in het leven.” Ik mompelde ‘Ja, ja’ en vervolgde mijn weg naar mijn afspraak, maar de woorden van de man echoden na in mijn hoofd en ik draaide me om, maar de man was verdwenen.
Was hij de Meester Jezus?
S.d.K., Amersfoort.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

Geachte redactie
Ongeveer twee weken geleden was ik ooggetuige van iets wat ik nog nooit eerder gezien had. Ik kan me niet herinneren hoe laat het was, maar het was buiten bijna helemaal donker toen ik mijn hoofd omdraaide en onverwachts die groene lichtbol in de lucht zag, net boven de bomenrij in de tuin van de buurman. Helemaal geluidloos leek hij langzaam recht naar beneden te zweven. Vreemd genoeg veranderde hij, voor hij de grond bereikte, van groen naar rood. Het was even een snelle flits rood en toen leek hij in volle vlucht gewoon te verdwijnen. Ik ben benieuwd of iemand anders iets wat op deze beschrijving lijkt, gemeld heeft? Mag ik uw mening hierover vragen?
A.S., Ontario (Canada).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een verkenningsschip was van Mars.

Luchtshow
Op een avond in februari 2015 zocht ik zoals gewoonlijk de ‘Ster’ door de nauwe kier van een raam naast het stapelbed in mijn gevangeniscel. De ‘ster’ is ten minste 20 dagen per maand zichtbaar, als het weer dat toelaat. Deze avond zag ik net boven de heuvels achter de gevangenis een schitterend licht. Het licht was bijzonder omdat het niet rond was; het was ruitvormig, flitste snel maar veranderde niet van kleur, leek lichten aan de uiteinden te hebben en nog belangrijker, bewoog zich langzaam maar duidelijk langs de toppen van de heuvels van rechts naar links! Ik ging meteen naar het bed boven het mijne om de aandacht te trekken van een van het groepje mannen dat samen met mij het naar buiten treden volgt. Tegen die tijd was de ruitvorm en de beweging van het voorwerp veel duidelijker. Mijn aandacht hiervoor maakte dat anderen in de slaapzaal ook keken; zij bevestigden ook de beweging, het flitsen en de zichtbare vorm. Uiteindelijk verdween het voorwerp achter de heuvels.
Sindsdien verschijnt dit voorwerp heel vaak, maar de belangrijkste verschijning was toen ik op de binnenplaats was. Het was avond, ik zag het voorwerp zoals gewoonlijk in zuidelijke richting. Maar het was duidelijk niet Venus (het enige andere hemellichaam dat opvalt) vanwege zijn ruitvorm, de frequentie van zijn flitsen (atmosferische breking geeft geen regelmatig snel patroon) en het was veel groter dan gewoonlijk. Dit is een andere verschijning dan de Ster – die flitst met een hoge frequentie en verschijnt meestal als blauwig voorwerp dat van kleur verandert.
Dus wat is het? Gisternacht, zaterdag 25 april 2015, nadat ik de aanwezigheid van de ‘Ster’ en de Ruit eerder op de avond had vastgesteld, keek ik om ongeveer half twaalf opnieuw en zag de Ruit net boven de heuvel achter de gevangenis. (Hij staat meestal hoog aan de hemel.) Vanuit dit gunstige uitkijkpunt was hij groter dan ooit. Hij had een blauw licht bovenop en glinsterde in zijn verlichte vorm.
W.B., Vacaville (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het ruitvormige voorwerp een ruimteschip was van Mars.


Kind kondigt terugkeer van ‘de Koning’ aan
“Hij komt, Hij komt” zegt de 2-jarige Lily tegen haar moeder die op 12 januari de videofilm op You Tube plaatste. De video laat het meisje zien dat praat over “de Koning” die komt. Ze herhaalt de woorden “Abba hoog” gevolgd door “Hij komt. Hij zegt: ‘Neem een cadeau voor me mee.’ ” Het kind kijkt omhoog, wijst naar iets, terwijl ze herhaalt “Hij komt. Verhef je.”

