Waarheid geeft de jeugd grote macht
door David Suzuki

Toen ze net 12 jaar oud was hield mijn dochter Severn een toespraak op de VN Aardetop van 1992 in Rio de Janeiro (Brazilië). Ze sprak met zo’n overtuiging dat afgevaardigden tot tranen toe bewogen waren. Het was  een van mijn meest trotse momenten als vader. Meer dan 20 jaar later is Severn moeder van twee jonge kinderen en de video van haar toespraak gaat nog steeds rond, en inspireert mensen over de hele wereld. De populariteit ervan geeft blijk van de macht van jongeren om de dringendste problemen van de wereld aan te pakken. Meer dan de helft van de wereldbevolking is jonger dan 30 jaar en die bevolkingsgroep staat nu vooraan bij internationale besluitvorming en een aantal van Canada’s belangrijkste veranderingen op milieugebied. In het hele land denken jongeren kritisch na over hoe we betere rentmeesters kunnen worden van onze uitgestrekte landschappen en spectaculaire wildreservaten, en hoe we de lucht, het water, de bodem en de diversiteit van de natuur kunnen beschermen die ons gezond en in leven houden. Zij staan op voor een krachtige bescherming van het milieu en een gezondere benadering van het beheer van de hulpbronnen in hun eigen gemeenschappen.
Neem Stephen Thomas, inwoner van Halifax (Nova Scotia), een ingenieur van in de 20. Hij wordt gezien als een drijvende kracht voor een toekomst met schone energie voor ons land. ‘Als u het bouwt’, een project waarvan hij medeoprichter is, mobiliseert vrijwilligers om projecten op te zetten voor hernieuwbare energie, zoals met windmolens en zonne-energiegeneratoren. Hij heeft ook de aanzet gegeven tot grootschalige gemeenschapsprojecten voor windenergie in Nova Scotia en hij leidde de studentenactie van Dalhousie University voor desinvestering in fossiele brandstoffen.
Vanessa Gray, een 22-jarig lid van het inheemse Canadese volk Aamjiwnaang, mobiliseerde andere jongeren om actie te voeren tegen het voorstel van Enbridge voor de Line 9 pijplijn, voor het transport van teerzandbitumen via Sarnia (Ontario) naar Montreal, voor de export. Ze voert nog steeds actie tegen de vervuiling door raffinaderijen en treedt op als gastvrouw op “giftige rondreizen” door Canada’s Chemische Vallei, waar 63 petrochemische fabrieken haar gemeenschap omringen. Sommige jongerenleiders sluiten zich aan bij de oproep van de David Suzuki-stichting om het recht op een gezond milieu in hun stad te eisen. In december, na het bijwonen van een evenement van de stichting Blue Dot Tour, leidde de 10-jarige inwoner van Victoria Rupert Yakelashek een succesvolle actie om zijn stad een verklaring te laten aannemen die burgers het recht geeft op schone lucht, schoonwater en voedsel en om deel te nemen aan besluitvorming die hun leefomgeving raakt. [De Blue Dot Tour was een recente rondreis door het hele land van uitvoerende kunstenaars, artiesten en actievoerders ter ondersteuning van het recht van alle Canadezen op schoon water, schone lucht en gezonde voeding.] Ta’KaiyaBlaney, een 13-jarige Tla’Amin, een inheems volk uit Brits-Columbia, volgde een vergelijkbaar pad als mijn dochter, met een toespraak op de VN Rio+20-conferentie in 2012, toen ze net 11 was [zie Share International november 2012]. Ze krijgt ook steeds meer erkenning als de visionair achter de Salish Sea Youth Foundation en voor het spreken, schrijven en zingen ter verdediging van een gezonde toekomst voor dieren, mensen, planten en ecosystemen. Ze neemt boodschappen over het milieu op in haar liedjes, zoals ze deed op de Blue Dot Tour. “

In mijn cultuur wordt het als een feit beschouwd, en een levensopvatting, dat alles met elkaar verbonden is en we op deze aarde zijn gezet als rentmeesters en verzorgers van het milieu,” schrijft ze. Jonge leiders zijn ook te vinden in de voorhoede van de ‘Niet meer passief’-beweging, een van de grootste inheemse massabewegingen in de Canadese geschiedenis. Wat in 2012 begon als teach-ins in Saskatchewan als protest tegen wetsontwerpen die de inheemse soevereiniteit en bescherming van het milieu zouden uithollen, heeft inmiddels het sociale en politieke landschap van Canada veranderd. Wat deze jonge milieukampioenen gemeen hebben is betrokkenheid bij hun gemeenschap en de wereld. Ze weten dat de jongeren de macht hebben om anderen op te trommelen om een positieve verandering teweeg te brengen. Wanneer mensen zich verenigen rond een gemeenschappelijke zaak dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Hoewel veel jonge leiders nog niet oud genoeg zijn om te stemmen, zijn zij degenen die de puinhopen moeten opruimen welke voortvloeien uit de besluiten van vandaag. We zijn het aan hen verplicht om beter na te denken over de wereld die we aan hun generatie willen nalaten. De Canadese non-profit groep The Starfish Canada, mede opgericht door Kyle Empringham, de specialist van de David Suzuki Foundation op het gebied van publieke betrokkenheid, prijst jongeren met zijn programma Top 25
Milieuactivisten jonger dan 25. Elk jaar worden 25 jongeren erkend voor hun inspanningen om veranderingen in het milieu tot stand te
brengen. De groep die erkend wordt is divers, van gemeenschapstuinders en buitenrecreanten tot wetenschappers en advocaten. Dankzij hen blijft het programma positieve veranderingen tonen in het hele land.

Voor informatie over de Stichting David Suzuki: www.davidsuzuki.org.

12-jarige Severn Suzuki spreekt tot de afgevaardigden op de VN Aardetop in Rio
in 1992.
“Ik ben hier om te spreken voor de uitgehongerde
kinderen over de hele wereld van wie de roep om hulp niet wordt
gehoord. Ik ben hier om te spreken voor de ontelbare dieren die
overal op de planeet sterven, omdat zij nergens meer naar toe
kunnen…
Ik ben nog maar een kind, toch weet ik dat we hier samen
voor staan en moeten werken als één enkele wereld naar één
gezamenlijk doel… In mijn land produceren wij zoveel afval. We
kopen en gooien weg, kopen en gooien weg. Toch willen de noordelijke
landen niet delen met de arme landen. Zelfs terwijl wij meer dan
genoeg hebben, zijn we nog bang om te delen. We zijn bang om iets van
onze welvaart te moeten inleveren. In Canada leiden wij een
bevoorrecht leven. We hebben meer dan voldoende voedsel, water en
onderdak. We hebben horloges, fietsen, computers en televisies. Ik
zou nog twee dagen door kunnen gaan met deze lijst. Hier in Brazilië
waren we geschokt toen wij tijd hadden doorgebracht met een paar
kinderen die op straat leven. Eén van hen vertelde ons: “Ik wou
dat ik rijk was, dan zou ik alle straatkinderen voedsel, kleren,
medicijnen, onderdak, liefde en genegenheid geven.” Als een kind
dat op straat leeft en niets heeft, bereid is te delen, waarom zijn
wij, die alles hebben, dan nog steeds zo hebzuchtig? Ik moet er
steeds aan denken dat dit kinderen zijn van mijn eigen leeftijd, dat
het zo’n enorm verschil maakt waar je geboren wordt; dat ik een van
die kinderen zou kunnen zijn die hier in de sloppenwijken van Rio
leven. Ik zou een hongerend kind kunnen zijn in Somalië, een
oorlogsslachtoffer in het Midden-Oosten of een bedelaar in India. Ik
ben nog maar een kind, en toch weet ik dat als al het geld dat aan
oorlog wordt besteed, zou worden uitgegeven aan het vinden van
oplossingen voor de milieuproblemen, aan het beëindigen van armoede
en aan het sluiten van overeenkomsten, dat deze aarde een prachtige
plek zou zijn.” (Overgenomen uit Share International nr.3,
maart 1993)

De komst van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 februari 2015)
De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo veelvuldig zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen aan hun overtuigingen en waarden. Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemende vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren.

V. Is Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten?
A. Ja.

V. Betekent dit dat Hij Zich volledig op het Midden-Oosten concentreert en niet op andere probleemgebieden in de wereld?
A. Nee.

V. 1) Dring Maitreya er bij godsdienstige en seculiere leiders op aan om zich te onthouden van extremisme? 2) Beginnen de leiders van de verschillende godsdiensten in het Midden-Oosten op Zijn oproepen te reageren?
A. 1) Voor zover mogelijk. 2) Niet uiterlijk.

V. Is Maitreya in de afgelopen maanden (sinds China) ergens op televisie verschenen?
A. Hij heeft zijn interviews in China hervat.

V. Verschijnt Maitreya af en toe opnieuw op televisie in de landen waar Hij al geïnterviewd is, bijvoorbeeld in China, Rusland, Brazilië en de VS?
A. Voor zover we weten alleen in China.

V. Hoe denkt de Geestelijke Hiërarchie over de publicatie van cartoons die de draak steken met religies?
A. Zij zijn daar op tegen.

V. Hoe definieert u of uw Meester vrijheid van meningsuiting? Zijn er grenzen aan dit fundamentele recht? Zo ja, waar liggen die?
A. De grenzen zijn duidelijk wanneer ze juiste menselijke verhoudingen verstoren.

V. Kunt u uitleggen waarom sommige landen wijzer zijn dan andere?
A. Het volk is er ouder (in termen van evolutie).

V. In Zijn recentste artikel verwijst uw Meester naar verandering die komt, ongeacht of die welkom is. Over wat voor verandering heeft Hij0 het hier?
A. Verandering op elk terrein van menselijke inspanning.

V. Onlangs zijn twee bronzen beelden uit 1508 toegeschreven aan Michelangelo. Het zijn twee mannelijke naakten, elk met één arm triomfantelijk omhoog, en beide zijn gezeten op een panter. Als het inderdaad authentieke werken van Michelangelo zijn, zijn het de enige nog bestaande bronzen beelden van zijn hand. Kunt u zeggen of Michelangelo de maker was?
A. Volgens mijn informatie zijn ze niet door Michelangelo gemaakt.

V. Hoe gevaarlijk is de situatie in de Oekraïne en zijn verhouding tot Rusland volgens uw Meester?
A. Er kleven gevaren aan, maar de media (in het algemeen) overdrijven het. Algemeen gesproken beginnen de groepen in het oosten en het westen van het land tot een werkbare verstandhouding te komen.

V. Er zijn momenteel voorspellingen dat er in het laatste kwartaal van 2015 een heel duidelijke ineenstorting van het internationale economische systeem zal plaatsvinden. 1) Hoe nauwkeurig is die voorspelling? 2) Is dit waar het nieuwste artikel van uw Meester [jan./feb. 2015] naar verwijst? (“Mensen overal wachten op verandering en verandering zullen ze krijgen,of die nu welkom is of niet.”)
A. 1) Die is algemeen gesproken nauwkeurig. 2) Ja.

V. Griekenland heeft zich zopas uitgesproken tegen bezuinigingsmaatregelen. In Spanje wint Podemos, een anti-bezuinigingspartij, langzaam terrein. Kunnen we meer anti-bezuinigingsbewegingen verwachten in de rest van de wereld? Zal dit andere landen, zoals Groot-Brittannië, aanmoedigen om meer te protesteren?
A. Waarschijnlijk.

