Trends

Fins experiment basisinkomen?
Economische futurologen als Thomas Piketty stellen dat economische groei in de toekomst veel lager zal zijn dan in het verleden. Met minder groei en meer automatisering zal er minder werk beschikbaar zijn. De redenering luidt dat minder banen minder rechtvaardig verdeeld zullen worden en dat er in de toekomst daarom nieuwe manieren van verdeling van de welvaart nodig zijn.
Velen menen dat een basisinkomen de oplossing is. Met een basisinkomen krijgt iedereen een inkomen, waarbij aan alle of de meeste andere vormen van geldoverdracht een einde komt. In een systeem met basisinkomen ontvangt iedereen louter op grond van zijn verblijfplaats automatisch genoeg om de dagelijkse uitgaven voor het bestaan te kunnen betalen. Basisinkomensnetwerk Canada en Chandra Pasma, Canadese analiste van overheidsbeleid, schrijven: “Het bewijs [basisinkomenprogramma’s] laat zien dat het mogelijk is en dat ze hun belofte waar kunnen maken.”

In Finland is bekend dat de Centrum Partij en de nieuwe premier Juha Sipilä het basiskomen ondersteunen, terwijl de andere twee regeringspartners, de Coalitie Partij en de Finse Partij dat niet doen. Toch heeft de onlangs gekozen nieuwe regering zich ingezet voor een experiment met basisinkomen als onderdeel van haar regeringsprogramma.
Terwijl het debat over de economische gevolgen van een basisinkomen voortduurt, wint het onderwerp aan kracht doordat belangrijke publicaties als The Economist en The New York Times erover schrijven. The Economist schrijft: “Wat men er verder ook van vindt, iedereen lijkt ervan uit te gaan dat een basisinkomen de inkomensongelijkheid zal verminderen.”
(Bron: BBC.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.