De moeder vertelt dat het visioen van het meisje de nacht daarvoor begon: “Lily maakte ons wakker, klopte op de deur en zei met klem: =‘Er komt iets! Er komt iets!’ Zij vertelde later op de dag meer over haar droomvisioen. Je kunt zoiets niet verzinnen! Ik heb haar dit niet geleerd… Aan het eind boog ze drie keer… De volgende dag begon ze er weer over (terwijl ik haar ontbijt klaarmaakte). Ze zei tegen me: ‘Mama, stel jezelf open, want GOD komt’ en vervolgde met drie keer op de muur te kloppen. Nee, dit kan ik haar niet leren, ze is net twee jaar geworden en begint echt nu pas ineens duidelijk met verschillende woorden en zinnen te komen…” “Vanmorgen voerde ze een gesprek met iemand die ik niet kon zien en zei ‘Iemand komt. Hij heeft de deur geopend. Abba hoog!’”
(Bron: YouTube) (Het woord ‘abba’ch is een Armeens woord en betekent ‘Vader’. Het Nieuwe Testament in het Grieks vertaalt het als ‘Vader’. Het meest verwante woord in het Nederlands is ‘abt’.)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is.)  


Lippen bewegen op schilderij Maria
In de St. Charbelkerk in Sidney (Australië) geloven katholieken dat ze getuige zijn geweest van een wonder. De lippen op een schilderij van Maria dat boven het altaar hangt, bewegen zich synchroon met de gebeden. Meer dan 50.000 hebben het op sociale media bekeken. Kristen Keirouz plaatste op 5 juli 2015 de opnamen op Facebook. Ze werd door vrienden aangespoord om naar het schilderij te kijken. “Toen ik eenmaal opkeek, zag ik de mond van Maria bewegen. Ik vroeg toen aan mijn vriendin: ‘Is het haar mond?’ Ze antwoordde ‘Ja’ en toen kreeg ik rillingen over mijn hele lichaam. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik bleef knipperen voor het geval ik dingen zag die er niet waren.”“Ik geloof dat het een wonder was, niet alleen omdat we het allemaal tegelijkertijd zagen dat haar lippen bewogen, weer stopten en opnieuw begonnen te bewegen.” George Adary, die op 19 juli opnamen op Facebook plaatste, zei: “Deze tekenen zijn er om mensen te laten weten dat God werkelijk met ons is.” Hij voegde eraan toe: “Ter verduidelijking voor kijkers… ik zag dit tijdens de mis. Ik ging naar het altaar en wilde dit bevestigen door het op te nemen… lichten doen er niet toe…en ik heb dit onder verschillende belichting zien gebeuren en deze mogelijkheden overwogen. Het is wat het is. Ik merkte ook op dat terwijl de mensen een gebed opzegden de lippen versnelden of vertraagden gelijk met het gebed.” (Bron: Daily Mail, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)


Geachte redactie,

Op 19 mei 2015 organiseerde de Transmissie-meditatiegroep in Nijmegen een filmavond in een filmtheater waar we Benjamin Creme’s lezing van 2010 uit Nagoya vertoonden. We gaven een korte uitleg over de rol van Benjamin Creme in het verspreiden van de informatie over het naar buiten treden van Maitreya. Na de film was er een vraag-en-antwoordgedeelte. Het evenement was een groot succes met ongeveer 70 aanwezigen. Vlak voor de avond begon, nam ik een foto met mijn mobiel. Hoewel hij wat donker is vragen we ons af of de foto een zegening laat zien? Met grote dankbaarheid voor al uw werk.

CtD., Nijmegen.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een lichtzegening van de Meester Jezus was.)


Maitreya’s handafdruk op een raam van een flat in Parijs, gefotografeerd op 6 juni 2015. De weerspiegeling in het raam laat zowel de Eiffeltoren als het gezicht van de fotograaf zien.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het Maitreya’s ‘hand’ is, als teken van bemoediging. Er is geen betekenis verbonden aan het licht van de Eiffeltoren; dat licht wijst niet naar de ‘hand’.)

UFO-waarnemingen

Argentinië
— Een reusachtig helder groen voorwerp dat zich langs de nachtelijke hemel verplaatste werd op 30 juli 2015 in verscheidene plaatsen, waaronder Buenos Aires, gefilmd. De grote media in Argentinië en het VK berichtten erover. (Bronnen: clarin.com; bbc.co.uk; mirror.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig van Mars was.)


Deze twee foto’s, op 20 juni 2015 om 03.36 uur en 31 juli om 12.12 uur genomen door de SOHO LASCO C2 camera van de NASA, tonen volgens de Meester van Benjamin Creme twee reusachtige Deva’s (engelen) nabij de zon. (Bronnen: sohowww.nascom.nasa.gov; You Tube: myunhauzen74)


Osaka, Japan
— Een aantal Japanse TV-zenders heeft duidelijke videobeelden vertoond van 10 ‘heldere bollen’ die op 29 juli 2015 midden op de dag in de lucht leken rond te dansen. (Bron: dailymail.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruimteschepen waren van Mars.)