V. Kort voor uw persconferentie in 1982 in Los Angeles voerden we een heel grote wereldwijde advertentiecampagne in veel landen. Is het misschien nu tijd om te gaan nadenken over iets soortgelijks?
A. Ik denk erover na. Het kost veel geld. Het kost nu veel meer dan toen, en toen was het al heel duur. Maar het is mijn bedoeling om naar de media in veel landen een soort aankondigingsbrief te sturen met een persbericht waarin we iets zeggen als: “Herinnert u zich dit nog?” Daarin kunnen we de hoofdpunten aangeven van wat we in 1982 aan de media lieten weten. “Herinnert u zich dit nog? Weet u dat het nog steeds doorgaat?” Zoiets. Dus om hen nu voor te bereiden op de verschijning van Maitreya vereist natuurlijk geld om de advertenties te betalen. Vooropgesteld dat we aan het geld kunnen komen, maar ik weet dat het zal komen. We hopen dat het geld dat wordt gebruikt voor allerlei onbelangrijke, secundaire dingen voor het werk van de Hiërarchie ter beschikking zal worden gesteld, want dit is Hiërarchisch werk. Dat is wat we moeten onthouden. Dit is het werk van de Hiërarchie. Maitreya is het Hoofd van de Hiërarchie, de Belichaamde Ziel van de mensheid. Wij zijn deel van Hem.

Stand op de Nationale Boekenbeurs, Ljubljana (Slovenië), november 2014

Goed ingelicht
Na een intensieve periode van voorbereiding voor de 10e Nationale Boekenbeurs in november 2014, waar onze groep aan deelnam met de boeken van Benjamin Creme, kwam eindelijk de dag dat een mede-groepslid en ik onze stand gingen opzetten. De opening van de beurs was op de volgende dag en alle uitgevers waren druk met de voorbereiding van hun stands. Er waren nog geen bezoekers en toch verscheen er ineens een oudere dame bij onze stand die op de foto van Maitreya’s ‘hand’ wees, en zei dat het net haar hand was (en haar hand was echt behoorlijk groot, omdat ze heel lang was).
Ik begon uit te leggen van wie de hand op de foto was en merkte op dat de dame maar in één kleur gekleed was. Haar hoed en jas, trui, panty’s en schoenen waren allemaal bordeauxrood. Alleen een broche op de revers was glanzend wit en heel mooi. Ze had een behoorlijk zelfvertrouwen, dus ik sprak voorzichtig over de gevoelige onderwerpen als reïncarnatie en leraren die aan het begin van een nieuw tijdperk verschijnen, etc. Na een poosje begon ze tot onze verbazing over één religie, één mensheid, één taal te praten, ze noemde zelfs karma. Later zei mijn medegroepslid, “Het leek alsof ze alles wist.” Was het Maitreya in vermomming?
Janika Matejka Jancic, Ljubljana (Slovenië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Blijk van steun
Op de Conferentie over Globalisering in Oslo die op 1 en 2 november 2014 door het Noorse Sociale Forum georganiseerd was, had Share Noorwegen een stand waar we krantjes en pamfletten over Maitreya en Zijn boodschap uitdeelden. Op 2 november naderde een jonge man de stand. Aan zijn uiterlijk te zien, kwam hij mogelijk uit het Midden-Oosten. Hij droeg een zwart jasje en had een canvas schoudertas met de Palestijnse Vlag en “Bevrijd Palestina” voorop geschreven. Hij sprak Noors. Ik vroeg hem of hij van Maitreya en de Meesters van Wijsheid gehoord had, maar hij antwoordde niet, hij keek naar de krantjes en de pamfletten. Ik begon over Maitreya en Zijn boodschap van rechtvaardigheid en vrede door het delen van de hulpbronnen van de wereld te praten, over Verklaringsdag, enz. Hij nam wat pamfletten en het kwartaalblad, en voordat hij vertrok zei hij: “Blijf doorgaan met dit belangrijke werk,” en toen vertrok hij. Ik was verrast en vroeg me later af of hij een bijzondere of een gewone man was?
Anne Marie Kvernevik (Noorwegen).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Waardering
Op donderdag 8 januari 2015 speelde ik fluit bij de opening van een tentoonstelling getiteld ‘De Gouden Eeuw’ in de Galerie Alga in Izola (Slovenië). Ik kende de kunstenaar niet en het was bij ‘toeval’ dat ik op deze tentoonstelling kwam te spelen. Het was echt een mooie en gedenkwaardige ervaring. Na de presentatie kwam een lange man in mijn richting. Hij was gekleed in een lange lichtbruine jas en had een heel ongewone grijs-gele huidkleur. Hij sprak met groot enthousiasme. Het leek me ook dat hij een onregelmatig gebit had dat hij iedere keer dat hij lachte probeerde te verbergen, alsof hij zich ervoor wilde verontschuldigden. Ik was heel verrast omdat hij zoveel over de fluit en zijn geschiedenis wist en hij noemde zelfs beroemde fluitisten. Het was vreemd dat hij net die namen noemde die ik zelf echt waardeer en bewonder. Ons gesprek was interessant – ik voelde alsof hij mijn gedachten las en ik begreep vooruit wat hij wilde zeggen. We spraken veel, en natuurlijk kwamen we ook op het onderwerp van Maitreya en de Meesters van Wijsheid, alsof hij wilde weten hoe ik over de gebeurtenissen in de wereld dacht en over de verhoudingen tussen mensen. Ik was zeer geïnspireerd door deze ontmoeting met een vreemde, en het gesprek bleef diep in mijn hart.
Kunt u zeggen of dit een bijzondere persoon was en zo ja, wat zijn rol was?
Alenka Zupan, Koper (Slovenië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een vertegenwoordiger was van de Meester Jezus.)

Beantwoord gebed
Mijn zoon leed sinds zijn achtste jaar verschrikkelijk aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). Al die jaren wilde hij alleen maar dood. Hij is nu 29. Toen ik twee jaar geleden bij hem was in Seattle [2013] om hem bij te staan, besloot ik mijn hand op Maitreya’s ‘hand’ te leggen. Dit deed ik elke ochtend en dan vroeg ik of mijn zoon van deze aanval op zijn hersenen bevrijd mocht worden. Na een bijzonder beangstigende dag waarop hij met zijn OCS te maken had, viel ik op mijn knieën en snikte om een teken dat onze gebeden verhoord waren. Ik vroeg specifiek dat het teken juist op 2625 die dag gegeven zou worden en dat we het beiden zouden zien. Ik had niets in gedachten, maar ik was wanhopig om mijn kind.
Een paar uur later kwam mijn zoon uit zijn kamer en wees op een enorme heldere regenboog net buiten het balkon die door de glazen schuifdeuren scheen. Hij was zo groot en zo dichtbij dat ik voelde dat ik hem aan kon raken. Hij boog over de daken van de huizen net voorbij de snelweg. We keken er beiden in verwondering naar. Het duurde niet lang maar ik zag het als een teken dat alles goed zou komen. Sindsdien is zijn OCS zo verbeterd dat ik er nu geen tekenen van z
af31505ie. Hij vertelde me een paar keer dat hij na het gebed zijn hele lichaam voelde tintelen. Ik weet niet zeker wat dat was, maar wat ik wel weet is dat zijn OCS verdwenen is. De scheikundige werking van zijn hersenen is veranderd en genormaliseerd. Ondanks dat hij nog steeds worstelt met verlegenheid en sociale vaardigheden, heeft hij nu een geweldige baan terwijl hij voorheen niet eens kon werken. Ik geloof dat de regenboog werd gezonden om ons te laten weten dat onze gebeden verhoord werden en dat we niet alleen waren. Dank u, Maitreya.
C.J., New York (VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus de regenboog manifesteerde en hem hielp.)

Duidelijk beeld
Vandaag, 3 januari 2015, ging ik naar de Big Lots winkel in Galveston (Texas, VS) waar ik een lamp wilde kopen op de afdeling Apparatuur. Ik merkte een zwarte vrouw van onbestemde leeftijd op die daar zat en naar een aantal televisietoestellen aan de muur keek. Ze zei tegen me: “Pardon, mevrouw, weet u iets over TV’s?” Ik zei, “ik weet niet alles, maar wel wat.” Ze wees erop dat het beeld van de flatscreen TV niet zo duidelijk was als dat van de andere, en vroeg zich af of er iets met het toestel aan de hand was. Ik dacht er even over en besefte dat al de andere TV’s van het oude, analoge type waren en attendeerde haar daar op. Ik zei dat ik zeker wist dat als ze de flatscreen TV kocht en die op de kabel aansloot, ze een duidelijk signaal zou krijgen. Ze zei, “Voor 75 dollar zou ik het voor een jaar kunnen gebruiken.” Ze bedankte m0e en ik liep weg.
Ik dacht na over ons gesprek over analoog versus digitaal en vroeg me af of de vrouw een Meester was. Op dat moment kreeg ik kippenvel. Was zij een Meester?
Daralyn Brody, Galveston (Texas, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze een woordvoerster was voor de Meester Jezus.)

Voorzichtige herinnering
Eind november 2014 gaf ik een diapresentatie in mijn stad, Zamora, in Spanje, over de Wederverschijning en Transmissie-meditatie, met het doel daar een nieuwe Transmissiegroep te beginnen. Mijn broer hielp me met de technische aspecten van de presentatie.
Onmiddellijk na aankomst bij het cultureel centrum waar het evenement plaats zou vinden, kwam een korte slanke dame van ongeveer 75 jaar met kort grijs krullend haar dichterbij en vroeg of het om 19.30 uur zou beginnen. Ik antwoordde dat het snel zou beginnen, om 19.45 uur. Ze toonde grote vitaliteit en belangstelling, wat ons zeer verbaasde.
Om half 8 begon ik alles voor te bereiden en controleerde de computer, het geluid en de weergave van de projector. Ik was wat overmoedig omdat het bij mij thuis allemaal goed gewerkt had. Maar in de zaal waren er problemen en daardoor werd mijn presentatie vertraagd.
Korte tijd later kwam de oudere dame terug om naar het tijdsschema te vragen, maar deze keer werd ze vergezeld door een man van dezelfde leeftijd, en net als zij was hij lang, dun, welgemanierd en rustig, maar straalde een grote vitaliteit uit.
Toen ik eindelijk met de presentatie kon starten, zag ik het stel vooraan in de rij zitten. Ze gingen even voor het einde weg.
Kunt u me zeggen of zij Meesters waren die aanwezig waren om mij te bemoedigen voor de presentatie, en zo ja, waarom de dame zo aandrong op het schema?
Esther Castro, Zamora (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stel vertegenwoordigers waren van de Meester Jezus.)

Jullie scheppen de wereld
Op 22 juli 2014 ging ik na mijn lunchpauze terug naar het werk en liep op een drukke hoofdstraat en door het winkelgebied, en kwam voorbij een man die in kruiszit op het voetpad voor een winkel zat; hij speelde fluit. Ik had hem een of twee jaar geleden eerder gezien. Toen ik wat geld in zijn mandje deed, bedankte hij me zo overvloedig dat ik mezelf afvroeg of een normaal mens ooit met zulk groot enthousiasme voor zo’n klein bedragje zou reageren. Nu zag ik de man weer. Omdat ik geen contant geld bij me had, kon ik geen geld in zijn mandje doen en liep ik door. Na enkele honderden meters sloeg ik een zijweg in om een boodschap te doen. Nadat ik klaar was en bijna terug was op de hoek van de hoofdstraat hoorde ik een stem – bijna zo hard als een megafoon – die heel snel dichterbij kwam. Het was zo krachtig dat het geluid het straatgeluid en dat van de bouwplaats kon overstemmen. En toen ik hem nu zag, besefte ik dat het de fluitspeler was! Hij reed op een autoped en door de straat in mijn richting, en riep ons voetgangers op de stoep toe: “Jullie scheppen de wereld – met jullie stemmingen, jullie manieren. Jullie scheppen de wereld!” (Door de manier waarop hij dit zei, met het bijzondere ritme, en de nadruk en de toon van zijn stem, wist je gelijk wat hij bedoelde: Jullie zijn allemaal scheppers van de wereld – van jezelf en van dat wat we iedere dag om ons heen zien. Afhankelijk van je houding, kun je iets scheppen en er iets mee doen, en een bijdrage leveren – of niet.) Toen, terwijl hij maar een halve meter bij mij vandaan was, snelde de ‘fluitspeler’ verder. Hij zette zich krachtig af en reed behoorlijk snel, met zijn lange grijze haren wapperend in de wind – hij was al verder onder aan de straat, en riep de mensen toe met zijn boodschap. Twee mannen in zakenpak stonden bij de dichtstbijzijnde bushalte; ik hoorde hen instemmen: “Hij heeft gelijk.”
’s Avonds inspireerde dit kleine verhaaltje ons tijdens onze groepsvergadering.
Was hij een bijzondere persoon?
Andrea Bistrich, München (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder was van de Meester Jezus.)

