Het komende jaar

Het komende jaar
door de Meester —, via Benjamin Creme (12 januari 2015)
Zo tegen het eind van dit jaar kunnen mensen het begin van verandering verwachten in verscheidene delen van de wereld. Wat als schadelijk werd beschouwd, zal uiteindelijk als heilzaam worden gezien. Er is een goede kans dat honger en haat niet langer de pagina’s van de kranten zullen domineren. Een rustiger stemming zal althans beginnen in de plaats te komen van de huidige woede en wrede stammenstrijd. Vergis je niet – dit is niet het einde van ontbering. Voor sommigen ligt er onwelkome ontbering in het verschiet, maar zo moet het zijn, want zij hebben zelf de omstandigheden gecreëerd die haar veroorzaken. Dit zal echter niet van lange duur zijn. Weldadige energieën van Waterman versnellen het proces van vernieuwing en dit moet als de grondtoon van de toekomst gezien worden. Mensen overal wachten op verandering en verandering zullen ze krijgen, of die nu welkom is of niet. Wees niet bevreesd want alles zal goed komen.

………………………………………………………….

‘De vereisten voor de toekomst’, door de Meester —, via Benjamin Creme uit april 2000 is nu we het nieuwe jaar binnengaan nog even relevant. De veranderingen die noodzakelijk zijn om onze wereld te transformeren, blijven een uitdaging. Echter, zoals het artikel van de Meester “Het komende jaar” (zie hier boven) ons zegt, vinden al veranderingen plaats.

…………………………………………………………

De vereisten voor de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme
Binnen korte tijd zullen de mensen gaan inzien dat er werkelijk substantiële veranderingen plaatsvinden in de menselijke aangelegenheden. Vrijwel ongemerkt zijn vérreikende veranderingen in de omgang tussen mensen – plaatselijk, nationaal en internationaal – reeds als norm aanvaard. Helaas zijn er ook vele schendingen van de menselijke waardigheid en vrije wil, die de activiteiten van regeringen en individuen bezoedelen en onteren, en het is droevig om deze wreedheden te aanschouwen. Maar haast onmerkbaar laat zich een nieuwe geest van verdraagzaamheid en begrip voelen. Tegelijkertijd wordt minder verdraagzaamheid dan voorheen getoond aan degenen die de regel der wet in de wind slaan, die tegen het Algemeen Welzijn werken en geweld en wanorde voeden. Dit is een goed voorteken voor de toekomst van het mensenras. Tolerantie van geweld is niet Onze weg. In wezen zijn alle mensen Eén. Weldra komt de tijd dat mensen zich ervan bewust worden dat dit zo is. Wanneer die dag aanbreekt, zal de vreugde van alle mensen werkelijk groot zijn. Intussen begint een nieuwe fase in de geschiedenis van de mens. Stap voor stap zullen de mensen de vereisten voor de toekomst in gang zetten. Deze moeten de bestemming en de vrije wil van iedereen eerbiedigen. Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften – voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs – moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu, met alles wat daarmee samenhangt, moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beërven en opnieuw het pad naar God vinden. Om de mens te helpen dit te doen, zal Maitreya spoedig Zijn aanwezigheid bekendmaken en Zijn zorg tonen voor allen. Niet het minst ontmoedigd door de omvang van de taak, zal Maitreya de mensheid bij de hand nemen en haar schip voorzichtig in veiliger water sturen, ver van de verraderlijke klippen waarop de mensheid onvermijdelijk lijkt te zullen vergaan. Maitreya zal de weg terug uit dat gevaar tonen en de mensen veilig naar de haven loodsen. Zo zal Hij de overgang naar het nieuwe tijdperk verlichten en de mensen veel lijden en verdriet besparen. Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig Zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren. Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.