Een reusachtig patroon in het graan dat op 23 juni 2015 werd aangetroffen nabij de luchthaven van Turijn (Piedmont, Italië), is volgens informatie van de Meester van Benjamin Creme gemaakt door Ruimtebroeders van Mars. De boer oogstte het gewas, behalve waar de formatie was verschenen. (Bron: cropcircleconnector)

New York, VS — Tijdens het vertrek van een toestel van Virgin Atlantic van de luchthaven JFK begin augustus 2015 werd een ufo gefilmd die het toestel inhaalde. (Bronnen: huffingtonpost.co.uk; ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars.)

Het vluchtelingenprobleem
“Onderwijs, vrijheid, vrede, werk, een normaal leven” – dat is wat de meeste vluchtelingen naar zij zeggen, willen. Op de vraag waarom ze dood, uitbuiting, verlies van familie, onvoorstelbaar lijden en ontbering willen riskeren, antwoorden ze: er was geen andere optie. Vervolging, armoede en oorlog zijn de voornaamste drijfveren – geen veiligheid, geen vrede, geen werk, geen hoop.
Niets vat zo treffend samen wat er mis is met onze wereld als het vluchtelingenprobleem; het is een tragisch symbool van ons falen – op mondiaal, nationaal en lokaal niveau.
Ze vallen uit de lucht wanneer vliegtuigen hun landing op onze vliegvelden inzetten, zij dobberen dagenlang op overvolle bootjes, zij spoelen aan op onze kusten, onze stranden liggen bezaaid met hun lichamen en bezittingen, zij verbergen zich in vrachtwagens – alles om te ontsnappen aan gevaren en onmenselijke omstandigheden thuis. Ze zijn migranten, ze zijn onderweg; de migratiegolf kan niet gestopt worden en daarom is er dringend behoefte aan oplossingen.
Waar moeten we zoeken naar oplossingen? De Europese Unie? Nationale of lokale autoriteiten? De VN? Liefdadigheidsinstellingen? De plaatselijke bevolking? Regeringen en leiders lijken niet de juiste vragen te stellen en meer aan symptoombestrijding te doen dan de oorzaken aan te pakken. Ieder land houdt er een eigen aanpak op na, sommige landen nemen meer op hun schouders dan redelijk is en andere vermijden verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zoals vaker met grote internationale problemen vereist deze crisis een adequaat snel antwoord en ook een eensgezinde internationale oplossing voor de lange termijn. Maar bovenal een verandering in mentaliteit en prioriteiten. We moeten vooruitzien naar een rechtvaardige mondiale samenleving die voorziet in de behoeften van al haar burgers. Voor nu en op de lange termijn zou het deels een oplossing zijn om alle grenzen open te stellen en vrijheid van beweging toe te staan – wat in wezen een grondrecht van de mens is.
Op het ogenblik vangen veel lokale gemeenschappen op waar de regering tekortschiet. Geconfronteerd met groeiende aantallen migranten die hun kusten bereiken, is de reactie van veel lokale mensen om hulp te geven. De vluchtelingen krijgen voedsel, onderdak, kleding, medicijnen – kortom, wat er aan hulp nodig is en verstrekt kan worden.
In Hongarije bouwt de regering een muur om migranten te weren, maar deze daad van xenofobie verhult een ander verschijnsel: een grote beweging onder gewone burgers die vluchtelingen welkom heten.
Ofschoon het anti-migrantenstandpunt in Duitsland groeit, staat het overgrote deel van de bevolking daarentegen indrukwekkend positief tegenover migranten. Veel gemeentes, families en liefdadigheidsinstellingen verwelkomen vluchtelingen, die voor het merendeel uit conflictgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië komen.
Zweden staat bekend om zijn vrijgevige en praktische beleid, vooral wanneer het om integratie gaat. Het officiële Spanje kiest voor de harde lijn, maar Spaanse liefdadigheidsinstellingen tonen hun leiders de weg vooruit met barmhartige humanitaire programma’s, door hulp met documenten, taalcursussen en vakopleidingen, die de vluchteling toegang tot de arbeidsmarkt geven.
Het VN Vluchtelingenagentschap schat dat Griekenland in het eerste halfjaar van 2015 meer dan 100.000 vluchtelingen en migranten heeft opgevangen, meer dan het dubbele als in dezelfde periode in 2014. Premier Alexis Tsipras waarschuwt dat de stroom immigranten naar Griekenland veel groter is dan het land aankan. Ook hier reageert de plaatselijke bevolking als eerste om aan de behoeften van de kwetsbaren tegemoet te komen. Bewoners en zelfs vakantiegangers op Lesbos, Chios, Kos en andere eilanden dicht bij de Turkse kust stellen zichzelf bloot aan bedreigingen en eventuele strafrechtelijke vervolging door pas aangekomen vluchtelingen te helpen.
Terwijl sommige regeringen ervoor kiezen om vluchtelingen als “illegaal” te bestempelen als rechtvaardiging voor hun terughoudendheid bij het nemen van hun verantwoordelijkheid, wijzen de burgers van de wereld via internetpetities (zoals Avaaz) en plaatselijke acties de weg naar een ander soort wereld.
De uitdaging waar vluchtelingen ons mee confronteren, is niet beperkt tot Europa en wat nu volgt is wellicht een al te eenvoudige voorstelling van de feiten (er zijn vast oneindig veel meer factoren die een rol spelen), maar de Westerse wereld heeft deels bijgedragen aan de drijfveer om te migreren. Oorlogen, direct of indirect, en de wapenhandel hebben stromen vluchtelingen gecreëerd. De internationale gemeenschap is er tot nu toe niet in geslaagd om in een evenredige herverdeling van de hulpbronnen van de wereld te voorzien, wat tot gevolg heeft dat miljoenen mensen in hun eigen land niet de beschikking hebben over basisbehoeften en fundamentele rechten. Zoals veel vluchtelingen zeggen: “Als ik in mijn eigen land kon blijven, zou ik dat doen.” (Bronnen: guardian.com; unhcr.org; huffington post.com; bbcnews.com)

