Vragen en antwoorden – maart 2015

V. Is Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten?
A. Ja.

V. Betekent dit dat Hij Zich volledig op het Midden-Oosten concentreert en niet op andere probleemgebieden in de wereld?
A. Nee.

V. 1) Dring Maitreya er bij godsdienstige en seculiere leiders op aan om zich te onthouden van extremisme? 2) Beginnen de leiders van de verschillende godsdiensten in het Midden-Oosten op Zijn oproepen te reageren?
A. 1) Voor zover mogelijk. 2) Niet uiterlijk.

V. Is Maitreya in de afgelopen maanden (sinds China) ergens op televisie verschenen?
A. Hij heeft zijn interviews in China hervat.

V. Verschijnt Maitreya af en toe opnieuw op televisie in de landen waar Hij al geïnterviewd is, bijvoorbeeld in China, Rusland, Brazilië en de VS?
A. Voor zover we weten alleen in China.

V. Hoe denkt de Geestelijke Hiërarchie over de publicatie van cartoons die de draak steken met religies?
A. Zij zijn daar op tegen.

V. Hoe definieert u of uw Meester vrijheid van meningsuiting? Zijn er grenzen aan dit fundamentele recht? Zo ja, waar liggen die?
A. De grenzen zijn duidelijk wanneer ze juiste menselijke verhoudingen verstoren.

V. Kunt u uitleggen waarom sommige landen wijzer zijn dan andere?
A. Het volk is er ouder (in termen van evolutie).

V. In Zijn recentste artikel verwijst uw Meester naar verandering die komt, ongeacht of die welkom is. Over wat voor verandering heeft Hij0 het hier?
A. Verandering op elk terrein van menselijke inspanning.

V. Onlangs zijn twee bronzen beelden uit 1508 toegeschreven aan Michelangelo. Het zijn twee mannelijke naakten, elk met één arm triomfantelijk omhoog, en beide zijn gezeten op een panter. Als het inderdaad authentieke werken van Michelangelo zijn, zijn het de enige nog bestaande bronzen beelden van zijn hand. Kunt u zeggen of Michelangelo de maker was?
A. Volgens mijn informatie zijn ze niet door Michelangelo gemaakt.

V. Hoe gevaarlijk is de situatie in de Oekraïne en zijn verhouding tot Rusland volgens uw Meester?
A. Er kleven gevaren aan, maar de media (in het algemeen) overdrijven het. Algemeen gesproken beginnen de groepen in het oosten en het westen van het land tot een werkbare verstandhouding te komen.

V. Er zijn momenteel voorspellingen dat er in het laatste kwartaal van 2015 een heel duidelijke ineenstorting van het internationale economische systeem zal plaatsvinden. 1) Hoe nauwkeurig is die voorspelling? 2) Is dit waar het nieuwste artikel van uw Meester [jan./feb. 2015] naar verwijst? (“Mensen overal wachten op verandering en verandering zullen ze krijgen,of die nu welkom is of niet.”)
A. 1) Die is algemeen gesproken nauwkeurig. 2) Ja.

V. Griekenland heeft zich zopas uitgesproken tegen bezuinigingsmaatregelen. In Spanje wint Podemos, een anti-bezuinigingspartij, langzaam terrein. Kunnen we meer anti-bezuinigingsbewegingen verwachten in de rest van de wereld? Zal dit andere landen, zoals Groot-Brittannië, aanmoedigen om meer te protesteren?
A. Waarschijnlijk.

V. Kort voor uw persconferentie in 1982 in Los Angeles voerden we een heel grote wereldwijde advertentiecampagne in veel landen. Is het misschien nu tijd om te gaan nadenken over iets soortgelijks?
A. Ik denk erover na. Het kost veel geld. Het kost nu veel meer dan toen, en toen was het al heel duur. Maar het is mijn bedoeling om naar de media in veel landen een soort aankondigingsbrief te sturen met een persbericht waarin we iets zeggen als: “Herinnert u zich dit nog?” Daarin kunnen we de hoofdpunten aangeven van wat we in 1982 aan de media lieten weten. “Herinnert u zich dit nog? Weet u dat het nog steeds doorgaat?” Zoiets. Dus om hen nu voor te bereiden op de verschijning van Maitreya vereist natuurlijk geld om de advertenties te betalen. Vooropgesteld dat we aan het geld kunnen komen, maar ik weet dat het zal komen. We hopen dat het geld dat wordt gebruikt voor allerlei onbelangrijke, secundaire dingen voor het werk van de Hiërarchie ter beschikking zal worden gesteld, want dit is Hiërarchisch werk. Dat is wat we moeten onthouden. Dit is het werk van de Hiërarchie. Maitreya is het Hoofd van de Hiërarchie, de Belichaamde Ziel van de mensheid. Wij zijn deel van Hem.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.