Lezers schrijven – oktober 2015

Veel lof
Tijdens een evenement van Share International op 7 juni 2015 in San Francisco met de titel ‘Hoe herstellen we onze gebroken wereld?’ liep ik naar buiten om ons aankondigingsbord  op de stoep recht te zetten. Ik zag een Spaanse man van middelbare leeftijd met een heel zuivere aura, Raul genaamd, aandachtig naar ons bord kijken. Hij sprak Engels met een accent en zei “Dank je” en dat “we mensen zoals jij nodig hebben” om zulke evenementen te organiseren. Hij was moeiteloos geduldig terwijl ik aantekeningen maakte tijdens ons gesprek, waarbij ik hem meer dan eens vroeg te herhalen wat hij gezegd had.
Hij zei dat dit een evenement was dat “hoop” gaf en “licht in de duisternis” en “motiverend” was. Hij zei dat er “veel goede mensen zijn, goede zielen, die in de duisternis leven”, omdat de “werkelijke feiten nog niet openbaar gemaakt zijn”. Hij gaf aan dat “informatie langzaam doordringt” en ook dat “mensen bang zijn vervolgd te worden omdat ze uiting geven aan hun ideeën en overtuigingen”, bijvoorbeeld “bidden tot wat je ook maar gelooft”.
Hij legde uit dat dit evenement mensen onderrichtte over “de betekenis van hun leven, de aard van het heelal en de aard van de Schepper”. Hij zei dat het “mensen tot betere strijders maakt, betere soldaten, met meer wijsheid en kennis”.
Hij zei dat dit “een sterk schild” was en een “code om vol te houden en te doen wat je moet doen”, teneinde “je werkelijke doel” te vervullen.
Toen hij wegging, keek hij omhoog en zei: “Dank u, Vader, dat ik op straat mag lopen (en borden vinden die dit evenement aankondigen.)” Hij had aangegeven dat hij al veel aankondigingskaartjes in winkels had gezien. Hij zei dat hij later op de dag bij het evenement zou komen.
Kunt u zeggen of deze man een bijzondere persoon was?
J.K., Oakland (Californië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder van de Meester
Jezus was.

Hulpvaardigheid met een glimlach
Op 29 november 2014 reed ik met mijn scootmobiel van de plaatselijke supermarkt terug naar huis toen de scooter plotseling stil viel. Hij was niet voldoende opgeladen en daar stond ik, een eindje bij mijn huis vandaan. Gelukkig zag ik twee politieagenten (op de stoep) naar me toelopen, beide hadden gele jacks aan, dus vertelde ik hun wat er aan de hand was.
Het waren opgewekte, vriendelijke mannen en wetend dat ik niet ver weg woonde (20 minuten) duwden ze me samen naar huis, regelrecht de scooterstalling in. Wat was ik dankbaar! Ze maakten grappen en zeiden: “We hebben voor vandaag onze goede daad gedaan!”
Waren zij wellicht Meesters?
T.W., Crewe (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘twee politieagenten’ discipelen van de Meester Jezus waren.

Stralende boer
Zaterdag 20 juni 2015 was ik op weg om me aan te sluiten bij een anti-bezuinigingsdemonstratie in Londen, die eindigde op het Parlementsplein buiten de Parlementsgebouwen. Ik was net uit de trein gestapt op [station] Victoria toen ik een kleine oosters uitziende hereboer naar me toe zag lopen. Hij straalde vreugde uit en mensen draaiden zich vanzelfsprekend om, om hem te groeten. Hij droeg een hoge van gras gemaakte hoed, waar bovenop een veer uitstak; hij had een staf in zijn ene hand en met de andere trok hij een zwarte plastic vuilnisbak voort waar aan de bovenkant wat planten uit te voorschijn kwamen. Hij was goed gekleed, droeg een tuniek, een kleurig vest, leggings en stevige schoenen. Ik draaide me om, om naar hem te kijken en zag de lachreactie van alle mensen met wie hij in contact kwam. Ik wist niet zeker of er een verband was, maar dit was interessant omdat ik net begonnen was met groente kweken op een biodynamische boerderij, en ik met iemand had gesproken over de voordelen van een Japanse methode om groente te kweken die permakwekers ‘fuggaging’ noemen (telen met stromulch).
Toen realiseerde ik me dat ik laat was en haastte me naar de demonstratie.
Was deze boer misschien een discipel van de Meester Jezus? Ik ben u dankbaar wanneer u het uw Meester kunt vragen.
S.P., Ashurst Wood (W.Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oosters uitziende boer’ een discipel van de Meester Jezus was.