Bescherming van vrouwen en kinderen tegen uitbuiting op Filipijnen
interview met Cecilia Flores-Oebanda door Jason Francis

De Visayan Forum Foundation, een op de Filipijnen gevestigde NGO opgericht in 1991, bestrijdt uitbuiting en slavernij in zijn vele vormen, met inbegrip van seksuele uitbuiting en kinderarbeid. Cecilia Flores-Oebanda is oprichter en directeur van de Visayan Forum Foundation. Ze is bekroond met de Skoll Award voor sociaal ondernemerschap, de World’s Children’s Honorary Award van de World’s Children’s Prize voor de rechten van het kind en ook met onderscheidingen van de Amerikaanse en Britse overheden. Jason Francis interviewde haar voor Share International.

Share International: Wat zijn de meest voorkomende vormen van uitbuiting en slavernij op de Filipijnen en in de wereld?
Cecilia Flores-Oebanda: De meest voorkomende zijn seksuele uitbuiting, dwangarbeid en schuldslavernij. Andere vormen zijn gedwongen huwelijken, orgaanwinning en handel in soldaten, vooral kindsoldaten. Op de Filipijnen waren tot nu toe de meeste veroordelingen wegens seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes, maar wordt er steeds meer aandacht aan dwangarbeid gegeven.

SI: Welke bevolkingsgroepen en leeftijden zijn het kwetsbaarst voor uitbuiting en mensenhandel en zitten eigenlijk gevangen in een of andere vorm van onderworpenheid of slavernij?
CO: Risicogroepen zijn onder meer kinderen en jonge volwassenen, overzeese Filipijnse werknemers, de bevolking in door rampen getroffen gebieden en arbeiders in de sectoren landbouw en visserij.

Kwetsbaarheid
SI: Welke rol speelt armoede hierbij?
CO: Armoede verhoogt de kwetsbaarheid, omdat het sterk samenhangt met gebrek aan onderwijs en toegang tot informatie, wat mensen kwetsbaar maakt voor misleiding en dwang van ronselaars. Armoede drijft mensen er ook toe om risico’s te nemen om hun gezin te onderhouden. Deze risico’s zijn onder meer reizen naar het buitenland op zoek naar werk of uit angst of wanhoop een baan aanhouden ondanks slechte arbeidsomstandigheden.