Het Gebed voor de Nieuwe Tijd
een compilatie

Tussen 1988 en 1993 gaf Maitreya, de Wereldleraar, een reeks leringen en voorspellingen voor de toekomst. Maitreya gaf Zijn leringen aan een groep Swami’s in de Aziatische gemeenschap van Londen. Een naaste medewerker van Maitreya, die bij deze gelegenheden aanwezig was, gaf de leringen door aan twee onafhankelijke journalisten die ze weer doorgaven aan Benjamin Creme. Share International publiceerde de teksten elke maand en stuurde ook een reeks persberichten naar de wereldmedia.
Benjamin Creme schrijft: “Op deze wijze verschafte Maitreya de wereld een hoeveelheid buitengewone leringen en analyses van wereldproblemen – op politiek, economisch, sociaal en milieugebied… Diepgaand, maar toch eenvoudig, gaan deze geestelijke leringen iedereen aan, niet alleen de volgers van religieuze tradities, en zullen Zijn benadering van de mensheid in de komende eeuwen kenmerken.”
Op deze wijze werd ook het Gebed voor de Nieuwe Tijd gegeven, dat voor het eerst in Share International van september 1988 verscheen. Deze compilatie bestaat uit citaten van Maitreya over Zelfverwerkelijking, en vragen en antwoorden van Benjamin Creme over het Gebed voor de Nieuwe Tijd. De selectie is afkomstig uit Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven, van Maitreya.
In maart 2014, tijdens een interview op video voor Mantra FM Radio, Argentinië, sprak Benjamin over het gebed: “Er is ons door Maitreya een nieuwe, buitengewone aanroep of mantra gegeven: Het Gebed voor de Nieuwe Tijd. Dit nieuwe gebed heeft te maken met de nieuwe religie. Om de aanroep te begrijpen moeten we onze beperkte denkvermogens ontstijgen. De eerste stappen in dit proces zijn te realiseren dat je niet het denken bent, of de geest of het lichaam. Die zijn onze tempels, maar ze zijn niet wie je bent. Je bent een ziel, een goddelijk wezen, en dat is je Opperste Wezen. En dat word je.

V. Wat is de beste en krachtigste manier om het nieuwe gebed voor de mensheid in de nieuwe tijd te gebruiken? (SI juni 1989)
A. Het is het meest effectief om de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, de aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen. Het is een ‘affirmatie’, of bekrachtiging, en alle dergelijke gebeden of mantra’s zijn voor hun uitwerking afhankelijk van de toepassing van de gerichte wil (wat de Meester DK noemt de “vaste intentie”). De mensen begrijpen dit over het algemeen niet. Het Onze Vader of de Grote Aanroep worden bijvoorbeeld vaak uitgesproken als een zegening. Om zulke gebeden werkelijk ‘aanroepend’ te maken, moet de wil een rol spelen en een nauwkeurig begrip van de denkbeelden weergeven. Wanneer het denkvermogen de betekenis van de concepten vat en tegelijkertijd de wil erbij wordt betrokken, dan zullen die denkbeelden worden geactiveerd en zal de mantra werken. Het Gebed voor de nieuwe tijd is een voorname mantra of affirmatie. Het vertegenwoordigt het denkbeeld van het Zelf als God, als de schepper van alles wat bestaat. Als dit gebed iedere dag ernstig wordt uitgesproken, zal innerlijk een besef groeien van je ware Zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Wie is de ‘Ik’ in het door Maitreya gegeven Gebed voor de Nieuwe Tijd? Is het 1) onze Vader in de hemel; 2) de Oude der Dagen uit de christelijke bijbel; 3) betekent het Maitreya; 4) of iets anders? (SI okt. 1989)
A. Het is het Goddelijk Beginsel achter de hele schepping. Het Zelf komt voort uit en is gelijk aan het Goddelijk Beginsel. Door middel van denken, geest en lichaam verwerkelijkt het Zelf het Opperwezen en, in tijd en ruimte, de wording van dat Goddelijk Beginsel. Het is dit beginsel dat door Maitreya ‘de Heer’ wordt genoemd. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Is het werkelijk mogelijk om angst te overwinnen door het Gebed voor de Nieuwe Tijd te gebruiken dat Maitreya heeft gegeven?
A. Pas het toe en probeer het. Als ik ja zeg, zal men mij wellicht geloven, maar ik kan het mis hebben. Je kunt hier alleen voor jezelf achter komen door het toe te passen. Je kunt angst alleen zelf overwinnen, niemand kan ’t je leren. Ik denk dat het kan. Je moet het tot je eigen ervaring maken voordat je weet of het waar is of niet. Hetzelfde geldt voor het nieuwe wereldgebed: probeer het, gebruik het dagelijks en bouw daarmee een ander soort identificatie op. We identificeren ons òf met het Zelf òf met alles behalve het Zelf. We vereenzelvigen ons met de ziel òf we vereenzelvigen ons met de voertuigen die het Zelf gebruikt om zich te manifesteren op dit niveau, dit stoffelijke gebied, waarin we onszelf als afgescheiden ervaren. Wanneer je je identificeert met het Zelf, hoef je die vraag niet te stellen, want dan wéét je het al. Het feit dat je de vraag stelt, betekent dat je je niet vereenzelvigt met het Zelf; en ik adviseer dan ook om het door Maitreya gegeven Gebed voor de Nieuwe Tijd te gebruiken en te kijken wat er gebeurt. Je kunt het mechanisch opzeggen of je kunt het opzeggen en tegelijkertijd ervaren. Onderga het wanneer je het uitspreekt; breng eenlijnigheid tot stand en daarmee de identificatie met het Zelf. Wanneer je dat ervaart, zul je merken dat je je niet langer identificeert met de voertuigen van het Zelf (het lichaam en de door het verstand gecreëerde gedachtevormen). Jouw besef van jezelf is het resultaat van deze gedachtevormen, opgebouwd uit de herinnering aan je ervaringen van gebeurtenissen uit je vroegste jeugd tot nu, en je denkt “dat ben ‘ik’”. Maar als je even nadenkt, besef je dat er eigenlijk helemaal niet zoiets bestaat als ‘ik’. Er is alleen herinnering aan ervaringen – sommige pijnlijk, andere angstig, weer andere plezierig. We proberen de ene te vermijden en de andere te krijgen; dat is waar het in ons leven als ‘ik’ steeds om draait. Dit komt voort uit verkeerde identificatie, namelijk met de voertuigen van het Zelf en niet met het Zelf. Met het Zelf bedoelt Maitreya ook de ziel, een exacte reflectie van het Zijn, dat hij de ‘Heer’ noemt. De Heer bestaat eeuwig en is absoluut, en dat is ook onze ware aard, maar we vereenzelvigen ons óf met het absolute óf met het relatieve – het is altijd het een of het ander. Er is niets anders dan deze twee, die de oorsprong vormen van alle polariteiten, alle paren van tegenstelling. Naarmate we ons identificeren met het absolute, zullen we ontdekken dat we alle antwoorden kennen op alle vragen die we ooit kunnen stellen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)
Maitreya zegt: “Alleen het Zelf is belangrijk.” Jij bent dat Zelf, “een onsterfelijk wezen”. Lijden wordt veroorzaakt door vereenzelviging met alles wat niet het Zelf is. Vraag jezelf: “Wie ben ik?” Je zult zien dat je je identificeert met stof (het lichaam), met gedachten (het denken) of met kracht (de geest). Maar je bent geen van deze. “Denken, geest en lichaam zijn de tempels van de Heer.” Het Zelf ervaart hierin “het opperste Wezen en Worden van de Heer.” Wezen is eeuwig, Worden is ontplooiing in tijd en ruimte. Het Zelf ervaart beide. (Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

V. Zal het niveau van mijn bewustzijn automatisch stijgen na Maitreya’s naar buiten treden? Is daar speciale oefening voor nodig? (SI jun. 1990)
A. De verhoging van bewustzijn zal geheel afhangen van het vermogen om te reageren op de energie en lering van Maitreya. Niets gaat ‘automatisch’. Maitreya heeft gezegd dat de essentie is ‘het Zelf’ te kennen, en dat dit het gemakkelijkst te bereiken is door eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Hij heeft een Gebed voor de Nieuwe Tijd gegeven als hulpmiddel bij dit proces. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)
Wezen en Worden zijn twee modaliteiten. Wezen is onveranderlijk, terwijl worden een proces is in tijd en ruimte. De mens, in zijn Wezen, is het Zelf. In zijn worden is hij de ziel – de weerspiegeling van het Zelf. Denken, geest en lichaam zijn de tempels van de Heer die de mens bewoont. Geest is Shiv-shakti, en dat is energie. Denken is Brahma, dat gedachtevorming is. Lichaam is prakriti, materiële substantie, en kan ook gezien worden als fysieke activiteit. Deze termen kunnen gezien worden als zelfstandig naamwoorden, maar ook als beweging of processen. De bestemming van het Zelf is vrij te zijn. Beschouwd in zijn vrijheid, in zijn Wezen, wordt het Atman genoemd. Binnen de beperkingen van tijd en ruimte, in zijn worden, is het de ziel, of Jiva. Het Zelf is geen energie (Shiv-Shakti, geest); het Zelf is geen gedachtevorming (Brahma, of denken); het Zelf is geen fysieke activiteit (prakriti, het lichaam). De bestemming van het Zelf is om deze tempels van de Heer naar willekeur te betreden en te verlaten. Onthechting is het proces waarlangs de mens ophoudt zich te vereenzelvigen met het lichaam (het fysieke aspect), met het denken (het gedachtenaspect) en met de geest (het energie- of krachtaspect). Zo leert hij zijn ware Zelf te kennen en te zijn. Elke handeling die je verricht, moet worden gedaan volgens deze drie beginselen: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Elke handeling die wordt verricht met oneerlijkheid in denken, een onoprechte geest en gehechtheid is destructief. (Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

