S.O.P. – SOS Planeet Aarde! – oktober 2015

Islamitische leiders roepen op tot actie tegen klimaatverandering

Islamitische leiders uit 20 landen brachten onlangs een radicale nieuwe verklaring over klimaatverandering uit, waarin zij hun medemoslims oproepen om voor de planeet te zorgen en wereldleiders vragen om hun verbruik van fossiele brandstoffen af te bouwen.
Deelnemers aan het Internationaal Islamitisch Klimaatveranderingssymposium in augustus 2015 sloten de top in Istanbul (Turkije) af met een formele verklaring over ecologische kwesties. De verklaring – die duidelijk stelt dat klimaatverandering reëel en “door de mens veroorzaakt is” – is een deels theologisch en deels wetenschappelijk document dat door een islamitisch morele lens naar de problematiek kijkt en onmiddellijke actie van wereldleiders eist om onze opwarmende planeet te redden.
“Hoewel onze soort de opdracht heeft gekregen om als verzorger of beheerder (khalifah) voor de aarde op te treden, zijn we verantwoordelijk geweest voor dusdanige verwording en vernieling dat het planetaire leven, zoals wij het kennen, ernstig gevaar loopt,” aldus de verklaring. “Buitensporige vervuiling door fossiele brandstoffen dreigt de geschenken van God, die wij kennen als Allah, te vernietigen – geschenken zoals een functionerend klimaat, schone lucht om te ademen, regelmatige seizoenen en levende oceanen.”
“Wat zullen toekomstige generaties zeggen over ons, die hun een verwaarloosde planeet nalaten? Hoe zullen we onze Heer en Schepper onder ogen komen?” voegden de auteurs toe.
In de verklaring stonden ook specifieke aanbevelingen voor wereldleiders die aanwezig zullen zijn bij de door de VN gespon-sorde internationale gesprekken over klimaatverandering in Parijs. De auteurs spoorden rijke landen aan om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, over te stappen op hernieuwbare energiesystemen en om verarmde gemeenschappen die lijden onder de fikse gevolgen van klimaatverandering – waaronder delen van de wereld waar veel moslims wonen – te steunen.
“Wij roepen [de leiders die in Parijs om de tafel zitten] op … om in hun gesprekken tot rechtvaardige en bindende conclusies te komen, daarbij rekening houdend met de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen in naam van de rest van de mensheid, en ons de weg te wijzen naar een nieuwe manier om om te gaan met God’s Aarde,” aldus het document.
De verklaring is ondertekend door de 60 deelnemers aan de vergadering, waaronder prominente moslims als Shaban Ramadha Mubajje, de grootmoefti van Uganda, en Mohamed Ashmawey, hoofd van de Islamic Relief Worldwide. Bovendien lieten de organisatoren – Islamic Relief Worldwide, het Islamitisch Forum voor Milieu en Ecologische Wetenschappen, en GreenFaith – in een persbericht optekenen dat de verklaring ook wordt ondersteund door leiders die afwezig waren op de conferentie, zoals de grootmoefti van Libanon.
“Namens de Indonesische Raad van Ulema en 210 miljoen moslims verwelkomen wij deze verklaring en zetten we ons in voor het implementeren van alle aanbevelingen,” aldus Din Syamsuddin, voorzitter van de Indonesische Raad van Ulema (een vereniging van moslimgeleerden) in een toelichting.
De verklaring van de moslimleiders verschijnt in navolging van een alom geprezen encycliek van paus Franciscus in juni 2015, waarin hij oproept tot een drastische transformatie van de mondiale economieën en energiesystemen om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering af te wenden.

Daarnaast hebben honderden rabbijnen in mei 2015 een Rabbijnse Brief over de Klimaatcrisis gepubliceerd en hebben verscheidene andere geloofsovertuigingen en kerken zich aangesloten bij de wereldwijde beweging om hun financiële belangen terug te trekken uit de fossiele brandstofindustrie.
Hoewel de verklaring van het islamitische symposium gericht was aan wereldleiders, riep het moslims uit alle geledingen op om klimaatverandering in hun eigen leven tegen te gaan.
Het document stelt: “Wij roepen moslims overal ter wereld op om in navolging van het voorbeeld van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) gewoontes, denkwijzen, en de grondoorzaken van klimaatverandering, ecologische afbraak en het verlies van biodiversiteit in hun eigen invloedssferen aan te pakken en een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarvoor wij ons geplaatst zien.” (Bronnen: thinkprogress.org; commondreams.org)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.