SI: Hoeveel kindarbeiders zijn er op de Filipijnen en tot welke arbeid worden zij gedwongen?
CO: In 2011 meldde het Filipijnse Nationale Bureau voor Statistiek dat er 5,5 miljoen werkende kinderen in het land waren, van wie er 2,9 miljoen in gevaarlijke industrieën zoals in mijnen en op plantages werkten. Uit het rapport bleek ook dat 900.000 kinderen zijn gestopt met school om te werken.
De grootste kinderarbeidssector is de landbouw. In 2012 bracht het Centrum voor Vakbond en Mensenrechten bijvoorbeeld een onderzoek uit waaruit blijkt dat op palmolieplantages in het noordoosten van Mindanao een op de vier werknemers kinderen onder de 18 jaar waren. Andere sectoren zijn huishoudelijk werk, bedelen en vuilnishopen doorzoeken. Kinderen werken ook in mijnen, fabrieken (waaronder vuurwerk) en in de seksindustrie.

Wolf in schaapskleren
SI: Hoe komt iemand in de handen van een mensenhandelaar terecht?
CO: Er is een algemeen verbreide misvatting dat het bij mensenhandel altijd om ontvoering of fysieke dwang gaat. Soms is dit waar. De ronselaars zijn echter geraffineerder in hun methodes geworden. Ze beginnen met misleiding en valse beloften, en het geweld komt later. Ze richten zich vaak op arme gemeenschappen. In bijna 50 procent van de gevallen van mensenhandel kenden de slachtoffers de mensenhandelaars, die ofwel verre familieleden of vrienden van de familie waren, of op zijn minst bekenden uit de gemeenschap. Mensenhandelaren gebruiken informele sociale netwerken om bij hun slachtoffers vertrouwen te wekken.
De ronselaars benaderen over het algemeen de slachtoffers zelf of hun ouders en bieden hun aantrekkelijke banen aan, zonder de ware aard van het betrokken werk te noemen. In sommige gevallen krijgt de familie van het slachtoffer een ‘aanbetaling’ om hen over te halen. Ronselaars doen ook hun voordeel met sociale media door er nepaanbiedingen voor werk op te zetten en potentiכle slachtoffers te stimuleren met hen in contact te komen.
Zodra de uitbuiting begint, kunnen veel slachtoffers daar om verschillende redenen niet meer weg: hun identiteitsbewijs is in beslag genomen; ze beheersen de lokale buitenlandse taal niet; plotseling hebben ze schulden bij de ronselaars en werkgevers die hun verborgen kosten in rekening brengen en alles doen om hun investering in vliegtickets en plaatsingsvergoedingen terug te krijgen; en zij (en hun gezinnen) worden fysiek en emotioneel bedreigd door mensenhandelaars.
Meestal is mensenhandel een zeer goed georganiseerde activiteit. Mensenhandelaars op het hoogste niveau blijven vaak anoniem, zelfs als zij de meeste winst opstrijken. Primaire en secundaire mensenhandelaars identificeren bronnen van vraag en aanbod en zorgen voor de fysieke werving en het vervoer van de slachtoffers. Mensenhandelaars hebben hun vaste bronnen voor nagemaakte en vervalste documenten en kunnen vaak op invloedrijke steun rekenen, waardoor ze de wet kunnen omzeilen.

SI: Wat gebeurt er met iemand die in slavenarbeid of de illegale seksindustrie terecht is gekomen?
CO: Ze worden uitgebuit. In veel gevallen komen hun arbeidsomstandigheden niet overeen met hun oorspronkelijke arbeidscontract. Sommigen worden ertoe gedwongen vervangende contracten met andere voorwaarden te ondertekenen.
Ze kunnen terechtkomen in bordelen of andere gelegenheden voor prostitutie, zoals massagesalons en thermen, videoke [karaoke met video] en discobars, evenals fabrieken, landbouwplantages, vissersplaatsen en privיwoningen waar ze worden gedwongen huishoudelijk werk te doen. Hun documenten kunnen worden ingenomen; ze kunnen worden blootgesteld aan fysiek en psychisch geweld; hun kan worden opgedragen om alcohol en drugs te gebruiken; ze kunnen weinig of geen loon ontvangen; en hun bewegingsruimte en sociale contacten zijn waarschijnlijk ernstig beperkt.