V. Is er, in verband met het gebruik van het Gebed van de Nieuwe Tijd, iets wat Maitreya specifiek voor discipelen doet of zal gaan doen, zoals hij nu al schijnt te doen voor jonge mensen in probleemsituaties, in de centra die hij over de hele wereld creëert? (SI jan./febr. 1990)
A. Dit zijn twee verschillende dingen. Misschien is er wel een of ander verborgen verband, maar niet op het eerste gezicht. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben gekomen om de mensheid de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten”, en voor hen die in de gelegenheid zijn het Gebed voor de nieuwe tijd te gebruiken, is dat een sterk hulpmiddel om zichzelf in juiste relatie te brengen tot het Zelf. Het leidt tot bewustzijn van het Zelf, en Zelf-bewustzijn is de noodzakelijke stap naar Zelf-verwerkelijking. Je kunt geen Zelf-verwerkelijking bereiken zonder dat je Zelf-bewust bent, en hij heeft gezegd dat je niet Zelf-bewust kunt worden, tenzij je zelfrespect hebt.
In de genoemde centra wordt de jongeren geleerd (of beter gezegd: worden ze in de omstandigheid gebracht) dat ze zelfrespect hebben, misschien voor de eerste keer in dit leven. Misschien zijn ze verslaafd aan drugs of alcohol, komen ze uit gebroken gezinnen, zitten ze in de criminaliteit, of zijn het vandalen of sociaal onaangepasten, enzovoort. Ze worden bijeengebracht in deze centra, waarin een soort therapeutische situatie voor hun psyche wordt gecreëerd. Hun wordt geleerd wat mensen in andere omstandigheden als vanzelfsprekend beschouwen: zelfrespect. Zonder zelfrespect kun je geen enkele vooruitgang boeken. Het ontbreekt deze mensen aan zelfrespect, en daarom zijn ze verzeild geraakt in de misdaad. Innerlijk voelen ze vaag aan dat ze zielen zijn, maar door een slechte opleiding, slechte sociale omstandigheden of slechte invloeden kunnen ze niet op het uiterlijke gebied uiting geven aan dat innerlijke gevoel goddelijke wezens te zijn. Daarom zijn ze in conflict met zichzelf en, als een uitvloeisel daarvan, met de maatschappij waarvan ze deel uitmaken.
Discipelen zouden geen discipelen zijn als ze dat probleem hadden, maar sommige discipelen hebben verschrikkelijke problemen, die net zo moeilijk zijn. Die zijn het resultaat van begoocheling en van de specifieke moeilijkheden waarmee discipelen worden geconfronteerd.
De discipel is bezig een bewuste stap te zetten in de richting van Zelf-verwerkelijking. Dat is wat iedereen, bewust of onbewust, probeert te bereiken, en natuurlijk uiteindelijk zal bereiken. Zelf-verwerkelijking is het doel van onze incarnatie-ervaring. De meeste mensen die al discipelen zijn, hebben voldoende zelfrespect om hen op het pad te brengen. Het Grote Gebed (of Affirmatie) is gegeven om door allen te worden gebruikt. Natuurlijk kun je het op verschillende niveaus beoefenen. Het devotionele type zal het gebruiken op dezelfde manier als waarop hij het Onze Vader opzegt: geef me, geef me, geef me. Vergeef me, vergeef me. Zo is het ook met het Gebed voor de nieuwe tijd: je kunt het mechanisch opzeggen, of je kunt het zo uitspreken dat het werkelijk ieder astraal verlangen vervult dat je ooit had. Dat is één manier en in de komende 1000 jaar zal het waarschijnlijk op die manier worden gebruikt. En dan is er ook de manier waarop het behoort te worden uitgesproken, maar die ik je niet kan vertellen; de manier namelijk dat je het ervaart terwijl je het uitspreekt. Je moet het ervaren; er gebeurt niets tenzij je het ondergaat. Jij moet het Zelf zijn, terwijl het voertuig de mantra opzegt. Je kunt alleen worden wat je al bent. Er valt niets te leren. Je kunt alles leren uit elk boek dat ooit is geschreven en even onbewust zijn met betrekking tot het Zelf als je was voordat je begon. Je kunt pas beginnen het Zelf te ervaren wanneer je voorbij het denken gaat; dan ervaar je de werkelijkheid. Dat is de oorspronkelijke staat, de aard van het Zelf. Dat ben jij. Jij bent de schepper van het heelal, er is niets anders; maar je moet je verkeerde identificatie kwijtraken. Het is niet iets dat je door kennis kunt verwerven, er is geen sprake van aanleren bij het ervaren van de werkelijkheid. Een baby die in termen van kennis niets weet, die nog niet naar school is geweest waar zijn patronen van kennis vervormd worden, is daarom nog zuiver; hij denkt niet, hij ervaart alleen op een directe manier, zoals een ziel haar eigen Zijn ervaart. Zo moet je zijn, als een klein kind, direct, zonder vooropgezette meningen, zonder gedachtenconstructies, omdat elke gedachte een belemmering vormt voor de ervaring van de werkelijkheid die het Zelf is. Hoe verder de discipel geëvolueerd is, hoe meer hij de mantra zal gebruiken zoals die bedoeld is: om vereenzelviging met het Zelf tot stand te brengen. Het Zelf is er altijd geweest; we zijn ons er alleen niet van bewust door onjuiste identificatie. Er is een verschuiving nodig van visie, van identificatie, van het betrekkelijke naar het absolute, van het voertuig naar dat wat gebruik maakt van het voertuig, het Zelf.
Het Gebed is in deze tijd gegeven omdat Maitreya in de wereld is en omdat dit een tijd is waarin hij de discipelen in de wereld, door wie hij moet werken, zeer krachtig kan stimuleren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Is bidden een manier om Maitreya aan te roepen? (SI mrt 1993)
A. Jazeker. Alle Meesters reageren op gebed. Zo worden gebeden verhoord, niet door mensen die in de hemel zitten, zo’n plek bestaat helemaal niet. De hemel is een zijnstoestand, en dat, het hemels koninkrijk, is het Rijk der Zielen. De Meesters zijn klaarwakker, Zij slapen nooit, en Zij horen elk gebed. Of Zij een bede kunnen verhoren, hangt af van de kracht van de aanroep en van de hoeveelheid emotionele of mentale stof waarin het gebed is ‘verpakt’. Hoe hoger en mentaler de stof is waarin het gebed gewikkeld is, hoe meer indruk het maakt op het denkvermogen van de Meesters, omdat zij werken op de mentale en niet op de astrale niveaus. Er zijn talrijke wezens op de astrale gebieden die reageren op astrale gebeden, maar de Meesters zelf reageren op de mentale en bovenmentale niveaus, de ziele- of geestelijke niveaus. Dus hoe hoger je je aanroep door gebed kunt laten klinken, hoe beter. Nog belangrijker dan dit is karma. De Wet van Karma beheerst ook het handelen van de Meesters met betrekking tot gebeden.

De Meesters hebben bepaalde aanroepen vrijgegeven aan de wereld als gebeden. Maitreya zelf heeft aan de wereld een gebed voor de nieuwe tijd vrijgegeven, waarvan het gebruik een besef doet groeien van je eigen goddelijkheid, als “de schepper van het heelal”, van vereenzelviging van jezelf met God…
In het komende tijdperk zal de mensheid geleidelijk gaan inzien dat zij gelijk is aan het Zelf of God. Waarbij God niet wordt gezien als iemand ‘daarboven’, maar als immanent in elk aspect van de schepping – waarbij geen enkele scheiding bestaat tussen God, de natuur en de mensheid. Alles is met elkaar verbonden. Natuurlijk worden vele gebeden verhoord, maar het antwoord wordt vaak niet als zodanig herkend. Het antwoord kan heel goed een onverwacht geschenk van stimulans of een geboden kans zijn, in plaats van de vervulling van de gevoelde behoefte. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)


Het Gebed voor de Nieuwe Tijd

Ik ben de schepper van het heelal.
Ik ben de vader en moeder van het heelal.
Van mij is alles gekomen.
Tot mij keert alles terug.
Denken, geest en lichaam zijn mijn tempels,
voor het Zelf ter verwerkelijking
van Mijn opperste Wezen en Worden.

Dit gebed voor de nieuwe tijd, aan de mensheid gegeven door Maitreya, de Wereldleraar, is een krachtige mantra, of affirmatie, met een aanroepende werking. Door gebruik van dit gebed leren we inzien dat de mens en God één zijn en dat er geen onderscheid bestaat. Het “Ik” in dit gebed is het Goddelijke Beginsel dat aan de hele schepping ten grondslag ligt. Het Zelf komt voort uit, en is identiek aan, dit Goddelijke Beginsel. De krachtigste manier om deze mantra te gebruiken, is de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, waarbij de aandacht op het ajnacentrum (tussen de wenkbrauwen) wordt gehouden. Wanneer de betekenis van het denkbeeld tot het denken doordringt en tegelijkertijd de wil wordt ingeroepen, komen deze begrippen tot leven en krijgt de mantra zijn werkzaamheid. Door het gebed dagelijks serieus te gebruiken, zal in u het besef groeien van uw ware Zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Tekenen in overvloed

Malaga, Spanje — Deze foto, genomen door José Rodriguez in de avond van 8 februari 2015, toont 57 lichtpunten die zich met dezelfde snelheid van oost naar west voortbewogen.
line (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Engeland, VK — Een inwoner van Tynemouth, Engeland, nam een foto van een ongewoon voorwerp dat zich in de avond van 5 januari 2015 boven zijn huis voortbewoog. De ooggetuige, Craig Lowther, vertelde: “Ik zag iets waarvan ik dacht dat het een vliegtuig was dat een ongebruikelijke route vloog. Het had een ongewone kleur voor een vliegtuig en het bewoog zich niet voort zoals je dat van een vliegtuig zou verwachten.” Door de zoeker van zijn camera zag hij het voorwerp “achterwaarts en voorwaarts” gaan. Hij zei “Het leek op een koepel met een uitstulping in het midden met pulserende lichten erop.” (Bron: chroniclelive.co.uk; YouTube Web TV25)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp met “pulserende lichten” een ruimtevaartuig was van Mars.)

Avare, Bazilië — Foto’s genomen op 31 januari 2015 laten een wolkachtige witte bol in de lucht boven de stad Avare zien. De fotograaf en drie andere ooggetuigen zagen het voorwerp dat zich gedurende meer dan een minuut op grote hoogte met grote snelheid voortbewoog, voordat het verdween. (Bron: YouTube: UFOvni2012)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de witte bol een ruimtevaartuig van Mars was.)

Porte Alegre, Brazilië — Een videofilm op 4 januari 2015 opgenomen toont een vurig voorwerp dat boven de stad Porte Alegre vliegt. (Bron: YouTube: jmhz71)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het vurige voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Chili — Boven de stad Iquique werd op 28 december 2014 een gloeiende ufo op video vastgelegd. (Bron: www.latest-ufos.com, YouTube: jmhz71)

Mexico — Op 2 februari 2015 werd een ruitvormige UFO waargenomen die zich in de lucht boven de stad Tepotzotlán voortbewoog. (Bron: YouTube: jmhz71)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruitvormige voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Lichtpatronen op een hotel in Williamstreet, Atlanta (Georgia, VS) eind oktober 2013. Ingezonden door Daralyn Brody, Gaveston (Texas, VS).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ze door Maitreya en de Ruimtebroeders werden gemanifesteerd.)

Een van de afbeeldingen van Sai Baba en Ganesha met manifestaties van vibhuti (heilige as) of amrit (een honingachtige nectar). Foto ingezonden door Todd Lorentz, Edmonton (Canada).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Sai Baba deze wonderen manifesteerde.)

Stervormige sneeuwvlokken
Inwoners van Manhattan en andere steden langs de oostkust van Amerika meldden dat ze tijdens de storm Juno in de laatste week van januari 2015 een mengeling van zeer grote ongewone stervormige sneeuwvlokken zagen vallen. Velen namen er foto’s van en stuurden ze naar de kranten. (Bron: www.huffingtonpost.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de doelbewust grote stervormige sneeuwvlokken een manifestatie van de Meester Jezus waren. )

