Vragen en antwoorden – januari/februari 2015

In november 2014 schreef Share International dat Maitreya in het Midden-Oosten is. Is Maitreya daar nog steeds?
A. Ja. Hij heeft er verschillende landen bezocht.

V. Heeft Zijn aanwezigheid het gewenste effect, d.w.z. ontstaat er toenadering, compromis, grotere verdraagzaamheid?
A. Het is te vroeg daar iets over te zeggen.

V. Is het Zijn bedoeling in het Midden-Oosten de vraag van het volk naar mensenrechten aan te moedigen?
A. Niet per se. Maitreya is daar om wegen naar vrede te vinden tussen de verschillende religieuze gemeenschappen.

V. Ziet Maitreya Zijn werk daar tot dusver als succesvol?
A. Hij ziet dat er nog veel te doen is. Maar Maitreya is altijd optimistisch en geduldig.

V. Is Maitreya sinds Hij naar het Midden-Oosten ging op nationale, regionale of lokale media verschenen?
A. Nee.

V. Is de Geestelijke Hiërarchie democratisch?
A. De Geestelijke Hiërarchie is niet democratisch. Verschil in niveau wordt altijd geaccepteerd en dat verschil verschaft een andere manier van werken. Het heeft allemaal met ervaring te maken; sommige Meesters zijn verder geëvolueerd dan andere.

V. De groepen worden aangemoedigd om nieuwe manieren te vinden om het publiek met deze informatie te benaderen. Hoe belangrijk is het dat we de boodschap niet verwateren en dat we de informatie zuiver houden? Sommigen in de groepen maken zich zorgen omdat anderen het verhaal toegankelijker willen maken voor mensen, door Maitreya en de Hiërarchie eruit te laten.
A. Als je de wereld wilt vertellen dat Maitreya heel spoedig naar voren zal treden in de wereld om de mensheid te helpen onze beschaving te veranderen en een nieuwe beschaving op te bouwen, enzovoort, zonder Hem te noemen, zal dat tamelijk problematisch blijken.
Er is niets wat het gemoed van de mensheid zozeer verheft als de kennis dat er een goede, gerede mogelijkheid is dat Maitreya of een leraar van het niveau van de Christus in de wereld is en naar buiten zal treden om samen met de mensheid een nieuwe beschaving op te bouwen. Het is zó inspirerend, zó verheffend dat het mensen uit hun misère haalt. En hun misère zal alleen maar groter worden naarmate het Zwaard des Onderscheids zijn werk doet. Dat is nog niet begonnen. Mensen lijden en veel mensen zullen nog meer lijden. Maar het werk is grotendeels gedaan en de weg is vrij voor de Christus om naar voren te treden en dat is wat telt. Dat is wat je de mensen moet vertellen. Hoe je het vertelt is aan jou, maar maak het niet te abstract, te ver verwijderd van de waarheid. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.