Keer het tij van haat

De redactie heeft besloten om hier een artikel van Benjamin Creme’s Meester opnieuw te plaatsen dat heden ten dage even relevant is als toen het voor het eerst werd gepubliceerd. Het is voor lezers wellicht interessant op te merken dat met betrekking tot de aanslagen in New York op 11 september 2001 de Amerikaanse regering van die tijd door de Geestelijke Hiërarchie werd geadviseerd om een wraakzuchtige vergeldingsreactie op die gebeurtenissen te vermijden. Recente gebeurtenissen maken duidelijk dat het advies nog steeds geldt. Vrede en rechtvaardigheid voor iedereen moet het doel zijn; samendelen van de hulpbronnen van de wereld is de enige weg om die te bereiken. Het schijnt dat voldoende mensen reageren zoals Maitreya steeds heeft gezegd dat Hij weet hoe wij zullen reageren: “Mijn hart vertelt me jullie antwoord en is blij.” 

Keer het tij van haat
door de Meester —, via Benjamin Creme

Een periode van crisis is op de wereld neergedaald die veel landen op een nieuwe wijze tot elkaar zal brengen. Door wederzijdse angst voor terrorisme is bereikt wat anders vele jaren van geduldige inspanning zou hebben gevergd. Nog frappanter is dat de redenen voor terrorisme – de pijn, de wrok, de ontstellende wanhoop van miljoenen in het Oosten – tot vele Amerikanen beginnen door te dringen, wat hen in staat stelt om de recente gebeurtenis in een breder perspectief te plaatsen en om tot voorzichtigheid te manen bij de reactie daarop. Bovenal doet een nieuwe geest van samenwerking zich gevoelen, een nieuw besef van verantwoordelijkheid dringt door tot het denken van velen, in Oost en West.
Zo heeft deze verschrikkelijke aanslag, die heel velen in één klap heeft gedood en verminkt, het vuur van verandering, dat zo hard nodig is in deze wereld, ontstoken en de krachten die haar tegenwerken tot handelen gedwongen. Deze brute misdaad kan daarom leiden tot een groter begrip voor de behoefte van mannen en vrouwen overal aan rechtvaardigheid en vrijheid en de regel der wet.
Door de maatstaven die de mensen aanleggen, heeft deze tragedie de grote mogendheden gedwongen hun militaire macht te verzamelen en terug te slaan uit zelfverdediging. Van veel meer wijsheid zou het getuigen om de graanschuren en de banken wijd open te stellen, om begrip te tonen voor het probleem en het verlangen om het weer goed te maken. Verzoeningspolitiek is niet het antwoord, maar oorlog is dat evenmin.
Slechts door een eerlijke en openbare rechtszaak voor het oog van de wereld kan de schuld of onschuld van mensen worden gekend. Slechts door het aanvaarden van enige verantwoordelijkheid voor de omstandigheden die mensen tot deze barbaarse handelingen brengen, kunnen ze worden overwonnen. Mensen die niets te verliezen hebben, hechten weinig waarde aan het leven van anderen of van henzelf.
Daarom luidt de raad die Wij, jullie Oudere Broeders, de mensen geven aldus: roep alle belanghebbenden bij de problemen die achter de daden schuilen bijeen. Zie af van wanhopige wraak en open de deur naar dialoog. Doe oprechte pogingen om de grieven van ontelbare miljoenen te begrijpen en help hen hun leven en denken te transformeren.
Niet langer kunnen de rijken met rijkdom en wapens alleen hun wil opleggen; samendelen van de hulpbronnen is onvermijdelijk als de enige weg naar rechtvaardigheid en vrede.
Grijp deze gelegenheid aan, nu, om de fouten van het verleden recht te zetten en verwijder voor altijd het kwaad van terreur en geweld.
Maitreya ziet vanachter de schermen toe in afwachting van het moment om tevoorschijn te treden. Zijn groot hart laat de liefde vrij, die allen die kunnen reageren bemoedigt; Zijn opgeheven hand zegent allen die nabij komen.
Gebruik deze, Zijn liefde, en keer het tij van haat.
(Uit: Share International, november 2001)

Verklaring in verband met de gebeurtenissen in Parijs

door de Meester —
via Benjamin Creme (14 november 2015)

Hoe pijnlijk ook voor het volk van Frankrijk, heeft de recente gebeurtenis in Parijs voor Maitreya de weg geopend om eerder stappen te nemen dan anders mogelijk zou zijn geweest.

Tragisch als het voor zo velen is, het heeft Zijn Handen vrijgemaakt.

Onthoud dit en wees gereed voor Zijn naar buiten treden.

 

Benjamin Creme beantwoordt vragen over de recente gebeurtenissen in Parijs

V. Denkt u dat de verschrikkelijke gebeurtenis in Parijs het openlijke naar buiten treden van Maitreya heeft vertraagd of versneld?
A. Zo moeilijk als het schijnt voor degenen die bij de tragedie betrokken zijn, heeft het voor Maitreya deuren geopend, die anders langer gesloten zouden zijn gebleven.

V. Wat was de factor in de aanslagen in Parijs die “voor Maitreya deuren heeft geopend”?
A. De aanroepende hulpkreet van de mensheid in reactie op de problemen in de wereld is één factor; een andere is dat voldoende mensen overal ter wereld op de gebeurtenis in Parijs reageren door te kiezen voor liefde, eenheid en verdraagzaamheid. De gruwelijkheid van deze tragedie heeft veel mensen samengebracht op een manier die voordien niet duidelijk was.

Het heeft aangetoond dat de mensheid dichter bij het denkbeeld van eenheid is dan wij zouden denken en dit heeft haar reactie gekleurd. De mensen hebben laten zien dat ze gereed zijn voor verandering van de juiste soort.

V. Hadden de gebeurtenissen in Parijs door de Meesters voorkomen kunnen worden?
A. Velen in de groepen die met mij werken, en waarschijnlijk mensen overal, denken wellicht dat Maitreya dit niet had mogen laten gebeuren. Maitreya kent vanzelfsprekend de Wet. Hij weet in hoeverre Hij Zich in onze vrije wil kan mengen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.