‘Mars voor verandering’ in Madrid
Rond de 300.000 aanhangers van Podemos (“Wij kunnen het”), de linkse partij die het Spaanse tweepartijenstelstel omver lijkt te gaan werpen, marcheerden op 31 januari 2015 het centrum van Madrid binnen, als blijk van machtsvertoon aan het begin van een druk verkiezingsjaar.
De ‘mars voor verandering’ was de belangrijkste betoging die Podemos organiseerde sinds ze afgelopen mei als nieuwkomer in de Spaanse politiek opkwam en bijna 9 procent van de Spaanse stemmen kreeg in de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de grootste steunbetuiging tot nu toe voor de anti-bezuinigingspartij Podemos, die vanwege haar stijgende populariteit en beleid vaak met het Griekse Syriza wordt vergeleken, liepen zaterdag tienduizenden mensen mee in Madrid. De menigte scandeerde “Ja, wij kunnen het” en “Tik-tak, tik-tak”, om aan te geven dat de tijd er op zit voor de twee grootste politieke partijen van Spanje.
De mars eindigde zaterdag op de Puerto del Sol, het Madrileense plein dat het centrum werd van de nationale, door de jeugd geleide 15M-beweging die in mei 2011 met de bezem door het Spaanse politieke systeem wilde gaan. Podemos gaat in de opiniepeilingen voorafgaand aan de lokale, regionale en nationale verkiezingen van dit jaar aan kop. Spanje is net herstellende van een zeven jaar durende terugval als een van de snelst groeiende economieën in de eurozone. Maar het einde van de recessie heeft voor velen nog niet veel opgeleverd in een land waar bijna een op de vier werknemers werkloos is. De opkomst van de partij is grotendeels toe te schrijven aan het charisma van Pablo Iglesias, een 36-jarige professor in de politieke wetenschappen, met een paardenstaart. Iglesias, afkomstig uit het arbeidersmilieu van de Madrileense wijk Vallecas, verkiest een spijkerbroek en shirt met opgerolde mouwen boven een pak met stropdas, en uit zich in termen als “Spanje wordt geregeerd door de lakeien van de rijken” en dat de economie de mensen moet dienen. “Wij willen verandering”, verzekerde Iglesias het publiek vanachter een bord waarop “Nu is de tijd” stond te lezen. “Dit is het jaar van verandering en we gaan de verkiezingen winnen.”
Iglesias beloofde dat Podemos de volkspartij (Partido Popular) snel uit het zadel zou wippen. Hij beschuldigde de regering van Rajoy ervan “ons land te willen vernederen met deze afzetterij die bezuiniging wordt genoemd”. Ervaren Podemos-lid Rita Maestre zei dat het hun doel was om aan te tonen dat de partij een middel voor verandering is. “We riepen op tot de demonstratie, in de hoop een vuur te ontsteken.” “Mensen zijn de politieke klasse beu,” aldus Antonia Fernandez, een 69-jarige gepensioneerde uit Madrid die met haar familie aan de demonstratie meedeed. Zij en haar man moeten samen rondkomen van een pensioen van 700 euro per maand. Fernandez zei dat ze vroeger op de socialistische partij stemde maar het vertrouwen in die partij verloor door hun reactie op de economische crisis en het bezuinigingsbeleid. “Als we een toekomst willen hebben, hebben we banen nodig,” zei ze.
“De politieke klasse heeft alle geloofwaardigheid verloren,” aldus de 54-jarige werkloze draaibankwerker Marcos Pineda. “De penningmeester van de regerende partij PP ging de gevangenis in voor corruptie en de banken werden gered met 40 miljard euro aan Europees geld, maar de regering weigerde het een reddingsactie te noemen.”
De 61-jarige Angeles Buj zegt dat het economisch herstel “misschien wel in het voordeel van onze corrupte politieke leiders is, maar niets doet voor degenen die werkelijk onder de crisis te lijden hebben.” Mevrouw Buj, die een bord droeg met de tekst, “Ja, samen kunnen we het”, zei dat ze “een van de gelukkigen is die wel werk hebben”, maar dat ze op Podemos
af0 zou stemmen omdat “het tijd is om wat waardigheid terug te geven aan het Spaanse volk”. (Bronnen: El País, ABC, Spanje; The New York Times, Associated Press, VS; The Guardian, Daily Mail, VK)

Open brief internationale studenten
Een grote, internationale groep studenten heeft een krachtige oproep gedaan aan Europese regeringen, Europese banken en het IMF om “een nieuwe koers in te slaan” die tevens inhoudt dat de Griekse schuld wordt afgeschreven.
“Wij ondergetekenden roepen de regeringen van Europa, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF op om het besluit van het Griekse volk om een nieuwe koers in te slaan te respecteren en de nieuwe Griekse regering in goed vertrouwen te betrekken bij de onderhandelingen om de kwestie van de Griekse schuld op te lossen.
De Griekse regering heeft gelijk om op nieuwe beleidsmaatregelen aan te dringen, omdat de vorige hebben gefaald. Ze hebben geen economisch herstel gebracht. Ze hebben geen financiële stabiliteit gebracht. Ze hebben geen banen of buitenlandse investeringen gebracht. Ze hebben de Griekse maatschappij onder druk gezet en beschadigd en de Griekse instellingen verzwakt. Die benadering heeft daarom geen waarde en biedt geen vooruitgang. Wij vragen de Europese partners van Griekenland dringend deze werkelijkheid te aanvaarden, zonder welke de nieuwe regering nooit gekozen zou zijn.
Griekenland heeft onmiddellijk humanitaire maatregelen nodig, een hoger minimumloon, nieuwe banen, nieuwe investeringen, en stappen om basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg te herstellen en te verbeteren. Het heeft een sterker en progressiever belastingstelsel nodig om minder afhankelijk te zijn van BTW en beter in staat om inkomens en rijkdom te belasten. Het moet corruptie bestrijden, bestraffen en uitroeien. De nieuwe regering heeft fiscale ruimte nodig om deze maatregelen uit te voeren en hun waarde te laten zien en heeft blijvende financiële ondersteuning van de Europese Centrale Bank nodig om intussen de financiële sector te stabiliseren. We vragen de Europese partners en instellingen van Griekenland dringend in die fiscale ruimte en ondersteuning te voorzien.
De regering van Griekenland vraagt de Europese partners terecht om kwijtschelding van de schulden. Deze schulden zijn onhoudbaar en zullen derhalve bij geen enkele gelegenheid terugbetaald worden. Daarom is er bij kwijtschelding geen sprake van economisch verlies voor enig ander land of zijn belastingbetalers. Integendeel, een fris begin voor Griekenland zal helpen nieuwe activiteit, inkomen, banen en winst voor zijn partners te brengen. We vragen de Griekse kredietverleners dringend deze kans te grijpen, en deze feiten duidelijk en openhartig aan hun eigen mensen uit te leggen. Deze onderwerpen hebben ook betrekking op de toekomst van Europa als geheel. Een beleid van bedreiging, dreigingen, deadlines, koppigheid en chantage zal alle Europeanen laten zien dat het Europese project zal hebben gefaald. Het zal moreel, politiek en economisch gefaald hebben. We vragen Europese leiders dringend om alle inspanningen om de regering en het volk van Griekenland te dwingen, af te wijzen en te veroordelen.
Omgekeerd kan succes voor Griekenland het pad naar vernieuwde voorspoed en stabiliteit voor Europa laten zien, met een nieuwe rol voor democratie en een nieuwe openheid voor verkiezingen die opbouwende verandering brengen. Wij staan aan de kant van Griekenland en Europa, aan de kant van democratie en van verandering. We vragen Europese leiders dringend de speciale grondslag van de Griekse besluitvorming, voortgekomen uit de moeizaam bevochten en doorslaggevende democratische keuze, te onderkennen en het pad van realistische evaluatie en redelijke onderhandeling te kiezen.” (Bron: blogs.mediapart.fr)

Klimaatverandering vraagt om totaal ander beleid
Mary Robinson, oud-president van Ierland en inmiddels speciaal gezant voor klimaatverandering van de Verenigde Naties, roept alle landen op – zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden – tot samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Mevrouw Robinson zegt dat de ontwikkelingslanden zich bij de rest van de wereld moeten aansluiten om de CO2-uitstoot te stoppen en zo de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Zij plaatst vraagtekens bij de notie dat die landen meer tijd moeten krijgen om hun CO2-voetafdruk te verminderen en stelt dat deze visie niet meer staande gehouden kan worden willen we rond 2050 als planeet de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk teruggedrongen hebben.
De opmerkingen van Mary Robinson tijdens de klimaatconferentie in Dublin (Ierland) in februari 2015, volgen op de overeenkomst over klimaatverandering van Lima in 2014 waaruit de eerste unilaterale internationale toezegging om broeikasgasuitstoot te beteugelen is voortgekomen. Ze zei: “De gevolgen zullen erger zijn voor ontwikkelingslanden, dus zij moeten er direct bij betrokken worden en niet vast komen te zitten in een infrastructuur van vervuilende fossiele brandstoffen.” Ze voegde eraan toe: “Het is onredelijk van ontwikkelingslanden te verwachten dat zij op eigen houtje hun uitstoot verminderen nu ze op een ontwikkelingsniveau staan dat vergelijkbaar is met de landen van het Britse Rijk toen die hun uitstoot juist drastisch verhoogden. De enige haalbare manier om dit te bereiken is door financiële en technologische steun.”
De overeenkomst zal tijdens de VN-conferentie inzake Klimaatverandering in december in Parijs geratificeerd worden, waardoor 2015 volgens Robinson het allerbelangrijkste jaar in de geschiedenis van klimaatverandering wordt. Ze zei: “2015 Is een historisch jaar waarin een fors aantal maatregelen genomen moet worden om het einde van extreme armoede te garanderen, om ongelijkheid te verminderen en de risico’s als gevolg van klimaatverandering te verminderen.
“Klimaatverandering dwingt ons tot nadenken om zaken op een totaal andere manier aan te pakken – een totale transformatie. De oude manier van werken, gelardeerd met een beetje groen, is niet genoeg. Die benadering leidt naar een wereld die vier graden warmer is dan de niveaus van het pre-industriële tijdperk. (Bron: The Irish Times, Ierland)

Waarschuwing voor watertekort
Het rapport van het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN (IPCC) van 29 maart 2014 voorspelt een waarschijnlijke stijging van de temperatuur op aarde met twee graden Celsius; internationaal is men overeengekomen dat als de uiterste grens te hanteren, de drempel waarboven klimaatverandering aan het eind van de 21e eeuw ‘gevaarlijk’ wordt.
Watertekort kan leiden tot conflicten tussen gemeenschappen en landen, waarschuwt het hoofd van de sectie klimaatwetenschappers van de VN, omdat de wereld er nog niet volledig van doordrongen is dat de watercrisis als gevolg van klimaatverandering veel landen zal treffen. “Helaas is de wereld nog niet echt ontwaakt tot de werkelijkheid die we tegemoet kunnen zien als gevolg van klimaatverandering, zo waarschuwt de voorzitter van IPCC, Rajendra Pachauri tijdens een conferentie over waterveiligheid. “Als je naar producten uit de landbouw kijkt, naar dierlijke proteïnen – de vraag ernaar groeit alleen maar –, dan zien we activiteiten die heel veel water verbruiken. Tegelijk is het aanbod aan verschillende beperkingen onderhevig. In de eerste plaats omdat door de klimaatverandering de watercyclus enorm gaat veranderen.”
Overal ter wereld zijn ontwikkelingsdeskundigen de laatste jaren buitengewoon bezorgd over de veiligheid van water. Steeds meer overstromingen en droogtes veroorzaakt door klimaatverandering, vervuiling van rivieren en meren, verstedelijking, het extreem onttrekken van grondwater en bevolkingsgroei betekenen dat landen zoals India grote watertekorten kunnen verwachten. (Bron: Reuters.com)

Het komende jaar
door de Meester —, via Benjamin Creme (12 januari 2015)
Zo tegen het eind van dit jaar kunnen mensen het begin van verandering verwachten in verscheidene delen van de wereld. Wat als schadelijk werd beschouwd, zal uiteindelijk als heilzaam worden gezien. Er is een goede kans dat honger en haat niet langer de pagina’s van de kranten zullen domineren. Een rustiger stemming zal althans beginnen in de plaats te komen van de huidige woede en wrede stammenstrijd. Vergis je niet – dit is niet het einde van ontbering. Voor sommigen ligt er onwelkome ontbering in het verschiet, maar zo moet het zijn, want zij hebben zelf de omstandigheden gecreëerd die haar veroorzaken. Dit zal echter niet van lange duur zijn. Weldadige energieën van Waterman versnellen het proces van vernieuwing en dit moet als de grondtoon van de toekomst gezien worden. Mensen overal wachten op verandering en verandering zullen ze krijgen, of die nu welkom is of niet. Wees niet bevreesd want alles zal goed komen.

………………………………………………………….

‘De vereisten voor de toekomst’, door de Meester —, via Benjamin Creme uit april 2000 is nu we het nieuwe jaar binnengaan nog even relevant. De veranderingen die noodzakelijk zijn om onze wereld te transformeren, blijven een uitdaging. Echter, zoals het artikel van de Meester “Het komende jaar” (zie hier boven) ons zegt, vinden al veranderingen plaats.