De Antimensenhandel-wet
SI: Kunt u iets zeggen over de Antimensenhandel-wet die in 2003 op de Filipijnen is aangenomen? En hoe goed wordt die gehandhaafd?
CO: We hebben waarschijnlijk een van de beste wetten tegen mensenhandel in de wereld. De Filipijnse Antimensenhandel-wet van 2003 stelt mensenhandel binnen of over de landsgrenzen heen strafbaar en maakt de instemming van de slachtoffers irrelevant als bedrog of dwanhg is gebruikt. Het stelde ook IACAT aan om de antimensenhandelactiviteiten te coצrdineren en te bewaken. Het uitgebreidere Antimensenhandel-besluit van 2012 versterkte de wet verder door de instelling van zwaardere straffen voor overtreders en het uitbreiden van voorzieningen ter bescherming van slachtoffers. Per saldo hebben we nu sterke preventie- en bewustmakingsprogramma’s. Onze vervolgingsinspanningen worden versterkt, maar het aantal veroordelingen is nog steeds onevenredig laag gezien de omvang van het probleem, en de verhouding van de ingediende zaken ten opzichte van de opgeloste, blijft problematisch. De Filipijnen moeten ook werken aan een beter gegevensbeheersysteem dat informatie over slachtoffers bijhoudt. Deze informatie is voor ons noodzakelijk om de interventies efficiënter te kunnen richten.

Drastische cultuuromslag
SI: Hoe belangrijk is het om mentaliteit en gedrag ter discussie te stellen bij het aanpakken van de uitbuiting van mensen?
CO: Heel belangrijk. Een groot deel van de strijd gaat om culturele interventies. We moeten ouders aan hun plicht herinneren om hun kinderen te beschermen in plaats van hen bloot te stellen aan misbruik voor winst. We hebben onlangs meer gevallen gezien van ouders die medeplichtig zijn aan de cybersekshandel van hun kinderen. Kinderen zijn geen eigendom. We moeten ook de houding van de samenleving tegenover de buitenlandse arbeidsmigratie als bron van onze economische redding veranderen. Wij willen dat onze mensen vrij kunnen kiezen tussen mogelijkheden voor fatsoenlijk werk. We mogen er nooit mee instemmen dat mensen zich gedwongen voelen om het land te verlaten en risicovolle banen aan te nemen om hun gezin te onderhouden. We moeten ook de vraagzijde aanpakken – om herhaaldelijk, meestal mannen, ervan te overtuigen geen seks te kopen. Sekswerkers op de Filipijnen zijn heel kwetsbaar en gevoelig voor misbruik. We kunnen consumenten opvoeden opmerkzaam te zijn op mogelijke slavernij in de leveringsketen van de producten en diensten die zij kopen. Dit alles zal ingrijpende cultuurveranderingen vereisen.

Voor meer informatie: visayanforum.org

Jason Francis is medewerker van Share International in de VS.

Fins experiment basisinkomen?
Economische futurologen als Thomas Piketty stellen dat economische groei in de toekomst veel lager zal zijn dan in het verleden. Met minder groei en meer automatisering zal er minder werk beschikbaar zijn. De redenering luidt dat minder banen minder rechtvaardig verdeeld zullen worden en dat er in de toekomst daarom nieuwe manieren van verdeling van de welvaart nodig zijn.
Velen menen dat een basisinkomen de oplossing is. Met een basisinkomen krijgt iedereen een inkomen, waarbij aan alle of de meeste andere vormen van geldoverdracht een einde komt. In een systeem met basisinkomen ontvangt iedereen louter op grond van zijn verblijfplaats automatisch genoeg om de dagelijkse uitgaven voor het bestaan te kunnen betalen. Basisinkomensnetwerk Canada en Chandra Pasma, Canadese analiste van overheidsbeleid, schrijven: “Het bewijs [basisinkomenprogramma’s] laat zien dat het mogelijk is en dat ze hun belofte waar kunnen maken.”

In Finland is bekend dat de Centrum Partij en de nieuwe premier Juha Sipilä het basiskomen ondersteunen, terwijl de andere twee regeringspartners, de Coalitie Partij en de Finse Partij dat niet doen. Toch heeft de onlangs gekozen nieuwe regering zich ingezet voor een experiment met basisinkomen als onderdeel van haar regeringsprogramma.
Terwijl het debat over de economische gevolgen van een basisinkomen voortduurt, wint het onderwerp aan kracht doordat belangrijke publicaties als The Economist en The New York Times erover schrijven. The Economist schrijft: “Wat men er verder ook van vindt, iedereen lijkt ervan uit te gaan dat een basisinkomen de inkomensongelijkheid zal verminderen.”
(Bron: BBC.com)