Tekenen van de tijd – januari/februari 2015

Maitreya’s ‘Hand’
Op 5 januari 2015, mijn eerste dag terug op kantoor in het nieuwe jaar, zag ik een handafdruk op de spiegel van de lift in mijn kantoorgebouw. Ik werk al ongeveer een jaar in dat gebouw in Walnut Creek (Californië) en heb nooit eerder een handafdruk gezien. Hij was de volgende dag toen ik weer op kantoor kwam nog zichtbaar. Kunt u zeggen of deze hand door Maitreya of een van de Meesters werd gemanifesteerd?
Monte Leach, San Francisco (Californië, VS).
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de ‘Hand’ door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Maria in de lucht
Geachte redactie,
Ik ben lid van een Transmissie-meditatiegroep in Canada. Deze foto werd genomen in augustus 2014 in de provincie Quebec (Canada) door een vriendin, Sylvie. Ze zat bij een paar vrienden toen ze de Maagd Maria in de lucht zag. Ze nam een foto met de camera van haar mobiele telefoon. Is het mogelijk om deze foto door Benjamin Creme voor authentiek te laten verklaren?
Diana Pilon, Ottawa (Canada).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Boodschap van Maria
Het Nederlandse medium Robbert van den Broeke werd op de avond van 8 januari een visioen van Maria gegeven die zich materialiseerde en hem een boodschap gaf. Maria sprak over de noodzaak van verdraagzaamheid en inlevingsvermogen in reactie op de zeer recente tragische gebeurtenissen in Parijs. Gedurende de verschijning kreeg Robbert toestemming om foto’s te nemen, die toen hij ze later bekeek de gedaante van Maria onthulden. De dringende boodschap die Maria wenste over te brengen was, dat ofschoon het geheel onaanvaardbaar is om chaos te veroorzaken, moord te plegen, en dergelijke extreme en ontwrichtende daden zoals onlangs in Parijs, te begaan, is het eveneens onaanvaardbaar dat de zienswijzen en geloven van allen niet worden gerespecteerd. De profeten en heiligen of vereerde personen van een groep dienen gerespecteerd te worden, er moet rekening worden gehouden met de gevoelens van anderen. Wederzijds respect is van het allergrootste belang. God wil in onze tijd dichter bij de mensheid komen – wat uiteindelijk de ‘scheiding’ tussen de verschillende religies zal afbreken, maar de toenadering moet beginnen met wederzijds respect, een gevoel van onze wezenlijke onderlinge verbondenheid. We zouden moeten beginnen met bereidheid om naar elkaar te luisteren, wat ook zal helpen om fundamentalisme en de neiging van mensen om andere religies te bespotten en te bekritiseren te laten afnemen. We komen allemaal voort uit hetzelfde Licht. Volgens Robbert wees Maria er ook op dat hoewel de toestand in de wereld voor een poosje slechter kan worden het uiteindelijk zal leiden tot een grote verandering in de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden. Het zal leiden tot een gevoel van Eenheid en groter begrip van onze onderlinge afhankelijkheid. Deze bewustwording zal een wereldwijde verandering in onze psychologie teweegbrengen. Mensen over de hele wereld zullen solidariteit voelen en tezamen in actie komen, wetend dat allen nodig zijn. Wederzijds respect en begrip zijn de enige manier om wereldwijde verandering te verwezenlijken. We dienen de tijd te nemen om over het belang van liefhebbend respect voor elkaar, over onze eenheid en de goddelijkheid die mensen onder verschillende namen aanbidden, na te denken. Maar, zei Maria, God is de ‘onbenoembare’ en wanneer we ons dat bewust worden, dan kan er geen conflict meer zijn – slechts ontzag voor het mysterie dat een mysterie blijft. (Bron: robbertvandenbroeke.nl)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zowel de boodschap als de foto authentiek zijn en gemanifesteerd werden door de Meester Die Maria was.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.