Vragen en antwoorden – oktober 2015

V. Maken Maitreya of de Meesters onderscheid tussen ‘vluchtelingen’ en ‘economische vluchtelingen’?
A. Voor de Meesters is er geen verschil. Het zijn allemaal mensen en ze verdienen allemaal te leven.

V. 1) Zal de financiële crash eind 2015 voldoende zijn om het nieuwe systeem in te luiden? 2) Of moeten we ook wereldoorlogen, ziekten en voedsel- en energietekorten verwachten in 2016?
A. Nee. 2) Het zal de gebruikelijke ontregeling van het leven met zich meebrengen, maar er zal geen wereldoorlog komen.

V. 1) Wat is de mening van uw Meester over de vernietiging van oude opgravingen, zoals de Boeddha’s van Bamyian (Afghanistan) en Palmyra in Syrië? 2) Denkt u dat het de moeite waard en mogelijk zal zijn om ze te herstellen?
A. 1) Het is onverantwoordelijk. 2) Ja, tot op zekere hoogte.

V. Er bestaan vele oude bijgeloven met betrekking tot de ‘bloedmaan’; is daar iets van waar? Op 27-28 september 2015 is er een bloedmaan, een maansverduistering en een supermaan. Zullen deze gebeurtenissen enige invloed hebben op gebeurtenissen in de wereld, gegeven het feit dat het volgens de voorspellingen een turbulente tijd zal zijn?
A. Deze gebeurtenissen zijn niet van diepgaande betekenis.

V. Meestal vermijd ik complottheorieën, maar er zijn steeds meer berichten dat de NASA fotografische bewijzen van het bestaan van UFOs verdoezelt. Probeert de NASA informatie voor het publiek te verbergen? Zo ja, waarom? De waarheid zal op zeker moment toch aan het licht komen?
A. Ja, ze zijn bang om vervangen te worden vanwege hun jarenlange houding tegenover UFO’s. Maar inderdaad, de waarheid zal aan het licht komen.

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op televisie in China?
A. Ja, van tijd tot tijd.

V. Hoeveel miljoenen mensen zullen Maitreya zeker verwelkomen en Hem accepteren wanneer Hij Zichzelf als de Wereldleraar bekend maakt?
A. Voldoende.

V. Hoeveel miljoenen mensen, denken de Meesters, zullen Maitreya op Verklaringsdag of kort daarna als de Wereldleraar accepteren?
A. Voldoende.

V. Heeft Maitreya nog steeds een ‘facsimile’ van Zichzelf in Zijn ashram nabij Mysore, in het zuiden van India?
A. Ja.

V. Wanneer zal Maitreya Verklaringsdag inluiden?
A. Wanneer de mensheid gereed is.

V. Ik zag in 2001 een video waarin gezegd werd dat Maitreya 1,5 miljard mensen achter Zich heeft staan die gereed en bereid zijn om Hem in Zijn taak te steunen. Hoeveel mensen heeft Hij nu, in 2015?
A. Voldoende.

V. U heeft eens gezegd dat er in België een waterbron is die door Maitreya is opgeladen. 1) Is het de bron van St. Méen bij Brûly-de-Pesche? 2) Zo niet, waar zijn de geneeskrachtige eigenschappen van dat water dan van afkomstig?
A. 1) Nee. 2) De Meester Jezus

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.