Vragen en antwoorden – september 2015

V. Share International publiceert geregeld het aantal televisie-interviews met Maitreya in verschillende landen. Aangezien Maitreya alwetend en alomtegenwoordig is, kunt u een indruk geven van de andere manieren waarop Hij Zich in de wereld van alledag voor de mensheid inzet?
A. Maitreya’s werk is te complex voor ons om deze vraag te beantwoorden. Hij kan op veel plaatsen tegelijk zijn en werkt op veel verschillende niveaus. Het is niet mogelijk om Zijn werk hier samen te vatten.

V. Werkt Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten?
A. Ja. Hij probeert de verschillende stromingen binnen de islam te verzoenen.

V. Is Hij tevreden met het verloop?
A. Ja. 

V. Heeft Maitreya geholpen bij de totstandkoming van de overeenkomst met Iran van juli 2015 inzake het gebruik van nucleaire technologie?
A. Ja, inderdaad. 

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op televisie in China?
A. Ja.

V. Hoe vaak is Hij verschenen sinds het vorige nummer van Share International?
A. Dat is moeilijk te zeggen want Hij werkt op zoveel verschillende niveaus tegelijk.

V. Is Maitreya in Europa op televisie verschenen?
A. Nee.

V. Is Hij recentelijk elders op televisie verschenen?
A. Voornamelijk in China en het Midden-Oosten.

V. Zal een algehele economische ineenstorting duidelijker zichtbaar worden in september 2015?
A. Ja.

V. Als u politici zou moeten adviseren over de migrantencrisis, wat zou u dan zeggen?
A. Er zijn volkomen andere tactieken en een andere benadering nodig. Respect voor mensenlevens moet voorop staan.

V. Zouden alle landen, voor zover mogelijk, een quotum dat afhankelijk is van hun grootte en mogelijkheden, een bepaald aantal vluchtelingen moeten opnemen?
A. Ja.

V. Migranten worden aangeduid als ‘illegaal’. Wat vindt u van die omschrijving van mensen die om welke reden ook proberen naar Europa te komen?
A. Het is onvermijdelijk dat ze proberen naar Europa te komen, dat is te verwachten. Het is alleen maar logisch. Het maakt het er niet makkelijker op voor Europeanen, maar het is een groot probleem en moet opgelost worden.

V. Veel mensen in verschillende landen waar migranten aankomen of doorheen reizen trotseren hun leiders en geven er openlijk blijk van de migranten te verwelkomen.
A. Heel goed van ze!

V. Paus Franciscus lijkt geïnspireerd te zijn in bijna alles wat hij zegt en doet. Hoe ziet u hem?
A. Ik zie hem als briljant, geweldig en geïnspireerd, en als iemand die oprecht zijn plicht vervult.

V. Is de paus juist in deze tijd op deze positie ‘geplaatst’ om te helpen de mensen voor te bereiden en te stimuleren die gereed zijn voor de verschijning van Maitreya?
A. Ja, beslist.

V. Zou een precedent als het afschrijven van de Griekse schulden een bedreiging voor de Europese Unie vormen?
A. De Griekse schulden moeten afgeschreven worden. En nee, dat zou geen bedreiging vormen voor de Europese Unie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.