…………………………………………………………

De vereisten voor de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme
Binnen korte tijd zullen de mensen gaan inzien dat er werkelijk substantiële veranderingen plaatsvinden in de menselijke aangelegenheden. Vrijwel ongemerkt zijn vérreikende veranderingen in de omgang tussen mensen – plaatselijk, nationaal en internationaal – reeds als norm aanvaard. Helaas zijn er ook vele schendingen van de menselijke waardigheid en vrije wil, die de activiteiten van regeringen en individuen bezoedelen en onteren, en het is droevig om deze wreedheden te aanschouwen. Maar haast onmerkbaar laat zich een nieuwe geest van verdraagzaamheid en begrip voelen. Tegelijkertijd wordt minder verdraagzaamheid dan voorheen getoond aan degenen die de regel der wet in de wind slaan, die tegen het Algemeen Welzijn werken en geweld en wanorde voeden. Dit is een goed voorteken voor de toekomst van het mensenras. Tolerantie van geweld is niet Onze weg. In wezen zijn alle mensen Eén. Weldra komt de tijd dat mensen zich ervan bewust worden dat dit zo is. Wanneer die dag aanbreekt, zal de vreugde van alle mensen werkelijk groot zijn. Intussen begint een nieuwe fase in de geschiedenis van de mens. Stap voor stap zullen de mensen de vereisten voor de toekomst in gang zetten. Deze moeten de bestemming en de vrije wil van iedereen eerbiedigen. Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften – voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs – moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu, met alles wat daarmee samenhangt, moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beërven en opnieuw het pad naar God vinden. Om de mens te helpen dit te doen, zal Maitreya spoedig Zijn aanwezigheid bekendmaken en Zijn zorg tonen voor allen. Niet het minst ontmoedigd door de omvang van de taak, zal Maitreya de mensheid bij de hand nemen en haar schip voorzichtig in veiliger water sturen, ver van de verraderlijke klippen waarop de mensheid onvermijdelijk lijkt te zullen vergaan. Maitreya zal de weg terug uit dat gevaar tonen en de mensen veilig naar de haven loodsen. Zo zal Hij de overgang naar het nieuwe tijdperk verlichten en de mensen veel lijden en verdriet besparen. Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig Zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren. Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief.

In november 2014 schreef Share International dat Maitreya in het Midden-Oosten is. Is Maitreya daar nog steeds?
A. Ja. Hij heeft er verschillende landen bezocht.

V. Heeft Zijn aanwezigheid het gewenste effect, d.w.z. ontstaat er toenadering, compromis, grotere verdraagzaamheid?
A. Het is te vroeg daar iets over te zeggen.

V. Is het Zijn bedoeling in het Midden-Oosten de vraag van het volk naar mensenrechten aan te moedigen?
A. Niet per se. Maitreya is daar om wegen naar vrede te vinden tussen de verschillende religieuze gemeenschappen.

V. Ziet Maitreya Zijn werk daar tot dusver als succesvol?
A. Hij ziet dat er nog veel te doen is. Maar Maitreya is altijd optimistisch en geduldig.

V. Is Maitreya sinds Hij naar het Midden-Oosten ging op nationale, regionale of lokale media verschenen?
A. Nee.

V. Is de Geestelijke Hiërarchie democratisch?
A. De Geestelijke Hiërarchie is niet democratisch. Verschil in niveau wordt altijd geaccepteerd en dat verschil verschaft een andere manier van werken. Het heeft allemaal met ervaring te maken; sommige Meesters zijn verder geëvolueerd dan andere.

V. De groepen worden aangemoedigd om nieuwe manieren te vinden om het publiek met deze informatie te benaderen. Hoe belangrijk is het dat we de boodschap niet verwateren en dat we de informatie zuiver houden? Sommigen in de groepen maken zich zorgen omdat anderen het verhaal toegankelijker willen maken voor mensen, door Maitreya en de Hiërarchie eruit te laten.
A. Als je de wereld wilt vertellen dat Maitreya heel spoedig naar voren zal treden in de wereld om de mensheid te helpen onze beschaving te veranderen en een nieuwe beschaving op te bouwen, enzovoort, zonder Hem te noemen, zal dat tamelijk problematisch blijken.
Er is niets wat het gemoed van de mensheid zozeer verheft als de kennis dat er een goede, gerede mogelijkheid is dat Maitreya of een leraar van het niveau van de Christus in de wereld is en naar buiten zal treden om samen met de mensheid een nieuwe beschaving op te bouwen. Het is zó inspirerend, zó verheffend dat het mensen uit hun misère haalt. En hun misère zal alleen maar groter worden naarmate het Zwaard des Onderscheids zijn werk doet. Dat is nog niet begonnen. Mensen lijden en veel mensen zullen nog meer lijden. Maar het werk is grotendeels gedaan en de weg is vrij voor de Christus om naar voren te treden en dat is wat telt. Dat is wat je de mensen moet vertellen. Hoe je het vertelt is aan jou, maar maak het niet te abstract, te ver verwijderd van de waarheid. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief.

Waar geloof
In de nacht van 1 november 2014 werd ik wakker met een verschrikkelijke pijn in mijn rechterbeen. Ik had een afschuwelijke spierkramp van mijn tenen tot mijn lies. Ik was tamelijk geschokt en bezorgd omdat ik nog maar pas een operatie voor twee nieuwe heupen had gehad. Ik was bang dat ik op mijn leeftijd van 83 weer naar het ziekenhuis moest. Ik vroeg me af of er iets met mijn rechter heup was gebeurd.Het was 4 uur in de ochtend. Ik zat op de rand van mijn bed en probeerde de kramp te stoppen. Niets hielp. Het was koud dus kroop ik terug in bed. En toen was de pijn zo afschuwelijk dat ik hardop schreeuwde: “Maitreya, help!” Wat er toen gebeurde weet ik niet. Ik werd wakker, keek op de klok en zag dat het 05.40 uur was. Ik draaide me om in een poging nog een beetje te slapen. Pas enige tijd later begon het me te dagen wat er in de nacht was gebeurd. Ik bewoog mijn been en ontdekte dat de pijn verdwenen was.Bracht Maitreya Boeddha me in een diepe slaap onmiddellijk nadat ik naar Hem om hulp had geschreeuwd, zodat ik geen enkele pijn meer zou voelen?
Mevr. M.Th. W., Epen (Nederland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya haar inderdaad hielp.

Luister!
Mijn reis naar Berlijn op 15 augustus 2014 begon met een prettige ervaring op het hoofdstation van Frankfurt. Terwijl ik op het perron op de trein stond te wachten, kwam een oudere vrouw naar me toe en vroeg zachtjes: “Een aalmoes in Gods naam? Omdat me al eerder om geld was gevraagd, schudde ik mijn hoofd en zei nee. De vrouw herhaalde de zin zachtjes, maar ik antwoordde weer met nee. Toen keek ze in mijn ogen en zei hardop: “Zelfs niet in de naam van God?” Ik zocht mijn portemonnee en gaf haar wat geld. Ze nam het geld aan en lachte, liep een paar stappen verder, keerde zich om en riep naar me: Dank je, meisje.”
Was de oudere vrouw een bijzondere persoon?
J. R., Duitsland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerster van de Meester Jezus was.

Troost
Op 31 maart 2014 waren Albert en Catharina op weg naar de crematiedienst voor Rita van der Plas, lid van de Transmissie-meditatiegroep Amsterdam. Toen we de trein uitstapten, was het nog tien minuten lopen. Albert vroeg aan een aardige oudere dame de kortste weg. Zij vroeg beleefd of we naar het Crematorium Westgaarde gingen. Zij wees ons de weg door een hek over de hoofdweg heen. Zij zei dit tweemaal heel zacht alsof zij ons kracht wilde geven. Eenmaal in het Crematorium gaven we onze bloemen af en gingen Rita de laatste eer bewijzen – we zagen de kaart met Maitreya’s ‘Hand’ onder haar handen. Het was een ontroerende dienst met gitaarmuziek. Aan het eind kreeg een van ons de gelegenheid om Rita te bedanken voor haar toewijding en dienst. Er werd besloten met het Gebed van de Nieuwe Tijd. Mogen we vragen wie de dame was die ons de weg naar het crematorium wees?
C. N., Egmond.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere dame’ een woordvoerster van de Meester Jezus was.

Hulp is dichtbij
Ergens in maart 2014, nadat ik mijn echtgenoot verzorgd had na de spoedoperatie aan zijn hart in het CHU ziekenhuis in Rouen, had ik problemen met lopen vanwege de eksterogen op mijn voeten. Plotseling begon een man van middelbare leeftijd, met een beetje overgewicht en gemillimeterd zwart haar, kastanjebruine huid en donkere ogen, die iets droeg dat leek op een blauw ski-jack met rode strepen rond de ellebogen, de aandacht van de mensen op mij te vestigen. Er was alleen een oude dame te zien en ik. Hij zei: “Ah, sociale zekerheid, sociale zekerheid… Kijk naar deze vrouw (terwijl hij naar mij wees), niemand kan iets voor haar doen, haar helpen, maar ik zal het doen, ik zal haar helpen,” of iets wat daar op neerkomt. Te zeer in beslag genomen door mijn eigen problemen, vroeg ik me onlangs pas af of dit misschien niet een teken was van een van de Meesters, om me in mijn hopeloze toestand moed te geven.
M. C., Hassocks (West Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Ondersteuning
Toen ik 28 mei 2014 bij een koffiewinkel in de rij stond zei een dame achter me: “Dank u dat u de deur voor me openhoudt.” Ik was een beetje verrast dit buitengewoon stralend lachende gezicht te zien. Ze leek te bruisen van vitaliteit en goede zin. Ik vroeg: “Waarom bent u zo gelukkig? Ze zei: “Je moet gelukkig zijn, Ik ben de hele tijd gelukkig.” Daarop vloeiden mijn tranen. Ik nodigde haar uit voor een kop koffie en terwijl we zaten legde ze haar handen op haar hart en zei: “Wat er ook uit je hart komt, zal naar je terugkeren.” Ze was een mooie donkere dame, ongeveer 1,72 m. lang, zeer kranig, met een modieus voorkomen, ze droeg een zwarte pet met een patroon van glitters aan de zijkant en een nauwsluitend zwart jasje. Ze zei dat ze 52 was, maar ze leek ongeveer 25 jaar. Steeds stralend van goede zin babbelde ze over haar leven, met soms juweeltjes als “Je moet alle mensen respecteren, omdat iedereen gelijk is.” We hadden een makkelijk contact, dus voelde ik aan dat ik plagend kon vragen: “Weet je zeker dat je niet iets gebruikt hebt!” Daarop sloeg ze dubbel van het lachen en zei: “Mijn naam betekent in het Nigeriaans de ‘schepper van vreugde’, en dat is mijn leven geweest.” Toen ze vertrok schudden we elkaar de hand en omhelsden elkaar. Terwijl ze zei “God zegene je” huppelde ze letterlijk het café uit! Ik had me zeer ongelukkig en uitgeput gevoeld. De ontmoeting met deze lichte geest was een echte stimulans. Is het mogelijk dat deze gelukkige persoon een van de Meesters was?
C.C., Londen (VK)
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerster van de Meester Jezus was.

Bedankt!
Ik ben een Afrikaans sprekend mens, dus ik zal mijn best doen in het Engels te communiceren.
Ik wil U DANKEN en u zeggen dat ik zeer dankbaar ben. Na zo’n lange tijd in mijn leven naar de waarheid te hebben gezocht, kwam ik gisteren deze prachtige website van u tegen, nadat ik A Gift…From the Stars had gelezen. Terwijl ik u dit schrijf heb ik tranen in mijn ogen en kan ik zeggen dat ik meteen “verbonden” was met al deze informatie die u over de hele wereld verspreidt. Dank u dat u bent wie u bent en voor het volbrengen van uw doel.
Z. d.W., Randburg (Gauteng, Zuid-Afrika).

