Overwinnen van de angst voor verandering

Overwinnen van de angst voor verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme (januari/februari 2001)

Velen wachten op de Wereldleraar in de groeiende overtuiging dat Hij de problemen kan oplossen die de mensen zo onontwarbaar vinden. Zij voelen aan dat zij op Zijn wijze oordeel en ervaring kunnen vertrouwen. Dat dit waar is, kan niet worden betwist. Hij is waarlijk een wijs raadsman en de mensen kunnen met vertrouwen naar Zijn raad luisteren. Maar de Wet beperkt de mate waarin Hij zich kan mengen in de menselijke aangelegenheden. De mensen zouden moeten weten dat de Wet het gebruik van dwang verbiedt – de vrije wil van de mens mag niet geschonden worden. Zodoende moeten de mensen zelf de besluiten voor verandering nemen; zoals Maitreya heeft gezegd: “Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de Stralende Tempel van Waarheid.”
Wanneer de mensen Hem zien, zal Maitreya de weg van vrede en liefde onderwijzen: alleen door de toepassing van samendelen en rechtvaardigheid zullen die gekend worden. Zo, in de eenvoudigste bewoordingen, geeft Hij de oplossing voor het dilemma van de mens.

Misdaad
De mens ondervindt, zelfs nu, dat zijn structuren het begeven. Hij begrijpt niet dat misdaad, te midden van overvloed, zo gedijt en een gevaar vormt. Hij begrijpt niet dat, te midden van overvloed, niet alle mensen gelukkig zijn. Hij ziet niet dat mensen in angst leven en daarom geen hoop kennen.
Behoedzaamheid en angst voor verandering hinderen de werkelijkheidszin en de mensen worstelen met versleten en afbrokkelende vormen. De werkelijke en dringende problemen ontgaan hen en drijven de mens dichter naar de afgrond.
Angst doordringt elke handeling en gedachte van de mens: dit alleen maakt verandering moeilijk en meer dan ooit noodzakelijk.
Maitreya, zo zul je zien, zal verandering adviseren, maar het verlangen naar verandering moet vanuit de mensen zelf komen. Zo zal de mens de snelheid en de strekking van transformatie bepalen en zo zal ook het voorschrift van de Wet worden gehoorzaamd.

Nieuwe wereld
Maitreya zal de angst van de mensen aanpakken en hen helpen met dat veelkoppige monster af te rekenen. Hij zal hun tonen dat zij voor het bouwen van de nieuwe wereld niets te vrezen hebben dan hun vrees zelf. Wellicht twijfelen velen momenteel of dat volbracht kan worden, maar Maitreya weet dat miljarden verlangen naar de verandering die Hij bepleit, naar de wereld die Hem voor ogen staat. Zij wachten slechts op Zijn woorden, Zijn stem, Zijn oproep tot rechtvaardigheid. Naar het bouwen van die nieuwe wereld zullen de verwachtingen uitgaan van mannen en vrouwen overal. Het eeuwenoude verlangen naar vrede en rechtvaardigheid zal, eindelijk, vervulling vinden.

Deze verlangens en gedachten dalen reeds af, vervullen reeds het hart en denken van de mensen en bouwen nu de toekomst. De wereld is, als nooit tevoren, gereed voor de verschijning van de Christus. Niets kan deze gedenkwaardige gebeurtenis tegenhouden. De laatste voorbereidingen worden nu op dit moment getroffen. Spoedig zal de Christus, Maitreya, de Wereldleraar, de Heer van Liefde Zelf, zich openlijk onder ons begeven.

*Uit: Boodschap nr.65, Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share International

We hebben ervoor gekozen hier een artikel te herdrukken dat nauw verband houdt met verscheidene recente artikelen van Benjamin Creme’s Meester. Deze gaan over de diepgaande veranderingen die de mensheid wachten. Dit thema is nu nog net zo relevant als het in 2001 was. Zie ook de compilatie op blz.9 in dit nummer, ‘Overwinnen van angst’.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.