Dankbaar
Omstreeks 28 juli 2015 kwam er in onze ijswinkel Laolao in het winkelcentrum Forum Algarve in Faro (Portugal) een kleine man van Indiase afkomst en met een Indiaas accent binnen en vroeg om sigaretten. Hij bleef maar: “Dank u, dank u, dank u” tegen me zeggen. Hij kwam een paar dagen achter elkaar en was heel aardig. Hij was een eenvoudig man, aldoor in het blauw gekleed. Bovendien was er in die dagen een wierookgeur in ons huis en we gebruiken geen wierook. We komen meer te weten over Maitreya en de Meesters en we zouden graag willen weten wie deze man was, of hij een Meester was of een gewone man? Is de wierookgeur van de Meesters of is het verbeelding?
L. en D.P., Faro (Portugal).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘kleine Indiase man’ een woordvoerder van de Meester Jezus was. De wierookgeur is van de Meesters.

Grote verwachtingen
Onlangs heb ik een experiment geprobeerd. Als het geen verbeelding of toeval is kan het nuttig zijn. Een tijdje terug trof een brief in Share International me waarin een woordvoerder zei dat groepen zichzelf beperken door hun instelling en dat is, zo leek hij te suggereren, de reden waarom er niemand of maar een paar mensen kwamen om heel belangrijke informatie te horen. Dit zette me aan het denken.
Een poosje geleden organiseerden en adverteerden we voor een lezing. Soms komen er heel wat mensen bij evenementen en andere keren zijn er weer weinig geïnteresseerden, dus besloot ik met een soort daad van vertrouwen en door visualisering echt een specifiek aantal mensen te verwachten en daar om te vragen, zonder me vast te klampen aan aantallen.
Alleen het vertrouwen hebben dat het zal gebeuren en me geen zorgen maken over hoeveel mensen er komen. De eerste keer vroeg ik om 12. Elf mensen kwamen!
De volgende keer bedachten we dat we dat verzoek zouden verdubbelen; we zetten dus 20 stoelen klaar. We kregen 21 mensen (dat is een beetje overdreven want de twee sprekers die de lezing samen gaven, zijn meegeteld)! We weten niet of het zomaar geluk was maar we zijn van plan in de toekomst dezelfde positieve instelling te proberen. We weten dat het aantal mensen dat voor een activiteit komt niet de hoofdzaak is en het is een uitdaging het evenwicht te vinden tussen positief zijn en niet te bezorgd. Het is zoiets als proberen invocatief te zijn. Dank u.
Medewerkers Informatiecentrum Share Nederland, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt: ja, het is werkelijk. Het advies is meer te verwachten door meer te doen.

Maitreya’s Lichtschip
Ik heb de afgelopen week een heel vreemd pulserend licht aan de westelijke hemel gezien op 25 juli 2015 om 02.35 uur.
Het was ongeveer 4-5 dagen geleden dat ik het voor het eerst zag om ongeveer dezelfde tijd en in dezelfde positie. Het maakte vreemde bewegingen, wat me zei dat het geen bekend luchtvaartuig was. Ik woon in Chickasha (Oklahoma, VS) en kijk bijna elke avond naar de sterren en heb nooit eerder zoiets gezien. Wat was het?
R.T., Chickasha (Oklahoma, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het Maitreya’s Lichtschip was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.