Maak contact
Op vrijdag 22 augustus 2014, net na 6 uur ’s avonds, reisde ik in de metro van New York van mijn werk naar huis. Mijn trein kwam er aan en hoewel het niet bijzonder druk was voor de tijd van de dag waren alle zitplaatsen bezet, behalve een naast een grote Afrikaans-Amerikaanse heer. Zitplaatsen in de metro zijn voor middelgrote mensen gemaakt, dus ik nam aan dat er niet genoeg zitplaats voor mij was. Ik zette mijn tassen neer en stond terwijl ik me aan de bovenreling vasthield. Toen ving de man mijn blik en gebaarde dat hij ruimte voor me maakte om te zitten. Voordat ik me in beweging kon zetten nam iemand anders de zitplaats in en ik lachte naar hem om hem te danken en haalde mijn schouders op. Bij de volgende halte verliet de vrouw die naast hem had gezeten de trein en ging ik zitten. Ik haalde mijn boek tevoorschijn en begon te lezen. Ik werd me er na een paar minuten van bewust dat hij over mijn schouder meelas en uiteindelijk vroeg hij of ik student was en wat ik aan het lezen was. Ik vertelde hem “Leven alsof het Goddelijke van belang is in alles wat leeft”, en dat ik geen student in de traditionele zin van het woord was maar dat ik altijd aan het studeren was. Hij begon over zichzelf te praten en vertelde me dat hij brandweerman was geweest. Hij leefde in een overgangshuis omdat hij met slechte mensen in aanraking was gekomen en zijn baan verloren had. Hoewel hij op geen enkele manier neerslachtig of depressief leek, sprak hij over de oneerlijkheid van het systeem omdat de mensen die hem in de problemen hadden geholpen hun baan hadden gehouden en met een volledig pensioen gestopt waren met werken, terwijl hij nu niets had. Alles wat hij wilde, zei hij, was een klein appartement voor zichzelf. We praatten verder over de ongelijkheid tussen inkomens en hij zei dat niemand miljarden dollars nodig heeft en ik was het daarmee eens. We praatten daarna over hoe mensen niet verbonden waren met de problemen van anderen in de wereld – in de metro starend in de ruimte terwijl ze van en naar het werk reisden. Hij zei dat hij niet zo wilde zijn.
Ik sprak maar 5 tot 10 minuten met hem, maar was me ervan bewust dat ik steeds emotioneler werd naarmate ons gesprek zich ontwikkelde. Ik voelde met zijn situatie mee omdat het me toeleek dat de grote meerderheid van de mensen op een of andere manier ‘door de scheuren’ van ons systeem vallen en dat zijn verhaal dat van ieder van ons zou kunnen zijn. Nadat ik gedag had gezegd en bij mijn halte de trein uitging was alles wat ik kon doen niet in tranen uit te barsten. Zelfs nu, wanneer ik ook maar aan ons gesprek denk, ben ik tot tranen geroerd als ik alleen maar denk aan de pijn die de meeste mensen moeten verdragen om door het leven te komen. Was deze man een bijzondere persoon?
V. F., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder van de Meester Jezus was.

Kapitein Haak
Ongeveer twee jaar geleden toen Amma Nederland bezocht ging ik samen met een vriend naar haar toe om haar te zien. Het programma dat Devi Bhava heette, vierde het vrouwelijke aspect van God en ook Gods onvoorwaardelijke liefde en compassie voor de hele mensheid, en het duurde de hele nacht. Aan het einde van de ceremonie werden een aantal bhajans door Amma en de musici gezongen, en ondanks hun vermoeidheid dansten velen in de menigte en zongen mee. Onder de dansers was een man, vergezeld van een vrouw, die zeer uitbundig danste, als een derwisj, rond- en ronddraaiend. Als ik het me goed herinner waren mensen opgewonden door zijn enthousiasme. De beste manier waarop ik zijn verschijning zou kunnen omschrijven is door hem met Kapitein Haak te vergelijken, inclusief snor, hoed en laarzen. Geruime tijd later was ik op weg naar het informatiecentrum in Amsterdam voor een groepsvergadering, toen ik dezelfde man in de trein zag zitten, weer buitengewoon uitgedost. Deze keer werd hij vergezeld door een vrouw, en ondanks dat ik naast hen in de trein zat herinner ik me niet wat ze tegen elkaar zeiden. Gedurende een korte stop om over te stappen zag ik de man en vrouw rondlopen en merkte weer op hoezeer hij opviel, maar andere mensen schenen hem helemaal niet zo op te merken. Ik dacht er niet te veel over na tot onlangs de gedachte aan de man, en de aard van de omstandigheden waarin ik hem ontmoette, me weer te binnen schoten. Sindsdien ben ik de man nog twee keer tegengekomen. De eerste keer was in een tweedehands winkel, Emmaus genaamd, waar ik de manager toestemming vroeg of ik wat groepsflyers op mocht hangen. Ik zag hem daar terwijl hij door de kledingrekken keek samen met dezelfde vrouw die hem in de trein vergezelde. Zij leken niet veel aandacht te geven aan de mensen om hen heen. Tegelijkertijd leken andere winkelende mensen hen ook niet op te merken. De tweede keer zag ik hem, weer in de trein, net nadat Maitreya een zegening gaf aan de groepen over de hele wereld in december 2013. Net voordat ik de trein uitstapte, liep hij langs mij en mijn moeder. Terwijl ik achter hem stond te wachten tot de trein het station binnenreed, merkte ik weer op hoe uitzonderlijk zijn verschijning was. Hij droeg een lange Woodstock-achtige jas geborduurd met vredestekens, een hoed met een vossenstaart eraan vastgemaakt, een gekleurde bril, gele broek en rode laarzen. Ik wilde deze keer echt een gesprek met hem beginnen maar ik kreeg er niet de kans voor.
Was deze man misschien een Meester en zat er enige betekenis in de tijd en plaats van onze ontmoeting? Dank u.
N. B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een discipel van de Meester Jezus was.


Lichtzegening
In mei 1963 deed ik mijn eerste communie. Dit is een foto die voor de kerk genomen is. Pas onlangs besefte ik dat ik die dag misschien een bijzondere zegening heb gekregen. Kunt u uw Meester vragen of dit zo is? Heel veel dank!
P. A., Kortrijk (België).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht een zegening van de Meester Jezus was.

Maitreya’s ‘Hand’
Op 5 januari 2015, mijn eerste dag terug op kantoor in het nieuwe jaar, zag ik een handafdruk op de spiegel van de lift in mijn kantoorgebouw. Ik werk al ongeveer een jaar in dat gebouw in Walnut Creek (Californië) en heb nooit eerder een handafdruk gezien. Hij was de volgende dag toen ik weer op kantoor kwam nog zichtbaar. Kunt u zeggen of deze hand door Maitreya of een van de Meesters werd gemanifesteerd?
Monte Leach, San Francisco (Californië, VS).
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de ‘Hand’ door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Maria in de lucht
Geachte redactie,
Ik ben lid van een Transmissie-meditatiegroep in Canada. Deze foto werd genomen in augustus 2014 in de provincie Quebec (Canada) door een vriendin, Sylvie. Ze zat bij een paar vrienden toen ze de Maagd Maria in de lucht zag. Ze nam een foto met de camera van haar mobiele telefoon. Is het mogelijk om deze foto door Benjamin Creme voor authentiek te laten verklaren?
Diana Pilon, Ottawa (Canada).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Boodschap van Maria
Het Nederlandse medium Robbert van den Broeke werd op de avond van 8 januari een visioen van Maria gegeven die zich materialiseerde en hem een boodschap gaf. Maria sprak over de noodzaak van verdraagzaamheid en inlevingsvermogen in reactie op de zeer recente tragische gebeurtenissen in Parijs. Gedurende de verschijning kreeg Robbert toestemming om foto’s te nemen, die toen hij ze later bekeek de gedaante van Maria onthulden. De dringende boodschap die Maria wenste over te brengen was, dat ofschoon het geheel onaanvaardbaar is om chaos te veroorzaken, moord te plegen, en dergelijke extreme en ontwrichtende daden zoals onlangs in Parijs, te begaan, is het eveneens onaanvaardbaar dat de zienswijzen en geloven van allen niet worden gerespecteerd. De profeten en heiligen of vereerde personen van een groep dienen gerespecteerd te worden, er moet rekening worden gehouden met de gevoelens van anderen. Wederzijds respect is van het allergrootste belang. God wil in onze tijd dichter bij de mensheid komen – wat uiteindelijk de ‘scheiding’ tussen de verschillende religies zal afbreken, maar de toenadering moet beginnen met wederzijds respect, een gevoel van onze wezenlijke onderlinge verbondenheid. We zouden moeten beginnen met bereidheid om naar elkaar te luisteren, wat ook zal helpen om fundamentalisme en de neiging van mensen om andere religies te bespotten en te bekritiseren te laten afnemen. We komen allemaal voort uit hetzelfde Licht. Volgens Robbert wees Maria er ook op dat hoewel de toestand in de wereld voor een poosje slechter kan worden het uiteindelijk zal leiden tot een grote verandering in de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden. Het zal leiden tot een gevoel van Eenheid en groter begrip van onze onderlinge afhankelijkheid. Deze bewustwording zal een wereldwijde verandering in onze psychologie teweegbrengen. Mensen over de hele wereld zullen solidariteit voelen en tezamen in actie komen, wetend dat allen nodig zijn. Wederzijds respect en begrip zijn de enige manier om wereldwijde verandering te verwezenlijken. We dienen de tijd te nemen om over het belang van liefhebbend respect voor elkaar, over onze eenheid en de goddelijkheid die mensen onder verschillende namen aanbidden, na te denken. Maar, zei Maria, God is de ‘onbenoembare’ en wanneer we ons dat bewust worden, dan kan er geen conflict meer zijn – slechts ontzag voor het mysterie dat een mysterie blijft. (Bron: robbertvandenbroeke.nl)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zowel de boodschap als de foto authentiek zijn en gemanifesteerd werden door de Meester Die Maria was.)

S.O.P. — SOS Planeet Aarde!
een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en uit boeken van Benjamin Creme.

Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde!). (Benjamin Creme’s Meester, ‘S.O.P. – Save Our Planet!’)

We moeten laten zien dat we in staat zijn Eén te worden met Alles, het totaal van dit planetaire leven: onze medemensen, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk. We moeten ophouden de planeet uit te buiten en haar hulpbronnen te misbruiken; ophouden de lagere natuurrijken uit te buiten en hun bestaan te misbruiken; laten zien dat dit Eén Wereld is, Eén Mensheid, Eén Leven. Dat is de bestemming van het mensdom. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn taak zal het zijn om aan te tonen dat de wegen voor de mensheid zich scheiden. De richting is aangegeven en van jullie beslissing hangt de toekomst van deze Aarde af. Wij zijn hier samen, jullie en Ik, om ervoor te zorgen dat de mens het juiste pad kiest, de enige Weg die hem kan leiden tot God. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Wat veroorzaakt dit probleem? Wat veroorzaakt opwarming van de aarde? Als de opwarming gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de verwoesting van bomen, dan moeten we ophouden met onze bomen te kappen, met name de eeuwenoude regenwouden van de wereld waar de bomen grote hoeveelheden koolstofdioxide opslaan en in ruil daarvoor zuurstof in onze atmosfeer uitstorten. Er wordt zuurstof onttrokken aan onze atmosfeer en de koolstofdioxide kan nergens heen en creëert zo de opwarming van de aarde. Maar als we niet zo verspillend waren in ons gebruik van hout zouden we een grote bron van mondiale opwarming terugdringen. We zoeken niet naar de oorzaak omdat we niet van oorzaken houden. Oorzaken hebben met wetten te maken, zoals oorzaak en gevolg, en daar houden we niet van. We staan liever boven de Wet. Het modern mechanistische denken gaat nooit op zoek naar de oorzaak, want het wil zijn technologie niet veranderen. We kunnen zeggen dat we niet zonder hout kunnen. Maar wat de rijke landen doen, is hun eigen hardhout sparen en wat ze nodig hebben, kopen van armere landen, zoals Brazilië, landen in Afrika en elders. Die landen worden dan gedwongen om hun oude wouden te kappen of daarvoor vergunningen te verlenen, die eeuwenoude wouden, die absoluut essentieel zijn voor het menselijk leven. Dus als we willen weten wat we aan iets moeten doen, moeten we naar de oorzaak zoeken. En als we die vinden, kunnen we proberen daar iets aan te doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De mensheid staat thans gereed voor een grote sprong naar de toekomst, een toekomst waarin de wezenlijk goddelijke aard van de mens zal worden uitgedrukt. Al weet hij het misschien niet, de mens doorstond en doorstaat de beproevingen die hem in staat stellen om in volle wasdom de ontvanger te worden van kennis en vermogens waarmee hij die toekomst vorm kan geven. Ook al is deze werkelijkheid momenteel slechts duidelijk voor de innerlijke visie van de Gidsen van het Mensenras, zó is het, en dit voorspelt veel goeds voor de komende tijd. Overal waar mensen tegenwoordig bijeenkomen, kan een nieuwe drang gezien en gevoeld worden, een nieuw gevoel van betrokkenheid bij het welzijn van de planeet en haar natuurrijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Samenwerking’)

Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grootse Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

Maitreya zal pionierskorpsen opzetten die de wereld rond zullen gaan om de veranderingen door te voeren en te beheren, om te beginnen op het economische en politieke vlak. Wanneer deze veranderingen in zekere mate zijn doorgevoerd, zal het herstel van de planeet aan de beurt komen. Zoals mijn Meester vaak heeft gezegd, en zoals Maitreya in Zijn boodschappen zegt (zie Boodschappen van Maitreya de Christus), zal dit de hoogste prioriteit zijn in de wereld. Dit is het bed waar we in slapen. Deze planeet Aarde is de bron van ons bestaan, maar toch brengen we haar elke dag nieuwe verwoestingen toe. Volgens de Meester is vervuiling momenteel de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. De wereld wordt ontdaan van haar hulpbronnen. We verwoesten het weefsel van onze wereld op zoveel verschillende manieren. Dus dat wordt de belangrijkste taak van alle mensen – iedere man, vrouw en kind: de planeet redden. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Wanneer de Aarde wordt gezien als een levend wezen, volkomen in alle onderdelen, elk onmisbaar voor het Geheel, dan zullen een nieuwe visie en gezond verstand de overhand krijgen. De mens zal zichzelf gaan zien als de beheerder van een natuurlijke orde die is voorbestemd om te functioneren in harmonie en schoonheid, terwijl elk natuurrijk verbonden is met dat wat eronder en erboven ligt, overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De rol van de mens’)

Velen verwachten Mij met angst, zonder de oorzaak van hun verwarring te kennen. Mijn vrienden, waar angst heerst kan geen vertrouwen zijn. Waarom dan vasthouden aan angst? Mijn Aanwezigheid is overal om jullie heen zichtbaar. Word je bewust van dit feit. Open je ogen voor de veranderingen in jullie wereld, in je eigen hart, in het Vreugdelicht in de ogen van jullie kinderen. Weet dat Ik op deze manieren bij jullie ben, Mijn vrienden, en help de wereld redden. (Maitreya, Boodschap nr.134)

We moeten de huidige houding ten opzichte van productie verschuiven van hebzucht, verspilling en competitie naar toereikendheid. In plaats van te zeggen: “Hoeveel kunnen we produceren en hoe snel?” zouden we moeten vragen: “Hoeveel hebben we nodig? Met hoe weinig van dit product kunnen we toe? Hoe weinig van dit en dat verschaft ons een rijk, vol leven, op zo’n manier dat alle mensen in dat leven kunnen delen?” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De mens moet stoppen te ‘spelen met de dood’. Kernsplitsing is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is “dat wat gewrocht is waar het niet hoort te zijn” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien. Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Onzichtbaar gevaar’)

Een van de belangrijkste activiteiten van de Ruimtebroeders is het neutraliseren van de vervuiling waarmee we onze planeet vernietigen — voornamelijk veroorzaakt door de radioactieve straling van de kerncentrales overal ter wereld. Bij elke ondergrondse kernexplosie komt atoomstof vrij in de atmosfeer die volledig is besmet met radioactieve straling, met een halfwaardetijd van duizenden jaren. Zij ruimen zoveel straling en vervuiling op als binnen de grenzen van karma mogelijk is. Ze gaan ook naar de bodem van de oceanen om afvalstoffen onschadelijk te maken die we daar gedumpt hebben, die anders het zeeleven zouden vernietigen en de planeet verder zouden vergiftigen. De planeet is al vervuild in een mate die inmiddels gevaarlijk is. Vervuiling is een grotere doodsoorzaak voor de mens dan welke ziekte ook en voor een groot deel komt dat voor rekening van radioactieve straling. Het advies van Maitreya en de Meesters zal zijn om alle energiecentrales in de wereld die werken met kernsplijting onmiddellijk te sluiten. Deze zouden morgen vervangen kunnen worden door een veilig proces van kernfusie, als overgangsmaatregel tot de komende Lichttechnologie. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het is Mijn bedoeling geweest Mijzelf bekend te maken op het vroegst mogelijke moment, om geen uitstel te dulden, en voor de wereld te verschijnen als jullie vriend en leraar. Veel hangt af van Mijn onmiddellijke ontdekking, want op deze wijze kan Ik jullie helpen jullie wereld te redden. Ik ben hier om te helpen en te onderrichten, om jullie de weg naar de toekomst te wijzen en jullie aan elkaar te openbaren als goden. (Maitreya, Boodschap nr. 140)

Spoedig zal duidelijk worden dat zonder hulp de mensen maar weinig tijd hebben om de ecologische, politieke en economische problemen te herstellen die chaos, gevaar en hartzeer veroorzaken voor het merendeel van de mensen op Aarde. Het is een situatie uniek in de geschiedenis van de Aarde. Veel hangt af van het besef van mensen dat zij, als behoeders, de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van de planeet en al haar natuurrijken zorgvuldig ter hand te nemen, en om aan toekomstige generaties een vitaal en gezond planetair huis over te dragen. Roofzuchtig optreden en luchthartige verwaarlozing door de mens hebben de planeet zó ongezond gemaakt dat, ware zij menselijk, ernstige twijfel over haar herstel op zijn plaats zou zijn. Het huis van de mens en de lagere natuurrijken moet weer gezond gemaakt worden om zijn rol in het zich ontvouwende Plan te vervullen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)

De Aarde in uiterste nood
door de Meester —, via Benjamin Creme (november 2007)

Het is duidelijk dat een aantal mensen ten langen leste de gevaren ernstig begint te nemen die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde, en van de klimaatveranderingen die daarvan het gevolg zijn. Het is waar dat er veel onenigheid bestaat over de realiteit en de ernst van de gevaren, en over de beste manieren om de problemen aan te pakken waarvan het bestaan erkend wordt. Echter, er is geen twijfel dat sommigen tenminste onderkennen dat de mensheid voor een enorme opgave staat om de voortschrijdende verwoesting te stoppen en het evenwicht van het milieu te herstellen. Evenzo is het waar dat zelfs de meest bewuste en bezorgde mensen weinig weten van de omvang en de complexiteit van de problemen. Het probleem van vervuiling is zo’n kwestie. Vervuiling bestaat in vele vormen, sommige overduidelijk en gemakkelijk aan te pakken, indien de wil daartoe bestaat. Andere, echter, vereisen een wetenschap en een remedie die tot nu toe onbekend zijn aan de mens; ze zijn zó giftig en verwoestend dat er hoge prioriteit aan gegeven moet worden om ze te boven te komen. De uitwerking van vervuiling op de kwaliteit van lucht en voedsel, op dieren en op vissen, in rivieren en oceanen, is bekend, maar wordt grotendeels genegeerd. De meest verwoestende van al, die wordt veroorzaakt door nucleaire straling, moet nog worden ontdekt door Aardse wetenschappers. De hogere niveaus van nucleaire straling ontgaan de huidige atoomtechnologie. Ze zijn ook het giftigst en gevaarlijkst voor de mens en de lagere natuurrijken. Op al deze niveaus moeten de problemen van vervuiling overwonnen worden. Dit kan alleen worden bereikt door een volledige reorganisatie van de huidige politieke, economische en sociale structuren. De mens heeft de Aarde geplunderd en vervuild, en zijn eigen leefmilieu ernstig beschadigd. Nu moet de mens het als de hoogste prioriteit beschouwen om te herstellen wat hij heeft beschadigd en zo zijn kwijnende planeet weer gezond maken. Hij moet leren zijn aanspraken op de planeet te vereenvoudigen en zich de schoonheid van eenvoud en de vreugde van samendelen eigen te maken. De mens heeft maar weinig keus: de urgentie van de taak eist onmiddellijke actie; slechts enkelen beseffen de ware omvang van de reeds aangerichte schade. De vraag is gerechtvaardigd: kan planeet Aarde gered worden en met welke middelen? Het antwoord is een volmondig JA! en door middel van de transformatie van de huidige manier van leven door de meerderheid der mensen. De hoogste ambitie van alle zogenaamd ‘ontwikkelde’ landen is een steeds hoger percentage economische groei te verkrijgen om daardoor rijker te worden en, in een economische wereld gebaseerd op concurrentie, overheersing en macht te bereiken, en aldus een hogere levensstandaard te genieten. Hiervan uitgaande, wordt de plundering van de Aarde, de achteloze verspilling van hulpbronnen, gezien als niet meer dan natuurlijk en noodzakelijk. Dit onverantwoordelijke handelen heeft planeet Aarde uiteindelijk bijna op de knieën gebracht.
Maitreya, wees daarvan verzekerd, zal niet dralen om dit urgente probleem aan de orde te stellen en Zijn oplossingen te presenteren. De eerste stap, zal Hij aanbevelen, is de aanvaarding van de urgentie die velen vandaag de dag ontkennen. Samendelen, zal Hij zeggen, is het begin van het proces van verandering dat de antwoorden zal geven op onze rampen en het herstel van de Aarde.

 

“Liefde kent geen grenzen”
interview met Enrique Morones door Jason Francis

Border Angels/Angeles De La Frontera (Grens-engelen) is een non-gouvernementele organisatie in San Diego (Californië, VS). De groep zet zich in om de onnodige dood te voorkomen van ongeregistreerde (“illegale”) immigranten die de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken, vooral via de Imperial Valley-woestijn en de berggebieden rond San Diego.
Enrique Morones is oprichter en directeur van Border Angels. Hij is pleitbezorger voor de rechten van mensen aan beide zijden van de Amerikaans-Mexicaanse grens en voor de grensactivisten en organisaties. Hij is mede-auteur van The Power of One: The Story of the Border Angels (2012) (“De kracht van één: Het verhaal van de Grens-engelen (2012)”). Jason Francis interviewde Enrique Morones voor Share International.

Share International: Wat inspireerde u om Border Angels op te richten?
Enrique Morones: “Ik kon niet geloven dat in het rijkste land ter wereld mensen in zo’n situatie leefden. Ik begon met het brengen van voedsel en water naar onze allochtone broeders en zusters daar…”
(Voor het volledige interview zie het maandblad Share International/Share Nederland januari/februari 2015)
Zie voor meer informatie: www.borderangels.org.
Nieuw boek Naomi Klein:

No Time: Verander nu, voor het klimaat alles verandert
boekbespreking door Marc Gregory

Naomi Klein behoeft nauwelijks introductie. Degenen die No Logo hebben gelezen, haar kritische analyse van globalisering, of De Shockdoctrine, haar scherpzinnige ontmaskering van rampenkapitalisme en de verwoesting die het de afgelopen decennia in de wereld heeft veroorzaakt, zullen weten dat ze een onderzoeksjournaliste van de bovenste plank is. In haar nieuwe boek, No Time: Verander nu, voor het klimaat alles verandert, zet ze uiteen waarom onze huidige leefwijzen volstrekt onverenigbaar zijn met het behoud van een leefbare planeet voor toekomstige generaties. Het belangrijkste argument in haar boek is het volgende: het wetenschappelijke bewijs stelt onomwonden vast dat wat wel ‘Decennium Nul’ wordt genoemd, reeds is aangebroken. Dit betekent dat we nog 10 jaar hebben om de ontwikkeling van opwarming van de aarde om te keren of te stabiliseren. Tegenstrijdige beweringen zijn ongegrond en doorgaan op dezelfde voet is op eigen risico.
(Voor de volledige boekbespreking zie het maandblad Share International/Share Nederland januari/februari 2015)